Vaisala - Havainto- ja mittausteknologian laatuyhtiö

Vaisala julkaisee Q4-tuloksensa huomenna, torstaina 16. helmikuuta noin klo 9.00.

Tässä Inderesin ja Evlin analyytikoiden ennakkokommentit.

Ohjeistus: Vaisalan antaman ohjeistuksen mukaan vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan olevan 500-520 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon osalta Vaisalan tammi-syyskuun 2022 liikevaihto oli 372,6 miljoonaa euroa.

 • ohjeistuksen alareunaan vaaditaan Q4:lta liikevaihtoa 127,4 miljoonaa. Liikevaihdon kasvu olisi 2 %
 • Factsetin 4 analyytikon konsensus odottaa liikevaihdon olevan 139 miljoonaa euroa
 • Evli ennustaa 140 miljoonan liikevaihtoa ja Inderes odottaa 141 miljoonan liikevaihtoa
 • Ohjeistuksen yläreunaan päästäisiin 147,4 miljoonan liikevaihdolla ja 18 % kasvulla.
  Liikevaihdon kasvu aiempina vuosina:
  → 2021 neljännellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 17 %.
  → 2020 Q4:lla liikevaihto laski 10 %
  → 2019 Q4:lla liikevaihto kasvoi 9 %
  → 2018 Q4:lla liikevaihto kasvoi 4 %

Liiketuloksen (EBIT) osalta Vaisalan ohjeistuksen mukaan liiketuloksen odotetaan olevan 62-72 miljoonaa euroa.

Vaisalan tammi-syyskuun 2022 liiketulos (EBIT) oli 49,9 miljoonaa euroa:

 • Ohjeistuksen alareunassa Q4:sen liiketulos olisi 12,1 miljoonaa euroa.
 • Evli ennustaa liiketuloksen olevan 15,2 MEUR (liikevoittomarginaali 10,9 %)
 • Inderes ennustaa liiketuloksen olevan 17,9 MEUR (marginaali 12,7 %)
 • Factsetin 4 analyytikon konsensus odottaa liiketuloksen olevan 18,3 MEUR (13,2 %)
 • Yläreunaan vaaditaan liiketulosta 22,1 miljoonaa euroa.
  • Liikevaihtohaarukalla 127,4 - 147,4 miljoonaa, päästään yli 22 miljoonan euron liiketulokseen marginaalihaarukalla 17,3% - 15,0 %.
   15 %:ssa oltiin vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä ja yli 18 %:ssa vuoden 2017 Q4:lla.
   → Q4’2021:lla EBIT oli 9,5 % liikevaihdosta
   → Q4’2020:lla EBIT oli 11,4 % liikevaihdosta
   → Q4’2019:lla EBIT oli 15,0 % liikevaihdosta
   → Q4’2018:lla EBIT oli 12,9 % liikevaihdosta
   → Q’42017:lla EBIT oli 18,1 % liikevaihdosta

Tänään Vaisala julkaisi uraauurtavan optisten prosessirefraktometrien Polaris™ -tuotesarjan teollisuuden nestemittauksiin. Prosessirefraktometrit mittaavat useiden eri nesteiden pitoisuuksia taitekertoimen avulla suoraan prosessilinjalta reaaliajassa.
Lehdistötiedotteen mukaan Polaris-tuotevalikoima tulee maailmanlaajuisesti saataville vuoden 2023 aikana.

Prosessirefraktometrien tuomasta liikevaihdosta ei ollut tiedotteessa tietoja. Vaisala laajeni nestemittausten markkinoille vuonna 2018 ostamalla prosessirefraktometreihin erikoistuneen K-Patents Oy:n. Silloin kerrottiin, että ostettavan yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 11,4 miljoonaa euroa, joka antaa vähän kuvaa nestemittausten kokoluokasta.

ps.
Anders Oldenburg sivusi lyhyesti Vaisalaa omassa blogissaan tammikuun lopulla. Aiheena olivat puolustusvälineyhtiöt, joita Phoebuksen salkusta myös löytyy. :military_helmet:

https://www.seligson.fi/sco/suomi/phoebus/blogi/vko-04-23-puolustusvalineet-harley-davidson/

“Suhteellisesti suurin puolustusvälineyhtiömme lienee Vaisala, jonka säämittauksia tarvitsevat esimerkiksi tykistö ja ilmavoimat. Yhtiö ei kerro puolustusvoimien osuutta liikevaihdosta, mutta se tuskin voi olla enempää kuin noin neljännestä sääliiketoiminnasta, siis 10-15% yhtiön liikevaihdosta.”

