Bittium. Mitä ajatuksia?

Hei,

Kiitos aktiivisesta keskustelusta tällä palstalla. Olemme huomanneet, että Bittium Tough SDR -radioiden ympärillä on paljon kiinnostusta ja päätimme kerätä lyhyesti yhteen tapahtumia radioiden kehittämisen varrelta vuosien 2017 ja 2022 välissä. Toivottavasti tästä yhteenvedosta on apua kokonaisuuden näkemiseen.

Puolustusvoimien kanssa vuonna 2017 allekirjoitettu aiesopimus uusista taktisista Bittium Tough SDR -radioista mahdollisti Bittiumille radioiden tuotekehityksen aloittamisen. Reilun vuoden päästä aiesopimuksen allekirjoittamisesta Puolustusvoimat tilasi tuotteita ensimmäisen kerran kahden vuoden toimitusajalla. Käsiradioiden osalta toimitusten aloitus kahden vuoden raamin sisällä onnistui, mutta ajoneuvoradioiden kehitystä jouduttiin vielä jatkamaan. Ensimmäiset ajoneuvoradiotoimitukset päästiin tekemään vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla, eli lähes vuoden myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

Tuotteiden kehitysyhteistyö Puolustusvoimien kanssa on ollut koko ajan erinomaista, tätä emme voi kylliksi korostaa. Tuotteiden jatkuva testaaminen ja huomiot kenttätesteistä ovat mahdollistaneet tuotteiden ominaisuuksien jatkuvan parantamisen jo niiden kehitysvaiheessa tehden tuotteista entistä kilpailukykyisempiä. Tough SDR radiot ovat kiistatta ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia maailmassa.

Puolustusvoimien radioiden käyttöönottosuunnitelmat tarkentuivat ja tuotekehityksen viive alkoi vaikuttaa käyttöönottoon ja sen suunnitteluun. Pääasiallinen viive volyymivaiheeseen siirtymisessä johtuu tuosta tuotekehityksen viiveestä ja tuotteiden ominaisuuksien kärsivällisestä parantamisesta yhdessä asiakkaan kanssa. Tough SDR radiot siirtyvät vuoden 2023 aikana ylläpitoon ja normaaliin SDR-ohjelmistojen ja aaltomuotojen edelleenkehittämiseen. Aiesopimuksen mukaan Puolustusvoimien tavoitteena on tehdä merkittäviä lisähankintoja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Hankintojen toteutumiseen vaikuttavat valtion talousarvion sisältämät vuosittaiset puolustusministeriön hallinnonalan määrärahat. Näistä mahdollisista lisähankinnoista tullaan tekemään erilliset tilaukset.

Tänään olemme vastaanottaneet ensimmäisen Tough SDR -lisähankintatilauksen. Tilauksen arvo on noin 4,3 miljoonaa euroa ja toimitukset aloitetaan vielä tämän vuoden puolella.

Otteita tiedottamisesta Bittium Tough SDR -radioihin littyen:

8.8.2017 Aiesopimus Puolustusvoimien kanssa Tough SDR-tuotteiden kehittämiseksi ja hankkimiseksi. Aiesopimus oli pääperuste tuotekehityksen aloittamiseksi eli Bittium kehittää omalla kustannuksellaan ja Puolustusvoimat valmistelee hankintaa.

12.12.2018 Puolustusvoimat tilaa Tough SDR-tuotteita 10,5 miljoonan euron edestä kahden vuoden toimitusajalla.

8.8.2019 Puolivuotiskatsaus. Varoitimme alustavasti tuotekehityksen viiveistä, mutta kunniahimoisesti ilmoitimme tavoittelevamme ensimmäisiä tuotetoimituksia vuoden loppuun mennessä eli vuotta ennen määräaikaa.

