Optomed - Terveysteknologiayhtiö

Ja uusi omistajalistaus…paljon on mukana Revenion ex. tai nykyisiä omistajia…lisänä myös Kaloniemi, joka on sijoittajana monessa mukana…

15 tykkäystä

Kiitos vinkistä, omistajalistalle onkin ilmestynyt kiinnostavia nimiä!

6 tykkäystä

Keplerin analyysiä viime viikolta. Sateen jälkeen tulee paistetta.:

Efter regn kommer solsken

Om man bortser från Kina såg segmentet Devices en betydande tillväxt i övriga världen på över 50 procent under första kvartalet. Optomed har som mål att lansera flera nya produkter mot slutet av 2022/23. Som ett resultat av detta bör FoU-kostnaderna sjunka under andra halvåret, vilket innebär att det fria kassaflödet bör förbättras i andra halvåret jämfört med första halvåret. Företaget ser en betydande förbättring av efterfrågan då den negativa inverkan på marknadsförhållandena från pandemin håller på att avta. Även om värderingen har sjunkit betydligt under de senaste tre månaderna ser vi tillväxtmöjligheter, lägre kostnader och lätta jämförelsetal under andra halvåret. Vi förväntar oss att den starka tillväxten fortsätter i båda segmenten, när pandemins effekter avtar 2022 och på grund av nya produktlanseringar 2023. Andra halvåret 2022 bör erbjuda lättare jämförelsetal än första halvåret. Lägre FoU-kostnader kommer troligen att leda till ett förbättrat kassaflöde under andra halvåret 2022 jämfört med första halvåret 2022 och andra halvåret 2021. Segmentet Devices bidrog med större förluster än väntat på grund av policyförändringar i Kina. Vi förväntar oss en liknande effekt under andra kvartalet och justerar väntad förlust i enlighet med detta. Vi har justerat våra estimat kring kassaflöde och vinst per aktie efter slutförandet av den aktieemission på 4,8 miljoner euro som tillkännagavs den 5 maj. Vi höjer vår rekommendation från Behåll till Köp men sänker vår riktkurs från 7,30 euro till 6,50 euro.


https://www.swedbank-aktiellt.se/analyser/2022/05/13/optomed.csp

9 tykkäystä

Positiivinen tutkimus Optomedin kameroiden+AI:n käytöstä työterveyshuollon seulonnoissa.

Validation of an autonomous artificial intelligence-based diagnostic system for holistic maculopathy screening in a routine occupational health checkup context.

Retrospective diagnostic test evaluation on a raw dataset of 5918 images (2839 individuals) evaluated with non-mydriatic cameras during routine occupational health checkups. Three camera models were employed: Optomed Aurora (field of view – FOV 50º, 88% of the dataset), ZEISS VISUSCOUT 100 (FOV 40º, 9%), and Optomed SmartScope M5 (FOV 40º, 3%). Image acquisition took 2 min per patient. Ground truth for each image of the dataset was determined by 2 masked retina specialists, and disagreements were resolved by a 3rd retina specialist. The specific pathologies considered for evaluation were “diabetic retinopathy” (DR), “Age-related macular degeneration” (AMD), “glaucomatous optic neuropathy” (GON), and “Nevus.”
….
Our holistic AI approach reaches high diagnostic accuracy at simultaneous detection of DR, AMD, and Nevus. The integration of pathology-specific algorithms permits higher sensitivities with minimal impact on its specificity. It also reduces the risk of missing incidental findings. Deep learning may facilitate wider screenings of eye diseases.

16 tykkäystä