Osakesijoittaminen

Bittium. Mitä ajatuksia?

Et ole ainoa Antimidas. Myönnän myös, että Bittiin sijoittaminen ei ole onnistunut. Olisi mukava herättää keskustelua myös siitä tärkeimmästä eli kurssikehityksestä tai tarkemmin siitä, että miksi se ei kehity. Ei mikään mukavin puheenaihe, muttei ole myöskään mukava sijoittajana katsoa tätä kyntämistä. Olen sen verran amatööri, etten myy tätä nyt 15% tappiolla pois salkustani vaan toivon että kurssi kääntyy. Yleensä urheilujengissä valmentajaa vaihtamalla tulos paranee, pörssiyhtiössä sama efekti saavutetaan vaihtamalla toimitusjohtaja. Tässä yhtiössä on potentiaalia, mutta sitä ei saada otettua ulos nykyisellään. Yhtäkään ”posaria” ei ole tullut Huttusen aikana. Minulle alkaa riittämään pikkuhiljaa.

5 tykkäystä

Hei Karoliina,

tiedotitte tänään Cardiac Navigatorin uudesta versiosta, joka tunnistaa automaattisesti AV-katkokset. Voisitteko avata tarkemmin Medicalin liiketoimintamallia? Olisi kiinnostavaa kuulla konkreettisesti eri osa-alueiden painoa-arvoa Medicalin liikevaihdon ja liikevoiton osalta. Paljonko liikevaihdosta tulee Bodyguardian/Faros -laitemyynneistä ja mikä on puolestaan softan ja tarrojen osuus liikevaihdosta? Sijoittajien kannalta olisi suotavaa saada myös informaatiota eri osa-alueiden kasvunäkymistä ja marginaalitavoitteista. Lisäksi tiedustelisin miten Cardiac Navigator pärjää Preventicen BeatLogic vastaan ja onko kyseessä kilpailevat tuotteet vai voiko näitä käyttää rinnakkain? Onko Bittiumilla mahdollisuuksia saada softapuolen liikevaihtoa Preventice-yhteistyön kautta vai tekeekö Preventice nämä asiat ilman Bittiumia?

12 tykkäystä

Joku luottaa Bittijumiin, nimittäin Juha Hulkko lisäsi omistuksia noin 10% ja saavutti 5,0% liputusrajan. Ihan hyvä uutinen, vaikka Hulkolle lisäys taitaa olla ns kahvirahoja

Bittium Oyj on vastaanottanut 29.9.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon 100%:sti omistama yhtiö Jbit Oy on ostanut 159 000 kappaletta Bittium Oyj:n osakkeita. Osakeoston toteutuksen yhteydessä Juha Hulkon yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 28.9.2021 viiden prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Juha Hulkon Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 28.9.2021 yhteensä 1 783 450 osaketta, joka vastaa 5,00 %:a Bittium Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 35 702 264 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

14 tykkäystä
11 tykkäystä

Hei Durandil,

Kiitos kysymyksistä. Silent Period -aika kolkuttelee ovella, mutta vielä ehdin vastaamaan tähän.

Pääosa terveysteknologiaan liittyvästä liiketoiminnastamme on tuotemyyntiä. Tuotteiden lisäksi myymme myös ohjelmistolisenssejä, kertakäyttöisiä elektrodituotteita ja SaaS-palveluita. Pääosa liikevaihdosta tulee tuotemyynnistä ja Preventice on suurin yksittäinen asiakkaamme cardiac-puolella. Yksi strateginen tavoitteemme onkin asiakaskunnan kasvattaminen muualla kuin Preventicen kotimarkkinoilla Amerikassa. Myös suurimmat markkinat Cardiac Navigator -tuotteelle ovat näkemyksemme mukaan USA:n ulkopuolella.

Olemme tuoneet kertakäyttöiset elektrodituotteet aika vasta markkinoille ja niiden absoluuttisen volyymin odotamme kasvavan. Tämä tuo jatkuvaa tulovirtaa kertaluonteisten laitekauppojen lisäksi. Analyysiohjelmistot ja palvelualustat ovat ammattilaisten työkaluja, joiden kohdalla uskomme volyymin myös kasvavan, mutta oleellista on tarjota toimiva ja saumaton kokonaisratkaisu asiakkaillemme. Samoin kuin elektrodeissa, SaaS-tyyppinen toiminta tuo jatkuvaa tulovirtaa laitemyyntien lisäksi. Aina tulee kuitenkin olemaan merkittävä määrä asiakkaita, jotka ostavat pelkästään mittalaitteita ja liittävät ne omiin taustajärjestelmiinsä.

