Digia sijoituskohteena

Infotilaisuus on ohi. Kuulosti omaan korvaani siltä, että katteista on jouduttu tinkimään kakkoskvartaalilla. Miten muut tämän asian näkevät?

@Joni_Gronqvist haastatteli Timo Levorantaa, hyvä haastis! :slight_smile:

Aiheet: 00:00 Aloitus 00:12 Q2:n pääkohdat 01:17 Markkinalta vastatuulta 02:53 Epävarmuus asiakaskysynnässä 05:07 Tekoäly 07:11 Digian monimuotoisuus 08:02 Näkymät loppuvuodelle

4 tykkäystä

Jonilta uusi Digian yhtiöraportti! :slight_smile: :gem:

Digian liikevaihto kasvoi hyvin orgaanisesti ja oli yli odotusten Q2:lla. Kannattavuutta painoi kuitenkin inflaatio ja vaikka tulos kasvoi hyvin jäi se odotuksista. Digian hyvä myynti aikaisempina neljänneksinä ja iso jatkuvan liikevaihdon osuus tukee liikevaihtoa nykyisessä asiakaskysynnän epävarmuudessa. Lähivuosina odotamme hieman sektoria heikompaa orgaanista kasvua ja paranevaa kannattavuutta, mikä on alle uusien taloudellisten tavoitteiden ja kannattavuuden osalta myös alle näkemämme potentiaalin. Tuottopotentiaali tuloskasvun (reilu 10 %) ja osinkotuoton (3 %) myötä ylittää edelleen oman pääoman tuottovaateen.

Rapsasta lainattua:

Kansainvälisen liiketoiminnan osalta yhtiö tavoittelee yli 15 %:n osuutta liikevaihdosta strategiakauden lopussa. Vuonna 2022 kansainvälisen liikevaihdon osuus oli noin 8 %. Arviomme mukaan tavoitteen saavuttaminen vaatii uusia yritysostoja. Näin fokus yrityskauppastrategiassa tulee arviomme mukaan olemaan ulkomailla. Kommenttien perusteella yhtiö pitää useita ovia auki maantieteellisesti ja osaamisportfolion osalta.

image

https://www.inderes.fi/fi/markkinan-vastatuuli-hidastaa-mutta-ei-pysayta


Tässä on myös aamarikommentti. :slight_smile:

7 tykkäystä

Mr. Markkina näyttää olevan Jonin lisää -suosituksesta eri mieltä. Ostolaita on käytännössä tyhjä. Edes Ingman ei osta näillä hinnoilla?

2 tykkäystä

Ohjelmisto- ja palveluyritys Digia Oyj:n yhteistyö Puolustusvoimien kanssa laajenee. Yhtiö on valittu Puolustusvoimien Verkkotietojärjestelmän (VTJ) toimittajaksi. Kilpailutetun sopimuksen kokonaisarvo optioineen on 12 miljoonaa euroa ja kesto 7 vuotta.

Puolustusvoimat on kilpailuttanut Verkkotietojärjestelmänsä (VTJ) ja valinnut toimittajakumppaniksi Digia Oyj:n. Digia toimittaa vuosien 2023–2030 aikana Puolustusvoimille tietoliikenneverkkojen dokumentoinnin hallintajärjestelmän ja siihen liittyviä ylläpito-, tuki- ja koulutuspalveluita. Sopimus sisältää myös option järjestelmän hankinnasta eri turvaluokan verkkoihin. Järjestelmälle tullaan tekemään Katakri 2020:n mukainen tietoturva-auditointi, ennen käyttöönottamista.

13 tykkäystä

Digia on solminut noin kolmen miljoonan euron arvoisen kumppanuuden johtavan suomalaisen finanssi- ja vakuutusalan yhtiön kanssa.

Digia toimittaa asiakkaalle kehittäjätiimin uudella Team as a Service -mallilla. Malli yhdistää parhaat puolet projektitoimituksista sekä yhteistyömallista, jossa asiakas ostaa henkilötyövoimaa omaan ohjaukseensa. Asiakkaalle työskentelee lähtökohtaisesti nimettyjen henkilöiden ryhmä, mutta tiimin osaamista täydennetään tarpeen mukaan digialaisten laajalla erityisosaamisella.

