Osakesijoittaminen

Bittium. Mitä ajatuksia?

Hei Open G!
Kiitos spekulatiivisesta kysymyksestä ja tässä hallituksen puheenjohtajan kommentti asiaan:
No, spekuloidaan sitten hieman: Jos Bittiumista myytäisiin jotain, niin ei se ole itsestään selvyys, pyrkiikö yhtiö jakamaan saadut rahat omistajille. Ensin hallitus varmastikin puntaroisi, tarvitaanko rahat kasvun rahoittamiseksi vai olisiko löydettävissä omistaja-arvoa kasvattavaa investointikohdetta. Toinen vaihtoehto olisi löytää omistajien kannalta paras vaihtoehto voitonjakoon. Voitonjakoehdotus menisi sitten yhtiökokoukseen omistajien päätettäväksi. Yhtiökokous tekee aina lopullisen päätöksen voitonjaosta, joka voi olla eri kuin hallituksen ehdotus. Omistajat päättävät lain puitteissa aina voitonjaosta.

12 tykkäystä

Ajatuksia päivän tiedotteesta:

Aika vähän toistaiseksi tietoa, joten tuossa nyt on isoja linjoja kuitenkin.

10 tykkäystä

Tervehdys Karoliina,
kiitokset minunkin puolestani tästä yhtiön uudesta avauksesta, mikä on kyllä aivan kohtuullista näinkin pitkän vaakalennon jälkeen.

Olen seurannut Tough Phone tuoteperheen kehitystä tuotteen syntyajoista lähtien, jolloin pidin sitä erittäin lupaavana aihiona. Vuosien mittaan onkin puhuttu suurista menestymisen mahdollisuuksista milloin yritysten tietoturvapuhelimena, milloin eri maiden viranomaispuhelimena, milloin hallinnon turvapuhelimena jne. Korkeista turvaluokituksista huolimatta kaikkien näiden suurten potentiaalien jälkeen sijoittajan käteen on kuitenkin jäänyt lähinnä kaluttu luu.

Nyt kuulisin mielellään yhtiön näkemyksen, missä on mennyt pieleen, kun suurta läpimurtoa ei ole saavutettu oikeastaan millään alueella. Mitä on opittu, puhutaanko edelleen keihäänkärkituotteesta, kuten yhtiökokouksessa on saanut kuulla?
Entä mitä voimme odottaa BTMmän suhteen parin seuraavan vuoden aikana a) yrityspuolella b) viranomaispuolella c) terveydenhoitoalalla d) yksityis/siviilikäytössä e) jotain muuta ??
Eurooppa lienee päämarkkina-alue, onko Amerikkojen suhteen toivoa?
Kiitos!

11 tykkäystä

Kiitokset aikaisemmista vastauksista ja tässä tulisi uutta kysymystä:

Kerrotte marraskuun 2020 tiedotteessa ”Bittium Oyj:n strategia ja pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet”, että tavoitteena on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintäratkaisujen toimittaja puolustus- ja viranomaismarkkinoille, johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja sekä merkittävä biosignaalien mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettujen mittaus- ja etädiagnostiikkaratkaisujen toimittaja. Voisitteko avata tarkemmin mikä teidän näkemys on olla merkittävä kansainvälinen toimija niin defence kuin medical markkinassa (esim. prosenttiosuudella kyseisistä markkinoista)?
Samalla jos saisi tarkennusta myös tuohon johtavaan teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja tavoitteeseen? Halutaanko tällä sektorilla olla ns. yleismies vai onko ajatus esim. fokusoitua enemmän johonkin tiettyyn alaan?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.

4 tykkäystä

Kiitos vastauksista, tässä kysymys lisää.

Hallituksen puheenjohtaja mainitsi yhdessä vastauksessaan omistaja-arvon. Minun ja ehkä monen muunkin mielestä omistaja-arvo voisi kasvaa, jos Medical Technologies eriytettäisiin omaksi yhtiökseen. Nykymuodossa Medicalin hyvä tuloskunto osittain hautautuu yhtiön muiden osien tahmeamman tuloksentekokyvyn alle. Käsittääkseni isot tuotekehitysmenojen aktivoinnit koskettavat suurelta osin defence-sektoria, omana yhtiönään Medical ei kantaisi niistä niin suurta taakkaa.

