Hansa Biopharma - pitkällä tähtäimellä

Ohhoh, nyt tuli kyllä laskettua ihan päin mäntyä. Ensi vuodelle analyytikot siis odottavat noin 25-29 potilasta per kvartaali, riippuen että otetaanko keskiarvo vai mediaani, eivätkä 20-24.

Joka tapauksessa kasvu on noissa ennusteissa hyvin maltillista. Tasaisen kasvun käyrällä hoidettujen potilaiden määrä voisi tämän perusteella olla tulevina kvartaaleina 18-21-24-27-30-33, ja tuokin olisi analyytikkoennusteiden ylälaitaan. Pääpointti pysyy edelleen samana, että miltään erityisen jyrkältä kasvulta tämä ei näytä, ja mahdollisuudet merkittävästi parempaan ovat mielestäni olemassa.

1 tykkäys

Ihan mielenkiintoinen uutinen Hansan kumppanin Sareptan Elevidys-myynnin ensiaskelista. Parissa minuutissa luettava artikkeli kannattaa mielestäni lukea - siinä on monta hyvää pointtia liittyen koko geeniterapiakenttään. Osalla näistä on suora liittymäpinta Hansan mahdollisuuksiin ja haasteisiin geeniterapioiden kanssa, ja erityisesti tietysti imlifidaasin mahdollisuuksiin tämän nykyään Elevidykseksi kutsutun SRP-9001:n kanssa.

Muutama lainaus (lihavointi oma, joitain lyhennetty):

Early signs from the launch suggest “more rapid uptake than expected,” according to RBC Capital Markets analyst Brian Abrahams. Sarepta told analysts it believes the treatment could eventually be available to up to 95% of Duchenne patients, including those who can no longer walk. But they cautioned that sales will take time to build, and access will hinge on the outcome of a confirmatory trial expected to read out in the fourth quarter.

Tuo 95 % vaatisi selkeästi imlifidaasia (tai vastaavan muun lääkkeen) koska 14 % Duchenne-potilaista on vasta-aineita Sareptan virusvektoria vastaan.

U.S. regulators have approved eight gene therapies for inherited diseases. A majority of those clearances have come since the start of 2022, a trend that’s expected to accelerate in the years to come.

But selling the complex and expensive treatments remains a challenge. While Novartis has had some success with the spinal muscular atrophy drug [Zolgensma] it’s currently an outlier. Launches are slow to accelerate as companies haggle with insurers over seven-figure price tags.

Sarepta’s ongoing trial also complicates matters. The Food and Drug Administration has said it will loosen Elevidys’ age restrictions if the study succeeds, and pull the drug from the market if it doesn’t.

Patients have to be screened for antibodies that can mute Elevidys’ effects, and monitored for years after treatment.

3 tykkäystä

Päivitetäänpä odotuksia syksylle. Taas lähinnä omaa taustatutkimusta, mutta en näe syytä olla julkaisematta tätä. Turhan pitkä postaus, mutta yritys on otsikoida niin, että tästä voi poimia vain osia vaikkapa siinä vaiheessa, kuin vertaa aikanaan julkaistavia etappeja odotuksiin.

H2 etappeja Hansan mukaan:

 • U.S. ConfIdeS (Kidney tx) Phase 3: Complete randomization
 • GBS Phase 2: First data readout
 • AMR Phase 2: Full data readout
 • Long-term follow-up (Kidney tx): 5-year data readout
 • Sarepta DMD pre-treatment Phase 1b: Commence clinical study
 • HNSA-5487 (Lead NiceR candidate): Completion of Phase 1 study

Muita teemoja:

 • OPEX on kasvanut yli odotusten, miten kehittyy
 • Lähteekö Idefirix-myynti vihdoin kasvu-uralle
 • Kassavirran kehittyminen
 • Mahdollinen osakeanti 2024
 • Sisäpiiriostot

H2 etapit

U.S. ConfideS-tutkimuksen satunnaistaminen. Tässä ei ole tällä hetkellä erityistä voitettavaa. Mahdolliset viivästykset olisivat selkeästi negatiivisia USA:n BLA-lupahakemuksen kannalta. Kaikki merkit viittaavat siihen, että tässä tutkimuksessa ollaan toistaiseksi luvatussa aikataulussa.

GBS Phase 2: First data readout. GBS on mielenkiintoinen indikaatio. Analyytikot odottavat GBS-myyntiä ensi vuosikymmenen alkuun mennessä 1500+ potilaalle EU+US n. 20 % penetraatiolla. Tämä faasi 2 first data readout pitää sisällään kuitenkin lähinnä safety- ja tolerability-dataa, minkä ei pitäisi enää tuottaa yllätyksiä. On siellä mainittu kuitenkin ”potentially early effects”. Earnings call:sta

Top line data on safety, tolerability and potentially the early effect imlifidase treated GBS patient:s is expected to be announced in the second half of this year. The full data from the GBS Phase 2 study is expected in 2024 following a comparative efficacy analysis treating imlifidase-treated group of patients in the trial and the matched cohort from the IGOS database…

AMR Phase 2: Full data readout. Lokakuun -22 topline data oli hyvää. Odotettavissa on positiivinen lopputulos koko faasi 2-tutkimuksesta. Tästähän oli sanottu, että faasi III:n suunnittelu ja toteutus tulee olemaan haastavaa johtuen mm. toisistaan vaihtelevista SOC-käytännöistä (edit: The standard of care for AMR includes plasmapheresis and intravenous immunoglobulin that remove and neutralize antibodies, respectively. Agents targeting B cells (rituximab and alemtuzumab), plasma cells (bortezomib), and the complement system (eculizumab) have also been used successfully to treat AMR in kidney transplant recipients. However, the high cost of these medications, their use for unlabeled indications, and a lack of prospective studies evaluating their efficacy and safety limit the routine use of these agents in the treatment of AMR in kidney transplant recipients.). Saa nähdä, millä aikataululla tutkimukset jatkuvat ja tuleeko tähän partneri. AMR:lle odotetaan vuosikymmenen loppuun mennessä myyntiä yli tuhannelle potilaalle EU+US n. 25 % - 35 % penetraatiolla. AMR-tapauksia esiintyy n. 5-7 % munuaissiirtopotilailla, ja näistä karkeasti 70 % saadaan tyydyttävästi hoidettua nykyisellä SOC:lla (plasma exchange). Huomioitavaa on myös se, että mikäli alkuperäinen munuainen on siirretty imlifidaasin avulla, niin mahdollista AMR:ää ei voi hoitaa enää imlifidaasilla sen ”kertakäyttöisyydestä” johtuen. Tähän tarvittaisiin esim. HNSA-5487.

Kidney tx: 5-year data readout . Tämä on mielenkiintoista, ja saattaisi olle yksi triggeri Idefirix-myynnille. Jos erittäin rajallisesta resurssipoolista allokoidaan munuainen kalliille Idefirix-potilaalle, on sen syytä myös toimia. Tällöin saadaan myös pitkäaikaissäästöjä, kun dialyysiä ei tarvita. Muuten resurssit on kohdistettu väärin. Vuonna -21 julkaistussa 3-vuotistarkastelussa 84 % Idefirix-siirrännäisistä toimi kolmen vuoden kohdalla ja potilaista oli elossa 90 %. Idefirix-potilasryhmä on siirron onnistumisen kannalta hankala ja riskinen, mutta toisaalta riskejä yritetään myös välttää rajaamalla Idefirix-potilasryhmää iän ja muiden sairausten perusteella. Siksi näitä prosentteja ei voi verrata suoraan normaaleihin munuaissiirtoprosentteihin. ScienceDirect:n mukaan USA:ssa statistiikat olivat kuitenkin seuraavat: Graft survival for deceased donor kidney recipients of non-ECD kidney transplants were 90 % and 70 % at 1 and 5 years. EU-alueella 5-vuotisprosentti oli 77 %. Näiden kanssa täytyy olla tarkkana; todennäköisyyksiin vaikuttaa hurjasti se, miten rajaukset on tehty ja mitä ikäryhmää tarkastellaan. Siksi eri lähteissä voi olla erilaista dataa, ja yllä oleva data on esimerkinomaista. Esim täällä aika kattavaa dataa oman tutkimuksen tueksi.

