Osakesijoittaminen

Boreo - teollinen omistaja ja sarjayhdistelijä

Saatiin vielä joulun alla Yleiselektroniikkakin mukaan järjestelytalkoisiin, kun yhtiö tiedotti eilen laajentuvansa Ruotsiin. Tarkemmat kommentit löytyvät tuoreeltaan täältä.

Huhtikuussa julkaistussa laajassa raportissa pyrimme visualisoimaan sitä, miten itse ajattelemme Yleiselektroniikan yritysostostrategian. Pelikirja on erittäin selkeä ja kuluneen vuoden aikana toteutetut järjestelyt todistavat mielestämme sen, että yhtiö myös näitä kuvioita määrätietoisesti toteuttaa.

5 tykkäystä

Kiitos Joonas hyvistä viesteistä ja ketjun pitämisestä hengissä! Hieman erikoista, että Yleiselektroniikka ei herätä täällä oikeastaan lainkaan keskustelua. Omaan silmään kyseessä on erittäin “piensijottajan näköinen” osake.

Kyydissä on oltu jo ajoista ennen Preatoa. Firma on Preaton mukaan tulon jälkeen kääntynyt ihan päälaelleen halvasta junnaavasta arvo-osakkeesta aktiiviseksi yritysostajaksi ja siten napakkaan kasvuun. Samalla toki kurssi triplannut, mutta hyvästä syystä. Uuden johdon tekeminen lämmittää mieltä. Haasteena tässä on vaihdon vähäisyys, kun Preatolla on 75% omistus ja muutenkin kyseessä pieni yhtiö. Pieni vaihto näkyy aika reiluina kurssireaktioina suuntaa ja toiseen.

Pieni asia, mutta itseäni hiertää vähän tuo Yleiselektroniikka nimi :grin: Villi veikkaus on, että ihan nimen vaihtamalla vähän mediaseksikkäämmäksi, kasvaisi kiinnostus yritystä kohtaan. Yleiselektroniikka kuvaa myös aika huonosti enää firman koko bisnestä. Myöskään nettisivujen uusimisesta en olisi pahoillani :smiley:

4 tykkäystä

Hyvä ja napakka tiivistys tilanteesta!

Nimi on varmasti iso tekijä, mikä estää monia tutustumasta yhtiöön tarkemmin. Tämähän on kohtuullinen haaste myös yhtiön omassa viestinnässä tällä hetkellä. Yleiselektroniikka-konserni kun on hyvin erilainen eläin kuin itse Yleiselektroniikka-liiketoimintayksikkö. Ja kun jälkimmäiseen on joskus tutustunut, niin voi olla vaikea nähdä metsää puulta ja siten sitä, mitä kaikkea konsernin alla tällä hetkellä oikeasti onkaan. Samaisella tutkintalinjalla tulee ohittaneeksi myös juuri tuon ison kuvan eli päälaelleen kääntyneen toimintamallin ja siihen liittyvän arvonluontipotentiaalin.

EIköhän ilman kristallipalloakin voida lyödä lukkoon se, että nimi ja siinä sivussa koko visuaalinen ilme tulevat jossain vaiheessa muuttumaan. Toivottavasti sen myötä yhtiö saa ansaitsemaansa huomiota ja voidaan täällä foorumillakin siirtyä monologista dialogiin!

4 tykkäystä

Yleiselektroniikan verrokkeihin kuuluva ruotsalainen Volati tiedotti eilen myyneensä konserniin kuuluneen ja ravintolisien tukkukauppaan erikoistuneen NaturaMed Pharman (NMP) koko osakekannan. Kyseessä oli ainoa Volatin Consumer-liiketoimintayksikön alla jäljellä ollut liiketoiminta ja se oli Volatin johdon kommenttien mukaan kärsinyt jo pidemmän aikaa heikosta taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi NMP:n toiminnalla oli vain vähän samankaltaisuuksia Volatin muiden liiketoimintojen kanssa, eikä strateginen intressi NMP:n omistamiselle ollut näin ollen kovin korkea. Näitä molempia tekijöitä mukaillen järjestelyn EV/EBITA-kerroin oli noin 3x. Matalaksi jääneestä myyntihinnasta ja realisoituvasta myyntitappiosta huolimatta Volati pitää järjestelyä arvoa luovana, sillä se vapauttaa yhtiön resursseja paremman tuloksentekokyvyn omaavien toimintojen kehittämiseen ja samalla tuo myös pientä lisäkassaa yritysjärjestelyjen toteuttamiseksi.

