Hansa Biopharma - pitkällä tähtäimellä

Kiitos @vesuri hyvistä kommenteista ja keskustelun ylläpidosta! Erittäin hyvä kun jaksat ja viitsit ajatuksenjuoksuasi tänne avata! Itse aktivoiduin linkittämäsi DI-artikkelin myötä ostamaan Hansaa vielä merkittävästi lisää kun kerran tilaisuus tuli. Kurssilaskun ja heikon kruunun ansiosta firman markkina-arvo on nyt noin 170 miljoonaa euroa. Itsekin pidän kurssikäyttäytymistä erikoisena, luulisi että firmalla menee huonosti. Olisi firmalta omituista hypettää pian tapahtuvaa myynnin kasvukäyrän jyrkkenemistä, jos sitä ei sitten tapahdukaan.

Yksi syy kurssilaskulle, tuon DI-artikkelin ja muiden teknisten tekijöiden lisäksi, voisi olla yritystä omistavien rahastojen liikkeet. Parisen viikkoa sitten tuli liputusilmoitus, jossa jonkin Avanzan rahaston omistajat olivat vähentäneet omistuksiaan rahastossa, ja tämän myötä rahasto oli joutunut myymään osakkeitaan, mm. Hansaa. En ole tosin sen tarkemmin seurannut, että voiko tällaisilla olla merkittäviä vaikutuksia Hansan kurssiin.

Tuosta Sindahlin haastattelusta sen verran, että en ehkä vielä pitäisi varmana sitä, että Eurotransplantin kautta tulisi jo H2 aikana myytyä 20 annosta, sillä voi ehkä olla, että potilaat valitaan H2 aikana, mutta he saavat uudet elimet vasta myöhemmin.

Muutaman viikon päästä selviää Q3-tulos ja saamme todennäköisesti vihiä siitä, onko joku tiennyt paremmin kuin me.

4 tykkäystä

Ranskassa on kesällä julkaistu ohjeistus imlifidaasin käytöstä munuaissiirroissa: Imlifidase for Kidney Transplantation of Highly Sensitized Patients With a Positive Crossmatch: The French Consensus Guidelines - PMC

Artikkelia lukemalla aukeaa vähän, kuinka monitahoinen kuvio on kyseessä, ja esimerkiksi mitä rajoitteita imlifidaasin käyttöön on.

Yhteenvedossa sanotaan ihan positiiviseen sävyyn: “Imlifidase could be a major breakthrough in kidney transplantation, because this is the first treatment authorized in our field since belatacept more than 10 years ago and could allow transplanting patients so far considered as untransplantable. We urgently need more clinical data coming from clinical trials as well as by unifying efforts across centers and countries, that may enable enhancing the evidence on how to refine the use and implementation of Imlifidase. These French guidelines are partly subjective but are part of this international effort. The experience acquired in the few coming years will help revising and refining them.”

Tämä vahvistaa yhtiön antamaa informaatiota siitä, että tämä ei ole lääke jota “vain annetaan”, vaan kyseessä on aika monimutkainen organisaatio joka on imlifidaasin käytön taustalla. Ja tämän organisaation käynnistämiseen menee aikaa.

3 tykkäystä

Eipähän kestä! Hyvä saada myös vastakaikua omille ajatuksille. Ei liene yllätys, että omastakin mielestä nyt on paikka lisäillä, vaikka putoavalta puukolta tämä vaikuttaakin.

Tämä voisi osaltaan selittää asiaa. Ruotsalaiset sijoittajat ovat ylipäänsä ahtaalla, sekä biotech-sektori että tappiolliset kasvuyritykset kyntävät, eikä korkokehitys auta myöskään. Nyt arvostetaan vain kassavirtaa.

Tämä on kyllä ihan validi pointti. Kuuntelin sen Sindahlin kommentin useampaan kertaan, ja se jättää mahdollisuuden useammalle tulkinnalle. Joka tapauksessa pilotti etenee nyt syksyllä. Jos Q3:n aikana siitä on tullut jo myyntiä, niin 20 potilasta tässä kvartaalissa on täysin mahdollista, minkä pitäisi olla markkinoille positiivinen yllätys.

Jep. Myyntiluvan, korvauspäätösten, yleisten ohjeistusten ja klinikoiden kouluttamisen lisäksi tarvitaan vielä nämä varsin detaljitasolle menevät kansalliset hoito-ohjeet. Ranskassa nämä kaikki on nyt kunnossa. Koko ajan lisääntyy ymmärrys siitä, minkälaisille potilaille imlifidaasista on eniten hyötyä pienimmillä riskeillä, ja noissa ESOT-tapaamisissa eri maiden lääkärit vaihtavat näistä mielipiteitä ja kehittävät best practises-käytäntöjä. Tämä on hidasta.

Aika selvästi vaikuttaa siltä, että tuo puute luovutettavista munuaisista ja ehdoton riskien välttäminen on suurin hidaste imlifidaasin käytölle. 40 % Idefirix-munuaissiirroista johtaa AMR:ään. Yhtään munuaista ei haluta menettää tämän takia, koska vaihtoehto olisi ollut luovuttaa munuainen vähempiriskiselle potilaalle. Itse olen pohtinut, olisiko kuitenkin ollut syytä aktiivisemmin lähteä hakemaan markkinaa elävien luovuttajien siirroista heti alkuun, koska tällöin olisi ehkä saatu kasvatettua markkinaa sen sijaan, että pyritään ottamaan nykyisestä markkinasta siivu. Voi toisaalta olla, että tässä on viranomainen tullut ongelmaksi Euroopassa, koska Australiassa samojen tutkimusten perusteella saatiin lupa myös elävien luovuttajien munuaisiin.

