Proprius Partners DACH Value -erikoissijoitusrahasto

Perustiedot:

” Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Value on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle mahdollisimman korkea arvonnousu pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Lisäksi rahaston tavoitteena on SFDR:n 8 artiklan mukaisesti edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten kohteena olevien yritysten tulee noudattaa hyviä hallintotapoja. Näiden tavoitteiden edistämiseksi ja seuraamiseksi rahasto käyttää ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä kestävyysarviointeja sijoituskohteiden kestävyysriskien sekä kestävyystekijöiden arviointiin. Rahasto tavoittelee selkeästi korkeampaa tuottoa kuin laajemmin sijoituksensa hajauttavat rahastot.

Rahasto sijoittaa varansa sellaisten saksankielisessä Euroopassa (Saksa, Itävalta ja Sveitsi; DACH tulee sanoista Deutschland (D), Austria (A) ja Switzerland (CH)) listattujen yhtiöiden arvopapereihin ja ensisijaisesti osakkeisiin, joissa yhtiöiden liiketoiminnalliset näkymät vaikuttavat lupaavilta suhteessa yhtiön osakkeen hinnoitteluun ja riskitasoon. Käytämme lukuisia erilaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kriteereitä osana sijoitusprosessiamme.

Rahaston minimimerkintä on 50 000 €.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa varansa sellaisten saksankielisessä Euroopassa (Saksa, Itävalta ja Sveitsi; DACH tulee sanoista Deutschland (D), Austria (A) ja Switzerland (CH)) listattujen pienten ja keskisuurten yhtiöiden arvopapereihin ja ensisijaisesti osakkeisiin, joissa yhtiöiden liiketoiminnalliset näkymät vaikuttavat lupaavilta suhteessa yhtiön osakkeen hinnoitteluun ja riskitasoon. Käytämme lukuisia erilaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kriteereitä osana sijoitusprosessiamme.

Uskomme, että paraskin yhtiö voi olla huono sijoituskohde, mikä tarkoittaa sitä, että kiinnitämme liiketoiminnan laadullisten kriteereiden lisäksi aina huomiota osakkeesta tai arvopaperista maksettavaan hintaan. Arvosijoittamisfilosofia perustuukin oivallukseen, että osakkeen hinta ja arvo ovat kaksi eri asiaa. Hinnan näkee pörssistä, mutta arvosijoittaja pyrkii hahmottamaan yrityksen tai osakkeen arvon erilaisilla kvalitatiivisilla ja kvantitatiivisilla menetelmillä. Mikäli hinta vaikuttaa olevan alle osakkeen arvioidun arvon ja mieluusti mahdollisimman suurella marginaalilla, arvosijoittaja voi kiinnostua sijoituksen tekemisestä.

Arvoyhtiöiden on havaittu erilaisissa akateemisissa tutkimuksissa tuottavan keskimääräistä paremmin, mikä ei selity tavanomaista korkeammalla riskillä. Arvosijoittaja pyrkii ostamaan alihinnoiteltuja yhtiötä esimerkiksi tuloksentekokyvyllä (esimerkiksi P/E- ja EV/EBIT-luku) tai omaisuuserillä mitattuna (tyypillisesti P/B-luku). Esimerkkeinä muista arvosijoittajan käyttämistä tunnusluvuista voidaan mainita muun muassa vapaan kassavirran tuotto, oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuotto, omavaraisuusaste ja nettovelkaantuneisuus. Täten pyritään ostamaan osakkeita alle niiden todellisen arvon, jolloin sijoituskohteissa on sijoitushetkellä niin sanottua turvamarginaalia epäsuotuisien tilanteiden varalta. Riskienhallinnan osana pyritään huomioimaan yhtiökohtaisten riskien lisäksi muun muassa osakkeiden likviditeettiin ja rahaston toimialapainotuksiin liittyvät riskit. Sijoitukset tehdään lähtökohtaisesti pitkällä aikajänteellä, mutta joskus markkinoilla voi ilmetä myös lyhyemmän aikavälin mahdollisuuksia, joissa houkutteleva tuotto/riskisuhde perustelee sijoituksen tekemisen.