NMP:n myynnin myötä Volatin operatiivinen rakenne hieman virtaviivaistui ja Consumer-liiketoimintayksikkö putosi kokonaan pois. Nyt yhtiö muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä, jotka ovat Trading, Industry ja Akademibokhandeln. Tradingin alla olevat yhtiöt ovat pääosin rakennusteollisuuden arvoketjussa kiinni olevia toimijoita, joista osalla on myös omaa valmistavaa toimintaa. Kokonaisuudessaan Trading-yksikön alla on 11 yhtiötä, jotka toimivat pääosin Ruotsissa. Näin ollen tämän liiketoimintayksikön kilpailu Yleiselektroniikka-konsernin kanssa on korkeintaan vähäistä. Industry-yksikön alla on puolestaan neljä erilaiseen teolliseen niche-segmenttiin (mm. etikettien valmistusta ja viljankuivausta) erikoistunutta. Myöskään tästä liiketoimintayksiköstä ei löydy Yleiselektroniikan toimintojen kanssa kilpailevia pelureita. Akademibokhandeln on nimensä mukaisesti kirjojen vähittäskauppaan erikoistunut yksikkö, jonka sisällä on kaksi erillistä yhtiötä. Näin ollen Volati koostuu tällä hetkellä yhteensä 17 yhtiöstä ja konsernin toiminta-ala on alla olevia liiketoimintoja mukaillen hyvinkin laaja.

Volatin strategiassa yritysjärjestelyjen rooli on hyvin olennainen ja näitä Volati tarkastalee sekä nykyisiä liiketoimintoja vahvistavien (ts. add-on-järjestelyt) että konsernin toiminta-alaa laajentavien (ts. alustajärjestelyt) mahdollisuuksien kautta. Volatin yritysostostrategian henki on hyvin samanlainen kuin aikaisemmin läpi käydyillä verrokeilla, sillä siinä keskeisiä teemoja ovat etenkin pitkäaikainen omistaminen ja laadullisten kriteerien korostaminen. Ikuinen omistaja ei Volati ei kuitenkaan ole, kuten viimeisin myynti osoittaa. Arvoa ei pyritä luomaan paperilla kauniilta näyttävien operatiivisten synergioiden kautta, vaikka ostettujen yhtiöiden operatiiivisten toimintojen jatkuva kehittäminen osa arvonluontiprosessia tietysti onkin. Ostetut liiketoiminnat säilyttävät kuitenkin päätöksentekoon liittyvän vapauden ja ne vaikuttavat toimivan pääosin itsenäisinä yksikköinä Volatin roolin ollessa lähinnä pääoman allokoinnissa. Alustajärjestelyjen suhteen Volati ei lähtökohtaisesti ole kiinnostunut sellaisisista toimijoista, joiden vuotuinen käyttökate on alle 20 MSEK. Add-on-järjestelyt eivät puolestaan ole kokoon sidonnaisia, ja näissä strateginen sopivuus on absoluuttista kokoa tärkeämpää. Maantieteellisesti alustajärjestelyjä kartoitetaan Pohjoismaiden alueelta, mutta sen sisällä pääpaino on Ruotsissa. Add-oneissa Volati puolestaan arvioi mahdollisuuksia myös Pohjoismaiden ulkopuolisilla alueilla. Kokonaisuudessaan Volati vaikuttaa toteuttavan yritysostostrategiaan konservatiivisella otteella, mistä hyvänä osoituksena on se, että konserni toteaa, että kantaa mieluummin riskiä hyvän järjestelyn missaamisesta kuin huonon toteuttamisesta.

