Gofore - Go for vai No go?

Gofore Oyj:n hallitus päätti 22.2.2024 perustaa lisäosakejärjestelmän 2024 yhtiön toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle. Samana päivänä tiedotettiin hallituksen päättäneen suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen lisäosakejärjestelmän kohderyhmän merkittäväksi tarjottiin yhteensä enintään 35 243 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Merkintäaika päättyi 27.2.2024.

Merkityt osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Luovutuksen jälkeen Gofore Oyj:n omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä on 68 061 kpl.

6 tykkäystä

”Reaktor on ilmoittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, että asiantuntijarooliin ’koodaava sovellusarkkitehti’ nimetty henkilö ei ole enää käytettävissä tehtävään johtuen toimittajasta riippumattomista syistä. Reaktor ei myöskään ole kyennyt nimeämään asiantuntijarooliin asiantuntijaa, joka täyttäisi tarjouskilpailussa asetetut asiantuntijarooliin ’koodaava sovellusarkkitehti’ vähimmäisvaatimukset”, kirjoitettiin hankintaa koskevassa oikaisupäätöksessä 22. elokuuta.

Koska Reaktor vetäytyi hankinnasta, voittajaksi nousikin yllättäen Gofore.

Hankinnan ennakoitu laajuus on noin 5500 henkilötyöpäivää. Kun kokonaisarvoksi on ilmoitettu 4,09 miljoonaa euroa, henkilötyöpäivän hinnaksi tulee laskennallisesti noin 740 euroa.

38 tykkäystä

Tervetuloa yhtiökokoukseen 4.4.2024!

16 tykkäystä

Helmikuun liiketoimintakatsaus, olkaa hyvät! :slight_smile:

36 tykkäystä

Analyytikon kommentit Goforen helmikuun tulokseen liittyen. :point_down:

20 tykkäystä

Sijoittaja.fI:n kuukauden osakkeena on Gofore, josta Lauri Nikula on tehnyt jutun. Siinä puhutaan yhtiön vakuuttavista kasvuluvuista ja siitä, miten ainakin yhtiö itse uskoo tulevaisuuteen.

Huom! Suurin osa jutusta on muurin takana, eli jos ei ole oikeuksia, niin luettavaa on vain parin minuutin verran.

Vuoden 2023 aikana yksityisen sektorin liikevaihto kasvoi 35 %:ia ja julkisen sektorin liikevaihto kasvoi 21 %:ia. Yhtiön mukaan geopoliittinen epävarmuus ja korkoympäristön muutos vaikuttivat yksityissektorin kysyntään, ja julkisen sektorin kysyntään vaikutti Suomen uuden hallituksen aloitus sekä kireä kilpailutilanne hintojen osalta.

6 tykkäystä

Analyytikon kommentit IT-palvelusektorin kuluvaan vuoteen liittyen. :point_down:

9 tykkäystä

Tällainen lehdistötiedote (ei pörssitiedote) tuli tänään ulos. :blush:

Matti Saastamoinen henkilöstön hallintoedustajana Goforen hallitukseen – käytäntö pörssiyhtiöissä poikkeuksellinen

Lehdistötiedote

08.04.2024 10.30

Goforen yhtiökokous on nimittänyt yhtiön työntekijän Matti Saastamoisen hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi. Saastamoinen valittiin vaaleilla ehdolle konsernin henkilöstön keskuudesta aiemmin keväällä, minkä jälkeen osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti häntä hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. Goforella on ollut yksi henkilöstöedustaja hallituksessa vuodesta 2015 alkaen. Saastamoinen on viides goforelainen, joka aloittaa tehtävässä. Käytäntö on suomalaisissa pörssiyhtiöissä varsin poikkeuksellinen. Hallituksen puheenjohtaja Timur Kärjen mukaan henkilöstöedustaja lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta sekä lujittaa käsitystä yhteisen menestyksen rakentamisesta.

Yhtiökokous päätti Matti Saastamoisen nimityksestä kuusijäseniseen hallitukseen 4.4.2024. Hän kiittää saamastaan luottamuksesta ja ottaa ensimmäisen hallitustehtävänsä pörssiyhtiössä vastaan innostunein ja päättäväisin mielin.

Saastamoinen on työskennellyt Goforella vuodesta 2017 projektipäällikkönä, asiakasvastaavana ja esihenkilönä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus IT-alalta.

”Tuon hallitukseen laajaa ja syvää ymmärrystä sekä henkilöstöstä että asiakkaista, jotka ovat yhtiömme arvojen kulmakivet. Haluan tuoda työyhteisöllemme tietoa siitä, mitä hallituksen agendalle kuuluu ja miten kauttani voi vaikuttaa. Kulttuurimme mukaisesti haluan myös ylläpitää avointa viestintää ja edistää vuorovaikutusta henkilöstön ja hallituksen välillä”, Saastamoinen sanoo.