Loppuun vielä tiedonmurunen Austarliasta. Aussien lupahakemuksessa Hansa ilmoittaa, että Australiasta löytyy 120 potentiaalista Idefirix-potilasta. Rajoite on sielläkin tuttu: Availability of kidneys for transplantation is the biggest restraint. Tämän takia Hansa arvioi, että vain pieni osa tuosta määrästä hoidetaan vuodessa. Tuossa hakemuksessa Hansa on joutunut toimittamaan melkoisen määrän dataa sisältäen mm. tarkkoja arvioita potilasmääristä, mutta harmillisesti mielenkiintoisimmat tiedot on julkisessa versiossa sensuroitu.

3 tykkäystä

Klaus Sindahl puhui taas Penserin vieraille: Hansa Biopharma presentation - Penser South. Jälleen mielenkiintoisin anti oli lopun Q&A. Tässä tuli ihan merkittävää uutta infoa AMR:sta. Seuraan jonkin verran muitakin keskustelupalstoja, ja mielestäni tätä ei vielä ole tuotu missään esiin. Hansa on toki sanonut, että faasi III tulisi olemaan vaikea tämän indikaation kanssa, eli sikäli ei ole valtavasta yllätyksestä kyse.

Q: Mitä tapahtuu AMR faasi II:n jälkeen? A: Sindahl vihjasi siihen suuntaan, että faasi III:a ei tule (21:00). Se vaatisi satoja potilaita ja vuosikausien seurannan, ja olisi nykytilanteessa liian kallista. Jatkokysymykseen vastaus oli, että toiveena on imlifidaasin off-label -käyttö (vain) erittäin vakavissa AMR-tapauksissa. Tästä voisi myös tulkita, että tähän indikaatioon ei ainakaan nyt lähdetä edes hakemaan hyväksyntää pelkän faasi II:n perusteella.

Jos uskotaan, että AMR jää faasi II-vaiheeseen ilman lupahakemuksia, voidaan todeta seuraavaa: Kassavirran kannalta tämä on hyvä uutinen; kallista ja hidasta faasi III-tutkimusta ei tule. Toisaalta mielestäni nyt joudutaan ikään kuin jättämään pois tämä AMR-indikaatio Hansan pipelinesta, eli seitsemästä kliinisen vaiheen indikaatiosta yhden eteneminen pysähtyy. Hansa ei voi markkinoida eikä edistää imlifidaasin käyttämistä indikaatioon, johon sitä ei ole hyväksytty. Tällä strategialla imlifidaasista ei mielestäni voi tulla standard-of-care edes vakaviin AMR-tapauksiin, vaan tämä off-label -käyttö vaatii tapauskohtaisen tarkastelun. Se jäänee vain kaikkein vakavimpiin tapauksiin pelastamaan potilas muuten varmalta elimen menetykseltä niille klinikoille, joilla muutenkin on imlifidaasista kokemusta. Näin ollen en oikein näe, että AMR:n kanssa päästäisiin lähellekään analyytikoiden ennustamia 1000+ potilaan vuosittaisia EU+US peak sales-lukumääriä.

Jos akuutin AMR:n esiintyvyys on 5 % munuaissiirroista, ja näistä 10 % johtaa munuaisen menettämiseen nopeasti akuutin AMR:n jälkeen, voisi näitä erityisen vakavia akuutteja tapauksiakin kuitenkin olla suuruusluokaltaan 200+ tapausta EU+US-alueella yhteensä (voitaisiin myös käyttää jopa lukuja 7 % ja 30 % riippuen rajauksesta). Olisikin mielenkiintoista kuulla, mitä joku paremmin kenttää tunteva on mieltä asiasta; onko realistista olettaa, että 300k eur maksavaa lääkettä käytettäisiin AMR-tapauksiin tällaisia määriä off-label? Jos (ja uskoakseni kun) faasi II full data vahvistaa, että imlifidaasi voisi pelastaa ison osan näistä arvokkaista munuaisista, olisi tähän tietty insentiivi. Kalliita syöpälääkkeitä käytetään ilmeisen paljonkin vastaavasti, sillä ei ole järkevää tai edes mahdollista tutkia ja hyväksyttää jokaista lääkettä ja lääkeyhdistelmää erikseen jokaiseen harvinaiseen indikaatioon. Tutkimusten mukaan USA:ssa 30-50 % syöpälääkemääräyksistä on off-label. Toisaalta ”kalliin” syöpälääkkeenkin hinta per potilas saattaa olla 10 % Idefirixin hinnasta. Ei tässä varmaan ainakaan lähivuosina merkittäviin AMR-myyntimääriin päästä? Korvausasiat pitäisi myös olla etukäteen selvillä.

USA:ssa imlifidaasin käyttöä AMR:ään vaatinee FDA:lta tapauskohtaisen poikkeusluvan, kunnes imlifidaasi on hyväksytty siellä munuaissiirtoihin (tai johonkin muuhun indikaatioon). Kun imlifidaasi saa FDA-hyväksynnän munuaissiirtoihin, muuttuu off-label -käyttö ymmärtääkseni selvästi helpommaksi.

Euroopassa Idefirixillä on ehdollinen hyväksyntä. Off-label-myynti on siten helpompaa. Pikaisella googletuksella vaikuttaisi siltä, että tässä(kin) asiassa on merkittäviä kansallisia eroja siihen, miten off-label-käyttöön suhtaudutaan. Esimerkkejä:

for example France and Italy explicitly allow for reimbursement of off-label use also when (on-label/authorized/not strictly identical) alternatives exist.

The Netherlands where off-label prescription is only allowed if the relevant professional body has developed protocols or professional standards with regard to that specific off-label use.

