Huhtamäki - Paketoi pöperöt ja pirtelöt

Antin etkoilukommentit, kun Huhtamäki julkaisee Q1-tuloksensa tiistaina. :slight_smile:

Huhtamäki julkistaa Q1-tuloksensa torstaina kello 8:30, jonka odotetaan olleen operatiivisesti vertailukautta parempi. Näkymäkommenttinsa Huhtamäki toistaa raportissa, mikä yhdessä 100 MEUR:n tulosparannusohjelmasta todennäköisesti saatavien lisätietojen ohella tulee täyttämään näkymiin liittyvät markkinaodotukset. Emme tee muutoksia näkemykseemme kohtuullisesti arvostetusta Huhtamäestä (2024e: P/E 15x) ennen raporttia.

10 tykkäystä

Huhtamäki tehostaa tuotantoaan sulkemalla tehtaan Malesiassa. :point_down:

Huhtamäki aikoo tehostaa tuotantoaan ja suunnittelee sulkevansa Foodservice E-A-O -liiketoimintasegmenttiinsä kuuluvan tuotantolaitoksensa Port Klangissa, Malesiassa, kuluvan vuoden toisen neljänneksen loppuun mennessä. Huhtamäki jatkaa alueen palvelemista Malesian ja Thaimaan jakelutoimintojensa sekä Singaporen myyntitoimintojensa kautta. Päätös vaikuttaa 93 työntekijään, joita Huhtamäki tukee muutoksessa.

Tehostamistoimenpiteen tavoitteena on optimoida tuotantojalanjälkeä, parantaa kilpailukykyä sekä vahvistaa mahdollisuuksia kasvaa alueella tulevaisuudessa. Muutokset ovat osa Huhtamäen marraskuussa 2023 julkaisemaa strategiansa toimeenpanoa vauhdittavaa ohjelmaa, jonka odotetaan parantavan liiketoiminnan kannattavuutta ja tuovan noin 100 miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen vuoden aikana.

Suljettavaksi suunniteltu Port Klangin tuotantolaitos ei edusta merkittävää osuutta konsernin liikevaihdosta tai tuloksesta. Vuoden 2024 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä Huhtamäki kirjaa sulkemiseen liittyviä kustannuksia noin 13 miljoonaa euroa. Ne kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

12 tykkäystä

Huhtamäki on tyytyväinen pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen hyväksymisestä Euroopan parlamentin äänestyksessä. :point_down:

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään keskiviikkona 24.4.2024 äänestyksessään uuden pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen. Äänestys koski Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston 15.3 saavuttamaa neuvottelutulosta asetuksen lopullisesta muodosta.

Euroopan parlamentin hyväksymä neuvottelutulos toi merkittäviä muutoksia verrattuna aiempaan komission ehdotukseen erityisesti sallittuja pakkausmuotoja hotelli- ja ravintola-alalla sekä noutoruoka- ja juomapakkauksien uudelleenkäyttötavoitteita koskien.

- “Olemme tyytyväisiä Euroopan parlamentin päätökseen edistää tätä ympäristön kannalta tärkeää lainsäädäntöä. Asetus sisältää kunnianhimoiset ja sitovat kierrätettävyys- ja kierrättämistavoitteet koko pakkausalalle. Olemme sitoutuneita ja valmiita toimittamaan asiakkaillemme innovatiivisia ja täysin kierrätettäviä pakkausratkaisuja. On hyvä, että tänään hyväksytty asetus huomioi kokonaisympäristövaikutukset sallimalla uusiutuvien ja kierrätettävien paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten käytön hotelli- ja ravintola-alalla myös jatkossa”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Euroopan neuvoston odotetaan vahvistavan lainsäädännön myöhemmin vuoden 2024 aikana, ja asetuksen toimeenpano alkaa vuonna 2026.

15 tykkäystä

Operatiivinen kannattavuus parani

Q1 2024 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 4 % 1 004 milj. euroon (1 047 milj. euroa)
  • Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 %
  • Raportoitu liikevoitto 78 milj. euroa (87 milj. euroa), oikaistu liikevoitto oli 99 milj. euroa (92 milj. euroa)
  • Raportoitu osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,47 euroa), oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,51 euroa)
  • Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -17 milj. euroa ja liikevoittoon -2 milj. euroa