Käsityksemme mukaan BeatLogic on suunniteltu pääasiassa reaaliaikaiseen EKG:n seurantaan (MCT) ja analyysiin, kun taas suurin osa Cardiac Navigatorin käyttäjistä tekee Holter-analyyseja tallennetun EKG-tiedon pohjalta.

19 tykkäystä

Kiitos Karoliina vastauksesta :slight_smile: Tänään alkoi hiljainen periodi, joten pyytäisin sinua ja Bittiumia miettimään periodin aikana viestinnällisestä näkökulmasta, miten voisitte tuoda paremmin yhtiön potentiaalia esille sijoittajille. Yksi tapa tähän on avata sijoittajille bisnesmallin liikevaihdon skaalautuvuutta. Itselleni yhtiöön sijoittaneena olisi kuitenkin tärkeämpää saada käsitystä eri divisioonien liikevaihdon kasvun vaikutuksesta liikevoittoon. Laskelmien tekeminen menee arpapeliksi, kun käsitystä eri tuotealueiden marginaalitasoista ei ole avattu. Ymmärrän toki, että hinnoittelu ja valmistuskustannukset menevät usein liikesalaisuuksien alle. Mutta pystyisittekö avaamaan edes suuntaa-antavasti eri tuotteiden ja tuotealueiden sekä konsultointibisneksen bruttomarginaalitavoitteet? Mainitsit SaaS-tyyppisen toiminnan, niin tästä esimerkkinä pääsettekö bisnesmallissa 75-80 %:n bruttomarginaaliin tai kenties jopa yli näiden tasojen? Elektrodeissa voisi kuvitella marginaalien olevan todella korkeat, mutta miten kannattavaa bisnestä on esim. TacWin-runkoverkot, SDR-käsiradiot tai SDR-ajoneuvoradiot? Olette hienosti edenneet skaalautumattomasta bisnesmallista kohti skaalautuvaa tuotetaloa. Tuotteita on kuitenkin kymmenittäin ja kokonaisuuden hahmottaminen sijoittajan näkökulmasta alkaa olemaan melko mahdotonta. Jos Bittium haluaa kasvattaa arvostustaan sijoittajien silmissä ja tuoda sijoitta-arvoa multippelien nousuna, tulisi yhtiön avata sijoitusidea mahdollisimman tarkasti sijoittajille. Yhtenä esimerkkinä Meksiko, jossa ette saaneet puhelimia kaupaksi itse ja nyt myyntiä tehdään partnerin avustuksella. Luonnollisesti tässä yhtälössä osa katteista menee partnerille, mutta kuinka suuri osuus? Koska informaatiota ei ole ulkona, jää monen sijoittajan ostopäätös osakkeelle tekemättä, kun arviota esim. 5 miljoonan euron MexSat-puhelimien vaikutuksesta tulosriville ei ole mahdollista tehdä riittävällä tarkkuudella. Periaatteessahan tuotteet voivat pahimmassa skenaariossa tuoda pelkkää liikevaihtoa mutta ei lainkaan tulosta tuotanto- ja logistiikkakulujen jälkeen.

18 tykkäystä

Karoliinalle uusi kysymys:

Onko Bittium harkinnut uutta teknologiaa jatkuvasti tuottavana yrityksenä siirtymään yhtiökokoustoiminnassaan myös moderniksi yhtiöksi? Tarkoitan tällä siirtymistä pysyvästi sähköisen kokoustamisen mahdollistamiseen. Kuluneen vuoden yhtiökokous toteutti rajoitetusti tätä ideaa “pakon sanelemana” ja osoittautui välittömästi merkittäväksi muutokseksi, jossa yhtiön kaikilla omistajilla oli mahdollisuus ja osoitetusti myös halu osallistua yhtiön päätöksentekoon.

Koska teknisesti ja muutenkin käytönnän järjestelyiden osalta tällainen on jo osoitettu mahdolliseksi, mikä voisi enää estää tämän suuntauksen?

Vai onko niin, että yhtiön pääomistajat päinvastoin pelästyivät mahdollisuutta, että muut omistajat pääsevätkin vaikuttamaan yhtiön toimintaan? Jos ei mitään muuta, tulevaan yhtiökokoukseen tulisi sitten AINAKIN tuoda sähköiseen etukäteisäänestykseen kysymyksen, haluaako omistajat itse jatkossa yhtiökokouksen sähköistyvän pysyvästi.

Tällaisen välttäminen olisi näkemykseni mukaan selvästi merkki yllä esittämästäni pääomistajien pyrkimyksestä pitää ohjaimet käsissään vähemmistöomistuksella, eikä voi olla hyväksyttävää. Eli, jos sähköisen äänestämisen mahdollistaminen, tai edes sen halukkuudesta tiedustelu ei kuulu jatkossa yhtiön toimintaan, tälle tulisi mielestäni antaa erityisen painavat perustelut.

