Osakesijoittaminen

AudioEye, nopsaan kasvava SaaS-yhtiö

Toisin palstalaisille esille jenkkilästä yhtiön nimeltä AudioEye. Aloitan yritysesittelyllä ja vasta sen jälkeen siirryn yhtiön lukuihin. Mikäli esittely vaikuttaa liian tylsältä, niin ehdotan tarkistamaan silti yhtiön numerot.

AudioEye tarjoaa SaaS-palveluna digitaalisen saavutettavuuden parantamista. Yhtiö itse vertaa palveluansa samanlaiseksi kuin fyysisen maailman rajoittuneille henkilöille tarkoitetut rampit ja kiskot. AudioEyen palvelu on asiakkaiden nettisivujen parantamista esteettömämmiksi ja paremmin käytettäviksi kaikille riippumatta henkilön toimintarajoitteista, tai ominaisuuksista, kuten esimerkiksi iästä, näkö- tai kuulokyvystä ja vammoista. Vaikka bisnesalue ei välttämättä kuulosta kovin seksikkäältä tai vaikuta koskettavan monia niin kyseessä on silti kasvava markkina. Yhdysvalloissa yrityksiä velvoittaa The Americans with Disabilities Act (ADA) laki ja EU:ssa saavutettavuus direktiivi, joka jalkautuu EU -maihin näiden omilla laeillaan. Esim Suomessa 15.3.2019 annettu Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Alla on Suomen aikajana lain voimaan tulosta ja boldatut ovat käsitykseni mukaan samat myös muissa EU maissa.


Mainitsen seuraavat päivämäärät siksi, jotta lukija saa käsityksen kyseisen sääntelyn olevan jo ajankohtainen. En siksi, että päivämäärien seuraaminen olisi tärkeää tässä casessa.

Lain soveltamisen aikataulu

23.9.2018 – Tämän jälkeen julkaistut asiakirjat (esim. pdf, word) on tehtävä saavutettavaksi.

Tätä aiemmin julkaistuissa asiakirjoissa oleva sisältö on tarjottava saavutettavassa muodossa, mikäli niissä oleva sisältö on palvelun käytön kannalta olennaista.

23.9.2019 – Julkisen sektorin uudet verkkosivut

Kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 23.9.2018 tai myöhemmin, tulee täyttää lainsäädännössä määritellyt kriteerit 23.9.2019 mennessä.

23.9.2020 – Julkisen sektorin verkkosivut

Kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen tulee täyttää lainsäädännössä määritellyt kriteerit 23.9.2020 mennessä

1.1.2021 – Kaikkien lain piiriin kuuluvien yksityisen sektorin verkkosivujen on oltava saavutettavia

Kaikkien yksityisen sektorin verkkosivujen, jotka kuuluvat lain piiriin, tulee täyttää lainsäädännössä määritellyt kriteerit 1.1.2021 mennessä.

23.6.2021 – Mobiilisovellukset

Kaikkien julkisen ja lain piiriin kuuluvien yksityisen sektorin mobiilisovellusten tulee täyttää lainsäädännössä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.

23.6.2021 – Ekstranetit ja intranetit

Lainsäädäntö koskee myös viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettyjä intranetejä ja extranetejä. Niiden tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun intranet uudistetaan kokonaan. Lisäksi kaikkien 22.9.2019 jälkeen julkaistujen uusien intranetien täytyy olla saavutettavia.


Niin Euroopan kuin Yhdysvaltojen säädökset on pääosin kohdennettu julkisille toimijoille mutta Yhdysvalloissa yksityisten yritysten kuuluu tarjota myös ”riittävä” saavutettavuus kaikille. Euroopassa ja Yhdysvalloissa etenkin julkisiin palveluihin rinnastettavia toimijoita kuten isot yritykset, pankit ja pääosin netissä toimivat yhtiöt tulevat todennäköisesti kiinnittämään enemmissä määrin huomiota nettisivujensa saavutettavuuteen.

