Tamtron - Punnitusratkaisujen tuottaja

Selvisi tuo teollisuuspuolikin: entinen Sartoriuksen Hampurin tehdas on nykyisin nimeltään ja Minebea Intec ja Lahti Precision edustaa sitä Suomessa. Eli ei ole enää kilpailija Suomessa (muualla toki saattaa olla).

1 tykkäys

Tamtronin tuotepuolen paino tosiaan vahvasti tuolla teollisella puolella, perinteisesti etenkin ulkoisten materiaalivirtojen seurannassa. Yksi julkisuudessa kerrottu perustelu Lahti Precision -kaupalle oli laajentuminen tehtaiden sisäisten materiaalivirtojen mittaukseen ja annosteluun. Mielenkiintoista kuinka paljon tähän osa-alueeseen tullaan jatkossa panostamaan ja tullaanko mahdollisesti vahvistamaan sitäkin puolta lisäyritysostoilla.

14 tykkäystä

Tässä on analyytikko Lohen kommentit Tamtronin menosta mm. yrityskaupan integraatiosta.

Syksyllä 2022 listautunut Tamtron osti maaliskuun alussa yhden pääkilpailijoistaan, Lahti Precisionin. Kevät on kulunut yrityskaupan jälkeisen integraation merkeissä ja yhtiö antoi toukokuussa lisätietoja mm. uudesta organisaatiorakenteesta sekä brändien yhdenmukaistamisesta. Arvioimme yrityskaupan vahvistavan Tamtronin edellytyksiä kasvustrategian toteuttamiselle ja SaaS-palveluiden kasvattamiselle. Lähiaikojen tulosnäkymiin liittyy kuitenkin epävarmuutta sekä yrityskaupan että teollisen suhdanteen heikkenemisen myötä.

7 tykkäystä

Tässä on Paulin kommentit, kun Tamtron julkaisee tuloksensa keskiviikkona.

Teollisuuden punnitusratkaisuja tarjoava Tamtron raportoi tuloksensa vuoden 2023 alkupuoliskolta keskiviikkona 30.8. Kausiluonteisesti pienempi H1 tarjonnee vahvaa epäorgaanista kasvua Lahti Precision -yrityskaupan myötä, mutta suhteellinen kannattavuus voi heikentyä vertailukaudesta. Teollisen suhdanteen hiipuminen voi näkyä jo hieman H1:n kasvukehityksessä ja lisää epävarmuutta loppuvuotta ajatellen.

7 tykkäystä

Tamtronin H1 raportti julkaistaan huomenna aamulla klo 8 ja me tehdään siitä livelähetys. Live on katsottavissa tästä linkistä.

19 tykkäystä

Tamtron Group Oyj:n puolivuosikatsaus 2023:
VAHVAA KASVUA YRITYSKAUPOIN JA ORGAANISESTI

Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tamtron jatkoi vahvaa kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. Tamtron toteutti merkittävän kasvustrategian mukaisen Lahti Precision Oy:n yrityskaupan, jonka myötä kaksi SaaS-pohjaisten materiaalivirtojen hallintajärjestelmien kehittäjää yhdistivät voimansa ja samalla konsernin tarjooma laajeni uusilla ratkaisuilla ja asiakastoimialoilla.

TAMMI-KESÄKUU 2023
• Liikevaihto kasvoi 50,8 % edellisestä vuodesta ja oli 23 577 (15 637) tuhatta euroa
• Liikevoitto oli 955 (659) tuhatta euroa ja liikevoittoprosentti 3,7 % (4,2 %)
• Käyttökate oli 2 562 (1 806) tuhatta euroa ja käyttökateprosentti 10,9 % (11,5 %)
• Tilikauden voitto/tappio oli 369 (310) tuhatta euroa
• Tilauskanta oli 14 046 (8 533) tuhatta euroa
• Oman pääoman tuotto oli 2,1 % (3,0 %)

Koko Q2 rapsa

Hyvältä näyttää.

13 tykkäystä

Tässä olisi vielä analyytikon kommentti aamun tuloksesta. :slight_smile:

Tamtron raportoi aamulla tuloksensa vuoden 2023 alkupuoliskolta. H1:n liikevaihto ja orgaaninen kasvu ylittivät ennusteemme. Suhteellinen kannattavuus oli ennusteidemme mukainen, mutta absoluuttinen käyttökate oli korkeamman liikevaihdon myötä hieman ennusteitamme vahvempi. Yhtiö antoi uuden kannattavuusohjeistuksen vuodelle 2023, joka on kuitenkin melko lavea eikä siten tarjoa merkittävää lisänäkyvyyttä tuloskehitykselle.