Sarepta DMD faasi 1b. Faasi 1-tutkimuksen alkaminen ei vielä suurempia merkitse. Pitkällä aikavälillä tässä on kuitenkin valtava potentiaali. Näin alkuun tästäkin tullee Hansalle hieman Sarepta-sopimukseen perustuvia etappimaksuja. Nämä alkuvaiheen etappimaksut lienevät kuitenkin melko pieniä. Sinänsähän kaiken onnistuessa nappiin pelkät etappimaksut voisivat olla jopa $397,5 Musd (4,4 miljardia SEK vs Hansan H1 liikevaihto SEK 60 miljoonaa). Etappimaksut ovat kuitenkin takapainoisia, ja näihin tähtitieteellisiin lukemiin pääseminen vaatisi erittäin todennäköisesti jo melkoista Elevidys-myyntiä. Sopimuksen detaljeja ei ole julkaistu. Etappimaksujen lisäksi tulee kuitenkin vielä normaalit myyntitulot imlifidaasista, jos tässä päästään kaupalliseen vaiheeseen. Sareptan sisäpiiriläiset ovat tehneet merkittäviä sisäpiiriostoja viimeisten kuukausien aikana, mikä indikoi luottamusta täyden FDA-hyväksynnän saamiseen H2 aikana. Imlifidaasin lisäksi Sarepta tutkii Elevidystä myös (potentiaalisesti vähemmän tehokkaan) afereesin kanssa. Jos afereesi on kuitenkin riittävän tehokas menetelmä tähän tarkoitukseen, voisi ajatella että imlifidaasin kaupallinen menestys ei ole kirkossa kuulutettu vaikka kliiniset kokeet onnistuisivatkin. Tähän pidempi lainaus Sareptan Earnings Call:sta (jossa imlifidase on tässä Seeking Alphan transkripitiossa litteroitu virheellisesti ”telipidase”):

And then the second one is preexisting antibodies. About 13.9% based on our seroprevalence study represent patients that have some environmental exposure to something that looks like an antibody for RA 74. Those patients cannot currently be dosed. But as Dr. Rodino-Klapac mentioned in her prepared remarks, we’re starting two different alternative approaches to clear those antibodies, one in telipidase to cleave them and apheresis as a second alternative to clear antibodies.

And if one or both of those are successful, then in the near term, we could start presumably empowering physicians to safely and effectively dose even patients that have pre-existing antibodies. That would get us to more than just the majority of patients to potentially as much as 95% of patients. So that’s our goal.

HNSA-5487: Completion of Phase 1. Faasi 1:ssä keskitytään lähinnä turvallisuusasioihin terveillä vapaaehtoisille. Keskimäärin odotus on, että tästä päästään 84 % todennäköisyydellä faasi 2:een. Hansan track record on hyvä. Tulevaisuudessa tällä ”jälleenannosteltavalla imlifidaasilla” on suuri potentiaali, mutta kaupalinen käyttö on vielä kaukana.

OPEX. Q2 OPEX oli pettymys. Earnings call:sta sai kuitenkin käsityksen, että tästä sen ei pitäisi enää kasvaa, jopa päinvastoin:

So, could that mean that we actually could see quarters with less OpEx than Q2

Idefirix-myynti. Hansalla on ollut realisoitumatonta potentiaalia vuosia. Nykymarkkina ei anna tälle juuri mitään arvoa, ja tuskin antaa ihan pian. Idefirix-myynti pitää ensin saada ylös, jotta saadaan osoitus Hansan kyvystä myös lunastaa lupauksia. On käynyt selväksi, että useita asioita pitää tapahtua, ennen kuin myyntiä saadaan aikaan: myyntiluvat ja korvauspäätökset on jo. Klinikatkin on jo ainakin osittain koulutettu ja perhdytetty. Lisäksi pitää saada ylätason ohjeistus ja hoitosuositukset kuntoon sekä munuaisten allokointiprosessit tukemaan imlifidaasin käyttöä. Positiivisia merkkejä on ilmassa. Aiemmin ketjussa oli jo indikaatiota Suomen myynnin käynnistymisestä sekä Eurotransplantin pilotista, ja omaa arvioitani myyntipotentiaalista uusien tietojen valossa. Nyt on julkaistu Ranskassa consensus guidelines. Itävallassa on siirretty ensimmäinen Idefirix-munuainen. Tässä artikkelissa on mielestäni varsin selkeästi esitetty perusteet Idefirixin käytölle; Itävallan potilaan kohdalla siirtomunuainen oli todennäköisesti hengen pelastava:

Throughout the past four years, kidney function continued to deteriorate to the point where the patient had no urine output and daily fluid intake was not allowed to exceed 1 litre.

Jatkuvasti siis edistysaskeleita ja positiivisia uutisia. Näiden täytyy ruveta näkymään myyntimäärissä. Kysymys on vain, missä mitassa ja millä aikataululla. Q3:lle en silti odottaisi mitään valtavaa harppausta; on vaikea sanoa, onko tuo Eurotransplantin pilottikaan vielä kunnolla käynnissä Q3 aikana, ja senkin mittaluokka on toki pieni.

Kassavirta. Etappimaksuista, OPEX:sta ja Idefirix-myynnistä voidaan arvioida kassavirtaa. Q2 kassavirta oli -182 SEKm ja product sales n. 30 SEKm kymmenellä potilaalla. Idefirix-myynnin pitäisi noin viisinkertaistua, että nykyisellä OPEX:lla päästäisiin lähelle kassavirtapositiivisuutta, jos oletetaan vähän etappimaksuja yms muita tuottoja mukaan. Ihan muutamissa kvartaaleissa tämä ei tule tapahtumaan, mutta vuosi 2025 voisi olla jo kassavirtapositiivinen best case-skenaariossa. Konsensus näyttää odottavan myös kustannusten kasvun jatkuvan. Tutkimukset ovat kalliita, mutta niihin voi myös saada partnereita mukaan, mikä tuo kassavirtaa eteenpäin.

Osakeanti. On oletettava, että diluutio jatkuu ainakin yhden osakeannin verran vuonna 2024. Vaikka best case-skenaariossa 2025 olisi kassavirtapositiivinen, ei sen varaan voi laskea. H2 ja Q1 2024 antanevat osviittaa siitä, päästäänkö Idefirix-myynnissä jo trendinomaisesti kasvuun, ja kuinka pitkälle kassa todellisuudessa riittää. Tässä vaiheessa veikkaus on, että kassa on kuiva H1 2025 jälkeen.

Sisäpiiriostot loistavat valitettavasti poissaolollaan. Hansalla on merkittävä osakepohjainen kannustinjärjestelmä, joten sikäli sisäpiirillä on skin in the game: In total, 543,000 share rights and 384,000 employee stock options were outstanding under the long-term incentive program 2022 as of 31 December 2022. Tämä on vajaa 2 % osakekannasta. Olisi kuitenkin ollut merkittävä luottamuksenosoitus markkinoille, että tässä povatun kiihtyvän kasvun alla sisäpiiri olisi laittanut omaakin rahaa peliin.

Muuta

Hansa sai uuden CSO:n. Hitto Kaufmannilla on ainakin paperilla meriitit kunnossa.

Jää nähtäväksi, onko markkina tässäkin tapauksessa oikeammassa kuin minä, kun ei luota Hansan potentiaaliin nykyistä 2300 Msek (vajaa 200 meur) markkina-arvoa enempää. Itse luotan silti.

