Bittium. Mitä ajatuksia?

Bittium on saanut Puolustusvoimilta tilauksen taktisista Bittium Tough SDR™ -sotilas- ja ajoneuvoradioista. Tilaus on arvoltaan noin 4,3 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Kyseessä on 12.12.2018 solmitun hankintasopimuksen lisähankintavaraukseen liittyvä ensimmäinen lisähankinta. Nyt tilattujen radioiden toimitukset alkavat vuoden 2022 aikana. Tilaus ei muuta yhtiön tammi-syyskuun 2022 liiketoimintakatsauksessa 21.10.2022 julkistamaa vuotta 2022 koskevaa taloudellista ohjausta.

21 tykkäystä

“Tilaus on arvoltaan noin 4,3 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Kyseessä on 12.12.2018 solmitun hankintasopimuksen lisähankintavaraukseen liittyvä ensimmäinen lisähankinta.”

“Mikäli lisähankintavarauksen mukaiset hankinnat tehtäisiin täysimääräisinä, niiden arvonlisäveroton arvo olisi enintään noin 207 miljoonaa euroa (arvonlisäverollinen arvo 257 miljoonaa euroa)”

Onko tämä nyt tulkittavissa että 4.3M / 207M on nyt virallisesti tilattu?
Kyllähän tämä on hyvä uutinen ja jos jatkoa tulee tasaisesti niin Defencen tulevaisuus on turvattu.

8 tykkäystä

Hei,

Kiitos aktiivisesta keskustelusta tällä palstalla. Olemme huomanneet, että Bittium Tough SDR -radioiden ympärillä on paljon kiinnostusta ja päätimme kerätä lyhyesti yhteen tapahtumia radioiden kehittämisen varrelta vuosien 2017 ja 2022 välissä. Toivottavasti tästä yhteenvedosta on apua kokonaisuuden näkemiseen.

Puolustusvoimien kanssa vuonna 2017 allekirjoitettu aiesopimus uusista taktisista Bittium Tough SDR -radioista mahdollisti Bittiumille radioiden tuotekehityksen aloittamisen. Reilun vuoden päästä aiesopimuksen allekirjoittamisesta Puolustusvoimat tilasi tuotteita ensimmäisen kerran kahden vuoden toimitusajalla. Käsiradioiden osalta toimitusten aloitus kahden vuoden raamin sisällä onnistui, mutta ajoneuvoradioiden kehitystä jouduttiin vielä jatkamaan. Ensimmäiset ajoneuvoradiotoimitukset päästiin tekemään vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla, eli lähes vuoden myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

Tuotteiden kehitysyhteistyö Puolustusvoimien kanssa on ollut koko ajan erinomaista, tätä emme voi kylliksi korostaa. Tuotteiden jatkuva testaaminen ja huomiot kenttätesteistä ovat mahdollistaneet tuotteiden ominaisuuksien jatkuvan parantamisen jo niiden kehitysvaiheessa tehden tuotteista entistä kilpailukykyisempiä. Tough SDR radiot ovat kiistatta ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia maailmassa.

Puolustusvoimien radioiden käyttöönottosuunnitelmat tarkentuivat ja tuotekehityksen viive alkoi vaikuttaa käyttöönottoon ja sen suunnitteluun. Pääasiallinen viive volyymivaiheeseen siirtymisessä johtuu tuosta tuotekehityksen viiveestä ja tuotteiden ominaisuuksien kärsivällisestä parantamisesta yhdessä asiakkaan kanssa. Tough SDR radiot siirtyvät vuoden 2023 aikana ylläpitoon ja normaaliin SDR-ohjelmistojen ja aaltomuotojen edelleenkehittämiseen. Aiesopimuksen mukaan Puolustusvoimien tavoitteena on tehdä merkittäviä lisähankintoja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Hankintojen toteutumiseen vaikuttavat valtion talousarvion sisältämät vuosittaiset puolustusministeriön hallinnonalan määrärahat. Näistä mahdollisista lisähankinnoista tullaan tekemään erilliset tilaukset.

