Betolar - Kohti vihreämpää betoniteollisuutta

Betolar taustoitti sijoittajatilaisuudessa strategiaansa

5 tykkäystä

Betolar aloittaa vähähiilisten ontelolaattojen kaupallistamisen Malesiassa

Betolar aloittaa vähähiilisten ontelolaattojen kaupallistamisen Malesiassa toimivan betonielementtien valmistajan kanssa. Tavoitteena on avata ympäristöystävälliselle tuotteelle alueellinen markkina. Tuotteen valmistusta on pilotoitu valmistajan tehtaalla onnistuneesti viime vuonna.

5 tykkäystä

Tässä minun ja Antin kommentti perjantain lehdistötiedotteeseen liittyen ja tässä H2:n pre-kommenttimme.

Kuten pre-kommentissa todettu, päivitämme Betolarin laajan raportin H2:n yhteydessä, minkä vuoksi päivitys tulee ulos hieman pidemmällä viiveellä joko perjantaina tai maanantaina. Ensikommentit raapustamme toki heti tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen.

1 tykkäys
2 tykkäystä

Julkaisimme Betolarista laajan raportin tänään aamulla. Yhtiön lyhyen aikavälin fokus on siirtynyt enenevissä määrin suurempien asiakkaiden tavoitteluun, mikä ainakin aluksi on projektiluontoista liiketoimintaa. Lisenssipohjaisen liiketoiminnan hitaan startin ja hupenevan rahoitustilanteen myötä näemme vuoden 2024 yhtiölle jo kriittisenä näytön paikkana edessä siintävää rahoitustarvetta silmällä pitäen.

Tässä linkki laajaan raporttiin, joka on totutusti vapaasti luettavissa ilman Premium-tilausta.

6 tykkäystä

Tomi ja Tommi keskustelivat Betolarista. :slight_smile:

Muutama vuosi sitten pörssiin listautuneen Betolarin sijoitustarina on kriittisen vaiheen edessä, kun kauppallistaminen pitäisi saada käyntiin kassan huvetessa. Mahdollinen rahoitustarve pitää riskit koholla, mutta kolikon kääntöpuolena myös potentiaali on valtava, mikäli yhtiö onnistuu kaupallistamisessa ja on teknologiansa puolesta markkinan kärkipelureiden joukossa. Analyytikko Tommi Saarinen valottaa Betolarin menneitä vuosia pörssiyhtiönä ja millaisen vaiheen edessä yhtiö on lähivuosina.

Laaja raportti Betolarista vapaasti luettavissa: Kasvuun tai tuntuvaan laimennukseen - Inderes
Lue lisää Betolarista sijoituskohteena: Betolar - Inderes

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:27 Ratkaisu vihreämpään betonin tuotantoon
03:51 Onko Geoprime-betoni tarpeeksi kestävää?
04:54 Hinnoitteluvoimaan ei vielä näkyvyyttä
05:42 Kaupallistaminen ei ole saanut tuulta siipien alle
06:50 Kilpailua on tullu lisää
08:25 Kassa hupenee ja lisärahoitukselle voi tulla tarvetta
10:58 Varhaisen vaiheen kehitysyhtiöön liittyy merkittäviä riskejä
13:17 Kolikon kääntöpuolena potentiaali on valtava
14:52 Riskit eivät tee arvostuksesta riittävän houkuttelevaa

2 tykkäystä

Betolar tarinaa sivusta seuraajana kysyn @tommi.saarinen, voiko yrityksen siirtää pörssin tarkkailulistalle, jos sen strategia- ja tavoiteviestintä lähivuosille poikkeaa toistuvasti ja räikeästi todellisuudesta?

2 tykkäystä

Jos esimerkiksi otetaan Valoe niin ei ole mitään rajaa minkälaisia satuja pörssiyhtiö voi kertoa sanktiotta.