Voitteko kommentoida seuraavia olettamia?

Hallitus ei ole esittänyt Medicalin eriyttämistä omaksi yhtiökseen koska:

a) eriyttäminen ei kasvata omistaja-arvoa
b) Medical on vielä liian pieni omaksi yhtiökseen
c) synenergiat ovat niin isot nykyisessä toimintamallissa
d) jotain muuta

Kiitos!

15 tykkäystä

Hei von_Wangell ja kiitos kysymyksistä. Tässä hieman yhtiön pohdintaa aiheiseen:

Bittium Tough Mobile 1 -puhelin oli aikoinaan alansa edelläkävijä tietoturvallisena viranomaispuhelimena ja vei meitä sekä teknisesti että asiakasrajapinnassa merkittävästi eteenpäin. Bittium Tough Mobile 2 (TM2) on tänä päivänä yksi meidän Defense & Security -alueen tuoteportfoliomme keihäänkärkituotteista, jossa on maailman edistyksellisin tietoturva. Puhelimillamme on kohdemarkkinana aina ollut viranomaismarkkina, joka huolimatta jatkuvista tietoturvahyökkäyksistä ja -murroista etenee hitaasti, mikä kyllä toisaalta on viranomaismarkkinoille tyypillistä. TM2-puhelimia toimitetaan kuitenkin tänä vuonna enemmän kuin koskaan ja kysyntää on tällä hetkellä enemmän kuin meillä on toimituskykyä.

Jos tarkastellaan laajakaistaisen viranomaismarkkinan kehittymistä, niin onhan kehittyminen ollut paljon ennustettua hitaampaa eikä Tetran tyyppistä erillistä laajakaistaista viranomaisverkkoa ole syntynyt. Firstnet on yksi esimerkki, joka kääntyi AT&T:n oman verkon laajennukseksi. Verizon tarjoaa samanlaista ns. firstnet-palvelua pohjautuen SIM-korttipohjaisiin prioriteettiratkaisuihin. Toinen esimerkki on Iso-Britannia. Siellä he möivät Tetra-verkon Motorolalle ja aikoivat avata laajakaistaverkon kahdessa vuodessa. Olimme alussa hankkeessa mukana, mutta vetäydyimme lopullisesta tarjouksesta, koska kehitettävän puhelimen spesifikaatio oli hyvin laaja ja monimutkainen, mutta asiakkaan sitoutuminen jäi vain 1500 puhelimeen. Päätös oli oikea, sillä kuluneista vuosista huolimatta verkko ei ole toiminnassa, sille speksattuja puhelimia ei ole myyty, eikä taideta koskaan myydäkään. Kaikesta huolimatta uskomme kyllä, että laajakaistainen viranomaismarkkina vielä syntyy…

Kuluttajamarkkinoille meillä on nyt yhteistyökumppani DEC, joka tarjoaa kuluttajille meidän Secure Call ja Secure Suite -palveluita. Aikaisemmin me emme ole tarjonneet meidän ratkaisujamme suoraan loppukuluttajille lainkaan.

Bittium Tough Mobilen kohdemarkkina on selkeästi viranomaispuolella ja siellä odotamme maltillista kasvua seuraavan parin vuoden aikana. Eurooppa ja Aasia ovat päämarkkinamme ja Meksikoonhan me jo toimitamme puhelimia. Viimeisten kuukausien aikana olemme edistyneet erittäin hyvin tietoturvaluokitusten saamisessa Suomessa ja muissa Euroopan maissa ja uskomme kysyntää löytyvän TM2:lle eteenkin viranomaisten turvaluokitelluissa projekteissa.

16 tykkäystä

Hei taas ja kiitos kysymyksistä!