Saastamoinen on ollut mukana yhtiössä voimakkaina kasvun ja kansainvälistymisen vuosina. Hän tuli alle 300 henkilön firmaan, joka on sittemmin kasvanut lähes 1500 asiantuntijan yhteisöksi, tehnyt yhdeksän yritysostoa sekä listautunut pörssiin.

”Hallitus edistää omistajien etua, mutta ajattelen, että kun henkilöstöllä menee hyvin, myös omistajilla menee hyvin. Työntekijämmekin ovat laajasti sitoutuneet yhtiön kasvun ja menestymisen rakentamiseen koko henkilöstölle tarjottavan osakesäästöohjelman kautta. Yli puolet Goforen henkilöstöstä omistaa yhtiön osakkeita.”

Timur Kärki: Ottakaa henkilöstöedustaja mukaan hallitukseen

Aloitteen henkilöstön hallintoedustajan mukaan ottamisesta hallitukseen teki Goforen perustajiin kuuluva, nykyinen hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki. Ensimmäinen henkilöstöedustaja aloitti 2015, ja käytäntö pysyi, vaikka yhtiö listautui pörssiin 2017.

Kärjen mielestä henkilöstöedustaja jättää arvokkaan kädenjäljen hallitustyöhön ja yhtiön kehittymiseen, tuo läpinäkyvyyttä sekä tietoa henkilöstöstä, asiakkaista ja asiakasarvon tuottamisesta kaikenlaisiin käsiteltäviin asioihin. Myös henkilöstön hallintoedustuksen vaatimus yrityksen hallinnossa saadaan täytettyä.

”Hallitustyön ja koko johtamisprosessin läpinäkyvyys on kehittynyt systemaattisesti. Käsitys henkilöstön, johdon ja hallituksen olemisesta samassa veneessä yhtiön kasvun ja kannattavuuden rakentamisessa on parantunut. Näen, että luottamussuhde johdon ja henkilöstön välillä on lujittunut, kun työntekijöillä on hallituksessa luottohenkilö. Mielestäni tämä on myös yksi ilmentymä sidosryhmäkapitalismista, jota Gofore mitä suurimmassa määrin edustaa”, Kärki kertoo.

Sidosryhmäkapitalismi käsittää ajatuksen siitä, että kaikki sidosryhmät – omistajat, työntekijät, asiakkaat, toimittajat, valtio ja periaatteessa koko yhteiskunta – voivat hyvin, ja saavat sen seurauksena itselleen joko omaisuutta tai arvoa.

”Annan vinkin yhtiöille: Ottakaa henkilöstön edustaja mukaan hallitukseen.”

Matti Saastamoinen

 • Syntynyt: 1978 Sotkamossa.
 • Asuu: Tampereella puolisonsa ja 6-vuotiaan tyttärensä kanssa.
 • Työura: Yli 20 vuotta IT-alalla. Goforella vuodesta 2017 alkaen, mm. projektipäällikkönä, teknisenä asiantuntijana, asiakasvastaavana sekä esihenkilötehtävissä. Aiemmat työpaikat mm. Plenware Oy, Almare Systems Oy, Hermia Group ja Business Tampere, jossa hän toimi lisäksi henkilöstön valitsemana johtoryhmän jäsenenä.
 • Koulutus: Filosofian maisteri tietojenkäsittelyopista Tampereen yliopistosta.
 • Luottamustehtävät: Gofore Oyj hallituksen jäsen 2024–.

Linkin takana samat asiat pl. pakolliset lisätiedot etc.

25 tykkäystä

Analyytikon ennakkokommentit Goforen Q1-tuloksesta. :point_down:

8 tykkäystä

Tässä olisi vielä rapsa ite. :slight_smile: :gem:

Gofore julkistaa Q1-raportin perjantaina arviomme mukaan noin kello 9.00. IT-palvelumarkkinan haasteet ovat hidastaneet kasvua, mikä on arviomme mukaan taas painanut kannattavuutta Q1:llä. Goforen tekeminen on kuitenkin edelleen sektorin keskimääräistä parempaa. Gofore on tyypillisesti ollut hyvin ennustettava, mutta nykyinen markkinan heikkous lisää epävarmuutta lyhyellä aikavälillä

8 tykkäystä

Tässä on tiedote Goforen tekemästä selvityksestä:

Hyvinvointialueet näkevät tekoälyn, tiedolla johtamisen sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen mahdollisuuksina lisätä toimintansa vaikuttavuutta. Digitalisaation toivotaan vapauttavan aikaa ihmisten kohtaamiseen hoitotyössä, parantavan henkilöstökokemusta ja tuovan ratkaisuja henkilöstöpulaan. Tiedot käyvät ilmi Goforen tekemästä selvityksestä, jota varten se haastatteli johtotehtävissä toimivia henkilöitä 16 eri hyvinvointialueelta vuodenvaihteessa 2023–24. Selvityksen perusteella alueet suhtautuvat muutoksiin positiivisesti ja myös haluavat uudistaa toimintatapojaan.