Aikaisemmin Hansalta on vastattu erittäin varovasti kysymyksiin imlifidaasin/Idefirixin off-label -käytöstä. Tämä on siihen nähden muutos linjaan. Onkohan liian pitkälle vedetty johtopäätös, että samaa strategiaa lähdetään ajamaan tulevaisuudessa joidenkin muidenkin indikaatioiden kanssa? On aika liuta harvinaisia indikaatioita, joiden vakavissa muodoissa imlifidaasista voisi olla hyötyä, mutta joissa täyden kliinisen koesarjan ja viranomaislupien yms hakeminen ei ole ainakaan nykytilanteessa panos-tuottosuhteeltaan järkevää. AMR:n kohdalla itse näen tämän ainakin tässä vaiheessa niin, että myyntiä voisi tulla jo aiemminkin kuin itse olin arvioinut, mutta indikaation riskikorjaamaton arvo tullee jäämään pienemmäksi kuin aiemmissa arvioissa. Riskikorjattuna asia ei välttämättä muutu, sillä tällä strategialla riski pienenee merkittävästi (kun nyt oletetaan että faasi II full data on odotetun hyvää), mutta myös potentiaali pienenee. Ehkä tämän nyt kokonaisuuden kannalta kuitenkin enemmän negatiivisen kuin positiivisen puolelle kallistuu?

7 tykkäystä

Tämä on kieltämättä mielenkiintoinen ja monitahoinen kysymys.

Äkkiseltään tämä tosiaan vaikuttaa negatiiviselta, kun potentiaalisen markkinan koko pienenee.

Toisaalta munuaissiirtoja tehdään vain harvassa paikassa ja harvojen henkilöiden toimesta, ja iso osa näistä tulee joka tapauksessa olemaan Idefirixin kanssa tuttuja tulevaisuudessa. Hyvä faasi II-data voisi olla heille riittävä, että käyttäisivät Idefirixiä yleisesti myös off-label AMR-hoitoon, jos olettavat, että sillä voi pelastaa munuaissiirron? Faasi III ei lääkäreiden mielestä välttämättä edes muuttaisi tilannetta merkittävästi, sillä jos he itse saavat hyviä kokemuksia AMR-hoidossa, niin se saattaa olla se merkittävin draiveri Idefirixin AMR-käyttöön? Tämän takia näkisin tämän lähinnä positiivisena.

Mutta, yksi mörkö tässä vielä on. Onko tämä strategialinjaus tehty siksi, että faasi II ei vaikuta onnistuneen kovinkaan hyvin? Jos ero Idefirixin ja plasmavaihdon välillä on pieni, niin vaaditaan hyvin iso (ja kallis) faasi III, jotta niiden välillä voidaan osoittaa tilastollisesti merkitsevä ero. Pieni ero olisi myös syynä sille, että kallista Idefirixiä käytettäisiin vain niiden harvojen AMR-potilaiden hoitoon, jotka kaikkein todennäköisimmin hyötyvät siitä. Eli onko tämä enne heikohkosta AMR-datasta? Tai sitten tosiaan faasi II-data on päinvastoin niin hyvä, että Hansa laskee sen varaan, että se on lääkäreille oikein riittävä, vaikka ei viranomaisille riitäkään.

Nähdäkseni AMR faasi II-tulokset ratkaisevat, miten tähän kannattaa suhtautua. Niiden tulosten pitäisi tulla loppuvuoden aikana.

4 tykkäystä

Taas hyvää pohdintaa.

Itse lähtisin siitä, että tuo AMR faasi II primary endpoint “Maximum reduction in mean DSA level at any time point during the 5 days following the start of treatment” tulee täyttymään. Tästä on jo aika hyvin dataa, ja imlifidaasi on tässä erittäin vahva plasmanvaihtoon verrattuna. DSA rebound pitäisi tulla vasta myöhemmin. Secondary endpoint “DSA levels up to 180 days after treatment” on ehkä se, jossa plasmanvaihdon ja imlifidaasin välillä voisi olla vaikeampi löytää eroa. Riskinä lienee myös se, että pidemmässä seurannassa tulisi yllätyksiä.

Oman näkemykseni mukaan imlifidaasin isoin ongelma tässä indikaatiossa on sen hinta oletettavasta hyvästä tehokkuudesta huolimatta. Ei ehkä ole realismia ajatella, että isoa osaa AMR-potilaista lähdettäisiin hoitamaan noin kalliilla lääkkeellä, vaan hyvistäkin faasi III-tutkimustuloksista huolimatta voisi olla mahdollista, että imlifidaasi rajataan hinnan takia vain niille potilaille, joita ensisijaisena hoitona tarjottava plasmanvaihto ei auta. Oletuksena tässä tietysti se, että lääkkeen hinta olisi tässäkin indikaatiossa sadoissa tuhansissa per annos. Eli lopputulos saattaisi olla se, että pitkästäkään tutkimusohjelmasta huolimatta mihinkään tuhansien potilaiden myynteihin ei päästäisi. Nyt (todennäköisesti) valitulla strategialla tulos voi parhaimmillaan olla aika lähelle sama, mutta paljon pienemmällä riskillä. Lisäksi imlifidaasin avulla tehtyjen munuaissiirtojen AMR-tapaukset (40 %) pitäisi kuitenkin hoitaa ilman imflifidaasia. Tässä on tietty ristiriita. NiceR voisi tulevaisuudessa olla apu tähän…

Jos kaikki menee putkeen, niin en ihmettelisi vaikka voimakkaasti immunisoitujen potilaiden siirrot hoidettaisiin 10 vuoden päästä Idefirixin avulla, ja perään annettaisiin NiceR-entsyymi AMR:ää vastaan. Ainakin toivossa on hyvä elää, kunnes ne sian munuaiset syrjäyttävät ihmissiirteet :grimacing:

https://clinicaltrials.gov/study/NCT03897205

2 tykkäystä

Ja terveydenhuollossaki katsotaan hinta/teho-suhdetta. Ei pelkkää abs vaikuttavuutta.

