Opinnäytetyö: Vastuullinen sijoittaminen

Moikka,

Teen opinnäytetyötä liittyen vastuulliseen sijoittamiseen. Vastaamisessa menee noin 5-15min

Opinnäytetyön tarkoituksena tutkia vastuullista sijoittamista. Tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, kuinka yksityissijoittajat mieltävät ESG:n ja mitä asioita siinä halutaan painottaa. Lisäksi kuinka tarkasti yksityissijoittajat tutustuvat sijoitustuotteiden vastuullisuuteen. Sekä miten vastuullisuus nähdään suorien osakesijoitusten ja rahastojen kesken. Lisäksi miten vastuullista sijoittamista on toteutettu erilaisten sijoitustuotteita tarjoavien kesken. Työssä keskitytään ainoastaan rahastoihin sekä suoriin osakesijoituksiin.

Työssä ei konkreettisesti keskitytä siihen, että sijoittaako henkilö vastuullisesti vaan enemmänkin siihen, että miten erilaiset yksityissijoittajat määrittelee vastuullisuutta omissa päätöksissään. Tai mitä vastuullisuus asioita nämä haluaisivat painottaa päätöksissään sijoitustuotteiden kesken, kun asiaa lähdetään tutkimaan.

Aihe on herättänyt keskustelua puolesta, että vastaan. Siksi tarkoituksena oli tehdä tutkimus, minkä pystyisi toteuttamaan kaikille. Vaikka ei sijoittaisi ainakaan vielä vastuullisesti tai kokisi asiaa ainakaan näin, niin saisi silti vastattua mieltymyksen siihen, että miten asian mahdollisesti silti näkee.

Alla on linkki kyselyyn. Kiitän jo etukäteen mahdollisista vastauksista!

Opinnäytetyö: Vastuullinen sijoittaminen

13 tykkäystä

Sellainen huomio, että olet nähtävästi kääntänyt Environmentin ilmastoksi. Onko Environmentistä jätetty tarkoituksella muut ympäristön osa-alueet pois? Jos on, niin onko sille jokin syy?

Hyvä kysymys. Ei ole tarkoituksella jätetty asiaa pois. Asiaa käydään työssä kyllä kokonaisvaltaisesti ympäristön näkulmasta. Ei vaan ilmaston.

Nyt jälkikäteen sanottua asia on ehkä huonosti ilmaistu/muotoiltu tässä.