Terveystalo - Terveemmän elämän puolesta

Terveystalo ja toimitusjohtaja Ville Iho ollut tänään Pörssisäätiön pörssi-illassa. Q&A osio esitelmän lopussa

10 tykkäystä

Jahas, alaskirjaus, liittyy Attendo-kauppaan: Sisäpiiritieto: Terveystalo Oyj tekee ei-kassaperusteisen arvonalentumiseen liittyvän alaskirjauksen Portfolioliiketoiminnot-segmentissä | Kauppalehti

Terveystalo on suorittanut konsernin säännöllisen vuosittaisen arvonalentumistestauksen ja päivittänyt arvioitaan tase-eriensä käyvistä arvoista. Vuoden 2023 arvonalentumistestauksen perustana on ensimmäistä kertaa uusi, vuoden alusta käyttöön otettu johtamis- ja raportointirakenne, jossa Terveystalo konserni muodostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista ja Ruotsista. Portfolioliiketoiminnot-segmentti koostuu julkisrahoitteisesta ja yksityisrahoitteisesta kassavirtaa tuottavista yksiköistä.

Arvonalentumistestauksen tuloksena yhtiö kirjaa liikearvoa koskevan 55 miljoonan euron arvonalennuksen ja julkisrahoitteisen ulkoistusliiketoiminnan asiakassuhteita koskevan 29 miljoonan euron alaskirjauksen Portfolioliiketoiminnot-segmentin julkisrahoitteisessa kassavirtaa tuottavassa yksikössä. Yhteensä 84 miljoonan euron alaskirjaukset pienentävät vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen nettotulosta verojen jälkeen 79 miljoonalla eurolla, ja ne tullaan käsittelemään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Alaskirjausten jälkeen Portfolioliiketoimintojen julkisrahoitteiseen kassavirtaa tuottavaan yksikköön liittyvä, jäljelle jäävä liikearvo on yhteensä 146 miljoonaa euroa. Alaskirjaukset vähentävät tulevia PPA-poistoja 29 miljoonalla eurolla.

Alaskirjattu liikearvo syntyi pääasiassa Attendo Terveyspalveluiden hankinnasta vuonna 2018. Asiakassuhteita koskeva alaskirjaus koskee ainoastaan Attendo-kaupan mukana hankittua vanhanmallista ulkoistusliiketoimintaa, joka tulee päättymään asteittain. Oletukset Portfolioliiketoimintojen tulevasta kannattavuustasosta eivät ole muuttuneet.

Asiakassuhteita koskeva alaskirjaus vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuden osakekohtaiseen tulokseen vuotuisten poistojen pienentyessä noin 4 miljoonalla eurolla, vähennettynä verovaikutuksella.

Arvonalentumistappiot eivät vaikuta konsernin lainoihin, rahavirtaan tai sen kykyyn maksaa osinkoja. Arvonalentumistappiot eivät myöskään vaikuta konsernin tulosohjeistukseen vuodelle 2023, taloudellisiin tavoitteisiin tai Terveystalo Oyj:n voitonjakokelpoisiin varoihin.

10 tykkäystä

Piti lukea muutamaan kertaan tämä tiedote, että voi edes esittää ymmärtävänsä mitä siinä sanotaan. Terveystalolla kyllä puhdistetaan oikein urakalla pöytiä tulevaisuutta varten.

4 tykkäystä

Analyytikon kommentin mukaan laskee omavaraisuusastetta. Oma huomioni: nämä tase-erät eivät ole olleet realistisia, joten sekin on näennäistä. Lisäksi raportoitu ROE paranee.

:+1:

3 tykkäystä

Jaetaanpas se analyytikon kommentti myös tänne: Terveystalo tekee mittavat alaskirjaukset Portfolioliiketoiminnat-segmenttiin - Inderes

8 tykkäystä

Inderes julkaisi päivitetyn Terveystalo-analyysinsä. Suositus laskee LISÄÄ-tasolle (edellinen: OSTA), tavoitehinta pysyy ennallaan 8,50 eurossa.

