Fifax - kalankasvatusta harjoittava yhtiö

Onhan tää firma nyt pitkälti eräänlainen suomalaisten instituutiosijoittajien kollektiivinen kummelisketsi :smiley:

image

Tässä otetaan maksimaalinen määrä Helsingin pörssistä saatavilla olevaa riskiä sijoitukselle, jossa parhaassakin tapauksessa päästään myymään erittäin matalalla kannattavuudella lievästi mudalta maistuvaa kalaa.

Bulkkielintarvikkeiden tuotanto ei ole oikein ollut erityisen hyvä bisnes missään päin maailmaa ja tähän mennessä lähinnä vaurastuttanut niitä tahoja, jotka valmistavat ja myyvät työkalut ja softat agritorppareille. Eikö olisi yhteiskunnankin kannalta järkevämpää jättää nämä huonot bisnessegmentit norjalaisten kiusaksi ja keskittyä sen sijaan vaikka myymään softat ja automaatio heidän kalakasvattamoihinsa? :cowboy_hat_face:

17 tykkäystä

Pauli on tehnyt uuden yhtiörapsan. :slight_smile: :gem:

Fifaxin H1-raportti oli pääosin ennakko-odotustemme mukainen. Kalankasvatus on saatu käyntiin ja yhtiön ensikommentit parannusinvestointien vaikutuksista olivat positiivisia.

image

https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/yhtioraportti_fifax_oyj_250823_2023-08-25.pdf

1 tykkäys

Kyllä tuolla bulkilla rahaa pystyy tekemään, kun osataan. Alla esimerkiksi kolme erilaista kasvattajaa Suomesta.
Erona Fifaxiin on tietenkin, että kala kasvaa poikasvaiheesta eteenpäin luonnon vesissä. Näin ollen ovat sääolosuhteiden vaikutuksille alttiita ja se vaikuttaa lopputulokseen merkittävästi esimerkiksi kala ei kasva kylmänveden (alle+8 C) aikaan ja menettää massaa kun jää on päällä ja ruokinta ei onnistu.
Fifax ja muut kiertovesilaitokset pystyvät tämän ajan kasvattamaan täysillä.
Kiertovesilaitosten ongelmat ovat eri, kuten mainitsemasi maku virheet, joka on ollut etenkin Saimaan Tuoreella, mutta Suomessa esimerkiksi Savo Laxilla ei ole maku virheitä ollut ja Fifax on kanssa tuottanut laadukasta kalaa.

Suurin ero tulee orgaanisessa kasvupotentiaalista kiertovesilaitoksille on paikkoja ja lupia saatavilla paremmin, mutta luonnonvesilaitoksilla nykyistenkin lupien ylläpito vaikeaa.

Brändö Lax, kasvattaa kirjolohta ja siikaa. Laadullisesti Suomen parhaita ja kysytty brändi (b2b).
Ensimmäinen ASC kasvattaja luonnonvesissä.

Nordic Trout, kasvattaa kirjolohta ja taimenta. Suurin suomalainen kasvattaja, kasvatusta Suomessa ja Ruotsissa. Kärsi naapurilta levinneestä IHN- viruksesta jokunen vuosi sitten.

Kalankasvatus Vääräniemi, kasvattaa kirjolohta ja siikaa. Toimii Taivalkosken lähialueilla ja kasvanut yritys ostoin.

Fifaxin tähänastinen tarina on ollut vaikea ja ongelmia on ollut alusta asti, mutta niistä on saatu myös paljon tietoa tulevaisuuteen. Täytyy toivoa, että oppi on mennyt perille. Itse näen nykyisen aloituksen vähän niin, että kolmas kerta toden sanoo ja viimeinen mahdollisuus.

Globaalisti kierovesilaitosten tuotto on ollut heikkoa, mutta isot laitokset ovat vasta käynnistyneet. Norjassa smoltti tuotannossa on saatu ihan hyviä kokemuksia. Kiertovesilaitosten yksi ongelma on isot pääomakustannukset alkuun ja vuosien odotus aloituksesta, että kassavirtaa alkaa tulemaan.
Globaalisti kiertovesiviljely on ekologisin vaihtoehto tuottaa proteiinia ja todennäköisesti tehokkain.