Syinä:

  • Kiristyvän regulaatio
  • Mahdollisten oikeusjuttujen välttäminen
  • Asiakaskunnan laajentaminen
  • Sosiaalinen vastuullisuus

Etenkin Yhdysvalloissa yrityksiä haastetaan oikeuteen palvelujensa huonon saavutettavuuden vuoksi lisääntyvässä määrin koko ajan ja AudioEye sitä ennaltaehkäisevällä palvelullansa mielenrauhaa yrityksille. AudioEyen mukaan 26 prosentilla ihmisistä on jollain tavalla fyysisesti rajoittuneita, joten tämän asiakasryhmän parempi huomiointi voi olla myös merkittävää yritysten myynnin kannalta.

Ja sitten niihin lukuihin:

Yhtiön asiakamäärä on kavanut erittäin voimakkaasti tänä vuonna ja Q2 jälkeen asiakasmäärä oli yli 20000 asiakasta kun vuosi sitten vastaava luku oli 1400 eli kasvua yli 1300%. Yhtiön liikevaihto kasvoi samalla ajalla 5,3 miljoonaan 2,4 miljoonasta eli kasvua 117 %. Suurin asiakasmäärän kasvu käsittääkseni selittyy sillä, että yhtiö on koronan ensimmäisestä aallosta lähtien tarjonnut yksinkertaisinta palveluansa uusille asiakkaille 90 vuorokautta ilmaiseksi eli liikevaihdon ja asiakasmäärien kasvuerot selittyvät sillä. Toisin sanoen samalla kun ilmaiskäyttäjiä konvertoituu kuukausittain maksaviksi käyttäjiksi, niin näen myös liikevaihdon kasvun saavan tukea asiakasmäärän huomattavasti kovemmasta kasvusta. Yhtiö ei ole tarkentanut, miten hyvin näkevät ilmaiskäyttäjien muuntuvan maksaviksi asiakkaiksi mutta ovat ilmoittaneet jatkavansa tulevaisuudessakin ilmaisen kokeiluversion tarjoamista.

AudioEye on tappiollinen vielä mutta sen bruttokate on kehittynyt suotuisasti ja SaaS-liiketoimintamallin ansiosta tulee todennäköisesti myös jatkamaan hyvää kehitystään.

AudioEye ennustaa pääsevänsä kassavirtapositiiviseksi vuonna 2021. Itse olettaisin tämän tapahtuvan jo 20-21 vuoden vaihteessa ja että yhtiön liikevoittoprosentti olisi jo kaksinumeroinen vuonna 2021. Liikevaihdonkasvuksi odotan ensivuodelle noin 75%.

Q2 jälkeen yhtiön osakekurssi nousi varsin voimakkaasti 20 dollarin nurkille ja yhtiö käytti tuon tilaisuuden järjestämällä osakeannin 17,75 dollarin kurssilla vahvistaakseen kassavaroja. Osakeanti vastasi 4,4% osakemäärästä. Vaikka lähtökohtaisesti en pidäkään osakkeen laimenemisesta, niin yhtiön johto saa silti pisteet tehtyään osakeannin kurssin ollessa korkealla. Yhtiö on nettovelaton ja sen kassavarat annin jälkeen ovat noin 9 milj. dollaria Viime kvartaalilla yhtiö teki tappiota 1,4 milj. dollaria. Uskon kassan riittävän yhtiön siihen asti, että yhtiö pääsee voitolliseksi.

Omat laskelmani yhtiön mahdollisesta kehityksestä ovat seuraavat. Etenkin ensi vuoden ennusteseen suosittelen suhtautumaan hyvin kriittisesti.

Jos ennuste pitäisivät paikkansa olisi tällöin siis yhtiön EV/S nykykurssilla 6,42 vuoden 2020 lopussa, jota pidän hyvinkin kohtuullisena liikevaihtoaan yli 100% kuluvana vuonna ja ens vuonna 75% kasvattavalle SaaS-mallilla toimivalle yhtilölle.