10 tykkäystä

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8a4dbeb3-9eba-43eb-9090-34562e7faead

Kannattavuus jäi selvästi odotuksista.

 • Liikevaihto 141,6 MEUR ylitti niukasti konsensuksen 141 MEUR.
  • Teollisten mittausten liikevaihto 64,4 MEUR ylitti Evlin ennusteen 61,4 MEUR
  • Sää- ja ympäristön liikevaihto 75,2 MEUR alitti Evlin ennusteen 78,6 MEUR.
 • Liiketulos (EBIT) 12,6 alitti selvästi konsensuksen odotukset 17,6. Factsetin konsensus 18,3 MEUR.
 • Liiketulosprosentti 8,9 % alitti selvästi konsensuksen odotukset (12,5%). Factsetin konsensus 13,2 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,25, kun analyytikot odottivat 0,39. Factsetin konsensus oli 0,42.
 • Osinko 0,72 ylitti konsensuksen odotukset 0,71 €, mutta jäi Inderesin ennusteesta 0,74 €

Raportissa toimitusjohtaja toteaa s. 2 spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannusten sekä kiinteiden kulujen suunnitelmien mukainen kasvun rasittaneen edelleen tulosta. Mainitaan panostukset uuteen ERP-toiminnanohjausjärjestelmään.

Koko vuoden osalta liiketulosmarginaali oli 12,2 %. Raportin mukaan hinnoittelutoimilla ja volyymikasvun tuottamilla mittakaavaetuilla Vaisala piti myyntikateprosentin lähellä edellisvuoden tasoa, vaikka spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisäkustannukset rasittivat katetta 2,7 prosenttiyksikköllä.

Q4:lla teollisten mittausten liiketulos-% laski 17,9% (19,6%). Laski koko vuoden osalta 22,8% (24,3%)
Q4:lla sää- ja ympäristön liiketulos-% laski 2,2 % (3,1 %). Nousi koko vuoden osalta 3,8 % (3,0 %)

Näkymät:
Vaisala arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 70–85 miljoonaa euroa.

5 tykkäystä

Audiocastin tallenne:

Vaisalan Q&A-osio alkaa tallenteella ajasta 17:30. Kovin moni tuskin on ennättänyt vilkkaana tulospäivänä kuuntelemaan, joten lyhyesti kysymysosion sisältöä. Kysymyksiä esittivät Carnegien ja Evlin analyytikot.

Ensimmäisenä kysymyksenä Carnegie kysyi ERP-järjestelmän kustannusten kokoluokasta ja aikataulusta. Näihin ei saatu suoraa lukua. Vastauksessa todettiin Vaisalan olevan monimutkainen kokonaisuus (“complex company”). Liiketoimintaa on ympäri maailmaa ja yhtiön liiketoimintaportfolio on poikkeuksellisen suuri (“exceptionally large”). Öistämön vastauksen perusteella Vaisalassa edetään huolellisesti, jottei jälkeenpäin tulisi esille mitään puutteita tai virheitä, joita tarvitsisi korjailla jälkikäteen.

