Enento Group - laatua, osinkoa ja/tai kasvua?

Enento Group

Aika luoda foorumille ketju Enento Groupista, tämä vielä puuttuu. Kyseessä on entinen Asiakastieto Oyj, joka yhdistyi 2018 ruotsalaisen UC AB:n kanssa. Suomalaiset kuluttajat tuntevat entisen Asiakastieton luottotieto-palveluista, mutta yrityksellä on myös monenlaista taloustietoihin, hinta-arvioihin ja dataan perustuvaa liiketoimintaa laajasti pohjoismaissa. Vähän optimistisella tulokulmalla tähän saa ‘bumtsibum’ meininkiä kun yrityksen ydin on laadukkaan ja monipuolisen datan keräämistä, siitä tehtyä älykästä statistiikkaa ja mallinnusta, sekä jalostettuja digitaalisia palveluita.

Yrityksen omasta esitemateriaalista

Taloustiedot lyhyesti:

Osakekohtaiset luvut:
image

Miten itse tulkitsen numeroita:
PE-vaikuttaa korkealta, mutta se on laskettu 33/1,08=30,6 raportoidusta tuloksesta 1,08€/osake nykyistä korkeammalla osakekurssilla 33€. Osakekohtainen kassavirtaan perustuva ‘oikaistu tulos’ joka ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta on 1,49€ ja tästä laskettu nykyinen PE 25/1,49=16,8. Yritys on maksanut viime vuodet 1€/osake osinkoa joka on 4% nykyhinnalle ja tähän on vahvan kassavirran sekä taseen puolesta varaa. Lisäksi yritys on kasvanut defensiivisellä liiketoiminnalla historiassa noin 6% (2018 poislukien) ja tavoittelee 5-10% kasvua. Tätä olisi tultava myös uudesta liiketoiminnasta, jonka yhtiö raportoi erikseen. Oikaistu liikevoitto % on noin 30% ja tästä kassavirtasuhde on 51-66%, mikä kertonee jonkinlaisesta vallihaudasta ydinliiketoiminnassa. Yrityksessä yhdistyy siis hyvä laatu, hyvä osinkotuotto ja hyvä kasvu!

Omistajat
Enento Group lentää vähän tutkan alla. Omistajista suurimpia ovat Rahoitus- ja vakuutuslaitokset (64%) ja kotitalouksien (9%) ja ulkomaiden (6%) osuus on pieni. Rahastot vähän lisänneet ja hallintarekisterit vähentäneet, ei suuria muutoksia:

Likviditeetti on mielestäni kohtuullinen. Valitettavasti toimivalla johdolla ei ole merkittäviä osakeomistuksia, mutta yhtiöllä on sentään osakepohjaisia kannustinjärjestelyjä. Positiivisena uutisena yhtiö aikoo hankkia 1 500 000 omaa osaketta, joita mahdollisesti voitaisiin käyttää yritysjärjestelyissä kun palkkiopohjainen diluutio on ollut hyvin pientä.

Tavoitteet

Osinko
Viime vuodet 1€/osake, rahavirta kattaa investointien jälkeen, vastaa 100% nettotulos ja noin 70% ‘oikaistu nettotulos’.
“Yhtiön osinkopolitiikan mukaan Yhtiön tarkoituksena on jakaa vähintään 70 % Yhtiön nettotuloksesta, ottaen huomioon Konsernin liiketoiminnan kehitys ja investointitarpeet.”

Yhtiön omat tavoitteet

 1. Kasvu: Saavuttaa 5–10 prosentin vuotuinen keskimääräinen liikevaihdon kasvu.
 2. Kannattavuus: Nykyisten palveluiden kannattavuuden säilyttäminen nykyisellä tasolla.
 3. Taserakenne: Nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitäminen alle kolmen, ylläpitäen tehokkaan pääomarakenteen.

Ohjeistus

 1. Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2022 olevan vertailukelpoisin valuuttakurssein lähellä pitkäaikavälin tavoitteen (5-10 %) alareunaa.
 2. Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin vertailukelpoisin valuuttakurssein paranevan jonkin verran vuonna 2022 suhteessa edelliseen vuoteen.

Tulevaisuuden suuntia
voi hakea vaikkapa Capital Markets Day-presentaatiosta (myös webcast)
https://enento.wp.agendahelsinki.fi/wp-content/uploads/2020/11/Capital-Market-Day-2020_presentation_251120.pdf

GROWTH OPPORTUNITIES: Fraud, Compliance, Machine Learning, Sustainability, Analytics, BRF Procurement, New Data, API´s, GUI´s, Ownership.

Konkreettisina esimerkkeinä kuvataan mm. ESG:n integroiminen statistiikkaan, raportointiin ja luottopäätöksiin, sekä markkinajohtajuuden saavuttaminen koneoppimisen käytöllä luottotietopäätöksissä. Nimetyistä esimerkeistä olen vähän skeptinen. ESG:stä on esitetty aiheellista kritiikkiä etenkin erilaisten metriikoiden muodossa (mm. Vesa Puttonen ja Aswath Damodaran). Töiden puolesta tiedän jotain koneoppimisesta ja luulen että nimeltä mainitsematon algoritmi toimisi hieman tarkemmin ennustamisessa kuin logistinen regressio, olisi jonkin verran vaikeammin tulkittavissa, eikä toisi paradigman muutosta. Hyvä kuitenkin että ovat kokeilemassa kaikkea uutta, ja toivotun raportoinnin sekä vaaditun compliance-toiminnan kasvu taannee BKT:ta suuremman kasvun tulevaisuudessa. Positiiviset luottotietorekisterit ja vastaavat voivat luoda uutta defensiivistä liiketoimintaa. Tässä on kuitenkin optionaalisuutta.

Yllättäviä riskejä

 1. Sampo Oyj on toiseksi suurin omistaja (12%). Muuten hyvä, mutta Sampo on ilmoittanut siirtyvänsä kohti vakuutustoimintaa ja heidän muut sijoituksensa voivat olla leikkurin alla. Blokkikauppa näistä saattaisi painaa kurssia.
 2. Bisnode oli hiljattain osallisena yritysjärjestelyssä (https://www.dnb.com/fi-fi/meista/olemme-nyt-dun-bradstreet/) ja on mahdollista että ala tulee kohtaamaan enemmän kilpailua eivätkä marginaalit ole pitkässä juoksussa kestävällä tasolla.
 3. Pankki- ja rahoitustoiminta on digitaalisen disruption kohteena monelta suunnalta, ja lienee aiheellista pohtia ovatko yhtiön työntekijät niitä nälkäisimpiä ja terävimpiä vekkuleita jotka laittavat startupeille kampoihin.

Miksi juuri nyt?
Hinta on Enento Groupissa houkutteleva, kun osake treidaa nyt alle koronapohjan ja 2019 taantumapelkojen tasolla:


Mutta mikä on käypä hinta? Yritän alla haarukoida hieman tätä ja tiivistää numeroiden valossa historiaa.