_
Omistan yhtiön osakkeita ja tämä ei ole ostosuositus. Tarkoitukseni ketjun avaamiselle on saada avattua keskustelua yhtiön osalta ja samalla parantaa myös omaa näkemystäni yhtiöstä.

28 tykkäystä

Hieno avaus, löyttykö tunnuslukuja epsi tasolle asti?

1 tykkäys

Kerrankin ihan mielenkiintoinen löytö ainakin näin lukujen perusteella. Pienihän yhtiö on, mutta kannattavuus jo hyvällä tasolla, eikä viimeisimmän rahoituskierroksen jälkeen rahaa tarvitse olla ihan heti hakemassa ellei jotain yritysostoja kaavailla. Käyttöomaisuusinvestoinnit maltillisia, joten mikäli firma kääntyy ohjeistuksen mukaan kassavirtapositiiviseksi seuraavana vuonna niin riittäähän ne dollarit.

Bisneksestä muuten yhtään mitään tietämättä nuo pienet tappiot varmaan selittävät arvostustason :smile:

1 tykkäys

Ajankohtani ketjun avaukselle osui näköjään nappiin :man_facepalming:. Eilen itselle tuntematon shorttaaja Mariner Research julkaisi raportin yhtiöstä ja odottaa 50% kurssilaskua. Alla linkki Seeking Alphan tiivistelmään, josta pääsee myös lukemaan kyseisen raportin.

https://seekingalpha.com/news/3613790-audioeye-slides-after-short-seller-report-sees-50-downside

Raportissa kaivetaan lokaa mm. yrityksen johdon ja perustajien aiemmista epäonnistumisista. Suurimmat punaiset liput itselleni raportista olivat vuonna 2015 yrityksen tekemä korjaus koskien suurta osaa koko 2014 liikevaihdosta ja ilmeisesti jälkeenpäin tehty vaikkakin pieni fixaus 2019 kuluihin. Toki tuo 2015 korjaus on jos viisi vuotta vanha niin en sille antaisi enää kovin suurta painoa.

Hieman ihmetyttää silti, että raportin lopussa Mariner Research antaa oman tavoitehintansa yhtiölle joka perustuisi 4 x EV/S kertoimeen ja tarkoittaisi osakkeen kurssia 8,24 dollaria. Miksi odottavat vain 50% laskua, eikö saman tie kannattaisi ehdottaa vielä enemmän laskua? Raporttiin on ilmeisesti koottu kaikki mahdollinen yritystä sivuava loka mitä on löydetty. En pidä raporttia ja sen perusteluja kovin laadukkaina, mutta samalla mietin näenkö sen vain subjektiivisilla osakkeen omistajan silmillä. Koen kuitenkin, että case mihin sijoitin on saanut on saanut kolauksen. En sijoittanut yhtiöön missä joutuu kyseenalaistaa yhtiön johtoa ja mahdollisesti jopa sen raportoimia lukuja. Pienennän yhtiöriskiä ja vähensin omistustani. Katsotaan, pystyykö yhtiö vastaamaan shorttaajan väitteisiin.

3 tykkäystä

Ei minkään yhtiön lähtökohtaisesti tarvitse mitään vastineita lähteä kirjoittelemaan mikäli esim. shorttaajat kirjoittelevat juttujaan. Yleensä parempi vain antaa tulosten puhua

Näitä tulee ja menee varsinkin näin pienillä firmoilla. Sisäisissä toimintatavoissa voi olla parannettavaa, mutta näihin ilmenneisiin puutteisiin on puututtu jo hyvän aikaa sitten.