Toinen kysymys oli bruttokatteen elpymisestä, kun spot-markkina normalisoituu. Vaisalan kuitenkin arvioi Q4-raportin sivulla 1 komponenttien saatavuuden palaavan normaaliksi vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Öistämön mukaan markkinatilanne on alkanut normalisoitua ja markkinatilanne helpottaa vuoden puolivälissä. Jotakin puutteita kuitenkin edelleen on, mutta paljon vähemmän kuin viime vuonna. Tähän liittyen kysyttiin, voidaanko vuodesta 2024 odottaa tulevan ensimmäinen normaalisoitunut vuosi ilman tiedossa olevia vaikutuksia bruttomarginaaliin. Öistämö vahvisti tämän. [tallenteella ajassa 21:10]

Kolmas kysymys 22 minuutin kohdalla liittyi sähkönsiirtomarkkinaan ja asiakkaisiin ja kilpaileviin tuotteisiin. Vastauksen mukaan uusia asiakkaita on tullut lisää ja myynti kasvanut. Öistämön mukaan Vaisala ei ole yksin sähkönsiirtomarkkinalla.
Vaisalan kilpailuetuna voi olla mittauksen automaatioaste. “The level of automation that we can bring to our solution is competitive advantage”
Samanlaista ratkaisua ei ole muilla. – “Nobody else has similar technical solutions”

Neljäs kysymys liittyi Vaisalan kasvuun ja sen kestävyyteen. Onko kasvun hidastumista tulossa? Erinomainen vuosi kysynnän osalta. Osa kasvusta on tullut koronasta toipumisen kautta ja se efekti heikkenee: “That effect will slowly fade away”
Makrotrendit tukevat osaltaan ilmastomuutos, energiatehokkuus, kiertotalous jne. Markkinasegmenteistä mainittiin myös biopharma, jossa odotaan kasvua.
“I think that there are strong market trends driving demand for our products and solutions”

Viides kysymys liittyi lokakuussa annetun ohjeistuksen EBIT-haarukkaan. Miksi liiketulos valahti nyt alareunaan. Toiko spot-markkinan arvioitua enemmän kustannuksia?
Öistämön mukaan spot-ostojen vaikutusta on vaikea ennustaa. Esimerkiksi viime vuoden lopussa korona vaikeutti Kiinassa ja tehtaiden tuotantolinjoja pysähtyi kuukaudeksi. Se vaikeutti ennestään tiukkaa tilannetta.

Evli esitti myös muutamia kysymyksiä. Ensimmäinen liittyi uusiutuvien energian tilausten kääntymiseen laskuun Q4’2022 aikana. Öistämön mukaan se oli kausiluontoisuuden seurausta. Xweatheristä kysyttiin myös ja vastauksen mukaan ovat tyytyväisiä sen kehitykseen. Kiinan avautumisen merkityksestä kysyttiin myös. Öistämön mukaan Vaisalalla oli hyvä vuosi Kiinassa. Kiina on Vaisalalle tärkeä markkina.

Carnegie kysyi vielä lopuksi nestemittauksista ja uudesta tuoteperheestä. Oliko ensimmäinen uusi tuotelanseeraus K-Patentsin oston jälkeen ja mikä on tuoteperheen potentiaali?
Öistämö totesi Vaisalan ja K-Patentsin välillä olevien synergioiden alkavan tulla esiin, kun integroidaan nyt Indigo-tuoteperheeseen. Ei lisää niinkään markkinan kokoa, vaan enemmänkin kilpailukykyä.

Kysyttiin myös nestemittausmarkkinan kilpailijoista. Nestemittauksissa käytössä paljon erilaisia teknologioita ja sovelluksia, jotka palvelevat tiettyä markkinasegmenttiä. Öistämön mukaan tyypillisesti yksi tekninen ratkaisu dominoi yhdellä segmentillä.

Vaisalan CMD:n 2021 esityksessä sivulla 4 oli nestemittaukset niputettu osaksi isompaa kokonaisuutta. Kasvu 5-10 %.

2021 vuosikertomuksessa s. 15 nestemittausten markkinan koko esitetty selkeämmin. Saavutettavissa olevan nestemittausten markkinan koko on 80-100 miljoonaa euroa. Tästä Vaisalan markkinaosuus on keskisuuri eli 10-25 %. Eli suurin piirtein samassa 10-20 miljoonan euron haarukassa kuin K-Patentsin liikevaihto oli ostohetkellä v. 2017: 11,4 MEUR. Eli käsittänee siis pelkästään refraktorimetrit, ei koko nestemittausmarkkinaa.

