Tietoevry - Tähtäimessä kannattava kasvu

Niinpä: ihme. Markkinamekanismiin uskovalle suorastaan käsittämätöntä.

Toisaalta annoin firmalle jo oman härkäkeissini pohjan: omassa kokoluokassaan en näe miten Tieto voisi tehdä niin huonoa työtä, etteikö niitä kilpailutuksia voiteta jatkossakin. Eikö tämä jo vastannut vastaukseesi? Tiedon vahvuuksista yksikään ei ole laatu, mutta julkisen puolen tarjonnassa kenties tärkein on vuosikymmenet ylittävät jatkuvat palvelut (ylläpito) omissa konesaleissa. Harva pohjoismainen firma on tässä oikeasti resursseiltaan varteen otettava toimittaja, jolloin voi olla, että vaihtoehtosi löytyvätkin vasta Amerikasta. Ja juuri tässähän on nyt paskottu housuun. Vaikuttanee tuleviin kilpailutuksiin, kun vaikkapa Ruotsin hammas- ja lääkehoidon korvauksista vastuullisen viraston diaaritiedot ovat nyt vuosilta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sekä 2023, täysin mennyttä.

Totta kai tämä on puolueellista. Luulisin, että ura sektorilla oikeuttaa minut sanomaan, mitä siellä itsestään selvänä pidetään: firmalla ei todellakaan ole laatuyhtiön mainetta, päinvastoin. Totta kai Tiedolla, kuten muuallakin, työskentelee paljon oikein teräviä tyyppejä. Osaan heitä nimetäkin. Puolueellista on silti sekin, että pitkä ura kyseisessä firmassa (kuten Nokialla) on monelle tuntemalleni IT-rekrytoijalle punainen lippu.

3 tykkäystä

Niin, uskallan väittää, että propelleripäitä löytyy myös muiltakin Suomen IT- ja softa-alan yrityksissä :sweat_smile: - Tietoevry toisaalta on ollut luotettavampi omistajan salkussa pitkällä aikavälillä…

Analyytikon ennakkokommentit Tietoevryn Q1-tuloksesta. :point_down:

9 tykkäystä

Kiitos tuosta Random Walkerin pari vuotta vanhan artikkelin nostosta. Hänen artikkelit, kolumnit jne. ovat todellakin lukemisen arvoisia. Niitä kannattaa lukea myös jälkeen päin, silleen kertauksena.

Kysyit “onko jotain muuttunut ratkaisevasti kahdessa vuodessa?”

Itse arvelen, että tuo “Heikko skenaario” ja sen parametrit saattaisivat olla nykyinen “Perusskenaario”. Tosin “Tuottovaatimus 9,0 %” on nykyisessä korkoympäristössä ehkä turhan alhainen, ainakin, osto-ohjelman virittämisessä.

Itselläni ei ole aikaa eikä kykyä analyseerata Tietoevryä kovinkaan syvällisesti. Näin ollen Tietoevryn osakkeen “arvonmäärityksessä” olen soveltanut excelissä juurikin Random Walkerin kolumnin mukaista “Greenwaldin mallia”.

Tässä “Greenwaldin mallissa” tarvittavien pysyväluonteisten parametrien säätämisessä olen hyödyntänyt sekä historiallista dataa että esim. Inderesin ennustedataa. Datan avulla pyrin ennen kaikkea laskemaan ja arvioimaan yhtiön keskimääräistä ROE-tasoa.

“Greenwaldin mallin” avulla laskettu TIETO-osakkeen tämähetkinen käypä arvo olisi 18,50 euroa esim. seuraavilla parametreilla:

  • Bv 13,62 (= 2023 kirja-arvo)
  • ROE 14,0 %
  • Kasvu 4,5 %
  • Tuottovaatimus 11,5 %

Excelissäni kaava näyttää tältä:
image
ja tulos eli “käypä arvo” tältä:
image

Tuottovaatimuksella 9,0 % ja muut parametrit ennallaan kaava ja “käypä arvo” olisivat:
image
image

Mielestäni arvonmäärityksessä “Greenwaldin malli” soveltuu juuri Tietoevryn kaltaiseen melko hyvin ennustettavaan, maltillisen kasvun ja vakaan kannattuvuuden yhtiöön. Mutta tässäkin tapauksessa on hyvä muistaa, kuten itsellenikin muistutan, ettei ole olemassa sellaista kuin pysyvää käypää arvoa. Ja sit vielä, että mielestäni on hyvä pohtia ainakin osto-ohjelmien puitteissa, minkä verran on valmis maksamaan epävarmasta kasvusta ja epävarmasta kannattavuudesta.

