Evli - puhdas varainhoitaja

Veljekset kuin ilvekset eli Sale ja Kasper ovat tehneet yhtiöraportin Evlistä. :slight_smile: :gem:

Evli kertoi keskiviikkona merkittävästä strategisesta järjestelystä, jossa pääomasijoittaja tulee vauhdittamaan kannustinliiketoiminta Evli Alexander Incentivesin kasvua. Järjestely vaikuttaa mielestämme erinomaiselta ja onnistuessaan se tarjoaa merkittävää tuottopotentiaalia pidemmällä aikavälillä. Järjestely luo mielestämme Evlin omistajille selkeää arvoa johtuen sen erinomaisesta kauppahinnasta.


EDIT:

Kommentit viel:

8 tykkäystä

Nostona kommenteista:
"Evlin kannalta järjestelyn suurin potentiaali piileekin siinä, että yhtiö myydään vuosikymmenen loppupuolella merkittävästi nykyistä suuremmalla hintalapulla. Mielestämme Allshares-omistukseen tuleekin tässä vaiheessa suhtautua eräänlaisena optiona.

Huomautamme, että optimistisessakin skenaariossa arvo jää suhteessa Evlin kokoluokkaan korkeintaan kohtalaiseksi ja yhtiön arvonluonti nojaa edelleen hyvin voimakkaasti Varainhoidon kehitykseen."

Nyt täytyy istuskella käsien päällä nautiskella osingosta ja katsella miten tämä alkaa arvoa luomaan. Yhtiössä tapahtuu kokoajan positiivisia asioita, mitähän seuraavaksi. :laughing:

5 tykkäystä

Evlin myynti sujui euromääräisesti erinomaisesti, kun yhtiön rahastoihin virtasi noin 200 MEUR uutta pääomaa. Valtaosa nettomerkinnöistä kohdistui kuitenkin maltillisen palkkiotason lyhyen koron rahastoon. Myös pitkän koron rahastot olivat selvästi plussalla. Korkeimman palkkiotason osakerahastoista lunastukset olivat kuitenkin huomattavia, mikä painoi kokonaisvaikutuksen palkkiotuottoihin neutraaliksi.

5 tykkäystä

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2023 maksettavasta osingosta, joka on 1,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Varat maksetaan 25.3.2023.

2 tykkäystä

Minusta vaikuttaa että tämä Allshares -myynti oli pakko tehdä, että voitiin lunastaa osakkuudet aiemmilta avainhenkilöiltä. Heillä on ollut kaikki suhteet Suomessa toimiviin hallitusten jäseniin ja johtoryhmäläisiin, ja ovat myyneet osakepalkkiojärjestelmänsä lähes kaikkiin suomalaisiin pörssiyrityksiin Lontoon hinnoilla. Uudella yhtiöllä ei ole näitä kontakteja, joten mielenkiintoista nähdä miten jatkossa myydään ja mihin hintapiste asettuu. Tämä olisi hyvä hetki kilpailijalle luoda markkinaa Suomessa.

Liiketoiminta on luonteeltaan pysyvää, koska palkkiojärjestelmät on pitkäaikaisia ja asiakkaiden kustannus toimittajan vaihdosta on korkea.

Evlin kuukausi sujui puolestaan mallikkaasti, ja yhtiö keräsi rahastoihinsa yhteensä 133 MEUR:n edestä uutta pääomaa. Uusmyynnin laatu oli myös hyvää, sillä se suuntautui valtaosin terveen palkkiotason osake- ja pitkän koron rahastoihin. Erityisen väkevää kysyntä oli kuukauden aikana toimintansa aloittaneeseen Eurooppa Kasvu- rahastoon, joka keräsi reilut 94 MEUR merkinnät.

10 tykkäystä

EVLI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.4.2024 klo 15.00 (EET/EEST)

KUTSU: Evli Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa 22.4.2024

Evli Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024 julkaistaan maanantaina 22.4.2024 noin klo 14.00. Katsaus on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat | Evli.

1 tykkäys

Sauli ja Kassu antoivat etkoilukommentit, kun yhtiö kertoo Q1-tuloksensa maanantaina. :slight_smile:

2 tykkäystä
  • Nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat – nousun taustalla olivat kertaluonteinen tulosvaikutus kumppanuusjärjestelystä, positiivinen markkinakehitys sekä menestyksekkään salkunhoidon myötä ansaitut tuottosidonnaiset palkkiot.

