Tamtron - Punnitusratkaisujen tuottaja

En ole Pauli, mutta heikko pääoman tuotto johtuu yritysostoista tulleista liikearvon poistoista. Tamtron käyttää suomalaista FAS-kirjanpitostandardia eikä IFRS-kirjanpitostandardia kuin muut päälistan pörssiyhtiöt. Tamtronin käyttämässä FAS-kirjanpitostandardissa liikearvoa poistetaan vuosittain toisin kuin IFRS-kirjanpitostandardissa. Tämä on siis kirjanpitotekninen asia, joka hieman hämää näissä First North -yhtiöissä ja Inderes oikaisee nämä liikearvon poistot mm. P/E-luvuissa mutta ei pääoman tuotoissa.

Vuoden 2023 vuosikertomuksessa lukee, että Tamtron on poistanut liikearvoa 2,06M€ vuodessa. Jos tuon 2,06M€ erän oikaisisi suoraan vuoden 2023 tilinpäätökseen olisi tilikauden tulos (0,787M€ + 2,06M€) = 2,847M€. Näin ollen oman pääoman tuotto (ROE) olisi 2,847M€ / (20,102M€ + 2,06M€) = 12,9%.

35 tykkäystä

Sinä taidat olla paremmin kärryillä asioista koulutuksesi ansiosta, mutta ei kait asia ihan noin yksinkertaisesti mene. Jos liikearvoa ei oltaisi poistettu, omaa pääomaa olisi enemmän ja näin ollen oman pääoman tuotto olisi alhaisempi kuin laskelmassasi.

1 tykkäys

First Nord GM markkinapaikalla suurin osa yhtiöistä tekee kirjanpidon FAS:ssa. Jos, kuten Tamtron on kasvanut nopeasti ja tekee yrityskauppoja, niin liikearvopoistoja syntyy, mitkä helposti unohtuvat korjaamatta analyyseistä. Katsoin läpi Tamtronin 2023 tilinpäätöksen ja luvut ovat kyllä mallikkaat kun ottaa huomioon yhtiön käyttämän suomalaisen kirjanpitokäytännön.
Yhtiössä vaikuttaa olevan tekemisen meininki ja ainakin tähän asti puheet ovat pitäneet hämmästyttävän hyvin.

2 tykkäystä

Liikearvopoistoille on tietyt kriteerit. Niitä on noudatettava. Tamtronin tilinpäätöksessä näkee valitut poistoajat. Liikearvon kirjanpitokäsittely on erilainen riippuen siitä, laatiiko kirjanpitovelvollinen tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain vai kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan liikearvo aktivoidaan taseeseen. Siitä ei kuitenkaan tehdä vuosittaisia poistoja, vaan sen arvoa testataan vuosittain.

Suomen kirjanpitolaki sallii liikearvon hankintamenon aktivoimisen taseeseen, mutta näin ei välttämättä tarvitse menetellä. Jos liikearvo on aktivoitu, sen hankintameno on poistettava suunnitelman mukaisin poistoin enintään viidessä vuodessa. Jos liikearvon vaikutusaika on tätä pidempi, voidaan myös poistot tehdä tätä pidemmän ajan kuluessa. Poistoaika saa olla kuitenkin enintään 20 vuotta. Poistot voidaan tehdä joko tasapoistoina tai menojäännöspoistoina.

1 tykkäys

Hei, kiitos selkeästä viestistäsi. Jos hieman vielä tarkentaa niin eikös oman pääoman tuotto lasketa keskimääräisestä omasta pääomasta. Eli ROE olisi ollut vuonna 2023: (787+2060)÷((20102+14871)÷2+2 060) = 14,6 % ja vuonna 2022 (780+1690)÷((3 728+14 871)÷2+1690) = 22,5 %

1 tykkäys

Lisäisin tähän vielä, että taseeseen kertynyt liikearvo painaa Tamtronin kohdalla sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) kahdellakin tavalla. Ensinnäkin yritysostojen kautta taseeseen tullut liikearvo paisuttaa tasetta jolloin sijoitettu pääoma on korkeampi. Toiseksi, kyseiset poistot vaikuttavat negatiivisesti tulokseen.

Olemme mm. viimeisimmässä yhtiöraportissa sekä laajassa raportissa esittäneet etusivulla viimeisessä kappaleessa oikaistun ROI:n, joka on 15-16 %:n luokkaa 2023-24e. Olemme tästä vähentäneet liikearvon poiston vaikutuksen, mutta emme ole oikaisseet liikearvoa pois sijoitetusta pääomasta.

Periaatteessa, jos Tamtron ei tekisi enempää yritysostoja, niin ajan myötä liikearvo katoaisi taseesta ja ROI nousisi. Jos kaikki muu pysyisi ennallaan, ROI nousisi jopa tuota esittämäämme oikaistua tasoa korkeammaksi, kun poistotaso laskee ja tase kevenee. Todellisuudessa yhtiö jatkanee yritysostovetoisen strategian toteuttamista ja näitä aineettomia eriä tulee lisää taseeseen (mikä ei ole huono asia, mikäli yrityskaupat ovat onnistuneita).

16 tykkäystä

Pauli on tehnyt uuden yhtiöraportin Tamronista. :slight_smile: :gem:

Päivitämme näkemystämme Tamtronin osakkeesta viimeaikaisen kurssinousun myötä. Kuluvaa vuotta koskeva syklinen epävarmuus ja rajallinen näkyvyys pitkän aikavälin orgaaniseen tuloskasvuun painavat vaakakupissa, vaikka osakkeen arvostusta voidaan yhä pitää kohtuullisena pääomantuotoltaan hyvälle yhtiölle. Yhtiön viimeaikainen sisäinen kehitystyö voisi mahdollistaa tehokkuuden parantumista ja synergiahyötyjä lähivuosien aikana. Asetamme suosituksen tasolle vähennä (aik. osta) ja tavoitehinnan 6,2 euroon (ennallaan).

Rapsasta lainattua:

Tamtronin liiketoiminta on kokonaisuutena kannattavaa, pääomakevyttä ja kasvumahdollisuuksiakin löytyy. Yhtiön perinteisessä teollisessa liiketoiminnassa (laitekauppa ja elinkaaripalvelut) orgaaninen kasvu on maltillista ja jokseenkin syklistä. SaaS-liikevaihto puolestaan on kasvanut nopeasti orgaanisin voimin 2020-luvulla. Korkeakatteinen SaaS-kasvu voisi vahvistaa yhtiön sijoitusprofiilia, mutta Tamtron ei raportoi erikseen SaaS-liikevaihdon kasvua tai osuutta, minkä vuoksi näkyvyys tähän on rajallinen.

4 tykkäystä

Vaikuttaa perusteluiden perusteella: Pidä -suositukselta.

kuva

Olisiko kurssilaskun myötä jo noussut Lisää-Pidä -tasolle?

5 tykkäystä