26 tykkäystä

Tieto on kyllä hävinnyt esim CGI:lle kilpailuja konesalien ylläpidossa, jos toki jotain voittanutkin.

Jos tulosta katsoo, niin muutamia häviöitä isommisa sopimuksissa tulevina kvartaaleina lisää, niin tulevien vuosien tulos ei enää niin vahvalla pohjalla ole, samoin jos kuitenkin tietoturvavahingot Ruotsissa tuovat korvaus vastuita Tiedolle.

Banking toiminnan erottaminen: miksi se olisi pelkästään positiivinen asia, kun jotain synergiahyötyjä voi samalla kadota ?

1 tykkäys

Kanadalaisen CGI:n liikevoitto% näyttäisi olevan parempi n. 16%. Henkilöstöä Suomessa on 3800. Samaa liikevoittotasoa tietoevrykin tavoittelee v. 2025 mennessä… Sinänsä hyvä, että kilpailijoillakin menee hyvin eikä kilpailu ole niin veristä. CGI:n Ev/revenue on 2,3 eli tuplat korkeampi. Kumpi sitten on todennäköisempää. CGI:n kannattavuus nousee edelleen verrattuna Tietoevryyn, vaiko Tieto saavuttaa CGI:n tason, jolloin kurssin kuuluisi nousta 100%… Miellipide riippuu varmaan siitäkin, omaako suomalaisen alemmuuskompleksin vaiko ei.

Kyllähän ne varmaan yrittää myydä tuon Bankingin. Nythän se ei tee kovin hyvää tulosta, mutta arvostuksen puolesta vaikka tuolle CGI:lle siitä voisi saada yli P/E=20 tasoa , kun kerran on monistettavaa ohjelmistobisnestä ?

3 tykkäystä

Mielipiteillä ja alemmuuskomplekseilla ei ole mitään väliä. Varmasti siellä tehdään parhaansa kannattavuuden parantamiseksi, mutta onhan esimerkiksi CGI hieman eri tason toimija

Rupikonna harvoin muuttuu prinssiksi. Enemmän antaisin pisteitä sille, että entuudestaan vahvat toimijat parantavat asemiaan

Korkeampi liikevoitto% riippunee paljon, kummalla on enemmän monistettavaa ohjelmistobisnestä. Ei tuo CGI edes näytä erottelevan sitä konsultoinnistaan ? Ja Onhan esim. tuo Tietoevryn Care bisnes hyvin kannattavaa, kun tavoitellaan 30% liikevoittoa. Sehän olikin CGI , joka osti Affecton (omistin sitä silloin, eli kiitos heille siitä).

Miten tämä meni Tieto vs CGI keskusteluksi, kun CGI vain yksi kilpalijoista pohjoismaissa ?

Banking puolen kannattavuudesta analyytikolle kysymys, esim @Atte_Riikola : eikös tuolle toimialasektorille ole isommatkin tulossa, kun pankitkin siirtävät konsultointia ja hostingia esim Amazonille ?

1 tykkäys

Ihan vertailun vuoksi tähän molempien max. kurssikäyrät. Toinen jakaa rahaa ulos runsaina osinkoina ja toinen käyttää vastaavat rahat kasvuun. Jokainen voi tehdä omat päätelmänsä tästäkin näkökulmasta.

28 tykkäystä

Eli mahdollisuus voisi olla nyt saada kasvu-osaketta arvo-osakkeen hinnalla :slight_smile:
Lisää Potentiaalia toisi Bankingin myyminen hyvään hintaan. Viimeksi, kun myivät oil ja gas yksikön, siitä saivat 3,2 kertaa liikevaihto. Samoin esim. Valmet osti Neleksen samoilla kertoimilla (olihan se posketon, tarvitsi vain kaksi nokittajaa). Se tekisi Bankingin arvoksi n. 1,8 miljardia euroa. Neleksen oikaistu liikevoitto oli n. 14% eli samaa luokkaa kuin on usein ollut Bankingilla. Asiakkaita yli 60 maassa,Ostajahan voisi tulla useastakin maasta. Joskus ainakin Pohjoismaat olivat eturintamassa pankki -maksupalveluissa

16 tykkäystä

Lisään vielä tämän ennustetaulukon auki tänne, niin voi huomenna ihmetellä ilman turhia klikkauksia Q1-tulosta:

Tietopreq124

34 tykkäystä

Jassåå, ei sittenkään eriyttämistä kuten luvattu.
Mitenhän se arvo nousee Tietomörnin sisällä paremmin kuin eriytettynä…