Rahaston sijoitustoiminta perustuu ns. bottom up -lähestymistapaan eli teemme valintamme yhtiötasolta lähtevään analyysiin perustuen. Pyrimme silti suosimaan sellaisten toimialojen yrityksiä, joilla näemme selviä etenemismahdollisuuksia ja ennemmin myötä- kuin vastatuulta. Nämä teemat voivat vaihdella markkinatilanteiden mukaan.

Saksankielisen Euroopan osakkeet ovat menestyneet erilaisissa historiallisten tuottojen vertailuissa varsin hyvin. Proprius Partnersin käsityksen mukaan erityisesti Saksa ja Sveitsi ovat kunnostautuneet erinomaisilla tuotoilla pitkällä aikavälillä. Monet alueen yhtiöistä ovat myös onnistuneet laajenemaan maailmalle ja siten tekemään suuria kasvuloikkia ajan kanssa.

Saksassa on runsaasti pörssilistattuja yrityksiä, Sveitsissä kohtuullisesti ja Itävallassa vähemmän, mutta kokonaisuutena sijoitusuniversumi on näissä kolmessa maassa varsin kookas, joten voimme ammentaa parhaat sijoitusideamme suuresta yhtiöjoukosta. Proprius Partnersin salkunhoitajilla on erittäin kilpailukykyisiä näyttöjä niin saksankielisen Euroopan arvopapereihin ja osakkeisiin sijoittamisesta kuin nimenomaisesti kyseisen alueen arvoyhtiöihin sijoittamisesta. Salkunhoitajat tuntevat myös alueen pienten ja keskisuurten yhtiöiden kenttää laajasti ja sieltä voi löytyä hyvin mielenkiintoisia sijoituskohteita, ehkä jopa todennäköisemmin kuin suuryhtiökentästä. Rahasto ei kuitenkaan tee sijoituspäätöksiään pelkästään markkina-arvoon tai yhtiön kokoluokkaan perustuen, vaan kantavana teemana on arvosijoitusfilosofia.

Proprius Partners uskoo voimakkaaseen näkemyksenottoon osana aktiivista osakesijoittamisen lähestymistapaansa. Proprius Partners DACH Value on erikoissijoitusrahasto (non-UCITS), mikä tarkoittaa sitä, että voimme keskittää rahaston omistuksia voimakkaammin kuin tavanomaiset UCITS-rahastot. Käytännössä erikoissijoitusrahastostatuksen kautta on mahdollista myös maltillisen yhtiölukumäärän pitäminen rahastossa ja voitokkaiden osakkeiden arvonnoususta hyötyminen.

Ketterän sijoitustoiminnan takaamiseksi Proprius Partners aikoo rajoittaa Proprius Partners DACH Value -erikoissijoitusrahaston koon eli tehdä ns. soft closing -toimenpiteen, kun rahasto saavuttaa Proprius Partnersin hallituksen määrittelemän tavoitekoon. Tällä toimella on tavoite välttää ”norsu posliinikaupassa” -efekti.
Rahasto seuraa vain rajallisesti saksankielisen Euroopan indeksien yhtiö- ja toimialapainotuksia. Sijoituspäätökset tehdään ilman indeksien asettamia rajoitteita. Tämän seurauksena rahaston tuottokehitys voi poiketa merkittävästi yleisestä markkinakehityksestä. Tämä puolestaan johtuu siitä, että rahastollamme on oletettavasti hyvin korkea aktiiviosuus (active share) eli rahaston koostumus poikkeaa selvästi alueen yleisindeksien koostumuksesta. Proprius Partners DACH Value maksimoi ennemmin pitkän aikavälin tuoton kuin minimoi volatiliteetin. Rahasto-osuuden arvonheilunta voi olla ajoittain hyvin voimakasta ja kehotamme myös asiakkaitamme pitkäjänteisyyteen rahastosijoituksensa kanssa. ”

Huom! Rahasto ei ole vielä aloittanut toimintaansa. Mielenkiintoista seurata miten menee, kun pääsee vauhtiin :slightly_smiling_face:

14 tykkäystä

Taalerin Arvo Rein -rahaston uudelleenlämmittely? Muistaakseni se oli aika floppi, vaikka puikoissa oli nämä samat “tähtisalkunhoitajat”.