2 tykkäystä

Hansalta positiivisia uutisia. Niitä on kaivattukin…

Ensimmäinen NiceR-ohjelman kandidaatti HNSA-5487 on alustavien tietojen mukaan lunastanut odotuksia faasi I:ssä (lihavointi oma):

Results showed the molecule was safe and well tolerated. Fast and complete depletion of immunoglobulin G (IgG) antibodies was observed at increasing doses in all subjects. Pharmacokinetics (PK) was in line with expectations and pharmacodynamics (PD) (efficacy on IgG cleavage) showed a fast and complete cleavage of IgG to F(ab’)2- and Fc-fragments with increasing doses.

Tärkein data vielä puuttuu, eli tämän perusteella ei pysty tekemään johtopäätöksiä siitä, mahdollistaisiko HNSA-5487 toistuvan annostelun toisin kuin imlifidaasi. Sehän tämän ohjelman tärkein tavoite on. Nyt näyttää kuitenkin alustavasti sitä, että HNSA-5487:n turvallisuus ja tehokkuus ovat toiveiden mukaiset, mikä jatkaa Hansan häkellyttävän vahvaa suorittamista kliinisten kokeiden ja lääkekehityksen saralla.

Søren Tulstrup, President and CEO, Hansa Biopharma said, “This is encouraging data as we continue to explore the potential for HNSA-5487 and better understand how this powerful, new enzyme could benefit patients and clinicians. An enzyme with lower immunogenicity would potentially enable repeat dosing, allowing a prolonged effect by flexibly extending the IgG-free window depending on the number of repeated infusions. This could enable innovative treatment approaches in a broad range of indications, and benefit patients with diseases where a prolonged IgG-free window is needed”.

Erittäin hyvä uutinen on sekin, että nyt ollaan tässä seuraavan sukupolven entsyymissä hyvissä asemissa kilpailussa. Genoviksen ja Selecta Biosciences:n kehittämä Xork on tälle suora kilpailija, mutta sen kanssa on ollut hiljaista tammikuun parteriuutisen jälkeen, eikä kliinisistä kokeista ole kuulunut mitään. Jos data jatkossa osoittaa, että HNSA-5487 mahdollistaa toistuvan annostelun, on tämän kanssa mahdollisuuksia vaikka mihin!

Markkina kiitti näin aamusta 6 % verran, mutta jäi odottelemaan tarkempaa dataa ja imlifidaasin Q3-myyntiä. Tarinan jatkon kannalta rupeaa olemaan kriittistä saada kassavirtaa. Lisäksi pitäisi saada ei-dilutoivia rahoitusjärjestelyjä vuoden 2024 aikana erityisesti, mikäli kurssi pysyy näissä lukemissa. Ei auta, vaikka tulevaisuuden potentiaali on mikä, jos riskinä on nykyisten omistajien omaisuuden liudentuminen olemattomiin. Toisaalta mikäli sitä kassavirtaa saadaan, ei kurssi takuulla jää nykytasolleen. Tällöin US-IPO tai muu anti vaikuttaa houkuttelevammalta.

4 tykkäystä

Positiivisten uutisten jälkeen tulikin sitten se negatiivinen, joka lienee viimeaikaisen laskettelun taustalla. Itse asiassa tuli kaksikin negatiivista uutista: Update on ConfIdeS Phase 3 trial of imlifidase in highly sensitized kidney transplant patients | Hansa Biopharma

US-trialiin imlifidaasin käytössä munuaisten siirrossa (ConfIdeS) on taas tullut viivästys. Randomisointi ei valmistukaan tämän vuoden loppuun mennessä, kuten aiemmin arvioitu, vaan nyt odotetaan että se valmistuu 2024 puolivälissä. Ei tämä venettä kaada, mutta tietenkin ikävä takaisku, joka samalla lisää todennäköisyyttä lisärahoituksen hakemiseen. Rahoitusta haettaneen ensi vuoden loppupuolella tai mahdollisesti 2025 alussa.

Toinen takaisku oli leivottuna tuon tiedotteen loppuun. Q3 product sales oli 16,5 MSEK, eli vain vähän yli puolet edelliseen kvartaaliin verrattuna, vastaten noin 5 hoidettua potilasta. Eipä tullut nousua myynnissä vielä, vaikka sitä vähän täällä odoteltiinkin. Q4 lupailevat tässä uudessa tiedotteessa olevan parempi, sillä uusia sopimuksia on solmittu.

Omasta mielestäni tiedotusstrategia ei ole mennyt ihan kuin Strömsössä. Sijoittajille annettiin vinkkejä, että nyt se myynti alkaa kasvaa voimakkaasti. Todellisuudessa ainakin yhden kvartaalin verran oli kuitenkin vielä hiljaista. Eihän myöskään tämä yksi kvartaali venettä kaada, mutta sijoittajien uskoa se voi nakertaa, mikä voi heijastua yrityksen mahdollisuuksiin saada lisärahoitusta markkinoilta. Toisaalta tässä on vielä vuosi aikaa parantaa juoksua, ja toivottavasti silloin ollaankin ihan erilaisessa tilanteessa kuin nykyään.

Kurssi tullee kyykkäämään. Jos vielä paljon kyykkää, voisin vielä lisäilläkin vähän, sillä luottoa on vielä tulevaisuuteen. Ymmärrän kyllä, että toisilla voi luotto olla koetuksella.