Tietoevry Oyj SISÄPIIRITIETO 25.4.2024 klo 8.30

Tietoevry ilmoitti 22.7.2022 käynnistävänsä Banking-liiketoimintaansa koskevan strategisen arvioinnin. Osana prosessia yhtiö on selvittänyt mahdollisuuksia irrottaa Banking-liiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi, joka listattaisiin pörssiin. Tietoevryn hallitus hyväksyi 15.2.2024 Tietoevry Bankingin osittaista jakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Tietoevryn hallitus säilytti itsellään mahdollisuuden edistää myös muita Banking-liiketoimintaa koskevia vaihtoehtoja ennen jakautumisen täytäntöönpanoa, mikäli ne ovat yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaisia.

Tietoevryn hallitus on päättänyt kehittää Tietoevry Bankingiä edelleen erikoistuneena liiketoimintana osana konsernia ja keskeyttää jakautumisprosessin. Tärkeimmät päätökseen vaikuttaneet tekijät ovat seuraavat:

Tietoevry uskoo vahvasti valitsemaansa erikoistumisstrategiaan, jonka myötä kullakin liiketoiminnolla on mahdollisuus olla markkinoiden parhaimmistoa. Tietoevry Bankingin kehitys osana konsernia on ollut vahvaa, ja sen suorituskyky on parantunut jatkuvasti kohti tavoiteltua johtavan fintech-ohjelmistoliiketoiminnan tasoa.
Tietoevry arvioi, että vallitseva pääomamarkkinatilannne ei ole optimaalinen fintech-ohjelmistoliiketoiminnan myymiselle tai listaamiselle. Yhtiö uskoo, että Tietoevry Bankingin markkina-arvoa voidaan kasvattaa, mikäli sen liiketoimintaa kehitetään edelleen erikoistuneena liiketoimintana osana konsernia. Liiketoiminnalla on hyvät valmiudet mahdollisiin strategisiin arvonluontimahdollisuuksiin tulevaisuudessa.
”Vuonna 2022 käynnistetty Tietoevry Bankingin strateginen arviointiprosessi on ollut laaja ja huolellisesti harkittu, tavoitteena kasvattaa liiketoiminnan markkina-arvoa. Olemme Tietoevryn hallituksessa arvioineet useita vaihtoehtoja, ja niiden pohjalta arvioimme, että tällä hetkellä on osakkeenomistajien etujen mukaista jatkaa liiketoiminnan kehittämistä erikoistuneena liiketoimintana osana konsernia. Liiketoiminnan perusta on vankka ja uskomme vahvasti Tietoevry Bankingin pitkän aikavälin arvonluontipotentiaaliin”, kommentoi Tietoevryn hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén.

”Jatkamme erikoistuneiden liiketoimintojemme kilpailukyvyn ja skaalautuvuuden vahvistamista menestyäksemme markkinoilla ja kasvattaaksemme omistaja-arvoa. Tietoevry Banking on edistänyt erikoistumistaan viimeisen kahden vuoden aikana ja sen tuloskehitys on vahvistunut. Osana strategista arviointiprosessia Tietoevry Bankingin toiminnallinen riippumattomuus on vahvistunut ja pyrimme kehittämään sitä edelleen. Uskomme vahvasti, että Tietoevry Bankingin kehitys jatkuu kohti johtavaa kansainvälistä fintech-ohjelmistoliiketoimintaa, joka tuottaa jatkuvasti suurempaa arvoa osakkeenomistajille”, kommentoi Kimmo Alkio, toimitusjohtaja, Tietoevry.

Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi etenee suunnitellusti ja on riippumaton Tietoevry Bankingin strategisen arvioinnin lopputuloksesta.

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b85a41698f1c59930b93ec7892a74c989&lang=fi&src=listed

9 tykkäystä

Luin alkuun ja pieni toivo heräsi sisällä, että tuolle olisi löytynyt ostaja. Vaan eipä ollut. En oikein ajatellut, että nuo muut vaihtoehdot alun perinkään olisivat sisältäneet realistisen mahdollisuuden siihen, että mitään ei tehdä.

Tietoevry arvioi, että vallitseva pääomamarkkinatilannne ei ole optimaalinen fintech-ohjelmistoliiketoiminnan myymiselle tai listaamiselle. Yhtiö uskoo, että Tietoevry Bankingin markkina-arvoa voidaan kasvattaa, mikäli sen liiketoimintaa kehitetään edelleen erikoistuneena liiketoimintana osana konsernia.

