Betolar - Kohti vihreämpää betoniteollisuutta

Betolar taustoitti sijoittajatilaisuudessa strategiaansa

5 tykkäystä

Betolar aloittaa vähähiilisten ontelolaattojen kaupallistamisen Malesiassa

Betolar aloittaa vähähiilisten ontelolaattojen kaupallistamisen Malesiassa toimivan betonielementtien valmistajan kanssa. Tavoitteena on avata ympäristöystävälliselle tuotteelle alueellinen markkina. Tuotteen valmistusta on pilotoitu valmistajan tehtaalla onnistuneesti viime vuonna.

5 tykkäystä

Tässä minun ja Antin kommentti perjantain lehdistötiedotteeseen liittyen ja tässä H2:n pre-kommenttimme.

Kuten pre-kommentissa todettu, päivitämme Betolarin laajan raportin H2:n yhteydessä, minkä vuoksi päivitys tulee ulos hieman pidemmällä viiveellä joko perjantaina tai maanantaina. Ensikommentit raapustamme toki heti tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen.

1 tykkäys
2 tykkäystä

Julkaisimme Betolarista laajan raportin tänään aamulla. Yhtiön lyhyen aikavälin fokus on siirtynyt enenevissä määrin suurempien asiakkaiden tavoitteluun, mikä ainakin aluksi on projektiluontoista liiketoimintaa. Lisenssipohjaisen liiketoiminnan hitaan startin ja hupenevan rahoitustilanteen myötä näemme vuoden 2024 yhtiölle jo kriittisenä näytön paikkana edessä siintävää rahoitustarvetta silmällä pitäen.

Tässä linkki laajaan raporttiin, joka on totutusti vapaasti luettavissa ilman Premium-tilausta.

6 tykkäystä

Tomi ja Tommi keskustelivat Betolarista. :slight_smile:

Muutama vuosi sitten pörssiin listautuneen Betolarin sijoitustarina on kriittisen vaiheen edessä, kun kauppallistaminen pitäisi saada käyntiin kassan huvetessa. Mahdollinen rahoitustarve pitää riskit koholla, mutta kolikon kääntöpuolena myös potentiaali on valtava, mikäli yhtiö onnistuu kaupallistamisessa ja on teknologiansa puolesta markkinan kärkipelureiden joukossa. Analyytikko Tommi Saarinen valottaa Betolarin menneitä vuosia pörssiyhtiönä ja millaisen vaiheen edessä yhtiö on lähivuosina.

Laaja raportti Betolarista vapaasti luettavissa: Kasvuun tai tuntuvaan laimennukseen - Inderes
Lue lisää Betolarista sijoituskohteena: Betolar - Inderes

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:27 Ratkaisu vihreämpään betonin tuotantoon
03:51 Onko Geoprime-betoni tarpeeksi kestävää?
04:54 Hinnoitteluvoimaan ei vielä näkyvyyttä
05:42 Kaupallistaminen ei ole saanut tuulta siipien alle
06:50 Kilpailua on tullu lisää
08:25 Kassa hupenee ja lisärahoitukselle voi tulla tarvetta
10:58 Varhaisen vaiheen kehitysyhtiöön liittyy merkittäviä riskejä
13:17 Kolikon kääntöpuolena potentiaali on valtava
14:52 Riskit eivät tee arvostuksesta riittävän houkuttelevaa

2 tykkäystä

Betolar tarinaa sivusta seuraajana kysyn @tommi.saarinen, voiko yrityksen siirtää pörssin tarkkailulistalle, jos sen strategia- ja tavoiteviestintä lähivuosille poikkeaa toistuvasti ja räikeästi todellisuudesta?

2 tykkäystä

Jos esimerkiksi otetaan Valoe niin ei ole mitään rajaa minkälaisia satuja pörssiyhtiö voi kertoa sanktiotta.

