Osakesijoittaminen

Terveystalo sijoituskohteena

Olisi tietysti hyvä jos tämä ketju ei keskittyisi liikaa Tapparaan, vaan Terveystaloon. Tapparasta voi puhua toki mutta jollain tavalla suhteutettuna sen liiketoimintavaikutukseen.

5 tykkäystä

Terveystalo voisi tehdä urheiluseuroja ja vanhempia varten koulutuskokonaisuuden:

  1. joku vakuutusyhtiö esittelisi urheilu- ja sairasvakuutukset ja esim. sairaana urheilun vaikutukset
  2. urheilulääkäri oman asiansa ja sairaanaurheilun riskit
  3. urheiluseuran ja vanhempien vastuut
  4. sosiaalihuolto, kuinka tulee menetellä jos huollettavan terveys vaarantuu
  5. tartuntataudeista voisi olla oma kohtansa

En tiedä löytyykö jo, mutta tällaisella voisi olla tarvetta

Moikka,
julkaisimme juuri tiedotteen lastensuojeluliiketoiminnasta: https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Tiedotteet/?crid=01343FC54189D40E

Tässä lyhyt Q&A aiheesta:

Minkälaista liiketoimintaa kyseiseltä toimialalta tavoitellaan?

Lastensuojelun markkina on kokoonsa nähden pirstaleinen ja alalla on paljon pieniä toimijoita. Terveystalo haluaa olla yksi Suomen johtavista lastensuojelupalveluiden tuottajista, joka erottuu kilpailijoista laadulla. Tavoittelemme kasvua nimenomaan vaativassa lastensuojelussa.

Lastensuojelumarkkinan koko Suomessa on tällä hetkellä noin 320 miljoonaa euroa ja sen odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Näemme potentaalia kasvattaa osuuttamme markkinalla merkittävästi.

Mikä on yhteys strategiaan ja miksi sosiaalipalvelut tulevat vahvemmin mukaan Terveystalon toimintaan, kun niistä on aikaisemmin pysytty pitkälti poissa?

Lastensuojelupalveluissa on paljon yhtymäkohtia Terveystalon ydinvahvuuksiin terveydenhuollossa. Terveystalolla on monialaista osaamista esimerkiksi päihdelääketieteen ja mielen hyvinvoinnin palveluiden saralta, mikä tukee laadukkaiden lastensuojelupalveluiden tuottamista. Lisäksi Terveystalon julkiset palvelut on juuri vahvistanut osaamistaan kuntoutus-, arviointi- ja terapiapalveluissa ostamalla Attentio Oy:n toiminnan 16.2.2021 allekirjoitetulla sopimuksella.

Lastensuojelupalvelut ovat luonteva valinta, joka täydentää julkiselle sektorille tarjottavia palveluitamme. Terveystalon julkiset palvelut on entuudestaan tuottanut lastensuojelu- sekä muita sosiaalipalveluita osana kokonaisulkoistussopimuksia. Kyse ei sinänsä ole täysin uudesta aluevaltauksesta. Lastensuojelu toimii jatkossa omalla brändillä, joka lanseerataan kevään 2021 aikana.

Toisin kuin ikäihmisten hoivassa, vammaispalveluissa ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, lastensuojelupalveluissa toimii lukuisia pieniä yrityksiä.

Onko Terveystalo kiinnostunut laajentamaan muihin sosiaalipalveluihin?

Terveystalolla ei ole tällä hetkellä kiinnostusta laajentua esimerkiksi ikäihmisten tai muiden erityisryhmien asumispalveluihin, joissa on vähän synergiaa yhtiön ydintoimintaan. Lastensuojelun markkina eroaa voimakkaasti muista hoiva- ja asumispalveluista myös sen vähäisen keskittymisen vuoksi.

Hakeeko Terveystalo aktiivisesti ostettavia yrityksiä tällä liiketoiminta-alueella?

Terveystalo tähtää kasvuun tällä alueella sekä harkittujen yrityskauppojen että orgaanisen kasvun keinoin, kuitenkin laatu edellä.

