Betolar - Kohti vihreämpää betoniteollisuutta

Keskittyminen sivuvirta-, kaivos- ja metalliteollisuuden vihreään siirtymään viittaa nähdäkseni vahvasti siihen, että yhteistyö Outokummun (jolta löytyy sekä kaivos, terästehdas että kasvavaa kiinnostusta sivuvirtojen hyödyntämiseen) kanssa on osoittanut merkkejä selvästi suuremmasta bisnespotentiaalista kuin mitä betonituotepuolella on nähtävissä.

Lasketaanko tässä yhteydessä betonituotepuolelle vain yhtiön sivuilla Betonituotteet-otsikon alla esitellyt ympäristö- ja infrarakentamisen tuotteet vaiko myös samaista Geoprime-materiaaliratkaisua hyödyntävät Rakentaminen-osioon laitetut ontelolaatat jää nähtäväksi. Arvelisin kuitenkin, että panostukset näihin molempiin tulevat pienenemään, kun yhtiön päähuomio kiinnittyy nyt muualle. Tehty ratkaisu voi osoittautua Betolarin tulevaisuuden kannalta oikeinkin hyväksi, vaikka toki tällainen suunnanmuutos heikkopäisempiä sijoittajia saattaa hirvittää.

5 tykkäystä

Antti ja Tommi antoivat kommenttinsa, kun Betolar julkistaa Q1-rapsansa ensi viikon tiistaina. :slight_smile:


EDIT:

Tässä on yhtiöraportti ite. :gem: :slight_smile:

Betolar julkaisee Q1-raporttinsa ensi tiistaina noin kello 8:30. Teimme eilen tiedotettujen toimitusjohtajan vaihdoksen ja muutosneuvotteluiden myötä tuntuvia laskuja lähivuosien kulujen ja liikevaihdon ennusteisiimme. Kokonaisuutena pidämme kuitenkin tiedotteita (ja viime viikolla tiedotettua talousjohtajan lähtöä) negatiivisena signaalina, sillä osakkeen keskeisin arvoajurin eli liikevaihdon kasvun suhteen näkymä on erittäin epäselvä ja betonituotesegmentin osalta heikentynyt.

2 tykkäystä

Sinänsä tämä, että Betolar alkaa keskittymään enemmän nopeasti kehittyviin sivuvirta-, kaivos- ja metalliteollisuuden ratkaisuihin, ei tullut kovinkaan yllätyksenä. Betolarhan antoi jo tästä lehdistötiedotteen 27.3.2024.
Itse pidän tätä hyvänä asiana kun fokus on nyt selkeästi selvillä.
Mutta kyllähän tämä alkuhässäköinti hermojen hallintaa sijoittajilta vaatii.

”Kaivosteollisuudessa on nopeasti kasvava tarve ja kysyntä vihreän siirtymän ratkaisuille. Alkuvuoden aikana saamamme kaivosteollisuuden tilaukset Euroopassa ja Aasiassa ovat selvä osoitus strategisen suunnantarkistuksemme onnistumisesta”, Kytömäki totesi.

Keväällä 2023 Betolar päivitti strategiaansa, jossa sen pääpaino siirtyi vaihtoehtoisten sivuvirtojen tunnistamiseen kaivosteollisuudessa sekä uusien suurten volyymien rakentamisen ratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on edistää kaivosteollisuuden vihreää siirtymää ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.

Loppuvuodesta 2023 Betolar sopi Metson kanssa yhteistyöstä, jossa Betolarin teknologiaa tarjotaan globaalisti Metson litiumhydroksidiprosessia käyttäville kaivos- ja jalostamoteollisuuden asiakkaille. Alkuvuonna 2024 yhtiö on sopinut kahden kaivosyhtiön kanssa kaupallisista toimeksiannoista, joissa analysoidaan mahdollisuuksia ja luodaan ratkaisuja kaivosten vähäpäästöisyyteen ja jätteettömyyteen. Kohteina olevia kaivoksia ei vielä tässä vaiheessa julkisteta.
Lisäksi viikko sitten julkistettiin Outokummun tilaus, jossa Betolarin materiaaliteknologisia ratkaisuja hyödynnetään sementittömän ruiskubetonin kehittämisessä käytettäväksi Outokummun Kemin-kromikaivoksen rakenteissa.

”Sementittömän ratkaisun hyödyntäminen on uutta ruiskubetonissa. Tilaus on tärkeä avaus kaivosteollisuuden uusiin rakenneratkaisuihin, jotka vähentävät radikaalisti kaivosteollisuuden päästöjä”, Kytömäki kertoi.