13.2.2020 Tilinpäätöstiedote. Edelleenkin indikoimme viivettä tuotekehityksessä, mutta tavoittelemme tuotetoimitusten aloittamista alkuvuonna eli emme onnistuneet 8.8.2019 ilmoitetussa tavoitteessa 2019 loppuun mennessä.

8.4.2020 Ilmoitimme ensimmäisten käsiradioiden toimitusten alkamisesta.

6.8.2020 Puolivuotiskatsaus. Kertasimme käsiradioiden toimitusten alkaneen huhtikuussa ja kerroimme tavoittelevamme ajoneuvoradioiden toimitusten alkamista vuoden loppuun mennessä siis alkuperäiset toimitustavoitteet viimeistään 2020 loppuun mennessä eivät toteudu.

30.10.2020 Liiketoimintakatsaus. Kerroimme, että ajoneuvoradioiden kehitys on jatkunut edelleen ja tavoittelemme ensimmäisiä toimituksia vielä tämän vuoden aikana eli ajoneuvoradioiden kehityksessä on viivettä.

11.2.2021 Tilinpäätöstiedote. Alkuvuonna investointien pääpaino oli Bittium Tough SDR Handheld™ -käsiradioiden kehityksen loppuunsaattamisessa. Keväällä aloitimme käsiradioiden volyymitoimitukset asiakkaalle. Toisella vuosipuoliskolla tuotekehitysinvestointien pääpaino oli Bittium Tough SDR Vehicular™ -ajoneuvoradion kehityksessä ja ensimmäiset erät toimitettiin asiakkaalle pilottikäyttöön vuoden lopussa. Tuotteen kehittäminen jatkuu vielä ennen varsinaisten volyymitoimitusten aloittamista.

29.4.2021 Liiketoimintakatsaus. Jatkoimme alkuvuonna Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden toimituksia Puolustusvoimien pilottikäyttöön. Ajoneuvoradioiden tuotekehitys tullaan viimeistelemään perusten pilottikäytön käyttökokemukseen. Tavoittelemme volyymitoimitusten alkamista tämän vuoden aikana. Tässä olimme ehdottomasti väärässä.

6.8.2021 puolivuotiskatsauskatsaus. Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden tuotekehitysprojekti saatettiin päätökseen. Suomen Maavoimat on ottanut M18-johtamisjärjestelmän Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) langattoman runkoverkon operatiiviseen käyttöön. Lisäksi Maavoimat on hankkinut Bittium Tough SDR™ radioita testauskäyttöön ja jatkaa radioperheen kehitystä sekä käyttöönottoa osana M18-johtamisjärjestelmää. Odotamme käsi- ja ajoneuvoradioiden jatkotilauksia vuoden 2022 aikana. Aaltomuotojen kehitys Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen radioihin jatkuu yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Oletimme puolustusvoimien aloittavan hankinnat vuoden - puolentoista kuluessa.

10.2.2022 Tilinpäätöstiedote. ”Huolimatta Bittium Tough SDR™ -radioiden kehitysprojektin viivästymisestä olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Kyseessä ovat maailmanluokan huipputeknologiaa sisältävät ajoneuvo- ja sotilasradiot, jotka ovat kansainvälisesti erittäin kilpailukykyiset. Iso kiitos tästä kuuluu kehitystiimillemme ja asiakkaallemme Puolustusvoimille, joka on ollut mukana radioiden kehityksessä alusta alkaen. Viime vuoden lopussa saimme SDR-radioiden ja niihin liittyvien varusteiden ensimmäisen vaiheen toimitukset asiakkaalle lähes päätökseen. Puolustusvoimat käynnisti radioiden ja niihin toteutettavien aaltomuotojen testaustoimintaa ja tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan valmiutta radioiden laajamittaisempaan käyttöön. Puolustusvoimat valmistelee seuraavan laite-erän hankintaa, ja elokuussa 2017 julkaistun uusien taktisten radioiden hankintaa koskevan aiesopimuksen mukaisiin vuotuisiin tilausmääriin tullaan näillä näkymin pääsemään vuodesta 2024 alkaen.” Tällaisella tavoiteaikataululla puolustusvoimat etenevät ja ymmärrämme, että radioiden istutus operatiiviseen toimintaan käyttösuunnitelmineen, koulutuksineen jne. ottaa aikaa.

