EcoUp - tuotteita ja palveluita vähähiiliseen rakentamiseen

EcoUpin yhteydessä on puhuttu vähän Venäjästä. Syynä on tietenkin se, ettei ole suoraa Venäjä-riskiä. Ote tilinpäätöksestä:

Venäjän laaja eristäminen Euroopan markkinoilta tulee välillisesti vaikuttamaan myyntiimme, mutta tämän vaikutuksen odotetaan olevan pientä. EcoUpilla ei ole eikä nykyisen johdon toiminta-aikana tule olemaan suoraa vientiä Venäjälle.

EcoUpin Ekovilla -tuotteiden raaka-ainepohja koostuu kotimaisista kierrätysmateriaaleista ja tuotanto on kilpaileviin tuotteisiin verrattuna erittäin energiatehokasta. Tämän johdosta yhtiö kokee, että EcoUp on markkinassa suhteellisesti hyvin suojautunut ja vallitsevan kriisin negatiiviset vaikutukset yltävät meihin koko rakennusmarkkinan mahdollisen stagflaatioisen laskun tai logistiikkakulujen pitkävaikutteisen nousun myötä.

Tanskalaiset kuitenkin törmäsivät Karjalan mäntyyn neljällä tehtaalla Venäjällä.

Viipurin investointi peruttiin:

As previously communicated, however, we have cancelled the EUR 200 million expansion investment in the Vyborg, Russia factory.

Rockwool seisoo yhdessä venäläisten kollegojen kanssa Ukrainan tukena, eikä näe siinä ristiriitaa.

For ROCKWOOL, there is no contradiction in standing side by side with the Ukrainian people and at the same time standing side by side with our Russian colleagues.

Lopulta Suomeen tuodaan eristetuotteita Norjasta ja Tanskasta.

4 tykkäystä

Tälle aamulle saatiin RT:n suhdannekatsaus EcoUpin tuote- ja palveluliiketoiminalle kriittisestä Suomen rakentamisesta. Alas ollaan tulossa, mutta mitään jääkautta ennuste ei silti povaa (riskit toki taipuvat RT:n mukaankin alaspäin). Lisäksi EcoUpille tärkeän matalan rakentamisen RT odottaa pärjäävän suhteessa toimialaa paremmin. Kasvu ja ehkä jopa myynnin puolustaminen lienee kuitenkin ensi vuonna revittävä markkinaosuuksista. Tähän EcoUpilla pitäisi olla edelltyksiä, kunhan vihreä trendi kantaa. Lisäksi Venäjän eristetuotannon kasvavat ongelmat voivat hieman avittaa myös EcoUpia. Helppoa markkinaosuuden ottaminen ei kuitenkaan ikinä ole. RT:n suhdannekatsaukseen pääsee tästä.

16 tykkäystä

Negari EcoUpilta. Tavoitteita siirretään eteenpäin parilla vuodella:

Vallitseva tilanne vaikuttaa myös Kiertotalousteknologia-liiketoiminnan toimijoiden päätöksentekoon hidastavasti. Taustalla ovat muun muassa nopeasti muuttuvat materiaalikustannukset teräksen ja eräiden prosessissa käytettävien kemikaalien osalta, sekä yleisesti uuden teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvät kaupalliset riskit, joiden koetaan korostuvan.

Positiivista on että EcoUp alkaa tiedottamaan useammin:

27.10.2022 Liiketoimintakatsaus Q3 2022

5 tykkäystä

itselle laitettiin 200 mm 2015. saatiin hyvään hintaan kun naapurustossa oli työt menossa useamassa talossa. työn osuus merkittävä joten tuli hyvä kotitalousvähennys

Analyytikon kommentit tavoitteiden siirtoon:

Leikkaamme EcoUpin tavoitehintamme 5,75 euroon (aik. 8,50 €) ja pudotamme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. osta).

3 tykkäystä

Perjantain tiedote ja sen sisällä tavoitteiden siirto löi niitin sille, että IPO-analyysi meni kiville. Käpälää pystyyn virheen merkiksi.

Viikonloppuna vedin sitten pöydän puhtaaksi ja takin kääntöön tämä tarkastelu johti. Perustelut löytyvät raportista, joka on täällä. Avasin myös raportin kaikille vapaasti luettavaksi, kun tuli iso muutos näkemykseen.

59 tykkäystä

EcoUp on voittanut vuoden Kiertotalousteko -palkinnon.