4 tykkäystä

Tämä on kyllä aivan jäätävän huono lukema tässä vaiheessa. Yhdistettynä tuohon ConfIdeS-viivästykseen uutiset eivät paljon huonompia olisi voineet olla.

Aivan samaa mieltä. Pitäisi aika varmana, että sijoittajien uskoa tämä tulee nakertamaan. Kassavirta on luokkaa -200 SEKm per kvartaali ja kassa tiedotteen mukaan 908 SEKm, joten optimistista matematiikkaa vaaditaan jo siihen, että uskoo Hansan kassan riittävän vuoteen 2025 kuten lupaavat.

Saapa nähdä, kuinka karuja lukemia nähdään huomenna. Tosi harmi. Minullakin on luottoa siihen, että imlifidaasilla ja mahdollisesti myös HNSA-5487:lla on kaupallisesti hyvä tulevaisuus edessä pidemmällä tähtäimellä. Ongelma on vain se, että Hansan markkina-arvo on 2Msek, ja uutta rahaa tarvitaan tällä tahdilla 10 % tuosta per kvartaali. Tälle asialle pitää tehdä jotakin, tai muuten nykyiset omistajat eivät paljoa pääse tulevista tuotoista nauttimaan. Kovasti olin itsekin odottanut, että asia korjaantuisi osaltaan Idefirix-myynnin kasvulla, mutta heikolta näyttää.

4 tykkäystä

Eräältä foorumilta poimittua. Lähde, mielestäni uskottava, klippasi kokonaisuudessaan pitkän Hansan VP:n lähettämän sähköpostin, jossa selitellään eilistä tiedotetta. Sähköpostin aitoutta ei voi vahvistaa, mutta itse pidän tätä aitona. Jos näin on, on hieman erikoista, että pörssiyhtiön tiedottamista hoidetaan tällä tavalla. Nostan tästä tärkeimmät pointit ylös sillä ajatuksella, että pörssilistatulta yritykseltä tällainen info pitäisi olla kaikkien saatavilla samaan aikaan, vaikka ei tässä nyt mitään maata mullistavaa uutta tietoa ole. Käännös on oma ja tekstiä on lyhennetty ja muokattu. On tietysti kyseenalaista kirjoitella linkittämättä alkuperäistä lähdettä. Mielestäni vahvistus tälle tulee kuitenkin Q3-julkaisun yhteydessä; odotan, että samat asiat tulevat siinä ja viimeistään konferenssipuhelussa esille. Siihen asti suhtautuminen varauksella.

 • Ovat pettyneitä ConfIdes-viivästykseen, mutta tekevät kaikkensa että lisää munuaisia saataisiin sekä tutkimuspotilaille USA:ssa että kaupalliseen käyttöön Euroopassa. Joutuvat ”taistelemaan” elimistä, jotka meinaavat mennä ”normaaleille” eli ei-immunisoituneille potilaille. Allokointijärjestelmät eivät allokoi elimiä ei-yhteensopiville potilaille. Tätä ollaan edelleen muuttamassa, mutta muutos ottaa enemmän aikaa kuin ovat odottaneet.
 • USA:n ConfIdes-ongelmaa taklaavat seuraavin keinoin:
  • Lisäävät klinikoiden määrää 25 klinikkaan asti; tällä hetkellä 87 potilasta 16 klinikalla
  • Jatkavat potilaiden määrän lisäämistä edelleen yli aluperäisenä tavoitteena olleen 64 potilaan
  • Ovat muuttaneet tutkimusprotokollaa jotta munuaisia saataisiin laajemmasta poolista
 • Ovat aiemmin sanoneet, että myynti tänä vuonna tulee painottumaan vuoden lopulle. Q3 osoitti, että vielä ei olla selvillä vesillä, mutta tavoitteena myydä merkittävä määrä (”significant sales”) Q4:llä. Olivat odottaneet, että Eurotransplantin pilotti generoisi myyntiä jo Q3:lla, mutta myyntiä on siitä tullut vasta Q4:llä.
 • Hansalla on vahva syy uskoa, että Q4:llä saadaan merkittävää myyntiä koska Eurotransplantin pilotista on nyt ruvettu allokoimaan elimiä imlifidaasi-potilaille. Tämä lisäksi on tehty useita uusia sopimuksia Euroopan johtavien elinsiirtoklinikoiden kanssa.
 • Anti-GBM faasi 3 ja ANCA faasi 2 edistyvät hyvin. Anti-GBM:ssä 9/50 potilasta on rekrytoitu kahden edellisen kvartaalin aikana. Ekstrapoloimalla tämä tahti pääsevät siihen, että BLA ja launch voisi olla 2026 tai jopa aiemmin. ANCA faasi 2:ssa potilaita on rekrytoitu 3/10, mikä indikoi lyhyempää aikajanaa tutkimuksen valmistumiseen ja datan julkaisuun.

Tätä kirjoittaessa Hansa vaatimattomassa 25 % laskussa eiliseltä.

