Lohilo Foods - Globaalia kasvua superfoodeilla ja energiajuomilla

Onpas Lohilolla tällä viikolla kerrottavaa.

Google translate:

"Lohilo Foods on solminut Sproud Internationalin kanssa sopimuksen Sproudin tuotteiden myynnin käsittelystä ja jakelusta Ruotsin päivittäistavarakaupassa syksystä 2022 alkaen.

Sproud International on elintarviketeknologiayritys, joka kehittää kasvipohjaisia ​​hernejuomia. Sproud on perustettu vuonna 2018, ja se on nykyään läsnä yli 30 maassa ja sen tavoitteena on olla vaihtoehto perinteisille maitotuotteille. Tämän päivän tuotevalikoima koostuu useista kasvipohjaisista maitojuomista sekä äskettäin lanseeratusta Islattesta kahdessa lajikkeessa. Sproudin sijoittajia ovat VGC Partners, Dream Beverage Group ja Findeln Holding.

Odotamme innolla yhteistyötä Sproudin kanssa. He eivät ole vain rakentaneet vahvaa brändiä ja niillä on tuotteita, jotka maistuvat ensiluokkaisilta, vaan ne vastaavat myös kestävämpien elintarvikkeiden tarpeeseen kauppojen hyllyillä. Lohilon vahvan myyntiorganisaation ja jakelumme ansiosta voimme saada Sproudin ottamaan seuraavan askeleen Ruotsissa – Richard Hertvig, Lohilo Foods AB:n toimitusjohtaja.
Yrttivaihtoehtojen luokka on tulevaisuuden luokka. Yhteistyö Lohilon kanssa, jolla on sama nopeatempoinen yrittäjäkulttuuri ja vahva myymäläläsnäolo, luo hyvän pohjan onnistuneelle yhteistyölle, jossa voimme skaalata jakelun seuraavalle tasolle kasvumatkallamme - Sara Berger, Sproud International AB:n toimitusjohtaja."

5 tykkäystä

Tulihan se sieltä se katsaus.

Raaka google translate suomeksi:

Q2 Lohilo Foods AB (publ): Kannattavuus parani kasvun heikkenemisestä ja suurista ulkoisista vaikutuksista huolimatta

Huhti-kesäkuu 2022

Liikevaihto laski -9,4 prosenttia 67 175 tuhanteen kruunuun (74 133). Toisen vuosineljänneksen vähennys Nickin irtisanotun sopimuksen vaikutuksesta on -6,1 prosenttia.
Kasvaneiden tuote- ja toimituskustannusten, valuuttamuutosten ja hinnankorotusten seurauksena, jotka eivät tulleet täysimääräisesti voimaan vuosineljänneksen aikana, myyntikate heikkeni 29,9 prosenttiin (30,9) vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna.
Omien jäätelömerkkien myynnin lasku oli -8,7 prosenttia
Päätetyn säästöohjelman myötä muut ulkoiset kustannukset laskivat 22,2 prosenttia ja olivat 16 990 tuhatta kruunua (21 735) ja henkilöstökulut 28,9 prosenttia 8 678 tuhatta kruunua (12 210)
Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli -3 835 tuhatta kruunua (-8 156)
Liikevoitto oli -6 053 tuhatta kruunua (-10 334)
Kauden tulos verojen jälkeen oli -5 428 tuhatta kruunua (-6 600)
Osakekohtainen tulos oli -0,24 kruunua (-0,44)
Kauden kassavirta on -676 tuhatta kruunua (1 033)

Tammi-kesäkuu 2022
Liikevaihto laski -4,6 prosenttia 125 787 tuhanteen kruunuun (131 822). Ensimmäisen vuosipuoliskon kasvu on Nickin irtisanotun sopimuksen vaikutuksella oikaistu 2,9 prosenttia.
Bruttokate heikkeni jonkin verran raaka-ainekustannusten nousun seurauksena vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna ja oli 32,6 prosenttia (33,1). Koko vuoteen 2021 verrattuna parannus oli kuitenkin 2,5 prosenttiyksikköä 30,1 prosentista.
Lohilon omien jäätelömerkkien kasvu oli 6,5 prosenttia
Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli -1 132 tuhatta kruunua (-15 460)
Liikevoitto oli -5 570 tuhatta kruunua (-19 318)
Kauden voitto verojen jälkeen oli -5 941 tuhatta kruunua (-15 765)
Osakekohtainen tulos oli -0,31 SEK (-1,05)
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 250 tuhatta kruunua. Erä liittyy selvitykseen Nickin kanssa ja kirjataan muihin tuloihin. Korvaus maksettiin maaliskuun lopussa.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien tilikauden voitto ennen veroja oli -13 053 tuhatta kruunua (-19 831)
Kauden kassavirta on 3 252 tuhatta kruunua (-945)
Rahavarat, mukaan lukien myönnetyt tililimiitit, olivat 19 447 000 kruunua (5 972) tilinpäätöspäivänä