12 tykkäystä

Voisitko Karoliina selventää, mistä tässä on kyse? Chelton mainostaa laitetta, joka on kovasti Bittiumin Touch Comnoden näköinen. https://www.chelton.com/land/vehicle-intercom-systems/tactical-gateway-interface/
Tough Comnode - Versatile Tactical Terminal | Bittium

8 tykkäystä

En yleensä ota kantaa kurssimuutoksiin mutta selvästi alkaa pörssikin tajuamaan että negarin suhteen ollaan lähellä h-hetkeä. Pari viikkoa osariin ja melkoinen jytky saa tulla että ohjeistuksessa pysytään.

3 tykkäystä

Eikö joku sisäpiiriläinen ostanut viikko sitten, Hulkko?, eli positiivinen yllätys voisi aiheuttaa epäilyksiä sisäpiiritiedon hyväksikäytöstä. Joten posari ei mahdollinen, negari kyllä.

Hulkko kyllä liputti 5% omistusrajan ylityksestä, mutta ymmärtääkseni hän ei sisäpiiriin enää kuulu. Tästä ei siis minkäänlaisia johtopäätöksiä pysty tekemään.

4 tykkäystä

Moikka Karoliina ja kiitos Eetos hyvästä nostosta,

mielenkiintoista nähdä, että Bittium on laajentanut white-label-strategiaansa defense-tuotteisiin. Aiempien kysymyksieni jatkoksi pyytäisin Bittiumia avaamaan tuote- ja divisioonakohtaisten myynti/marginaalitavoitteiden lisäksi white label -strategiaa sijoittajan näkökulmasta. Minkälaisia sopimuksia pääpiirteittäin tehdään ja miten marginaalitasot eroavat oman brändin alla tehdyistä kaupoista? Hoitaako Bittium takuukorjaukset ja miten varaosamyyntien ja huoltojen tuotot ja kulut jyvitetään eri osapuolille?

5 tykkäystä

Sen verta hiljaista täällä, että voisi mainita Bittiumin listattuna Saabin kumppani-listalla.
https://twitter.com/i/broadcasts/1lDGLLdRqazGm

16 tykkäystä

Tämäpä hyvä nosto! Olen ottanut näkemystä hx-hankkeeseen ja ostanut bittiumia sekä saabia salkkuun siitä vinkkelistä.

Parin kuukauden sisällä ollaan viisaampia laitetaanko osakkeet mäkeen vai ostetaanko koko perheen loma Pattayalle :slight_smile:

4 tykkäystä

Ainoa toiveeni on oikestaan, ettei tulisi negaria. Jos sellainen sitten tulee, niin jään valitettavasti tähän jumiin, kunnes myyn jonkun osakkeen salkustani reilulla voitolla ja pystyn ottamaan tappiot verotukseen. Toivon silti kädet ristissä, että pysyttäis edes ohjeistuksessa. Eli nyt on näytön paikka, Q3 on oltava hyvä. Ei enään selittelyjä vaan tekoja!

3 tykkäystä

Ohjaamossa istuvat paitsi ohjaaja, myös vaununjohtaja. Ampuja istuu kuljetettavien kanssa miehistötilassa.

”Hänellä on oma näyttö sekä ohjaimet asejärjestelmälle. Taistelunjohtojärjestelmästä tässä on esimerkkinä Systematicin Sitaware Frontline, Bittiumin SDR-ohjelmistoradio sekä Savoxin sisäpuhelin- ja kamerajärjestelmä.”

9 tykkäystä

Sangen osuvasti otsikoitu tulosennakko

9 tykkäystä

Gripenin valinta kyllä mukavasti sataisi myös bittiumin laariin, kuten myös suuremmassa mittakaavassa toisi enemmän hyvää suomalaiselle teollisuudelle kuin jenkkiverrokit.

5 tykkäystä

Mitä luulet, kun tarjouspyynnössä on yhtenä kriteerinä tuo yhteistyö suomalaisten yritysten ja instituutioiden kanssa, mitä firmoja jenkkitarjoajien tarjouksista löytyy? Se, ettei niitä ole julkistettu, ei tarkoita etteikö niitä siellä olisi. Ja veikkaan, siis en tiedä vaan arvaan, että ne ovat pääosin samoja yrityksiä kuin mitä Saab hehkuttaa.

Tähän on syynsä, joita voi etsiä esim. Bittiumin, Instan ja Patrian mainosmateriaaleista ja uutissyötteistä.

1 tykkäys

Bittium on kommentoinut aiemmin teollisesta yhteistyöstä, että ovat keskustelleet kaikkien tarjoajien kanssa.

5 tykkäystä