Informatiivinen taulukko (M€)

Vuosi Liikevaihto Käyttökate Liiketulos Nettotulos Osinko Investoinnit Osakkeet lkm Nettovelka Yritysarvo^ Osakekannan arvo DCF osake Päätöskurssi
2012 39,87 19,51 6,83 −16,67 1,32 0,0001 184*
2013 41,36 20,28 18,29 −7,41 1,85 0,0001 188,1*
2014 41,4 20,55 18,53 −1,15 3,35 0,0001 62,4
2015 43,73 20,55 18,29 13,48 15,1 3,6 15,1 48,5 328,8 280,3 18,6 14,98
2016 49,18 21,66 19,21 14,68 13,6 4 15,1 47 346,56 299,56 19,8 19,25
2017 56,2 24,81 21,73 16,44 14,03 10,04 15,1 50,9 396,96 346,06 22,9 23,9
2018 98,14 36,12 26,13 18,46 22,8 90,94 24 137 577,92 440,92 22,6 24,6
2019 145,96 51,55 31,05 22,32 22,8 12,4 24 148,1 824,8 676,7 28,2 31,5
2020 151,32 54,02 32,71 23,36 22,8 12 24 143 864,32 721,32 30,0 33,6
2021 163,52 59,14 36,39 26,79 24 15,7 24 141,6 946,24 804,64 33,5 33
*Tilikausien 2013 ja 2012 tunnusluvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia 2014 tunnuslukujen kanssa Yhtiön loppuvuonna 2014 toteuttaman pääomarakenteen muutoksen ja uudelleenrahoituksen seurauksesta.
^Yritysarvo on ‘yhden datapisteen simppeli DCF malli’ eli osinkojen rahavirta = käyttökate - arvioidut verot, diskontattuna 5% reaalisella vaatimuksella olettaen 0% kasvu. Osakekannan arvo on tämä miinus nettovelka ja DCF osake on tämä jaettuna osakkeiden lukumäärä. Yllättävän lähellä kyseisen vuoden päätöskurssia, yritys on ilmeisen helppo arvioitava…

Historiallinen kasvu ja omistaja-arvon luonti

2018 on selkeä epäjatkuvuuskohta: Asiakastieto ja ruotsalainen UC AB:n yhdistyivät. Kauppa koostui 98,8 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä 8 828 343 uudesta liikkeelle laskettavasta Asiakastiedon osakkeesta.

Arvioisin normaaliksi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvutahdiksi noin 6%/vuosi.
Jokainen investoitu 1€ saatiin noin 0.5€ liikevaihtoa ja siitä noin 0.2€ on käyttökatetta (20%)

Perustelut
2012-2017 liikevaihdon kasvu 39.9M€-56.2M€ = 7.1% / vuosi nämä 5v
2012-2017 käyttökatteen kasvu 24.8M€-19.5M€ = 4.9% / vuosi nämä 5v
2012-2017 investoinnit 24M€, liikevaihto kasvoi 16.3M€, käyttökate 5.3M€ (21.9% käyttökatetta / € investointi)
2019-2021 liikevaihdon kasvu 146.0M€-163.5M€ = 5.8%/vuosi
2019-2021 käyttökatteen kasvu 51.5-59.1 = 7.1%/vuosi
2018-2021 investoinnit 131M€, liikevaihto kasvoi 65.4M€, käyttökate 23M€ (17.6% käyttökatetta / € investointi)

Jos katsoo pelkkää sijoitetun pääoman tuottoa vuosina 2012-2021
3.7 10.6 12.7 13.0 13.0 14.5 8.1 6.4 6.8 7.5
Tämä keskimäärin 9.6%, tästä vähennetty poistoina kasvua tuoneet investoinnit!

Tänä aikana rahavirrasta jaettu osinkoina keskimäärin 70% ja investoitu 30% (arvioin EBITDAsta - verot ja käyttöpääoma ns. ‘oikaistu tulos yritysarvolle’), jaksotettujen investointien (-DA) jälkeen raportoidusta osakekohtaisesta nettotuloksesta jaettu osinkoina ~100%. Täsmää hyvin yhtiön osinkopolitiikkaan.

Jos kasvu oli 6% vuodessa, tämä tarkoittaisi 6%/0,30=20% tuottoja investoinneille. Täsmää edelliseen :wink:

DCF malli ja ‘suositus’

Seuraavat 10v oletetaan noin 4% reaalinen kasvu (6%-2% inflaatio) liikevaihtoon, rahavirtaan 1.4€ ja osinkoon 1€.

Pessimisti
Sen jälkeen sanotaan että kasvu on ±0% reaalisesti ja investoinnit menevät ylläpitoon. Tämä tarkoittaisi osinkoja 1€, 1.04€, 1.08€, 1.12€, 1.17€, 1.22€, 1.27€, 1.32€, 1.37€, 1.42€, 1.48€, 1.48€ … Osakkeen arvo 10v päästä on 5% reaalisella tuottovaatimuksella 1.48€/0,05=29.6€ ja osinkoja 0-9v saadaan 12€. Molemmat diskontattuna 5% reaalisella tuottovaatimuksella nykyhetkeen saadaan 9.6€ + 18.2€ = 27.8€

 • 28€ on pessimistin perälauta.

Realisti
Sen jälkeen sanotaan että kasvu on ±0% reaalisesti ja rahavirta jaetaan kokonaisuudessaan ulos. Tämä tarkoittaisi osinkoja 1€, 1.04€, 1.08€, 1.12€, 1.17€, 1.22€, 1.27€, 1.32€, 1.37€, 1.42€, 2.07€, 2.07€ … Osakkeen arvo 10v päästä on 5% reaalisella tuottovaatimuksella 2.07€/0,05=41.4€ ja osinkoja 0-9v saadaan 12€. Molemmat diskontattuna 5% reaalisella tuottovaatimuksella nykyhetkeen saadaan 9.6€ + 25.4€ = 35€

 • 35€ on realistin ankkuri.

Optimisti
Sen jälkeen sanotaan että kasvu on +1% reaalisesti BKT:n tahtiin ja rahavirta jaetaan kokonaisuudessaan ulos. Tämä tarkoittaisi osinkoja 1€, 1.04€, 1.08€, 1.12€, 1.17€, 1.22€, 1.27€, 1.32€, 1.37€, 1.42€, 2.07€, 2.07€ … Osakkeen arvo 10v päästä on 5-1% reaalisella tuottovaatimuksella 2,07€/0,04=51.7€ ja osinkoja 0-9v saadaan 12€. Molemmat diskontattuna 5% reaalisella tuottovaatimuksella nykyhetkeen saadaan 9.6€ +31.8€ =41.4€

 • 41€ on optimistin onnistuminen.

Simppelisti
Jos haluaa makroilla samat skenaariot olettaen BKT:n kasvun 0-1.5% reaalisesti ottamatta mitään kantaa investointeihin ja lähitulevaisuuden kasvuun:

 • Pessimisti: Jos vaan nykyinen 1.4€/osake rahavirta jaettaisiin ulos ja kasvu on ±0% => arvo 28€ (osinko +5%)
 • Realisti: Jos vaan nykyinen 1.4€/osake rahavirta jaettaisiin ulos ja kasvu on +1% => arvo 35€ (osinko +4%).
 • Optimisti: Jos vaan nykyinen 1.4€/osake rahavirta jaettaisiin ulos ja kasvu on +1.5% => arvo 40€ (osinko +3.5%).

Tavoitehinta: 35€ :wink:
Disclaimer: pieni positio @ 25€

Osaisiko joku alalla työskentelevä kertoa paremmin yhtiön tuotteista ja markkinoista? Tai keksiikö kukaan miksi hinta on laskenut viimeisen vuoden aikana 34€ → 25€: onko kyseessä laadukkaiden ja melko defensiivisten osinkohimmeleiden yleinen alakulo (Kone, Huhtamäki, Talenom…) vai yhtiökohtainen negatiivinen ajuri?

47 tykkäystä

Kiitos hyvästä pohjustuksesta. Itse ostin tätä myös eilen pienen position salkkuun juurikin laskeneen kurssin ja houkuttelevan arvostuksen takia. Käsittääkseni Enenton tuotteille ja palveluille on defensiivistä kysyntää jatkuvasti ja myös mainitsemasi ESG:hen liittyvät tuotteet ja palvelut saattavat nostaa päätään lähitulevaisuudessa. Yhtiöllähän on menossa nyt myös investointiohjelma. Mutts tämä on kyllä täysin tutkan alla menevä yhtiö tällä hetkellä.

