Sellulove eli Stora, UPM, Metsä jne

Metsä Board julkaisee Q1-rapsansa ja tässä olisi ennakkokommentit siihen liittyen. :slight_smile:


EDIT:

Tässä on vielä yhtiöraportti. :gem: :slight_smile:

Metsä Board julkistaa torstaina noin kello 12:00 Q1-raporttinsa. Yhtiön tulosromahdus on jatkunut vielä Q1:llä ja Q2:n ohjeistus on luultavasti Suomen poliittisten lakkojen heijasteiden sekä Kemin sellutehtaan laiterikon takia pehmeä. Metsä Boardin markkinatilanteen arvioimme kehittyneen varovaisen positiiviseen suuntaan Q1:n aikana ja myös Kaskisten investointiprojektista luopuminen laskee osakkeen riskitasoa.

3 tykkäystä

Billerud aloitti pohjoismaisten metsäyhtiöiden tuloskauden aamulla. Raportti on täällä. Jos Blommalta oikein tulkitsin, niin Q1:ltä Billerud otti operatiivisella käyttökatteellaan lievän biitin konsensuksensta liikevaihtovetoisesti. Hyvää oli, että markkina (volyymit ja hinnat) on parantunut kvartaalitasolla vähintään odotusten mukaisesti Q1:llä sekä kartongeissa että papereissa. Huonolla puolella on taas erittäin kireä puumarkkina ja se, että markkinan piristyminen ei välttämättä tarkoita kulutuksen käännettä. Ei siis isoilta linjoiltaan suurempia uutuuksia auringon alla.

9 tykkäystä

Alkuvuoden Q1-tuloksen ennakoidaan olevan alaspäin ja kuluva Q2 voi tulla vielä heikommaksi. Sen jälkeinen aika?

1 tykkäys

Tässä UPM Q1 osariviidakon keskeltä:

Ensimmäinen vuosineljännes oli positiivinen alku vuodelle 2024 ja tukee luottamustamme koko vuoden tulokseen. Tuotemarkkinat ovat elpymässä, ja liiketoimintomme pyrkivät parantamaan tuloksiaan piristyvässä liiketoimintaympäristössä. Toisella vuosineljänneksellä tulosta rasittavat hetkellisesti useassa yksikössä toteutettavat suunnitellut kunnossapitoseisokit. Vuoden toiselle puoliskolle ennakoimme hyvää, keskeytymätöntä tuotantoa, mikä tukee tuloksentekoamme.

Näkymät vuodelle 2024

Koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2023. Tätä tukevat korkeammat toimitusmäärät, Paso de los Torosin sellutehtaan tuotannon ylösajo ja optimointi sekä alemmat kiinteät kustannukset.

Useiden UPM:n tuotteiden kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan asteittain, kun vuonna 2023 tapahtunut varastojen purku on ohi. Kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden hinnat vuoden alussa ovat alemmalla tasolla kuin viime vuonna. UPM jatkaa katteiden hallintaa ja toteuttaa toimenpiteitä muuttuvien ja kiinteiden kustannusten alentamiseksi.

20 tykkäystä

Pasossa 83% kapasiteetin käyttöaste alkuvuonna, aivan älyttömän hyvä suoritus.

29 tykkäystä

UPM laittoi raportin etuaikaan ulos ja olin kirjoitushommissa, niin live jäi tällä kertaa piippuun. Aika harvinaista isolle yhtiölle :man_shrugging:

UPM ja Stora Enso ylittivät molemmat Q1:llä. Kommentitkin olivat varovaisen myönteisiä, mikä oli toki odotettua uutisvirran pohjalta. Siten sektorin pohjat ovat takana ja lähiaikoina kysymys, onkin tuloskasvun kulmakertoimesta suhteessa osakkeiden arvostuksiin. Tarkemmat kommentit huomenna.

37 tykkäystä

Meneehän tää plussan puolelle👍 Nyt sitten tarvittaisiin talouden heräämistä erityisesti Euroopassa.

12 tykkäystä

Tammi–maaliskuu 2024 (verrattuna 1–3/2023)
• Liikevaihto oli 483,7 miljoonaa euroa (542,1).
• Vertailukelpoinen liiketulos oli 31,5 miljoonaa euroa (88,7) eli 6,5 prosenttia liikevaihdosta (16,4). Liiketulos oli 23,0 miljoonaa euroa (88,4).
• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,19), ja osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,19).
• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 5,7 prosenttia (13,9).
• Liiketoiminnan nettorahavirta oli -7,9 miljoonaa euroa (126,4).

