Talga – ruotsalaista grafiittia sähköautojen akkuihin

Talga on australialainen yhtiö, joka omistaa Ruotsissa sähköautojen akuissa tarvittavaa grafiittia louhivan kaivoksen ja lisäksi yhtiö on rakentamassa grafiitista valmista anodimateriaalia jalostavan tehtaan. Alustavat luvat on saatu ja toiminta on alkuvaiheessa. Kaivos on huippuluokkaa sekä suuruudeltaan, laadultaan että kustannuksiltaan, ja tuotteiden kysyntä on kovassa kasvussa. Avaan alla eri pointteja yrityksestä ja toivon keskustelua aiheesta.

Ennen kuin mennään pitemmälle, niin on hyvä tietää, että yrityksen osake on listattu Australiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa sellaisilla markkinoilla, joihin esim. Nordnetin kautta ei ole pääsyä. Jos osaketta haluaa ostaa, niin se onnistuu isojen ulkomaisten välittäjien kautta sekä semi-kotimaisesti myös Mandatum Traderin välityksellä. Voi olla, että muiden kotimaisten välittäjien kautta osto ei onnistu.

Kun puhutaan akkumateriaaleista, useimmat ajattelevat litiumia. Litiumia on akuissa kuitenkin vain rajallinen määrä, toki jonkin verran akkukemiasta riippuen, ja vain katodissa. Anodimateriaalina käytetään grafiittia, jota on sähköauton akussa yleensä yli viisi kertaa enemmän kuin litiumia. Sitä voidaan joko louhia maasta tai valmistaa synteettisesti esim. öljynjalostuksessa muodostuvasta sivutuotteesta (petroleum coke). Synteettinen valmistus on erittäin energiaintensiivistä, sillä materiaali kuumennetaan useaksi päiväksi yli 2000 asteeseen, mikä aiheuttaa isot kustannukset ja isot hiilidioksidipäästöt. Toisaalta synteettinen tuote on luonnontuotteita puhtaampi ja siitä saa paremman hinnan. Akkumetalleissa käytännössä vain puhtausasteella on akkujen toiminnan kannalta väliä, kun taas anodimateriaali grafiitissa myös hiutalekoolla ja kiderakenteella on merkittävä vaikutus akkujen toimintaan.

Grafiitista yli puolet tulee nykyään Kiinasta, tämän jälkeen Mosambik, Madagaskar ja Brasilia ovat suuria tuottajamaita. Suurin osa tuotetusta grafiitista viedään Kiinaan: yli 90% anodin prekursorimateriaalin tuotannosta tapahtuu Kiinassa ja valmiin anodimateriaalinkin tuotanto on vahvasti keskittynyt Kiinaan ja lähimaihin. Tällainen keskittyminen on tietenkin eurooppalaisesta näkökannasta riskialtista, ei vähintään nykyisessä kauppasodan syntymisen ilmapiirissä. Kiinahan esimerkiksi juuri kielsi galliumin ja germaniumin viennin, joissa sillä on yhtä määräävä asema kuin grafiitissa.

Kuten monilla akkumateriaaleilla, myös grafiitin kysyntä tulee näillä näkymin tämän vuosikymmenen loppupuoliskolla merkittävästi ylittämään tarjonnan. Toki uusien, vielä laskelmista puuttuvien kaivosten, ja synteettisen grafiitin valmistuksen lisääminen voi helpottaa tilannetta.

Talgalla on siis kaivosalue Pohjois-Ruotsissa Vittangissa Kiirunan itäpuolella. Kyseessä on grafiittimäärältään erittäin suuri ja korkealuokkainen esiintymä, jossa grafiittia löytyy jo maan pinnalta ja sitä on kohdasta riippuen noin 20-40% maa-aineksesta. Materiaalia on siis suhteellisen halpa kaivaa maasta ja jalostaa eteenpäin. Lisäksi Vittangin grafiitin hiutalekoko on akkuihin hyvin soveltuva.

Talga on vertikaalisesti integroitu, eli se aikoo itse valmistaa louhimastaan grafiitista akkutehtaiden käyttöön soveltuvaa valmista grafiittianodimateriaalia. Tämän yhtiö aikoo tehdä Luulajassa, josta on meriyhteys maailmalle. Yhtiöllä on ainakin omien sanojensa mukaan käytössään korkeaa teknologiaa, jolla valmistaa korkealaatuista päällystettyä anodimateriaalia, ja lisäksi sillä on tutkimuskeskus Cambridgessa UK:ssa.