Mielenkiintoista uutisvirtaa toimialalta viime päiviltä:

Betolarin ehkä paras listattu verrokki liiketoimintamallin poikkeavuudesta huolimatta, Hoffmann Green Cement keräsi 5 MEUR:n vaihtovelkakirjarahoituksen karkeasti seuraavilla ehdoilla:

  • Yhden vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 10,24 EUR (osakekurssi noin 9,2 EUR tasolla tänään)

  • Vaihtovelkakirjoja laskettiin liikkeelle 488 281 kpl (10,24 EUR * 488 281 eli yht.~ 5 MEUR)

  • Yksi vaihtovelkakirja on vaihdettavissa yhteen osakkeeseen, mikä tarkoittaa enintään 3,3 %:n kasvua osakkeiden määrään

  • Korko on kiinteä 6 % ja laina-aika on 5 vuotta

  • 3 % vuosittainen lisäkorko, mikäli vaihto-oikeutta ei käytetä

Vaihtovelkakirjat merkkasi kokonaisuudessaan ranskalainen sijoitusyhtiö Eiffel Investment Group. Diili vaikuttaa päällisin puolin Eiffelin kannalta melko hyvältä. 9 %:n kiinteä korko, mikäli osake ei kehity suotuisasti laina-aikana kompensoi luottotappioriskiä, ja samalla vaihtovelkakirjalla pääsee osalliseksi täysin osakkeen nousupotentiaaliin.

Tässä linkki tiedotteeseen.

Suomalainen Magsort ilmoitti toteuttavansa teollisen pilotin Arabiemiraateissa suuren rakennusmateriaaliyhtiön Emirates Steel Arkan kanssa. Magsort on lentänyt ainakin itseltäni tutkan alla. Yhtiön ratkaisu keskittyy tarjontarajoitteisen masuunikuonan jatkojalostukseen eli yhtiö toimii teräs- ja sementtiteollisuuden välimaastossa. Yhtiö keräsi 15 MEUR:n rahoituksen vuoden 2021 lopulla pääomasijoittajalta ja yksityishenkilöiltä. Asiakastiedon mukaan Magsortilla oli henkilöstöä vuoden 2022 lopussa 5 henkilöä eli kyseessä on pieni toimija. Yhtiöön rekrytoiduilla ihmisillä vaikuttaa olevan linkkaristalkkauksen perusteella varsin vahvat teolliset taustat, minkä voi toki sanoa myös Betolarista. Magsortilla ja Betolarilla on hämmentävän paljon yhteistä tekijöitä (viimeisen rahoituskierroksen ajoitus, suomalaisuus, toiminta Arabiemiraateissa, betoniteollisuuden päästöjen leikkaaminen teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäen). Näiltä voisi odottaa jonkinlaista yhteistyötä tulevaisuudessa.

@Molskis06 kysymykseen:

Tarkkailulistasäännöstöä tarkemmin tuntematta en pitäisi todennäköisenä, että tuosta mainitsemastasi syystä yhtiötä tarkkailulistalle siirrettäisiin. Sen voin allekirjoittaa, että yhtiön numeeriset tavoitteet ovat todella korkeita, emmekä odota yhtiön niihin yltävän. Tavoitetasoa voi perustella mielestäni valtavalla markkinamuutoksella, joka alalla vaadittaisiin ilmastotavoitteiden uralle pääsemiseen ja olettamalla että Betolar on tuon muutoksen avainmahdollistaja. Uskonkin että yhtiö pyrkii tätä potentiaalia numeerisilla tavoitteillaan viestimään. Numeeristen tavoitteiden ulkopuolella strategiset painopisteet (1. vaihtoehtoisten sivuvirtojen kartoitus 2. Vahvempi arvoketjuasema 3. Suurempiin asiakkaisiin keskittyminen…) ovat mielestäni itseasiassa erittäin järkevät yhtiön kyvykkyydet huomioiden.

5 tykkäystä