4 tykkäystä

Eilen oli vaihtoa 25€ ympäristössä 5x normaalin verran. Kyseessä saattaa olla kauppalehden etusivun uutinen jossa OP:n analyytikko toteaa että “kurssitaso on erittäin houkutteleva” ja antaa 38,83€ (lisää) tavoitehinnan:

Vaihto alkoi kasvaa osakkeen laskettua alle 27€. Myös ‘pessimistit’ ehkä heränneet, mutta kuka haluaa osakkeistaan eroon? :thinking:

Muista analyytikoista saadaan julkisia suosituksia 36,50 €-43,00€ välillä, keskiarvo 39,75 € ja konsensus “Buy”. Analyytikot menevät minun skaalalla ‘realisti’-‘optimisti’ välille:

Kuvaaja on jännä, nopeasta korona-pompusta nähdään liiketoiminnan defensiivinen luonne, kurssikäyrältään sama kuin Elisa ja Kojamo, eli en uskalla venäjän sodan syyksi tätä lukea:

Kiinnostaisi tietää myyntiargumentti ja mitä analyytikot eivät mahdollisesti ymmärrä.

5 tykkäystä

Hei ja kiitos ketjun perustamista ja hyvästä analyysistasi! Samaa tullut miettittyä mutta oma kompetenssi ja uskallus tällä saralla ei vielä ketjun perustamiseen asti riittänyt.

Samanlaisia pohdintoja itselläkin ollut osakkeen nykyisestä aliarvostuksesta. Kuitenkin neljän analyytikon seuraamakin, että mikään julkinen tieto yhtiön performanssista fundamenttipuolella ei selitä osakkeen tilaa. Edeltävinä kuukausina kukaan pääomistajakaan ei ole lyönyt lappua laitaan holtittomasti.

Sota ei yhtiön riskiprofiilia ymmärtääkseni muuta. Single seller tilanne? Ehkäpä sekin olisi jo näkynyt aiemmista listauksista. Toki jo hinnoiteltavaa korkojen nousua ja arvostustasojen purkautumista lienee laskussa myös mukana. Asiakastietoahan on hinnoiteltu historiassaan OP:n analyysien mukaan P/E 20-35 tasoilla.

En oikein ole keksinyt syytä yhtiön aliarvostukselle ja olen siksi ostanut sitä. :thinking:

5 tykkäystä

Kiitos hyvästä ja monipuolisesta avauksesta.

Yksi mikä lisäsi kurssilaskua oli Tamburin tuleva alaskirjaus Ruotsin markkinasta ja sopimuksen irtisanomisen johdosta ilmeisesti palvelusta luovutaan kokonaan.
Puolivuosikatsua 2021 luki näin:

Sitaatti
Digital Processes -liiketoiminta-alueen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 3,5milj. euroa (2,5milj.
euroa). Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 40,5 % raportoiduin valuuttakurssein ja 38,2 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna.
Asuntomarkkinoiden digitaalisten palveluiden kysyntä jatkui toisella vuosineljänneksellä edelleen
vahvana molemmilla markkinoilla, ja liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vahvasti sekä Suomessa
että Ruotsissa. Liiketoiminta-alueen kasvun ajurina toisella vuosineljänneksellä oli hyvän
kysyntäkehityksen lisäksi onnistuneeseen palvelukehitykseen perustuva kyky tuottaa
transaktiokohtaista lisäarvoa jalostuneemmilla palveluilla. Tämä näkyi etenkin kiinteistö- ja
huoneistotiedon palveluiden sekä korkean markkinakattavuuden saavuttaneen digitaalisen
asuntokauppapalvelu Tamburin liikevaihdon vahvana jatkuneena kehityksenä. Liiketoiminta-alueella
keskitytään vahvasti asumiseen ja vakuuksien hallintaan liittyvien digitaalisten asiakaskokemusta ja
prosessitehokkuutta lisäävien palveluiden kehittämiseen. Ruotsissa Tambur-asuntokauppapalvelu on
saavuttanut korkean kattavuuden markkinoiden transaktiovolyymista, ja palvelun
kehittämisinvestointeja jatketaan läheisessä yhteistyössä keskeisten asiakkaiden kanssa.

Kauppalehti 24.3.

Alaskirjaus 1,6 milj. josta tulosvaikutus kirjautuu q1/22. Liikevaihto ollut kolmasosa Digital Processes-liiketoimialuuen liikevaihdosta.

Olen itse tätä seurannut kanssa ja odottanut ostopaikkaa. Olen vielä odottavalla kannalla ja saatan odotella q1 tai H1 raporttia ennen kuin alan isommin tankkailee. Investointi ohjelma kestää vielä tovin ja vaikuttaa tulokseen, joten ostopaikkoja lienee tulevaisuudessakin.
Kilpailija Intrumin p/e 12x.

6 tykkäystä

Kiitos kommenteista, mukava kuulla että joku muukin miettii samaa!

Saisiko @Sijoittaja-alokas tai @Yu_Gong linkattua tämän ketjun Enento Group-yhtiösivulle jos vaikka saataisiin näistä 3204 seuraajasta lisää keskustelua?

Hyvä huomio @EskiMaisa. Huomasin aiemmin tämän uutisen ja pohdiskelin sitä tänään vähän laajemmin.

Tiedotteen mukaan tämä vastaa kolmasosaa Digital Processes liikevaihdosta. Liiketoiminta-alueiden liikevaihdot ovat:

image

kolmasosa Digital Processes liikevaihdosta on 4381t€, eli liikevaihdosta yhteensä 163 515t€ = -2.7%. Liikearvoa oli taseessa 354 621t€ ja tämä 1600t€ alaskirjaus = -0.5%. Osake reagoi 24.3.2022 päivän päätöskurssilla 30,4€ → 29,8€ = -2% (edit:korjattu). Eli tämän voisi ajatella olevan melko pieni menetys?

Jos liikevaihtoa pohdiskelee vähän laajemmin, kasvu vuonna 2021 oli 8%, jakautuen:

 1. Business insight 5.7%
 2. Consumer insight 8.7%
 3. Digital processes 20.5%

Ilman tätä koko palvelua kasvu olisi ollut +5.2%. Kasvua tuli siis kaikilta alueilta, ja voisi ajatella että tässä viimeisessä oli liikaa hyvää. Tulos kasvoi sen +6% historiallisen tahdin ja tavoitteen mukaisesti kaikilla osa-alueilla. Vuosikertomus runoilee tämän havainnon:

Liikevaihdon kasvun keskeisiä tekijöitä olivat Consumer Insight -liiketoiminta-alueen kasvanut markkinakysyntä Suomessa ja Ruotsissa, Digital Processes -liiketoiminta-alueen vahvana jatkunut kasvu erityisesti Ruotsissa sekä Business Insight -liiketoiminta-alueen pk-yrityksille suunnattujen premium-palvelujen hyvä kehitys.

Erityisen mielenkiintoisia ovat nämä “uudet palvelut”, joista 2019 - 2020 - 2021 tuli liikevaihtoa 5,9 - 8,5 - 12,0 (eli +41%, +44%). Nämä ovat siis edellisen 24kk aikana lanseerattuja tuotteita.

Olennaisinta on tietenkin tulevaisuus. Löysin hyödyllisiä kommentteja CMD:n Q&A osiosta (englanniksi):

The target growth for the strategy period is 5-10%. Does the 5-10% growth include the add-on acquisitions?
We believe that the 5-10% growth during strategy period on average is a valid goal with or without add-on acquisitions, but bigger consolidations are clearly excluded. Depending on the possible add-on acquisition targets, the growth rate could temporarily even exceed the 10% level in some year, but the actual outcome is dependent on finding the most-fit targets at reasonable price.

How do you expect your Adjusted EBITDA margin develop during strategy period and after Nordic Platform transformation is finalized?
We expect that also during strategy period we are able to increase profitably, i.e. expand our adjusted EBITDA margin on an annual basis. However, due to increasing maintenance costs while we are building our Nordic Future Program burdening our results, the expected margin expansion will be more modest than in usual terms, and the IT costs will continue to increase during the strategy period before we reach the benefits of integrated platform.