2 tykkäystä

Löytäisitkö dataa jostain? Kauanko kyseinen tiimi/osa tiimistä hoiti kyseistä rahastoa?

Googlella näitä löytää ihan kivasti ja suosittelen tutustumaan. :wink:

Koivula ja Viitikko jättivät Aktian elokuussa 2021.

2 tykkäystä

Kiitos TJT avusta.

Yritin kaivella Koivula ja Viitikon tekemiä tuottoja Arvo Rein -rahastossa. Kummallakaan ei ole Linkedinissä profiilia, enkä löytänyt CV:tä netistä. Jos olisivat olleet rahastossa alusta asti mukana eli 09/2011 alkaen, olisi tuotto ollut yhteensä 08/2021 (heidän lähtöön asti) 250%: Aktia Arvo Rein

Miksei Propriuksen sivuilla kerrota salkunhoitajien tuottoja aikajaksoineen eri rahastoissa? Enkä tarkoita, että jokaisesta pitäisi olla satumaiset tuotot. Epäonnistumisetkin kertovat oppimisprosessista ja voi jopa lisätä luottamusta, kun on runsaasti onnistumisiakin.

Ainoastaan Mikro Markasta on tuotot kerrottu:

" Olli on ollut lanseeraamassa ja hoitamassa useita menestyksekkäitä rahastoja Taalerilla. Erityisesti Mikro Markan näytöt (tuotto noin 22 % p.a.) ovat vertaansa vailla. Muillakin rahastoilla parhaiten menestyneitä salkunhoitajia. "

" Jonas on voittanut Euroopan yleisen osakemarkkinakehityksen huomattavalla marginaalilla ja säännönmukaisesti. "

Propriuksen arvot on mielestäni hyvin kirjoitettu ja niiden pohtimiseen on käytetty aikaa: Arvomme ‣ Arvomme Ainoastaan avoimuuden olisin itse lisännyt joukkoon, mutta se voi olla heillä jo oletuksena toiminnassaan. Mm. tätä asiaa aion kuitenkin selvittää lisää ennen kuin teen sijoituspäätöstä. Coeuksen kaltaista kaupankäyntitiheyttä tuskin on kuitenkaan luvassa.

Osaako joku sanoa onko normaalia, ettei salkunhoitajilla ole Linkedinissä profiilia? Olen rekrynnyt eri alalla paljon ihmisiä ja profiilin puuttuminen olisi aiheuttanut ihmetystä. Ihmiset on yleensä hyvin verkottuneita ja Linkedinin kautta saa vaivatta kerrottua laajalle verkostolle, kun vaikka työnanantaja vaihtuu.

1 tykkäys

Päivitys Saksasta Viitikon ja Koivulan toimesta: Kynäilymme ‣

" Terveiset Saksasta

Kävimme Proprius Partners Oy:n aikana ensimmäistä kertaa osakeseminaarissa Saksassa 16.- 18.1.2023. Itse asiassa edellinen seminaarivisiitti oli kolme vuotta aiemmin silloisen työnantajamme edustajina samaisessa konferenssissa juuri ennen kuin koronapandemia räjähti. Näiden kahden seminaarin välissä olemme arvatenkin notkuneet lukemattomissa Teams-tapaamisissa, kuunnelleet eri lähteistä konferenssipuheluita ja seuranneet markkinaa hyvin tiiviisti. Työnteon muodot ovat jossain määrin muuttuneet myös salkunhoitopuolella monipuolisemmiksi.

Valitus vähäistä

Kuulimme noin 20-25 saksalaisen ja/tai itävaltalaisen yhtiön esitykset seminaarin aikana. Yleisvire kuulosti suorastaan hämmentävän positiiviselta. Valitusta ei ollut havaittavissa nimeksikään huolimatta inflaation laukkaamisesta, nousseista koroista, energiatilanteen haastavuudesta ja taantumapeloista. Itse asiassa useat eri toimialoilla olevista yhtiöistä kertoivat, että joulukuun aikana tilanne alkoi kääntyä paremmaksi ainakin alhaisiin odotuksiin nähden.