Valtakunnallinen Vuoden Kiertotalousteko -palkinto on myönnetty tiistaina kiertotalousyhtiö EcoUpille Kemissä ACEF2022 Arctic Circular Economy Forumissa.

Valitettavasti palkintona ei ollut rahaa, vaan nimikkopuu ja nokipannukahvit, joka ei lämmitä tavanomaista osakkeenomistajaa.

9 tykkäystä

Taas samalla tehtaalla palo kuin silloin listautumisen aikaan.

15 tykkäystä

Ainakin kolmatta kertaa palokunta tehtaalla viimeisen parin vuoden aikana. Paloherkkää toimintaa ja varmaan myös huonoa tuuria. Toki nyt vauriot jäivät varmaan pieniksi, kun yhtiö ei aiheesta tiedottanut.

14 tykkäystä

Mika Hyttinen näkee EcoUpissa potentiaalia pitkän ajan sijoituskohteena… Alla linkki Youtube videoon.

8 tykkäystä

Muutos EcoUp Oyj:n johtoryhmässä

Yhtiötiedote, muutos johtoryhmässä, 10.8.2022 klo 17.30

EcoUpin digitalisaatiojohtaja ja johtoryhmän jäsen Henrik Hirvensalo on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta 10.8.2022 ja siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Hirvensalo jatkaa tehtävässään elokuun loppuun saakka.

  • Haluan omasta ja johtoryhmän puolesta kiittää Henrikiä hänen työstään EcoUpin liiketoiminnan ja prosessien hallinnan kehittämisessä, yhtiön toimitusjohtaja Antti Ollikainen toteaa.

Sen enempää spekuloimatta tätä ja tietenkin syy lähtöön voi olla mikä tahansa, mutta äkkiseltään ei miltään hyvältä uutiselta vaikuta.

5 tykkäystä

EcoUp Oyj puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022: EcoUpin liikevaihdon kasvu
jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla, tulos laski ennakoidusti
Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.
Tammi – kesäkuu 2022
• EcoUp Oyj:n liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja oli 14,1 (13,0) miljoonaa euroa.
• Yhtiön Ekovilla-puhallusvillatuotteen sekä kierrätetystä puhtaasta mineraalivillasta valmistetun
Ikivilla-tuotteen kysyntä oli ennätyksellisen korkealla tasolla.
• Eristetuotteiden vienti Tanskaan ja Ruotsiin oli voimakkaassa kasvussa. Aloitimme
eristetuotteiden viennin Puolaan.
• Levyeristeiden ennätyksellistä vertailukautta heikompi kysyntä heikensi katsauskauden
kasvulukemaa.
• Käyttökate pieneni ja oli 0,3 (1,6) miljoonaa euroa eli 2,3 % (12,0 %) liikevaihdosta. Yhtiön
kannattavuus heikkeni johtuen strategian mukaisten kärkihankkeiden toteuttamiseen
liittyneistä investoinneista ja panostuksista sekä tuotannontekijöiden kustannusten äkillisestä
ja ennakoimattomasta noususta, johon sopimusrakenteiden vuoksi ei voitu reagoida riittävän
nopeasti. Yhtiö on kehittänyt sopimusrakenteitaan tavoitteenaan reagoida poikkeuksellisiin
tuotantokustannusten muutoksiin jatkossa nopeammin. Myös liikevoitto pieneni ja oli -1,4
(0,2) miljoonaa euroa.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 0,0 (5,5) miljoonaa euroa.
• Yhtiö sai 15.3.2022 patentin kehittämälleen laitteistolle, joka mahdollistaa mineraalivillajätteen
energiatehokkaan jalostamisen uudeksi raaka-aineeksi.
• Raportointijaksolla tehtiin merkittäviä investointeja kasvustrategian mukaisiin kärkihankkeisiin,
mm. kiertotalousteknologioiden sekä uusien tuotteiden, kuten hiilineutraalien
akustiikkatuotteiden, kehittämiseen. Raportointijaksolla yhtiö investoi Kiertotalousteknologia-
liiketoimintaan noin 1,5 M€.
• Yhtiön aikaisemmin kehittämien, kemikaalien käyttöön perustuvien menetelmien kaupallinen
kannattavuus ei ole ollut vielä riittävää, mikä on viivästyttänyt jo pitkällä olevia neuvotteluita
loppuasiakkaiden kanssa ja kiertotalousteknologioiden kaupallistamista. Tämän vuoksi yhtiö
kehittää vaihtoehtoisia, edullisempia menetelmiä mineraalipohjaisten jätejakeiden
hyödyntämiseksi tavoitteenaan mm. kehittää kilpailukykyinen vaihtoehto sementille.
Tuotteeseen liittyvät uudet menetelmät perustuvat jopa 100-prosenttisesti jäte- ja
sivuvirtamateriaalien käyttöön, jolloin ne eivät ole riippuvaisia prosessissa tarvittavien
kemikaalien määrästä tai markkinahinnoista aiemmin kehitettyjen menetelmien tapaan.
Näiden uusien menetelmien odotetaan siirtyvän teollisen mittakaavan testaukseen alkusyksyn
aikana.
https://www.inderes.fi/fi/tiedotteet/ecoup-oyj-ecoup-oyj-puolivuosikatsaus-11-3062022

