Osakesijoittaminen

Tallink Group -ketju

Ajattelin avata virallisen Tallink-ketjun, jossa ihmiset voisivat jaella mielipiteitään osakkeesta tai vaikka kokemuksiaan laivamatkailusta!

Ohessa muutama linkki alkuunpääsemiseksi:

Tallinkilta tuli tällä viikolla hyvät matkustajavolyymiluvut, mutta rahdissa näyttäisi olevan pientä hidastumista: https://www.inderes.fi/fi/uutiset/tallinkin-elokuun-liikennetiedot-kasvoivat-matkustajien-osalta-vahvasti

image

Ohessa myös linkki laajaan: https://www.inderes.fi/fi/tallink-odotettavissa-vakaata-lainehdintaa

Näemme Tallinkin olevan suhteellisen defensiivinen osake, mutta pitkän aikavälin heikkojen kasvunäkymien painavan tuotto-odotusta.

image

5 tykkäystä

Tallink kutsuu sijoittajia esittelyyn Turussa 23.9.2019. Paikkoja on rajoitetusti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.tallink.com/investors

1 tykkäys

#Tallink matkustajavolyymit laskivat syyskuussa -1,7 % vertailukaudesta, kun odotuksissamme oli pientä kasvua. Q3:lla kasvua oli 0,9 %, kun ennustimme noin 1,8 %:n kasvua.

Rahdissa Q3:lla nähtiin 1,7% laskua vertailukauteen nähden ollen lähellä ennusteitamme.

Pienen volyymipettymyksen myötä ennusteissamme on niiden osalta hieman laskuvaraa ja tulemme päivittämään ne ennen Q3-tulosta.

image

Tulipa mieleen, onko luvassa epämiellyttäviä osinkoverotusylläreitä, jos tätä ostaa osakesäästötilille. Onko kukaan jo selvitellyt asiaa, ajattelin varmistaa, ennen kuin kyselen muualta

Minulla on semmoinen käsitys, että Tallinkin jakamista osingoista jää 15 % suuruinen lähdevero yhtiön kotimaahan ja osakesäästötilillä lähdevero jää sijoittajan tappioksi. Tämä siksi, koska sitä ei hyvitetä verovelvollisen lopullisessa verotuksessa samaan tapaan kuin tavallisen arvo-osuustilin puolella. Tähänkin on varmasti erilaisia poikkeuksia.

Ohesta voi lukea tarkemmin myös miten se vaikuttaa muiden maiden osakkeisiin: https://www.vero.fi/contentassets/0e1bc5e596f34a1eab15c9a261a97335/osinkojen-lähdeveroprosentit-2020.pdf

1 tykkäys

Joo,kiitos. Itse epäilen samaa, koska esim.SSAB:n ja Telian kohdalla kuvailemallasi tavalla tapahtuu. Ehkä vielä tarkastan asian suoraan verottajalta, jos sattuisi löytymään joku porsaanreikä🙂

1 tykkäys

Tänään ollut melkoisesti vaihtoa, Danske Bank ulostaa

1 tykkäys

Julkaistiin tänään uusi laaja Tallinkiin liittyen: https://www.inderes.fi/fi/laiva-lastattu-hyvalla-tuotto-odotuksella

Yhtiössä yhdistyy mielestämme defensiivinen liiketoiminnan luonne, maltillinen riskiprofiili, parantuneet tuloskasvunäkymät, joihin nähden arvostuksessa on mielestämme nousuvaraa. Liiketoiminta on kuitenkin pääomaintensiivistä ja vaatii jatkuvia investointeja, eikä pääoman tuottoluvut ole olleet
alalla historiassa kovinkaan tuottoisia. Vakaa liiketoiminta, johtava markkina-asema ja tehokas laivasto sekä vahva tase muodostaa pohjan kestävälle osinkovirralle.

Yhtiön strategiana on pyrkiä matkustaja- ja rahtivolyymien kasvun sekä tehokkuuden nousun myötä parantamaan yhtiön taloudellista asemaa sekä osingonmaksukykyä. Viime vuosien investoinnit laivojen konsepteihin ja toimintojen kustannustehokkuuteen alkavat vuoden vuoden 2019 perusteella tuloksia, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa kohtuullisen tuloskasvun (2018-2021e CAGR-%: 6 %).

Ennusteihin isona riskinä vaikuttaa polttoaineen hinnanmuutokset (+/-), mutta yhtiön nykyiset ja tulevat LNG-alukset (nesteytetty maakaasu) ja energiatehokkaammat prosessit pienentävät polttoainekulutusta. Yhtiön liiketoiminta voidaan nähdä defensiivisenä historiaan peilaten, sillä ihmiset suosivat halvempia lähialueen matkoja taloustilanteen heiketessä. Lisäksi polttoaineen hinnanlasku tukee yhtiön kannattavuutta tyypillisesti laskusuhdanteessa jättäen vaikutuksen mahdollisesti jopa nettopositiiviseksi.

Ennusteillamme Tallinkin vuoden 2020 tuloskertoimet (P/E: 13,5x ja EV/EBITDA: 7,5x) ovat mielestämme maltilliset yhtiön kuluvan vuoden EPS-kasvuun (+10 %) ja liiketoiminnan maltilliseen riskiprofiiliin nähden. Tasepohjainen arvostus (19e P/B: 0,8x) on pääoman tuottoon (20e ROE-%: 6 %) nähden oikeutettu, mutta tarjoaa jo nykyisellään tukea yhtiön kurantin ja vahvan taseen myötä. Kassavirtojen melko hyvän ennustettavuuden myötä hyvinkin käyttökelpoisen DCF-mallimme arvo (1,25 euroa) tukee myös suositustamme. Yhtiön vakaa liiketoiminta, 10 %:n EPS-kasvu (19-20e), noin 5 %:n osinkotuotto ja arvostuskertoimien pieni nousuvara nostaa 12 kuukauden tuotto-odotuksen osakkeelle hyvälle noin 10-15 %:n tasolle.

6 tykkäystä

For anyone who is interested, Tallink Grupp management will introduce the results of Q4 2019 on a webinar (in English) on 27.02.2020 at 16:00. Prior registration is required, more details in the stock exchange announcement.

3 tykkäystä