8 tykkäystä

Tässä vielä @Pauli_Lohi haastis inderesTV:ssä. :stuck_out_tongue:

10 tykkäystä

Tässä olisi tuore yhtiöraportti Tamronista. :gem: :slight_smile:

Tamtron ylsi H1:llä vahvaan kasvuun ja tuloskin oli kohtuullinen yrityskauppaan liittyvistä lisäkuluista huolimatta. Uskomme, että yhtiöllä on edelleen varaa parantaa kannattavuuttaan SaaS:in skaalautumisen sekä synergiahyötyjen avulla. Markkinasuhdanteen hiipuminen tulee kuitenkin todennäköisesti heikentämään orgaanista kasvua H2:lla alkuvuoteen verrattuna.
image

https://www.inderes.fi/fi/synergiat-tukevat-tulosta-vaikka-kysynta-jaahtyykin

5 tykkäystä

Tämän vuoden positiivisin toimitusjohtaja saattaa olla Tamtronin Mikko Keskinen.

Tamtron ilmeisesti raportoi 2 kertaa vuodessa (helmikuu ja elokuu ?)

Tämä pörssisijoittajan viikon 13.9.2023 esitys on melko tuore ja korkean koron vaikutukset näkyvät jo esityksen aikana. Silti Mikko suhtautuu erittäin positiivisesti loppuvuoden ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Olemuksessa ei ole yhtään epävarmuutta tulosnäkymien suhteen

Tässä vapaamuotoisesti videon kysymyksiä ja vastauksia

Q Näkyvyys on yleisesti yrityksillä tällä hetkellä sumuinen ja lyhyt. Miksi teillä on toisin ?
A Tilauskanta on vahva ja siten meillä on vahva usko loppuvuodelle. Myös taantuma tarjoaa meille paljon uusia mahdollisuuksia

Q Miten Tamtron kykenee pitämään liiketoiminnan vakaana eri sykleissä ?
A Tamtronin palveluliiketoiminta on 40% liikevaihdosta ja se luo jatkuvaa tasaista tulosvirtaa

Q Missä näette riskejä Tamtronin liiketoiminnassa syksyn aikana
A Kyllä tässä rauhassa yöt nukutaan. Toki jos yleinen taantuma pitkittyy paljon, voi vastatuulta ilmetä, mutta juuri nyt emme näe isoja riskejä.
Pyrimme vain keskittymään oman strategian totettamiseen, jossa on paljon mahdollisuuksia, myös yritysostopuolella

Q Miksi Tamtroniin kannattaa sijoittaa
A Olemme oman kapean markkina-alueen innovaattori ja teknologiajohtaja. Olemme hyvin lunastaneet lupauksia tähän asti

Olemme antaneet 2027 ohjeistuksen ja meillä on vahva usko sen toteutumiseen

Taloudelliset tavoitteet 2027 loppuun mennessä
Liikevaihto 98 Milj. (2023 54 Milj.)
SaaS osuus liikevaihdosta 10%
Käyttökate liikevaihdosta n. 16% (2023 11.5%)

Kiinnostava nähdä H2-raportin julkistuksessa toteutuneet luvut ja jatkuuko Mikko Keskisen positiivisuus

13 tykkäystä

@Pauli_Lohi on kirjoittanut hyvin mielenkiintoisen kommentin Tamtronin ja LAhti Precisionin integraation edistymisestä. :slight_smile:

Tamtron yhdistyi alkuvuodesta 2023 kotimaisen kilpailijansa Lahti Precisionin kanssa. Integraatioprosessin ensimmäiset vaiheet ovat keskittyneet organisaation vastuiden selkeyttämiseen, palveluverkostojen yhdistämiseen sekä tuotannon ja tuotevalikoiman virtaviivaistamiseen. Vuoden 2024 aikana integraation painopiste siirtyy kasvusynergioiden tavoitteluun ja toiminnanohjausjärjestelmien yhdistämiseen. Näemme yritysoston ja sitä seuraavien integraatioprosessien vahvistavan kokonaisvaltaisesti organisaatiota ja sitä kautta tukevan tulevaisuuden tuloskasvumahdollisuuksia.

13 tykkäystä

Uusi laajarapsa ulkona.

Sen tiimoilta on julkaistu hyvä video, jossa avattiin monia mielenkiintoisia asioita yhtiöstä. Kuten pieni aineellisen käyttöomaisuuden osuus taseessa. Arvostus vaikuttaa alhaiselta, mutta ilmeisesti yhtiöltä kaivattaisiin parempaa raportointia SaaS-palveluista, joka voisi laukaista arvostusta, olettaen toki, että ne luvut olisivat tarinan kannalta suotuisia.

@Tomi_Valkeajarvi oli valmistautunut hyvin haastikseen ja esitti osuvia sekä keissiä hyvin avaavia kysymyksiä! :+1:

19 tykkäystä

Pelästyin pahemman kerran että firma treidaa 10x oikaistu liikevaihto, mutta @Pauli_Lohi tais oik. tulosta meinata. Ja puhe oli 2023 luvuista, mutta meinattiinko oikeasti 2024 lukuja jotka näyttää tuonne laskevan (ennusteiden mukaan)?