Kaivokset sekä tuottavat runsaasti sivuvirtoja että tarvitsevat itse rakenteisiinsa suuria määriä betonimassaa, jossa sementtiä voidaan korvata sivuvirtamateriaaleilla. Betolar pystyy tuottamaan lisäarvoa läpi teollisuudenalan arvoketjun. Lyhyellä aikajänteellä saatavilla olevat ratkaisut keskittyvät sivuvirtojen hyötykäyttöön sekä kaivostunneleiden ruiskubetonointiin ja täyttöön. Pidemmällä aikajänteellä Betolar tarjoaa myös ratkaisuja rikastushiekan stabilointiin sekä arvometallien fraktiointiin ja talteenottoon, joista monet ovat kriittisiä ja strategisia raaka-aineita.

”Ratkaisuillamme voidaan toisaalta vähentää kaivosrakentamisen päästöjä ja toisaalta mahdollistaa kiertotalous kaivoksissa hyödyntämällä kaivoksissa saatavia sivuvirtoja kaivoksissa itsessään tai muualla esimerkiksi rakentamisen materiaaleissa”, Kytömäki arvioi.

Betolarin liiketoiminnan kasvattamisessa avainroolissa ovat teollisuuden hyödyntämättömien sivuvirtojen tutkiminen ja niiden tuotteistaminen.

Kaivosteollisuudessa on suuret markkinat ja kansainväliset toimijat, joten ratkaisujemme skaalaaminen on nopeampaa ja tehokkaampaa. Keskittyminen sivuvirtakeskeiseen, suurempien asiakkuuksien ja korkeamman lisäarvon kaivos- ja rakennusmateriaaleihin rakentaa yhtiön kasvua aiempaa vahvemmalle perustalle”, Riku Kytömäki totesi.**

Betolar Oyj

4 tykkäystä

Suuntaahan on hyvä muuttaa jos homma ei suunnitellusti luista. Sille, tuottaako tarinankaari lopulta onnistuneen pivotin sopivassa mittakaavassa on mielenkiintoista nähdä. Käänteitä on kyllä ollut runsaasti, erityisesti aika hidasliikkeiselle betonitoimialalle on varmasti vaikea rakentaa uskottavuutta vaikka uskoa sijoittajilta ja sivuvirtojen tarjoajilta löytyisikin.

Pelkän teräs-kaivossektorin varassahan on sit mielenkiintoinen kysymys mikä on liiketoimintamalli ja kuinka houkutteleva se on arvoketjulle. Outokumpu on iso toimija mutta mittakaavaan pääsy vaatii pian lisää asiakascaseja. Esimerkin kautta:

  • Kaivossivuvirrat ja monet teräskuonat ei ole sellaisenaan käypiä sideaineeksi joten bisnesrakoa kyllä on.
  • Erityisesti teräspuolella kuonat ominaisuuksineen ovat hyvin tarkkaan toimijoiden tiedossa eikä geopolymeerit tästä paljoa poikkea.
  • Kun toimiva konsepti todennetaan, pitäisi välistä repiä rojalti missä saattaa olla ensimmäinen haastava paikka.
  • Välystä sementin hinnan ja sivuvirtavaihtoehtojen välissä kyllä kaikille kannattavaan ftoimintaan mikäli lisäaineistus ja toiminnan muut kulut ei syö välystä, mutta miten perustella jatkuva tulovirta kohtuullisen homogeenisten sivuvirtojen tuottajille tai betonitoimijoille?
  • Vaihtoehtona rojaltin perusteille on ottaa tavalla tai toisella tuotevastuu, missä on riskinsä.

Veikkaan että toiminta helposti ajautuu pistemäisiin konsultaatioihin mistä puuttuu skaalautuminen. Aika näyttää ja mielenkiinnolla seurataan.

Mielenkiintoista nähdä myös lähteekö nyt Betolarin suuntamuutoksen myötä ilmeisen isolla painotuksella oleva Outokumpu tutkimaan muitakin vaihtoehtoja ja kumppaneja kuonien hyötykäyttöön. Spottasin ainakin tämän uutisen vuoden 2022 lopusta tovi sitten joka liittynee VTT:n spinoff Carbonaideen vaikkei nimeä uutisessa olekaan: Ilman sementtiä tehty betoni on ympäristöystävällisempi vaihtoehto – kokeilu osoittaa, että tuotteista voidaan saada jopa hiilinegatiivisia | Yle

Uutisessa kerrotaan että ferrokromikuonalla on korvattu sementti täysin hiilidioksidin avulla. Onko taustalla jatkunut tämä ja muita vastaavia ja onko Betolarilla näihin parempi bisnescase.