6 tykkäystä

Ei näytä tuoreet päivityksen maistuvan analyytikoille

image

3 tykkäystä

Jos ei ennätyksellinen niin varsin harvinainen tavoitehintojen lasku. SEB laski tavoitehintaa 240 → 25 SEK. Garnierin uusi tavoitehinta tosiaan tuo 16 kruunua. 11 analyytikon alin tavoitehinta oli vielä joku hetki sitten 115 kruunua. Valitettavasti uudet tavoitehinnat taitavat olla aika lähellä totuutta. Tästä tulikin ihan binäärinen case siitä huolimatta, että lääke toimii upeasti ja on ollut markkinoilla jo kolme vuotta. Lopputulos voi olla sijoittajien (lähes) totaalinen pääoman menetys tai merkittävät tuotot nykyisiltä tasoilta. Laitoin tuohon “lähes” siksi, että imlifidaasilla ja HNSA 5487:lla on varmasti arvoa, ja fire sale-tilanteessakin näistä luulisi jotain jäävän velkojen jälkeenkin. Hansan johto on lähtenyt pelaamaan upporikasta ja rutiköyhää etenemällä kalliissa tutkimuksissa poikkeuksellisen laajalla rintamalla. 2030-luvulla voisi olla edessä loistavat ajat jos sinne asti päästään, mutta valittu strategia ei kestä sitä, että ensimmäinen indikaatio jää torsoksi, kuten markkina nyt uskoo.

Pikaisesti kirjoitetut mahdolliset skenaariot:

Positiivinen Tällä kertaa johdon ja viestinnän puheisiin voi luottaa, ja Q4 eteenpäin saadaan merkittävää myyntiä, joka ei rajoitu vain tuohon 20 potilaan Eurotransplantin pilottiin vaan jatkuu sen jälkeenkin. Lisäksi Sareptan faasi 3 onnistuu, ja imlifidaasi generoi etappimaksuja ja kiinnostusta USA:ssa ELEVIDYksen kanssa. Kurssi nousee 2024 puoliväliin mennessä, ja saadaan oman pääoman ehtoista rahoitusta ilman hillitöntä diluutiota sekä mahdollisesti vierasta pääomaa taseen salliessa ja/tai partneridiilejä. HNSA-5487 full data on hyvää. ConfIdes etenee uuden aikataulun mukaan. Anti-GBM ja muut tutkimukset generoivat positiivisia uutisia. Hillitön upside.

Neutraali Idefirix-myyntiä saadaan jonkin verran Q4 alkaen, mutta myynti jää vaisuksi ja hyvin loivalle kasvukäyrälle. HNSA-5487 etenee samoin kuin imlifidaasi ELEVIDYksen kanssa. Hansa leikkaa kustannuksia lääkekehityksestä ja etenee muuten vain tärkeimpien indikaatioiden kanssa. Hansa joutuu tekemään pakotettuna rahoitus- ja kumppanuusjärjestelyjä, jotka heikentävät tulevaisuuden potentiaalia ja liudentavat merkittävästi nykyisten omistajien omistusta. Sijoittajalle neutraali tilanne.

Negatiivinen Johdon puheisiin ei edelleenkään ole luottamista, ja Q4-myynti pettää myös. Idefirix-myyntiä saadaan ehkä tuon Eurotransplant pilotin verran, mutta jatkoa ei tule, ja myynnissä pysytään lähellä nykyisiä lukemia. Sareptan Elevidys pettää, ja imlifidaasin kliiniset kokeet ja sitä myötä Sareptan etappimaksut keskeytetään. Hansa joutuu tekemään merkittävän säästöohjelman ja keskittymään taisteluun olemassaolosta. AMR-ohjelman lisäksi iso osa muista tutkimuksista keskeytetään, assetteja myydään pakon edessä ja osakeanti joudutaan tekemään naurettavalla arvostuksella, jos se saadaan ylipäänsä läpi. Nykyiset omistajat menettävät pääosan pääomastaan.

7 tykkäystä

Jatketaanpa vielä Hansan kanssa. Edellisessä postauksessa kirjoitin kolme mahdollista skenaariota jatkosta. Nyt täytyy tarkasti seurata sitä, minkä skenaarion suuntaan ollaan menossa. Siihen liittyen uutinen UK:sta. Asian sisältö on lyhyesti se, että myynti UK:ssa pääsi alkamaan 13.10.2023, ja vähän enemmän vauhtia siihen saattaa tulla 3-6 kuukauden päästä.

NHS England commissioning statement, päivätty 13.10.2023. Tässä on nyt tuoreet maakohtaiset ohjeet UK-alueelle. Olin itse aiemmin merkinnyt UK:n maaksi, jossa maakohtaiset ohjeet ovat jo olemassa. Tämä perustui Hansan Q2-haastatteluun. Ohjeet on julkaistu kuitenkin vasta nyt. Vasta tämä käytännössä mahdollistaa imlifidaasi-avusteiset siirrännäiset UK:ssa. Ohjeet sisältävät kaikki ESOT2022-kriteerit, mutta antavat lisäksi tarkan paikallisen protokollan. Tärkeimmät nostot:

 • Ohjeet on otsikoitu “Imlifidase-enabled deceased donor kidney transplantation”. Tämä on mielestäni erittäin hyvä asia. Ei siis mitään yleisiä ohjeita “highly sensitized”-potilaista, vaan nimenomaan imlifidaasi-potilaista.

 • Ohjeet ovat sovellettavissa heti 13.10. alkaen. Monessa tapauksessa joudutaan kuitenkin odottamaan 3-6 kuukautta, ennen kuin potilas voidaan siirtää imlifidaasi-listalle. Vaikeimmissa tapauksissa tämä odotus voidaan ymmärtääkseni näiden ohjeiden perusteella jättää väliin, jolloin hankalimmat tapaukset voisivat saada imlifidaasi-siirrännäisen jo 23Q4-24Q1 -aikana. Tämä sillä varauksella, että ymmärsin ohjeet kertalukemisella oikein.

 • Ohjeet antavat selvän protokollan, jonka avulla voimakkaasti immunisoitunut potilas voi saada tarjouksen luovutettavasta munuaisesta. Ennen näitä ohjeita tämä ei käytännössä ole ollut mahdollista, koska vanhat kriteerit eivät ole yksinkertaisesti ottaneet tällaista mahdollisuutta huomioon. Tämäkin vahvistaa Hansan tarinaa siitä, miksi myyntiä ei ole saatu aikaan. Sama tilannehan on muillakin alueilla, esimerkkinä Eurotransplant ennen imlifidaasi-pilotin alkamista.