What could be a realistic growth target for the business thinking a few years ahead?
We believe that Business Information will be one of the key growth contributors for Enento within the strategy period, and the realistic growth target is in double-digits annually for this part of the business. It should be noted that Business Information currently spans across our Risk Decisions, Customer Data Management, and SME and Consumers business areas

Myyntiargumenttina “ostan, mutta odotan vielä” lienee merkki yhtiön laadusta :wink:

6 tykkäystä

Linkitys tehty :slight_smile:

5 tykkäystä

Kiitos!

Laskeskelin näitä perinteisiä tunnuslukuja, ja osake on historiaansa verrattuna juuri nyt hyvin edullisesti arvostettu. Enenton raportoima ‘oikaistu liikevoitto/nettotulos’ kuvaa paremmin kassavirtaa joka voitaisiin jakaa osakkeenomistajille. Näillä EV/EVIT (oik.), EV/EBITDA (oik.), ja EV/S mitattuna osake on edullisempi kuin pitkään aikaan:

Mikä voisi selittää arvostuskertoimien laskun tämän vuoden puolella?

 • Osavuosikatsaus (Q1) 28.4.2022 tulee negatiivinen uutinen josta joku on tietoinen tai tämä investointiohjelma painaa tulosta johdon puheita enemmän.
 • Klassinen tilanne jossa yksi iso myyjä ja vähän ostajia painaa kurssia. Toisaalta olettaisi jo näkyneen omistajalistassa.
 • ‘Likviditeettivauhtipöyrä’ ^ jossa rahoitus-sektoria / Suomi pienyhtiöitä myydään ja Enento menee mukana. Toisaalta Rahastoraportti | Suomen Sijoitustutkimus ei suuria lunastuksia näissä.
 • Velkakirjat (esim. ticker: AGG) laskevat vauhdilla. Osakkeet jotka toimivat velkakirjojen korvikkeena laskevat myös. Puolesta: Kone/Huhtamäki. Vastaan: Kojamo/Elisa. Ero: inflaation vaikutus?

^ The LT3000 Blog: Market inefficiency, liquidity flywheels, asset class arbitrage, and Hong Kong Land (h/t @Verneri_Pulkkinen )

edit: Lisään vielä tämän aiemman yksinkertaisen “käypä arvo” / osake laskun, koska sekin kuvaa arvostusta ja saattaa jäädä huomaamatta avauksen taulukosta. Eli Enento on kasvanut historiallisesti hyvin kannattavasti ja nämä investoinnit ovat tuottaneet hyvin (1€ investoitu => 0.5€ liikevaihtoa, 0.2€ käyttökatetta). Eli laskuissani investointien tuotto oli 20% rahavirtana, mikä myös vastaa 0.3*20% = 6% toteutunutta historiallista kasvua 30% jakosuhteella. Nämä olivat selkeitä kasvuinvestointeja, ja luulen että ‘ylläpitoinvestoinneista’ suurin osa on kirjattu henkilöstökuluiksi. Sen takia kysytään että jos koko rahavirta tulevaisuudessa kirjattaisiin liikevoitoksi, verotettaisiin 20% yhteisöverolla ja jaettaisiin ulos, mikä olisi koko yrityksen arvo 5% reaalisella tuottovaatimuksella? Tässä lasketaan mukaan siis sekä osakkeiden markkina-arvo että nettovelka.

Näin simppeli lasku vuoden lopussa osuu yllättävän lähelle vuoden päätöskurssia. Yrityksen arvostus on noussut hieman sen lisäksi että yritys on onnistunut jatkamaan omistaja-arvon luomista investoinneilla. Pitkä historia omistaja-arvon luomisesta tapaa nostaa arvostusta. Tämä 2022 pudotus arvostuksessa sai osakkeen osumaan omaan tutkaan. Toisaalta jos katsoo nopeasti raportoitua PE:tä, osake voi jäädä screenirissä tai pintapuolisella tarkastelulla liian kalliiksi.

Seuraavaksi pitäisi perehtyä tämän numeronikkaroinnin lisäksi paremmin yhtiön tarinaan…

11 tykkäystä

Kiitos hyvästä analyysistä @vuh !
Olen itsekin ostanut osaketta. Ensimmäisen erän aivan liian aikaisin, mutta lisännyt 25 euron tasolta.

Olen pohtinut seuraavia asioita:

 • Monet pankit ovat olleet Enenton omistajia ajan saatossa. Ainakin Swedbank ja Svenska Handelsbanken ovat luopuneet omistuksesta (en puhu sijoitusrahaston omistuksesta). Kuten todettu, Sampo tulee varmasti luopumaan omistuksestaan myös.
 • Nyt Enento menetti sopimuksen ruotsalaisten pankkien kanssa Tamburista. Onko näillä kahdella jonkinlainen yhteys?
 • Onko pankeilla ollut jonkinlainen rooli ohjata luotonvalvonnan asiakkaita Enentolle? Nyt kun ne eivät ole enää omistajia, ei ole omistuksen kautta intressiä, Bisnode hyötyy? Ostavatko pankit enemmän Bisnodelta?
 • Jos vilkaisee Kauppalehden protestilistaa, Bisnoden nimi hallitsee sivuja. Asiakastiedon listauksia vähemmän. Mielestäni asetelma oli toisinpäin aiemmin. Bisnoden liikevaihto $344 miljoonaa DNB:n Q4-raportin mukaan.

Alan dynamiikkaan on hieman vaikea päästä sisälle. Siksi heitän huoleni ilmoille.

9 tykkäystä

Olen koonnut alla yhtiön tarinaa ja pyrkinyt tuomaan konkretiaa palveluihin.

Historia lyhyesti

Luottotietoihin ja yritystietoihin liittyvät palvelut ovat Enento Groupin (ent. Asiakastieto) toiminnan ydintä. Suomalainen luottotietotoiminta alkoi jo vuonna 1905 Suomen Luotonantajayhdistyksen perustamisesta. Luottotietoyhdistykset ja liikepankit yhdessä tukku- ja vähittäiskaupan toimijoiden kanssa perustivat osamaksukaupan tueksi Luottokontrolli Oy:n vuonna 1961, josta tuli vuonna 1988 Suomen Asiakastieto Oy. Muutoksen tahti on kiihtynyt 2000-luvulla, kun palvelut on kokonaan digitalisoitu ja yhä laajemmasta datasta tuotetaan jatkuvasti pidemmälle jalostettuja palveluita. Enento Group on nykyään yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Klpailijoita vakiintuneella alalla ovat Bisnode ja Intrum, jotka tekevät myös erittäin hyvää kannattavuutta. Asiakaskunta on laaja ja hajautunut, ja suurimmat toimialat ovat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut. Palvelutarjonta perustuu laajaan tietokantaan, johon dataa kerätään useista julkisista tietolähteistä sekä yhtiön omien tiedonhankintakanavien kautta.

Strategia

Strategiassa on mainittu kolme päätavoitetta:

 1. Säilyttää ja vahvistaa johtava asema luottotietotoiminnassa
 2. Kehittää uusia tietoon perustuvia liiketoiminnan palveluprosesseja
 3. Tulla johtavaksi yritystiedon toimittajaksi

Luottotietotoiminta (1.) Enento Groupin toiminnan ydintä. Yritys on rahoitussektorin pääasiallinen kumppani ja sen palveluilla on monenlaista vallihautaa: Asiakassuhteet ovat pitkiä, palvelu on integroitu asiakkaiden prosesseihin, luotettavuus on tärkeää alalla ja Asiakastiedolla on hyvä maine, vastaavan tietokannan kerääminen useista lähteistä ja ajan yli on haastavaa. Yrityksen tavoitteena on säilyttää johtava asema luottotietotoiminnassa säilyttämällä asiakassuhteet. Markkinan kasvun nykyisillä palveluilla voisi ajatella seuraavan BKT:n hidasta kasvua.