6 tykkäystä

Tässä on @Emmi_Berlin1:in tviitti Goforen kesän ostoksesta. :slight_smile:

https://twitter.com/emmiberl/status/1780896000913137880

Tässä on tviitissä ollut linkki äxättömiä varten:

https://creanex.gofore.com/

12 tykkäystä

Tammi-maaliskuu 2024

 • Alan ylikapasiteetti ja hintakilpailu näkyi Goforellakin, mutta kannattavuus saatiin pidettyä hyvänä. Oikaistu EBITA 6,8 (8,3) miljoonaa euroa, 13,8 %.
 • Liikevaihto ei kasvanut, 0 %, liikevaihto oli 49,2 (49,1) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu -2 %.
 • Vuodenvaihteeseen osui päättyviä hankkeita ja säästötoimenpiteitä, rasittaen laskutusastetta.
 • Piristyvä kysyntä ja myynnin onnistuminen johtivat laskutusasteen maltilliseen parantumiseen kvartaalin loppua kohti.
 • Työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vertailujaksossa, vaikutus kannattavuuteen arviolta 0,7 miljoonaa euroa.
 • Asiakashinnat nousivat +0,9 %, keskimääräinen palkka +2,2 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 456 (1 354) henkilöön.

Liikevaihto aikalailla ennusteisiin, pienesti jäätiin. Oikaistu EBITA meni mukavasti yli Inden ennusteiden. Kaikenkaikkiaan alkupuraisulta ihan positiivinen rapsa tässä markkinassa, ainakin omaan silmään. :slight_smile:

E. Korjaus EPSistä.

Meidän silmissämme ensimmäinen vuosineljännes vaikuttaa heikomman markkinatilanteen aallonpohjalta. Varsinkin vuodenvaihteeseen osui päättyviä hankkeita ja säästötoimenpiteitä, mutta myös uusia hankkeita käynnistyi. Tämä nähtiin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Nettona positiivinen kehitys on ollut toistaiseksi verrattain hidasta ja varsinkin yksityisen sektorin investointeihin toivomme luonnollisesti vielä lisää panostuksia.

31 tykkäystä
23 tykkäystä

Moro kaikille! Osavuosikatsaus on tosiaan julkaistu aamulla. @Joni_Gronqvist on tehnyt iltapäivällä videohaastattelun Mikael Nylundin kanssa joten siinä voi pian kuulla lisää meidän tammi-maaliskuusta :slight_smile: Jos jokin mietityttää, palstalle voi myös heittää kysymyksiä ja pohdintoja kuten aina! Viikonlopun iloa palstalaisille hyisestä kelistä huolimatta!

22 tykkäystä
25 tykkäystä

Analyytikon aamukatsauskommentit Goforen Q1-tuloksen jäljiltä. :point_down:

:gem: Tuotto/riski-suhde parantunut näkymien myötä - Inderes

22 tykkäystä

Danske Bankin aamukatsauksen 22.4.2024 osakkeena Gofore:

“Johdon hieman optimistisemmaksi muuttuneet kommentit kysynnän suhteen sekä vahva kustannusten hallinta tekee meihin vaikutuksen, ja toistamme “Osta” suosituksen korotetulla 12 kuukauden tavoitehinnalla 27,5 euroa (aiemmin 27 euroa).”

“Gofore treidaa n. 20-25% keskeisten verrokkien alapuolella mikä on mielestämme perusteetonta”.

25 tykkäystä

Tuoreita ostoksia. :slight_smile:

Hallituksen jäsen Piia-Noora Kauppi:
Volyymi: 4280 Keskihinta: 23.43584 EUR

Kaupin lähipiiriin kuuluva henkilö:
Volyymi: 180 Keskihinta: 23.6 EUR

24 tykkäystä

Tampereella rillataan pian! :hamburger: Toimitusjohtajamme Mikael Nylund esiintyy Tampereen Sijoitusmessuilla pe 3.5. kello 15.45 Karo Hämäläisen Karon Grillin nauhoituksissa Pienen Salin lavalla.

Tulkaahan kuuntelemaan paikan päälle tai tilatkaa Grillin Youtube-kanava ja katsokaa nauhoite kun se ilmestyy! :ok_hand:

Messut: https://www.sijoitusmessut.fi/schedule
Karon Grilli: https://www.youtube.com/@Karongrilli

34 tykkäystä