Mielenkiintoista uutisvirtaa toimialalta viime päiviltä:

Betolarin ehkä paras listattu verrokki liiketoimintamallin poikkeavuudesta huolimatta, Hoffmann Green Cement keräsi 5 MEUR:n vaihtovelkakirjarahoituksen karkeasti seuraavilla ehdoilla:

  • Yhden vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 10,24 EUR (osakekurssi noin 9,2 EUR tasolla tänään)

  • Vaihtovelkakirjoja laskettiin liikkeelle 488 281 kpl (10,24 EUR * 488 281 eli yht.~ 5 MEUR)

  • Yksi vaihtovelkakirja on vaihdettavissa yhteen osakkeeseen, mikä tarkoittaa enintään 3,3 %:n kasvua osakkeiden määrään

  • Korko on kiinteä 6 % ja laina-aika on 5 vuotta

  • 3 % vuosittainen lisäkorko, mikäli vaihto-oikeutta ei käytetä

Vaihtovelkakirjat merkkasi kokonaisuudessaan ranskalainen sijoitusyhtiö Eiffel Investment Group. Diili vaikuttaa päällisin puolin Eiffelin kannalta melko hyvältä. 9 %:n kiinteä korko, mikäli osake ei kehity suotuisasti laina-aikana kompensoi luottotappioriskiä, ja samalla vaihtovelkakirjalla pääsee osalliseksi täysin osakkeen nousupotentiaaliin.

Tässä linkki tiedotteeseen.

Suomalainen Magsort ilmoitti toteuttavansa teollisen pilotin Arabiemiraateissa suuren rakennusmateriaaliyhtiön Emirates Steel Arkan kanssa. Magsort on lentänyt ainakin itseltäni tutkan alla. Yhtiön ratkaisu keskittyy tarjontarajoitteisen masuunikuonan jatkojalostukseen eli yhtiö toimii teräs- ja sementtiteollisuuden välimaastossa. Yhtiö keräsi 15 MEUR:n rahoituksen vuoden 2021 lopulla pääomasijoittajalta ja yksityishenkilöiltä. Asiakastiedon mukaan Magsortilla oli henkilöstöä vuoden 2022 lopussa 5 henkilöä eli kyseessä on pieni toimija. Yhtiöön rekrytoiduilla ihmisillä vaikuttaa olevan linkkaristalkkauksen perusteella varsin vahvat teolliset taustat, minkä voi toki sanoa myös Betolarista. Magsortilla ja Betolarilla on hämmentävän paljon yhteistä tekijöitä (viimeisen rahoituskierroksen ajoitus, suomalaisuus, toiminta Arabiemiraateissa, betoniteollisuuden päästöjen leikkaaminen teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäen). Näiltä voisi odottaa jonkinlaista yhteistyötä tulevaisuudessa.

@Molskis06 kysymykseen:

Tarkkailulistasäännöstöä tarkemmin tuntematta en pitäisi todennäköisenä, että tuosta mainitsemastasi syystä yhtiötä tarkkailulistalle siirrettäisiin. Sen voin allekirjoittaa, että yhtiön numeeriset tavoitteet ovat todella korkeita, emmekä odota yhtiön niihin yltävän. Tavoitetasoa voi perustella mielestäni valtavalla markkinamuutoksella, joka alalla vaadittaisiin ilmastotavoitteiden uralle pääsemiseen ja olettamalla että Betolar on tuon muutoksen avainmahdollistaja. Uskonkin että yhtiö pyrkii tätä potentiaalia numeerisilla tavoitteillaan viestimään. Numeeristen tavoitteiden ulkopuolella strategiset painopisteet (1. vaihtoehtoisten sivuvirtojen kartoitus 2. Vahvempi arvoketjuasema 3. Suurempiin asiakkaisiin keskittyminen…) ovat mielestäni itseasiassa erittäin järkevät yhtiön kyvykkyydet huomioiden.