12 tykkäystä

Lohi on kirjoitellut lohentuottajasta Fixaista kommentin, jossa puhutaan mm. kalankasvatuksen ylösajosta. :slight_smile:

1 tykkäys

Fifax - anti / vvk
Jos tämä anti menee joltain ohi, firma lupaa jatkaa erilaisten ja/tai täydentävien rahoitusvaihtoehtojen kartoittamista.

FIFAX Oyj:n (“Fifax” tai “Yhtiö”) hallitus aikoo ehdottaa Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka kutsutaan koolle erillisellä yhtiötiedotteella julkaistavalla yhtiökokouskutsulla, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakeannin järjestämiseksi ja/tai vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskemiseksi (“Rahoituskierros”).

Toteuttaakseen Rahoituskierroksen, jolla Yhtiö pyrkii keräämään noin 4 miljoonan euron bruttovarat, hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 25 000 000 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 46,1 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseenlaskemista osakkeista, osakeannissa ja/tai antamalla osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Rahoituskierroksen lisäksi Fifax jatkaa erilaisten ja/tai täydentävien rahoitusvaihtoehtojen kartoittamista Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

3 tykkäystä

Lohen kommentit kalankasvatusta harjoittavan yhtiön rahoituskierroksesta. :slight_smile:

Rahoituskierroksella pyritään keräämään 4 MEUR:n varat, mikä on hieman alle puolet vuodelle 2024 arvioidusta 10 MEUR:n kokonaisrahoitustarpeesta. Osakkeiden kokonaismäärä voisi kasvaa enintään 25 miljoonalla eli 46 %:lla nykyiseen osakemäärään nähden.

2 tykkäystä

Tänään tuli tiedote, että Fifax on neuvotellut uudelleen velkojensa (3,8 MEUR) maksuehtoja. Eli maksuaikaa on saatu lisää, jotta yhtiö ehtisi saada tuotannon ajettua ylös ja liiketoiminnan vauhtiin. Velkojilta on myöskin saatu myönnytys kovenanttiin, että käteisvarat saavat laskea alle 1 MEUR:n joulu-helmikuun (2023-24) välisenä aikana, mikä tarjoaa lisää aikaa tämän suunnitellun 4 MEUR:n osakeannin toteuttamiseen. Kovenanttimyönnytys voisi viitata siihen että kevään osakeannissa kerätyt käteisvarat alkavat pikku hiljaa loppumaan, mikä on meidän kassavirtaennusteiden valossa ihan loogista. Siten tuossa tiedotteessa ei ole mitään, mikä merkittävästi poikkeaisi meidän ennusteista tai odotuksista.

6 tykkäystä

Uuden osakeannin suuruus tulee vastaamaan 46 % osakkeista. Ilmeisesti pyritään keräämään ainakin tuo 4 M€. Kuinka alas osake painuu, alle 0,15 €? Ei voi pysyä 0,2 €:n ympäristössä.

Mukavaa, että tulee lyysiä, vaikka ei ole bördepäivä. :gem: :slight_smile: :+1:

Fifax vahvisti tasettaan nopeutetun tarjousmenettelyn kautta mielestämme olosuhteet huomioiden kohtuullisin ehdoin. Yhtiöllä on nyt riittävä rahoitus arviomme mukaan noin 2024 puolivälin tienoille. Ennusteisiin liittyvä epävarmuus on vielä korkea kunnes yhtiö pystyy nostamaan tuotantovolyymejään ja osoittamaan kasvatuksen kannattavuuden.

image


Tässä on vielä aamun kommentit:

2 tykkäystä

Pauli kirjoittanut hyvän jutun lohen hinnan kehityksestä.
Muutama kommentti asiaan.

