Huhtamäki paketoi pöperöt ja pirtelöt

Aamun nopea kommentti on täällä. Olosuhteisiin nähden aivan erinomaiset numerot.

25 tykkäystä

Sijoittajapuhelussa CEO:kin kommentoi hauskasti ranskan aksentilla tuloslukuja “pretty strong”.

Lisäksi nostaa kierrätettävien tuotteiden voittamia palkintoja esiin. Erittäin vakuuttavaa.

13 tykkäystä

OP nosti hyvän osarin jälkeen Huhtamäen tavoitehintaa 43->45 tänä aamuna. Suositus pysyi samana eli osta.

Viime kesänä Huhtamäki ei saavuttanut OP:n silloista tavoitehintaa, jos historialla merkitystä näissä on.

EDIT: myö Inderesin suositus Huhtamäelle nousi tänään 39->40

8 tykkäystä

Danske Bank nosti ennusteitaan ja nosti 12 kuukauden tavoitehintansa 39 euroon (aik. 38 €). Dansken mielestä Huhtamaki raportoi vahvat Q1-luvut ja osoitti hyvää kykyä hallita kustannusinflaatiota hinnankorotusten ja tehostamistoimenpiteiden avulla.

Linkki aamukatsaukseen. Muistuksena, että huomenna linkki taas päivittyy uudella aamukatsauksella, joten Huhtamäki-analyysiä sieltä ei enää näe huomenna. https://danskebank.fi/-/media/pdf/danske-bank/fi/sijoittaminen/sijoittamisen-aamukatsaus/aamukatsaus-osake.pdf


Pari nostoa Huhtamäen puhelusta näin reilusti jälkikäteen kuunneltuna. Linkki audiocastiin vielä tässä: Huhtamäki Q1'22 ke 27.4. klo 9:30 | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Danske nosti esille aamukatsauksessaan Intian olevan kääntymässä ja Q4’21 näyttää nyt olleen aallonpohja. Tämä tuli esille myös audiocastissa.

  • 42 minuutin kohdalla CFO Thomas Geust totesi puhelussa Huhtamäen keskittyneen kannattavuuteen Intiassa. Nyt Intiassa selvä tulosparannus edellisvuodesta. Geustin mielestä viime vuoden Q1 ei ollut täydellinen katastrofi Intian suorituskyvyn suhteen, vaan tilanne heikkeni vuoden loppua kohti. Intia siis parani selvästi viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja vielä selvemmin koko vuoden 2021 tulokseen verrattuna. Kiinan osalta eri tilanne.

Geust: "We have been focusing really on the profitability in India and mainly maybe then with a bit of volume softness, however, good growth in India in any case. Clear double-digit growth also in India and then a profit improvement clearly up from previous year. And remembering that actually Q1 last year was not a complete disaster when it comes to the India performance. It was more towards the end of the year when we started to see the performance going down. So India clearly improved versus Q1. And they, I would say, even more clearly improved versus the full year performance 2021. So talking about relative performance.
“Then otherwise, Asia is, of course, still a bit of a disruptive market. But here, I would especially highlight China, which has been a country of lockdown.”
“So we have a negative organic growth in China for the first quarter.”

Charles Héaulmé tiivisti Intian näkymät yhteen lauseeseen: “India, we are positive about turning around profitable growth”

Puhelussa 55 minuutin kohdalla mainittiin myös Pohjois-Amerikassa pakkausten saatavuuden olevan melko tiukkaa. Siitä oli keskustelua, onko pakkausten rajoitettu saatavuus ajanut hinnankorotuksia läpi. Charles Héaulmén mukaan saatavuus on arvoketjun tärkein huolenaihe eikä niinkään hinnoittelu.

Héaulmé: “Availability is indeed the main concern of the value chain versus pricing”
"There is high demand and at the same time, availability constraints. And therefore, it’s a context where passing through becomes slightly not easy but slightly easier to manage.*
*“This availability is, as I said before, is remaining a high concern. It’s particularly the case in North America, for instance, on paper.”

57 minuutin kohdalla CFO Geust totesi uskovansa tämän olevan aika, jolloin asiakas palaa perusasioihin, jotka ovat tärkeimpiä tulovirran saavuttamiseksi. Hänen mukaansa globaaleilla toimijoilla on paremmat edellytykset verrattuna joihinkin paikallisiin toimijoihin.

“I think this is the time when the customer goes back to the fundamentals of what is most important to them for getting their revenue stream done, and that is to have suppliers who have enough scale and enough global presence in order to be able to as well as possible, manage the full supply chain in a disrupted market.”

11 tykkäystä

Moi! Jos teillä heräsi vielä kysymyksiä niin laittakaa tulemaan, vastaan parhaani mukaan!

/Kristian, Huhtamäen IR

13 tykkäystä

…ja täältä löytyy niin uusin roadshow-esitys kuin toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksen jälkseissä online-tilaisuudessa: https://www.huhtamaki.com/en/investors/reports-and-releases/other-investor-presentations/

11 tykkäystä

Hallituksen jäsen Mercedes Alonso ollut näköjään ostoksilla:

750kpl @ 33€.

13 tykkäystä

Kyllä, lisäksi 2.5. tiedotettiin että toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen William Barker ostivat osakkeita

8 tykkäystä

Onko nämä omaehtoisia ostoksia vai ns sovittuja osana TJ sopimusta/hallitusjäsenyyttå?

1 tykkäys

Nämä ovat omaehtoisia ostoja. Hallituksen jäsenten palkkiot eivät koostu osakkeista eivätkä he ole mukana yhtiön pitkän aikavälin palkkio-ohjelmissa.

Toimitusjohtaja on toki mukana ohjelmassa ja siihen liittyy seuraavat säännöt:
“Suomen markkinakäytännön mukaisesti toimitusjohtajan tulee pitää omistuksessaan vähintään puolet pitkän aikavälin kannustinohjelmien perusteella saamistaan osakkeista, kunnes ansaittujen osakkeiden yhteenlaskettu arvo vastaa vuosittaisen palkkatulon määrää. Omistusvaatimus on voimassa toimisuhteen päättymiseen saakka.”

8 tykkäystä