Inderes.fi sisällön kehitysideat


Uuden vertailun skaalauksessa on vielä vähän parannettavaa mobiilissa :slight_smile:

Edit, en pysty enään dublikoimaan tätä, saattaa olla että sivu ei vaan ladannut kunnolla :slight_smile:

3 tykkäystä

Hei,

Osakevertailussa on haastava selata arvostuskertoimia (kuva alla). Voisiko otsikot (ylin rivi) ja yhtiöt (vasen sarake) liikkua selatessa mukana, jolloin pysyy helpommin kartalla tunnusluvusta ja yhtiöstä.

Ps. Kiitos @Yu_Gong hyvästä inden laput jaksosta! Siitä innostuin antamaan oman kehitysidean :+1:

12 tykkäystä

Mä teen tästä todo listaan merkinnän! :slight_smile: Meidän kesäharjoittelija vois tehä tän :metal:

7 tykkäystä

Pähkäilin tuota mainitsemaasi taulukkopohjaa, joka kertomasi mukaan on kaikille yhtiöille sama.

Jos kuvittelen oikein, niin Inderesillä on käytössä eräänlainen muokattavissa oleva excelimäinen taulukkopohja, josta julkaistavaan yhtiöraporttiin analyytikko voi “kopioida” tarvittavat taulukot, kuten Tuloslaskelma-, Tase-, DCF-laskelma- ja Yhteenvetotaulukot.

Luettavuuden näkökulmasta erityisesti tuo Tuloslaskelma-taulukko on monen yhtiön kohdalla ongelmallinen, eteenkin silloin kun yhtiöllä on useita raportoitavia segmenttejä (esim. UPM ja Nokian Renkaat). Tällöin Tuloslaskelma-taulukon fonttikoko tahtoo mennä tällaisen ikääntyneen lukijan näkökulmasta turhan pieneksi.

Ensinnä olisiko mahdollista sovittaa/pienentää yhtiökohtaisesti Inderesin taulukkopohjan “A-sarakkeen” leveyttä, jolloin ehkäpä Tuloslaskelma-taulukon fonttikoko Inderesin yhtiöraportissa suurenisi. Muita kikkoja voisi olla esimerkiksi pienentää hieman taulukon otsikon kokoa ja/tai muokata taulukon sivureunuksia.

Toisena toivomuksena on, että Inderesin Tuloslaskelma-taulukkossa segmentti-info olisi aina samassa järjestyksessä kuin yhtiöt mm. osareissaan esittävät. Näinhän asian laita on esimerkiksi UPM:n (@Antti_Viljakainen ) kohdalla, mutta ei esimerkiksi Nokian Renkaat (@Rauli_Juva ) kohdalla . Ihanteellista olisi, että Inderes esittäisi segmentti-infon ennusteineen segmenteittäin erillisessä taulukossa, samaan tapaan kuin yhtiöt itse esittävät.

Hieman taustaa. Itse seuraan, analyseeraan, ennustan ja arvonmääritän muutamia yhtiötä hieman tarkemmin käyttäen työkaluna Exceliä. Ja kyllä, vaatimattomista taidoistani huolimatta, osaan muuttaa taulukoiden segmentti-infon ym. järjestystä sitä mukaa kuin yhtiöt tekevät muutoksia raportoinnissaan. Kokemukseni mukaan nopeuttaa jatkossa huomattavasti mm. toteutuneen osaridatan syöttämistä ja myös ennusteiden tekemistä.

Minulla on usein tapana päivittää uuden infon, esimerkiksi osarin, myötä ennusteitani, jonka jälkeen yleensä vertaan ennustamiani lukuja Inderesin ennustamiin lukuihin. Tällöin tulee tavallaan tehtyä tarkistus, ettei taulukkoni datassa ole olennaisia virheitä (tai toisin päin).

Toisinaan kun aika tai kyvyt eivät riitä ennustamiseen kopsaan datan suoraan Inderesin raportin taulukoista, erityisesti lähitulevaisuuden ennusteiden osalta. Turha minun on liikaa yrittää arvailla eri sellujen ja paperilaatujen markkinahintojen muutosten vaikutusta UPM:n eri segmenttien tulevien kvartaalien tai lähivuosien liikevaihtoihin ja liikevoittotasoihin. Pääsen vähemällä, kun luotan ko. ennusteiden tekemisessä Antin kykyihin, pitäen kuitenkin omien taulukoideni avulla tietyt parametrit kontrollisani, kuten esimerkiksi oman pääoman tuottovaatimuksen määrittämisen.

Lisääkin toivomuksia olisi, mutta jätän ne seuraavaan kertaan.