Pitää jäädä seuraamaan kehitystä. Mielenkiintoinen niche-segmentti löydetty ja bisnes kasvaa, eikä ennen kaikkea polta kassaa hirveästi. Potentiaalia tämmöisestä löytyy

3 tykkäystä

Hyvä nosto seurantaan. Täältä löytyy lisää tunnuslukuja ja uutisia: https://www.koyfin.com/fa/fa.is/AEYE

2 tykkäystä

Hyvä nosto ja arvostan, että nostetaan heikkoudet esiin. Ettei pelkästään paukuteta posirumpua!

Tilintarkastajan nähtyäni teki mieli juosta. MaloneBaileyn historiasta löytyy asiakkaita, jotka paljastuivat räikeiksi huijauksiksi. Kaikki asiakkaat eivät ole huijauksia ja top4-tasoon ei kassa riitä, mutta guilty by association-leima on ikävän tuntuinen.

Ajatus automaatista kääntämässä materiaalia saavutettavaksi kuulostaa IT-ihmisen korvaan todella kunnianhimoiselta tavoitteelta. Ilmeisesti automaatio on tässäkin vain markkinointitermi ja AudioEyen softa on idealtaan samanlainen kuin XHTML-validaattorit ja sivustojen linkkien kuranttiusvahdit 15+ vuoden takaa (Jonnet ei muista ja tiedä). Eli on koodattu tietty heuristiikka ja se analysoi sivuston läpi red flageja etsien. Oletan, että toiminta voi vaatia usein myös validaattorin säätöä, koska sivustoja on toteutettu mitä moninaisimmilla tavoilla.

Netistä löytyi kriittinen arvio AudioEyen softasta, mutta onko tarkoituskaan tehdä asioita kerrasta oikein?

(Huom. henkilö on ilmeisesti töissä kilpailevassa accessibility as a service-firmassa (https://www.essentialaccessibility.com/), joka on saanut hiljattain 16 miljoonan USD pääomalisäyksen. Joten kritiikki nautittakoon asianmukaisen suolamäärän kera.)

Takaisin asiaan: jos softa on myös sisäänheittotuote, jolla myydään konsulttivoimaa sivustoprojekteihin (Managed-malli), on bisnesmalli ymmärrettävä. Eli myydään kertaprojektina työvoimaa sivustojen uusimisprojektiin ja tämän jälkeen saadaan kuukausilaskutteista tuloa, kun koodi tarkkailee määräykset täyttäväksi saatua sivustoa ja varoittaa (oletan) aktiivisesti standardien vastaisista muutoksista.

Ongelma on skaalautuvuus - kun lainsäädännön takarajat lähestyvät, pullonkaulaksi tulee mahdollisesti konsulttien aika ja laskutuskyky. Hyvällä validaattorilla ja äärifiksulla korjauksia tekevällä tekoälyllä työtä voisi nopeuttaa ja saada todella hyvät katteet, mutta epäilen yrityksellä vielä olevan sellaista osaamista.

Tämä tällä erää - potentiaalinen tapaus, mutta en saa vielä kiinni mikä on yrityksen markkina-asema ja tekninen kyvykkyys. Oletan hunajapurkille olevan tunkua kovasti usealta suunnalta?

5 tykkäystä

Täällähän olikin jo ketju ja olen vielä tykännyt avausviestistäkin :slight_smile:

Q3

Q4 ennakkotieto ja 2021 ohjeistus

Edit: Tässä hyviä nostoja myös. Hieman samaa mitä @In_Der_Esche tuossa syyskuussa raapustelikin.
https://seekingalpha.com/article/4395757-audioeye-dont-buy-hype?utm_campaign=twitter_automated&utm_content=article&utm_medium=social&utm_source=twitter_automated

6 tykkäystä

Mistä @jaska1 ostit, Mandatum sanoo, että ei kaupankäynnin kohteena…?