12 tykkäystä

Imlifidaasin kaupallisesta potentiaalista

Tuli taas erään toisen lääkeyhtiön kanssa todettua, että analyytikoiden analyyseihin ei kannata omia sijoituspäätöksiään perustaa. Siksi pyrin analysoimaan itse. Nokia-ketjussa yksi foorumin fiksuimmista kirjoittajista sanoi käyttävänsä ketjua Nokia-sijoittamisen päiväkirjanaan. Nokia-ketjuun minulla ei ole annettavaa, mutta käytän tätä Hansa-ketjua vähän samaan tarkoitukseen senkin uhalla, että vaikuttaa spämmäykseltä.

Olen käyttänyt kohtuu monta tuntia imlifidaasin kaupallisen potentiaalin selvittelyyn. Perustelut laajemmin perässä, mutta havainnot ja johtopäätökset tässä tiivistettynä:

 • Eurotransplant- alueella on tällä hetkellä tunnistettu 154 potilasta, jotka voisivat hyötyä imlifidaasista ja ovat olleet AM-listalla jo yli kolme vuotta. Eurotransplant-alue kattaa n. 25 % Euroopan väkiluvusta. Tästä päädytään n. 600 kaupallisesti potentiaaliseen Idefirix-potilaaseen koko Euroopan alueella.
 • Aiemmin esitetyn perusteella Suomessa 0,9-2,1 % munuaissiirroista seuraavan parin vuoden aikana voisi tapahtua Idefirixin avulla. Euroopan mittakaavaan laajennettuna tämä on n. 300-600 potilasta.
 • Myös aiemmin ketjussa esitetyn perusteella Ruotsissa olisi potentiaalia n. 10 potilaalle vuodessa, ja tästäkin päädytään 600 potilaaseen vuodessa Euroopassa.

Näistä uskaltaisin vetää nyt kohtuu vahvan johtopäätöksen, että Idefirixin potentiaali on alkuun tuo 300-600 potilasta vuodessa Euroopassa. Kertyneen jonon purkaminen pienentää vuosittaista potentiaalia, mutta mm. elävien luovuttajien salliminen kasvattaisi potentiaalia. Myös kliinisten tutkimusten päättyminen Euroopassa lisää tulevaisuudessa kaupallista potentiaalia, kun potilaiden “kannibalisointi” tutkimuksiin loppuu. Yhdysvalloissa potentiaali on todennäköisesti jonkin verran suurempi, kunhan sinne aikanaan päästään.

Miksi sitten myynti on joitakin kymmeniä potilaita vuodessa, eikä tuo 300-600? Tähän on ollut useita syitä, mutta aika iso osa ongelmista on jo taklattu. Erityisesti yksi perustavaa laatua oleva ongelma on kuitenkin jäljellä, ja se onkin vaikeampi: krooninen pula luovutettavista munuaisista ja munuaisten vähäinen allokointi voimakkaasti immunisoituneille potentiaalisille Idefirix-potilaille. Pidän tätä H2:sta 2023 eteenpäin hamaan tulevaisuuteen suurimpana myyntiä rajoittavana tekijänä, En myöskään usko, että tähän löytyy mitään patenttiratkaisua. Jos 5-vuotistutkimuksen data on hyvää ja ylipäänsä Idefirix-munuaiset kestävät (lähes) yhtä hyvin kuin ei-immunisoituneille potilaille siirretyt munuaiset, saattavat luovutushanat aueta. Muuten ennustaisin kohtuullisen loivaa kasvukäyrää toistaiseksi. Tätä asiaa on kuitenkin julkisista lähteistä saatavan rajallisen datan ja munuaisten allokointijärjestelmän pirstaleisuuden vuoksi erittäin hankala arvioida kovin luotettavasti, joten toivottavasti olen väärässä.

Perustelut

Pyrin taulukkomuodossa selventämään itselleni, miksi Idefirix-myynti on madellut tähän asti, vaikka myyntilupa on ollut jo vuodesta 2020. Mielestäni merkittävämpään kaupalliseen myyntiin tarvittavia etappeja ovat kliinisten tutkimusten onnistumisen lisäksi seuraavat:

 • Marketing authorization
 • Pricing & reimbursement
 • Clinical readiness
 • General medical guidelines
 • Local (country specific) medical guidelines
 • Organ access

Seuraava taulukko on vaiheessa, mutta siitä käy mielestäni ilmi, että vasta nyt 2023 on ensimmäisissä Euroopan maissa kaikki edellytykset yksittäistapauksia merkittävämmälle myynnille. Rivin pitäisi olla kokonaan vihreä, että kaikki edellytykset toteutuvat. Oranssi tai tyhjä ruutu kertoo joko kesken olevasta prosessista tai (minulta) puuttuvasta tiedosta, ja punainen ruutu pakollisesta puuttuvasta prosessista. Tässä on varmasti puutteita ja virheitäkin. Periaate on kuitenkin se, että mielestäni koko rivin pitää olla vihreä, että on edes teoreettinen mahdollisuus yhtään merkittävämmälle Idefirix-myynnille. Ensimmäiset rivit ovat muuttuneet vihreäksi vasta tänä vuonna.

Erityisen vaikeaa on löytää tietoa noista munuaisten luovutuskriteereistä, ja tämä kenttä vasta onkin pirstaleinen!? Eurotransplantilla on kuitenkin tuo Idefirix-pilotti. Epäsuoria viitteitä löytyi myös siihen, että Scandiatransplantilla ja UK:n NHS:llä on prosessit jollain tavalla sellaiset, että luovutukset Idefirix-potilaille ovat mahdollisia. On myös todennäköistä, että maakohtaisia ohjeita löytyy joistain muistakin maista, mutta julkisista lähteistä näistä on vaikea löytää tietoa. Myös ”clinical readiness”-sarake lienee vajaa.

Tässä tuo organ access on hankalin kenttä. Kaikki muu on hoidettavissa, mutta munuaisten saatavuus ja allokointi on pullonkaula. Koska munuaiset ovat kriittinen resurssi, allokoidaan ne tarkkojen sääntöjen mukaisesti. Potentiaaliset Idefirix-potilaat ovat niitä kaikkein hankalimpia, joten he ovat tähän asti jääneet käytännössä allokoinnin ulkopuolelle, sillä jokaiselle munuaiselle on ”helpompiakin” ottajia. Tätä dilemmaa kuvaa erään lääkärin lausunto vuoden 2023 ESOT-seminaarissa (sivu 16):

KB commented that in Germany, they have the highest demand for organs and do not want to ‘waste’ any:

 • There may be a dialysis patient next to a sensitised patient who may have much better outcomes with the kidney, so why give it to the sensitised patient?
 • They may already have had two or three previous transplantations, perhaps lost because of non-adherence to immunosuppression
 • There is an ethical dimension that is related to successful transplantation and the definition of success

Tässä tuo “waste” viittaa siihen, että todennäköisesti voimakkaasti immunisoituneen potilaan munuainen kestää keskimäärin vähemmän aikaa kuin ei-immunisoituneen potilaan munuainen (graft loss). Siksi olisi tehokkaampaa resurssien allokointia jättää hankalimmat Idefirixiä vaativat potilaat ilman munuaista kroonisessa siirtomunuaispulassa. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus; munuaisia siirretään myös rajallisessa määrin esimerkiksi ylipainoisille ja tupakoitsijoille, vaikka näitä pitäisi koskea ihan samat eettiset pohdinnat. Voimakkaasti immunisoituneet potilaat tulevat siis saamaan jonkin verran munuaisia. Todennäköisesti tarvitaan - toivon mukaan hyvää - pitkäaikaisdataa 5-vuotistutkimuksesta ja varsin tarkat määritykset siitä, miten tämä joukko rajataan, ja aluksi lähdetään varovasti liikkeelle. Onhan tuo Eurotransplantin 20 potilaan pilottikin varsin pieni suhteessa alueen kokoon. Lääkärit ovat huolissaan mm. Idefirix-potilaiden muita potilaita merkittävästi suuremmasta AMR-todennäköisyydestä (johtuu siis potilaiden ominaisuuksista/immuniteetistä, ei suoraan lääkkeestä).