En tiedä olenko hakoteillä, mutta jotenkin vaikuttaa siltä, että Inderesin käyttämä taulukkopohja on “aataminaikainen”, joka palvelee työkaluna huonosti sekä analyytikkoa että meitä Inderesin yhtiöraporttien lukijoita ja hyödyntäjiä?

En nyt mene yksityiskohtiin, mutta ei noita nyt onneksi kopioida tarvitse. Käytännössä data siirtyy nappia painamalla excelistä powerpointiin.

Sama pätee varmasti kaikkiin ikäluokkiin ja ongelma on tiedostettu. @Yu_Gong voi ottaa kantaa siihen, voiko kyseisen taulukon designille tehdä jotain.

Tämä pitäisi olla helppo toteuttaa, sillä excelissämme on makro, joka siirtää divisioonajärjestystä automaattimisesti. Näytän tämän ominaisuuden jossain vaiheessa @Rauli_Juva 'lle. Ovat nuo minullakin olleet välillä eri järjestyksessä, mutta en tätä isona tehokkuusjuttuna ole itse nähnyt.

Otetaan harkintaan. Toki nykyisestä kaikille yhtiölle samasta excel-mallipohjasta (josta siis data powerpointtiin pomppaa) irtoaa divisioonatasolla vain liikevaihto, kasvu, oikaistu EBIT ja oikaistu EBIT-%. Kaikki muu vaatisi manuaalista työtä ja siihen en mitään lisäyksiä.

2 tykkäystä

Moro. Joo, olen ihan samaa mieltä, tämä on malliin jostain syystä tehty noin joskus aiemmin, mutta korjataan pikapuoliin.

2 tykkäystä

Mobiiliversiossa yhtiöiden kurssigraafit ovat nyt päivittyneet ja kurssikehitystä pystyy nyt vertailemaan OMX Helsinkiin ja Tukholmaan.

Huomio tässä kiinnittyi siihen, että vertailuindeksi on osingot huomioiva ”GI”. Ehkä parempi olisi verrata hintaindeksiin?

Toinen idea tähän liittyen olisi, että rinnalle myös osakkeen kokonaistuottograafin, joka huomioi osingot. Tuolloin vertailu osingot sisältävään indeksiin olisi adekvaatti.

4 tykkäystä

Eri sijoittajat tarkastelevat eri tunnuslukuja. Valmis valikoitu setti tunnuslukuja ei tyydytä kovinkaan monen tarpeita sellaisenaan, vaan täydentävää tietoa joutuu selvittämään useasta lähteestä.

Jos premiumin käyttöä halutaan lisätä, olisi paras myyntivaltti, jos kukin voisi itse rakentaa oman tarkastelukehikkonsa esim. 20 valinnanvaraisen tunnusluvun joukosta.

2 tykkäystä

Tämä sivu ja muut artikkelityyppiset sivut ei scrollaannu olleenkaan alaspäin. Ongelma alkoi muutama päivä sitten. Ongelma ilmenee kirjautumattomana, kirjautuneena toimii. Javascriptin blokkaaminen ratkaisee ongelman, joten ongelma tässä?

Firefox 101.0.1 (64-bit)
Blokit:

Kiitos Antti vastauksesta.

Juu-u, kuulostaa siltä, että Inderesin nykyinen taulukkopohja on hieman “aataminaikuinen”, kun analyytikko haluaa avata ennusteitaan segmenttitasolla tarkemmin, esimerkiksi lukujen muodossa.

Malliksi: UPM esittää osareissaan eräiden segmenttien kohdalla myös toimitusmäärät, esim. segmentti UPM Fibres Q122: Toimitukset, sellu: 461 t tonnia. Voin kuvitella, että ammattianalyytikko aloittaa segmenttikohtaisen ennustamisen arvioimalla segmentin tulevia toimitusmääriä (kenties sellulajeittain ja huomioiden seisokit) ja niin ees päin, eli yksinkertaistaen analyytikko pyrkinee ensin arvioimaan segmentin liikevaihdon (volyymi x keskimääräinen myyntihinta) kvartaaleittain ja vuosittain, todennäköisesti tietyllä varovaisuusperiaatteella. Sit segmentin kustannukset kustannuslajeittain ym. & ym.

Se mitä yritän sepustaa on, että kyllä toivon, että Inderes kykenee yhtiöraporteissaan esittämään ennusteensa segmenteittäin kutakuinkin samalla tavalla ja saman sisältöisenä kuin yhtiö itse esittää toteutuneita lukuja.