Otetaanpa sitten vähän päivitettyjä lukuja, joissa q2-luvut ketjun aloitusviestistä:

  • Liikevaihto ei ole käytännössä kasvanut q2:n jälkeen vaan pysynyt q3 ja q4 vähän päälle 5 miljoonassa dollarissa.
  • vuoden 2020 liikevaihto tulee olemaan kokonaisuudessaan n. 20 miljoonaa ja yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan ensi vuonna n. 30 miljoonaan eli kasvua 50 %.
  • asiakasmäärä sen sijaan kasvanut q3:lla 22000 asiakkaaseen ja edelleen q4 vastaava n. 32000 asiakasta. Lisäksi q4-ennakkotietojen perusteella tammikuussa 2021 lisää asiakkaita n. 33000 eli tuolloin määrä olisi jo 65000
  • q3 yhtiöllä oli kassavaroja noin 10 miljoonaa dollaria ja kun tappiota tehtiin tuolloin n. miljoona niin kassavarat pitäisi riittää hyvin, kun yhtiö samaan aikaan ennustaa tuloksen kääntyvän vuonna 2021 positiiviseksi.
  • yhtiön q4-ennakossa ei mainintaa itse kvartaalin tuloksesta eikä mainintaa esim. sen mahdollisesta positiivisuudesta, joten oletan yhtiön olleen vielä q4 tappiollinen.
1 tykkäys

Miksi lv ei kasva vaikka asiakasmäärä kasvaa voimakkaasti, free-usereita kaikki?

2 tykkäystä

Sitä samaa mietin ja tosiaan aloitusviestissä tuo nostettiin yhdeksi mahdolliseksi syyksi. Ilmainen kokeilujakso piti kuitenkin kestää vain 3 kk, joten liikevaihdonkin olisi pitänyt nousta viimeistään q4 aikana, mutta niin ei ole käynyt. Asiakasmäärissä isoimmat pomput ovat tapahtuneet q4 aikana ja tulee tapahtumaan tammikuussa, mutta jos kaikki on ensin ilmaiskäyttäjiä, niin tämän vaikutuksesta liikevaihtoon joudutaan odottamaan pitkälle ensi vuoteen, kunhan q1 julkistetaan…

2 tykkäystä

Kanadan Ontarioon oma saavutettavuuslaki, joka astui voimaan tämän vuoden alusta. En tiedä, mikä on yhtiön liiketoiminnan maatieteellinen laajuus, mutta Usa ainakin sekä tämän julkaisun perusteella myös Kanadaan on pyrkimyksiä.

Yhtiön marraskuussa solmimasta yhteistyösopimuksesta. Jutussa myös maininta, että Bidenin hallitus saattaisi kiihdyttää saavutettavuuden yleistymistä digitaalisissa palveluissa.

Tuossa vielä uusin sec liittyen yhtiön osakkeen ostamiseen. En oikein saanut selvää, oliko tuossa mainittu Keith Kosow hankkinut ennen vuoden vaihdetta kaikki nyt omistuksessaan olevat osakkeet vai vain osan siitä.

Mitä muuten @jaska1 odotat tältä firmalta, kun päätit tähän sijoittaa? Kakkua ainakin jaettavaksi, kunhan tuo saavutettavuuden yleistyminen kiihtyisi. Itseni muuten yllätti, kuinka huonossa jamassa kyseinen asia on. Toki itse pystyn kaikkia laitteita ja sivuja käyttämään ongelmittaa.

1 tykkäys

Nostellaanpa tänne Marketbeatilta bongattu tavoitehinnan nosto:

1/8/2021 B. Riley Boost Price Target Buy $25.00 ➝ $32.00

E. Linkki:

2 tykkäystä

Mistäköhän tuo eilinen piikki hinnassa johtui? Yhtiön sivuilta löytyy tiedote joka päivätty 3.2. Jotenkin ajattelen, ettei pomppu liittynyt siihen. Onko joku muu selvillä asiasta?

Tilinpäätös pamahti eilen, pientä nousua after marketissa:

1 tykkäys