Saxlund - Käänneyhtiö Ruotsista

Sharevillestä löytyi yhtiön kommenteista sisäpiirikauppatietoja:

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Saxlunds styrelseledamot William Heigard har den 16 februari sålt 2 miljoner aktier i bolaget. Affären skedde utanför handelsplats till kursen 0:48 kronor, motsvarande ett totalt värde på 1 miljon kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Efter affären äger William Heigard 500.000 aktier i Saxlund, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Samtidigt har storägaren Mats Gabrielsson köpt 2 miljoner aktier för 0:48 kronor styck. Det motsvarar en ökning av hans innehav med 1,6 procent.

Hallistuslainen Heigard myi valtaosan omistuksestaan raporttipäivänä 16.2. ja jätti itselleen 500 000 kpl, mutta Gabrielsson lisäksi senkin edestä ja nosti omistustaan 1,6 prosentilla. Liekö taas ostanut muiden johtahjien osakkeita? Saattaa lähipäivinä tulla tieto jostain toisesta hallituslaisesta, joka myynyt Gabrielille tuon toisen miljoona osaketta…

Näyttäisi siis Heigard myyneen lappunsa Gabrielssonille, kun 2M osaketta vaihtanut omistajaa samaan aikaan ja hintaan, pörssin ulkopuolella :thinking:

1 tykkäys

No niinpä olikin 2 miljoonaa. Katsoin arvoa miljoona ja aivoni käänsivät väärä luvun. Mutta Gabrielhan on aikaisemminkin ostanut muilta osakkeita pois. Ei taida top 10 omistajalistaa ja omistusosuuksia löytä mistään?

Avanzalla näkyy vuoden vaihteen tilanne top-10 - tuli tänään vastaan kun yritin löytää, millä määrällä pääsisi top-100:aan :sweat_smile:

foorumi siellä ilmeisesti laitettu pois käytöstä, uutta kaiketi tekeillä. Olisi ollut hyvä tarkistella kommentteja myyntien perusteiksi, mutta ei sitten tällä kertaa :man_shrugging:

1 tykkäys

Ihan komea omistus Gabrielilla, tuo päälle 20 %. Siihen päälle sitten ne yrityskaupan osakkeet, jotka sopinut ostavansa myyjiltä. Milloinkahan mahtavat saada yrityskaupan finaaliin…

2 tykkäystä

Sinfran kautta taas uutta tilausta :+1:
Helmikuun tilaus saanut nimet alleen

Vi ser ett ökat intresse för våra transportabla lösningar, vilket drivs av de ökade energipriserna.

Kiitos @InvestA oikolukemisesta :sweat_smile:

2 tykkäystä

Eikös tuo ole se helmikuun tilaus:

Saxlund International Holding AB har idag signerat kontrakt med Ystad Energi efter att erhållit tilldelningsbeslut i februari, vilket då kommunicerades av Saxlund.

E.

E2 @kettunen eipä mitään. Korjasit minua aikaisemmin, nyt tein vastapalveluksen :smile:

1 tykkäys

Vuosiraportti julkaistu

Muutamia poimintoja CEO:n alkusanoista

Baltian osalta kaasun korvaaminen siirrettävillä lämpölaitoksilla potentiaalinen markkina

En marknad som ser särskilt speciellt spännande ut är den Baltiska marknaden då det höga gaspriset kommer att fortsätta driva på för ombyggnad och nyinvestering i bioenergianläggningar för värme- och elproduktion.

Ukrainan sodasta aiheutuu paitsi kysyntää, myös haasteita hintoihin ja saatavuuteen

Tyvärr så driver kriget i Ukraina upp priset på energi ytterligare. Priset på fossila bränslen och bristen på desamma ger historiska höga priser på kol, olja, bensin och diesel. Tyskland har stängt ner bygget av Nord Stream 2 och landet kommer därmed att behöva titta på andra energikällor än gas för framför allt uppvärmning. Vi ser ett ökat intresse för våra transportabla lösningar som är ett bra alternativ till uppvärmning med gas.

Kriget i Ukraina påverkar även priser hos våra underleverantörer och att det är bred inflation som driver upp priser på el-varor och metaller vilket i sin tur påverkar Saxlunds priser till slutkund. Vi ser även att det är brist på varor och det påverkar våra leveranstider till slutkund.