Voin kuvitella, että sekä Inderesin yhtiöasiakkaat että sijoittaja-asiakkaat olisivat hyvinkin mielissään yllä kuvailemastani segmenttitason ennusteiden esittämisen tavasta. Tämä esittämiseen tapaan liittyvä ajatukseni pätenee myös muiden yhtiöden kohdalla.

Nyt, jos ollaan kuvitteelisesti määritelleet “ideaali” esittämistapa, niin herää kysymys taipuuko Inderesin nykyinen taulukkopohja siihen?

Kysymykseni vastaamiseen voi mielellään osallistua myös @Mikael_Rautanen.

Analyytikkokuntaa suuresti arvostaen,

R-o-E

3 tykkäystä

Eipä kestä ja hyvää juhannusta!

Näinhän se menee ja tietysti näiden muutoksia analyysien tekstissä kommentoidaan ja avataan. Kaikkia ennusteiden taustalla olevia parametrejä emme kuitenkaan ole pääsääntöisesti ole ainakaan toistaiseksi avanneet.

Rehellisesti sanottuna ei varmaan, koska yhtiöt raportoivat eri tavalla ja meillä taulukot tulevat powerpointtiin yhdestä kaikille yhtiöille samasta excel-pohjasta (toki mallinnukseen analyytikko rakentaa yhtiön tarpeen mukaisen oman ennustemalli, mutta siitä omasta ennustemallista data ei powertpointiin nykymallilla liikahda). Tuon modifioiminen yhtiökohtaiset tarpeet huomioivaksi ei ole ihan simppeli juttu enkä uskalla nopeita muutoksia tähän luvata. Toki parhaamme teemme, että saadaan esittämistapa pitkässä juoksussa parhaaksi mahdolliseksi.

4 tykkäystä

Tähän on tullu nyt muutos, ylempi nappi meni ennen sen alemman päälle käytännössä :slight_smile:

4 tykkäystä

Olisikohan mahdollista, että rekisreröityneet käyttäjät voisivat lisätä kirjainmerkkejä InderesTV:n videoihin?

Välillä erinäisistä syistä jää mielenkiintoisia videoita katsomatta ja kaikkea ei jälkikäteen muista katsoa läpi, kun niihin olisi aikaa, vaikka on ollut tarkoitus. Eli jos videoita voisi jotenkin merkitä “muistiin”, niin yhä useampi video tulisi katsotuksi jälkikäteen paremmalla ajalla, kun merkatut videot löytyisi kätevästi yhdestä paikasta (esim. Omasta profiilista “tallennetut videot” tai erillisestä alavalikosta InderesTV:n alta)

11 tykkäystä

Moikka! Laitoin tästä muistaakseni aiemminkin viestiä, mutta onhan Osakevertailu-sivulle tulossa parannuksia?

Enitenhän sivussa harmittaa se, että liikkuessa välilehdeltä toiselle haluttu järjestys ei säily. Jos lajittelet yhtiöt vaikka laskevasti 2023 ennustetun osinkotuottoprosentin mukaan ja haluat katsoa suosituksia tai tunnusluviosta ROE-prosentteja, niin yhtiöt palautuvat aakkosjärjestykseen.

Toki excelin ulosottaminen auttaa tähän, mutta olisi erittäin bueno saada toimimaan myös selaimessa :slight_smile:

4 tykkäystä

Moi @TomiP, InderesTV:n osalta tuota ominaisuutta ei tosiaan ole, mutta Inderesin mobiilisovelluksessa kirjanmerkkien lisääminen onnistuu. Tämä ei täysin ratkaise selaintarvettasi, mutta on nopea tapa säilöä klippejä tulevalle yhdessä paikassa.

3 tykkäystä

Laitan työlistalle. :slight_smile: Toi on oikeastaan aika helppo tehä!

6 tykkäystä

Laitetaan tää myös listalle, siel on yks toinenkin muutos tulos osakevertailuun :slight_smile:

5 tykkäystä

@Yu_Gong onko jokin erityinen syy, ettei yhtiösivuille ole päivitetty 2021 vuosikertomuksia?

Pikavilkaisulla (3/3) nämä puuttuvat mm. Harvialta, Kamuxilta, QT:lta, vaikka yhtiöt ovat ne julkaisseet kevään aikana omille sijoittajasivuille.

Esim. Harvia

https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

5 tykkäystä

Noi päivitetään käsin :slight_smile: Meidän Miika tekee sitä oikeastaan parhaillaan :slight_smile:

4 tykkäystä

Se tuli sinne oikeastaan vähän sun viestin jälkeen :smiley:

5 tykkäystä