5 tykkäystä

Betolar Oyj: Betolar on voittanut rakennusmateriaaliteollisuuden innovaatiopalkinnon Pariisissa

Lehdistötiedote
25.4.2024

Betolar on voittanut rakennusmateriaaliteollisuuden innovaatiopalkinnon Pariisissa

Betolarin Geoprime-ratkaisuun perustuva ontelolaattainnovaatio on voittanut ensimmäisen palkinnon INTERMAT Innovation Awards -kilpailussa Pariisissa Intermat-messujen yhteydessä. Betolar palkittiin kategoriassa rakentaminen, rakennustekniikka ja betoniteollisuus.

Palkintoprosessi etsii uusia laitteisiin, tekniikoihin, palveluihin tai tuotteisiin liittyviä innovaatioita, jotka edistävät rakennus- ja materiaaliteollisuuden kehitystä. Palkinto jaettiin nyt yhdeksännen kerran.

5 tykkäystä

Betolarin uuden toimitusjohtajan Tuijan haastattelu Q1-tulokseen liittyen on täällä.

6 tykkäystä

@Antti_Viljakainen on tehnyt uuden rapsan Betolarista. :slight_smile: :gem:

Betolarin Q1-raportti ei sisältänyt sijoitustarinan etenemisen suhteen suurempia yllätyksiä emmekä tehneet raportin
jälkeen oleellisia ennustemuutoksia. Toistamme Betolarin 1,00 euron tavoitehintamme, mutta korotamme
suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy) selvimmän laskuvaran supistuttua. Ympäristöystävällisemmän betonin
kaupallistaminen hakee edelleen kierroksia ja aikanaan edessä olevan rahoituksen kerääminen kävisi
todennäköisesti nykyomistajille kalliiksi, ilman konkreettisia lisänäyttöjä kasvusta strategian ytimessä olevassa
kaivossegmentissä. Riskit pitävät mielestämme yhtiön sijoitustarinassa vielä kuskin paikan, vaikka osakkeen
tuottopotentiaali voisi olla merkittävä kaupallistamisen onnistuessa edes suunnilleen yhtiön tavoitteiden mukaan.
Helmikuussa julkistettu laaja raportti Betolarista on yhä ajankohtainen ja luettavissa täältä.

image


EDIT:

Tässä on vielä kommentit. :slight_smile:

1 tykkäys

Betolar Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)

Betolar Oyj on vastaanottanut 21.5.2024 liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamien osakkeiden määrä Betolar Oyj:n kaikista osakkeista ylittää 5 prosentin rajan. Ilmarisen omistusosuus on ylittänyt liputusrajan ennen 19.4.2024.

Betolar Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) - Inderes.

Betolar Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Ahlström Invest B.V.)

Betolar Oyj on vastaanottanut 23.5.2024 liputusilmoituksen, jonka mukaan Ahlström Invest B.V:n omistamien osakkeiden määrä Betolar Oyj:n kaikista osakkeista ylittää 5 prosentin rajan. Ahlström Invest B.V:n omistusosuus on ylittänyt liputusrajan ennen 19.4.2024.

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 28.5.2024 klo 22:30

Betolar Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Ajanta Innovations Oy)

Betolar Oyj on vastaanottanut 28.5.2024 liputusilmoituksen, jonka mukaan Ajanta Innovations Oy:n omistamien osakkeiden määrä Betolar Oyj:n kaikista osakkeista ylittää 5 prosentin rajan. Omistusosuus on ylittänyt liputusrajan ennen 19.4.2024.

Muutoksia Betolar Oyj:n johtoryhmässä

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 29.5.2024 klo 11.00

Muutoksia Betolar Oyj:n johtoryhmässä

Betolar Oyj keskittyy vuonna 2024 sivuvirta, kaivos- ja metallitoimialan kasvuun. Varmistaakseen toiminnan keskittymisen tavoitteiden mukaisesti Betolar tiivistää edelleen johtoryhmän kokoonpanoa. Yhtiössä on meneillään muutosneuvottelut.

Yhtiö on sopinut johtoryhmän jäsenten teknologiajohtaja (CTO) Jarno Poskelan ja henkilöstöjohtaja (CHRO) Antti Uskin kanssa yhteisesti, että he jättävät tehtävänsä yhtiössä. Molemmat jatkavat yhtiön johtoryhmässä 13.6.2024 asti ja työsuhteessa yhtiöön heinäkuun loppuun asti. “Kiitän lämpimästi sekä Jarno Poskelaa että Antti Uskia sitoutuneesta ja aikaansaavasta työstä Betolarilla. Toivotan molemmille onnea ja menestystä tulevaan”, sanoo Betolarin toimitusjohtaja Tuija Kalpala.