Avainluvut

milj. euroa Q1 2024 Q1 2023 Muutos 2023
Liikevaihto 1 003,9 1 047,1 -4 % 4 168,9
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -2 % 2 % -2 %
Oikaistu käyttökate1 149,0 140,5 6 % 590,1
Prosentti1 14,8 % 13,4 % 14,2 %
Käyttökate 137,7 138,1 -0 % 621,2
Oikaistu liikevoitto2 98,8 92,1 7 % 392,6
Prosentti2 9,8 % 8,8 % 9,4 %
Liikevoitto 77,6 87,4 -11 % 380,9
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,55 0,51 7 % 2,32
Osakekohtainen tulos, euroa 0,35 0,47 -27 % 1,97
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2 11,5 % 10,7 % 11,2 %
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3 13,3 % 13,7 % 13,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 10,7 % 11,0 % 10,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 11,0 % 14,3 % 11,8 %
Investoinnit 36,6 65,2 -44 % 318,7
Vapaa rahavirta 38,2 42,6 -10 % 321,4
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -11,3 -2,4 31,1
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -21,2 -4,7 -11,7
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -20,9 -3,9 -4 % -35,9

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä korkojen laskun viivästyminen ja inflaation hidas heikkeneminen vaikuttivat edelleen negatiivisesti kuluttajakysyntään. Näimme merkkejä kysynnän kasvusta, vaikkakin tuotekategorioiden ja maantieteellisten alueiden välillä oli eroja. Samalla arvoketjussa paine laskea hintoja kasvoi. Raaka-ainekustannukset ja energian hinta kehittyivät edelleen suotuisasti, kun taas työvoimakustannukset kasvoivat.

Myyntimäärät pysyivät vuosineljänneksen aikana edellisvuoden tasolla, mutta paranivat vuoden 2023 toiseen puoliskoon verrattuna. Tämä kehitys on rohkaisevaa, yleisen markkinatilanteen ollessa edelleen vaimea. Tilannettamme edesauttaa myös innovatiivisten tuotteiden ja kapasiteettimme kasvattamisen tuomat hyödyt. Samalla Gazan sodalla ja Punaisenmeren kriisillä oli negatiivinen vaikutus myyntimääriin Foodservice E-A-O- ja Flexible Packaging -segmenteissä. Liikevaihto laski 4 prosenttia epäsuotuisan valuuttakehityksen ja laskeneiden myyntihintojen vuoksi. Oikaistu liikevoitto kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta ja oikaistu liikevoittomarginaali parani 9,8 prosenttiin edellisvuoden 8,8 prosentista.

Näkymät vuodelle 2024 (muuttumaton)

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2023, vaikka toimintaympäristössä on edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta. Yhtiön toimenpiteiden, kuten säästö- ja tehostamisohjelman odotetaan tukevan yhtiön suoritusta. Konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Puhelinkonferenssi

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin 25.4.2024 klo 9.00 (huomioi poikkeuksellinen ajankohta). Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja CFO Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa. Linkki audiocastiin on osoitteessa https://huhtamaki.videosync.fi/q1-2024. Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.

Ennusteet

12 tykkäystä

Meidän Q1 ulkona! Vertailukelpoinen liikevaihto -2%, vertailukelpoinen EBIT +7%. Marginaali nousi 9,8%:iin viime vuoden 8.8%:sta. Myyntimäärät edellisvuoden tasolla, eli trendi parani edellisiltä neljänneksiltä. Annoimme myös päivityksen säästöohjelman etenemisestä. Sijoittajapuhelu klo 9.00, yhtiökokous klo 11.00

17 tykkäystä

Analyytikon kommentit Huhtamäen Q1-tuloksesta. :point_down:

4 tykkäystä

Inderes pitää Huhtamäen suosituksen (LISÄÄ) ja tavoitehinnan (41,00 €) ennallaan Q1-tuloksen jäljiltä. Analyytikon aamukatsauskommentit. :point_down:

8 tykkäystä

Toimitusjohtaja Charles Héaulmén katsaus eilisestä yhtiökokouksesta! :blush:

5 tykkäystä

Huhtamäen ja metsäteollisuuden lobbaus negatiivisessa valossa. Kasvavan bisneksen vuoksi lobataan uudet ympäristöystävälliset innovaatiot nurin

1 tykkäys

En tiedä onko tuokaan niin ympäristäystävällinen vaihtoehto. Ennen kuin kierrätettävät astiat tulevat ekologisemmaksi vaihtoehdoksi kun kertakäyttö niitä tulisi käyttää lukuisia kertoja (varsinkin jos huomioidaan myös pesu). Käytännössä kuitenkin käy helposti niin että astiat saavat sellaisia kolhuja ja muita vaurioita että tuotteen elinkaari lyhenee huomattavasti. Samoin löytyykö ravintoloista/ruokakioskeista välineistöä/tilaa pesuun ja jos taas niitä aletaan kuljettamaan edes takas pesupaikan ja ravintolan välillä niin taas tulee päästöjä. HUOM! Ravintolathan voivat edelleen ottaa nuo käyttöön jos ne kokevat ne paremmiksi ratkaisuiksi.