Kaiken tämän jälkeen on edelleen todella hankala arvioida sitä, miten Idefirix-myynti kehittyy lähitulevaisuudessa. Mielestäni nyt on kuitenkin useita merkkejä siitä, että ollaan kasvun alussa, kulmakerroin vaan puuttuu. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että Suomi on ainoa Euroopan mallioppilas, joka julkaisee vapaaehtoisesti Idefirix-hankintoja (tenders electronic daily EU). Useamman kvartaalin ajan konsensus on ollut kuitenkin hämmästyttävän tarkka, joten JOS analyytikoilla on oikeasti jotain kättä pidempää, niin loppuvuoden pitäisi olla hyvä. Pidemmän aikavälin ennustamisessa analyytikot ovat tähän mennessä kyllä epäonnistuneet. Pidän itse entistä tärkeämpänä etappina H2 aikana julkaistavaa Idefirix-munuaisten 5-vuotisseurantaa.

Karhuinen vai härkäinen? Edelleen härkäinen. Pidän mahdollisena, että Idefirixin avustamista munuaissiirroista kuolleilta luovuttajilta ei tule mikään kultakaivos ainakaan Euroopassa. Täydet edellytykset on kuitenkin siihen, että ne tuottavat kassavirtaa sen verran, että merkittävältä diluutiolta vältytään kunnes joku tulevista indikaatioista (GBM, GBS, AMR, Duchenne jne…) pääsee täyteen kaupalliseen potentiaaliinsa. USA:ssa munuaissiirtojen onnistumisprosentit ja allokoinnin onnistuminen on Eurooppaa jäljessä, joten siellä on mahdollisesti Eurooppaa enemmän potentiaalia myös Idefirixille munuaissiirroissa.

Edit: typot, taulukko päivitetty

11 tykkäystä

Kuuntelin Hansan Head of IR Klaus Sindahlin presiksen elokuun lopulta EPB Bolagsdag:sta. 98 % tuttua asiaa, mutta aina saattaa muutama tiedonmuru tulla. Nostot:

 • Sindahl:n mukaan tähän asti myyntiä on kannatellut Ranska (22:20).
 • Tulkitsin Sindahl:n sanoneen, että Eurotransplantin 20 potilaan pilotti olisi käsitelty tämän syksyn aikana (24:00). Tämän jälkeen tulokset analysoidaan, ja pilottihanke laajenisi toivottavasti koskemaan satoja potilaita.

Näiden kommenttien kanssa pitää olla vähän varovainen; Sindahlin tehtävä on myydä yhtiötä sijoittajille. Jos nyt lähdetään kuitenkin siitä, että kommentit Ranskasta ja tuosta ensimmäisen pilotin aikataulusta pitävät paikkansa, voisi vetää seuraavat johtopäätökset: H2 aikana pitäisi tulla uutta myyntiä 20 potilaan verran Eurotransplantilta, eli keskimäärin 10 potilasta per kvartaali. Lisäksi aiemmin esitetyn perusteella Suomesta pitäisi jatkossa tulla keskimäärin reilu 1 potilas per kvartaali. Lisäksi isoista markkinoista ainakin UK myynnin pitäisi mielestäni päästä käyntiin myös. Tämä voisi johtaa siihen, että Q3 potilasmäärä olisi jo 20 potilaan suuruusluokassa, ja vuositasolle laajennettuna ruvettaisiin vähitellen lähestymään jo sadan potilaan vuosimyyntiä. Jos Hansan kurssikehitystä katsoo, niin voisi pikemminkin olettaa imlifidaasin tappaneen potilaan tai pari.

4 tykkäystä

Hansan IR pomo antaa ymmärtää, että US-IPO voisi tapahtua 2024. From outsourced to in-house: Hansa Biopharma’s rising star on building an IR function | IR Magazine. Kuulostaisi ihan järkevältä, jos saadaan kerättyä samalla seuraava equity-kierros. Toisaalta arvostus on vielä matalampi, jos tämän syksyn milestonet pettävät

3 tykkäystä

Hansan tämänpäiväisestä n. 7 % kurssilaskusta saa todennäköisesti kiittää Dagens Industri:n artikkelia, jonka mukaan Hansan osakkeista tulee hankkiutua eroon mitä pikimmin. Perusteena tälle on vain ja ainoastaan osakkeen TEKNINEN KUVA. On toki mainittu myös liikevaihto ja tappio. Mitään fundamentteihin perustuvaa tässä ei ole tappiollisuuden lisäksi. Sen luulisi olevan Hansaan sijoittaneiden tiedossa. Alkuperäinen artikkeli maksumuurin takana ja ruotsiksi. Google translatella tärkeimmät nostot. Ehkä vähän hassu käännös, mutta en lähde muokkaamaan.

Toinen “ilmalukko”, jonka analyysipäällikkö mainitsee, on keskisuurten yhtiöiden listattu Hansa Biopharma, jonka markkina-arvo on noin 2,3 miljardia Ruotsin kruunua. Viimeisten 12 kuukauden aikana, tämän vuoden toiseen neljännekseen asti, tutkimusyhtiön liikevaihto oli 159 milj. kruunua ja tappio 758 milj. kruunua.

Osakkeella vaihdetaan nyt noin 42 kruunua, mikä on noin 45 prosentin lasku vuoden 2023 alun vuotuisista huipuista.

“Sijoittajat ovat jatkuvasti laskeneet hintoja päästäkseen pois osakkeista. Se on laskevassa trendissä ja rikkoi tukitason noin 50 kruunua jokin aika sitten, mikä on merkki sen jatkumisesta. Riski on myös erittäin korkea – osuus vaihtelee keskimäärin 29 prosenttia kuukaudessa”, Geir Linløkken sanoo.

Toinen positiivisempi uutinen:

Imlifidaasia on käytetty onnistuneesti AMR:n hoitoon maksansiirron jälkeen. Nostot ScienceDirect:in artikkelista:

The incidence of acute antibody mediated rejection in liver transplantation is low, however the consequences of acute antibody mediated rejection often leading to severe fibrotic changes and early graft loss.

Management of refractory, severe antibody mediated rejection remains without a clear gold-standard approach.

Imlifidase, an IgG degrading enzyme, has been successfully used in highly desensitized kidney transplant recipients.

This is the first case report documenting treatment of refractory AMR in liver transplant patient utilizing imlifidase.

Vaikea nähdä, että maksansiirtojen yhteydessä tapahtuvien AMR:ien hoitamisesta tulisi mikään merkittävä business tapausten vähäisen määrän vuoksi, mutta positiivinen uutinen yhtä kaikkea. Erilaista off-label niche-käyttöä lääkkeelle tuntuisi löytyvän tutkimusten alla olevien indikaatioiden lisäksi, ja kaikki tällaiset uutiset vahvistavat käsitystä lääkkeen poikkeuksellisesta tehosta. Tässä tapauksessa standard-of-care -hoito ei tepsinyt, ja voitaneen sanoa imlifidaasin pelastaneen potilaan maksan.

Given the persistent presence of DSA and ongoing AMR refractory to all agents previously used in our institution, we requested for Emergency Use Authorization (EUA) approval from the Food and Drug Administration (FDA) for Imlifidase. A letter of authorization was received from Hansa Biopharma to allow Imlifidase use for this patient’s case, in addition to finalizing a material transfer agreement.

