Piippo - Paalausverkot ja paalauslangat

Piipolla ei ollut vielä omaa ketjua, joten perustin sellaisen. Piippoa analysoi @Thomas_Westerholm. :slight_smile:

image

Piippo on vuonna 1942 perustettu kansainvälinen sitomiseen ja kiinnittämiseen soveltuvien tuotteiden eli paalausverkkojen, köysien, lankojen ja narujen valmistamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin keskittynyt teollisuusyhtiö. Piipon liiketoiminta jakautuu asiakkaiden mukaan kolmeen eri segmenttiin, jotka ovat Agri, Kuluttajatuotteet sekä Tuotteet kaapeliteollisuuteen. Yhtiöllä on globaali jakeluverkosto joka kattaa yli 40 maata ja sen kotipaikka on Outokumpu.

Piipon liikevaihto oli vuonna 2021 14,8 miljoonaa ja sen globaalit jakelukanavat kattavat yli 40 maata. Tärkeimpiä maita Piipolle on mm. Saksa, Puola, Australia ja USA. :slight_smile:

Tuorein laaja raportti:

Tuorein yhtiöraportti.

Piipon H1-kasvu oli vahvaa, mutta suhteellinen kannattavuus koki poikkeuksellista painetta kohonneista valmistus- ja logistiikkakustannuksista johtuen. Vakuuttava kasvu ja markkinaosuuksien voittaminen vahvistaa mielestämme sijoitustarinan pidemmän aikavälin näkymää, minkä seurauksena suhtaudumme raportin antiin lievän myönteisesti.

19 tykkäystä

Alla on tuore Piipon tilinpäätöstiedote. :slight_smile: :point_down:t3:

Toimitusmäärät kasvoivat yhtiön päätuoteryhmissä paalausverkoissa, paalauslangassa sekä kaapeliteollisuuden tuotteissa. Kuluttaja- ja välitystuotteissa jäätiin jälkeen vertailukaudesta. Liikevaihto kasvoi selvästi päätuoteryhmien toimitusmäärien ja raaka-ainehintojen noususta johtuen, sillä myyntihinnat seuraavat raaka-aineiden hintakehitystä. Myös valuuttakurssien edullinen kehitys paransi liikevaihtoa edellistilikauteen verrattuna.

Tässä on Kauppalehden minuutissa luettava uutinen tuloksesta. Ei maksumuuria.

Huhti-syyskuun puolivuotiskauden liikevaihto nousi 11,2 miljoonaan euroon vertailukauden 10,3 miljoonasta eurosta.

Liiketulos nousi 0,7 miljoonaan euroon vertailukauden 0,3 miljoonasta eurosta.

Puolivuotiskauden osakekohtainen tulos parani 0,29 euroon 0,14 eurosta.

Lisään tänne vielä Thomaksen 29.11.2022 päivätyn kommentin.

image

2 tykkäystä

Tässä on tuore Piipon yhtiöraportti @Thomas_Westerholm:ilta. :slight_smile:

Piipon H2-raportti oli odotuksiamme parempi vakuuttavan liikevaihdon kasvun ja kannattavuutta avittaneen tehokkuusparannuksen sekä merkittävien valuuttakurssivoittojen tukemana. Hyvän operatiivisen tuloksen ohella yhtiö sai rahavaroja vapautettua käyttöpääomastaan, mikä vahvisti sen taseasemaa ja laskee nähdäksemme osakkeen riskiprofiilia.

https://www.inderes.fi/fi/kustannusinflaatiosta-selvittiin-kuivin-jaloin


EDIT:
Lisään tähän vielä kommentin, joka on kaikkien luettavissa.

Piipon H2-raportti oli odotuksiamme parempi vakuuttavan liikevaihdon kasvun ja kannattavuutta avittaneen tehokkuusparannuksen sekä merkittävien valuuttakurssivoittojen tukemana. Hyvän operatiivisen tuloksen ohella yhtiö sai rahavaroja vapautettua käyttöpääomastaan, mikä vahvisti sen taseasemaa ja laskee nähdäksemme osakkeen riskiprofiilia. Laskeneen riskiprofiilin ja vakuuttavan kasvun seurauksena nostamme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy). Toistamme 3,0 euron tavoitehintamme.