5.4.2022 Puolustusministeri Antti Kaikkonen valtuutti Suomen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään hankintasopimuksen Bittiumin kanssa kapeakaistaisen aaltomuodon kehitystyön jatkamisesta Puolustusvoimille toimitettaviin taktisiin Bittium Tough SDR™ -ohjelmistoradioihin. Aaltomuodon kehitystyö aloitettiin vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

21.11.2022 Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktisista Bittium Tough SDR™ -sotilas- ja ajoneuvoradioista.

45 tykkäystä

Tie on ollut pitkä. Miten näissä puitesopimuksissa hinnoittelukomponentti joustaa? Joudutaanko myymään kohonneista komponentti- jne kuluista huolimatta aikanaan sovituilla hinnoilla?

10 tykkäystä

Kiitos viestistä!

Nyt saatu tilaus, vaikkakaan ei tosiaan ole siellä todellisten volyymitoimitusten skaalassa (kuten on jo ollut selvää), on merkittävä uutinen juuri tämän yleisen epätietoisuuden hälventämisessä ja palauttaa omalta osaltani kärsivällisyyttä tilanteen seurantaan.

Viimeaikaisten kirjoitusteni osalta ei tietenkään ole muuta toivetta kuin se, että joutuu (=saa) myöntämään epäilyjen olleen turhia. Yksi askel sitä kohti on nyt otettu. Omalta osaltani jään kuitenkin edelleen harmaalle epäilyksen alueelle, jolta poistutaan vasta, kun viivan alle alkaa jäämään selvästi jotain jaettavaa.

7 tykkäystä

Tässä on vielä Juhan kommentit Puolustusvoimille menevästä tilauksesta.

Bittium on saanut Puolustusvoimilta tilauksen taktisista Bittium Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioista. Tilaus on arvoltaan noin 4,3 MEUR (arvonlisäveroton hinta) eli se on suhteellisen pieni. Olemme osanneet odottaa tilausta, koska Bittium kertoi Q3-katsauksen yhteydessä valmistelleensa uusia laitetilauksia Puolustusvoimien kanssa. Kyseessä on 12.12.2018 solmitun hankintasopimuksen lisähankintavaraukseen (yhteensä enintään 207 MEUR ilman arvonlisäveroa) liittyvä ensimmäinen lisähankinta. Nyt tilattujen radioiden toimitukset alkavat vuoden 2022 aikana, mikä tarkoittanee ainakin osan toimituksista tapahtuvan alkuvuonna 2023. Tilaus ei muuta yhtiön vuoden 2022 ohjeistusta, eikä sillä ole vaikutuksia ennusteisiimme. Hiljaisemman jakson jälkeen on mielestämme kuitenkin tärkeää, että toimitukset jatkuvat edes pienemmässä mittakaavassa.

13 tykkäystä

Hei @Iiizi
Kiitos kysymyksestä. Pitkäaikaisissa raami- ja projektisopimuksissa on vuosittainen indeksikorotus sovittuna, ja lisäksi kokemuksemme mukaan erityisten syiden perusteella tapahtuneet hintakeskustelut ovat johtaneen hinnantarkistuksiin.

22 tykkäystä

Jälleen yksi maa valitsi ison globaalin toimijan SDR-toimittajakseen, kun britit tilaavat radionsa muualta. Auttamatta näyttää siltä, että tuotteista riippumatta Bittiumin koko ja tunnettavuus ovat sillä tasolla, ettei kansainvälisissä kilpailuissa ole tarjolla kovin isoa roolia muuta kuin kirittämässä isoja toimijoita.