One concern with the use of Imlifidase is the antibody rebound effect exhibited in earlier Imlifidase studies [12]. The reaccumulating of anti-HLA antibodies was noted as early as 2 days post-treatment, with suppression range spanning from 2 weeks to 2 months [12]. This leaves the possibility of delayed graft injury despite treatment, which requires frequent monitoring after administration. In this case, liver biopsy performed 2 months after treatment demonstrated no evidence of acute injury and no new DSA development.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451959623000203

6 tykkäystä

Kiitos @vesuri hyvistä kommenteista ja keskustelun ylläpidosta! Erittäin hyvä kun jaksat ja viitsit ajatuksenjuoksuasi tänne avata! Itse aktivoiduin linkittämäsi DI-artikkelin myötä ostamaan Hansaa vielä merkittävästi lisää kun kerran tilaisuus tuli. Kurssilaskun ja heikon kruunun ansiosta firman markkina-arvo on nyt noin 170 miljoonaa euroa. Itsekin pidän kurssikäyttäytymistä erikoisena, luulisi että firmalla menee huonosti. Olisi firmalta omituista hypettää pian tapahtuvaa myynnin kasvukäyrän jyrkkenemistä, jos sitä ei sitten tapahdukaan.

Yksi syy kurssilaskulle, tuon DI-artikkelin ja muiden teknisten tekijöiden lisäksi, voisi olla yritystä omistavien rahastojen liikkeet. Parisen viikkoa sitten tuli liputusilmoitus, jossa jonkin Avanzan rahaston omistajat olivat vähentäneet omistuksiaan rahastossa, ja tämän myötä rahasto oli joutunut myymään osakkeitaan, mm. Hansaa. En ole tosin sen tarkemmin seurannut, että voiko tällaisilla olla merkittäviä vaikutuksia Hansan kurssiin.

Tuosta Sindahlin haastattelusta sen verran, että en ehkä vielä pitäisi varmana sitä, että Eurotransplantin kautta tulisi jo H2 aikana myytyä 20 annosta, sillä voi ehkä olla, että potilaat valitaan H2 aikana, mutta he saavat uudet elimet vasta myöhemmin.

Muutaman viikon päästä selviää Q3-tulos ja saamme todennäköisesti vihiä siitä, onko joku tiennyt paremmin kuin me.

4 tykkäystä

Ranskassa on kesällä julkaistu ohjeistus imlifidaasin käytöstä munuaissiirroissa: Imlifidase for Kidney Transplantation of Highly Sensitized Patients With a Positive Crossmatch: The French Consensus Guidelines - PMC

Artikkelia lukemalla aukeaa vähän, kuinka monitahoinen kuvio on kyseessä, ja esimerkiksi mitä rajoitteita imlifidaasin käyttöön on.

Yhteenvedossa sanotaan ihan positiiviseen sävyyn: “Imlifidase could be a major breakthrough in kidney transplantation, because this is the first treatment authorized in our field since belatacept more than 10 years ago and could allow transplanting patients so far considered as untransplantable. We urgently need more clinical data coming from clinical trials as well as by unifying efforts across centers and countries, that may enable enhancing the evidence on how to refine the use and implementation of Imlifidase. These French guidelines are partly subjective but are part of this international effort. The experience acquired in the few coming years will help revising and refining them.”

Tämä vahvistaa yhtiön antamaa informaatiota siitä, että tämä ei ole lääke jota “vain annetaan”, vaan kyseessä on aika monimutkainen organisaatio joka on imlifidaasin käytön taustalla. Ja tämän organisaation käynnistämiseen menee aikaa.

3 tykkäystä

Eipähän kestä! Hyvä saada myös vastakaikua omille ajatuksille. Ei liene yllätys, että omastakin mielestä nyt on paikka lisäillä, vaikka putoavalta puukolta tämä vaikuttaakin.

Tämä voisi osaltaan selittää asiaa. Ruotsalaiset sijoittajat ovat ylipäänsä ahtaalla, sekä biotech-sektori että tappiolliset kasvuyritykset kyntävät, eikä korkokehitys auta myöskään. Nyt arvostetaan vain kassavirtaa.

Tämä on kyllä ihan validi pointti. Kuuntelin sen Sindahlin kommentin useampaan kertaan, ja se jättää mahdollisuuden useammalle tulkinnalle. Joka tapauksessa pilotti etenee nyt syksyllä. Jos Q3:n aikana siitä on tullut jo myyntiä, niin 20 potilasta tässä kvartaalissa on täysin mahdollista, minkä pitäisi olla markkinoille positiivinen yllätys.

Jep. Myyntiluvan, korvauspäätösten, yleisten ohjeistusten ja klinikoiden kouluttamisen lisäksi tarvitaan vielä nämä varsin detaljitasolle menevät kansalliset hoito-ohjeet. Ranskassa nämä kaikki on nyt kunnossa. Koko ajan lisääntyy ymmärrys siitä, minkälaisille potilaille imlifidaasista on eniten hyötyä pienimmillä riskeillä, ja noissa ESOT-tapaamisissa eri maiden lääkärit vaihtavat näistä mielipiteitä ja kehittävät best practises-käytäntöjä. Tämä on hidasta.

Aika selvästi vaikuttaa siltä, että tuo puute luovutettavista munuaisista ja ehdoton riskien välttäminen on suurin hidaste imlifidaasin käytölle. 40 % Idefirix-munuaissiirroista johtaa AMR:ään. Yhtään munuaista ei haluta menettää tämän takia, koska vaihtoehto olisi ollut luovuttaa munuainen vähempiriskiselle potilaalle. Itse olen pohtinut, olisiko kuitenkin ollut syytä aktiivisemmin lähteä hakemaan markkinaa elävien luovuttajien siirroista heti alkuun, koska tällöin olisi ehkä saatu kasvatettua markkinaa sen sijaan, että pyritään ottamaan nykyisestä markkinasta siivu. Voi toisaalta olla, että tässä on viranomainen tullut ongelmaksi Euroopassa, koska Australiassa samojen tutkimusten perusteella saatiin lupa myös elävien luovuttajien munuaisiin.

Loppuun vielä tiedonmurunen Austarliasta. Aussien lupahakemuksessa Hansa ilmoittaa, että Australiasta löytyy 120 potentiaalista Idefirix-potilasta. Rajoite on sielläkin tuttu: Availability of kidneys for transplantation is the biggest restraint. Tämän takia Hansa arvioi, että vain pieni osa tuosta määrästä hoidetaan vuodessa. Tuossa hakemuksessa Hansa on joutunut toimittamaan melkoisen määrän dataa sisältäen mm. tarkkoja arvioita potilasmääristä, mutta harmillisesti mielenkiintoisimmat tiedot on julkisessa versiossa sensuroitu.

3 tykkäystä

Klaus Sindahl puhui taas Penserin vieraille: Hansa Biopharma presentation - Penser South. Jälleen mielenkiintoisin anti oli lopun Q&A. Tässä tuli ihan merkittävää uutta infoa AMR:sta. Seuraan jonkin verran muitakin keskustelupalstoja, ja mielestäni tätä ei vielä ole tuotu missään esiin. Hansa on toki sanonut, että faasi III tulisi olemaan vaikea tämän indikaation kanssa, eli sikäli ei ole valtavasta yllätyksestä kyse.

Q: Mitä tapahtuu AMR faasi II:n jälkeen? A: Sindahl vihjasi siihen suuntaan, että faasi III:a ei tule (21:00). Se vaatisi satoja potilaita ja vuosikausien seurannan, ja olisi nykytilanteessa liian kallista. Jatkokysymykseen vastaus oli, että toiveena on imlifidaasin off-label -käyttö (vain) erittäin vakavissa AMR-tapauksissa. Tästä voisi myös tulkita, että tähän indikaatioon ei ainakaan nyt lähdetä edes hakemaan hyväksyntää pelkän faasi II:n perusteella.