Volatin taloudellisena ykkösprioriteettina on yksinkertaisen ytimekkäästi luoda pitkällä aikavälillä arvoa. Tätä mukaillen konserni tavoittelee 15 % vuotuista ja yli syklin menevää operatiivista tuloskasvua ja yli 20 % oman pääoman tuottoa. Taseensa puolesta yhtiö pyrkii pitämään nettovelka / käyttökate -kertoimen 2-3x haarukassa, mikä on hyvin tyypillinen kehikko Volatin kaltaiselle kokonaisuudelle. Vuosina 2010-2020 (TTM) Volatin meno on ollut väkevää, mistä kertoo liikevaihdon 25 % ja liikevoiton 24 % vuotuinen kasvu. Ruotsalaisilla tuntuu arvonluonti ko. menetelmin luonnistuvan!

5 tykkäystä

Yleiselektroniikan verrokkiryhmään kuuluvat Indutrade ja Lifco toteuttivat heti vuoden alkuun yritysjärjestelyn per yhtiö. Lifco jatkoi häärämistään Isossa-Britanniassa ja hankki sieltä pienen elintarvikepakkauskojeiden valmistajan T. Freemantlen (putoaa Systems Solutions -segmentin alle ja vaihtaa vuositasolla noin 5,5 MEUR). Lifcosta kirjoittelinkin jo aikaisemmin hieman enemmän, joten ei tässä yhteydessä mennä yhtiön isompaan kuvaan sen tarkemmin.

Indutrade kävi puolestaan ostoksilla Suomen puolella ja hankki Pistesarjat Oy:n koko osakekannan. Pistesarjat on tekninen tukkukauppa, joka on erikoistunut teollisten ja jokseenkin vaativien olosuhteiden (mm. jää ja korkeat lämpötilat) kaapeliratkaisuihin. Vuonna 2019 Pistesarjat teki noin 9 MEUR:n liikevaihdolla noin 1,2 MEUR:n liiketuloksen. Tämä tekee yhtiöstä teknisen tukkukaupan viitekehikkoon linjattuna oikeinkin kannattavan toimijan. Indutraden rakenteessa Pistesarjat putoaa Finland-liiketoimintayksikön alle.

Indutrade itse on hyvin samanlainen olento kuin muutkin Yleiselektroniikan verrokkiyhtiöt. Eli kyseessä on teollinen konserni, jonka DNA:ta hallitsee laadukkaiden ja pääomakeveiden niche-toimijoiden omistaminen, hankkiminen ja jatkuva kehittäminen. Rakenteissa olevien liiketoimintojen hallintaan Indutrade soveltaa muiden verrokkien tapaan yrittäjävetoista ja hajautettuun päätöksentekoon nojautuvaa ohjaustapaa. Indutradella on takanaan pitkä historia, sillä yhtiö on perustettu 1978. Yritysjärjestelyjen saralla konserni on ollut erittäin aktiivinen ja toimintahistoriansa aikana järjestelyjä on toteutettu yli 200.

Konserni muodostuu kahdeksasta liiketoimintayksiköstä, jotka ovat: Flow Technology (21 % liikevaihdosta TTM 2020), Fluids & Mechanical Solutions (11 %), Industrial Components (19 %), Measurement & Sensor Technology (12 %), Benelux (12 %), DACH (8 %), Finland (9 % ja UK (8 %). Liiketoimintayksiköille yhteinen nimittäjä on se, että kaikki alla olevat yhtiöt ovat pääosin kiinni teollisten arvoketjujen eri osissa eli mukana on sekä teknisiä tukkureita että yhtiöitä, joilla on omaa valmistavaa toimintaa. Kaiken kaikkiaan konsernin piirun yli 1.800 MEUR:n liikevaihdosta noin 60 % tulee tukkureista ja noin 40 % valmistavasta solusta. Yleiselektroniikan kannalta näistä liiketoimintayksiköistä mielenkiintoisin on Finland. Tämän pääosin rakennus-, elektroniikka-, energia- ja kemikaaliteollisuudessa toimivan yksikön sisällä on operatiivisesti suoraan Yleiselektroniikan omien toimintojen kanssa kilpailevia osia (ts. keskenään kilpailevia päämiehiä). Lisäksi, koska FInland-segmentti on Indutradelle strategisesti tärkeä tulosyksikö ja sitä pyritään yrityostoin kasvattamaan, kisailee Indutrade Yleiselektroniikan kanssa todennäköisesti ja jossain määrin myös samoilla yritysjärjestelyapajilla. Mielenkiintoinen huomio on myös se, että Finland-liiketoimintayksikön alla olevalla Liningilla ja Yleiselektroniikan Machinerylla on yksi yhteinen päämies. Tämä päämies on japanilainen pumppuvalmistaja Tsurumi.