Korkealaatuisen yritystiedon (3). markkina on kasvava mutta hajanainen. Enento arvioi markkinan kooksi pohjoismaissa 300m€. Yhtiö on johtava liiketoimintatiedon tarjoaja Suomessa, sekä Ruotissa ja Norjassa vahvoilla SME (Small & Medium-sized Enterprises) segmentissä. Yritys arvioi että suurin potentiaali löytyy Ruotsista ja kyseinen markkina toimisi yhtiön pääasiallisena ‘kaksinumeroisena’ kasvuajurina. Markkinaosuuksien voittaminen on aina haastavaa, ja onnistuakseen yrityksen tulisi tuottaa erinomaisia palveluita laadukkaaseen tietoon ja hyvään käyttäjäkokemukseen perustuen.

Enento Group on tunnistanut asiakkaillaan tarpeen uusille liiketoiminnan palveluprosesseille (3.). Näissä yhtiö on historiallisesti keskittynyt asumiseen, kiinteistöihin ja compliance-toimintaan. Yhtiön mukaan monet prosessit ovat tällä hetkellä hajallaan, ne käsittävät useita osapuolia ja tiedonsiirto prosesseissa on standardisoimatonta. Yhtiön tavoitteena on auttaa näiden prosessien digitalisoimisessa ja automatisoinnissa sekä yhteydenpidossa eri osapuolten välillä. Yhtiön mittakaavassa tämän alueen liikevaihto on vielä melko pientä, mutta se kasvoi viime vuosina muita alueita nopeammin.

Näiden tavoitteiden yhteys yhtiön kasvuun voidaan summata jännällä konveksilla käyrällä jonka yhtiö esitti CMD:ssä:


Eli luotto- ja yritystietopalvelut ovat yhtiön defensiivistä ydintä: sen voi olettaa kasvavan nopean ja hitaan talouskasvun aikoina BKT:n tahtiin, mutta oikein huonoina aikoina kysynnän taas lisääntyvän. Jotta yritys pääsisi tavoittelemaansa 5-10% kasvuun, sen olisi hyvin tärkeää onnistua kehittämään uusia palveluita jotka siivittävät sen näitä palveluita vastaavaan kasvuun, mieluiten kuitenkin niin että niillä olisi jokin yhteys yrityksen ydinliiketoimintaan.

Yritys voisi toki kasvaa myös yritysostoin konsolidoimalla markkinaa tai hankkimalla uusia kompetensseja, jota se on historiallisesti tehnytkin.

Uudet palvelut

Uudet palvelut ovat tavoitellun kasvun ytimessä. Näistä nostetaan näkyvästi esille nämä kiinteistöihin liittyvät palvelut, sekä erityisen muodikkaat ESG ja koneoppiminen. Lisäksi vähemmän muodikas mutta yhtä paljon päänvaivaa aiheuttava regulaatio mahdollistaa uusia palveluita kuten pk-yritysten GPDR-palvelu.

ESG:n saralla yhtiön tavoitteena on konkreettisesti liittää eri faktoreita (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) luottoriskin mallintamisen ja yritystiedon osaksi. Sinänsä tämä sopii erittäin hyvin yhtiön osaamiseen, kun nämä tiedot täytyy kerätä useasta rekisteristä, tietokannasta ja rajapinnasta sekä automaattisesti summarisoida erilaisiksi metriikoiksi. ESG vaikuttaisi tulevan yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten liiketoimintaa (ja markkinointia), nyt ovat muodissa nämä metriikat. Kuitenkin yritys voi tuoda esiin myös laajempaa tietoa rekistereistä, esimerkiksi yhtiön edunsaajat ja verojalanjälki, joten minkä muodon ESG ottaakin niin käytön kasvaessa myös Enento hyötyy.

Koneoppisesta mainitaan monimutkaisempien mallien käyttö luottoriskin mallintamisssa. Olin aluksi skeptinen koska sinänsä valmiin koneoppimiskirjaston käyttö on helppoa ja yksinkertaisessa tabulaarisessa datassa mallilla on vaikea saavuttaa pysyvää kilpailuetua. Mahdollisesti laajempi datajoukko auttaa enemmän. Yhtiöllä on kuitenkin yllättävä vallihauta: regulaation asettamat vaatimukset malleille (esim. EBA consults on machine learning for internal ratings-based models | European Banking Authority). Jos täytyy sovittaa yhteen Random Forest ja Basel III, sekä selittää Shapley-arvot pomolle niin siinä onkin soppa jota ei joka koodari ratkaise.

Kiinteistöihin liittyvistä palveluista oli hyvä kokoava kalvo ja yhtiö mainitsee konkreettisena esimerkkinä Ruotsissa keskitetyn Asunto-osakeyhtiö (Brf) rekisterin tarjoamisen palveluna:

Liiketoiminta-alueet

Organisaatiomuutos: 2021Q2 vaihtui liiketoiminta-alueet

Näen nämä vanhat liiketoiminta-alueet informatiivisempina, joten kuvaan ne lyhyesti:

 1. Risk Decisions: Yritys- ja kuluttajaliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät päätöspalveluita ja ratkaisuja yleiseen riskienhallintaan, luottoriskien hallintaan, taloushallintaan, asiakashankintaan, päätöksentekoon, petosten ja luottotappioiden estämiseen ja tiedon hankintaan asiakkaista sekä asiakkaiden tunnistamiseen.
 2. Customer Data Management: Asiakkuudenhallintapalvelut auttavat myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia parantamaan työnsä tehokkuutta ja tehostamaan asiakkuudenhallintaa tuottamalla kohderyhmätyökaluja, palveluita potentiaalisten asiakkaiden tarkasteluun, päivitykseen ja ylläpitoon sekä useisiin erilaisiin kohderyhmäpoimintoihin.
 3. Digital Processes: Tämän liiketoiminta-alueen palvelut käsittävät muun muassa kiinteistö- ja huoneistotietoja, tietoja rakennuksista ja niiden arvonmäärityksestä sekä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita automatisoimaan vakuudenhallintaprosesseja ja digitalisoimaan asuntokauppojen hallinnointia. Liiketoiminta-alueen palveluita käytetään myös compliance-tarkoituksiin, esimerkiksi yritysten tosiasiallisten edunsaajien ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistamiseen.
 4. SME and Consumers: Pienille ja mikroyrityksille tarkoitettuja digitaalisia palveluita, joiden helppokäyttöiset sovellukset ja käyttöliittymät soveltuvat riskien ja myyntipotentiaalin arviointiin sekä muun tarkoituksenmukaisen tiedon hankintaan asiakkaista ja liikekumppaneista sekä oman luottokelpoisuuden todistamiseen. Kuluttajille kohdistetut palvelut auttavat kuluttajia ymmärtämään ja hoitamaan paremmin talouttaan suojaten heitä samanaikaisesti identiteettivarkauksilta ja petoksilta.

Jos näihin haluaa enemmän konkretiaa, Asiakastiedon ja UC:n yhdistymisen yhteydessä julkaistu listalleottoesite menee paremmin yksityiskohtiin ja luettelee myös kaikki mahdolliset riskit mitä lakimies on keksinyt:

Riskit

Yhtiön ydinliiketoiminta on varsin vakaata ja ennustettavaa. Suurimmat siihen liittyvät riskit ovat nähdäkseni seuraavat ja samoja teemoja myös @Antti_Leinonen pohti:

 • Kilpailun kiristyminen yhtiön ydinliiketoiminnan (luottotiedot ja yritystiedot) alueella, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti kannattavuuteen. Toisaalta voisi ajatella että jos nämä pari tunnettua kilpailijaa hakisivat kasvua yrittämällä voittaa markkinaosuutta hinnan kautta, Enento vastaisi alentamalla hintojaan, jolloin kumpikaan ei kasvaisi mutta molempien kannattavuus kärsisi. Duopoli ja vakiintunut liiketoiminta on hyväksi voitoille…
 • Asiakkaiden kustannussäästötoimet, joka saattaa vaikuttaa palveluiden kysyntään ja hinnoitteluun. Asiakastieto totesi yhdistymisen yhteydessä, että asiakkaat etsivät aktiivisesti säästökohteita ja pyrkivät vähentämään menojaan kilpailuttamalla sopimuksia. Kuten yllä spekuloin ja yhtiö toteaa, tarjouskilpailut ovat perustuneet kilpailutilannetta enemmän suurten asiakkaiden pyrkimykseen hakea kustannussäästöjä ja yhtiö on jossain tapauksissa joutunut alentamaan hintoja.
 • Disruptio mm. uusien alalle tulijoiden tai suhteellisen edullisten tiedonhankintatapojen yleistyminen. Kuten todettu, yhtiö kerää datansa useista julkisista rekistereistä ja osittain asiakkailtaan. Julkisen datan saatavuuteen on kuitenkin kiinnitetty viimeaikoina yhä enemmän huomioita, ja esimerkiksi helppokäyttöiset ohjelmointirajapinnat ja avoimet tietokannat voivat syödä yhtiön vallihautaa. Myös yhtiön rahoitusalan asiakkaat voivat joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä (PSD2) joutua avaamaan pääsyä dataansa.