Tässä vielä ennakkotunnelmat:

Jälkitunnelmat:

Toimitusjohtajan haastattelu:

Vaikuttaa siltä, että monet ovat jo luopuneet EcoUp-sijoituksista, koska keskustelu on hyvin vähäistä.

Uusi analyysi ja tavoitehinnan päivitys:

EcoUpin H1-numerot olivat odotuksiamme heikommat ja kasvaneiden suhdanneriskien sekä inflaatio-ongelman takia ennusteemme etenkin lähivuosille laskivat selvästi.

5 tykkäystä

Tässä vielä premium-jäsenille koko päivitys. Ennusteemme laskivat selvästi lähiajoille johtuen liikevaihtosiirtymistä etenkin teknologiassa, inflaatiosta ja suhdanneriskeistä, vaikka arvioimmekin paremman kausiluonteen, kuluttajien eristeremonttikonseptin ylösajon sekä hintojen korotusten ansiosta EcoUpin kannattavuuden pohjan jääneen H1:lle.

Kiertotalousteknologian suhteen lähivuosien kehityskaarta on vielä hyvin vaikea arvioida, vaikka kevään hidasteita huolimatta mielestämme kirvestä kaivoon liiketoiminnan suhteen olekaan mitään syytä viskata. Selvempää liikevaihtoa odotamme kuitenkin liiketoiminnalta nyt vasta vuonna 2024 ja liiketoiminnan tuottovaatimus on ollut selvässä nousussa yleisten (rahapolitiikan kiristyminen) ja yhtiökohtaisten (inflaatiosta johtunut sakkokierros) tekijöiden takia. Perinteisessä liiketoiminnassa kyse on enemmän perinteisempien suhdanne- ja inflaatiotekijöiden hallitsemisesta ja niihin sopeutumisesta, mutta tältäkin osin riskit toimintaympäristön osalta ovat kasvussa, vaikka EcoUp voikin viennin, kuluttajien eristeremonttikonseptin ja verrokkeja maltillisemmin energiaintensiteetin avulla rimpuilla happanevaa suhdannetta vastaan arviomme mukaan rajua riskiä myynnin sakkaamisesta.

EcoUpin tuoteliiketoiminnan kansainvälinenverrokki Rockwool muuten antoi tulosvaroituksen kannattavuudestaan hiljattain. Rockwool tekee mineraalivillaa, jonka valmistamiseen korkeat energiakustannukset alkavat todennköisesti iskeä voimalla H2:lla ja ensi vuoden alussa. Rockwoolin kurssi on tullut alas lähes 50 % tänä vuonna, mikä on ainakin toistaiseksi tullut kertoimien laskusta (2023e: EV/EBITDA 6x). Rockwoolin vakaata tulosta povaava konsensusennuste tosin näyttää haastavalta energiakriisin mittakaavaan suhteutettuna. Keskeisten verrokkien hinnoittelun tippumisen takia myös EcoUpin perinteisen liiketoiminnan hyväksyttävät kertoimet ovat olleet paineessa, vaikka missään tiukassa verrokkihinnoittelussa osake ei osien summa mallissamme kuljekaan.