Indutraden taloudellisina tavoitteina on yli 10 % liikevaihdon kasvu, vähintään 12 % EBITA-marginaali sekä yli 20 % sijoitetun pääoman tuotto yli syklin katsottuna. Indutraden kokoluokka ja liiketoimintojen luonteets sekä orgaaniset kasvukuvat huomioiden on selvää, että kasvutavoitteen täyttämiseksi yritysjärjestelyjä on tehtävä vuositasolla useita. Historiallisesti tässä onkin onnistuttu ja vuosina 2010-2020 (TTM) kasvurima on ylitetty. Alla olevassa kuvaajassa Indutraden kannattavuutta on tarkisteltu liikevoittomarginaalilla, mutta kun huomioidaan historiallisesti noin 2 % tasolla olleet PPA-poistot, niin voidaan myös kannattavuustavoite todeta täyttyneeksi.

4 tykkäystä

Osaatko @Joonas_Korkiakoski kertoa Yleiselektroniikan pääomistajasta Preato Capitalista yhtään heidän (suppeita) nettisivujaan enempää? Millä strategialla ovat liikkeellä? Miksi Yleiselektroniikkaa ei ostettu aikanaan kokonaan pois pörssistä? Toimivatko he rahastopohjalta ja onko jossain vaiheessa edessä exit?

Preatolla siis yli 3/4 osakkeista ja tulivat mukaan kesällä 2019. Perinteisempi pääomasijoittajan tarina olisi ollut ostaa firma kokonaan pois pörssistä, kehittää sitä x vuotta ja myydä seuraavalle pääomasijoittajalle tai listata uudestaan. Listalle jättämisen ymmärtää sitä kautta, että osakkeita pystyy käyttämään yrityskaupoissa, mutta tämä tuskin on ainoa syy eikä tätä ole taidettu juurikaan hyödyntää? Pienosakkaat ovat tästä ratkaisusta tietysti hyötyneet, mutta olisi kiinnostavaa tietää millä strategialle pääomistaja on liikkeellä.

1 tykkäys

Terve Notorious_Small!

Preato Capital on yksityisomistuksessa oleva sijoitusyhtiö, kyseessä ei siis ole rahasto. Kuten he omilla verkkosivuillaankin mainitsevat, niin sijoituspolitiikkana on sijoittaa toimialasta riippumatta kannattaviin, kasvaviin, vakiintuneen liiketoimintamallin sekä vahvan kassavirran omaaviin pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin (pääasiassa Ruotsi ja Suomi) yhtiöihin. Muun muassa kesällä 2019 tehdyn ja Yleiselektroniikan osakkeita koskeneessa ostotarjousasiakirjassa mainitaan, että Preato Capitalilla ei ole ennalta määriteltyä omistusaikaa sijoituksilleen, eikä se hae aktiivisesti irtaantumisia (ts. ei erillistä exit-suunnitelmaa).

Samaisessa dokumentissa Preato Capital mainitsi, että Yleiselektroniikka säilytetään pörssiyhtiönä siksi, koska listaus luo Yleiselektroniikalle jatkossakin hyvät edellytykset ja vakaan pohjan sekä liiketoiminnan kehittämiselle että kannattavalle kasvulle. Lisäksi mainittiin myös se, että pörssiyhtiönä oleminen mahdollistaa listaamatonta yhtiötä joustavammat rahoitusratkaisut. Loppukaneettina Preato Capital mainitsi vielä sen, että tavoitteena on kehittää Yleiselektroniikkaa pitkäjänteisesti ja kasvattaa yhtiötä kannattavasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Näinhän on myös tapahtunut.