:+1:

9 tykkäystä

Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2024 (vertailukohtana 1–3/2023)

Nettoliikevaihto oli 42,9 miljoonaa euroa (25,7 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen nettoliikevaihto oli 29,1.
Liikevoitto oli 25,1 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,3.
Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 9,6 miljoonaan euroon (8,9 milj. euroa).
Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos nousi 1,1 miljoonaan euroon (0,2 milj. euroa).
Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 18,5 miljardia euroa (16,7 mrd. euroa).
Oman pääoman tuotto oli 35,8 prosenttia (22,7 %).
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 125 prosenttia (128 %).
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,26 euroa)

:coffee:

6 tykkäystä
3 tykkäystä

Evlin rahastoista lunastettiin huhtikuun aikana nettona yhteensä 43 MEUR:n edestä pääomia. Lunastuksia kohdistui erityisesti yhtiön pitkän koron rahastoihin. Houkuttelevamman palkkiotason osakerahastot keräsivät puolestaan reilusti uutta pääomaa, joten kokonaisuutena kuukausi sujui neutraalisti. :+1:

5 tykkäystä

Evlin osalta katsauskausi sujui niin ikään aavistuksen odotuksia heikommin, kun yhtiön rahastoista lunastettiin varoja nettona yhteensä 57 MEUR:n edestä. Lunastukset kohdistuivat sekä osake- että korkorahastoihin.

2 tykkäystä

Kassun kommat, kun Evli julkistaa Q2-tuloksensa maanantaina. :slight_smile:

4 tykkäystä

Evlin osalta kuukausitason uusmyynti piristyi, kun kesäkuussa uutta pääomaa virtasi yhtiön rahastoihin nettona 13 MEUR. Tästä valtaosa suuntautui vaihtoehtoisiin rahastoihin. Lunastukset kohdistuivat sekä osake- että korkorahastoihin, mutta kokonaisuutena kuukausi kallistui positiivisen puolelle.

3 tykkäystä

Reipas tulosparannus, joka ylitti myös Inderesin ennusteet. Suositus oli btw. ‘Lisää’; tavoitehinta 22,00€. AUM ATH. :gem:

10 tykkäystä

Kauppalehden uutisointia yllä olevasta:

:coffee:

Evli Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2024

POSITIIVISTA KEHITYSTÄ KAIKILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA

Kauden kohokohdat

Nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat – nousun taustalla olivat kertaluonteinen tulosvaikutus kumppanuusjärjestelystä, positiivinen markkinakehitys sekä menestyksekkään salkunhoidon myötä ansaitut tuottosidonnaiset palkkiot.
.
Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta varainhankinta vaihtoehtorahastoihin sujui onnistuneesti. Evli keräsi niihin yli 80 miljoonaa euroa nettomerkintöjä vuoden toisella neljänneksellä.
.
Yhteistyö Bregal Milestonen kanssa Allsharesin kannustinliiketoiminnan kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseksi eteni odotetusti ja ensimmäiset yritysostot Ruotsissa toteutettiin.

4 tykkäystä

Kassulla on mennyt yötöiksi, tässä olisi Evlin uusi yhtiöraportti. :slight_smile: :gem:

Evlin Q2-tulos kallistui kokonaisuutena hieman negatiivisen puolelle. Liikevaihdon ja liikevoiton osalta raportti ylitti ennusteemme, mutta odotuksiamme suuremmat vähemmistöjen tulososuudet söivät näiden positiivisen vaikutuksen. Lisäksi ennusteylitykset tulivat kertaluonteisista tuottoeristä. Hieman pehmeästä kvartaalituloksesta huolimatta näemme yhtiön tuloskasvunäkymät edelleen vahvoina Evlin ollessa hyvässä iskussa ja sen tuotetarjonnan sopiessa erinomaisesti nykymarkkinaan. Osakkeen nykyinen hinnoittelu ei nykyennusteidemme valossa olekaan erityisen vaativa pitkän aikavälin arvonluontipotentiaali huomioiden. Toistamme 22,0 euron tavoitehintamme ja lisää-suosituksen.

5 tykkäystä

@Kasper_Mellas - pikemmin 8% kuin 6%, eikö?

2 tykkäystä