Jos ja kun PV:n hankinnat sentään menevät läpi, kehitystyöhön uponneet rahat saataneen palautettua jonkinlaisella pienellä korollakin, mutta tässä kohtaa (ja oikeastaan jo vuosia sitten) väistämättä tulee mieleen, että voisiko defence-puolesta saada parhaan torjuntavoiton, jos vain myisi tekniikan jollekin noista isoista taloista? Vai onko heilläkään enää mitään intressiä lopulta ainakaan merkittävällä summalla ostaa, kun omat SDR:t ovat jo myyntikelpoisia ja käy myös kaupaksi?

Eli lyhyesti: olisiko mitään mahdollisuutta saada kko defenceä edes kohtuuhinnalla kaupaksi ja onko tätä mahdollisuutta pidetty keskusteluissa?

Jos ei, niin olisi todella kiinnostavaa kuullä edes hieman paremmin, miksi maa toisensa jälkeen sivuuttaa bitin näissä hankinnoissa? Mikä on se syy, miksi bitti uskoo, että asiat ovat toisin vielä jossain muualla? Vai uskooko edes? Onko defence-puolen kohtalo nyt käytännössä päätyä lähinnä Suomen PV:n hovihankkijaksi?

Edit: kun jopa Ruotsi valitsi eri toimittajan, kuinka suuret mahdollisuudet on saada edes yksi kauppa muualta? Onko ne lähinnä teoreettiset?

9 tykkäystä

Tämän perusteella Bittium ei edes ollut mukana kilpailussa:

“L3Harris was selected by the MoD ahead of Ultra Electronics/Rafael Advanced Defense Systems and Thales/Collins Aerospace following extensive testing”

Kenties osin tästä syystä:
"It’s important to stress that these new radios are available today, off-the-shelf,” Norton said, before adding “The investment in these tried-and-tested radios will make for speedier deployments, faster decision-making, and improved soldier safety.”

Maailmassa on aika paljon vanhoja radioita joita pitäisi uusia, että ehkäpä Bittiumin voi pienenä vikkelänä hiirenä napata jotain juustonpaloja mitä pöydältä tippuu.

8 tykkäystä

-Isolla tuotekehityksellä ja porukalla pitkään kehitetyn laitteen täytyy tuottaa vähintään kymmenkertaisesti välittömät kehityskulut jotta se on pitkässä juoksussa kannattava investointi kokonaisuutena. Tuote on liiketaloudellisesti hyvä vasta jos se tuottaa yli 50 kertaisesti kumulatiivisesti elinkaarensa aikana. Tuotebisnestalossa tuotteesta saatavalla rahalla pitää maksaa, vuokrat kulut osingot verot eläkemaksut palkat työsuhdeautot laiteinvestoinnit johdon bonukset matkat messut virheinvestoinnit yms…yms…sekä kehittää vielä se seuraava korvaava tuote.

4 tykkäystä

Eli Defencen maailmalle meno jo epäonnistui, kävi ihan kuten Topi:lle. Tj pistettiin syrjään kun katastrofi tuossa pari kk sitten paljastui firman sisällä.

4 tykkäystä

Niin tässähän se nyt taas tulee esille. Kun firma vatuloi 2-3 vuotta ylimääräistä SDR:n kanssa niin ei siinä ole pelkästään kyse siitä että valmistumiseen meni 2-3 vuotta enemmän kuin piti. Siinä on myös kyse siitä että menetettiin 2-3 vuotta myyntiaikaa ja se näkyy suoraan firman tuloksessa ja osakekurssissa nyt. Ei maailmasta löydy sellaista armeijaa jota kiinnostaa puolivalmis tuote kun valmiitakin on olemassa. Miksi kukaan ostaisi Bittiumilta SDRriä kun eka asia joka selviää on se että BIttium ei ole saanut edes vielä Suomen omille puolustusvoimillekaan isoja toimituksia aikaiseksi? Referenssit pitää olla kunnossa.
Kun nyt ehkä 2024 saadaan enemmän kamaa PV:lle toimitettua niin joskus 2025 lähtien voi olla realistista odottaa diilejä muille tahoille.