Tiivistettynä en siis aivan hirveästi osaa pohdintojasi / julkisten kanavien tietoa enempää Preatosta kertoa. Jos ja kun sinulle vielä tiedonnälkää jäi, niin suosittelen pirauttamaan suoraan Preaton osakkaalle Martti Yrjö-Koskiselle. Hän varmasti kertoo yhtiöstä ja sen filosofiasta mielellään lisää. Mitä taas oman osakkeen käyttämiseen tulee, niin joulukuussa toteutetussa PM Sany & Sany Nordic -järjestelyssähän tätä mahdollisuutta hyödynnettiin ensimmäistä kertaa. Eiköhän vastaavanlaista toimintaa nähdä myös jatkossakin.

4 tykkäystä

Jotkut huomasi Arvopaperin jutusta, että YE löytyy myös minulta salkusta. Olen ostanut osaketta meidän seurannan aloituksen jälkeen muutamaan otteeseen ja ajatukseni on lähtökohtaisesti olla tässä pitkäaikaisena omistajana mukana. Ohessa lyhyet perustelut:

  1. Luotan yhtiön omistajaan ja johtoon. Preato on jo ensimmäisellä järjestelyllä osoittanut osaavansa omistaja-arvoa luovat järjestelyt ja ovat herättäneet pörssiuinujan henkiin.

  2. Rakastan tylsiä kassavirtabisneksiä etenkin tänä aikana. YE:n bisnes on monille epäseksikäs eikä hirveästi kiinnosta laajoja massoja, mutta tekee hyvää kassavirtaa ja korkeaa pääoman tuottoa. Täälläkin saa Joonaksen kanssa melkein kaksistaan höpistä :relaxed:

  3. Arvonluonnin yhtälö yritysjärjestelyissä listatulla yhtiöllä on selkeä. Uskon yhtiö pystyvän ostamaan kohtuullisilla hinnoilla pienempiä listaamattomia sekä kykenevän kehittämään niitä paremmiksi yhtiöiksi.

Nykyinen hintahan ei ole enää erityisen halpa omaan makuun. Toisaalta kuten viimeisimmät kaupat osoittaneet, kun saadaan ostettua järkevillä arvostuksilla kohteita, YE:n kertoimet painuvat jälleen alemmiksi. Ja listaus on vahva valuutta ja kilpailuetu ostokohteisiin.

10 tykkäystä

En osaa tuoda tämän yhtiön osalta keskusteluun mitään uutta, mutta mielenkiinnolla luen kaiken mitä ketjuun ilmestyy. Erityis kiitokset Joonakselle verrokkien avaamisesta tähän, ainakaan yhtään suhteellisesti halvemmalla ei tunnu niiden kyytiin pääsevän.

3 tykkäystä

Sieltähän se nimenmuutos ja brändiuudistus tuli kuin tilauksesta :sunglasses:

2 tykkäystä

Yleiselektroniikan ruotsalainen verrokkiyhtiö Volati kertoi hetki sitten ostaneensa suomalaisen JPT-Industria Oy:n koko osakekannan. Kyseessä on yhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa rehu- ja lannoitetehtaita sekä elintarviketehtaiden ja voimalaitosten laitteistoja. Kaikki JPT-Industrian suunnittelemat kokonaisuudet ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ja kyseessä on Volatin mukaan oman niche-alueensa johtava toimija. Konkreettisia tuote-esimerkkejä ovat muun muassa kaurankuorijat ja rehunpussittimet. JPT-Industrian on tehnyt viime vuosina tasaisesti noin 7 MEUR:n liikevaihtoa. Liiketulosta on kertynyt 2018 kohtuullisen syvää tappiota lukuun ottamatta noin 200 TEUR vuodessa. Linkin takana JPT-Industrian kotisivut.

Volatin alla JPT-Industria vahvistaa viljan- ja rehunkäsittelyyn keskittynyttä Tornumia. Volatin johdon mukaan nyt toteutettu järjestely sopii erinomaisesti Tornumin kasvustrategiaan, sillä JPT-Industrian laaja tuoteportfolio parantaa koko liiketoimintayksikön asemaa järjestelmä- ja turnkey-toimittajana. Tätä strategista logiikkaa vahvistaa myös se, että Volati mainitsi tiedotteessa seuranneensa JPT-Industriaa pidemmän aikaa. Kauppahintaa tiedotteessa ei tyypilliseen tapaan mainittu, mutta Volatin hyvinkin konservatiivinen lähestymistapa huomioiden sen voisi olettaa olleen EV/EBIT-kertoimella noin 4-5x haarukassa. Toki ostetun yhtiön strateginen sopivuus ja niche-asema huomioiden kerroin on voinut olla hieman korkeampikin, mutta joka tapauksessa selvästi alle Volatin omien tasojen (2021e: EV/EBIT 13x).