Yhtiöllä on ensimmäiset ympäristöluvat olemassa sekä kaivokselle että anodimateriaalijalostamolle. Näistä on valitettu, ja päätökset valituksiin tulevat sitten joskus. Yhtiöllä on kuitenkin toimivalta edistää suunnitelmiaan sillä välin. Alkuvaiheessa yhtiön tuotantotavoite on 19 500 tonnia anodimateriaalia vuodessa.

Toteutukseen Talga tarvitsee vielä rahoitusta. European Investment Bankilta (EIB) on tulossa 150 miljoonaa euroa lainaa, ja yhtiö pyrkii hakemaan myös muuta ei-dilutoivaa rahoitusta. Mutta diluutiota on vielä luvassa ennen kuin tuotanto on täydessä käynnissä.

Yhtiön plussia ja miinuksia tiivistetysti, ensin plussia:

 • Maailmanluokan grafiittiresurssit: Tosi isot ja puhtaat.

 • Kustannustehokkuuden myötä marginaalit voivat olla hyvät tai erinomaiset. Vaikka grafiitin hinta tulisi tosi alas, mikä lienee epätodennäköistä, kustannustehokas tuotanto on se, joka pisimpään pysyy kannattavana.

 • Tuotanto on Ruotsissa. EU:ssa on tavoitteena lisätä vihreän siirtymän panoksia unionin rajojen sisällä, ja Talgan grafiitti sopii siihen kuin nappi silmään.

 • Valmistuksessa käytetään puhdasta ruotsalaista vesivoimaa. Talgan grafiittianodin tuotanto aiheuttaakin 95-99% pienemmät hiilidioksidipäästöt kuin kilpailijoilla.

 • Talga on vertikaalisesti integroitu, eli se aikoo tehdä kaiken itse louhinnasta valmiin akkumateriaalin valmistukseen. Nähdäkseni tällä on selkeitä kilpailu- ja kustannusetuja.

 • Talgalla on jo aiesopimuksia grafiitin toimituksesta esim. Mercedes-Benzille, Stellantikselle (Citroën, Fiat, Jeep, Opel, Alfa Romeo ym) ja Renaultille.

 • Talga tutkii silikonin lisäämistä anodimateriaaliin. Silikoni aiheuttaa epätoivottua turpoamista, mikä pitää saada kuriin, mutta auttaa muutoin parantamaan anodin suorituskykyä ja mahdollisesti myös alentamaan tuotantokustannuksia. Koska Talga on vertikaalisesti integroitu, hyödyt valuvat tässä omaan taskuun, sen sijaan että joku toinen ne keräisi.

 • Kokenut ja mielestäni osaava johto. Tj:llä yli 4%:n omistus yhtiössä, eli merkittävät taloudelliset intressit hänellä pelissä.

 • Yhtiön markkina-arvo (nykyään reilut 300 miljoonaa euroa) on mielestäni hyvin maltillisella tasolla. Esimerkiksi tähän toivon tosin muilta keskustelijoilta valistuneita näkemyksiä.

Sitten miinuksia:

 • Kaivokselle ja jalostuslaitokselle ei ole vielä lopullisia toimilupia ja niiden saaminen kestänee vuosia. Toistaiseksi tehdyt päätökset ovat olleet Talgalle myönteisiä, mutta toki tarvitaan, että kaikki luvat saadaan lopullisestikin myönnettyä.

 • Ei tuotantoa talviaikaan. Vittanki kuuluu saamelaisten poronhoitoalueeseen, ja ympäristölupa pitää sisällään sen, että talvella – eli silloin kun porot viihtyvät alueella – alueella ei louhita. Talga on koko ajan kommunikoinut, että se ei edes aio hakea lupaa talvilouhintaan, joten mikään yllätys tämä ei missään vaiheessa ole ollut. Tosin voisi kuvitella, että se vaikuttaa ainakin kustannusten lisääntymiseen verrattuna tilanteeseen, että ympäri vuoden voisi vapaasti louhia.

 • Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan synteettisen grafiitin tuotannon lisäys on kysymysmerkki. Kuinka paljon puhtaammaksi tuotanto voidaan saada? Tuleeko siitä kustannustehokasta?

 • Stora Ensolla on projekti, jossa metsäteollisuuden sivuvirrasta ligniinistä tehdään anodimateriaalia Lignode-nimellä. Tätä on tutkittu Kotkassa ja investointipäätös ensimmäisestä tehtaasta tehtäneen lähikuukausina. Miten Lignode saattaisi vaikuttaa grafiittimarkkinoihin?

Muutama hyödyllinen linkki:

Yhtiön nettisivut: https://www.talgagroup.com/

Uusin sijoittajapresentaatio (kesäkuu 2023): https://talgagroup.eu-central-1.linodeobjects.com/app/uploads/2023/06/28171722/20230628_MacquarieCriticalMineralsForum.pdf

Kattava ja mielestäni tasapainoinen analyytikkoanalyysi (joulukuu 2022): https://talgagroup.eu-central-1.linodeobjects.com/app/uploads/2023/01/14125115/120822EH.pdf

Tuosta analyyttikkoanalyysistä voisi poimia, että osakkeen price target on heillä 3 AUD, mutta hurjimman spekulaation toteutuessa kurssi olisi jotain ihan muuta:

”We see potential for anode production in the order of 800ktpa is possible [nyt siis lähdetään liikkeelle 19.5 ktpa], based on the exploration target and assuming one day a 4mtpa underground mining operation (similar to the nearby Kiruna iron ore mine). This is substantially larger than the current resource. Our base valuation does not assume 800ktpa of anode, but indicatively if the company were to achieve such scale, it would represent around 10% of 2040 demand and would be generating in the order of US$10bn pa of revenue. This is a speculative assumption, but appears plausible based on the quality of the anode to be produced in Stage 1, the exploration target of 170-200Mt, the need to reduce CO in the anode, and the desire for the industry to move away from Chinese produced anode where possible”.

Itse olen kaivosalan yhtiöiden analysoinnissa noviisi, ja toivon, että aiheesta syntyisi keskustelua. Mitä mieltä olette yhtiöstä ja sen näkymistä?

15 tykkäystä

Kiitoksia loistavasta avauksesta! Itse tuli aiemmin tällä viikolla laitettua ensimmäinen panos sisään paljon vähäisemmillä tiedoilla. :sweat_smile:

Tuohon Lignodeen liittyen, seän meni ainakin toistaiseksi jäihin, eli ei ehkä ollut niin loistava/toimiva tuote kuin aluksi sai käsityksen.

Oma sijoituspäätös liittyi lähinnä tähän Kiinan politiikkaan kriittistenmateriaalien suhteen.

1 tykkäys

Koska grafiittikaivos sijaitsee melko lähellä Suomen rajaa, lupaprosessi on siitä erikoinen, että ympäristöluvat pitää hakea sekä Ruotsista, että Suomesta.

Kysyin ympäristökeskukselta noiden valitusten käsittelynaikataulua, koska Talga on aiemmin tiedottanut, että käsittelyn piti valmistua 14.6.2023, mutta on myöhästynyt. Sain vastaukseksi, että Ruotsin Mark- och miljööverdomstolen on (ilmeisesti ruuhkautunut ja) päättänyt jatkaa käsittelyä kesälomien jälkeen, eli elokuun loppupuolella.

2 tykkäystä

Kiitos tiedoista! Tuo Stora Enson päätös oli mennyt minulta ohi, Talgan analysoinnin kannalta hyvä kun saatiin sille pikainen selvyys.

Käsittääkseni Suomi ja Ruotsi ovat solmineet sopimuksen, että jos rajajokien valuma-alueelle ollaan perustamassa kaivoksia, niin sitten pitää kysyä asiaan lausuntoja myös naapurimaan viranomaisilta. Lopullinen päätäntävalta ymmärtääkseni säilyy edelleen täysin siinä maassa, mihin kaivos perustettaisiin.