7 tykkäystä

Antin kommentit Stora Enson aamun Q1-tuloksesta. :slight_smile:

Stora Enso julkisti Q1-raporttinsa tänään kello 8:30. Q1:llä yhtiön tulospudotus jatkui, mutta operatiiviset numerot ylittivät meidän ja konsensuksen ennusteet etenkin kartonkidivisioonan ansiosta. Stora Enso toisti ohjeistuksensa kuluvan vuoden tulosparannuksesta. Meidän ja konsensuksen tämän vuoden ennusteet ovat jo yhtiön haarukan yläpuolella ja Q1:n sekä odotetusti varovaisen myönteisten markkinakommenttien ne näyttävät varovaisilta, vaikka Q2:lle kertyy rasitteita edelleen lakoista ja myös huolloista. Lisäksi Stora Enso laajensi kiinteiden kulujen säästöohjelmaansa 50 %:lla 120 MEUR:oon. Alustavan arviomme mukaan ainakin kuluvan vuoden konsensusennusteisiin voi raportin myötä kohdistua nousupaineita.

2 tykkäystä

Antin tavoitehinnan päivitys ja kommenttia. :blush:

Toistamme UPM:n lisää-suosituksemme ja korotamme tavoitehintamme 34,00 euroon (aik. 32,00 €) maltillisen positiivisia ennustemuutoksia heijastellen. UPM:n Q1-raportin kokonaiskuva oli selvän tulosylityksen ansiosta myönteinen. Mielestämme UPM on yhä asemoitunut hyvin seuraavaan noususykliin viime vuosien isojen investointien sekä väkevän kustannuskilpailukykynsä ansiosta. Siten näemme osakkeen tuloskasvusta, noin 5 %:n osinkotuotosta ja kertoimien laskuvarasta muodostuvan tuotto-odotuksen hieman tuottovaatimusta korkeampana.

17 tykkäystä

Näinhän tuo on, kuten @Antti_Viljakainen kirjoittaa. Vallan mukiinmenevä ja monen eri divisioonan aikaansaama tulos näissä olosuhteissa. Viime kerralla oltiin paperin varassa.

Kuuntelin myös johdon selostuksen osarista ja parisen asiaa jäi pohdituttamaan.

-Biopolttoaineiden ja Rotterdamin investoinnin tilanne. Markkina- ja hintanäkymät eivät ehkä niin hyvät kuin aiemmin, mutta mahd investoinnin todettiin perustuvan pitkän aikavälin harkintaan.
-Puun hinta Pohjolassa. Kireää on eikä helpotusta näköpiirissä.
-Ja ans kattoo pysyykö Leunan investointi loppuun asti aikatauluissa ja kustannuskehikoissa. Poksahtaneet jo pari kertaa.

Mutta kaiken kaikkiaan vakaan tekemisen meininkiä, joka ilahduttaa omistajaa😎

16 tykkäystä

OP pitää Stora Enson suosituksensa ennallaan (VÄHENNÄ), mutta tavoitehinta nousee 11.00->11,50.

4 tykkäystä

Antti on tehnyt uuden yhtiöraportin Metsä Boardista. :slight_smile: :gem:

Metsä Boardin Q1-raportin kokonaiskuva oli mielestämme melko neutraali. Teimme raportin jälkeen vain vähäisiä ennustemuutoksia.

Rapsasta lainattua:

DCF-malli antaisi niukasti positiivisen indikaation Pidemmän tähtäimen ennusteisiimme pohjautuvan DCF-mallin osakkeelle indikoima arvo on niukasti kurssin yläpuolella reilussa 7 eurossa osakkeelta. Näin ollen DCF:n antaman signaali arvostuksesta on melko neutraali. Vallitsevat lyhyen ja keskipitkän ajan epävarmuudet huomioiden melko epätarkka DCF vaatisi tukea myös konkreettisemmista mittareista.

3 tykkäystä

Tässä on OP:n Henri Parkkisen kommentit UPM:n meiningstä ja tulevaisuudesta. :slight_smile:

UPM julkaisi Q1-tuloksensa viime viikolla, mikä osoittautui odotuksia paremmaksi. Yhtiö painotti tulosjulkaisun yhteydessä, että loppuvuoden aikana on syytä olettaa paranevaa markkinatilannetta. Tuoreen tuloksen lisäksi seniorianalyytikko Henri Parkkinen käy videolla läpi yhtiön pitkän aikavälin näkymiä, markkinatilannetta sekä osingonjakoa.