Tiimi osallistuu sekä loppukäyttäjäpalveluiden että asiakkaan sisäisten järjestelmien kehitykseen.

7 tykkäystä

Missä viipyy Digian negari? Muut alan yhtiöt ovat jo varoittaneet…

1 tykkäys

Digialla kohtuulisen hyvin julkista sektoria ja paljon ylläpitotyylistä jatkuvaa sopimuskantaa. Uusien projektien aloitusten väheneminen ei vaikuta niin paljon. Korjatkaa jos olen väärässä.

3 tykkäystä

Digian strategian tavoitteena on luoda kestävää kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Strategiakaudella 2023–2025 yksi yhtiön tavoitteista on kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen 15 %:iin liikevaihdosta. Top of Minds -yrityskauppa on askel tällä kasvumatkalla.

Digia Oyj, lehdistötiedote, 21.9.2023

Digia Oyj ja Top of Minds AB:n omistajat ovat allekirjoittaneet 20.9.2023 sopimuksen, jolla Digia Oyj ostaa Top of Minds AB:n koko osakekannan. Kaupan suunniteltu toteuttamispäivä on 2.10.2023.

Top of Minds on kannattavasti kasvava, vuonna 2011 perustettu ruotsalainen IT-konsultti- ja palveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen korkealuokkaisia palveluja datan ja analytiikan konsultointiin, integraatioihin, verkkokauppaan ja projektinjohtoon. Top of Mindsin asiakkaita ovat muun muassa ICA, Åhlens, Svenska Spel ja Länsförsäkringar. Top of Mindsin AB:n palveluksessa työskentelee 63 henkilöä sen toimipisteessä Tukholmassa. Yhtiön liikevaihto oli elokuussa 2023 päättyneellä tilikaudella noin 10,1 MEUR (114,1 MSEK)* ja liikevoitto noin 1,4 MEUR (16,3 MSEK)*.

Tällä hetkellä Digia toimii Ruotsissa liiketoiminta-analytiikkaan erikoistuneen Climberin ja finanssialan ratkaisuihin keskittyneen Digia Swedenin kautta. Kaupan jälkeen Digialla työskentelee lähes 300 datan ja analytiikan ammattilaista.

Osapuolet ovat sopineet, että yritysjärjestelyn kauppahintaa ei julkisteta. Kokonaiskauppahintaan sisältyy tulevaisuuden liikevoittotavoitteisiin sidottu ehdollinen lisäkauppahinta. Top of Mindsin liikevaihto oli elokuussa 2023 päättyneellä tilikaudella noin 10,1 MEUR (114,1 MSEK)* ja liikevoitto noin 1,4 MEUR (16,3 MSEK)* (noin 14,3 % liikevaihdosta). Yhtiön siirtyvä nettovarallisuus on noin 3,3 MEUR (39,8 MSEK)*. Yrityskaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia. Top of Minds jatkaa edelleen omana yhtiönään ja on yksi Digia Oyj:n tytäryhtiöistä. Yhtiön johdossa jatkaa Patrik Ekström. Top of Mindsin luvut yhdistellään Digia-konserniin lokakuun 2023 alusta alkaen.

*EUR/SEK keskikurssi 11,25

10 tykkäystä

Tässä on Jonin kommentit tuoreesta Digian ostoksesta. :slight_smile:

Digia kertoi eilen ostavansa ruotsalaisen Top of Minds AB:n. Kauppa on linjassa yhtiön kansainvälistymisstrategiaan ja selvä loikka sen tavoitteiden saavuttamisessa. Kauppahintaa ei julkistettu, mutta transaktiorakenne ja yhtiön historia laskee riskitasoa.

4 tykkäystä
2 tykkäystä

Hei!

Digian ensi vuoden tulosjulkistusajankohdat on julkaistu: Digian tulosjulkistamisajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

Seuraava tulosjulkistus läheneekin jo, Q3-tulos tulee ulos perjantaina 27.10. klo 15.00!