1 tykkäys

Osake treidaa noin 10x oik. EV/EBIT vuoden 2023 ennusteilla ja 8x oik. EV/EBIT vuoden 2024 ennusteilla. Pahoittelut jos videolla on mennyt sanat sekaisin. Luonnollisestikaan tämän tyyppiset yhtiöt eivät treidaa 10x EV/liikevaihto-kertoimilla :blush:

9 tykkäystä

Tamtron julkaisee keskiviikkona H2-rapsansa ja tässä olisi Paulin etkokommentit siihen liittyen. :slight_smile:

Teollisuuden punnitusratkaisuja tarjoava Tamtron raportoi tuloksensa vuoden 2023 jälkipuoliskolta (H2) keskiviikkona 13.3. Odotamme vahvaa epäorgaanista kasvua Lahti Precision -yrityskaupan myötä. Heikentynyt suhdanne on kasvattanut epävarmuutta orgaanisen kehityksen osalta, mutta odotamme kannattavuustason pysyvän melko vakaana. Analyytikko Pauli Lohi kommentoi tulosta livenä klo 8.55 alkaen.

10 tykkäystä

Muistutuksena vielä, että @Pauli_Lohi starttailee tulosliven noin reilun tunnin päästä. Tulkaahan linjoille kuuntelemaan! :smile:

11 tykkäystä

Liikevaihto ylitti ennusteen 7 % ja operatiiviset tulosrivit taas jäivät hieman alle ennusteiden (käyttökate -4 %, EBITA -8 %). Lisäksi rahoituskulut ja verot olivat ennusteita korkeammat. Liikevaihdon kasvu syntyi erityisesti Industrial weighing -segmentistä, mihin vaikutti Lahti Precision -kaupan myötä saadut teollisuuden annostelujärjestelmät (uusi tuotealue) sekä raskaan punnituksen ratkaisut (päällekkäinen tuotealue).

Ohjeistus linjassa meidän aikaisempien ennusteiden kanssa:

Tamtron arvioi liikevaihdon olevan noin 54-60 miljoonaa euroa tilikaudella 2024 ja käyttökatteen pysyvän vakaana 10-13 prosenttia liikevaihdosta

Toteumaan tulee vaikuttamaan erityisesti suuremmat järjestelmätoimitukset, joiden toteutumiseen ja tuloutumisen ajankohtaan liittyy tässä kohtaa vuotta vielä epävarmuutta.

Meidän ennuste vuodelle 2024 oli liikevaihto: 57,0 MEUR ja käyttökate: 11,7 %.

Osinkoa ei jaeta, kuten odotimmekin.

Mielenkiintoisia nostoja tekstistä:

  • Liiketoimintojen yhdistämisestä on syntynyt synergiahyötyjä joiden arvioidaan realisoituvan 2024 aikana ja siitä eteenpäin.
  • Digitaalisten palveluiden myynti kehittyi vuoden aikana tavoitteiden mukaisesti.
  • Yrityskauppaan liittyviä kertaluonteisia kuluja syntyi vuoden 2023 aikana 0,247 MEUR.

SaaS-liikevaihdon osuutta ei kuitenkaan nähdäkseni vieläkään raportoitu tilinpäätöstiedotteessa.

16 tykkäystä

Saas-liikevaihtoon olisin itsekin kaivannut näkyväisyyttä. Vaikka kannattavuus olikin 10% inden ennusteita huonompi ja ohjeistus vähän pehmeämpi, varsinkin sanallinen maininta epävarmuuksista tuloutuuko tälle vuodelle, niin ihan raiteillaan menee.

3 tykkäystä

Tamtronin ketjussa on yllättävän hiljaista ja alla olisi tuore Paulin tekemä yhtiöraportti. :slight_smile:

Ehkä tämä kuva auttaa:

image

Rapsasta lainattua:

Myös kassavirtapohjainen arvostusmenetelmä (DCF) sopii mielestämme melko hyvin yhtiön arvostamiseen, sillä yhtiön kannattavuus on suhteellisen vakaalla pohjalla . Kassavirtojen ja mm. käyttöpääoman ennustettavuus on ollut viime aikoina heikko mm. yrityskauppojen aiheuttamien muutosten myötä, mutta arvioimme tilanteen olevan vakautumassa. Liiketoiminta näyttää arviomme mukaan potentiaalisesti hyvinkin pääomakevyeltä ja kassavirtaprofiili suotuisalta. Malli antaa osakkeen arvoksi 6, 3 euroa WACC -oletuksella 9,2 %.

9 tykkäystä

Ketju on niin hiljainen, niin uskallan laittaa tänne Salkunrakentajan jutun Tamtronista. Juttu ei kauheasti tarjoile uutta, jos Inderesin juttuja on tarkemmin lukenut ja jutussahan lainataan myös analyytikko Lohea.

Tamtronilla on arvionsa mukaan merkittävä kasvupotentiaali pilviratkaisuissa uuden sukupolven Tamtron One Cloud -pilvipalvelun myötä. Osana yritysostostrategiaa yhtiö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa SaaS-palveluiden myynnin 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Alaotsikot:

  1. Yrityskauppa kasvatti liikevaihtoa merkittävästi
  2. Kasvunäkymiä digitaalisissa palveluissa haastavassa ympäristössä
  3. Houkutteleva
6 tykkäystä