Osakesijoittaminen

Endomines, kultaan keskittynyt juniorikaivosyhtiö

Avataan ketju foorumille myös Endominesille! Yhtiössä myös tapahtuu nyt erittäin paljon, kun Fridayn tuotantoa ajetaan ylös, muita kehityshankkeita viedään eteenpäin ja projektisalkkua on vahvistettu sekä lyhyen ja pitkän ajan rahoitusta todennäköisesti myös järjestellään.

Avasin neljä viimeisintä raporttiamme vapaasti luettavaksi kaikille ja ne löytyvät Endominesin yhtiösivulta (https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/endomines). Oma näkemyksemme Endominesista on toistaiseksi varovainen Fridayn tuotantotason nousuun liittyvän epävarmuuden ja rahoitusriskien takia, vaikka kultamarkkinan tilanne onkin vallitsevissa olosuhteissa suotuisa. Päinvastaisia näkemyksiäkin yhtiöstä on kuitenkin esitetty. Juniorikaivosyhtiöissä tuottopotentiaali on luonnollisesti korkea, jos riskejä ei realisoidu.

Vastailen mielelläni kysymyksiin omasta näkökulmastani. Voin myös välittää jossain vaiheessa kootusti kysymyksiä yhtiölle, jos pystyvät/haluavat avata suunnitelmiaan tällä rintamalla!

4 tykkäystä

Mitä tarkoittaa käsite ‘juniorikaivosyhtiö’? Mikä on tämän Fridayn kaivoksen break even -piste kullan hinnalle?

Juniori- ja seniorikaivosyhtiöille ei ole universaalia määritelmää, mutta yleensä junioriyhtiöksi luokitellaan malminetsintään ja/tai yhden/muutaman kaivoksen operointiin keskittyneet yhtiöt, joiden liikevaihto mitataan korkeintaan kymmenissä miljoonissa euroissa (esim. Endomines). Senioriyhtiöt ovat vastaavasti suurempia useiden kaivosten operointiin ja monesti myös useiden metallien tuottamiseen keskittyneitä sekä malminetsintäprojekteista koostuvaa projektisalkkua hallinnoivia yhtiöitä (esim. Barrick Gold, Rio Tinto, Glencore BHP jne.) Liikevaihdot ovat miljardiluokassa. Näiden väliin jäävät vielä niin sanotut midtier-pelurit (useita kaivoksia ja kehityshankkeita, liikevaihtoa 100-1000 MEUR).

Endominesin on arvioitunut Fridayn kaivoksen kassakustannusten on arvioitu olevan 650-900 USD/unssi (tasoon liittynee vielä olennaista epävarmuutta, sillä kaupallinen tuotanto on vasta starttailemassa). Näin ollen kaivokselle pitäisi jäädä nykyisellä kullan hinnalla käyttökatetta karkeasti 700-1000 USD per unssi. Tästä on kuitenkin maksettava vielä konsernikulut, tuotannon ylläpitämiseen vaadittavat investoinnit ja konsernin rahoituskulut ennen kuin voidaan alkaa miettiä, paljonko yhtiölle sää allokoitavaksi 1) muiden projektien kehityshankkeisiin ja investointeihin 2) velkojen takaisinmaksuun 3) osingoiksi. Näin ollen odotan, että Fridaystä tulee sinällään hyvin kannattava projekti (kunhan tuo käteiskustannustaso pitää paikkansa). Friday-kaivoksen pienehkö koko ja muiden hankkeiden vaatimat pääomat huomioiden on mielestäni täysin selvää, että Fridayn kassavirralla Endominesin kunnianhimoista kehitysohjelmaa ei yksin rahoiteta.

1 tykkäys

Hyppäsin kyytiin. K2 ehkä auttoi ja tiedote tietenkin.

Tämän päivän tiedotteessa vahvistettiin käytännössä tapahtuneeksi se, mitä huhtikuun alkupuolella ennakoitiin tapahtuvaksi (ts. kaupalliset toimitukset alkavat). Toki tuo tiettyjä riskejä eliminoi ja toimitusten aloittaminen USA:sta on virstanpylväs yhtiölle. Q1-raportti nähdään torstaina. Tuloslaskelman numeroilla ei ole vielä suurempaa merkitystä, huomio keskittyy Fridayn tuotantomäärään odotettuun kehityskaarren (tuotanto-ohjeistuksen antamiseen pitäisi olla nyt eväät) sekä tietysti rahoitustilanteeseen. Pre-kommentti oli tämän aamun aamukatsauksessa.