Ahaa artikelissä oltiin näistä mainittukkin (sori en lukenut heti kokonaan ennen kuin lähdin pätemään :smiley: Varmaan totuus löytyy noiden eri tutkimusten puolivälistä.

"Ja kaksi tiukkaa vaatimustakin asetukseen jäi: ravintoloiden sisällä ruokaa ei saa nauttia muovisista kertakäyttöastioista vuodesta 2030 alkaen.

Lisäksi ravintoloilla on velvoite tarjota asiakkaille mahdollisuus ostaa take away -juomat ja ruoat uudelleenkäytettävissä astioissa."

Tästä tulee kertymään kokemuksia ja jos ovat hyviä niin ravintolat varmaan sitten ottavat käytäntöön. Toivottavasti siihen mennessä ollaan myös kehitetty ekologisempia uudelleen käytettäviä astioita.

5 tykkäystä

Kierrätettävät take away astiat toimivat parhaiten silloin kun käydään päivittäin hakemassa lounas samasta paikasta. Randomisti milloin mistäkin woltattujen astioide palauttelu on aivan toisenlainen palapeli varsinkin jos jokaisella ravintololla on omanlaiset astiat eikä nykyisellään asiakas välttämättä tiedä edes missä ravintola sijaitsee.

Pienissä pikaruokaravintoloiden keittiöissä voi olla pientä tuoksahdusta kun siellä kaavitaan asiakkaiden palauttamista astioista viikon-pari muhineita ruuan jämiä. Kovin usein kun niitä astioita ei kannata lähteä palauttamaan tai liikkumisen päästöt tuhoaa saavutettavan hyödyn.

3 tykkäystä

Vaikea uskoa että sellaista kestomuovia olis keksitty mistä ihmiset söisi mielellään 10-20 käyttökerran jälkeen ravintolasta hakemansa annoksen. Ja sit on tosiaan noi tiskauskuviot.

Sellupohjaiset 100% kompostoitavat on se oikea tie. Se on sitten eri asia hiffaako eu viskaalit tämän.

10 tykkäystä

Onhan noita muoviastioita ja esim. jos käy Lie Mi -nimisessä paikassa Helsingissä syömässä niin sellaisesta muovikipostahan ne aina tarjoillaan.

Mikromuovi noissa voi myös olla ongelma ja muovia ei pitäisi kyllä tuoda kiertoon enää yhtään enempää.

Monissa ravintoloissa kuten esim. Social Burgerjoint on erillaiset astiat paikalla ruokailuun kuin noutoon (tai no ei siihen paljon astioita tarvitse, mutta pointti kai kai on selvä :grinning:). Lähinnä kai tämä on ongelma tällaisten Mäkkärin tyylisten konseptien kanssa missä tiskauksen kanssa ei haluttaisi puljata ikinä. Syyhän sillekin on miksi eivät tarjoile uudelleenkäytettävistä astioista?

Logistisesti kyllä aika epäkätevää palautella noita kippoja ja kuppeja, jos se ei ole jotenkin keskitettyä kuten meidän pullonpalautusjärjestelmämme.

Muutoin samaa mieltä! Kaikki kovamuovipakkauksetkin tulisi kieltää tai verottaa rajummin, koska ne ovat myös niin saakelin epämiellyttäviä käyttää :grinning:

3 tykkäystä

OP pitää Huhtamäen suosituksen ja tavoitehinnan samoina (Lisää ja 40€)

Keskeiset plussat: vahva kasvuprofiili (liikevihdon kaksinkertaistuminen seitsemässä vuodesssa), kehittyvien maiden elintason nousu sataa Huhtamäen laariin, samoin kuin uusiutuvien ja kierrätettävien pakkausten kysynnän tuleva kasvu

Uhat: perineteinen hintojen kasvu raaka-aineissa ja energiassa, sääntely ja lainsäädäntö ja mahdolliset synergiahaitat

Siinäpä tiivistystä.

12 tykkäystä

Seuraava menee osittain Huhtamäen alueen ulkopuolelle, mutta liittyy kokonaisuuteen. Salkussa on Huhtamäkeä, kun uskon innovatiivisiin ratkaisuihin. Päättäjiltä sen sijaan kaipaan hieman enemmän tolkullisempaa asioiden ohjaamista.