Lohen maailman markkinahinta ei korreloi suoraan Suomen kirjolohi hintaan. Parhaimmillaan ero on ollut 50 % molempiin suuntiin. Jolunakin hinta ero oli Norjalaisen hyväksi merkittävä. Joulun aikoihin kirjolohen tuottajahinta oli tasolla, jossa Fifax ei olisi pystynyt tekemään rahaa. Joulun hinta taso on yleensä jo korjannut loka-marraskuun pohjista. Suomessa kirjojen hinnat kulkevat vuodenaika sykleissä. Alkuvuodesta noustaan ja jäiden sulaessa aletaan nousua tasaamaan, kesä aika flättiä ja elokuusta joulukuulle lasketellaan. Isoin vaikuttava tekijä on paljonko tuottajia on markkinoilla yhtäaikaa. Keskihinnan laskennassa olis tärkeää huomioida myyty volyymi eri hinta tasoille
Norjassa kasvatettu kirjolohi on pääsääntöisesti kotimaista kalliimpaa.
Suomessa lohenfuuturi hinnoilla ei juuri tehdä kauppaa vaan suurin osa kaupoista on spottina ja useimmiten alle futuurien. Vaikuttavina tekijöinä on mm. ostetaan pienempiä kokoluokkaa jotka halvempia, sekä isommalla skaalla, jossa kalleimmat kokoluokkien vaikutus koko erään jää vähäisemmäksi.

Kotimaisen lohen(villi) hinnan vertailu kasvatetun kirjolohen hintaan on aika turha. Lohen kalastus kestää kesäkuusta elokuuhun ja sitä rajoittavat kalasta kohtaiset kappalemääräiset kiintiöt. Suurin massa liikkuu juhannuksesta eteenpäin muutamia viikkoja. Lisäksi kappalemääräiset kiintiöt aiheuttavat kalastus paineen alkukauteen, kun isommat kalat tulevat eka.

Suomessa kuluttaja ostaa norjan lohta mikäli hinta on samalla tasolla kirjolohen kanssa

Markkinahinnat ovat kuitenkin nousussa, mutta miten hyvin ne kattavat nousevat kulut jää nähtäväksi.

8 tykkäystä

Tässä taas lisäsyitä sille, miksi Fifaxin kaltaiset ratkaisut ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Jutun lopussa olevalla MOT:n videolla kerrotaan, että norjalaiset kasvattamot suunnittelevat rakentavansa vuonoihin myös täysin suljettuja lohenkasvatusaltaita, en tarkemmin tiedä miten ympäristöystävällisiä ne ovat mutta ilmeisesti kuitenkin parempia kuin avovedessä olevat “pussit”. Ainakin yksi yhtiön edustaja väittää että näissä lohet ovat täysin suojassa mm. loisilta eikä muita päästöjä pitäisi ajautua avomereen.

5 tykkäystä

En nyt löydä lähdettä, mutta Tenon lohikadon syynä pidetään ylikalastuksen lisäksi myös ilmastonmuutosta, joka aiheuttaa Lohen meriravinnon niukkuutta, joka on näkynyt nyt mm 1-vuotiaiden jokeenpalaavien vähyytenä.

Kaikki tämä puolustaa suljettujen kiertojen laitosten kehittämistä. Jenkkipuolelle samaa kehittää Atlantic Sapphire, jossa itse olen mukana.

4 tykkäystä

Tenojoen lohikannan romahtamisen syytä ei tiedetä varmuudella, mutta syiksi on ehdotettu edellä mainittua ilmastonmuutosta, joka vaikuttaa meren ravintoketjuihin, ylikalastusta, kalatauteja levittäviä kassilohikasvattamoja ja kyttyrälohta, joka kilpailee kutupaikoista ja saattaa myös muuttaa joen ekosysteemiä. Tutkimustietoa asiasta ei ole vielä riittävästi.

Tässä lähde edellä esittämälleni:

Ilmastonmuutos oli mainittu myös TeemuK:n linkittämässä Ylen uutisessa.