UK:n markkinan koko voisi mielestäni olla luokkaa 5 potilasta kvartaalissa ensimmäisinä vuosina päästyään vauhtiin, (tuota tahtia en odota vielä Q4:llä). Tämä perustuu siihen että pääosa myynnistä on tullut tähän asti Hansan mukaan Ranskasta ja muutamasta pienestä maasta. Tästä voidaan arvioida, että Ranskan osuus myynnistä lienee suuruusluokkaa 4-5 potilasta per kvartaali. UK on samankokoinen maa samankaltaisilla ohjeilla.

No, minkä skenaarion suuntaan ollaan menossa? Ei nyt selvästi ainakaan negatiivisen suuntaan. Toisaalta tämä ei luvanne mitään massiivista myyntipiikkiä ennen kesää 2024, joten ei nyt suoraan positiiviseenkaan. Eli tässä vaiheessa ehkä neutraalin tai lievästi positiivisen skenaarion suuntaan; ei Hansan johto ja viestintä valehdellut puhuessaan UK:n potentiaalista, mutta taas kerran aikataulusta viestittiin ehkä tarpeettoman optimistiseen sävyyn. Tämä kuitenkin vahvistaa sitä tarinaa, että imlifidaasille on ainakin jonkin verran markkinaa kuolleiden luovuttajien siirroissa ja prosessit etenevät, vaikka vauhti onkin tuskallisen hidasta.

5 tykkäystä

On tuo ollut kyllä hidas prosessi vrt. tämä 6/2022 NICE recommends use of Hansa Biopharma’s Idefirix® (imlifidase) as desensitization treatment for highly sensitized kidney transplant patients | Hansa Biopharma

3 tykkäystä

Erik Penser analysoi Hansa Biopharmaa, ja laskee tavoitehintaa.

Summary kääntäjän kautta:

Korkeammat tuottovaatimukset – pienempi arvostus
Uskomme edelleen, että yhtiön perusarvo ylittää tämän päivän arvon osakemarkkinoilla, mutta samalla arvioimme, että osakkeella voi olla vaikeuksia menestyä lähitulevaisuudessa huolimatta useista jännittävistä laukaisimista Q4:n aikana. Osakkeen pitkän aikavälin trendin kääntyminen edellyttää mielestämme seuraavaa: 1) pääoman hankintaa ja 2) EU:n myynnin piristymistä.
Säilytämme edelleen saman Hansan arvostusmenetelmän (riskisopeutettu DCF), mutta nostamme WACC:n 20 prosenttiin (13 %) vastaamaan jyrkästi kasvanutta tuottovaatimusta Hansan kaltaisten kannattamattomien bioteknologiayritysten markkinoilla. Uusi perusteltu arvomme on 50–52 kruunua osakkeelta (190–200).

4 tykkäystä

Taas tuoretta uutista. Imlifidaasin odotettu 5-vuotisseuranta on julkaistu. Data on erittäin hyvää, ja graft survival on jopa verrannollinen normaaleiden ei-immunisoituneiden potilaiden dataan. 5 vuoden seurannassa potilaista pysyi hengissä 90 % ja elimistä 82 % (“death censored”).

Aiemmin kirjoittelin aiheesta näin:

Yhteenvetona voidaan todeta, että kunhan ensimmäisen vuoden AMR-episodeista selvitään, niin imlifidaasimunuaiset kestävät jopa paremmin kuin siirtomunuaiset keskimäärin. Tämä ei varmasti johdu imlifidaasista, mutta syytä voisi ehkä hakea valikoituneesta potilasjoukosta tai erityisen pitkään munuaista odottaneiden omasta motivaatiosta pitää kiinni hylkimisenestolääkityksestä ja hyvistä elintavoista yms. Tämä vain omaa pohdintaa. Koko viiden vuoden tarkastelussakin ollaan täysin vertailukelpoisia normaaleiden siirteiden kanssa, vaikka kyse on hankalasta potilasryhmästä. Joka tapauksessa data on niin hyvää, että tästä ei ainakaan tule esteitä imlifidaasi-avusteisille siirrännäisille. Skenaariotarkastelussa taas ainakin lievästi positiivisen skenaarion suuntaan kallistuu.

Redeyen Unnerus otti myös kantaa asiaan. Hänen ajatuksenjuoksustaan on kyllä vielä tavallistakin vaikeampi saada otetta parinkaan lukukerran jälkeen:

Our point is that this 39-patient study is very interesting ahead of the publication of the AMR (Antibody Mediated Rejection) results later in 2023. Hansa has already revealed overall positive AMR results, and the full study publication, together with the long-term (5-year) outcome, could, in effect, introduce Idefirix in an acute setting (when Idefirix is used for transplants, the specialists can opt to wait a bit longer for a better donor match). Hansa will, of course, not be able to submit based on a 30-patient phase 2 study. Still, the product is already approved for patients with a higher level of sensitivity, and these (AMR) patients have no other viable alternative.