10 tykkäystä

Tässä on OP:n Henri Parkkisen kommentit Stora Enson Q1:stä ja näkymistä. :slight_smile:

Stora Enson Q1-tulos oli selvästi markkinaodotuksia vahvempi. Lisäksi yhtiö ohjaa tälle vuodelle paranevaa vertailukelpoista liiketulosta. Videolla seniorianalyytikko Henri Parkkinen kertoo tarkemmin tuoreesta tuloksesta. Lisäksi videolla käydään läpi ajankohtaista markkinatilannetta sekä yhtiön kohtaamia riskejä ja kasvumahdollisuuksia.

6 tykkäystä

Painopapereissa UPM:lla on yhä iso ylikapasiteetti, käyttöasteet ovat vain luokkaa 75%, vaikkakin hitaasti elpyneet kaksi kvartaalia. Ilmeisesti johdolla riittää uskoa kysynnän elpymiseen, koska eivät ole lähteneet sulkemaan lisää paperikoneita.

Comm.Paperin kannattaavuus on kyllä jo laskussa, vaikkakin yhä hyvää tasoa.

3 tykkäystä

Yleensä kilpailijat hyötyvät tällaisista fuusioista eli hyvä juttu esim. UPM:lle ja Stora Ensolle. Päivän uutinen alalta, Suzano ostamassa International Paperin:

https://www.reuters.com/markets/deals/brazils-suzano-readies-15-bln-bid-international-paper-sources-say-2024-05-07/

Kauppalehti uutisoi tuohon pohjautuen:

7 tykkäystä

Vaikka Suzanon strategiaan kuuluukin maantieteellisen peiton laajentaminen ja volatiliteetin pienentäminen, niin on hyvin erikoisen kuuloinen viritys ja ainakaan vielä en usko tämän toteutuvan. Synergia jää fluff-selluun ja olisi aivan jättimäinen hanke hankkia lähes oman markkina-arvon kokoinen yhtiö käteisellä. En myöskään ole ainoa epäileväinen, sillä Suzanon kurssi kyykkäsi eilen toistakymmentä prosenttia.

Konsolidaatio on toki lähtökohtaisesti hyvästä, mutta suomalaisyhtiöiden kannalta päällekkäisyydet ovat rajallisia sekä tuoteportfolioiden että maantieteen osalta. Toki lähivuosina Suzanon investoinnit leipälajiinsa eukalyptusselluun voisivat olla vähissä, jos velkavetoisesti noin ison investoinnin tekisivät.

18 tykkäystä

Ensikuulemalta International Paper kuulostaa liian suurelta palalta Suzanolle, kuten Anttikin yllä totesi. Tilanteeseen vaikuttaa myös paperilla valtavasti toimivampi järjestely synergiamielessä, josta on jo viralliset tiedotteet ulkona. Tätä diiliä ei olla toteuttamassa käteisellä vaan kahden pelaajan fuusiolla. DS Smithin ja IP:n fuusion voisi olettaa vaikuttavan kilpailutilanteeseen ja markkinaan suomalaisyhtiöiden kannalta positiivisemmin kun uuden Brasilialaisyhtiön tulo kartonkimarkkinalle yritysoston kautta.

DS Smith agrees $7.2 bln all-share deal with International Paper | Reuters

4 tykkäystä

Tässä on Salkunrakentajan juttu Metsä Boardista. :slight_smile: Jutussa on lainattu mm. OP:n ajatuksia.

Pankin mukaan sellumarkkinoiden vahvistuminen on jatkunut kevään aikana ja erityisesti Euroopan markkinoilla hinnat ovat nousseet huomattavasti. Pohjois-Amerikassa on suljettu kannattamatonta tuotantokapasiteettia, mikä vahvistaa erityisesti pitkäkuituisen sellun hintanäkymiä.

Lisäksi kartonkimarkkinoiden varastojen purkuvaihe on toimialan merkittävimpien yhtiöiden mukaan ohi.

Alaotsikot:

  1. Ensikuitukartonkien kysyntä piristymässä
  2. Sellun hintataso nousussa
1 tykkäys