4 tykkäystä

Tässä on Lohen ennakkokommentit, kun Fifax julkaisee keskiviikkona H2-rapsansa. :slight_smile:

Fifax raportoi tilinpäätöstietoja vuoden 2023 jälkipuoliskolta keskiviikkona 6.3. Kalakannan ylösajovaiheesta johtuen kaupallisia toimituksia ei ole tehty, minkä vuoksi liikevaihto jäänee nollan tuntumaan ja tulos tappiolliseksi. Kiinnitämme tiedotteessa huomiota erityisesti kalojen kasvukehitykseen sekä rahoitustilanteeseen.

1 tykkäys

Fifaxin tilinpäätös:

Luvut hyvin Paulin ennusteisiin.

Odottamista ja rahoitusjörjestelyjä luvassa. Toistaiseksi menee suunnitelmien mukaan.
Kalakanta melkein tuplanut massan kahdessa kuukaudessa ja vauhti kiihtyy. Tarkoittaa tietysti, että rahaa palaa kiihtyvällä tahdilla rehuun ja muuhun kasvatus toimintaan.

Toimitusjohtaja Samppa Ruohtula

Kalankasvatuksen uudelleenkäynnistys Eckerön laitoksella, joka aloitettiin maaliskuussa 2023, on tähän mennessä edennyt suunnitelmien mukaan ja olemme saavuttaneet vuoden keskeisimmät tavoitteet. Ensimmäisestä mätimunaerästä haudotut poikaset ovat kehittyneet hyvin, ja erän suurimmat kalat lähestyvät tätä kirjoitettaessa 200 gramman kokoa. Hautomo- ja poikasosastoilla on saavutettu täysi tuotantotaso, ja ensimmäinen kolmesta grow-out -yksiköstä on täyttymässä.

Kasvava kalakanta mahtuu vielä ensimmäiseen grow-out -yksikköön, mutta koska kalojen absoluuttinen kasvu kiihtyy poikasten ollessa suurempia, osasto täyttyy nopeasti tulevien kuukausien aikana. Kalakanta on jo kasvanut vuodenvaihteen 59 tonnista helmikuun lopun 100 tonniin. Kasvun tahdissa otamme suunnitelman mukaisesti käyttöön kaksi seuraavaa grow-out -yksikköä, voidaksemme sen jälkeen saavuttaa täyden kapasiteetin mukaisen tuotantotason, joka on noin 3 200 tonnia vuodessa.

Viime vuoden alussa päätökseen saatu laitoksen kattava virussaneeraus antoi meille ainutlaatuista syventävää näkemystä, jonka ansiosta avulla pystymme nostamaan RAS-kasvatuksen bioturvallisuuden, prosessin ja teknologian entistä korkeammalle tasolle. Viruksen alkuperää ei edelleenkään ole tunnistettu, mutta epävarmuus on johtanut vieläkin perusteellisempaan bioturvallisuuden ja mahdollisten sisääntuloväylien kriittiseen tarkasteluun. Samaan aikaan laitoksen täydellinen tyhjentäminen antoi mahdollisuuden toteuttaa sellaisia parannuksia, joita ei olisi voinut toteuttaa ilman veden tyhjentämistä. Olemme myös kehittäneet prosessejamme ja työmenetelmiämme entisestään, tavoitteenamme nostaa tuotannon turvallisuus ja vakaus vieläkin paremmalle tasolle. Näemme jo nyt kasvatusprosessissa ja kasvussa myönteisiä tuloksia.

Uudelleenkäynnistyksen aloittamisen mahdollisti osakkeenomistajiemme ja muiden rahoittajien jatkuva tuki. Vuoden aikana olemme keränneet 9 miljoonaa euroa bruttovaroja ylimerkityllä merkintäetuoikeusannilla maaliskuussa sekä suunnatulla osakeannilla joulukuussa. Olemme myös neuvotelleet jäljellä olevalle 3,8 miljoonan euron pankkilainallemme laina-ajan pidennyksen vuoden 2026 loppuun asti sekä lyhennysvapaan jakson lokakuuhun 2025 asti. Näillä toimenpiteillä olemme jo varmistaneet pääosan rahoituskokonaisuudesta, jonka olemme arvioineet tarvitsevamme uudelleenkäynnistyksen toteuttamiseen ja suunniteltujen bioturvallisuuden ja kasvatustekniikan kehitysinvestointien läpiviemiseen kokonaisuudessaan. Lisärahoitusta tarvitaan uudelleenkäynnistyksen loppuun saattamiseksi ja vuodelle 2024 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkka rahoitustarve riippuu kalojen tulevasta kehittymisestä ja myynnin käynnistämisen ajankohdasta. Työtä rahoituksen varmistamiseksi jatketaan kevään aikana.

