Enersense - Energiamurroksen suunnannäyttäjä

Enersense on kuin harakanpesä ja toimitusjohtaja pesää asuttava lintu. Kaiken, mikä vähänkään kiiltää on harakka pesäänsä kerännyt miettimättä sen kummemmin, kuinka ne kokonaisuuteen sopii. Joskus se harakka on voinut poimia kultasormuksenkin, kuten Revenion aikana silmänpainemittarit sen kaiken romun keskellä. Nyt kun Enersensen harakanpesästä on lintu lähtenyt toivotaan, että uusi johto karsii turhat rönsyt ja etsii sitä kultasormusta.

Sähköautojen latauspisteiden valmistusbisnekseen siirtyessä menetin toivoni. Ennen tuota siirtoa olin vielä suhteellisen toiveikas.

6 tykkäystä

Näin tuntuu olevan. Ja tuo latauskuvio näyttäisi kuvaavan tilannetta hyvin laajemminkin. Persnettoa tekevän pikkulafkan ostaminen kilpailluilla latausmarkkinoilla epäilytti, eikä tulokset tosiaan ole siltä osin toistaiseksi mairittelevia, tuo puoli kun tuntuu (yksi) riippakivi olevan firmalle. Ajatuksena tietenkin hieno “kokonaisvaltaisten ratkaisujen” tarjoaminen, mutta kun viivan alle pitäisi jäädä jotain.

3 tykkäystä

Itsekin taannoin ihmettelin tuota Enersensen lataushommaa. Toki patteriautojen latauslaitteitten osalta markkina on kasvava, mutta markkina on tarjoajien ja tuotteitten osalta kylläinen. Tarkoittaa käytännössä sitä, että ainoastaan erikoistumalla pärjää tuloksellisesti, muutoin ollaan myrskyn silmässä tappelemassa järjettömässä hintakisassa. Erikoistuminen voisi tarkoittaa ylivoimaista teknistä etumatkaa, tuotteen integraatiota palveluihin ja/tai muihin tuotteisiin markkinoista poikkeavalla tavalla jne. Nyt riittävää erottautumistekijää ei ole.

1 tykkäys

Lehdistötiedote

Enersense International Oyj: Enersenselle sopimus valokuituverkon rakentamisesta GlobalConnectille Helsingin metropolialueella

Enersense International Oyj: Enersensen yhteistyö tuulipuistojen kunnossapidossa OX2:n kanssa saa jatkoa

3 tykkäystä
4 tykkäystä

Pörssitiedote

Enersense International Oyj: Sisäpiiritieto: Enersense on uudistanut strategiansa ja keskittyy jatkossa ydinliiketoimintaansa - vihreän energiasiirtymän projekti- ja palveluliiketoimintaan

19.06.2024 14.25

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 19.6.2024 klo 14.25

Enersense keskittyy jatkossa lähtökohtaisesti Suomessa ja Baltiassa vahvistamaan merkittävää markkina-asemaansa Power-, Industry- ja Connectivity-liiketoiminta-alueillaan, jotka tarjoavat vaativaa projekti- ja palveluliiketoimintaa vihreän energiasiirtymän parissa toimiville energia-, tietoliikenne- ja teollisuusyrityksille laaja-alaisesti. Vuonna 2023 näiden projekti- ja palveluliiketoimintojen liikevaihto oli yli 300 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 20 miljoonaa euroa.

Enersense luopuu aikaisemmasta tavoitteestaan edetä päästöttömän energian tuottajaksi ja tekee strategista arviointia maatuulivoiman ja aurinkoenergian hankekehitystoiminnasta ja harkitsee sen myymistä. Yhtiön hankeportfolion koko on noin 5 gigawattia, jonka lisäksi esiselvitysvaiheessa on noin 7 gigawatin edestä hankkeita. Yhtiö näkee hankekehitystoiminnassa merkittävää arvoa. Yhtiö tekee strategista arviointia myös merituulivoimaliiketoiminnasta ja päästöttömän liikenteen ratkaisujen kehittämiseen keskittyvästä liiketoiminnasta, joiden tulevaisuuden odotukset ovat positiiviset, mutta joiden kehittäminen kaipaa huomattavia kasvupääomia.

“Keskitymme jatkossa ydintekemiseemme eli tuottamaan laadukkaita kestävän vihreän energiasiirtymän mahdollistavia palveluita energia-, tietoliikenne- ja teollisuussektorilla toimiville kumppaneillemme lähtökohtaisesti Suomessa ja Baltiassa. Yhtiö on käynnistänyt konserninlaajuisen tehostamisohjelman, joka tukee yhtiön tuloksentekokykyä. Uutta toimitusjohtajaa haetaan toteuttamaan strategiaa määrätietoisesti, parantamaan yhtiön kannattavuutta ja luomaan omistaja-arvoa. Haluan tässä yhteydessä myös kiittää hallituksen strategiavaliokuntaa strategian uudistustyöstä”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola.

Enersensen hallitus päätti 4.4.2024 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan perustaa strategiavaliokunnan avustamaan hallitusta strategiaan liittyvässä päätöksenteossa. Strategiavaliokunnan työ on nyt saatu päätökseen ja valiokunnan toiminta lakkaa.

Strategiavaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Carl Haglund ja jäseninä Anders Dahlblom, Anna Miettinen ja Ville Vuori.