Jos uskotaan, että AMR jää faasi II-vaiheeseen ilman lupahakemuksia, voidaan todeta seuraavaa: Kassavirran kannalta tämä on hyvä uutinen; kallista ja hidasta faasi III-tutkimusta ei tule. Toisaalta mielestäni nyt joudutaan ikään kuin jättämään pois tämä AMR-indikaatio Hansan pipelinesta, eli seitsemästä kliinisen vaiheen indikaatiosta yhden eteneminen pysähtyy. Hansa ei voi markkinoida eikä edistää imlifidaasin käyttämistä indikaatioon, johon sitä ei ole hyväksytty. Tällä strategialla imlifidaasista ei mielestäni voi tulla standard-of-care edes vakaviin AMR-tapauksiin, vaan tämä off-label -käyttö vaatii tapauskohtaisen tarkastelun. Se jäänee vain kaikkein vakavimpiin tapauksiin pelastamaan potilas muuten varmalta elimen menetykseltä niille klinikoille, joilla muutenkin on imlifidaasista kokemusta. Näin ollen en oikein näe, että AMR:n kanssa päästäisiin lähellekään analyytikoiden ennustamia 1000+ potilaan vuosittaisia EU+US peak sales-lukumääriä.

Jos akuutin AMR:n esiintyvyys on 5 % munuaissiirroista, ja näistä 10 % johtaa munuaisen menettämiseen nopeasti akuutin AMR:n jälkeen, voisi näitä erityisen vakavia akuutteja tapauksiakin kuitenkin olla suuruusluokaltaan 200+ tapausta EU+US-alueella yhteensä (voitaisiin myös käyttää jopa lukuja 7 % ja 30 % riippuen rajauksesta). Olisikin mielenkiintoista kuulla, mitä joku paremmin kenttää tunteva on mieltä asiasta; onko realistista olettaa, että 300k eur maksavaa lääkettä käytettäisiin AMR-tapauksiin tällaisia määriä off-label? Jos (ja uskoakseni kun) faasi II full data vahvistaa, että imlifidaasi voisi pelastaa ison osan näistä arvokkaista munuaisista, olisi tähän tietty insentiivi. Kalliita syöpälääkkeitä käytetään ilmeisen paljonkin vastaavasti, sillä ei ole järkevää tai edes mahdollista tutkia ja hyväksyttää jokaista lääkettä ja lääkeyhdistelmää erikseen jokaiseen harvinaiseen indikaatioon. Tutkimusten mukaan USA:ssa 30-50 % syöpälääkemääräyksistä on off-label. Toisaalta ”kalliin” syöpälääkkeenkin hinta per potilas saattaa olla 10 % Idefirixin hinnasta. Ei tässä varmaan ainakaan lähivuosina merkittäviin AMR-myyntimääriin päästä? Korvausasiat pitäisi myös olla etukäteen selvillä.

USA:ssa imlifidaasin käyttöä AMR:ään vaatinee FDA:lta tapauskohtaisen poikkeusluvan, kunnes imlifidaasi on hyväksytty siellä munuaissiirtoihin (tai johonkin muuhun indikaatioon). Kun imlifidaasi saa FDA-hyväksynnän munuaissiirtoihin, muuttuu off-label -käyttö ymmärtääkseni selvästi helpommaksi.

Euroopassa Idefirixillä on ehdollinen hyväksyntä. Off-label-myynti on siten helpompaa. Pikaisella googletuksella vaikuttaisi siltä, että tässä(kin) asiassa on merkittäviä kansallisia eroja siihen, miten off-label-käyttöön suhtaudutaan. Esimerkkejä:

for example France and Italy explicitly allow for reimbursement of off-label use also when (on-label/authorized/not strictly identical) alternatives exist.

The Netherlands where off-label prescription is only allowed if the relevant professional body has developed protocols or professional standards with regard to that specific off-label use.

Aikaisemmin Hansalta on vastattu erittäin varovasti kysymyksiin imlifidaasin/Idefirixin off-label -käytöstä. Tämä on siihen nähden muutos linjaan. Onkohan liian pitkälle vedetty johtopäätös, että samaa strategiaa lähdetään ajamaan tulevaisuudessa joidenkin muidenkin indikaatioiden kanssa? On aika liuta harvinaisia indikaatioita, joiden vakavissa muodoissa imlifidaasista voisi olla hyötyä, mutta joissa täyden kliinisen koesarjan ja viranomaislupien yms hakeminen ei ole ainakaan nykytilanteessa panos-tuottosuhteeltaan järkevää. AMR:n kohdalla itse näen tämän ainakin tässä vaiheessa niin, että myyntiä voisi tulla jo aiemminkin kuin itse olin arvioinut, mutta indikaation riskikorjaamaton arvo tullee jäämään pienemmäksi kuin aiemmissa arvioissa. Riskikorjattuna asia ei välttämättä muutu, sillä tällä strategialla riski pienenee merkittävästi (kun nyt oletetaan että faasi II full data on odotetun hyvää), mutta myös potentiaali pienenee. Ehkä tämän nyt kokonaisuuden kannalta kuitenkin enemmän negatiivisen kuin positiivisen puolelle kallistuu?

7 tykkäystä

Tämä on kieltämättä mielenkiintoinen ja monitahoinen kysymys.

Äkkiseltään tämä tosiaan vaikuttaa negatiiviselta, kun potentiaalisen markkinan koko pienenee.

Toisaalta munuaissiirtoja tehdään vain harvassa paikassa ja harvojen henkilöiden toimesta, ja iso osa näistä tulee joka tapauksessa olemaan Idefirixin kanssa tuttuja tulevaisuudessa. Hyvä faasi II-data voisi olla heille riittävä, että käyttäisivät Idefirixiä yleisesti myös off-label AMR-hoitoon, jos olettavat, että sillä voi pelastaa munuaissiirron? Faasi III ei lääkäreiden mielestä välttämättä edes muuttaisi tilannetta merkittävästi, sillä jos he itse saavat hyviä kokemuksia AMR-hoidossa, niin se saattaa olla se merkittävin draiveri Idefirixin AMR-käyttöön? Tämän takia näkisin tämän lähinnä positiivisena.

Mutta, yksi mörkö tässä vielä on. Onko tämä strategialinjaus tehty siksi, että faasi II ei vaikuta onnistuneen kovinkaan hyvin? Jos ero Idefirixin ja plasmavaihdon välillä on pieni, niin vaaditaan hyvin iso (ja kallis) faasi III, jotta niiden välillä voidaan osoittaa tilastollisesti merkitsevä ero. Pieni ero olisi myös syynä sille, että kallista Idefirixiä käytettäisiin vain niiden harvojen AMR-potilaiden hoitoon, jotka kaikkein todennäköisimmin hyötyvät siitä. Eli onko tämä enne heikohkosta AMR-datasta? Tai sitten tosiaan faasi II-data on päinvastoin niin hyvä, että Hansa laskee sen varaan, että se on lääkäreille oikein riittävä, vaikka ei viranomaisille riitäkään.

Nähdäkseni AMR faasi II-tulokset ratkaisevat, miten tähän kannattaa suhtautua. Niiden tulosten pitäisi tulla loppuvuoden aikana.

4 tykkäystä

Taas hyvää pohdintaa.

Itse lähtisin siitä, että tuo AMR faasi II primary endpoint “Maximum reduction in mean DSA level at any time point during the 5 days following the start of treatment” tulee täyttymään. Tästä on jo aika hyvin dataa, ja imlifidaasi on tässä erittäin vahva plasmanvaihtoon verrattuna. DSA rebound pitäisi tulla vasta myöhemmin. Secondary endpoint “DSA levels up to 180 days after treatment” on ehkä se, jossa plasmanvaihdon ja imlifidaasin välillä voisi olla vaikeampi löytää eroa. Riskinä lienee myös se, että pidemmässä seurannassa tulisi yllätyksiä.