5 tykkäystä

Kirjoitin jo aikaisemmin keväällä olevani skeptinen tuon teknologiatuotteiden kehityksen suhteen. Nyt kun asia on realisoitunut, en voi olla myös ajattelematta, että jo listautumisen yhteydessä yhtiö maalaili tuosta sellaisia myyntipuheita, joille ei ollut tuolloinkaan katetta. Ku … tus? Siis, mitä todella omaa teknologiaa Ecouppi on kehittämässä, josta asiakkaat ovat valmiit oikeasti maksamaan? Paketoivatko vain muiden teknologioita ja päälle konventionaalista kemiaa?
Hyvä jos joku lähellä olija voi selventää? Ja näin vääräuskoisuuteni osoittautuisi harhaksi :slight_smile:

1 tykkäys

Maaliskuussa EcoUp sai patentin keksinnölleen, joka mahdollistaa mineraalivillajätteen energiatehokkaan jauhatuksen ja suodatuksen uudeksi raaka-aineeksi. Mikäli patenttipapereista oikein ymmärsin, pihvi piilee etenkin kehitetyn laitteiston ominaisenergian kulutuksessa eli energiatehokkuudessa. Tällä taas on rooli kannattavuudessa eli siinä, että siitä olisi valmis joku joskus maksamaan, vaikka alkuperäisillä tuotantopanoksilla kannattavuus ei riittävä yllättäneen inflaation takia ollutkaan. Mineraalivillajäte päätyy näinä päivinä yleensä kaatopaikalle, joten halukkaita maksajia luulisi löytyvän esimerkiksi rakennusliikkeistä, jos joku ottaa jätteen vastaan kaatopaikkamaksua alemmalla hinnalla.

4 tykkäystä

Lisää henkilöitä poistuu johtoryhmästä:
https://www.inderes.fi/fi/tiedotteet/muutoksia-ecoup-oyjn-johtoryhmassa-sini-rytky-jattaa-yhtion-ilari-hirvensalo-keskittyy

Kiertotalousteknologia-liiketoiminnan kaupallisena johtajana toiminut Sini Rytky jättää yhtiön vuoden 2022 lopussa ja luopuu nyt paikastaan yhtiön johtoryhmässä. Kiertotalousteknologia-liiketoiminnassa teknologiajohtajana toimiva Ilari Hirvensalo keskittyy jatkossa teknologian kehittämistyöhön ja jää pois yhtiön johtoryhmästä.

1 tykkäys

Jep jep, ei hyvältä näytä kyllä tuokaan lähtö.

Yleensä mietin kun yhtiö listautui, että investoidaan kaikkeen mahdolliseen ja nähdään erinomaiset kasvunäkymät joka sarakkeella, että miksi yhtiö tuli sillä ajatuksella pörssiin että jaetaan osinkoa, vieläpä semmoinen melko säälittävä 500k euron potti, joka kuitenkin oli lähes puolet tuloksesta. Miksi semmoinen summa piti edes jakaa? Witted kertoo suoraan että osinkoa ei jaeta, koska rahalle keksitään muuta käyttöä, hyppää mukaan jos haluat. Erittäin suuri vaikutelma oli jo silloin, mutta on nyt varsinkin, että EcoUp halusi lokeroitua osingonmaksajaksi, jotta moni vain lähtisi mukaan tähän. En tiedä olenko oikeassa, mutta yhtä kaikki, tuon osingon jakaminen oli suoranaista idiotismia.

No nytpä yhtiö luultavasti siitäkin luopuu. Toki yhtiö oli kannattava ja perusliiketoiminta vakaata kun yhtiö listautui, ja muutenkin elettiin vähän eri aikaa, joten sikäli.

Teknologian edistyminen ei näytä hyvältä, kun yhtiö yrittää keksiä nyt vaihtoehtoisia ja edullisempia menetelmiä. Ymmärrän @Antti_Viljakainen että analyytikkona otat kaiken huomioon kun määrität arvoa Teknologialle, mutta jos itse sijoittaisin tähän niin en ehkä vähääkään välittäisi rahapolitiikan kiristymisen vaikutuksesta Teknologian arvoon vaan keskittyisin vain, saako yhtiö tuotteen lentoon vai ei. Tuotteen arvo kuitenkin nojaa siihen miten se luo arvoa tulevaisuudessa…