:gem: Selkein aliarvostus purkautunut - Inderes

12 tykkäystä

Tässä vielä Ronin kommentit yhtiörapsaan liittyen. :slight_smile:

Olemme huomioineet Terveystalon Portfolioliiketoiminnat-segmenttiin kohdistuvat alaskirjaukset ennusteissamme, jotka muuten ovat ennallaan. Terveystalon osake on elpynyt merkittävästi Q3-tuloksen jälkeisestä kuopastaan, minkä myötä selkein aliarvostus on mielestämme purkautunut. Arvostuskertoimien nousun (2024e oik. P/E 14x) myötä osakkeen tuotto-odotus onkin nähdäksemme jatkossa pääasiassa osingon sekä lähivuosille ennustamamme tuloskasvun varassa. Näkyvyys lähivuosien tuloskasvuun on kuitenkin varsin hyvä, ja mielestämme riski/tuotto-suhde puoltaa edelleen osakkeen kyydissä pysymistä. Toistamme 8,50 euron tavoitehintamme ja laskemme suosituksemme lisää-tasolle (aik. osta).

5 tykkäystä

Terveystalo julkaisi tyypilliseen tapaansa hiljaista jaksoa edeltävän uutiskirjeen:

terveystalo-q4-2023-hiljaista-jaksoa-edeltava-uutiskirje.pdf (323,2 Kt)

13 tykkäystä

Terveystalo tiedotti yhteistyön aloittamisesta hedelmöityshoitoja tarjoavan Ovumian kanssa:

https://news.alertir.com/terveystalo/fi/node/1147

17 tykkäystä

Nordea julkaisi päivitetyn Terveystalo-analyysinsä. Suositus (OSTA) ja tavoitehinta (9,50 €) pysyvät ennallaan.

24 tykkäystä

Analyytikon ennakkokommentit Terveystalon Q4-tuloksesta. :point_down:

12 tykkäystä

Loka-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,3 % vertailukaudesta 342,4 (334,8) miljoonaan euroon. Terveydenhuollon palveluiden liikevaihto kasvoi 6,4 % ja oli 254,7 (239,5) miljoonaa euroa. Portfolioliiketoimintojen liikevaihto laski 8,8 % päättyneiden ulkoistussopimusten vuoksi ja oli 67,3 (73,8) miljoonaa euroa.

 • Ruotsi-segmentin liikevaihto laski 3,6 % ja oli 26,6 (27,6) miljoonaa euroa. Ruotsin kruunumääräinen liikevaihto laski 1,0 %.

 • Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 33,2 % 39,5 (29,7) miljoonaan euroon ja oli 11,5 (8,9) % liikevaihdosta. Kannattavuus vahvistui Terveydenhuollon palveluissa ja Portfolioliiketoiminnoissa. Kannattavuutta vahvistivat myynnin jakauman normalisoituminen ja tulosparannusohjelman hinnoittelua ja operatiivista tehokkuutta parantavien toimien eteneminen. Pitkittyneen inflaation vaikutukset vaimensivat tulosparannusta. Ruotsin liiketoiminnan kannattavuus heikkeni vertailukaudesta liikevaihdon laskun sekä kustannusinflaation vuoksi. Ruotsin liiketoiminta-alueella käynnistettiin tulosparannusohjelma, jolla tavoitellaan kannattavuuden rakenteellista muutosta vuonna 2025.

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien1)EBITA-vaikutus oli 5,5 (5,9) miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensivät Portfoliotoiminnot-segmentissä tehdyt liikearvoa ja julkisrahoitteisia ulkoistusliiketoiminnan asiakassuhteita koskeneet, yhteensä 84,6 miljoonan euron suuruiset arvonalentumiskirjaukset.

 • Kauden tulos oli -64,1 (7,6) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos, EPS oli -0,51 (0,06) euroa.

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 60,6 (76,5) miljoonaa euroa.

 • Tulosparannusohjelman oikaistu EBITA-vaikutus neljännellä neljänneksellä oli noin 13 miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,2 % vertailukaudesta 1286,4 (1259,1) miljoonaan euroon.

 • Terveydenhuollon palveluiden liikevaihto kasvoi 5,7 % ja oli 948,6 (897,8) miljoonaa euroa.
  Portfolioliiketoimintojen liikevaihto laski 8,1 % ja oli 267,2 (290,7) miljoonaa euroa.
  Ruotsi-segmentin liikevaihto laski 0,4 % ja oli 92,5 (92,8) miljoonaa euroa. Ruotsin kruunumääräinen liikevaihto kasvoi 7,2 %.