Ensiksi on todettava, että viestintäratkaisut ovat osittain erilaisia puolustusvoimille ja viranomaisille. Yhteistä osalle ratkaisuja on luotettavuus ja salattavuus ja yhä lisääntyvä tarve suurempiin datanopeuksiin. Tulevaisuudessa voimakkain erottava tekijä on puolustusvoimien tarve viestintäjärjestelmän osien liikkuvuuteen ja verkon uudelleen ja uudelleen järjestäytymiseen. Tämä on ratkaisujemme ydin. Kiinteät ratkaisut ovat suhteellisen helppo tuhota. Tällainen dynaaminen järjestelmätoteutus ns. mesh-verkko laajakaistaisena on uutta ja vain harvat puolustusvoimat ovat toteuttaneet käytäntöön vastaavia ratkaisuja. Suomi on yksi edelläkävijä ja sitä kautta myös Bittium.

Markkina todellakin on uusi ja kehittyvä ja meidän käsityksemme merkittävästä on se, että pystymme kohdemarkkinoissamme toimittamaan tällaisia uudenlaisia taktisen kommunikaation kokonaisjärjestelmiä useisiin maihin. Markkinaosuuden määrittäminen tästä uudesta ja kehittyvästä markkinasta ei ole yksioikoinen asia ja toisaalta jos täsmentäisimme pörssitiedotteella annettua strategiatiedotetta, niin se mielestämme olisi tehtävä pörssitiedotteella.

Medikaalin osalta merkittävyys tarkoittaa toimivaa, kattavaa globaalia jakeluverkostoa valituille tuotteille ja asiakassegmenteille. Merkittävää on myös se, että Bittium on tunnettu medikaalijärjestelmien valmistaja ja toimittaja päämarkkina-alueillaan.

Yhdysvallat on tällä hetkellä suurin ja keskittynein markkina sydämen etädiagnostiikkamittauksissa. Siellä me olemme suurin riippumaton valmistaja ja markkinaosuutemme myötäilee Preventicen markkinaosuutta. Euroopassa, ehkä yllättävää kyllä, Coronaria Analyysipalvelut Oy on mielestämme yksi suurimmista etädiagnostiikka-palveluja tarjoava taho. Analyysipalvelut Oy pyörittää toimintaansa meidän laitteillamme ja ohjelmistoillamme. Iso-Britanniassa sydämen etädiagnostiikka kasvaa voimakkaasti ja siellä meillä on hyvä asema. Eurooppa kokonaisuutena on vielä hyvin hajallaan oleva markkina, mutta toimitamme laitteita ja analyysiohjelmistoja useaan eri maahan. Uskomme tulevaisuudessa Aasian kasvavan voimakkaasti sydämen etädiagnostiikkapalveluissa. Myymme Aasiaan laitteitamme useaan eri maahan. Olemme valmiudessa lisätä läsnäoloa siellä heti, kun koronatilanne antaa myöten.

Uniapneamittauksiin olemme juuri lanseeranneet tuotteen ja odotamme sen menestyvän. Tuote on mielestämme erinomaisen kilpailukykyinen.

”Johtava teollisuuden liitettävyysratkaisujen ja tuotekehityspalvelujen toimittaja” -tavoite tarkoittaa sitä, että keskitämme tarjoamiamme liitettävyysratkaisuja ja tuotekehityspalveluja kohdemarkkinoissamme valittuihin teollisuudenaloihin. Nämä ovat Telecom, Automotive, Medical Technologies ja Industrial -ratkaisut. Kehittämämme ja toimittamamme teollisuuden liitettävyysratkaisut ja tuotekehityspalvelut eivät juuri perustaltaan eroa eri teollisuusalojen välillä. Fokusoimme osaamisemme pohjalta tarjottaviin palveluihin ja ratkaisuihin kuten myös sovellamme samaa omien tuotteidemme tiedonsiirtoratkaisuihin.

15 tykkäystä

Kiitos vastauksesta (uskonvahvistuksesta ; ))!
Huojentavaa kuulla, että kasvu-uralla ollaan BTMänkin osalta. Laajakaista viranomaisverkkoa odotellen ja muihin tukijalkoihin nojaten katse tulevaisuuteen. Yst. terv. v Wangell

2 tykkäystä

B/Karoliina: “TM2-puhelimia toimitetaan kuitenkin tänä vuonna enemmän kuin koskaan ja kysyntää on tällä hetkellä enemmän kuin meillä on toimituskykyä.”