13 tykkäystä

Lastensuojeluliiketoiminta kuulostaa periaatteessa hyvältä uudelta liiketoiminta-alueelta:)
Muutamia varauksia heräsi:

  • Sosiaalipalveluissa on viime vuosina ollut useita ikäviä kohuja. Miten tt aikoo välttyä kohuilta ja väärinkäytöksiltä?
  • olen ymmärtänyt, että alalla on kova hintapaine, joka puolestaan näkyy työntekijöiden määrän vähyytenä ja suurena vaihtuvuutena. Miten tt aikoo pärjätä tässä kilpailussa ja tehdä vielä tulosta?
  • onkohan tästä muodostumassa merkittävää lvtä lähivuosina?
3 tykkäystä

“Lastensuojelumarkkinan koko Suomessa on tällä hetkellä noin 320 miljoonaa euroa ja sen odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Näemme potentaalia kasvattaa osuuttamme markkinalla merkittävästi.”

Tähän pitää kommentoida sen verran, että koko markkina on itse asiassa merkittävästi isompi, jopa yli miljardi euroa (voi olla että tässä viitattiin johonkin osamarkkinaan kuten tuo vaativa lastensuojelu). Tästä toki julkisella on jonkunmoinen osuus yksityisten tuottaessa karkeasti 60% palveluista.

Yleisesti sosiaalipalveluiden kentältä lastensuojelupalveluissa hintataso on ehkäpä parhaiten “kohdallaan” myös palveluntuottajan näkökulmasta, jolloin myös mitoitusten kanssa ei ole samanlaisia ongelmia mihin olemme valitettavasti törmänneet esimerkiksi ikääntyneiden palveluissa.

2 tykkäystä

Hei, kiitos tiedotteen jakamisesta.

Tulee mieleen pari kysymystä:

  • Lasketaanko tuohon 320 miljoonan markkinaan julkinen ja yksityinen puoli ja miten se tällä hetkellä jakautuu?
  • Onko Terveystalo harkinnut osana lastensuojeluliiketoimintaa tuoda laatumittarin, jonka avulla voitaisiin seurata pystyykö Terveystalo toiminnallaan olla mukana pienentämässä markkinan kokoa Suomessa. Corporate social responsibility? Tällä voisi erottua kilpailijoista.
3 tykkäystä

Lastensuojelualan markkinapotentiaali:

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon markkinat olivat noin 840 miljoonaa euroa vuonna 2019, jos lähtökohdaksi otetaan kuntien palvelukysyntä. Palvelukysynnästä yksityis- ten ostopalvelujen osuus oli noin 71 prosenttia, kuntien oman palvelutuotannon 18 prosenttia ja muilta julkisyhteisöiltä (kuntayhtymät) ostettujen ostopalvelujen 11 prosenttia.

Kuntien palvelukysyntä sisältää yksityisten ostopalvelujen osalta perhehoitajien palkkiot, muttei kulukorvauksia. Siten laitos- ja ammatillisen perhekotitoiminnan markkinoiden arvo oli ilman perhehoitajia noin 760 miljoonaa euroa kokonaistuotoksella mitattuna, mistä yksityinen toiminta oli 67 prosenttia ja kunnallinen toiminta 33 prosenttia. Yksityisestä toi- minnasta järjestöjen osuus oli noin yksitoista prosenttiyksikköä.

Lastensuojelun avohuollon palvelukysynnän arvo oli kunnissa puolestaan runsaat 300 miljoonaa euroa vuonna 2019. Summasta kuntien oma palvelutuotanto oli koko maassa noin 46 prosenttia. Yksityisten palveluntuottajien osuus kuntien palvelukysynnästä oli 36 prosent- tia ja muilta julkisyhteisöiltä hankittujen ostopalvelujen 18 prosenttia.
(Halin tekemä tutkimus 2021)

Eli kyllä markkina on merkittävästi suurempi kuin tuo 320 miljoonaa :slight_smile:

3 tykkäystä

Moikka!

Markkinakooksi on tässä määritelty ymmärtääkseni yksityisesti tuotetun ns. institutionaalisen toiminnan osuus lastensuojelussa.

Aikaisemmin keskustelussa esitettyihin kysymyksiin tässä myös vastauksia:
Kaikissa kasvuaihioissa pyritään olemaan alueen #1 tai vähintään #2.

Terveystalon tavoitteena on tuoda lastensuojelun sijaishuoltoon myös julkisia laadun mittareita. Tavoitteena on erottua kilpailijoista laadulla, joka tuo inhimillisen hyvän lisäksi säästöjä kunnille mm. lyhentyneiden hoitojaksojen kautta.

Laatu tarkoittaa myös parempia prosesseja. Tuomme lastensuojeluun mm. terveydenhuollon prosessiosaamista, joka osaltaan vähentää riskejä.