Kierrätettäviä astioita noutoruokaan! Mitä siitä seuraa? Luonnossa on läpinäkyvän kolmioleivän pakkauksen sijaan tukeva muovinen kippo ja kansi, joiden hajoaminen kestää satakertaisesti enemmän. Kierrätys on teoriaa ilman panttijärjestelmää. Suomessa voisi rajoitetusti ja silti parhaiten Euroopassa toimia, mutta etelässä tienvarret ja roskikset pursuaisivat noita kippoja. Lasi ei materiaalina tule kysymykseen samasta syystä.

Jos kippoja ravintolaan palautettaisiin, niihin ilmestyisi vaurioita, jonka takia niitä ei voi käyttää uudelleen. Uusioastia on kalliimpi, mutta helpompi ja asiakas on valmis maksamaan, että saa varmasti hygieenistä. Palautettuja astioita ja niiden palauttajia ravintola hylkisi niin, ettei asiakkaat kauan niitä jaksisi palautellakaan.

Parempi olisi siis tehdä pakkauksista tarpeettomia ja kehittää välttämättömiä pakkauksia ja rakentaa tarvittaessa panttijärjestelmä. Tarpeettoman pakkauksesta saa, kun tarjoaa mahdollisuuden ostaa asiakkaan omaan astiaan sen noutoruuan. Kotiin toimitettuihin tulisi laittaa astiapantti, eli käytetty astia vaihdetaan annoksen mukana tulevaan tai uusi pantti maksetaan, vaikka astia ei menisikään uusiokäyttöön.

Pakkausongelmia tulisi katsoa kokonaisuutena, eikä aina kohdistaa huomio johonkin yksittäiseen kohtaan. Myös luovuutta olisi lupa käyttää nykyistä enemmän. Pikaruoan kanssa käytettyjä astioita voisi hyödyntää vaikka rautanauloja myytäessä. Velvoitetaan kaupat myymään kaikki mikä suinkin soveltuu, kierrätettävissä pakkauksissa. Lisäksi ylipakkaaminen pitäisi kieltää. Kertakäyttöisiä pakkauksia ei saisi saisi pakata edelleen kertakäyttöisiin pakkauksiin ja näitä edelleen kertakäyttöisiin pakkauksiin jne. Mikähän lienee ennätys pakkaamisen kertautumisessa.

Esimerkiksi lasipurkit voisi standardoida, etiketin koon määrätä ja etiketin kiinnittää niin, se irtoaa kotikonstein. Näin lasipurkeille syntyisi kierrätettävyyttä. Nyt otetaan muutama punajuuri purkista ja sen jälkeen purkki ja kansi sulatetaan.

Muoviastioiden materiaalit tulisi määrätä, mutta sen tulisi koskea myös muita kuin pakkauksia. Kaikki keittioastioita. Paistinpannuille pakollinen panttijärjestelmä ja uusi pinnoitus jne. Keväisin Suomessa myydään miljoonia astiataimia, joiden muovipakkaukset menevät minne sattuu.

Tässä sitä olisi päättäjien suuntaan lobattavaa. Asia ei kuitenkaan kiinnosta ketään, kun kokonaisuus ei kenellekään kuulu ja asiat halutaan pitää helppoina. Tulevaisuus on kuitenkin kierrätettävien ja maatuvien pakkausten ja pakkaamattomuuden.

8 tykkäystä

OP:n Parkkisen kertoi ajatuksiaan Huhtamäen näkymistä ja Q1:stä. :slight_smile:

Huhtamäki julkaisi tuloksensa viime viikolla. Tulos osui lähelle analyytikkojen odotuksia. Seniorianalyytikko Henri Parkkinen avaa videolla vuoden ensimmäistä kvartaalia sekä käy läpi mm. yhtiön pidemmän aikavälin näkymiä, käynnissä olevaa tehostamisohjelmaa ja tulevia yritysostomahdollisuuksia.

8 tykkäystä

Proprius Partners Arvo Suomi näyttää olleen ostolaidalla toukokuun aikana.

https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/

11 tykkäystä

Tätä se tiesi kun join aamulla kahvia Huhtamäen pahvimukista. Citigroup aloittaa seurannan tavoitehinnalla 47e.

kuva

25 tykkäystä

Nordnetistä poimittua: Barclays nostaa Huhtamäen suosituksen ylipainota ja tavoitehinta 44e.

18 tykkäystä

Päivitetyt konsenusennusteet löytyvät täältä: Consensus estimates

Tulos julkaistaan torstaina 25.7. klo 8.30

/Kristian

9 tykkäystä