 • Oikaistu1) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 19,4 % 125,6 (105,2) miljoonaan euroon ja oli 9,8 (8,4) prosenttia liikevaihdosta.

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien1) EBITA-vaikutus oli 21,2 (9,2) miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensivät Portfoliotoiminnot-segmentissä tehdyt liikearvoa ja julkisrahoitteisia ulkoistusliiketoiminnan asiakassuhteita koskeneet yhteensä 84,6 miljoonan euron suuruiset arvonalentumiskirjaukset.

 • Tilikauden tulos oli -42,2 (24,4) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos, EPS oli -0,33 (0,19) euroa.

 • Nettovelka/oikaistu käyttökate oli 3,0 (3,2).

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 158,0 (140,9) miljoonaa euroa.

 • Vähintään 50 miljoonan euron vuositason (run-rate) EBITA-parannukseen vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävän tulosparannusohjelman alkuperäinen tavoite ylitettiin etuajassa. Tilikauden loppuun mennessä toteutettujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 60 miljoonalla eurolla. Ohjelman oikaistu EBITA-vaikutus vuonna 2023 oli noin 37 miljoonaa euroa. Tulosparannustoimenpiteiden läpivienti jatkuu vuonna 2024.

 • 1.1.2023 lähtien Terveystalo konserni muodostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista ja Ruotsista.

 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2023 osinkoa jaettavan 30 (28) senttiä osaketta kohden. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä.

Toimitusjohtaja Ville Iho: Etenemme määrätietoisesti kohti taloudellisia tavoitteitamme

"Terveystalon vuoden viimeinen neljännes oli odotetun vahva päätös hyvin sujuneelle vuodelle. Liikevaihto kasvoi 2,3 % 342,4 miljoonaan euroon. Vertailukauden koronatestauksella, päättyneillä ulkoistussopimuksilla ja Ruotsin valuuttakurssilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Ilman näitä muutoksia orgaaninen kasvu oli noin 4 %. Kannattavuutemme vahvistui edelleen, ja oikaistu EBITA kasvoi 33 %:lla 39,5 miljoonaan euroon ja oli 11,5 % liikevaihdosta.

Ydinliiketoimintamme Terveydenhuollon palvelut suoriutui erinomaisesti, ja segmentin liikevaihto kasvoi 6,4 % vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihtoa kasvattivat suotuisampi asiakas- ja palvelujakauma sekä onnistuneet hinnoittelutoimenpiteet. Kannattavuus vahvistui tulosparannusohjelman erinomaisen etenemisen, tehokkaamman operatiivisen toiminnan sekä kasvaneen liikevaihdon ansiosta.
Ydinliiketoimintaamme keskittyvä tulosparannusohjelma ja selkeä organisaatiorakenne ovat tuoneet erinomaisia tuloksia ja luovat vahvan pohjan tulevaisuudelle. Ohjelma ylitti etuajassa sille asetetun tavoitteen, ja saavutimme vuonna 2023 noin 60 miljoonan euron vuositason tulosparannuksen. Oikaistu EBITA-vaikutus vuodelle 2023 oli noin 37 miljoonaa euroa. Tavoitteen ylityttyä myös ohjelman arvioidut kertaluonteiset kustannukset kasvavat hieman alkuperäisestä arviosta. Vahvistettu linjaorganisaatiomme jatkaa tulosparannustoimenpiteiden läpivientiä vuonna 2024.

Terveydenhuollon palveluiden kasvun edellytykset ovat edelleen suotuisat, ja kysyntä on vahvaa epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Julkisen terveydenhuollon heikko hoitoon pääsy kasvattaa yksityisesti tuotettujen palveluiden kysyntää erityisesti lisääntyvien terveysvakuutusten kautta."

20 tykkäystä

Näin osinkoehdotuksen ja muuta ei tarvitsekkaan enää tietää. :smiley:

31 tykkäystä

Toimitusjohtaja Ville Iho @Roni_Peuranheimo :n haastattelussa Q4:n tiimoilta! :smiling_face:

15 tykkäystä

Terveystalon tavoitehinta nousee Inderesillä 8,70 euroon (edellinen: 8,50 €). Suositus pysyy LISÄÄ-tasolla. Analyytikon aamukatsauskommentit. :point_down:

15 tykkäystä

Nordea julkaisi päivitetyn Terveystalo-analyysinsä Q4-tuloksen jäljiltä. Suositus (OSTA) ja tavoitehinta 9,50 € pysyvät ennallaan.