Tuomioistuinten lisäksi luvat tarvitaan myös Kiirunan kaupungilta, joka vastaa alueen kaavoituksesta. Tämä ei taida olla ihan läpihuutojuttu, sillä tämän uutisen perusteella Kiirunan kaupunginvaltuustossa voitaisiin olla kaivosta vastaan: Kommunmajoritet kan stoppa detaljplan för grafitgruva i Vittangi    | SVT Nyheter Tosin tuo keskustelu on käyty ennen kuin ensimmäinen (ja siis kaivosta puoltava) tuomioistuinpäätös tuli. Nopealla googlauksella en löydä tuoreampia tietoja asian käänteistä, todennäköisesti kaavan käsittely etenee (aikaisintaan) lomien jälkeen.

Edit: Tarkensin, että kyseessä on siis Kiirunan kaupunki, johon Vittanki kuuluu.

2 tykkäystä

Miinuksista unohtui mainita yksi merkittävä kysymysmerkki, eli solid state -akut. Solid state -akut mahdollistavat suuremman energiatiheyden (eli pitempi range samalla akkupainolla, tai kevyempi akku samalle rangelle) ja ne mahdollistavat myös nopeamman latauksen. Toisaalta niitä ei ole vielä saatu käytännön tasolla toimiviksi, ja kyse onkin toistaiseksi tulevaisuuden lupauksesta johon on ladattu paljon odotuksia mutta käytännön toteutukseen ei vielä ole päästy.

Solid state -akuissa ei ainakaan nykytiedon mukaan käytettäisi grafiittia. Näin ollen solid state -akut veisivät pois markkinamahdollisuuksia Talgan grafiitilta ja teoriassa voivat vaikuttaa markkinaan paljonkin.

Toisaalta voi olla todennäköisempää, että vaikutus grafiittimarkkinoihin ei ole kovin suuri:

 • Solid state -akut ovat todennäköisesti merkittävästi kalliimpia kuin tavalliset akut, mikä rajoittaa niiden käyttöä.

 • Niiden tuotantokapasiteetti tulee kasvamaan vähitellen, ja voi olla, että sähköautomarkkina kokonaisuudessaan kasvaa merkittävästi nopeammin.

 • Solid state -akut lähestyvät massamarkkinoita vasta muutaman vuoden kuluttua. Siihen mennessä myös tavanomainenkin akkutekniikka on kehittynyt lisää, ja tarve paremmalle vaihtoehdolle voi olla pienempi.

 • Solid state -akut ovat “ihmeakkuja”, jotka mahdollistavat hyvin pitkät ranget ja latautuvat minuuteissa. “Tankkausten” suhteen ne siis olisivat hyvin pitkälle nykyisten polttomoottoriautojen kaltaisia, sillä erotuksella toki, että niitä voi “tankata” hitaasti mutta hyvin halvalla myös esim. kotona tai mökillä. Näin ollen niiden tulon voi nähdä niin, että ne laajentavat sähköautomarkkinaa entisestään, sen sijaan että veisivät markkinaosuuksia “tavallisilta” akuilta.

En ole akkuasiantuntija, joten aiheesta paremmin tietävät voivat mielellään korjata tai tarkentaa näitä näkemyksiä. Tämä pätee toki kaikkeen muuhunkin tänne kirjoittamaani.

3 tykkäystä

Talgan Talnode-C:stä tuli tällainen kuvaaja vastaan, näyttää antavan merkittävän hyödyn kylmissä olosuhteissa.

Highlights of the test results include:
• Retention of 100% capacity and 100% cycle efficiency at freezing temperature (0°C)
• Out-performance of market leading commercial anode products

Lähde:

1 tykkäys

Toyota on ilmoittanut tuovansa solid state -akkuja käyttävät mallit tuotantoon vuonna 2025. Ainakin aluksi Toyota lähtee liikkeelle hybrideillä eli plugareilla. Solid State akkuja kehitetään monessakin paikkaa, mutta näyttäisi että Toyota on pisimmällä. Solid State akut saa täyteen todella nopeasti. Toyota on ilmoittanut, että 1200km matkan saa ladattua n. 10 minuutissa. Mutta se on vain teoreettinen, tämän hetken latausasemissa ei ole riittävästi tehoja niihin watteihin mitä solid state akut vaativat, jos halutaan täysi hyöty. Nopea lataus vaatii myös jäähdytyksen ainakin kesällä. Akkujen suuri etu on keveys eli massiivista ja raskaista nykyajan kennostoista päästään eroon. Toyota on myös puhunut 600 000 km takuusta akkupaketille. Kunhan ensimmäiset akut on saatu tuotantoon alkaa kilpajuoksu kuka saa pakattua tehokkaimmin Wh/kg eli kehitys jatkuu…

1 tykkäys

Sanotaanko, että uskon kun näen.