5 tykkäystä

Betolar kehittää sementitöntä ruiskubetonia Outokummun Kemin kaivokseen

Betolar Oyj

Lehdistötiedote
19.3.2024

Betolar kehittää sementitöntä ruiskubetonia Outokummun Kemin kaivokseen

Betolar ja Outokumpu ovat sopineet sementittömän ruiskubetonin kehitystyöstä, jossa Betolarin materiaaliteknologisia ratkaisuja hyödynnetään Outokummun Kemin kromikaivoksen rakenteissa. Kehitystyön tavoitteena on tuottaa viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä vähähiilinen vaihtoehto nykyisen ruiskubetonikoostumuksen tilalle tinkimättä betonin ominaisuuksista ja laatuvaatimuksista. Yhteistyö edistää Outokummun tavoitetta tehdä Kemin kaivoksesta hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Seossementin hyödyntäminen on uutta ruiskubetonissa. Tilaus avaa Betolarin teknologialle mahdollisuuden laajentua kokonaan sementittömään ruiskubetoniin. Uudet ratkaisut vähentävät merkittävästi Outokummun Scope 3 -päästöjä”, Betolarin kaupallinen johtaja Ville Voipio sanoo.

Kaksivuotisen sopimuksen ensimmäisessä vaiheessa Betolar kehittää kuluvan vuoden loppuun mennessä reseptiikan CEMIII-standardien mukaiselle seossementille. Sen avulla Outokumpu voi pienentää hiilidioksidipäästöjään jo 2025 alusta lähtien. Seossementin hyödyntämisen rinnalla käynnistetään toinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää ensi vuoden loppuun mennessä Outokummulle täysin sementitön ruiskubetoni.

”Kiihdytämme omalla 1.5-asteen mukaisella ilmastostrategiallamme terästeollisuuden vihreää siirtymää, ja Kemin kaivoksen hiilineutraalius on meille yksi konkreettinen askel tällä matkalla. Kehityshanke Betolarin kanssa tukee kaivoksen koko arvoketjun päästöjen vähentämistä, sillä kaivoksen tunnelien tukemiseen käytetään vuosittain merkittävä määrä ruiskubetonia, jonka yksi olennainen raaka-aine on sementti”, sanoo Outokummun ferrokromiliiketoiminnasta vastaava johtaja Martti Sassi.

Betolarin kaivosliiketoiminta vahvistuu

Outokummun toimeksianto noudattelee Betolarin viime keväänä päivittämää strategiaa. Sen pääpaino on vähäpäästöisten, skaalautuvien ratkaisujen kehittämisessä kaivosteollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin.

”Kiertotalousratkaisullamme kaivosteollisuuden sivuvirtojen jalostusarvoa voidaan nostaa merkittävästi. Yhteistyösopimus Outokummun kaltaisen kansainvälisen toimijan kanssa edistää kasvumahdollisuuksiamme kaivos- ja metalliliiketoiminnassa”, Ville Voipio kertoo.

Betolar Oyj

6 tykkäystä

@Tommi_Saarinen on antanut kommenttinsa siitä, miten yhtiö kertoi kehittävänsä Outokummulle sementitöntä ruiskubetonia. :slight_smile:

5 tykkäystä

Ruiskari (shotcrete) laajentaa toki Betolarin portfoliota mutta kilpailukyky on tossa tuotteessa haastavaa. Vähähiilisyydelle täytyy todella olla arvoa ja muuallakin kuin kaivannaishankkeissa jotta ollaan lähelläkään merkityksellistä markkinaa shotcreten puolella.

Viimeaikoina on tapahtunut paljon vähähiilisen betonin parissa erityisesti startup-puolella. Cemvision (sijoittajana mm LKAB vähän tähän Outokumpu-caseen viitaten) taisi juuri ilmoittaa jatkorahoituksesta, eikä ole ainoa.

Samassa uutisessakin oli mainittua VTT:n spinoff Carbonaide joka uutisoi tällä viikolla että vuosi irtautumisen jälkeen tuotanto on jo kaupallista Hollolassa, varmastikin pientä toki mutta kehitys ollut yllättävän nopeaa: Carbonaide-elementit teolliseen tuotantoon Hollolassa - tarjolle vähähiilisempiä väliseiniä | Rakennuslehti

Näihin esimerkkiverrokkeihin nähden Betolar on lähestymisessään huiman pirstaloitunut vs. vaihtoehdot nojaavat usein selkeään markkinaan ja ratkaisuun. Cemvisionissa on tosin jotain samaa, en ihan pääse kiinni ytimeen mutta rahoitus on heillå toiminut hankalanakin aikana kasvuyritykselle.