​Tulos tehdään sitoutumisella palvelulupauksiin, josta syntyy tilaajien luottamus. Lastensuojelussa hintapainetta ei ole samalla tavalla kuin esimerkiksi ikääntyneiden hoivassa. Tilaajat ostavat vaikuttavuutta ja siihen päästään tarkoituksenmukaisella henkilöstöresurssilla. Uskomme, että Terveystalo on myös houkutteleva työnantaja lastensuojelun työntekijöille.

11 tykkäystä

Lopussa kommentit yhteistyöstä Terveystalon näkökulmasta Nightingale ja Terveystalo strategiseen yhteistyösopimukseen | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

5 tykkäystä

image

Erittäin hyvältä näyttää taas luvut. Myynti osui ennusteeseemme ja kannattavuus ylitti selvästi. Olimme jo konsensuksen korkeimmilla ennusteilla liikkeellä.

17 tykkäystä

Hieno tulos Terveystalolta! Ja hyvin Olli haistoi tilanteen konsensuksen yläpuolella olevilla ennusteilla :clap:

Ehkä Inderesin ennusteet tämän myötä nousevat, tällä hetkellä näyttää mielestäni loppuvuoteen melko varovaisilta:

-käyttökate Q3/21e (Inderes): 41,1 Me vs. Q3/20 45,6Me ja Q3/19 38,6Me
-käyttökate Q4/21e (Inderes): 48,1 Me vs. Q4/20 53,5Me ja Q4/19 46,8Me

Vuoteen 2020 verrattuna ilmeisen hyväkatteinen koronatestaus vähenee nykyisen kehityksen jatkuessa, mutta toisaalta muuten hoitovelkaa on pandemian aikana päässyt kertymään. Itse siis uskon, että 2019 vertailuluvut voisi ylittää nykyisiä ennusteita selvemmin?

7 tykkäystä

H2’21:lla erittäin kannattava koronatestaus todennäköisesti hiljentyy, mutta muu palvelumyynti nousee patoutuneen kysynnän tukiessa. Joten ristivetoa on, katsotaan mihin ennusteet asettuu loppuvuodesta! Toimarin haastattelu tulee kohta sivuille, jossa myös aihetta sivuttiin.

7 tykkäystä
5 tykkäystä

Mielenkiintoista nähdä miten Nesteen tulo Terveystalon asiakkaaksi 1.6 alkaen vaikuttaa kurssiin.

2 tykkäystä
8 tykkäystä

Miksi Feelgood oli niin halpa?

Vuoden 2019 kertoimilla laskemalla kaupan EV/EBITDA-kerroin on 8,5x

Tämä siis 43% preemion jälkeen, eli ennen tätä kauppaa kerroin alle 6x?

2 tykkäystä

Kyllä just näin, Feelgoodin EV 72 MEUR kauppahinnalla ja se sisältää tämän preemion. Katotaan mitä yhtiö kertoo kello 11, tulos vähän laski korona vuonna, mutta ei paljoa käyttökate tasolla.

2 tykkäystä

Annoin kaupalle peukun ylöspäin :slight_smile:

17 tykkäystä

Tuntematta nyt yhtään tilannetta Ruotsissa (lääkäreiden palkkataso/saatavuus, miksei operaatioiden kustannuskin) tai Suomen tilannetta ruotsinkielisten lääkäreiden saatavuuden suhteen, kysyisin, onko mahdollista että nyt etävastaanottojen aikana Terveystalo voisi tarjota ruotsinkielisillä alueilla etävastaanottoja myös tästä uudesta osastaan käsin? Tai jollain tavoin myydä ristiin maiden palveluita? Eli onko mitään hyötymismahdollisuuksia lääkäripuolella samaan tapaan, kuin esim. Kamux autohankinnassa tai Vincit yrittäessään myydä suomalaisten koodaamista hintavassa Californiassa? Ehkä vähän kaukaa haettua, enkä nyt saanut järin onnistuneesti muotoiltua ajatustani…

1 tykkäys

Varmasti digityövälineillä sekin on mahdollista. Mitä isompi ammattlaispooli ja asiakaspooli niin sitä enemmän mahdollisuuksia kysyntää ja tarjontaa on tasapainottaa.
Huomaa kuitenkin, että Ruotsin toiminta on pääosin työterveyttä ja siinä yksi työterveystiimi vastaa normaalisti tietystä yrityksestä.

3 tykkäystä