3 tykkäystä

Bittium Oyj:n hallitus on päättänyt täsmentää yhtiön pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteita perustuen markkinoiden elpymisen ja odotettavissa olevan suotuisan liiketoiminnan kehittymisen vuoksi. Bittium tavoittelee edelleen keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja nyt arvioi saavuttavansa nämä tavoitteet vuonna 2024.

“Olemme investoineet merkittävästi tuotekehitykseen vuosien 2018-2021 välisenä aikana. Nämä tuotekehitysinvestoinnit on saatettu päätöksen ja olemme siirtymässä tuotekehityspainotteisesta tuoteportfolion laajentamisesta kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen ja kasvuun. Tavoittelemme kansainvälistä kasvua tuoteliiketoiminnassamme sekä taktisten viestintäratkaisujen, että lääketieteen teknologiatuotteiden ja palveluiden osalta tulevien vuosien aikana”, sanoo Bittium Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen.

12 tykkäystä

Ohessa pikaista kommenttia aamun uutisista:

15 tykkäystä

Hienoa että on tavoitteita, tosin yhtiö antoi samat tavoitteet jo vuonna 2017, ihan ei olla päästy tavoitteisiin.

12 tykkäystä

Mielenkiintoinen valinta toimariksi. Näyttää puuttuvan kokemus sekä defence- että medical-sektoreilta. Oman käsitykseni mukaan molemmat toimialat ovat sen verran sisäänpäinlämpiäviä, että olisi varmasti ollut eduksi jos olisi ollut kokemusta ja verkostoja valmiina. Katsotaan miten homma lähtee käyntiin.

10 tykkäystä

“Respiron MDR ja FDA -hyväksyntöjä odotetaan kuluvan vuoden lopulla, jolloin ensimmäiset tuotetoimitukset asiakkaille Euroopan ja Amerikan markkinoilla voivat alkaa.”

Enään kolme viikkoa jäljellä tätä vuotta. Miten mahtaa käydä näiden lupien? Optomedilla oli vastaava tilanne ja he osasivat kertoa jo viime kuussa, etteivät tule saamaan lupaa tänä vuonna. Odottaako Bittium edelleen näitä lupia loppuvuodeksi vai miksi asiasta ei tiedoteta?

12 tykkäystä

Respiron USAn lupien suhteen viimeinen sanamuoto oli kylläkin “vuoden vaihteessa”. Euroopan luvat on saatu Elokuussa laitteelle mutta ohjelmistolle puuttuu vielä. Eli voi mennä hyvinkin ensi vuoden puolelle vielä. Joka tapauksessa olen luottavainen sen suhteen että diilien julkistaminen voi tulla hyvinkin äkkiä lupien saamiseen jälkeen.

9 tykkäystä
30 tykkäystä

Hyvä Bittium! Nyt vaan niin maan perkuleesti kauppaa, saa suorittaa! :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

4 tykkäystä

Tietääkö joku, riittääkö Englantiin myymiseen CE-hyväksyntä? Muistaakseni paikallisella jälleenmyyjällä on sopimuksessa minimimäärä, jota heidän pitää ostaa Resporiroa.

“Medical devices placed on the Great Britain market must have a UKCA mark (UK Conformity Assessed) or a CE marking , depending on which legislation the device has been certified under. Where relevant, the number of the Notified or Approved Body must also appear on the label.”

https://congenius.ch/ukca-impact-swiss-medical-device-approval/#:~:text=Medical%20devices%20placed%20on%20the%20Great%20Britain%20market,Approved%20Body%20must%20also%20appear%20on%20the%20label.

En tiedä auttoiko toi nyt sitten mitään…

4 tykkäystä