Paljon on yhtiössä viime aikoina tapahtunut myös Fridayn ylösajon lisäksi. Transatlantic-diili on menossa kuun lopulla maaliin ja myös lyhytaikaista rahoitusta on kerätty. Pitkän ajan rahoitusta todennäköisesti myös työstetään taustalla. Markkinatilanne on tietenkin myös erittäin suotuisa nyt.

Päivitys Endominesista tulee perjantaina. Tarkoitus on myös saada vielä laaja raporttin ulos ennen kesää.

Nyt kun uusimman Endomines-päivityksen nimi on “Odotamme rahoitusratkaisua”, niin olisiko @Antti_Viljakainen hieman mahdollista valottaa millaiseksi ennustatte tulevan rahoitusratkaisun kokoa?

Endominesin rahoitustarpeen määrää on äärimmäisen vaikea arvioida yhtiön ulkopuolelta (Endomines ei myöskään ole kommentoinut asiaa juurikaan) ja luonnollisesti rahan tarpeen määrä riippuu myös tavoitellusta kehitysvauhdista. Tällä hetkellä uskon kuitenkin pitkän ajan rahoitustarpeen 100 000 unssin tuotannon saavuttamiseksi lähivuosina olevan kahdeksennumeroinen määrä dollareita. Pääomia yhtiö tarvinnee lähivuosina ainakin seuraaviin kohteisiin:

 • Fridayn negatiivinen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (ainakin Q2:lla volyymi voi olla niin alhainen, että kuluja ei saada katettua), 2020
 • Fridayn käyttöpääoma, 2020
 • Kairaukset Fridayssa kaivoksen mineraalivarantojen luokittelun parantamiseksi ja elinkaaren jatkamiseksi 2020-2022
 • Kairaukset Rescuessa/Unityssä ja Kimberlyssä tuotantopotentiaalin varmistamiseksi, mineraalivarantoarvioiden parantamiseksi ja uuden malmin löytämiseksi 2020-2023
 • Buffalo Gulchin ja Fridayn avolouhoksen kairaukset tuotantopotentiaalin varmistamiseksi, mineraalivarantoarvioiden päivittämiseksi, uuden malmin löytämiseksi 2022-2025
 • Rescuen (ja Unityn) rikastamon kunnostaminen ja investointeja kaivokseen, 2021-2022
 • Rikastamo Kimberlyyn ja investointeja kaivokseen, 2022-2023?
 • Buffalo Gulchin ja Fridayn avolouhoksen rikastamo ja investointeja kaivokseen 2023-
 • Käyttöpääomaa USA:ssa Fridayn jälkeen käynnistyviin kaivoksiin 2021-
 • US Grantin rikastamon kunnostaminen ja investointeja kaivokseen 2020-2023
 • US Grantin ja Kearsagen kairaukset tuotantopotentiaalin varmistamiseksi, mineraalivarantoarvioiden päivittämiseksi, uuden malmin löytämiseksi 2020-2023
 • Karjalan kultalinjan malminetsintä 2020-
 • Investointi Pampalon kaivoksen syväjatkeeseen ja paluu tuotantoon, 2020-

Tuossa varmaan tärkeimmät. Melkoisen paljon on tietysti muuttujia ja myös vapausasteita matkassa, mutta listan pituuden valossa on mielestäni selvää, että pitkälle aikavälille tässä vaiheessa vaadittava rahoitustarve on Endominesin markkina-arvoon suhteutettuna tuntuva. Paljon tietysti riippuu myös siitä, missä vaiheessa Friday ja myöhemmin muut kaivokset alkavat tuottaa positiivista kassavirtaa, joka helpottaisi rahoitustarvetta. Näin ollen operatiivisella kehityksellä on suuri rooli rahoitusasioiden kannalta, vaikka pelkällä operatiivisella kassavirralla vaadittavaa kehitystyötä ei rahoiteta.

Yhtiön kassa oli Q1:n lopussa lähes tyhjä. Q2:n puolella tulee lisää rahoitusta, mutta toisaalta yhtiö maksaa Q2:lla myös Transatlantic-järjestelyn käteismaksuja ja Q4:llä on maksettava takaisin Q2:lla nostettu lyhytaikainen laina. Näin ollen rahoitusuutisia on todennäköisesti odotettavissa jo lähiaikoina. Rahoituksen järjestymistä tukee tietysti kultamarkkinan erittäin hyvä tilanne ja myös yhä suotuisa näkymä, jota ilman yhtiöllä saattaisi olla saada pitkän ajan (riski)rahoitusta vaaditussa mittakaavassa. Tässä tilanteessa uskoisin, että kiinnostuneita sijoittajia löytyy, mutta rahoituksen hinta ja paketin rakenne on toki auki.

1 tykkäys