Yhtiön kasvuajurit:

 • Yhtiö saattaa konsolidoida alaa ja hankkia uusia ydinliiketoimintaa tukevia kompetensseja isommin yritysostoin.
 • Niiden lisäksi nämä uudet palvelut määräävät pitkälti Enento Groupin kasvun. Niissä on paljon optionaalisuutta.

Molempia kasvuajureita on hankala ennustaa.

Nähdäkseni Enento on onneksi hinnoiteltu tällä hetkellä niin, että tuotto-odotus on kohtuullinen pelkällä ydinliiketoiminnalla, ja onnistuessaan uudet avaukset voivat tuoda erittäin hyvän tuoton. Nykyinen hinnoittelu ei kuitenkaan nähdäkseni pidä sisällään mahdollisuutta siitä että ydinliiketoiminta lähtee laskusuuntaan. Sekä kasvussa että kutistumisessa on Enento Groupin melko kiinteän kulurakenteen takia merkittävä vipuvaikutus.

Yhteenvetona vielä CFO:n spekulaatiota CMD:ltä

13 tykkäystä

2022Q1 ulkona : yhteenvetona sanoisin että ei hyvä, ei paha.

Tulevaisuuden näkymät

Makrotalousympäristön yleiset riskit ovat lisääntyneet Ukrainan sodan seurauksena ja pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta. Näillä riskeillä voi olla negatiivinen vaikutus palveluidemme kysyntään. Enento Group odottaa kuitenkin konsernin palvelujen markkinakysynnän jatkavan kasvuaan. Yhdistettynä uusien palvelujen lanseeraamisiin tämän uskotaan tukevan kasvua vuonna 2022. Ruotsin kruunun volatiliteetti voi kuitenkin luoda epävarmuutta kasvunäkymiin ja kehitys voi vaikuttaa liikevaihdon kasvuun raportoiduin valuuttakurssein vuonna 2022.
Enento Group odottaa palvelualustan transformaationkulujen vaikuttavan vuoden 2022 tulokseen.

Päivitetty ohjeistus

Pieni viilaus alaspäin:

 • Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2022 olevan vertailukelpoisin valuuttakurssein pitkäaikavälin tavoitteen (5-10 %) lähellä alareunaaalareunan tuntumassa.
 • Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin vertailukelpoisin valuuttakurssein paranevan jonkin verran vuonna 2022 suhteessa edelliseen vuoteen.

Olennaiset:

 • Liikevaihto kasvua 2,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,4 %).
 • Oikaistu käyttökate laskua 2,9 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 1,3 %).
 • Oikaistu liikevoitto 9,5 milj. euroa (11,5 milj. euroa), laskua 17,8 %.

Laskun syynä pääosin Tambur-palvelun alaskirjaus joka oli jo tiedossa:
Oikaistu käyttökate sisältää 0,3 milj kehitysmenojen alaskirjauksen
Oikaistu liikevoitto sisältää 1,6 milj. euron lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen

Kasvun lähteet (mielestäni olennaisin tulevaisuuden kannalta)

Liikevaihdon kasvusta 4,4% (raportoiduin valuuttakurssein 2,6 %).

 • Business Insight liikevaihto kasvoi 0,2 % (1,0 % raportoiduin valuuttakurssein). Pk-yrityksille suunnattujen premium-palveluiden liikevaihto kehittyi vahvasti Norjassa ja Suomessa. Suurille asiakkaille suunnattujen Enterprise-palveluiden liikevaihto Suomessa laski edellisen vuoden tasosta riskienhallintapalveluiden kysynnän alhaisesta tasosta johtuen. Freemium-palveluiden liikevaihto kasvoi Ruotsissa mainontamarkkinan elpyessä.
 • Consumer Insight liikevaihto kasvoi 8,1% (5,4 % raportoiduin valuuttakurssein). Suomessa ja Ruotissa kysyntä elpyi taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyessä ja korkokattosääntelyn poistuttua
 • Digital Processes liikevaihto kasvoi 10,9% (9,1 % raportoiduin valuuttakurssein). Compliance-palveluiden kysyntä kasvoi Suomessa ja kiihtyi ensimmäisen neljänneksen loppua kohti johtuen pakotteista, joita on otettu käyttöön Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Asuntomarkkinoiden digitaalisten palveluiden kysyntä jatkui neljännellä vuosineljänneksellä edelleen Ruotsin markkinoilla, mutta hidastui jonkin verran Suomessa

Tulkinta?

Tätä luvattua kaskinumeroista kasvua oli kvartaalilla vaikea saada Business Insight-puolelta, koska isot asiakkaat (rahoituslaitokset jne.) mahdollisesti kustannussäästöjen ja kilpailun tuovat vähemmän liikevaihtoa ja tämä kumoaa muun kasvun. Consumer Insight meni hyvin, mutta talouden hidastuessa, kuluttajaluottamuksen laskiessa ja asuntomarkkinoiden jäähtyessä vastaavaa kasvua ei välttämättä tulisi Q2-Q4. Tämä Digital Process kasvu Compliance-toiminnan puolelta pakotteiseen liittyen lienee kasvuajurina kertaluonteinen. Uusia palveluja lanseerattiin vähemmän kuin edellisellä kvartaalilla ja ne ovat merkittävä ajuri liikevaihdon kasvun takana, niiden hyytyminen olisi harmi.

Sinänsä ohjeistus noin 5% kasvusta ja käyttökatteen säilymisestä vaikuttaa lupaavan tulevaisuudelle parempaa kuin tästä raportista voidaan pessimistisesti tulkita. Olennaisin kysymys lienee onko liikevaihdon kasvu tulevaisuudessa a) nollakasvua b) matalaa 5% kasvua c) 5-10% tavoitekasvua ja onnistutaanko käyttökatemarginaali kasvattamaan/säilyttämään? Markkina vaikutti hinnoittelevan joitain a) ja b) skenaarion väliltä, sekä käyttökatemarginaalin suunnilleen säilymistä samana eli osake 34->25€. Osarireaktion jälkeen 22€ on hieman edullinen niin taidan ostaa vähän lisää.

Aikanaan CMD:llä luvattiin 5-10% kasvua ja että IT-investoinnit palvelualustan transformaatioon parantaisivat kannattavuutta strategiakauden jälkeen. Jos tähän palataan on matkaa ylöspäin, muuten osake on mielestäni kohtuullisesti hinnoiteltu.