3 tykkäystä

Osari ulkona ja hienosti menee:

Saxlund började året mycket starkt med ökad omsättning och vinst i jämförelse med första kvartalet 2021. EBITDA ökade till 2,9 (1,5) MSEK för kvartalet och omsättningen ökade till 84,5 (48,7) MSEK 2021. Omsättningen för kvartalet är den högsta för ett enskilt kvartal på 4 år och återspeglar den starka orderboken som vi har, en oerhört positiv utveckling. Vi ökar även omsättningen för eftermarknad i jämförelse med 2021, trots att kvartal ett historiskt är svagt för eftermarknad. Köpet av IMUS bidrar positivt både för omsättning och resultat för den svenska delen av eftermarknaden, vilket är glädjande.

Lönsamheten är bättre än motsvarande kvartal 2021 trots att den är påverkad av det generella läget med högre inflation och ökade råvarupriser. Flera av de projekt som avslutas under första kvartalet är tecknade under slutet av 2020 och början av 2021 och är prissatta under samma tid. Framåtriktat har vi tagit höjd i kontrakt och i kostnadsprognoser för det nya kostnadsläget. Dock är omvärldsläget oberäkneligt och inflationen fortsätter vara hög.

Orderboken för nya projekt har under kvartalet fyllts på med ca 40 MSEK vilket ligger i linje med bolagets förväntningar. I Tyskland så har vi fortsatt hög efterfrågan kopplad till lagen om fosforåtervinning och vi har under kvartalet tecknat ett nytt kontrakt. Marknaden för våra transportabla bioenergianläggningar ser stark ut och vi har tecknat kontrakt med Ystad Energi för leverans av två transportabla anläggningar där driftsättningen kommer ske under första halvåret 2023.

Nettoomsättningen uppgick till 84,6 (48,7) MSEK
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,9 (1,6) MSEK
Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 2,0 (0,8) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (0,1) MSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning
6 tykkäystä

Tätä on ennusteltu jo pidemmän aikaa, korona sotki etenemisen.Mutta nyt näyttää kvartaaleittain koko ajan paremmalta :sweat_smile:

Liikevaihto oli yllättävänkin kova ja inflaatiotakin on saatu hallittua sopimuksissa.
EPS:n kääntyminen oikeasti vihreälle on tietysti se merkittävä tekijä nyt ja jatkossa

Profitability is better than the corresponding quarter in 2021, despite the fact that it is affected by the general situation with higher inflation and higher raw material prices. Several of the projects completed during the first quarter were signed during the end of 2020 and the beginning of 2021 and are priced during the same period. Going forward, we have taken into account contracts and cost forecasts for the new cost situation. However, the external situation is unpredictable and inflation remains high.

kustannuspuolella on tietysti vielä olennaista riskiä

The future for Saxlund looks extremely exciting and we envisage a positive 2022. The external situation creates some uncertainty and the toughest challenge will be to increase profitability as price increases are already hitting the cost side. Demand for our systems and products is high, which is extremely positive. Saxlund has shown in 2021 that we are making positive results and the beginning of 2022 indicates that we can improve results and sales further.

4 tykkäystä

Jälleen soppari Sinfra-sopparin kautta:

Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut på ca 45,5 MSEK
Saxlund International Holding AB har erhållit tilldelningsbeslut, via Sinfra:s ramavtal för småskaling värmeproduktion, från Ulricehamns Energi för två transportabla bioenergianläggningar. Kontraktsvärdet uppgår till ca 45,5 MSEK inklusive optioner.

-Saxlund har fått ytterligare en order inom ramavtalet från Sinfra för leverans av två stycken transportabla bioenergianläggningar till Ulricehamns Energi. Leveransen innefattar en stor silo med Saxlunds egenutvecklade materialhanteringssystem, ESP-filter och kondensering för en så energieffektiv anläggning som möjligt. Anläggningen kommer att leverera värme under 2023. Det är vårt andra tilldelningsbeslut inom ramavtalet med Sinfra under 2022 och vi har därmed tilldelats affärer för ca 67 MSEK. Vår sales pipeline ser fortsatt spännande ut och det är hög aktivitet hos våra kunder. Det är med stolthet vi motar den här tilldelningen från Ulricehamns Energi och vi tackar för förtroendet, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

E. Arvoltaan tuplat edelliseen tämän vuoden soppariin verrattuna.

4 tykkäystä