On kuitenkin hyvä huomata, että vuosiraportit tai Q4-tulokset eivät olleet vielä ulkona, vaikka jotkin yhtiöistä olivatkin antaneet positiivisia tai negatiivisia ennakkotietoja, joten yhtiöiden edustajien sanamuodot olivat sikäli pidättyväisiä. Selvää kuitenkin on, että pääosin vuosi 2022 tuntui menneen varsin hyvin etenkin pahimpiin pelkoihin nähden. Vuoden 2023 näkymiä harvat firmat vielä julistivat, mutta osa muistutti etenkin pitkän/keskipitkän aikavälin kasvutavoitteistaan.

Saksankielisen Euroopan yhtiöiden taseet ovat tyypillisesti vahvoja. Kyseisen alueen yhtiöt eivät tykkää olla pankkien talutusnuorassa, ja liiketoiminnan aikajänne on pitkä. Näin ollen on ymmärrettävää, että monet yhtiöistä eivät ole ainakaan vielä moksiskaan vallitsevasta taloustilanteesta. Itse asiassa useat alueen yhtiöistä tuntuvat jopa hyötyneen talouskurimuksesta kilpailijoidensa kustannuksella.

Energiakriisi hallinnassa

Kuulimme seminaarissa myös Uniperin asiantuntijan kommentit energiakriisin nykytilasta ja kaasuvarantojen riittävyydestä. Myös tällä saralla tilanne vaikuttaa olevan olosuhteisiin nähden yllättävän hyvissä kantimissa.

Hyvää apua on tullut muun muassa leudosta talvesta. Maakaasun hinta on normalisoitunut erittäin voimakkaasti. Sähköfutuurit ylipäätään ovat painuneet huippulukemista selvästi, mikä on heijastunut sähköyhtiöiden kursseihin. Esimerkiksi enimmäkseen vesivoimatuotantoa pyörittävän itävaltalaisen Verbundin osakekurssi on painunut viime vuoden elokuun yli 110 euron tasoilta noin 80 euroon.

Kiina elpyy mutta huolettaa

Yhtiöiden suhtautuminen Kiinaan on muuttunut viime vuosina varovaisemmaksi geopoliittisten jännitteiden noustua selvästi. Kiinan nähdään olevan talousmielessä elpyvällä polulla, kun pandemiarajoitukset ovat pitkälti poistuneet, vaikka korona runtelee väestöä yhä rajusti. Riippuvuutta Kiinaan tuntuvat haluavan vähentää useimmat firmoista. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on valpastanut yrityksiä geopoliittisten riskien arvioimisessa. Tämä tarkoittaa muun muassa pieneneviä investointeja Kiinaan.

Ennen pelotti vuosi 2023, nyt enemmänkin H2/2023

Pitkään sijoittajat puhuivat, että vuodesta 2023 on tulossa hankala, kun taantuma uhkaa. Nyt kuitenkin yleinen tunnelma oli kallistumassa siihen, että vasta vuoden 2023 jälkimmäinen puolisko hivenen jännittää. Monilla yrityksillä on tilauskannat kohdillaan ja työsarkaa alkuvuodelle ja osalla kauemmaskin. Hinnankorotuksia viedään edelleen läpi.

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Value

Käynnistämme lähiaikoina saksankieliseen Eurooppaan sijoittavan Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Valuen toiminnan. Tätäkin ajatellen Saksa-visiittimme oli meille erittäin tärkeä. Muutamat alun perin rahastoon kaavailemistamme yhtiöistä eivät tule näillä näkymin salkkuun ollenkaan, muutamat saavat pienemmät/isommat painot ja pari uuttakin ideaa tuli haaviin. Vuoden 2022 tyrskyjen jäljiltä osakepoimijan lähtökohdat ovat herkulliset, mutta selvää on, että epävarmuuksia riittää myös vuodelle 2023. "

7 tykkäystä

Olisi mielenkiintoista tietää mitä rahasto on syönyt :eyes: ei taida julkista dataa olla.

1 tykkäys