Pidemmän aikavälin perspektiivi ja kausiluontoisuus:

Kopioitu omasta Excelistä, toivottavasti ei ole typoja:
image
image
image
image
image

Uusi ‘suositus’
Koska suositus tietenkin seuraa pörssikurssia ja vahvistusharha etsii tarvittaessa sitä tukeva faktat, niin jo osinkoihin perustuvan DCF-mallin kautta Enento alkaa näyttää edulliselta. Tuottovaatimuksena taas pörssin keskimääräinen 5% reaalinen tuotto, käyttökatemarginaali säilyy samana, rahavirrasta 70% jaetaan ja 30% investoidaan, jos seuraava 10v osinkojen kasvu olisi reaalisesti:

 1. Optimisti: 4% reaalisesti (~6% nimellinen lv) => 28€ (investointien tuotto 13.3%, sen jälkeen 0%)
 2. Realisti: 2% reaalisesti (~4% nimellinen lv) => 24€ (investointien tuotto 6.6%, sen jälkeen 0%)
 3. Pessimisti: 0% reaalisesti (~2% nimellinen lv) => 20€ (investointien tuotto 0%, sen läkeen 0%)

Jos liikevaihto lähtee laskusuuntaan niin siitä saadaan vielä pessimistisempiä skenaarioita…

10 tykkäystä

Olispa hienoa saada yhtiö Inderesin seurantaan. Onko OP:lta tullut päivitystä?

OP:n aamukatsaus on melko samankaltainen tulkita ja tavoitehinta 37,00€ :wink:

Enenton (OSTA) Q1-tulos jäi päärivien osalta hieman pehmeäksi ja osake otti
rumasti osumaa huolimatta jo tulosta edeltäneestä reippaasta kurssipudotuksesta.
Liikevaihto kasvoi orgaanisesti 4,4% ollen lähellä pitkän aikavälin tavoitetasoa.
Kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla (33,3%), mutta notkahti vertailukaudesta
(35,2%) kun kertaluonteistyyppiset kustannukset sekä hieman raskaampi
kulurakenne painoivat kannattavuutta. Yhtiö laski marginaalisesti liikevaihdon
kasvuohjaustaan, mutta muutos on lähinnä semanttinen. Käyttökatemarginaalin
yhtiö ohjaa paranevan viime vuodesta (ennallaan). Enento on ollut vahva suorittaja,
mutta nyt yhtiöllä on takana kaksi vaisua neljännestä. Puolessa vuodessa markkinaarvosta on kadonnut 42% ja momentum on nyt valitettavan heikko. Tambur-palvelun
menetys Ruotsissa on taloudellisesti pienehkö osuma, mutta se on luonut tietyn
särön aiemmin niin vahvaan ja suojeltuun liiketoimintaan. Ennusteillamme Enento
on arvostettu 10x EBITDA, mikä on vaatimaton taso suhteessa yhtiön historiaan.

Toimitusjohtaja kävi juuri ostoksilla 2300kpl

Lisäys: lähetin sähköpostilla IR:ään toiveen että hankkisivat Inderesin seurannan. Puhelimessa kontaktit (Investor contacts - Enento) menevät suoraan vastaajaan tai tuuttavat varattua. Nyt pitaisi olla hiljainen aika jo ohi :expressionless: Jospa te muut tai Sammon (suurin omistaja) @Mirko_Sampo_IR saisivat heiltä paremman vastauksen…

4 tykkäystä

Esimerkillistä aktiivisuutta, kiitos siitä!

Aiempien kuukausien listauksissa uudella tj:llä ei tosiaan ole vielä merkittävää omistusta yhtiöstä. Aiempi tj oli lähtöaikoinaan muistaakseni about 20:n isoin omistaja. Ilmoittelethan tänne mitä vastaavat!

Sinänsähän tähän saa myös rakennettua karhuisen vaihtoehdon, että markkinat näkevät jotain mitä me emme vielä näe ja kahta heikompaa kvartaalia seuraa yhä heikkenevä kehitys.

1 tykkäys

Hei vuh,
Kiitos kiinnostuksesta Enento Groupia kohtaan ja etenkin kiitos osakkeenomistajuudesta.
Olemme Inderesin kanssa keskustelleet useampaankin otteeseen, mutta kustannuksista tarkkoina emme ole halunneet ruveta tutkimuksesta maksamaan. Lisääntyneen ja tulevan sääntelyn myötä voimme joutua aloittamaan tämän seurannan muun analyytikkoseurannan lisäksi. Osakkeen likviditeetti on ollut sijoittajien näkökulmasta ongelma, sen tunnistamme. Toki seuraamme aktiivisesti osakkeemme kaupankäyntiä ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin mainitsemiesi huomioiden suhteen. Olemme olleet äärimmäisen tyytyväisiä siihen, että meitä seuraa viisi analyytikkoa mutta katsotaan jatkossa miten pystymme palvelemaan yksityissijoittajiamme paremmin.
Ystävällisin terveisin
Pia

Nyt kaikki samaa mieltä olevat Pia:lle ja Elina:lle lisää sähköpostia! Investor contacts - Enento

Ei luovuteta vielä… Tästä voi ottaa mallia:

Kiitos paljon vastauksesta! Itse maksaisin mielelläni tämän kustannuksen ja myös muut osakkeenomistajat joiden kanssa olen keskustellut. Inderesin raportit ovat muita analyytikkoraportteja laajempia ja laadukkaampia (sekä julkisia), suomalaisen yksityissijoittajan näkökulmasta ne auttavat ymmärtämään yritystä paljon paremmin. Vaikka omistankin jo yli X osaketta ja olen käyttänyt tunteja yritykseenne perehtymiseen, itselleni ja muille yksityissijoittajille tulee esteeksi kasvattaa osakkeenomistusta ilman laajempaa tietoa yrityksestä ja markkinasta. Meidän näkökulmasta säästämme kun Inderes perehtyy puolestamme. Teidän yhtiösivulla Enento Group | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus on 3222 seuraajaa - tämä tarkoittaa Inderesin käyttäjiä jotka ovat erikseen painaneet nappia että saavat ilmoituksen teidän tiedotteista. En siis ole ainut joka toivoisi tätä :slightly_smiling_face:
Toivoisin siis että harkitsisitte vielä ainakin suppeamman analyysin hankkimista. Minä lobbaan sillä välin Inderesiä että antaisivat teille hyvän diilin (@Mikael_Rautanen).
Ystävällisin terveisin,
vuh
puh.

7 tykkäystä

OP Yrityspankki Oyj laati 3.5.2022 Enento Groupista sijoitusanalyysin. En uskalla kopioida sitä tähän, mutta siinä oli kerätty hyvä verrokkiryhmä jonka luvut saa julkisista lähteistä. Mielestäni Enento on järkevästi arvostettu mutta jos vastaavia saisi halvemmalla sitä tuskin olisi järkeä ostaa. En kuitenkaan tunne kansainvälisiä verrokkeja kovin hyvin. Esim. hyvän huomion Intriumista teki @EskiMaisa aiemmin. Mielipiteitä tästä?

Peer Market Cap EV/EBITDA 2022 EV/EBITDA 2923 EV/FCF 2022 EV/FCF
2023
Cash conversion 2022 Cash conversion 2023 EV/EBIT 2022 EV/EBIT 2023
Dun & Bradstreet Holdings Inc 10 693 11,1 9,9 21,5 19,4 81 % 82 % 16,2 12,3
Cerved Group SpA 1 408 10,5
Equifax Inc. 20 091 16,2 14,4 34,1 26 75 % 78 % 36,1 23,8
Experian PLC 25 027 14,9 13,3 26,7 24,1 75 % 76 % 28,2 19,5
Fair Isaac Corporation 12 345 17,7 15,9 24,7 18,1
Intrum AB 26 744 8,9 8,2 23,6 21,7 9 % 42 % 11,4 10,7
Moody’s Corporation 54 338 20,5 18 27,9 25,6 95 % 96 % 25,6 21,9
Enento Group Oyj 840 11 10,2 19,2 18,3 80 % 80 % 23,7 16,5

OP selittää verrokkien arvostuseroja kassavirran konversioasteella (OpFCF/EBITDA). Esim EV/EBIT 2023 mielessä halvempi Intrum saavuttaa 42% ja kalliimpi Enento saavuttaa 80%, joten arvostus onkin EV/FCF 2023 mielessä kalliimpi Intrum 21,7 ja halvempi Enento 18,3. Tämä oli myös ajatuksena omissa viesteissäni kun huomautin miten suuri osa tuloksesta on vapaata kassavirtaa ja pystytään jakamaan osinkona, sekä yritin arvioida investointeihin käytetyn kassavirran tuottoa joka vaikutti hyvin korkealta. Enento vaikuttaa tässä taulukossa erottuvan edukseen, riskiksi tosin luen pienemmän koon.