Yksi esimerkki
K-Patentsin ja Vaisalan tuotekehitykseen liittyen voisi mainita pari vuotta sitten LUT:ssa tehdyn diplomityön, joka liittyy tuotekehitykseen hiilidioksidin mittaamisessa. Työn ohjaajana oli K-Patentsin toimitusjohtaja Jukka Levo.
Löytyy googlen kautta suoraan: Systemaattinen asiakastarpeiden tunnistaminen uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Case: Liuenneen hiilidioksidin mittaaminen prosessiteollisuudessa.

Diplomityön kilpailijakartoituksessa löydettiin 9 erilaista inline- tai online-mittausperiaatteen mukaista liuennutta hiilidioksidia mittaavaa mittausinstrumenttia seitsemältä eri valmistajalta.
Sivulta 69 löytyy tarkempi taulukko nro. 5 hintavertailuineen:

 • Anton Paar GmbH (Itävalta)
 • Mettler Toledo Inc. (Yhdysvallat)
 • British Rototherm Company Ltd. (Iso-Britannia)
 • ACM GmbH (Itävalta)
 • Centec GmbH (Saksa)
 • Maselli Misure S.p.A (Italia)
 • Pentair PLC (Yhdysvallat).

Diplomityön mukaan Vaisalalla on omia hyviä anturikomponentteja hiilidioksidin mittaamisessa, luotettava valonlähde hiilidioksidin mittaamiseen soveltuvalla aallonpituusalueella, hyvät detektorikomponentit sekä säädettävä kaistanpäästösuodatin (sivu 86).
K-Patentsin prosessirefraktometrien etuna kilpailijoihin nähden voidaan pitää mittausinstrumenttien stabiilisuutta ja pitkää käyttöikää (s. 88).
Vaisalan heikkoudeksi nähdään se, että prosessirefraktometrien lisäksi tarvittaisiin myös muita täydentäviä tuotteita (s. 92).

11 tykkäystä

Katja Hakala ja Joona Tersa juttelivat Vaisalasta vastuullisuus-näkökulmasta.

2 tykkäystä

Tilauspohjaisten palvelujen liikevaihto on vielä vaatimatonta, mutta hyvä että siihen satsataan. Kannattavuuden luulisi olevan kohdallaan.

2 tykkäystä

Huomenta!

Kello 8.55 alkaa Vaisalan q1-tuloskive Pauli Lohen johdolla. :slight_smile:

4 tykkäystä

Tässä on teille lauantailukemiseksi Vaisalan tuore yhtiöraportti, jonka on luonut @Pauli_Lohi. :slight_smile:

Alkuvuosi sujui numeroiden valossa hieman kaksijakoisesti kasvun ylittäessä odotukset, mutta tuloksen jäädessä selvästi kasvupanostuksiin liittyvien kiinteiden kulujen paisumisen myötä. Pitkän aikavälin tuloskasvunäkymät ovat edelleen hyvät, mutta kuluvan vuoden tuloskasvu jäänee ohjeistushaarukan alempaan päähän.

https://www.inderes.fi/fi/kasvupanostukset-painavat-lahiaikojen-tulosta

6 tykkäystä

@Pauli_Lohi on tehnyt laajan raportin Vaisalasta. Kannattaa lukea, jos yhtiö kiinnostaa. :slight_smile:

Korkeatasoisia sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja kehittävän Vaisalan keskipitkän aikavälin tuloskasvunäkymät ovat kirkkaat. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue on toistaiseksi vetänyt tuloskasvua lähes yksin, mutta odotamme jatkossa myös Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen parantavan kannattavuuttaan kasvupanostusten paremman kohdentamisen ansiosta.

image

7 tykkäystä

Tässä vielä ytimekäs video Vaisalasta.

Yhtiö puhuttaa sijoittajia sen laatu nähden harvinaisen vähän. :joy:

15 tykkäystä

Selittäisikö (Yahoo Financen mukaan) PE 37 ja vaatimaton kasvu vähäistä puhututtamista?

1 tykkäys

No eihän Vaisala mikään kasvuraketti ole, mutta onhan yhtiö kasvanut BKT:ta aika selvästi nopeammin vuosikaudet. Osake on toki hinnoiteltu melkein aina haastavasti, mutta kyllä tämä omasta mielestäni on pitkään ollut yksi Stadin pörssin aliarvostetuimpia osakkeita.