Oman näkemykseni mukaan imlifidaasin isoin ongelma tässä indikaatiossa on sen hinta oletettavasta hyvästä tehokkuudesta huolimatta. Ei ehkä ole realismia ajatella, että isoa osaa AMR-potilaista lähdettäisiin hoitamaan noin kalliilla lääkkeellä, vaan hyvistäkin faasi III-tutkimustuloksista huolimatta voisi olla mahdollista, että imlifidaasi rajataan hinnan takia vain niille potilaille, joita ensisijaisena hoitona tarjottava plasmanvaihto ei auta. Oletuksena tässä tietysti se, että lääkkeen hinta olisi tässäkin indikaatiossa sadoissa tuhansissa per annos. Eli lopputulos saattaisi olla se, että pitkästäkään tutkimusohjelmasta huolimatta mihinkään tuhansien potilaiden myynteihin ei päästäisi. Nyt (todennäköisesti) valitulla strategialla tulos voi parhaimmillaan olla aika lähelle sama, mutta paljon pienemmällä riskillä. Lisäksi imlifidaasin avulla tehtyjen munuaissiirtojen AMR-tapaukset (40 %) pitäisi kuitenkin hoitaa ilman imflifidaasia. Tässä on tietty ristiriita. NiceR voisi tulevaisuudessa olla apu tähän…

Jos kaikki menee putkeen, niin en ihmettelisi vaikka voimakkaasti immunisoitujen potilaiden siirrot hoidettaisiin 10 vuoden päästä Idefirixin avulla, ja perään annettaisiin NiceR-entsyymi AMR:ää vastaan. Ainakin toivossa on hyvä elää, kunnes ne sian munuaiset syrjäyttävät ihmissiirteet :grimacing:

https://clinicaltrials.gov/study/NCT03897205

2 tykkäystä

Ja terveydenhuollossaki katsotaan hinta/teho-suhdetta. Ei pelkkää abs vaikuttavuutta.

2 tykkäystä

Hansalta positiivisia uutisia. Niitä on kaivattukin…

Ensimmäinen NiceR-ohjelman kandidaatti HNSA-5487 on alustavien tietojen mukaan lunastanut odotuksia faasi I:ssä (lihavointi oma):

Results showed the molecule was safe and well tolerated. Fast and complete depletion of immunoglobulin G (IgG) antibodies was observed at increasing doses in all subjects. Pharmacokinetics (PK) was in line with expectations and pharmacodynamics (PD) (efficacy on IgG cleavage) showed a fast and complete cleavage of IgG to F(ab’)2- and Fc-fragments with increasing doses.

Tärkein data vielä puuttuu, eli tämän perusteella ei pysty tekemään johtopäätöksiä siitä, mahdollistaisiko HNSA-5487 toistuvan annostelun toisin kuin imlifidaasi. Sehän tämän ohjelman tärkein tavoite on. Nyt näyttää kuitenkin alustavasti sitä, että HNSA-5487:n turvallisuus ja tehokkuus ovat toiveiden mukaiset, mikä jatkaa Hansan häkellyttävän vahvaa suorittamista kliinisten kokeiden ja lääkekehityksen saralla.

Søren Tulstrup, President and CEO, Hansa Biopharma said, “This is encouraging data as we continue to explore the potential for HNSA-5487 and better understand how this powerful, new enzyme could benefit patients and clinicians. An enzyme with lower immunogenicity would potentially enable repeat dosing, allowing a prolonged effect by flexibly extending the IgG-free window depending on the number of repeated infusions. This could enable innovative treatment approaches in a broad range of indications, and benefit patients with diseases where a prolonged IgG-free window is needed”.

Erittäin hyvä uutinen on sekin, että nyt ollaan tässä seuraavan sukupolven entsyymissä hyvissä asemissa kilpailussa. Genoviksen ja Selecta Biosciences:n kehittämä Xork on tälle suora kilpailija, mutta sen kanssa on ollut hiljaista tammikuun parteriuutisen jälkeen, eikä kliinisistä kokeista ole kuulunut mitään. Jos data jatkossa osoittaa, että HNSA-5487 mahdollistaa toistuvan annostelun, on tämän kanssa mahdollisuuksia vaikka mihin!

Markkina kiitti näin aamusta 6 % verran, mutta jäi odottelemaan tarkempaa dataa ja imlifidaasin Q3-myyntiä. Tarinan jatkon kannalta rupeaa olemaan kriittistä saada kassavirtaa. Lisäksi pitäisi saada ei-dilutoivia rahoitusjärjestelyjä vuoden 2024 aikana erityisesti, mikäli kurssi pysyy näissä lukemissa. Ei auta, vaikka tulevaisuuden potentiaali on mikä, jos riskinä on nykyisten omistajien omaisuuden liudentuminen olemattomiin. Toisaalta mikäli sitä kassavirtaa saadaan, ei kurssi takuulla jää nykytasolleen. Tällöin US-IPO tai muu anti vaikuttaa houkuttelevammalta.

4 tykkäystä

Positiivisten uutisten jälkeen tulikin sitten se negatiivinen, joka lienee viimeaikaisen laskettelun taustalla. Itse asiassa tuli kaksikin negatiivista uutista: Update on ConfIdeS Phase 3 trial of imlifidase in highly sensitized kidney transplant patients | Hansa Biopharma

US-trialiin imlifidaasin käytössä munuaisten siirrossa (ConfIdeS) on taas tullut viivästys. Randomisointi ei valmistukaan tämän vuoden loppuun mennessä, kuten aiemmin arvioitu, vaan nyt odotetaan että se valmistuu 2024 puolivälissä. Ei tämä venettä kaada, mutta tietenkin ikävä takaisku, joka samalla lisää todennäköisyyttä lisärahoituksen hakemiseen. Rahoitusta haettaneen ensi vuoden loppupuolella tai mahdollisesti 2025 alussa.

Toinen takaisku oli leivottuna tuon tiedotteen loppuun. Q3 product sales oli 16,5 MSEK, eli vain vähän yli puolet edelliseen kvartaaliin verrattuna, vastaten noin 5 hoidettua potilasta. Eipä tullut nousua myynnissä vielä, vaikka sitä vähän täällä odoteltiinkin. Q4 lupailevat tässä uudessa tiedotteessa olevan parempi, sillä uusia sopimuksia on solmittu.

Omasta mielestäni tiedotusstrategia ei ole mennyt ihan kuin Strömsössä. Sijoittajille annettiin vinkkejä, että nyt se myynti alkaa kasvaa voimakkaasti. Todellisuudessa ainakin yhden kvartaalin verran oli kuitenkin vielä hiljaista. Eihän myöskään tämä yksi kvartaali venettä kaada, mutta sijoittajien uskoa se voi nakertaa, mikä voi heijastua yrityksen mahdollisuuksiin saada lisärahoitusta markkinoilta. Toisaalta tässä on vielä vuosi aikaa parantaa juoksua, ja toivottavasti silloin ollaankin ihan erilaisessa tilanteessa kuin nykyään.

Kurssi tullee kyykkäämään. Jos vielä paljon kyykkää, voisin vielä lisäilläkin vähän, sillä luottoa on vielä tulevaisuuteen. Ymmärrän kyllä, että toisilla voi luotto olla koetuksella.

4 tykkäystä

Tämä on kyllä aivan jäätävän huono lukema tässä vaiheessa. Yhdistettynä tuohon ConfIdeS-viivästykseen uutiset eivät paljon huonompia olisi voineet olla.

Aivan samaa mieltä. Pitäisi aika varmana, että sijoittajien uskoa tämä tulee nakertamaan. Kassavirta on luokkaa -200 SEKm per kvartaali ja kassa tiedotteen mukaan 908 SEKm, joten optimistista matematiikkaa vaaditaan jo siihen, että uskoo Hansan kassan riittävän vuoteen 2025 kuten lupaavat.