Ruotsalainen Lifco tiedotti tänään ostaneensa osake-enemmistön italialaisesta MultiOne SRL:stä, joka on pienkuormaajien ja niiden lisäosien (mm. aurat, kauhat ja kourat sekä leikkurit) valmistaja. MultiOne toimii globaalilla skaalalla ja yhtiöllä on jälleenmyyntiä kaikilla mantereilla, joskin pääpaino on Euroopassa (31 maata 58 maan kokonaispeitosta). Vuonna 2020 MultiOnen liikevaihto oli noin 27 MEUR ja Orbis-tietokannan mukaan liikevaihto vuonna 2019 oli 23 MEUR. Viimeisen kuuden vuoden aikana MultiOne on ollut reippaassa kasvuvaiheessa noin 23 % keskimääräistä vuosikasvua heijastellen. Orbis-tietokannan mukaan MultiOne on tehnyt vuosina 2015-2019 keskimäärin 24 % liikevoittomarginaalia ja yli 30 % sijoitetun pääoman tuottoa. Kyseessä siis mitä ilmeisimmin hyvinkin laadukas ja siten mainiosti Lifcon yritysostokriteereihin sopiva yhtiö.

Lifcon alla MultiOne täydentää Demoliton & Tools -liiketoimintayksikkö ja sen sisällä Crane & Excavator Attachments -divisioonaa. Vuonna 2019 Demoliton & Tools -yksikön liikevaihto oli noin 355 MEUR (26 % koko konsernista) ja EBITA:a yksikkö teki noin 80 MEUR:n verran. MultiOne-järjestely oli Lifcolle alkaneen tilikauden toinen. MultiOnen hankinta täydentää Lifcon jo ennestään laajaa kauha- ja kouratarjoamaa, mutta samalla laajentaa myös arvoketjua varsinaisiin (pien)kuormaajiin. Tässä valossa hankinnan strateginen arvo vaikuttaakin hyvältä, sillä nyt Lifco kykenee tarjoamaan tietyille kauha- ja koura-asiakkailleen myös kokonaisia kuormaajaratkaisuja. Toki järjestely luo myös suoraa arvoa, kun huomioidaan Lifcon oma arvostustaso (2021e: EV/EBIT 26x) ja pomminvarmasti selvästi tätä matalammaksi jäänyt MultiOnen kauppahinta.

Myös Indturade-konserni teki järjestysnumeroltaan vuoden toisen transaktion, kun se tiedotti tänään ostaneensa hollantilaisen Fire Proof BV:n koko osakekannan. Kyseessä on vuositasolla noin 7 MEUR vaihtava tukkuri, joka on erikoistunut tulenkestäviin rakennusmateriaaleihin ja -komponentteihin sekä tuotetarjoamaa täydentäviin palveluihin. Yhtiö pyörittää toimintaansa Benelux-maissa ja konkreettisia tuote-esimerkkejä ovat muun muassa pinnoitusmateriaalit, täyteaineet ja kaapelilaatikot. Orbis-tietokannasta ei tällä kertaa löytynyt tietoa siitä, minkälaista kannattavuutta Fire Proof on viime vuosina saanut aikaan. Indutraden kriteerit ja ostetun yhtiön niche-asemoituminen huomioiden kannattavuustaso lienee kuitenkin vähintään hyvä (ts. liikevoittomarginaali > 5 %).

3 tykkäystä

Boreon eli viime perjantaihin asti Yleiselektroniikan ruotsalainen verrokkiyhtiö Momentum Group on viimeisen viikon aikana tehnyt periaatteessa viisi järjestelyä. Viime tiistaina yhtiö tiedotti ostaneensa kolme sähkömekaanisiin palveluihin erikoistunutta yksikköä Assemblin El Ab:lta (ts. kyseessä liiketoimintakauppa). Yhteensä nämä pajat ovat tehneet vuodessa noin 90 MSEK:n liikevaihdon ja ne konsolidoidaan Momentum Groupin Components & Services -segmentin alle. Ostetut liiketoiminnat eivät olleet osa Assemblinin omaa strategiaa ja siksi niille haluttiin löytää parempi koti.