2 tykkäystä

Tässä on @Matias_Arola:n kommentti Piipon toimitusjohtajan irtisanoutumisesta. :slight_smile:

1 tykkäys

@Thomas_Westerholm on tehnyt laajan rapsan Piiposta. Laajat rapsat ovat aina kaikkien luettavissa.

Kuluva vuosi on Piipon syömähampaana toimivan Agri-segmentin kannalta jäämässä välivuodeksi, mikä korkean varastotason ja velkaisen taseen vuoksi aiheuttaa yhtiölle lyhyen aikavälin haasteita. Yhtiön on vapautettava käyttöpääomaa liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja lyhyellä aikavälillä painopiste onkin tuotannon sijaan puhtaasti myynnissä. Osakkeen tulospohjainen arvostus on korkea, mikä yhdessä kohollaan olevan taseriskin kanssa johtaa mielestämme heikkoon riski/tuotto-suhteeseen.

image

EDIT:

Lisään tähän viestiin tämän haastattelunkin.

@Thomas_Westerholm ja @Tomi_Valkeajarvi juttelivat Piiposta.

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:13 Yhtiön liiketoiminta tiivistettynä
02:19 Agri-segmentin välivuosi
05:35 Globaalin kasvun edellytykset
07:15 Keskeisimmät kilpailuedut
08:26 Korkean velkaantuneisuuden riskit
10:10 Näkymät tuleville vuosille
11:21 Osakkeen arvostustaso

4 tykkäystä

No kyllä.

Piippo julkaisee torstaina H2-rapsansa ja alla on Thomaksen kommentit. :slight_smile:

Piippo julkistaa H2-raporttinsa torstaina arviomme mukaan kello 13. Marraskuun alussa annetun tulosvaroituksen ja päättyneen tilikauden ennakkotietojen myötä yhtiön heikot operatiiviset H2-luvut ovat pääpiirteiltään tiedossa, joten kiinnostuksemme kohdistuu yhtiön taseasemaan ja johdon kommentteihin yhtiön näkymiin liittyen.

2 tykkäystä

Thomas on tehnyt uuden yhtiörapsan Piiposta. :gem:

image


EDIT:

Laitetaan kommentit vielä tuloksesta.

Tässä on Thomaksen kommentit siitä, kun Piippo vähemmän yllättvästi lopettaa lankatuotannon. :slight_smile:

2 tykkäystä

Tässä on Thomaksen ennakkokommentti, kun Piippo julkaisee H1-tuloksensa torstaina.

Piippo julkistaa H1-raporttinsa torstaina arviomme mukaan kello 13. Piipon kotimarkkinaan nojaavan valmistuksen ja kansainvälisen myynnin vuoksi Suomen poliittiset lakot osuivat yhtiöön erityisen rajusti, minkä odotamme lykänneen toimituksia juuri agrikauden alussa tilikauden ensimmäiseltä puoliskolta jälkimmäiselle. Kuluvana vuonna Piippo odottaa liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan heikon vertailukauden tasolta, mutta jäävän 2022 tasolta. Ennusteemme ovat ohjeistuksen kanssa linjassa, mutta ulkoisten haasteiden vuoksi odotamme ohjeistuksen nojaavan vahvasti paranevaan suoritustasoon tilikauden jälkipuoliskolla.

1 tykkäys

Tässä olisi tuore yhtiöraportti Piiposta, tekijänä Thomas Westerholm. :slight_smile: :gem:

Piipon H1-luvut jäivät odotuksistamme ennakoitua heikomman liikevaihdon ajamana. Suomen satamalakot iskivät yhtiöön erityisen rajusti vientiin nojaavasta liiketoimintamallista johtuen ja yhtiön mukaan toimituksia siirtyi kuluvan tilikauden jälkipuoliskolle. Ennustealituksesta huolimatta kuluvan vuoden ohjeistus toistettiin, mikä povaa huomattavasti vahvempaa jälkipuoliskoa. Osakkeen nykyinen kurssitaso ei mielestämme hinnoittele sisään velkaiseen taseeseen ja heikkoon tuloskuntoon liittyvää riskiä, minkä seurauksena toistamme myy-suosituksemme. Säilytämme tavoitehintamme ennallaan 1,0 eurossa.

2 tykkäystä