Saapa nähdä, kuinka karuja lukemia nähdään huomenna. Tosi harmi. Minullakin on luottoa siihen, että imlifidaasilla ja mahdollisesti myös HNSA-5487:lla on kaupallisesti hyvä tulevaisuus edessä pidemmällä tähtäimellä. Ongelma on vain se, että Hansan markkina-arvo on 2Msek, ja uutta rahaa tarvitaan tällä tahdilla 10 % tuosta per kvartaali. Tälle asialle pitää tehdä jotakin, tai muuten nykyiset omistajat eivät paljoa pääse tulevista tuotoista nauttimaan. Kovasti olin itsekin odottanut, että asia korjaantuisi osaltaan Idefirix-myynnin kasvulla, mutta heikolta näyttää.

4 tykkäystä

Eräältä foorumilta poimittua. Lähde, mielestäni uskottava, klippasi kokonaisuudessaan pitkän Hansan VP:n lähettämän sähköpostin, jossa selitellään eilistä tiedotetta. Sähköpostin aitoutta ei voi vahvistaa, mutta itse pidän tätä aitona. Jos näin on, on hieman erikoista, että pörssiyhtiön tiedottamista hoidetaan tällä tavalla. Nostan tästä tärkeimmät pointit ylös sillä ajatuksella, että pörssilistatulta yritykseltä tällainen info pitäisi olla kaikkien saatavilla samaan aikaan, vaikka ei tässä nyt mitään maata mullistavaa uutta tietoa ole. Käännös on oma ja tekstiä on lyhennetty ja muokattu. On tietysti kyseenalaista kirjoitella linkittämättä alkuperäistä lähdettä. Mielestäni vahvistus tälle tulee kuitenkin Q3-julkaisun yhteydessä; odotan, että samat asiat tulevat siinä ja viimeistään konferenssipuhelussa esille. Siihen asti suhtautuminen varauksella.

 • Ovat pettyneitä ConfIdes-viivästykseen, mutta tekevät kaikkensa että lisää munuaisia saataisiin sekä tutkimuspotilaille USA:ssa että kaupalliseen käyttöön Euroopassa. Joutuvat ”taistelemaan” elimistä, jotka meinaavat mennä ”normaaleille” eli ei-immunisoituneille potilaille. Allokointijärjestelmät eivät allokoi elimiä ei-yhteensopiville potilaille. Tätä ollaan edelleen muuttamassa, mutta muutos ottaa enemmän aikaa kuin ovat odottaneet.
 • USA:n ConfIdes-ongelmaa taklaavat seuraavin keinoin:
  • Lisäävät klinikoiden määrää 25 klinikkaan asti; tällä hetkellä 87 potilasta 16 klinikalla
  • Jatkavat potilaiden määrän lisäämistä edelleen yli aluperäisenä tavoitteena olleen 64 potilaan
  • Ovat muuttaneet tutkimusprotokollaa jotta munuaisia saataisiin laajemmasta poolista
 • Ovat aiemmin sanoneet, että myynti tänä vuonna tulee painottumaan vuoden lopulle. Q3 osoitti, että vielä ei olla selvillä vesillä, mutta tavoitteena myydä merkittävä määrä (”significant sales”) Q4:llä. Olivat odottaneet, että Eurotransplantin pilotti generoisi myyntiä jo Q3:lla, mutta myyntiä on siitä tullut vasta Q4:llä.
 • Hansalla on vahva syy uskoa, että Q4:llä saadaan merkittävää myyntiä koska Eurotransplantin pilotista on nyt ruvettu allokoimaan elimiä imlifidaasi-potilaille. Tämä lisäksi on tehty useita uusia sopimuksia Euroopan johtavien elinsiirtoklinikoiden kanssa.
 • Anti-GBM faasi 3 ja ANCA faasi 2 edistyvät hyvin. Anti-GBM:ssä 9/50 potilasta on rekrytoitu kahden edellisen kvartaalin aikana. Ekstrapoloimalla tämä tahti pääsevät siihen, että BLA ja launch voisi olla 2026 tai jopa aiemmin. ANCA faasi 2:ssa potilaita on rekrytoitu 3/10, mikä indikoi lyhyempää aikajanaa tutkimuksen valmistumiseen ja datan julkaisuun.

Tätä kirjoittaessa Hansa vaatimattomassa 25 % laskussa eiliseltä.

6 tykkäystä

Ei näytä tuoreet päivityksen maistuvan analyytikoille

image

3 tykkäystä

Jos ei ennätyksellinen niin varsin harvinainen tavoitehintojen lasku. SEB laski tavoitehintaa 240 → 25 SEK. Garnierin uusi tavoitehinta tosiaan tuo 16 kruunua. 11 analyytikon alin tavoitehinta oli vielä joku hetki sitten 115 kruunua. Valitettavasti uudet tavoitehinnat taitavat olla aika lähellä totuutta. Tästä tulikin ihan binäärinen case siitä huolimatta, että lääke toimii upeasti ja on ollut markkinoilla jo kolme vuotta. Lopputulos voi olla sijoittajien (lähes) totaalinen pääoman menetys tai merkittävät tuotot nykyisiltä tasoilta. Laitoin tuohon “lähes” siksi, että imlifidaasilla ja HNSA 5487:lla on varmasti arvoa, ja fire sale-tilanteessakin näistä luulisi jotain jäävän velkojen jälkeenkin. Hansan johto on lähtenyt pelaamaan upporikasta ja rutiköyhää etenemällä kalliissa tutkimuksissa poikkeuksellisen laajalla rintamalla. 2030-luvulla voisi olla edessä loistavat ajat jos sinne asti päästään, mutta valittu strategia ei kestä sitä, että ensimmäinen indikaatio jää torsoksi, kuten markkina nyt uskoo.

Pikaisesti kirjoitetut mahdolliset skenaariot:

Positiivinen Tällä kertaa johdon ja viestinnän puheisiin voi luottaa, ja Q4 eteenpäin saadaan merkittävää myyntiä, joka ei rajoitu vain tuohon 20 potilaan Eurotransplantin pilottiin vaan jatkuu sen jälkeenkin. Lisäksi Sareptan faasi 3 onnistuu, ja imlifidaasi generoi etappimaksuja ja kiinnostusta USA:ssa ELEVIDYksen kanssa. Kurssi nousee 2024 puoliväliin mennessä, ja saadaan oman pääoman ehtoista rahoitusta ilman hillitöntä diluutiota sekä mahdollisesti vierasta pääomaa taseen salliessa ja/tai partneridiilejä. HNSA-5487 full data on hyvää. ConfIdes etenee uuden aikataulun mukaan. Anti-GBM ja muut tutkimukset generoivat positiivisia uutisia. Hillitön upside.

Neutraali Idefirix-myyntiä saadaan jonkin verran Q4 alkaen, mutta myynti jää vaisuksi ja hyvin loivalle kasvukäyrälle. HNSA-5487 etenee samoin kuin imlifidaasi ELEVIDYksen kanssa. Hansa leikkaa kustannuksia lääkekehityksestä ja etenee muuten vain tärkeimpien indikaatioiden kanssa. Hansa joutuu tekemään pakotettuna rahoitus- ja kumppanuusjärjestelyjä, jotka heikentävät tulevaisuuden potentiaalia ja liudentavat merkittävästi nykyisten omistajien omistusta. Sijoittajalle neutraali tilanne.

Negatiivinen Johdon puheisiin ei edelleenkään ole luottamista, ja Q4-myynti pettää myös. Idefirix-myyntiä saadaan ehkä tuon Eurotransplant pilotin verran, mutta jatkoa ei tule, ja myynnissä pysytään lähellä nykyisiä lukemia. Sareptan Elevidys pettää, ja imlifidaasin kliiniset kokeet ja sitä myötä Sareptan etappimaksut keskeytetään. Hansa joutuu tekemään merkittävän säästöohjelman ja keskittymään taisteluun olemassaolosta. AMR-ohjelman lisäksi iso osa muista tutkimuksista keskeytetään, assetteja myydään pakon edessä ja osakeanti joudutaan tekemään naurettavalla arvostuksella, jos se saadaan ylipäänsä läpi. Nykyiset omistajat menettävät pääosan pääomastaan.

7 tykkäystä