Vähäistähän se toimittaminen kaiketi aiemmin on ollut, mutta erittäin hyvä että nyt kysyntä on kasvanut. Ja oikein huonoa se, että just tähän saumaan sitten iski komponenttipula. Toivotaan että se menee pian ohi. Siitähän ja vain siitä toimituskyky on kiinni, eikö? (Muu ajatus pelottaisi liikaa!)

B/Karoliina: “Viimeisten kuukausien aikana olemme edistyneet erittäin hyvin tietoturvaluokitusten saamisessa Suomessa ja muissa Euroopan maissa ja uskomme kysyntää löytyvän TM2:lle eteenkin viranomaisten turvaluokitelluissa projekteissa.”

Tämä kuulostaa myös lupaavalta. TM1:n sertifiointi Espanjassa kesti uskomattoman kauan. Viranomaispuolella lienee turha haaveillakaan tilauksista ennen luokituspapereita, jos vaatimuksena on serti. Olisikohan siellä tilaajatahoja jonoksi asti, kunhan sopivat todistukset on plakkarissa…?

2 tykkäystä

Onko Kiinaan ja Venäjälle kovasti vientiponnisteluja Bittium Tough Mobilen suhteen?

3 tykkäystä

Hei taas Karoliina!
Mikä tilanne on Virossa Bittiumin SDR -radioiden toimitusten suhteen? Teiltä tuli tiedote 3.9.2019, jossa sanottiin, että toimitatte sotilas- ja ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja Bittium Tough SDR -radioita Virolle ja tuotetoimitukset alkavat vuoden 2019 aikana. Ajoneuvoradioiden tuotekehitys on kuitenkin saatu teidän mukaan valmiiksi vasta kesäkuussa 2021, joten onko Viroon toimitettu yhtään SDR -radioita vai mitä on tapahtunut?
22.7.2021 teiltä tuli uusi tiedote, jonka mukaan Viroon toimitetaan defence tuotteita, mutta ei
SDR -radioita? Koska tuotteet eivät olleet valmiita ensimmäisen tiedotteen aikaan ja uudessa ei mainita enää SDR -radioita, on tilanne hieman sekava ulkopuolisen silmään ja siksi olisi hyvä kuulla mikä todellinen tilanne on. Kiitos!

13 tykkäystä

Huomenta! Tässä hallituksen puheenjohtajan vastaus kysymyksiisi.

Hallitus on pohtinut tätä aihetta useasta eri näkökulmasta sivuten myös esittämiäsi olettamuksia. Näemme kuitenkin tällä hetkellä parhaimmaksi strategiaksi pitää Medical osana Bittiumin kokonaisuutta.
Ohessa myös yleisluontoisia vastauksia olettamuksiin
a. eriyttäminen ei kasvata omistaja-arvoa
Pääsääntöisesti kai voidaan todeta, että hyvin suunniteltu ja oikein ajoitettu eriyttäminen lisää omistaja-arvoa
b. Medical on vielä liian pieni omaksi yhtiökseen
Tästä voivat asiantuntijatkin kiistellä ikuisuuksia, mutta mielestämme näin on.
c. synergiat ovat niin isot nykyisessä toimintamallissa
Vaikka Medicalin asiakaskunta poikkeaa Bittiumin muusta asiakaskunnasta, niin tuotteissa ja toiminnoissa on yhteistä teknologiaa ja osaamista. Nykyisessä toimintamallissa synergiat ovat merkittäviä.
d. jotain muuta
Kokonaisuusharkinta ratkaisee. Yksittäisten olettamusten pohjalta tehdyt päätökset eivät usein johda optimaaliseen ja kestävään tulokseen. Voitanee kai todeta, että sinänsä piiloarvo, jos sitä on, ei katoa mihinkään.

17 tykkäystä

Hei ja kiitos kysymyksistä!

Toimituskykyyn tällä hetkellä vaikuttaa nimenomaa komponenttipula. Tiettyjen komponenttien saatavuus on tällä hetkellä hyvin epävarmaa, komponenttitoimituksia siirretään eteenpäin erittäin lyhyellä varoitusajalla, jopa vasta sovittuina toimituspäivinä. Vaatii melkoista ketteryyttä hankinnaltamme, mutta onneksi olemme saaneet keräiltyä tarvitsemiamme komponentteja erissä, joskin toistaiseksi vielä kokonaisuutena liian vähän.