Samalla Betolarin lakiasiainjohtaja Soila Söderström (OTM) on kutsuttu osaksi johtoryhmää 29.5.2024 lähtien. Söderström vastaa jatkossa yhtiön lakiasioista, henkilöstöhallinnosta, viestinnästä ja vastuullisuudesta. Hän on toiminut yhtiön lakiasiainjohtajana sekä hallituksen ja johtoryhmän sihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Hän siirtyi Betolarille Fondia Oyj:n Senior Legal Counselin tehtävästä. Hänellä on myös aiempaa työkokemusta yritysjärjestelyistä Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä. “Kehitämme Betolarin toimintaa määrätietoisesti ja meillä on meneillään yhtiön historian suurin transformaatio. Soila Söderströmin kokemus haastavien liiketoiminnan juridisten kysymysten johtamisesta eri muutostilanteissa auttaa meitä kiihdyttämään tavoitteidemme saavuttamista”, kommentoi Kalpala.

Betolar Oyj

1 tykkäys
1 tykkäys

Betolar Oyj: Betolarin muutosneuvottelut päätökseen: yhtiö vastaa nopeasti muuttuneeseen kysyntään sivuvirta-, kaivos- ja metallitoimialan vihreän siirtymän tarpeissa

3 tykkäystä

Betolar Oyj: Betolarille on myönnetty nestekemikaaliannostelulaitetta koskeva patentti

Betolarille on myönnetty nestekemikaaliannostelulaitetta koskeva patentti

Materiaaliteknologiayhtiö Betolar Oyj:lle on myönnetty nestekemikaaliannostelulaitetta ja -menetelmää koskeva patentti Suomessa. Patentoidun keksinnön avulla voidaan varmistaa kemikaalien annostelun tehokkuus ja tarkkuus teollisessa mittakaavassa, mikä on oleellista Betolarin asiakkailleen tarjoamissa sementtiä korvaavissa vähähiilisissä ratkaisuissa.

2 tykkäystä

Tässä on Tommin kommentit liittyen tuoreeseen “patenttiuutiseen”. :slight_smile:

Betolar tiedotti eilen saavuttaneensa vähäpäästöisen betonin tuotantoprosessiin liittyvän patentin. Arviomme mukaan patenttien hyödyt voivat tulla esiin vasta kun kaupallistaminen ottaa selviä edistysaskelia.

Betolarilta päänavaus Norjan kaivosteollisuuden suuntaan. Toistaiseksi kyse on vasta Betolarin teknologioiden soveltuvuuden arvioinnista, mutta potentiaalia laajempaan yhteistyöhön on tässä helppo nähdä:

Yhteistyössä arvioidaan Betolarin kestävien kaivosratkaisujen, teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoa Norge Mineralerin Eigersundissa sijaitsevassa kaivostoiminnassa. Aiesopimuksessa on myös mahdollisuus sille, että yhteistyö voi laajentua jätteiden vähentämisen tutkimiseen Norge Mineralerin emoyhtiön Norge Miningin kaivosalueilla.

Edit: Näköjään kaksi Kauppalehden toimittajaa on tehnyt jutun samasta aiheesta, kenties toisistaan tietämättä? Tässä se toinen:

5 tykkäystä

Norges Minelarer on elinkaaren vaiheeltaan Betolariin verrattavissa kehitysyhtiö, jolla historiaa on jo 2000-luvun alusta lähtien. Liikevaihtoa yhtiö ei viime vuosina ole tehnyt, ja alla oleva aikajana kuvaa yhtiön strategiaan liittyvien tavoitteiden aikataulua. Siten en näe Norges Minelaria suuren liikevaihtopotentiaalin asiakkaana lähivuosina. Kehitysyhteistyössä voi toki syntyä ratkaisuja, jota myytäisiin Norges Minelarin yhteistyökumppaneille tai muille toimijoille.

Tässä pari pureskelematonta ajatusta tiedotteen pohjalta:

Aiemmin kaivosliiketoimintaan liittynyt Outkummun kanssa tehtävä kehitysyhteistyö fokusoitui ruiskubetoniin. Tähän verrattuna nyt julkaistu kehitysyhteistyö vaikuttaa huomattavasti geneerisemmältä: “Kumppanuuden puitteissa pyrimme löytämään toimivia, suuren mittakaavan ratkaisuja muun muassa hiilidioksidipäästöjen minimoimiseksi Norge Mineralerin kaivostoiminnassa”.

Tiedotteessa mainittu Betolarin ratkaisun mahdollisuus parantaa arvometallien talteenoton saantoa ja hyödyntämistä on myyntivaltti kaivosyhtiöiden suuntaan, jos parannukset ovat merkittäviä. Tämä asiakasarvonluonti-mahdollisuus on noussut tapetille isommin yhtiön fokusoiduttua kaivosteollisuuden suuntaan.

4 tykkäystä

Pörssitiedote

Betolar Oyj: Sisäpiiritieto: Betolarille on myönnetty patentti, joka mahdollistaa sivuvirtojen laajamittaisen hyödyntämisen tie-, maa- ja pohjarakentamisessa

09.07.2024 klo 14.45

4 tykkäystä