OP määrittää Enenton 35 euron tavoitehinnan (aik. 37) käyttämällä 15x EBITDA -kerrointa (2023e). Tämä on yllättävän lähellä tätä esittämääni yksinkertaista vapaaseen kassavirtaan perustuvaa “käypä arvo” / osake laskua jolla pääsin 34 euron hintaan ja yhtä yksinkertaista DCF-mallia jolla pääsin 35 euron hintaan. Helppoa on analyytikon työ :smiley:

6 tykkäystä

Kauppalehdessä oli edellispäivänä perinteinen “keskustellaan mukavia ja saadaan näkyvyyttä” uutinen:

Referoin Enenton kolme haastetta

 1. Uusi pohjoismainen yrityskulttuuri. Sama haaste kuin IT-palveluyhtiöissä: täytyy houkutella parhaat työntekijät ja integraatiot ovat aina kulttuurimielessä riski.

 2. Uusi Nordic Future Plaform-alusta. IT-investoinnit ovat lähes pakollisia vaikka luvataankin kustannusssäästöjä, usein riski mennä vihkoon joko budjetin tai siirtymävaiheen kanssa.

 3. Sijoittajasuhteet. Ostakaa Inderesin analyysi! Ei kannata säästää väärästä paikasta…

Katsoin eilen läpi näitä edellisen viestini verrokkeja. Moni ei ole aivan 100% verrokki. Esim. Intrum keskittyy myöhässä oleviin lainoihin ja niiden perintään, sekä lainasaatavien ostamiseen omaan portfolioon jossa niitä pyöritetään vivutetun tasen kautta. Moody’s on enemminkin credit rating agency joka tuottaa rahoitusalan työkaluja… Dun & Bradstreet vaikuttaa yritystietojen ja Euroopassa Bisnoden oston jälkeen (~sama EV/EBITDA kerroin kuin Enentolla nyt) melko hyvältä verrokilta. Sitten on mm. nämä “3 suurta” Equifax, Experian, TransUnion jotka arvioivat kuluttajien lainanmaksukykyä.

Yleisenä havaintoja näistä moni yhtiö on ollut osakesijoittajan Eldorado, josta on historiallisesti saanut matalalla volatiliteetillä hyviä tuottoja:


Näissä on vähän samaa vikaa kuin maksukortti-yhtiöissä (Visa & Mastercard), mahtava kassavirtaa generoiva bisnes jolla on hyvät vallihaudat joskin teoreettinen tulevaisuuden disruptio mietityttää. Arvostus on aina korkealla ja liiasta PE-luvun katsomisesta kärsii koko portfolio.

Mielestäni ainakin Dun & Bradstreet ja Intrum ovat nopealla katsomisella myös kohtuullisesti arvostettu. Mielenkiintoinen sektori jossa ei välttämättä kannata ottaa liikaa yhtiökohtaista riskiä, sen takia suunnittelin hajauttamista myös näihin.

4 tykkäystä

Tästä firmasta ja kilpailijoista olisi todella kiva kuulla lisää alaan perehtyneiltä tai kokemuksia työn puolesta käyttäneiltä.

Tutkin vähän tätä yritystiedon ja luottotietojen markkinaa. Suomalaisten luottotiedoissa Asiakastieto ja Bisnode tosiaan hallitsevat ja tämä vaikuttaa hyvin säännellyltä, tylsältä ja vakaalta liiketoiminnalta. Suomessa yritystiedoissa näihin tunnetuimpiin (Asiakastieto, Bisnode, Alma Talent) on joitakin kilpailijoita joilla vaikuttaa olevan teknisesti modernimpi lähestymistapa:

Myös asiakastiedolla vaikuttaa olevan Microsoftin CRM:ään jokin palikka. Tosin Goava Sales Intelligence AB:n Goava | Työkalu yritystietoihin 38,3% osto toi vastaavaa Sales Intelligence ja CRM:n yhdistämisen kyvykkyyttä, ja vaikuttaa ulkoisesti yhtä pätevältä kuin nämä haastajat. Jos katsotaan Suomen liikevaihtoja nämä kaikki mainitut vaikuttavat melko vakaasti kasvavilta. Alma Talent sisältää yritystiedon lisäksi paljon muutakin:

Kansainvälisesti näissä yritystiedoissa onkin sitten enemmän haastajia. Asiakastieto osti näistä myös Proff:in:

Suurimpana riskinä itselläni on mielessä kilpailu ja että modernimmat toimijat menevät ohi. En tiedä miten oikea on vaikutelma että Asiastieto olisi yritystietojen TietoEVRY, vakaa mutta kasvamaton toimija joka ei herätä suuria positiivisia mielikuvia ja haastajat ovat enemminkin sitten Siili/Vincit/Gofore? Vai voisiko Asiakastieto myös olla yritystietojen Harvia: 5-10% vuosikasvun alalla toimiva kannattava ja omistaja-arvoa luova konsolidoija?

Kommentoikaa nyt joku alasta enemmän tietävä, kiitos :smiley:

8 tykkäystä

Erittäin hyvää sisältöä viesteissäsi @vuh
Tällaisia viestejä ja ketjuja on mukava lukea.

Olen seuraillut itse Asiakastietoa / Enentoa jo useampia vuosia satunnaisesti, mutta aina päätynyt pitämään liian kalliina silloin kun olen tutkinut.

Yllätyin kovasti äsken kun katsoin että kurssi onkin yhtäkkiä 20 eurossa, kun viimeksi tutkiessani se taisi olla noin 35 eurossa :smiley:

Olin juurikin ajatellut että tämä olisi tylsä ja defensiivinen yhtiö, mutta onko yleinen arvostuskertoimien sulaminen vaikuttanut tähänkin näin paljon?
Vai onko jollain tietoa että onko Enenton tulevaisuuden näkymät jotenkin heikentyneet?

Jään kiinnostuksella seuraamaan tilannetta. Juuri nyt ei ole liiemmin ylimääräistä sijoitettavaa, joten ostoksillekaan en pääse.

6 tykkäystä

@BoJack kiva kuulla! Vastauksia ja tykkäyksiä tulee niin vähän että mietin joko viestini ovat turhia tai yhtiö ei vaan kiinnosta ketään. Lynchimäisesti pidän tylsistä yhtiöistä, vaikka tämä kotipörssin yhtiö on täysin unohtunut. Tämä on usein hyväksi tuotoille vaikka vähän olen kateellinen Voxtur-ketjun tuhatkertaiselle kiinnostukselle. En osaa sanoa muuta kuin että markkinan mielipide näyttää vaihtuneen nopeassa ajassa skenaariosta 1 → 2.:

Skenaario 1 Skenaario 2
Lähtötilanne Historiallinen toteuma
CMD:n visiot ja ohjeistus
Kaksi viimeistä kvartaalia ja
kehitys heikkenee entisestään
Seuraavat 10v 4% reaalinen kasvu liikevaihtoon,
rahavirtaan 1.4€ ja osinkoon 1€
0% reaalinen kasvu liikevaihtoon,
rahavirtaan 1.4€ ja osinkoon 1€
Terminaali Rahavirta jaetaan ulos osinkoina TAI
investoidaan tuotolla = WACC %
Jatketaan samaa 1€ osinkoa JA
rahavirta investoidaan tuotolla = 0% TAI
kannattavuus heikkenee merkittävästi
DCF 35€ 20€

Pidän tilanteesta koska nykyisellä hinnoittelulla skenaariolla 2 on ok tuotto-odotus ja takaisin entiseen skenaarioon 2 → 1 on merkittävästi upsidea :chart_with_upwards_trend:. Mikä olisi skenaario 3 jossa yhtiöllä menee vielä huonommin :chart_with_downwards_trend:?

18 tykkäystä