Kuivan maan kalankasvatus on uusi teollisuuden ala, jonka pitkän ajan näkymät jatkuvat lupaavina. Ruoantuotannon maailmanlaajuiset haasteet – ilmastonmuutos, päästöt ja rehevöityminen, sekä kalastukseen ja perinteiseen kalankasvatukseen liittyvät ympäristöriskit – on ratkaistava. Lisäksi viime vuosien geopoliittinen kehitys on nostanut esiin myös huoltovarmuuden ja ruoan lähituotannon merkityksen.

Vuoden 2024 alkupuolella keskitymme kalakannan kasvun varmistamiseen ja seuraavan grow-out -yksikön käynnistämiseen. Samaan aikaan valmistelemme myös myynnin käynnistämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Jatkamme myös neuvontatoimintamme käynnistämistä, tavoitteenamme auttaa uuden ja kasvavan toimialan muita hankkeita onnistumaan, ja edesautamme siten vastuullisen ja kestävän ruoantuotantoon kehitystä maailmanlaajuisesti.

5 tykkäystä

@Pauli_Lohi jutteli toimitusjohtaja Samppa Ruohtulan kanssa mm. tästä vuodesta ja kalakannoista. :slight_smile:

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:20 Vuosi 2023
02:18 Kalojen kasvu
04:31 Teurastusvolyymit
06:33 Tavoitteet
09:22 Iso kuva

1 tykkäys

Lohelta tuore analyysi Fifaxista. :slight_smile: :gem:

Kalakannan ylösajo on toistaiseksi edennyt odotusten mukaisesti ja ensimmäisiä merkittävämpiä toimituksia voitaisiin päästä toteuttamaan 2024 loppupuolella. Kasvatusprosessin tehokkuudesta voitaisiin saada vahvoja signaaleja vasta vuoden kuluttua, joten vuodelle 2025 ennustettu tuloskäänne on vielä varsin epävarma.


Tässä on vielä kommentit:

4 tykkäystä

Fifax päivitti verkkouutisessaan kuulumisia Eckerön kasvattamolta.

Kirjoitin tästä aamukatsaukseen pientä kommenttia. Kasvu näyttäisi etenevän kuten pitääkin.

Kuvan data perustuu Inderesin arvioon, joissa puolestaan hyödynnetään Fifaxin julkistamia lukuja sekä tavoitteita.

8 tykkäystä

Tässä on Paulin tuoreet kommentit Fifaxista. :slight_smile:

Fifax tiedotti tiistaina jälleen väliaikatietoja kalakannan ylösajosta. Kalojen yhteismassa on kasvanut suunnilleen ennusteidemme mukaisesti ja toisen kasvatusyksikön käyttöönotto on jo aloitettu. Yhtiö pyrkii nostamaan tuotantomääränsä teknistä kapasiteettia vastaavalle tasolle vuoden loppuun mennessä, mikä edellyttää taseen vahvistamista kesän tienoilla.

1 tykkäys

Paulin kommentit pienestä lainasopimuksesta ja vähän muustakin. :slight_smile:

Fifax tiedotti perjantaina sopineensa yhteensä puolen miljoonan euron lainoista kahden pääomistajansa kanssa. Arvioimme lainojen tarjoavan yhtiölle lisää aikaa suuremman rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen ja odotamme yhtiön järjestävän osakeannin myöhemmin kesän 2024 aikana.

2 tykkäystä