En täysin ymmärrä, mitä tekemistä tällä siirtopotilaiden 5-vuotisseurannalla ja AMR-tutkimuksella on keskenään. Kyse on eri indikaatioista. Positiivisella mielellä Unnerus kuitenkin on, vaikka tullee hänkin laskemaan tavoitehintojaan. Odottaa kuitenkin Q3 ensin.

https://www.hansabiopharma.com/media/press-releases/2023/imlifidase-demonstrated-90-patient-survival-and-82-graft-survival-at-five-years-in-extended-pooled-analysis-with-data-from-17-hmedides-14-study/

8 tykkäystä

Imlifidaasia on testattu onnistuneesti eläinkokeessa (NHP=non human primate), jossa tarkoituksena oli selvittää, voiko imflifidaasi auttaa ksenotransplantaatiossa. Jossakin vaiheessa tulemme melkoisen suurella todennäköisyydellä näkemään sikojen elinten siirtoja ihmisille. Tämän tutkimuksen perusteella tässäkin saattaisi olla markkinaa imlifidaasille:

IdeS successfully cleaved rhesus IgG in vitro. In allosensitized NHP, robust reduction of total, DSA, anti-pig, and anti-CMV IgG was observed within one day following IdeS administration.

This study evaluated efficacy of IdeS in the allosensitized NHP in IgG with various specificities, mirroring antibody kinetics in human patients. The efficacy of IdeS on preexisting anti-pig antibodies may be useful in clinical xenotransplantation. However, given the limitation of IdeS on its durability as a monotherapy, optimization of IdeS with other agents targeting the humoral response is further needed.

Nyt puhutaan ensimmäisistä esikliinisistä kokeista, ja kaupalliset elinsiirrot eläimiltä ihmisille lienevät myös vielä ainakin vuosikymmenen jos ei vuosikymmenten päässä. Eli nice-to-know -osastolla ollaan, mutta seurataan tätäkin kehityslinjaa.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/xen.12833

https://edition.cnn.com/2023/09/14/health/pig-kidney-transplant-long-term-scn/index.html

4 tykkäystä

Uutisenpoikanen Eurotransplantin pilotista Hansan “News”-osiossa. Lihavointi oma.

Recently the organization initiated an additional component to the AM program, the Desensitization Program – a first ever international allocation system utilizing imlifidase to enable kidney transplantation in highly sensitized patients with a very low chance of transplantation. To date, the Desensitization Program has identified 173 highly sensitized patients that have been on the wait list for more than 5 years. Centers in the Eurotransplant network are now able to offer these patients a transplant once a suitable organ is allocated.

Prof. Dr. Sebastiaan Heidt, Head of Eurotransplant Reference Lab, said: “At Eurotransplant our commitment to facilitating equitable access to suitable organs is grounded in understanding and incorporating the latest innovations in patient care. The desensitization program using imlifidase has begun to identify its first patients and we are hopeful that we will begin to see imlifidase-enabled transplants in highly sensitized patients.”

Tämän voi lukea haluamallaan painotuksella. Positiivista on, että ohjelma on nyt vihdoin käynnissä. Toisaalta tämän voi kyllä lukea niin, että nyt kun 1/3 viimeisestä kvartaalista on käsitelty, ollaan vasta tunnistamassa ensimmäisiä potilaita ja toivotaan(!?!), että heille saataisiin se elinkin jostain. Edessä olevat joulunpyhät tuskin ainakaan lisäävät elinsiirtokapasiteettia kvartaalin lopulla. Oma tulkintani painottuu ehkä enemmän negatiivisen puolelle - aivan järkyttävän hitaasti asiat etenevät, vaikka nyt sentään etenevät. Tuskin tuosta ohjelmasta kovin merkittävää myyntiä ehditään tämän vuoden puolella saada. Tällöin Hansan lupaama “significant sales” pitää saada jostain muualta. Pidemmällä tähtäimellä tämä on tietysti positiivista, mutta rahoituksen kannalta olisi mielestäni välttämätöntä pystyä osoittamaan kykyä generoida kassavirtaa 24Q2 mennessä. Mitä pikemmin, sen parempi.

Huomenna ollaan ehkä viisaampia Q3-julkistuksen ja konffapuhelun jälkeen. Poikkeuksellisesti Hansa ei ole päivittänyt ainakaan vielä yhtiön keräämään konsensusta (company collected consensus) sivustolleen. Tärkeimmät tiedot on toki jo kerrottu etukäteen, joten nyt ei tarvitse ohjata odotuksia analyytikoiden avulla.

https://www.hansabiopharma.com/media/news-and-insights/at-the-intersection-of-patient-centered-care-and-disruptive-science/

4 tykkäystä

Q3:

image

 • Kassavirta pakkasella -193 mSEK

 • Oma pääoma huolestuttavalla tolalla

 • Conffacallin ohjaus: “Q4 parempi kuin Q3”. Ei se toki oikein huonompikaan voi olla. Mielestäni ei enää mainittu termiä “significant sales”.

 • Myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset kovemmat kuin T&K-kustannukset. Mitä näillä on saatu aikaan?

 • Rahoituksesta ei puhuttu muuta, kuin että kassa riittää vuoteen 2025. Oman tulkintani mukaan tämä edellyttää Sareptan faasi II etappimaksut ensi vuonna (tai jotain muuta uutta vielä julkaisematonta etappirahaa), minkä toteutumisessa ja aikataulussa on omat riskinsä. Q4:lle luvatusta Sareptan faasi 1b:stä en oleta kovin merkittäviä etappimaksuja tulevan.

 • Vain yksi analyytikko esitti kysymyksiä (2 kpl) Q&A:ssa. Merkittävä muutos aiempaan.

Tase huutaa oman pääoman ehtoista rahoitusta tällä vauhdilla jo kesällä. Joku parannus tähän lienee tulossa, kun Hansa niin vakuuttavasti väittää rahojen riittävän seuraavaan vuoteen. Piensijoittaja on silti nyt aika hankalan paikan edessä; mahdollinen anti tuskin suunnataan tuulipuvuille, ja merkittävän liudentumisen riski on iso.

Löytääkö joku tähän positiivisemman tulokulman? :grimacing:

6 tykkäystä