Vaisala - Havainto- ja mittausteknologian laatuyhtiö

Protean fundsin sijoittajakirjeessä maininta Vaisalasta.

Vaisala is a Finnish measurement company, partly weather related, partly industrial. It’s a quality company that we have had on the radar for a few years, but we have never really sensed the opportunity prior to now. That being said: timing is difficult. With roots in weather measurement (which is exactly what it sounds like) they have gradually moved into industrial measurement for processes where things such as humidity are of importance. These include battery manufacturing plants and data centres, as well as life sciences. Long-term growth areas that suffer from a post-pandemic slowdown. We think that this is temporary but could remain weak for a few more quarters. While the market focus has been on the weaker orders, especially from life science, we believe that profitability can come to surprise positively on cost (less component purchases on spot).”

17 tykkäystä

Kappas.

Vaisalan tuloslive alkaa 8.55 ja sitten Pauli siirtyy tästä tuloslivestä kello 9.25 alkavaan Kempowerin tulosliveen. :cowboy_hat_face:

7 tykkäystä

Jussi Halme on tehnyt mielenkiintoisen videon Vaisalasta. :slight_smile:

Vaisala, onko se tylsä yhtiö? Onko sään mittaaminen tylsää? Ainakin viimeisen 5 vuoden aikana on osakkeen hinnassa ollut jonkin verran toimintaa, mutta ei se mikään NVIDIA ole.

4 tykkäystä

Vaisala Oyj
Sisäpiiritieto
11.4.2024 klo 9.00

Sisäpiiritieto: Vaisala julkaisee vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen alustavan liikevaihdon ja toistaa vuotta 2024 koskevan taloudellisen ohjeistuksensa

Vaisalan alustava tammi–maaliskuun 2024 liikevaihto oli 112 (132) miljoonaa euroa.

Aikaisemmin arvioidun mukaisesti markkina-aktiviteetti jatkui ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden toisen puoliskon tasolla. Suomessa toteutuneet työtaistelutoimenpiteet ja uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto yhdessä vaikuttivat Vaisalan liikevaihtoon alentavasti ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihdon laskun seurauksena ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen (EBIT) ennakoidaan jäävän merkittävästi vertailukaudesta.

Ensimmäisen neljänneksen heikkoudesta huolimatta Vaisala toistaa 14.2.2024 antamansa vuotta 2024 koskevan taloudellisen ohjeistuksensa. Vaisala arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 63–78 miljoonaa euroa.

Vaisala julkaisee vuoden 2024 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen perjantaina 3.5.2024.

8 tykkäystä

Pauli on tehnyt uuden yhtiöraportin tuoreen tiedotteen myötä. :gem:

Vaisalan Q1:n tulos on osoittautumassa aikaisempiakin odotuksia heikommaksi pääasiassa väliaikaisten tekijöiden
seurauksena. Väliaikaisilla haasteilla ei ole isossa kuvassa merkittävää vaikutusta sijoitustarinaan, mutta osingon
irtoaminen ja vahvahko osakekurssi yhdessä pienten ennusteleikkausten kanssa painavat tuotto-odotuksen
riittämättömäksi. Laskemme suosituksen tasolle vähennä (aik. lisää) ja tavoitehinnan 37 euroon (aik. 40).


EDIT:

Tässä olisi vielä kommentit:

6 tykkäystä

@Pauli_Lohi on antanut ennakkokommentin perjantaiseen Q1-osavuosikatsaukseen liittyen. :slight_smile:

Vaisala raportoi Q1-osavuosikatsauksensa perjantaina 3.5. noin klo 9. Yhtiön aikaisemmin julkistamien ennakkotietojen perusteella Q1:n liikevaihto jäi matalaksi mm. lakkojen ja ERP-järjestelmän käyttöönoton vuoksi, minkä johdosta myös tulos on todennäköisesti jäänyt matalalle tasolle.

2 tykkäystä

Ja tässä olisi vielä kommentit itse Q1-tuloksesta Paulin tapaan. :slight_smile:

Vaisala raportoi Q1-osavuosikatsauksen tänään aamulla. Yhtiö oli jo aiemmin tiedottanut liikevaihdon jäävän matalaksi johtuen mm. lakkojen ja ERP-järjestelmän aiheuttamista tuotannollisista häiriöistä. Q1:n kannattavuus osoittautui ennustettamme korkeammaksi, mutta oli linjassa konsensuksen kanssa. Kulukuri ja sisäisen tehokkuuden parantuminen tukevat yhtiön antaman koko vuoden 2024 tulosohjeistuksen toteutumisen todennäköisyyttä.

3 tykkäystä

Tässä olisi vielä Paulilta yhtiöraportti. :slight_smile: :gem:

Q1-osavuosikatsaus osoitti Vaisalan pystyvän tehostamaan toimintaansa merkittävästi ja siten ylläpitämään hyvää tulostasoa myös heikommassa markkinasuhdanteessa. Koko vuotta koskevan tulosvaroituksen uhka on mielestämme hälventynyt ja tuloskasvun katkeaminen näyttää epätodennäköiseltä, vaikka suhdanne pysyisi vielä H2:lla pehmeähkönä.

Rapsasta lainattua:

Vuoden 2024 tuloskasvu jo itsessään riittää mielestämme perustelemaan osakkeelle noin 8 %:n nousuvaran, olettaen että osakkeen käypä arvostuskerroin olisi 17x. Tämän tason arvostus edellyttää hyvän pitkän aikavälin kasvunäkymän ylläpitämistä. Uskomme pitkän aikavälin kasvuajurien edelleen tukevan Vaisalan kasvua ja teollisen markkinan piristyvän vuosien 2025-26 aikana.

image

3 tykkäystä
13 tykkäystä

Tässä olisi vielä Paulin positiiviset kommentit Vaisalan tilausnäkymistä. :slight_smile:

4 tykkäystä

Nyt olisi kaikille luettavaa sillä Pauli on tehnyt uuden laajan raportin ja tuttuun tapaan tämäkin laaja rapsa on kaikkien luettavissa.

Korkeatasoisia sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja kehittävän Vaisalan tulos on kehittynyt vakaasti viimeisen vuoden aikana, vaikka markkinaympäristö on ollut haastava. Strategiset muutokset ovat parantaneet Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen kannattavuutta, joten yhtiöllä on nyt kaksi tuloskasvukykyistä liiketoiminta-aluetta. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen ennätysvahva tilauskanta tuo näkyvyyttä kasvuun, mutta Teollisten mittausten puolella odotetaan vielä teollisuuden investointisyklin piristymistä. Tuotto-odotus on nykyisellä arvostustasolla sekä hieman nousseilla tulosennusteillamme riittävä lisää-suositukseen (ennallaan) ja 43 euron tavoitehintaan (aik. 39). Olemme tänään julkaisseet yhtiöstä päivitetyn laajan raportin, joka on luettavissa Inderes.fi:ssä.

Asiaa riittää:

13 tykkäystä