FT:ssä oli viikko sitten juttu aiheesta:

Oma teesini nojaa enemmänkin tämän hetken tilanteeseen, joka oli hyvin esitetty tänään julkaistussa IEAn katselmuksessa


Jääkö länsimaat odottelemaan vuotta 2027, jolloin grafiittia ei (ehkä) tarvita enään näin paljoa, vai pyritäänkö varmistamaan materiaalin saatavuus kävi niin tai näin?

2 tykkäystä

Niinhän ne aikataulut muuttuivat juhannuksen aikoihin. Näyttää kovasti Kiina voittoiselta mineraalien suhteen. Missä in iso riski. No, itse veikkaan että tulevausuudessa on monta ei vaihtoehtoa perinteinen bensa/diesel (säilyy pitkään), etanolipohjainen polttoaine, vety ja sähkö. Tällä hetkellä muutoksen hitaus johtuu osaksi siitä, että autotehtaat ovat ylihinnoitelleet sähköautot, muistaako kukaan kun “asiantuntijat” olivat sitä mieltä, että sähköautoja tehdään halvalla, kun ne ovat niin yksinkertaisia. Sinänsä autotehtaat takovat kovaa tulosta, kun korona opetti uuden tavan myydä autoja. Kateprosentit ovat monella tuplaantuneet…

2 tykkäystä

Hei Turola ja muut julisteet

Olen australialaiselta foorumilta thestockexchange.com.au, jolla on useita Talgaa seuraavia jäseniä. Olemme törmänneet Talga-foorumiisi ja olemme uteliaita tästä lisäviiveestä lupien osalta

Saanko kysyä, minkä ikäisen henkilön kanssa puhuit valitusprosessista ja se on viivästynyt elokuun loppuun?

Huomaan, että viestisi on 7 päivää vanha. ASX:n listaussääntöjen mukaisesti, jossa Talga on listattu Australiassa, Yhtiön on julkistettava kaikki sen toimintaan liittyvä materiaali heti, kun se kuulee siitä.

Selvästikin Talga ei ole vielä ilmoittanut viivästyksistä, mikä olisi erittäin vakava rikkomus, jos he ovat tietoisia siitä. Siksi olemme erittäin kiinnostuneita viestistäsi

Ehkä sinun pitäisi joskus käydä foorumillamme. Meillä on ruotsalaisia, saksalaisia, ranskalaisia, amerikkalaisia ​​ja tietysti australialaisia, jotka ovat kaikki kiinnostuneita Talga-sijoituksestamme

Toivon, että tohtori Google on kääntänyt tämän melkein oikein

Hi Turola and other posters

I am from an Australian Forum called thestockexchange.com.au which has a number of members following Talga. We have stumbled across your Talga forum and are curious in regard to this additional delay regarding the permits.

Could I ask what level of seniority was the person that you spoke to regarding the appeals process and it’s delay until end of August ?

I notice your post is 7 days old. Under the listing rules of the ASX where Talga is listed in Australia the Company must fully disclose anything material in relation to its operations immediately it hears of it.

Clearly Talga has not announced any delay as of yet which would be a very serious breach if they are aware of it. That is why we are very curious about your post.

Maybe you should pay our forum a visit sometime. We have Swedes, Germans, French, Americans and of course Australians all curious about our Talga investment

4 tykkäystä

To be clear, my comment was about the processing of the appeals. Talga’s statement from 15.6.2023 stated:

The Court of Appeal was expected to provide a decision on 14 June 2023 as to whether the parties have been granted or rejected leave to appeal.

Due to proximity to border, Finnish officials are also involved, and we Finns also could send appeals. So, I contacted Finnish Environment Institute because with them I can always plead that I am a citizen and tax payer. :wink: So the info is based on what the Finnish officials know.