6 tykkäystä

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/7/17/2705333/0/fi/Sisäpiiritieto-Vaisala-tarkentaa-liikevaihtoennustettaan-ja-alentaa-liiketulosennustettaan-vuodelle-2023-ja-julkaisee-vuoden-2023-toisen-neljänneksen-alustavat-tilaus-liikevaihto-b.html

9 tykkäystä

@Pauli_Lohi on tehnyt uuden yhtiöraportin Vaisalasta. :slight_smile: :gem:

Teollisuuden investointisyklin hiipuminen toteutui Q2:lla selvästi odotuksiamme voimakkaammin, minkä johdosta Vaisalan tulos jäi pehmeäksi ja vuoden 2023 ohjeistusta jouduttiin laskemaan. Laskimme keskipitkän aikavälin liiketulosennusteita 6-8 %, mutta näemme tuotto-odotuksen viimeaikaisen kurssilaskun jäljiltä yhä houkuttelevana.

image

https://www.inderes.fi/fi/syklin-kaantyminen-hidastaa-tuloskasvua

EDIT:

Tässä olisi vielä aamarikommentti:

7 tykkäystä

OP:n Joona Tersa kertoi ajatuksiaan Q2-tuloksesta.

Vaisala on julkaissut aamulla Q2-tuloksensa, joka vastasi odotuksia annettujen ennakkotietojen myötä. Videolla Joona Tersa tiivistää yhtiön tänään julkaiseman tuloksen.

1 tykkäys

Pauli on tehnyt uuden yhtiöraportin Vaisalalta. :slight_smile: :gem:

Teollisen aktiviteetin hiipuminen hidastaa tuloskasvua ja vuoden 2023 tulosohjeistuksen toteutumiseen liittyy mielestämme pientä riskiä. Rakenteelliset kasvuajurit kuitenkin tarjoavat tukea tuloskehitykselle myös heikommassa syklissä.

Rapsasta lainattua:

Näemme osakkeen riski-/tuottosuhteen nykytasolla houkuttelevana syklin heikentymisestä huolimatta, sillä tuloskasvun jatkumiselle pitäisi olla tulevina vuosina hyvät edellytykset. Pidämme myöskin nykyistä arvostustasoa kestävänä. Toistamme lisääsuosituksen ja 41 euron tavoitehinnan.

https://www.inderes.fi/fi/pitka-peli-kompensoi-lahiaikojen-riskeja

6 tykkäystä

Tässä olisi Paulilta vielä aamarikommentti.

Teollisen aktiviteetin hiipuminen hidastaa tuloskasvua ja vuoden 2023 tulosohjeistuksen toteutumiseen liittyy mielestämme pientä riskiä. Rakenteelliset kasvuajurit kuitenkin tarjoavat tukea tuloskehitykselle myös heikommassa syklissä. Arvioimme nykyisen arvostustason tarjoavan suotuisan paikan lisätä pitkällä aikavälillä arvoa luovaa teknologiayhtiötä salkkuun. Toistamme lisää-suosituksen ja 41 euron tavoitehinnan.

5 tykkäystä

Pauli kertoi ajatuksiaan Vaisalan menosta tällä muutaman minuutin videolla. :slight_smile:

Aiheet:

00:00 Q2-raportti lyhykäisyydessään
00:58 Näkymät loppuvuodelle
01:48 Osakkeen arvostustaso

2 tykkäystä

Pieni uutinen xweatheriin liittyen viime viikolta.

Xweatherin palvelut tulossa käyttöön uuteen motoristien sääsovellukseen. Xweather ja ajoneuvojen tietojärjestelmiä kehittävä P3 ovat kehittäneet yhdessä sääpalvelun, joka tulee käyttöön P3:sen Sparq OS -alustalle.