14 tykkäystä

OP samoin:

Suositus nostettu Osta (Lisää) ja tavoitehinta nousi 8,90 € (8,70 €)

16 tykkäystä

Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa pitkän askeleen kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja, kun alueen asiakkaille tulee käyttöön digisovellus. Jatkossa asukkaat voivat hoitaa yleisimpiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiointejaan suoraan mobiililaitteistaan.

Sovellus saadaan käyttöön osittain jo loppuvuodesta. Sovelluksen toimittajaksi on valittu Terveystalo.

 • Uudistus yhdenmukaistaa käytäntöjämme ja helpottaa palvelujemme saatavuutta. Haluamme helpottaa varsinaissuomalaisten arkea. Noin 90 prosentilla 16–89-vuotiaista asiakkaista on käytössään älypuhelin. Tähän palvelutarpeeseen haluamme vastata ja sujuvoittaa asiointia, kertoo hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.

Asiakkaan mobiili ja ammattilaisen työpöytä käyttöön samaan aikaan
Asiakkaille tarkoitettu mobiilisovellus sekä ammattilaisten työpöytä on tarkoitus julkaista samaan aikaan. Sovelluksella voi esimerkiksi ottaa yhteyttä Varhaan, käydä videovastaanotolla, varata ajan, tarkastella omia tietoja tai täyttää esitietolomakkeita.

 • Asiointi helpottuu, kun asiakkaat voivat sovelluksen kautta asioida Varhan ammattilaisten kanssa nykyistä joustavammin ja tarkastella omia palvelutietojaan. Ammattilaiset puolestaan saavat työtään helpottavia työkaluja asiakasohjaukseen. Näin palveluohjaus sujuvoituu ja ammattilaisten työaikaa vapautuu muuhun asiakastyöhön, kertoo asiakkuusjohtaja Pasi Oksanen.

Mobiilisovelluksen kilpailutuksen järjesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueiden it-kumppani ja yhteishankintayksikkö 2M-IT Oy. Yhteisen kilpailutuksen myötä Varha ja Satakunnan hyvinvointialue Sataha saavat käyttöönsä saman toimittajan mobiilisovelluksen alustan.

Yksi yhteinen sote-palveluiden mobiilisovellus koko Varsinais-Suomeen. Digipalveluita voi käyttää myös tietokoneella.
Sovelluksella voi esimerkiksi ottaa yhteyttä Varhaan, käydä videovastaanotolla, varata ajan, tarkastella omia tietoja tai täyttää esitietolomakkeita.
Sovellus tulee vaiheittain käyttöön, ensimmäiset palvelut syksyllä 2024.

15 tykkäystä

Tämä oli mielenkiintoinen uutinen. Kyseessähän on melko suuri alue, kun mukana sekä Varsinais-Suomi että Satakunta. Digipalvelut ovat varmasti Terveystalolle sellainen segmentti, mistä voidaan julkisella sektorilla hakea merkittävää kasvua tulevaisuudessa, hyvinvointialueiden ulkoistaessa digipalveluita yksityisille toimijoille. Tähän asti Mehiläinen on voittanut merkittävimmät kilpailutukset digipalveluiden tuotannossa ja sitä tukevassa palveluntuotannossa (Päijät-Häme, Pirkanmaa), mutta tämä oli positiivinen yllätys Terveystalolta. Vaikka toki Terveystalolla aikaisempia refenssejä digialustan osalta mm. Etelä-Pohjanmaalta.

8 tykkäystä

@Roni_Peuranheimo antoi kommenttinsa, kun Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueet ovat valinneet Terveystalon digitalisoimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitaan. :slight_smile:

Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueet ovat päättäneet yhteishankintana valita Terveystalon kumppanikseen digitalisoimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitaan. Terveystalon mittakaavassa sopimuksista saatava liikevaihto ei ole arviomme mukaan erityisen merkittävä, mutta se toimii hyvänä osoituksena yhtiön digitaalisten työkalujen käyttökelpoisuudesta oman toiminnan tehostamisen lisäksi myös ulkoiseen myyntiin.

15 tykkäystä