Toisena tai laskutavan mukaan neljäntenä järjestelynä Momentum hankki 70 % enemmistöosuuden Mekano Ab:sta. Mekano on tekninen tukkukauppa, jonka tuotteita ovat muun muassa sähkömoottorit, teollisuuspumput, vaihteistot ja kuulalaakerit. Päämiehinä yhtiöllä on muun muassa Siemensin, ABB:n, Grundforsin ja Atlas Copcon kaltaisia tunnettuja toimijoita. Momentumin mukaan Mekano on vääntänyt vuodessa noin 145 MSEK:n liikevaihtoa ”suotuisalla” kannattavuudella. Orbis-tietokannasta löytyi, että Mekano teki vuosina 2015-2018 keskimäärin noin 6 % liikevoittomarginaalia ja vuonna 2019 pienen tappion. Momentumin alla Mekano lasketaan osaksi Components & Services -segmenttiä.

Momentumin tuorein liike tapahtui myös Ruotsissa, sillä yhtiö osti perjantaina Öbergs i Karlstad Ab:n. Kyseessä on paineilmasovelluksien ja -ratkaisuiden toimittamiseen keskittynyt tukkukauppa ja Momentumin mukaan paikallinen markkinajohtaja. Öbergsille vahvoja teollisuudenaloja ovat Momentumin lausuntojen mukaan paperi- ja sellu- sekä autoteollisuus.
Vuositasolla Öbergs on tehnyt tasaisesti noin 50 MSEK:n liikevaihtoa ja Orbisin kannasta löytyvien tietojen perusteella yli 8 % liikevoittomarginaalia. Sijoitetun pääoman tuottoluvut ovat olleet tavattoman vahvoja ja ne ovat liikkuneet 30 % paremmalla puolella. Myös Öbergs liitetään osaksi Components & Services -segmenttiä. Yhdenkään järjestelyn kauppahintaa yhtiö ei tyypilliseen tapaansa kommentoinut.

Momentum Group itse on puolestaan teollinen omistaja, joka rakentuu teollisten kulutustavaroiden (mm. hiomakoneiden laikat ja hitsauslangat), komponenttien ja tarvikkeiden (mm. laakerit ja työvaateet) sekä näihin liitännäisten palveluiden tarjoamiseen asemoituneista yhtiöistä. Operatiivisessa mielessä Momentum poikkeaa muista verrokeista, sillä yhtiön rakenteissa ei ole omaa valmistavaa tuotantoa lainkaan. Konserni ohjaa itseään kahden liiketoimintayksikön kautta ja nämä ovat varsinainen nimihirviö Tools, Consumables, Workwear & Protective Equipment (noin 87 % liikevaihdosta TTM 2021) sekä Components & Services (noin 13 % liikevaihdosta TTM 2021). Maantieteellisesti Momentumin fokus on Pohjoismaissa ja yhteensä täältä tuleekin yli 98 % konsernin liikevaihdosta. Suomi on Momentumille kohtuullisen hyvän kokoinen palsta reilulla 13 % liikevaihto-osuudella. Suomen liikevaihto tulee lähes täysin TOOLS-liiketoiminnasta. TOOLSin tarjoama on pääosin pienempää kulutustavaraa, eikä varsinaisia investointihyödykkeitä. Tämän takia Momentumilla / TOOLSilla on vain vähän Boreon Suomen liiketoimintojen kanssa kilpailevia kokonaisuuksia.

Strategisessa mielessä ja pääpiirteissään Momentumin punomat juonet ovat hyvin samankaltaisia kuin muillakin verrokkiyhtiöillä. Eli tiivistettynä tarkoin kriteerein ja kohdennetusti toteutetut yritysostot ovat olennaisessa osassa Momentumin kasvua. Ostetuille yhtiöille myös annetaan muiden verrokkien pelikirjasta tuttu operatiivinen autonomia. Arvoketjun perspektiivistä Momentumin strateginen fokus kuitenkin hieman verrokeista poikkeaa, sillä yhtiön oma fokus vaikuttaa olevan puhtaasti valmistavan toiminnan ulkopuolella.