Noh, toivotaan, että Tieto näkee tuossa puljussa jotain realisoituvaa arvoa, mitä muut eivät nähtävästi onnistu näkemään.

3 tykkäystä

Olin itse enemmän huolissani siitä, että hyviä osia spinnataan ulos ja TietoEvryyn jäisi lopulta vain jämät. Moni teistä varmaan katsoo tätä eri kulmasta, mutta mieluummin näkisin heikoimmin suoriutuvan Tech Services myynnin tulevaisuudessa.

24 tykkäystä

Ensimmäisen neljänneksen tulos ennakoidun mukainen - Tietoevry Bankingin strateginen arviointi päätökseen

  • Kasvu -2 % - kehitykseen vaikuttivat heikko makrotaloudellinen ympäristö, korkeat vertailuluvut ja työpäivien vähäisempi määrä
  • Hyvä 8%:n kasvu Tietoevry Banking -alueella ja 4%:n kasvu Tietoevry Industry -alueella
  • Kannattavuus vakaalla yli 12 %:n tasolla - Tietoevry Banking-alueella tulos parani ja Tietoevry Care -alueella kannattavuus jatkui hyvällä tasolla
  • Tietoevry Bankingin strateginen arviointi päätökseen: Banking jatkaa erikoistuneena liiketoimintana konsernissa - listaus tai myynti ei tällä hetkellä maksimoi arvopotentiaalia
  • Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi etenee aiemmin ilmoitetussa aikataulussa - tavoitteena saada prosessi päätökseen toisella neljänneksellä

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

“Ensimmäisen neljänneksen tulos oli ennakoidun mukainen. Kehitykseen vaikuttivat heikko makrotaloudellinen ympäristö, korkeat vertailuluvut ja työpäivien vähäisempi määrä. Liikevaihto laski orgaanisesti 2%. Kannattavuus pysyi vakaana ja liikevoitto oli hyvällä tasolla, yli 12%, huolimatta useista kannattavuuteen negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä, kuten korkeana jatkunut inflaatio. Tietoevry Banking-liiketoiminnassa nähtiin jälleen hyvä 8%:n kasvu ja edellisvuotta korkeampi kannattavuus. Tietoevry Industryn tulos oli myös hyvällä tasolla liikevaihdon kasvaessa 4% ja marginaalin ollessa yli 16%. Tietoevery Caren kannattavuus pysyi hyvänä, kun taas Tietoevry Createn tulokseen vaikuttivat heikentävästi makrotalouden epävarmuustekijät, työpäivien vähäisempi määrä sekä korkea vertailuluku. Tietoevry Tech Services -alueen kannattavuus parani edellisvuoteen nähden. Arviomme mukaan näimme ensimmäisellä neljänneksellä kuluvan vuoden matalimmat kasvuluvut, ja odotamme liikevaihdon kääntyvän kasvuun toisella neljänneksellä.”

Puhelinkonferenssi:

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä (Tietoevry Interim Report Q1 2024) voi seurata Tietoevryn internetsivuilla (Sijoittajille).

11 tykkäystä

27 tykkäystä

Jos Bankin -carve-out menikin puihin niin Tech Services myyntiprosessi “edistynyt hyvin”.
Isompi riski mielestäni on huonoon aikaan myydä halvalla kuin carvata ulos, ja osakkeen omistaja voi sitten tehdä mitä tehdä. Toki jos kylkeen oli antia suunniteltu niin asia toinen.

Alempana myös segmenttiluvut 1Q2024, eli ovat nuo Banking ja Tech Services kyllä isoja osia TietyEvrystä, mutta olisi sinne myös paljon jäänyt.

Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi on edistynyt hyvin. Myyntiprosessi on aktiivisessa vaiheessa ja etenee suunnitellusti. Olemme nyt päättäneet Tietoevry Bankingin strategisen arvioinnin. Näkemyksemme mukaan vallitsevilla pääomamarkkinoilla listaus tai myynti eivät tue Tietoevry Bankingin arvonluonnin maksimointia. Yhtiö uskoo, että Tietoevry Bankingin markkina-arvoa voidaan kasvattaa, mikäli sen liiketoimintaa kehitetään edelleen kohti johtavan fintech-ohjelmistoliiketoiminnan tasoa osana konsernia.

12 tykkäystä

Analyytikon kommentit Tietoevry Banking -toiminnan jakautumisprosessiin liittyen. :point_down:

12 tykkäystä

1Q2024 tulosesitys, poimin tähän vielä 2Q2024 näkymistä:


8 tykkäystä