Sinänsä ymmärrän yhtiön halun ja tarpeen listautua sillä investoitavalle rahalle oli huutava pula (mutta, osinko???) ja Teknologia näytti todellakin lupaavalta ja näyttää edelleen toki, ja mikä tärkeintä, myös erittäin tervetulleelta ratkaisulta. Olen erittäin iloinen, että tällainen ratkaisu on Suomessa keksitty mutta se pitäisi saada nyt käyttöön vielä. Teknologian potentiaalia luonnollisesti puolsi myös patentin saaminen sekä se, että yhtiö käsittääkseni käyttää Teknologiaa myös omassa tuotannossaan ihan hyvällä menestyksellä, kaiketi. Eli en yhtiön listautumista enkä Teknologiaa suinkaan kusetuksena pitäisi, kun muutenkin todellisuudessa eletään hyvin synkkiä aikoja, mutta on yhtiö silti pienen höykytyksen mielestäni ansainnut. Yrityksen johdon tärkein tehtävä on allokoida pääomat tehokkaasti, tämän yhtiön kohdalla ei ainakaan siinä olla onnistuttu.

4 tykkäystä

Toki näin, ulkoisilla olosuhteilla ei ole väliä, jos tuote lentää. Kuitenkaan ihan kauhean paljon viisaammaksi en tule, vaikka pohtisin kuukauden teknologian tulevaisuuden arvonluontia. Syvemmälle tekniikkaan hyppääminen vaatisi aikalailla erilaista osaamista ja julkista dataa/tietoa aiheesta on hyvin vähän. Mahdollisuus on kuitenkin mielestäni edelleen ilmeinen (valtava määrä mineraalivillaa menee vuosittain kaatopaikalle) sakkoringistä huolimatta eikä siitä varsinaisesti ole viitteitä, että itse prosessin toimivuuden kanssa olisi fundamentaalisia ongelmia. Näin ollen laskenut arvo kuvaa samalla myös heikentynyttä lyhyen ajan odotusarvoa teknologian suhteen, minkä hidasteet aiheuttivat, vaikka tekstissä tämä tulikin esiin vähän toista kautta.

Arvioisin, että tässä taustalla oli se, että yhtiö uskoi aidosti, että rahaa riittää sekä kasvuun että osinkoihin. Tätä tukivat myös omat silloiset mallinnukseni, sillä odotettu kasvu korkealla myyntikatteella putosi varsin nätisti läpi tulokseen eivätkä investointisuunnitelmat absoluuttisissa euroissa mitenkään valtavia olleet (yritysostothan eivät varsinaisesti kuulu EcoUpin strategiaan samaan tapaan kuin monella muulla listautujalla ja orgaanisella puolella asiat eivät välttämättä ratkea pelkästään rahaa ongelmakohtiin kaatamalla). H2 meni vielä jokseenkin näillä raiteilla, mutta sodan puhkeamisen nämä mallinnukset menivät luonnollisesti vihkoon tulospuolen osalta (investoinnit taas ovat olleet suurin piirtein sitä mitä pitikin). Vastaavasti maaliskuussa julkaistua viime vuoden osinkoehdotusta ei varmaan haluttu enää vetää takaisin, vaikka toukokuussa osingon maksun aikaan H1:n sakkaus onkin ollut melkoisella varmuudella nähtävissä. Tämän päästän vielä läpi sormien, mutta tämän aamun päivityksessä nollasin osinkoennusteet tälle vuodelle ja ensi vuodelle. Suhtautuisin itsekin erittäin kriittisesti osingon maksun järkevyyteen seuraavilta vuosilta, mikäli tuloskehitys ei ole merkittävästi ennusteitani parempaa.

5 tykkäystä

Juttua tänään Kouvolan sanomissa Kouvolan Ekovillan tehtaasta.

8 tykkäystä

Tässä on Antin ennakkokommentit EcoUpin Q3-liiketoimintakatsausta varten. :slight_smile:

Kyseessä on yhtiön ensimmäinen liiketoimintakatsaus, joten vertailuluvut ja raportin rakenne eivät ole tiedossa. Arviomme mukaan yhtiöllä on vastassa kuitenkin melko korkealla lepäävä rima viime vuoden hyvän markkinatilanteen jäljiltä. Siten vertailulukuihin ei ole välttämättä asiaa. Arvioimme silti yhtiön parantaneen selvästi Q3:lla suhteessa reippaasti tappiolliseen alkuvuoteen, sillä Q3:lla volyymit ovat kausiluonteisesti reilusti alkuvuotta paremmat ja myös inflaatiota on ehditty kompensoida hinnankorotuksilla H1:stä enemmän. Emme tee muutoksia varovaiseen näkemykseemme EcoUpista ennen Q3-raporttia.

2 tykkäystä