Kempower - liikkuminen sähköistyy latureilla

Sijoittaja.fi on tehnyt oman analyysinsa yhtiöstä, analyysi ei ole maksumuurin takana ja sen lukemiseen menee viitisen minuuttia. :slightly_smiling_face:

Vuoden 2021 loppupuolella listatutunut Kempower on ollut yksi viime aikojen kuumimmista osakkeista Helsingin pörssissä. Yhtiö ja sen osake ovat olleet hurjassa kasvukiidossa. Elokuun alkupuolella julkaistun puolivuosikatsauksen mukaan yhtiön liikevaihto oli kasvanut yli 200 % vuodentakaiseen verrattuna. Henkilöstöä on palkattu yli puolet lisää, kasvua on ollut Euroopassa, ja yhtiö on kertonut nopeuttaneensa tavoitteitansa laajentaa toimintaansa Pohjois-Amerikan markkinoille. Uuden tavoitteen mukaan yhtiön pyrkii aloittamaan toiminnan Yhdysvalloissa vuoden 2023 loppuun mennessä.

15 tykkäystä

Sijoittajauutiset
Kempower Oyj, sijoittajauutinen, 1.9.2022, klo 16.15

Kempower saa Nasdaqilta Green Equity Designation -luokituksen. CICERO Greenin tekemän arvioinnin mukaan vuonna 2021 100 % Kempowerin liikevaihdosta ja 100 % investoinneista (CAPEX) on tummanvihreitä. CICERO Green katsoo, että Kempowerin lataustuotteet edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ovat tärkeä osa vuoden 2050 ilmastoneutraalin talouden saavuttamisessa.

Nasdaq Green Equity Designation on vapaaehtoinen luokitus Nasdaq Nordic -pörssissä noteeratuille yrityksille, joiden liikevaihdosta yli 50 prosenttia on peräisin vihreäksi katsotusta toiminnasta. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä saatavan liikevaihdon on oltava alle 5 prosenttia. Lisäksi yli 50 prosenttia yrityksen investoinneista on kohdennettava ympäristöystävälliseksi katsottuun toimintaan. Hyväksytty tarkastaja arvioi laadullisesti, onko yhtiö noudattanut Nasdaq Green Equityn periaatteita.

16 tykkäystä

VITAL EV – ENERGY where you need it - YouTube Kempower esillä VITAL EV palveluntarjoajan mainosvideolla

3 tykkäystä

@Pauli_Lohi on kirjoitellut mm. autoilun sähköistymistrendistä ja miten se vaikuttaa mm. Kempoweriin. :slight_smile:

“Olemme Kempoweria koskevien ennusteidemme osalta olettaneet pikalatauslaitteiden markkinan kasvavan 4 miljardiin euroon vuonna 2030 (2020: 600 MEUR). Kyseinen Boston Consulting Groupin tutkimukseen pohjautuva arvio olettaa, että Euroopan autokannasta vuonna 2030 vasta 11 % koostuu sähköautoista. Latauslaitemarkkinan voidaan siis mielestämme olettaa kasvavan merkittävästi vuoden 2030 jälkeenkin.

8 tykkäystä

Tritium, yksi Kempowerin merkittävimmistä kilpailijoista julkaisi eilen tuloksensa tilikaudelta 2022 (1.7.2021-30.6.2022). Tässä muutama huomio:

  • Liikevaihdon kasvu jäi Kempoweriin nähden vaatimattomaksi. Tritiumin FY2022 liikevaihto vain 86 MUSD (+53 % v/v). Kempowerin liikevaihdon kasvu oli H1:llä 268 % v/v, joskin pienempi mittakaava tukee suhteellisia kasvulukuja. Meidän ennusteilla Kempowerin 2022 liikevaihto nousee 99 MEUR:oon eli lähestyy Tritiumin ennustamaa 125 MUSD tasoa kalenterivuodelle 2022.
  • Tritiumin liikevaihdon kasvun “pehmeys” näyttäisi johtuvan ainakin osittain toimitushaasteista. Yhtiön uusi jenkkitehdas Tennesseessä on 6vk myöhässä aikataulusta ja komponenttipulasta on myös ollut haittaa. Yhtiön mukaan 45 MUSD myyntiä siirtyy vuodelle 2023 toimitushaasteista johtuen.
  • Kysyntä Tritiumin tuotteille näyttäisi olevan vahvaa, sillä yhtiö sai FY2022 uusia tilauksia peräti 203 MUSD (+232 % v/v) verran ja sen tilauskirja on paisunut jo 149 MUSD:iin.
  • Tritiumin bruttomarginaali oli karkeasti 0% ja liiketappio -108 % liikevaihdosta. Todella heikkoja lukuja. En tiedä perinpohjaisesti mistä tämä ero Kempoweriin syntyy, mutta käsitykseni mukaan tähän vaikuttaa ainakin 1) Kempowerin järjestelmän kustannustehokkuus (sama tehoyksikkö palvelee useaa autoa) 2) Tritium on vienyt tuotteita jonkun verran laivoilla mantereelta toiselle, mikä kasvattaa kustannuksia. Jatkossa Tritium pyrkii valmistamaan tuotteet lähempänä loppuasiakasta mm. uuden jenkkitehtaan myötä.
20 tykkäystä