Tänään olemme vastaanottaneet ensimmäisen Tough SDR -lisähankintatilauksen. Tilauksen arvo on noin 4,3 miljoonaa euroa ja toimitukset aloitetaan vielä tämän vuoden puolella.

Otteita tiedottamisesta Bittium Tough SDR -radioihin littyen:

8.8.2017 Aiesopimus Puolustusvoimien kanssa Tough SDR-tuotteiden kehittämiseksi ja hankkimiseksi. Aiesopimus oli pääperuste tuotekehityksen aloittamiseksi eli Bittium kehittää omalla kustannuksellaan ja Puolustusvoimat valmistelee hankintaa.

12.12.2018 Puolustusvoimat tilaa Tough SDR-tuotteita 10,5 miljoonan euron edestä kahden vuoden toimitusajalla.

8.8.2019 Puolivuotiskatsaus. Varoitimme alustavasti tuotekehityksen viiveistä, mutta kunniahimoisesti ilmoitimme tavoittelevamme ensimmäisiä tuotetoimituksia vuoden loppuun mennessä eli vuotta ennen määräaikaa.

13.2.2020 Tilinpäätöstiedote. Edelleenkin indikoimme viivettä tuotekehityksessä, mutta tavoittelemme tuotetoimitusten aloittamista alkuvuonna eli emme onnistuneet 8.8.2019 ilmoitetussa tavoitteessa 2019 loppuun mennessä.

8.4.2020 Ilmoitimme ensimmäisten käsiradioiden toimitusten alkamisesta.

6.8.2020 Puolivuotiskatsaus. Kertasimme käsiradioiden toimitusten alkaneen huhtikuussa ja kerroimme tavoittelevamme ajoneuvoradioiden toimitusten alkamista vuoden loppuun mennessä siis alkuperäiset toimitustavoitteet viimeistään 2020 loppuun mennessä eivät toteudu.

30.10.2020 Liiketoimintakatsaus. Kerroimme, että ajoneuvoradioiden kehitys on jatkunut edelleen ja tavoittelemme ensimmäisiä toimituksia vielä tämän vuoden aikana eli ajoneuvoradioiden kehityksessä on viivettä.

11.2.2021 Tilinpäätöstiedote. Alkuvuonna investointien pääpaino oli Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradioiden kehityksen loppuunsaattamisessa. Keväällä aloitimme käsiradioiden volyymitoimitukset asiakkaalle. Toisella vuosipuoliskolla tuotekehitysinvestointien pääpaino oli Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradion kehityksessä ja ensimmäiset erät toimitettiin asiakkaalle pilottikäyttöön vuoden lopussa. Tuotteen kehittäminen jatkuu vielä ennen varsinaisten volyymitoimitusten aloittamista.

29.4.2021 Liiketoimintakatsaus. Jatkoimme alkuvuonna Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden toimituksia Puolustusvoimien pilottikäyttöön. Ajoneuvoradioiden tuotekehitys tullaan viimeistelemään perusten pilottikäytön käyttökokemukseen. Tavoittelemme volyymitoimitusten alkamista tämän vuoden aikana. Tässä olimme ehdottomasti väärässä.

6.8.2021 puolivuotiskatsauskatsaus. Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden tuotekehitysprojekti saatettiin päätökseen. Suomen Maavoimat on ottanut M18-johtamisjärjestelmän Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) langattoman runkoverkon operatiiviseen käyttöön. Lisäksi Maavoimat on hankkinut Bittium Tough SDR™ radioita testauskäyttöön ja jatkaa radioperheen kehitystä sekä käyttöönottoa osana M18-johtamisjärjestelmää. Odotamme käsi- ja ajoneuvoradioiden jatkotilauksia vuoden 2022 aikana. Aaltomuotojen kehitys Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen radioihin jatkuu yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Oletimme puolustusvoimien aloittavan hankinnat vuoden - puolentoista kuluessa.