Konsernin taloudellisena tavoitteena yltää vähintään 15 % vuotuiseen EBITA-kasvuun yli syklin tarkasteltuna sekä tehdä yli 20 % oman pääoman tuottoa. Vuonna 2017 listattu yhtiö on tuloskasvutavoitteessaan onnistunut, mutta pääoman käytön tehokkuudessa on ollut vielä hakemista.

5 tykkäystä

Boreon uunituoreet kuulumiset videon muodossa.

4 tykkäystä

En ole vielä lukenut laajaa raporttia, mutta näyttää että siellä etusivulla th olisi 34e ja Inderesin etusivulla seurattavien kohdassa 33e. Pikkujuttujahan nämä ja teillä varmaan kiireinen viikkokin, mutta kiitos hyvästä työstä, terveisin tyytyväinen B. pienomistaja.

BOREO OYJ Pörssitiedote 19.2.2021 klo 10:30

Boreo nostaa omistusosuutensa Noretron Komponentit Oy:ssä 100%:n ostamalla 10%:n vähemmistöosuuden yhtiön toimitusjohtajalta Jukka Rannikolta

Boreo on allekirjoittanut 19.2.2021 yhtiön toimitusjohtajan Jukka Rannikon kanssa sopimuksen, jonka mukaisesti se on nostanut omistusosuutensa 100%:n Noretron Komponentit Oy:ssä (”Noretron”). Boreo on omistanut 90% Noretronin osakekannasta vuoden 2017 tammikuusta lähtien, jolloin se osti enemmistön yhtiön osakekannasta Jukka Rannikolta ja muilta henkilöomistajilta.

Transaktion taustalla on Boreon ja Noretronin johdon yhteinen tavoite on parantaa edellytyksiä Noretronin liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen osana Boreo-konsernia.

Noretron on vuonna 1995 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut korkealuokkaisten sähkömekaniikan komponenttien, kuten audio- ja videoliittimien, AV-kaapeleiden ja -tarvikkeiden sekä laitetuulettimien maahantuontiin ja myyntiin. Yhtiön päämiehiä ovat muun muassa Nidec, Neutrik ja Cordial.

Osakkeista maksettava kauppahinta on noin 0,2 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kaupan toteutushetkellä käteisellä ja toteuttamalla Boreo Oyj:n noin 0,1 miljoonan euron suuruinen suunnattu osakeanti Jukka Rannikolle. Uusien liikkeellelaskettavien osakkeiden lukumäärä on 3.500 kappaletta ja niiden merkintähinta, perustuen 30 päivän kaupankäyntimäärällä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 17.2.2021 saakka, on 30,10 euroa osakkeelta ja ne edustavat noin 0,14 prosenttia Boreon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Boreon liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 581 000. Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka on yrityskaupan rahoittaminen ja konsernin liiketoimintojen kehittäminen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 1.3.2021 alkavan viikon aikana perustuen keskimääräiseen rekisteröintiaikaan. Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille rekisteröinnin jälkeen ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla yhden pankkipäivän kuluessa osakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

1 tykkäys

Kiitos, kun huomasit! Korjataan tämä pikimmiten kuntoon!

1 tykkäys

Boreon strategiatilaisuuden ohjelma tiedotettiin hetki sitten.

3 tykkäystä

Boreossa on kyllä jotain äärimmäisen mielekästä. Eikös tutkimusten mukaan juuri säännönmukaisia strategisia yritysostoja tekevät firmat saavuta ylituottoja markkinoilla. EV-EBITDA 6 kertoimella ostettaessa ja lainattaessa muutaman prosentin korolla arvonluontia tapahtuu jo ennen synergioita

Oikein mieltä lämmittää, kun menee firman sivuille ja heti ensimmäisenä lävähtää ilmoitus pääkonttorin ja varaston siirtymisestä kalliista Espoosta edullisempaan ja logistisesti järkevämpään sijaintiin Vantaalle :yum:

2 tykkäystä