Evli - puhdas varainhoitaja

Evlin kuukausi sujui puolestaan mallikkaasti, ja yhtiö keräsi rahastoihinsa yhteensä 133 MEUR:n edestä uutta pääomaa. Uusmyynnin laatu oli myös hyvää, sillä se suuntautui valtaosin terveen palkkiotason osake- ja pitkän koron rahastoihin. Erityisen väkevää kysyntä oli kuukauden aikana toimintansa aloittaneeseen Eurooppa Kasvu- rahastoon, joka keräsi reilut 94 MEUR merkinnät.

10 tykkäystä

EVLI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.4.2024 klo 15.00 (EET/EEST)

KUTSU: Evli Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa 22.4.2024

Evli Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024 julkaistaan maanantaina 22.4.2024 noin klo 14.00. Katsaus on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat | Evli.

1 tykkäys

Sauli ja Kassu antoivat etkoilukommentit, kun yhtiö kertoo Q1-tuloksensa maanantaina. :slight_smile:

2 tykkäystä
  • Nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat – nousun taustalla olivat kertaluonteinen tulosvaikutus kumppanuusjärjestelystä, positiivinen markkinakehitys sekä menestyksekkään salkunhoidon myötä ansaitut tuottosidonnaiset palkkiot.

:+1:

9 tykkäystä

Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2024 (vertailukohtana 1–3/2023)

Nettoliikevaihto oli 42,9 miljoonaa euroa (25,7 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen nettoliikevaihto oli 29,1.
Liikevoitto oli 25,1 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,3.
Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 9,6 miljoonaan euroon (8,9 milj. euroa).
Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos nousi 1,1 miljoonaan euroon (0,2 milj. euroa).
Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 18,5 miljardia euroa (16,7 mrd. euroa).
Oman pääoman tuotto oli 35,8 prosenttia (22,7 %).
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 125 prosenttia (128 %).
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,26 euroa)

:coffee:

6 tykkäystä
3 tykkäystä

Evlin rahastoista lunastettiin huhtikuun aikana nettona yhteensä 43 MEUR:n edestä pääomia. Lunastuksia kohdistui erityisesti yhtiön pitkän koron rahastoihin. Houkuttelevamman palkkiotason osakerahastot keräsivät puolestaan reilusti uutta pääomaa, joten kokonaisuutena kuukausi sujui neutraalisti. :+1:

5 tykkäystä

Evlin osalta katsauskausi sujui niin ikään aavistuksen odotuksia heikommin, kun yhtiön rahastoista lunastettiin varoja nettona yhteensä 57 MEUR:n edestä. Lunastukset kohdistuivat sekä osake- että korkorahastoihin.

2 tykkäystä