2 tykkäystä

Betolar Oyj: Toimitusjohtaja Riku Kytömäki Betolarin yhtiökokouksessa: Saadut toimeksiannot ovat avanneet nopeasti Betolarin kaivosliiketoiminnan

4 tykkäystä

Huolestuttava uutinen ottaen huomioon, että yhtiön odotetaan tarvitsevan lisärahoitusta vuodenvaihteessa. Talousjohtajalla lienee suuri rooli tuossa tehtävässä.

5 tykkäystä

Maaliskuun lopulla USA:n energiaministeriö tiedotti 6 miljardin dollarin julkisen rahoituksen kohdistumisesta 33:lle vihreää siirtymää edistävälle projektille. Paketista 1,6 miljardia dollaria kohdistui sementin päästöjä vähentäville projekteille. Pohjois-Amerikassa näyttää siis rahoitusta löytyvän alan parhaille projekteille. :smile:

Tukija saaneista yhtiöstä Brimstone ja Sublime Systems ovat alkuvaiheen tuotekehitysyhtiöitä muiden toimijoiden ollessa perinteisiä sementin valmistajia. Arvelen, että yhdysvaltalaisten tuotekehitysyhtiöiden keskuudessa tukirahat olisivat kelvanneet kaikille, ja siten todennäköisesti kaikki alalla toimivat yhtiöt ovat olleet ”tukirahakilpailussa” mukana. Tämän pohjalta tulkitsen Brimstonen ja Sublime Systemsin olevan alan johtajat Yhdysvalloissa. Antin kanssa nostettiinkin Brimstone esiin laajan raportin markkinaosiossa, kun taas Sublime Systems on tuoreempi tuttavuus.

Tässä vielä sementtiin liittyvä onepager tuolta energiaviraston sivuilta.

6 tykkäystä

Taitaa tämäkin olla yksi listautumisbuumin tähdenlennoista?

Eikö tuo betoni ollut juuri yrityksen se juttu?

"”Markkinatilanteen jatkuessa edelleen haastavana, pyritään panostusta betonituotteisiin vähentämään”, yhtiön tiedotteessa perustellaan. "

3 tykkäystä

On hienoa, että yhtiö suuntaa sinne, mistä se on löytänyt suurempaa kysyntää.

3 tykkäystä

Sisäpiiritieto: Betolar käynnistää muutosneuvottelut keskittyessään nopeasti kehittyviin sivuvirta-, kaivos- ja metalliteollisuuden ratkaisuihin

Betolar Oyj (“Betolar”, “Yhtiö”) on päättänyt aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut 29.4.2024. Yhtiön pyrkimyksenä on toteuttaa strateginen suunnantarkistus vastatakseen nopeasti muuttuneeseen kysyntään sivuvirta-, kaivos- ja metalliteollisuuden vihreän siirtymän tarpeissa. Markkinatilanteen jatkuessa edelleen haastavana, pyritään panostusta betonituotteisiin vähentämään.

Oho, onpa aika myllerrys! Viikon sisällä lähtee talousjohtaja ja toimari jotka kummatkin ovat viime ajat olleet yhtiön keulakuvat julkisuuteen. Jo toinen listautumisen jälkeen tapahtunut suuri muutos ylimmässä johdossa. Alkaa yritys näyttää aika lailla toiselta kuin listautumisessa maalaillut 200 miljoonan liikevaihto vuonna 2026. Mitäköhän sille tekoälyllekin kävi?

4 tykkäystä

Mielestäni toimarin ja talousjohtajan vaihdokset viittaavat heikkoon q1:een myynnin suhteen. Kenties firman sisällä odotukset oli kovemmat ja nyt laitetaan johtoporrasta vaihtoon.

1 tykkäys