"Stuttgart, Germany and Eden Prairie, Minnesota – 24 August, 2023

P3 digital services, leading provider of In-Vehicle Infotainment (IVI) systems, and Vaisala Xweather, leading developer of global weather data and mapping solutions for business, announce their collaboration, and creation of a weather app specifically designed to meet the needs of motorcycle riders

Vaisalan kommentit tiedotteesta:

"We’re thrilled to collaborate with the infotainment experts at P3, and to be joining the SPARQ Android Automotive ecosystem. When it comes to delivering leading edge technology innovation, partnerships are key, and we’re immensely proud that our joint solution will be playing a big role in improving motorcycle travel for millions of riders around the world

Ross Harrison
Strategic Partnerships & Account Executive at Xweather

Tiedotteen mukaan sovellus on kehitetty suurelle kansainväliselle moottoripyörävalmistajalle: “Created and being deployed for a major international motorbike manufacturer”. Tiedotteessa ei siis mainita merkin nimeä. Ehkä voi olla joku näistä suurista eurooppalaisista valmistajista, kuten BMW, Ducati tai KTM?


Näiden yhteistyökuvioiden lisäksi ketjuun talteen maininta toisesta yhteistyökuviosta. Lähteenä heinäkuussa julkaistu lehdistötiedote.

Xweather ja ruotsalainen Nira Dynamics sorvaavat Volkswagenin tytäryhtiö Cariadin kanssa tiesäädataa käytettäväksi auton kuljettajaa avustavissa järjestelmissä.

Tämä kehitystyö on jo ollut kaikkien tiedossa, sillä Vaisala tiedotti maaliskuussa 2022 Volkswagen-konsernin integroivan Vaisalan sääpalvelun konsernin autojen infotainment-järjestelmiin.

Hesari julkaisi aiheesta myös jutun heinäkuussa.

Kuten hesarin jutussa mainittiin, vielä ei ole tiedossa, mitä ominaisuuksia tarkalleen VW-konsernin autoihin asennetaan. Isompi kysyntä tulossa ehkä tulevaisuudessa autonomisen liikenteen aikakaudella.

10 tykkäystä

Tässä on Paulin kommentit Vaisalan menosta. :slight_smile:

Teollista aktiviteettia mittaavien indikaattoreiden syöksy on rauhoittunut, mutta Vaisalan Teollisten mittausten liiketoiminta-alue kärsinee heikosta kysynnästä vielä muutaman kvartaalin ajan. Parhaan ajoituksen ennustaminen on haastavaa, mutta uskomme epävarmojen aikojen tarjoavan kiinnostavan ostopaikan pitkäjänteiselle sijoittajalle.

8 tykkäystä

Muistutuksena Vaisalasta kiinnostuneille. Vaisalan nettisivujen blogiosiosta löytyy hyviä kirjoituksia yhtiön teknologioista ja tuotekehityksestä.

Blogitekstejä ei puoleen vuoteen julkaistu Vaisalan suomenkielisillä sivuilla, mutta uusia blogeja ilmestyy englanniksi ja ne löytyvät suoraan osoitteella: https://www.vaisala.com/en?type=4&page=1

Kesän aikana on ilmestynyt blogitekstejä etenkin tuulen mittaamiseen liittyvistä aiheista. Nostan pari blogitekstiä tästä aihepiiristä.


Vaisalan Zhi Liang kirjoitti kesäkuussa blogissa tuulen nopeuden ja suunnan satunnaisen vaihtelun (turbulenssin) mittaamisesta WindCube® Nacelle -tuulilidar-laitteella.

Blogin mukaan turbulenssin intensiteetti (TI) on yksi tärkeimmistä tuulivoimaan liittyvistä parametreistä. Turbulenssi aiheuttaa tuulivoimaloille rasitusta ja kuormitusta, joten TI-mittauksia on tehtävä.

Blogiteksti on lyhennelmä Liangin kirjoittamasta white paperista WindCube Nacellen TI-mittauksen ja algoritmin kehityksestä, linkki: Turbulence Intensity Measurements with WindCube® Nacelle
White Paperin s. 10 mukaan koemittauksissa on saavutettu korkea mittaustarkkuus. Nyt ollaan valmiita aloittamaan käyttö teollisissa sovelluksissa.

12 tykkäystä