PunaMusta Media - Mediakonserni

PunaMustalla ei ollut vielä ketjua, joten nyt perustin sellaisen. :slight_smile:

PunaMusta Media Oyj (vuoteen 2019 asti Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj.) on jo 1874 perustettu suomalainen yritys, joka toimii media- ja painotoimialalla. Sillä on palveluksessaan yli 600 osaajaa ja sen viime vuoden liikevaihto oli 106 miljoonaa euroa.

Medialiiketoimintaan kuuluu sanomalehti Karjalainen sekä paikallislehtiä että myös radiokanava.

Painotoimialaan kuuluu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamista sekä mm. yritysnäkyvyyden luomista, suurkuvatulostamista sekä mainospainotuotteiden painamista. Lisäksi tähän kuuluu vielä lehtituotteiden suunnittelua ja tuotantoa.

Mutta en tämän tarkempaa kerro yrityksestä, sillä nyt on ilmestynyt aivan tuore @Petri_Gostowski:n tekemä uusi laaja raportti. Muistathan, että laajat raportit ovat kaikkien luettavissa. :slight_smile:

@Jeremias_Makkonen ja Petri keskustelivat tuoreella videolla mm. Punamustan muutosprosesseista.

Aiheet
00:00 Muutosprosessin tilanne
02:21 Markkina-asema
03:28 Yrityskauppojen rooli
04:22 Riskit
05:26 Voitonjakopolitiikka
06:18 Arvostus

13 tykkäystä

Alla on Petrin ennakkokommentit perjantaista Q3-raporttia varten.

Ennakoimme Q3:n liikevaihdon kasvaneen vertailukaudesta Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kasvun ansiosta. Etenkin painamista rokottaneen voimakkaan kustannusten nousun seurauksena odotamme Q3-kannattavuuden säilyneen paineessa. Arvioimme yhtiön toistavan kasvavaa liikevaihtoa ja paranevaa liiketulosta vuodelle 2022 viitoittavan ohjeistuksensa.

Ja tässä olisi sitten yhtiöraportti Punamustasta. :slight_smile:

PunaMusta Median perjantaina julkaisemat Q3-luvut olivat operatiivisten erien osalta yllätyksettömät. Tätä kokonaiskuvaa heijastellen emme ole tehneet olennaisia ennustemuutoksia. Näkemyksemme mukaan osakkeen arvostus on turhan vaativa suhteessa lähivuosien tulosparannusodotuksiin ja mielestämme korkea velkaantuneisuus yhdessä käynnissä olevan painotoiminnan murroksen kanssa pitää riskitason korkeana.

https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/yhtiopaivitys_punamusta_media_311022_check.pdf

Tässä olisi vielä @Petri_Gostowski:n kommentit tuloksesta, jotka ovat kaikkien luettavissa.