Strategian toteuttamiseen sovittu rahoittajien kanssa uusi rahoituslimiitti

Enersense on sopinut rahoittajiensa kanssa uudesta 10 miljoonan euron senior-ehtoisesta vakuudettomasta rahoituslimiitistä (RCF) tukemaan yhtiön strategian toteuttamista. Yhtiö maksaa uudesta rahoituksesta euribor-korkoa lisättynä 3,5 %:in vuotuisella marginaalilla. Uusi rahoituslimiitti erääntyy 31.3.2025 ja sen takaajina limiitin erääntymiseen saakka toimivat Virala Oy Ab ja Ensto Invest Oy yhtiöt, joille maksetaan antamastaan takauksesta markkinaehtoinen 5 %:in takauspalkkio takauksen voimassaoloajalta.

Rahoituslimiitin yhteydessä on tehty muutoksia yhtiön rahoituskokonaisuuteen liittyviin konsernin omavaraisuusastetta, korollisen nettovelan suhdetta käyttökatteeseen sekä vähimmäislikviditeettiä koskeviin erityisehtoihin (kovenantit).

Pääomanpalautuksesta luopuminen

Hallitus ei tule käyttämään 4.4.2024 yhtiökokoukselta saamaansa valtuutusta pääomanpalautuksesta. Yhtiökokoukselta 4.4.2024 saamansa valtuutuksen perusteella hallitus olisi voinut päättää osaketta kohden enintään 0,10 euron pääomanpalautuksen maksamisesta enintään kahdessa erässä hallituksen määrääminä ajankohtina vuoden 2024 heinä-joulukuun välisenä aikana.

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Juha Silvola, vt. toimitusjohtaja

Jaakko Eskola, hallituksen puheenjohtaja

9 tykkäystä

Löytyykö tietäjää, paljonko noihin on laitettu euroja ja mikä voisi olla hintalappu? Luulisi kiinnostavan isompia toimijoita…Oikein hyvä, että nyt keskitytään luomaan omistaja-arvoa. Edellisessä annissa taisi hallituksen jäsenet merkata osaketta reiluun 7 euroon…nyt lappua saisi 2,5 eurolla :thinking:

Nyt on aika tehostaa toimintaa ja siivota nurkkia isolla kädellä. :clap:

Enersense luopuu aikaisemmasta tavoitteestaan edetä päästöttömän energian tuottajaksi ja tekee strategista arviointia maatuulivoiman ja aurinkoenergian hankekehitystoiminnasta ja harkitsee sen myymistä. Yhtiön hankeportfolion koko on noin 5 gigawattia, jonka lisäksi esiselvitysvaiheessa on noin 7 gigawatin edestä hankkeita. Yhtiö näkee hankekehitystoiminnassa merkittävää arvoa. Yhtiö tekee strategista arviointia myös merituulivoimaliiketoiminnasta ja päästöttömän liikenteen ratkaisujen kehittämiseen keskittyvästä liiketoiminnasta, joiden tulevaisuuden odotukset ovat positiiviset, mutta joiden kehittäminen kaipaa huomattavia kasvupääomia.

1 tykkäys

@Iikka on tehnyt hyvän tviittiketjun Enersensestä. :slight_smile:

Tässä on loppuosa tviittiketjusta, mut kandee lukemmin mielummin Äxäst

image

8 tykkäystä

@Aapeli_Pursimo on kirjoitellut perusteellisesti Enersensen uudesta strategiasta. :slight_smile:

Yhtiö julkisti eilen uudistetun strategiansa, jossa tehdään täyskäännös aikaisempaan strategiaan yhtiön keskittyessä jatkossa vakiintuneisiin perusliiketoimintoihinsa. Puolestaan strategisen arvioinnin kohteena yhtiöllä ovat sen aiemmassa kasvustrategiassa merkittävässä roolissa olleet kasvuaihiot (Offshore, Charging) sekä uusiutuvan energian hankekehitysportfolio. Suhtaudumme strategiauudistuksen alustavasti positiivisesti sen selkiyttäessä yhtiön kokonaisuutta selvästi ja oletettavasti tarjotessa edellytykset rahoitusaseman paikkaamiselle. Strategiauudistuksella ei ole kuitenkaan välitöntä vaikutusta näkemykseemme yhtiöstä lyhyen aikavälin riskitason ollessa edelleen korkealla.

4 tykkäystä

Tilauksia tulee perusbisnekseen. Nyt vain lihoiksi ei strategian mukaiset bisnekset, mut preemion kera.

Enersense International Oyj: Enersense on voittanut Fingridin tarjouskilpailun koskien Herva-Nuojuankangas 400 kV voimajohdon rakentamisurakkaa

Enersense International Oyj
Sijoittajauutinen 24.6.2024 klo 9.30

Enersense on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa uuden 400 kV sähkönsiirtoyhteyden rakentamista koskevan urakan. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 26,5 miljoonaa euroa, ja se kirjataan Power-liiketoiminta-alueen vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Enersensen voittama 400 kV voimajohdon rakentamisurakka sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle Ii:stä Hervan sähköasemalta Vaalaan Nuojuankankaalle ja on pituudeltaan noin 117 kilometriä. Rakentamistyöt alkavat talvella 2024 ja hanke on tarkoitus luovuttaa tilaajalle vuoden 2027 kesällä.

“Enersensellä on merkittävä markkina-asema vihreän energiasiirtymän hankkeissa, ja tämä hanke tukee hyvin uudistettua strategiaamme ja vahvistaa entisestään rooliamme kestävän energiasiirtymän mahdollistajana. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että Fingrid valitsi meidät tämän urakan toteuttajaksi”, toteaa Enersensen vt. toimitusjohtaja Juha Silvola.

3 tykkäystä