8 tykkäystä

Energiakonserni Lahti Energia Oy kehittää toimintaansa ja uudistettujen liiketoimintaprosessien ja -tavoitteiden tueksi yhtiö kilpailutti toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen liittyvät jatkuvat palvelut. Strategisesti merkittävän ERP-hankkeen kumppaniksi valittiin ohjelmisto- ja palveluyritys Digia, jolla on vahva energia-alan kokemus ja referenssit. Monivuotisen sopimuksen arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa.

4 tykkäystä

Tässä on Jonin ennakkommentit, kun Digia julkaisee Q4-liiketoimintakatsauksensa perjantaina. :slight_smile:

Digia julkaisee Q3-liiketoimintakatsauksen perjantaina kello 15.00. IT-palvelumarkkinassa on edelleen selvää epävarmuutta, mutta arvioimme Digian selvinnen tästä vielä suhteellisen kuivin jaloin suuren jatkuvan liiketoiminnan ansiosta. Ennustamme liikevaihdon orgaanisen kasvun hieman hidastuneen, mutta edelleen kasvaneen hyvin, kun huomioidaan haastava markkinatilanne. Lisäksi arvioimme kannattavuuden parantuneen orgaanisen kasvun ja siten laskutusasteiden ajamana. Lisäksi seuraamme luonnollisesti kommentteja markkinan muutoksista ja uusmyynnistä.

4 tykkäystä

Digian Q3-tulos on livenä, olkaapa hyvät: Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023 (tilintarkastamaton)

7 tykkäystä

@Joni_Gronqvist ja Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta juttelivat Q3:sta ja näkymistä.

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:27 Q3:n pääkohdat
01:45 Mitkä osa-alueet vetivät kasvua
03:31 Top of Minds -yritysosto
05:07 Synergiat
06:11 Asiakkaiden budjetoinnit ensi vuonna
07:11 Fokusalueet tuleville kvartaaleille

1 tykkäys

Tässä on Jonin tekemä tuoreyhtiörapsa yhtiöstä. :slight_smile: :gem:

Digian liikevaihto kasvoi hyvin orgaanisesti ja kannattavuus oli myös isossa kuvassa linjassa odotuksiimme Q3:lla. Yhtiön tekemistä rajoitti edelleen asiakashankkeiden viivästyminen, mikä painaa laskutusasteita ja rajoittaa kannattavuuspotentiaalin realisoitumista. Lähivuosina odotamme hieman sektoria parempaa orgaanista kasvua, johtuen isosta jatkuvan liiketoiminnan osuudesta, mutta kannattavuuden olevan alle potentiaalin. Tuottopotentiaali tuloskasvun (10 %), osinkotuoton (4 %) ja kertoimien maltillisen nousuvaran myötä ylittää edelleen oman pääoman tuottovaateen.

image

https://www.inderes.fi/fi/research/viela-hyvin-haastavassa-markkinassa


EDIT:

Tässä olisi vielä aamarikommentti:

3 tykkäystä

Hei! Päivitetty laaja yhtiöraportti on nyt saatavilla :point_right: Kansainvälistyminen ja skaalautuvat ratkaisut keskiössä | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

11 tykkäystä

Tässä olisi vielä aamarikommentti Jonilta. :slight_smile:

Digia jatkoi systemaattista strategian toteutusta viime kaudella investoiden omiin ratkaisuihin ja jatkoi yritysostoja vahvistaakseen kilpailukykyään. Nykyinen strategiakausi 2023-25 on luonnollista jatkumoa aikaisemmille, missä suurimpana muutoksena on vahvempi kansainvälistyminen. Ennustamme yhtiön jatkavan maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja vauhdittavan kasvua yritysostoin. Ennustamme kannattavuuden nousevan lähivuosien aikana tehtyjen investointien ajamana, mutta olevan alle koronavuosien tasojen. Osakkeen arvostuskuva on kokonaisuudessa houkutteleva (tuotto-odotus <15 % ja 2024e P/E 11x). Toistamme lisää suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 6,2 euroon (aik. 5,8) heijastellen parempaa luottamusta tuloskasvuun. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

4 tykkäystä
4 tykkäystä