10.2.2022 Tilinpäätöstiedote. ”Huolimatta Bittium Tough SDR™ -radioiden kehitysprojektin viivästymisestä olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Kyseessä ovat maailmanluokan huipputeknologiaa sisältävät ajoneuvo- ja sotilasradiot, jotka ovat kansainvälisesti erittäin kilpailukykyiset. Iso kiitos tästä kuuluu kehitystiimillemme ja asiakkaallemme Puolustusvoimille, joka on ollut mukana radioiden kehityksessä alusta alkaen. Viime vuoden lopussa saimme SDR-radioiden ja niihin liittyvien varusteiden ensimmäisen vaiheen toimitukset asiakkaalle lähes päätökseen. Puolustusvoimat käynnisti radioiden ja niihin toteutettavien aaltomuotojen testaustoimintaa ja tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan valmiutta radioiden laajamittaisempaan käyttöön. Puolustusvoimat valmistelee seuraavan laite-erän hankintaa, ja elokuussa 2017 julkaistun uusien taktisten radioiden hankintaa koskevan aiesopimuksen mukaisiin vuotuisiin tilausmääriin tullaan näillä näkymin pääsemään vuodesta 2024 alkaen.” Tällaisella tavoiteaikataululla puolustusvoimat etenevät ja ymmärrämme, että radioiden istutus operatiiviseen toimintaan käyttösuunnitelmineen, koulutuksineen jne. ottaa aikaa.

5.4.2022 Puolustusministeri Antti Kaikkonen valtuutti Suomen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään hankintasopimuksen Bittiumin kanssa kapeakaistaisen aaltomuodon kehitystyön jatkamisesta Puolustusvoimille toimitettaviin taktisiin Bittium Tough SDR™ -ohjelmistoradioihin. Aaltomuodon kehitystyö aloitettiin vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

21.11.2022 Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktisista Bittium Tough SDR™ -sotilas- ja ajoneuvoradioista.

43 tykkäystä

Tie on ollut pitkä. Miten näissä puitesopimuksissa hinnoittelukomponentti joustaa? Joudutaanko myymään kohonneista komponentti- jne kuluista huolimatta aikanaan sovituilla hinnoilla?

8 tykkäystä

Kiitos viestistä!

Nyt saatu tilaus, vaikkakaan ei tosiaan ole siellä todellisten volyymitoimitusten skaalassa (kuten on jo ollut selvää), on merkittävä uutinen juuri tämän yleisen epätietoisuuden hälventämisessä ja palauttaa omalta osaltani kärsivällisyyttä tilanteen seurantaan.

Viimeaikaisten kirjoitusteni osalta ei tietenkään ole muuta toivetta kuin se, että joutuu (=saa) myöntämään epäilyjen olleen turhia. Yksi askel sitä kohti on nyt otettu. Omalta osaltani jään kuitenkin edelleen harmaalle epäilyksen alueelle, jolta poistutaan vasta, kun viivan alle alkaa jäämään selvästi jotain jaettavaa.

7 tykkäystä

Tässä on vielä Juhan kommentit Puolustusvoimille menevästä tilauksesta.

Bittium on saanut Puolustusvoimilta tilauksen taktisista Bittium Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioista. Tilaus on arvoltaan noin 4,3 MEUR (arvonlisäveroton hinta) eli se on suhteellisen pieni. Olemme osanneet odottaa tilausta, koska Bittium kertoi Q3-katsauksen yhteydessä valmistelleensa uusia laitetilauksia Puolustusvoimien kanssa. Kyseessä on 12.12.2018 solmitun hankintasopimuksen lisähankintavaraukseen (yhteensä enintään 207 MEUR ilman arvonlisäveroa) liittyvä ensimmäinen lisähankinta. Nyt tilattujen radioiden toimitukset alkavat vuoden 2022 aikana, mikä tarkoittanee ainakin osan toimituksista tapahtuvan alkuvuonna 2023. Tilaus ei muuta yhtiön vuoden 2022 ohjeistusta, eikä sillä ole vaikutuksia ennusteisiimme. Hiljaisemman jakson jälkeen on mielestämme kuitenkin tärkeää, että toimitukset jatkuvat edes pienemmässä mittakaavassa.

13 tykkäystä