Tietoturvallisten mobiiliratkaisujen kysyntä on selvästi kasvanut, mutta ehkä on parempi olla etukäteen spekuloimatta mahdollisista uusista kaupoista ja asiakkaista. Ja kuten sanoit, mikäli asiakkaalla on vaatimuksena sertifioitu järjestelmä ja tuote, silloin kauppaa ei ilman sertifiointia synny.

9 tykkäystä

Hei,
Kiina ja Venäjä eivät ole kohdemarkkinoita tietoturvallisille tuotteillemme.

11 tykkäystä

Hei taas Axelrod,

Kiitos kysymyksestä, hyvä huomio. Erityisesti puolustusteollisuudessa asiakkaiden tulevaisuuden suorituskykyjä kehitetään yhteistyössä useiden vuosien ajan ja usein jo tuotteidemme kehitysvaiheesta alkaen. Alussa asiakas tilaa tietyn erän tuotteita, jonka jälkeen alkaa jopa vuosia kestävä testausprosessi, jossa tuotteita kehitetään yhdessä suhteessa suorituskykyyn ja sovitetaan olemassa oleviin järjestelmiin ja tuotteisiin. Prosessi on pitkä, mutta näin tuotteiden ja ratkaisujen toiminnallisuuksia ja ohjelmistoja pystytään muokkaamaan matkan varrella asiakkaan tarpeen mukaisiksi. Tämä on tyypillinen prosessi puolustusteollisuuden hankinnoissa.

Vuonna 2019 tehdyssä tuotetilauksessa oli mukana ensimmäinen pilottierä Tough SDR -käsi- ja ajoneuvoradioita ja radiot toimitettiin asiakkaalle vuoden 2020 alussa. Yhteistyö asiakkaan kanssa jatkuu kyllä edelleen, mutta vahvan luottamukseen perustuvan liiketoiminnan luonteen vuoksi meidän on vaikea avata yksityiskohtaisesti eri etappeja meneillään olevista projekteista. Tiedotamme asiakashankkeista ja niiden etenemisestä sitä mukaa, kun niistä voidaan kertoa julkisuuteen.

22.7.2021 julkaistu tilaus tosiaan koski vain Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Viron puolustusvoimat on meidän tärkeä pitkäaikainen asiakkaamme, ja olemme mukana heidän maavoimien IP-tiedonsiirron modernisointia, jossa puolustusvoimien kokonaisjärjestelmän langatonta sekä langallista liitettävyyttä monipuolistetaan ja verkon suorituskykyä parannetaan meidän taktisella tiedonsiirtojärjestelmällämme.

10 tykkäystä

Liikenne- ja viestintäviraston edustaja toivoo, että myös Suomeen syntyisi vastaanotinvalmistajia. Mikähän firma se voisi olla?

6 tykkäystä

vastaanotinvalmistajia

Helkama? :smiley:

3 tykkäystä

Olenko ainoa josta tuntuu että aika käy vähiin ja odotukset paremmasta loppuvuodesta alkavat hiipua. Hiljaista on kun huopatossutehtaalla ja ensilumi satoi jo maahan. Ohjeistuksessa pysyminen olisi tässä tilanteessa melkein posari.

Taitaa kuitenkin käydä niin että lupaukset paremmasta siirtyvät TAAS tuonnemmaksi ja sijoittajilta vaaditaan kovaa uskoa ja kärsivällisyyttä.

Omalta osaltani voin todeta että nyt on menossa viimeinen kerta kun mitataan Bittiumin johdon luottamus. Tulos tai ulos. Joko minun osakkeet tai Huttunen.

6 tykkäystä
1 tykkäys

Finland’s Bittium sells a phone that includes a privacy mode that disables the device’s microphones, camera, and Bluetooth.

However, Tero Savolainen, Bittium’s vice president, warns that a mobile device is only ever as secure as the person using it.

“Even if you have a secure phone, it doesn’t mean that you are safe if the user is not educated on how to use the device securely.”

Puolijohdepulan takia tämä vuosi on jo ns. menetetty, ainoa mitä tässä voi odotella on tiedotteet uusista kaupoista kun kenttäkokeet on saatu päätökseen.

1 tykkäys