3 tykkäystä

Kiitos @turola

Se selittää sen. ASX-sääntöjemme mukaan Talgan johto olisi suurissa vaikeuksissa, jos he olisivat tietoisia tästä, mutta eivät ole ilmoittaneet siitä

Vieraile foorumillamme joskus

Thank you @turola

That explains it. Under our ASX rules the management of Talga would be in a lot of trouble if they were aware of this but have not announced it

Pay us a visit to our forum sometime

3 tykkäystä

Ruotsista löytyivät viimeiset jutut huhtikuulta, jolloin Taiga sai ympäristöluvan yhteen kaivosalueeseen, sekin antaa luvan toimia kaivoksella 6kk vuodessa. Taigan hankehan käsittää neljä aluetta. Vaaditaan myös Kiirunan kaupunginhallituksen päätös. Ainakiin maaliskuussa 2023 Kiirunan sosiaalidemokraatit, joilla on enemmistö kaupunginhallituksessa ilmoittivat vastuttavansa kaivoshanketta. Asia tullee kaupungnhallituksen käsittelyyn syksyllä. Jos Kiirunan kaupunginhallitus sanoo ei, ymmärsin, että asia on taputeltu eli kaivosta ei tule. Ellei Taiga aloita uutta kierrosta.
Huhtikuun kirjoittelusta ymmärsin, että rakennusluvat ovat vielä hyväksymättä ja niistähän voi aina valittaa (ja varmaan valitetaankin). Kaiken kaikkiaan voisi veikata aikataulun olevan pitkässä puussa, jos valitusmenettely on yhtä hidas kuin meillä.

Paljonhan on kiinni missä kulmassa katsotaan poronhoitoa ja saamelaisten alkuperäisasukkaiden oikeuksia maahan. Ja siitä saa helposti isonkin sopan.

1 tykkäys

Hei @turola

Ajattelemme, että ympäristöviranomaisenne olettavat ehkä koko koulun loma-ajan (jonka uskomme olevan 10 viikkoa) työntekijöiden lyhyemmän lomakauden sijaan. Panemme merkille, että ruotsalaisen tuomioistuimen viimeisin päätös oli 6. heinäkuuta, joten ajattelemme ehkä 4-5 viikkoa siitä päivästä eteenpäin.

Hi @turola

We are thinking that perhaps your Environment Authorities are assuming the entire school holidays (which we believe is 10 weeks) rather than the shorter employee holiday period. We note the last decision of the Swedish Court was 6 July so we are thinking perhaps 4 to 5 weeks onwards from that date

2 tykkäystä

Ei aivan
Luulajan Talgan jalostamo hyväksyttiin myös valituslupalla (joka loppuu tänään)

Ymmärrämme, että neuvostolla ei ole lopullista sananvaltaa kaivoksesta. Ympäristötuomioistuin ja mahdollisesti korkein oikeus ratkaisee asian

2 tykkäystä

Eikös jalostamo tule Luulajaan? ja on jo osittain rakennettu. Kaivoksen suhteen valitusoikeudet kuitenkin käytetään loppuun. Se lienee selvää.

1 tykkäys

Yes and no. Also for employees the holiday period is June - August, the difference is that employees are entitled to four weeks of holiday in that period. My assumption is that the whole court is not going to be on holiday at the same time, instead they will divide it so that someone is always present for urgent matters.

The law states the following (translated with Google):

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480/

1 tykkäys

Hei Wrangler

Google antoi kaupungin nimen väärin. Kyllä, Lulea on oikeassa. Jalostamo on juuri hyväksytty täysin ja valitusprosessi päättyi eilen. Hovioikeus ratkaisee edelleen valituksen.

Mutta kaivoslupavalitus on edelleen kesken ja odotamme päätöstä valittaako siitä.

Paikallisvaltuusto jää lopulta koko prosessin ulkopuolelle. Jopa kaivostoiminnan vastaiset omat lakiryhmät ovat sanoneet, että mikään valtuuston päätös kaivoksen kieltämisestä ei ole tehokas.

Asia ratkaistaan ​​oikeudessa

Toivottavasti Google kääntää tämän oikein

3 tykkäystä

Hei Turola

OK kiitos siitä. Jos et välitä, kopioin viestisi Australian foorumiin

3 tykkäystä

This might be of interest to you all

3 tykkäystä