Merkittäviä tapahtumia vuoden 2022 toisella neljänneksellä

Yhtiön toimittajat ovat kauden aikana toteuttaneet merkittäviä kustannuskorotuksia johtuen kohonneista raaka-aine- ja toimituskuluista sekä tapahtuneesta kruunun kehityksestä euroa ja dollaria vastaan.
Kiinan markkinat ovat edelleen kiinni sulku, joka vaikuttaa yhtiön suunniteltuun vientiin alueelle.
Hollannin listaukset vuodelle 2022 laajennetaan LOHILO-jäätelöön 300:sta 600 myymälään Albert Heijn -ruokakauppaketjussa. Toimitukset ovat alkaneet kesäkuussa ja alustavat myyntiluvut osoittavat hyvää kehitystä.
Kesäkuussa yhtiö suoritti BRC Storage & Distribution mukaisen auditoinnin, josta saimme arvosanan A.
Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Heinäkuun aikana yhtiö teki suurimman osan tuotteista hintatarkistuksia, mikä jatkuu myös elokuun aikana ja jolla odotetaan olevan positiivinen vaikutus tuotteiden marginaaliin.
Lohilo allekirjoitti elokuussa Fuud AB:n kanssa jakelu- ja yhteistyösopimuksen, jonka myyntiarvo on vähintään 50 miljoonaa kruunua. Sopimus on allekirjoitettu 24 kuukaudeksi ja sitä voidaan jatkaa 24 kuukaudella.
Lohilo allekirjoitti elokuussa jakelusopimuksen Sproud International AB:n kanssa Sproudin vegaanisten hernejuomien myynnin kehittämisestä. Myynti Lohilon suojeluksessa alkaa lokakuussa 2022.

Toimitusjohtajalla on puheenvuoro
Parannamme tulosta merkittävästi toisen vuosineljänneksen aikana. Syy siihen, miksi emme saavuta positiivista tulosta, johtuu raaka-aineiden, kuljetusten ja heikentyneen kruunun jyrkistä hinnankorotuksista. Heinä-elokuun aikana saimme asiakkaillemme ilmoitetut hinnankorotukset päätökseen. Lisää hinnankorotuksia odotetaan toteutuvan vuodenvaihteessa. Olemme tehostaneet organisaatiota ja alentaneet kiinteitä kulujamme kunnolla vuosineljänneksen aikana, mikä hyödyttää yhtiön polkua kannattavuuteen jatkossa.

On myös hauskaa saada esitellä kaksi uutta jakelusopimusta. Kasvatamme liikevaihtoamme ja marginaalikruunuamme edelleen parantamalla kustannustehokkuutta.

Sopimus Fuudin kanssa merkitsee vähintään 20 miljoonan kruunun liikevaihdon kasvua jo vuonna 2023 keskimäärin samalla bruttokatteella kuin nyt. Yhteisenä tavoitteenamme on vahvistaa Fuudin tuotteita päivittäistavarakaupassa Ruotsissa, mutta myös löytää yhteistyömahdollisuuksia Ruotsin ulkopuolelta. Sopimuksen myötä saamme laajemman ja laajemman portfolion, mutta tavoitamme myös uusia asiakasryhmiä palvelukaupassa ja koulutustiloissa. Näin myös omat brändimme hyötyvät yhteistyöstä.

Sopimus Sproudin kanssa perustuu siihen, että Lohilo suorittaa Sproudin tuotteiden myyntiprosessoinnin ja suoramyynnin ruotsalaisissa päivittäistavarakaupoissa. Vahvistamme kuivatavaravalikoimaamme, mikä mahdollistaa läsnäolon lisäämisen koko siirtomaa-tuotevalikoimallamme. Sproud on elintarviketeknologiabrändi, joka todella vahvistaa portfoliotamme.

Toivon, että tulevaisuudessa voimme myös sitoa meihin enemmän ulkoisia sopimuksia ja kasvaa niiden mukana. Päivittäistavarakauppaan, palvelukauppaan, koulutustiloihin, kahviloihin ja ravintoloihin perustetaan pitkällä aikavälillä suurempi ja vahvempi myyntihenkilöstö. Olemme uskomattoman hyviä myynnissä ja jakelussa ja voimme luoda Ruotsiin vahvan ja tehokkaan organisaation uusilla sopimuksilla kasvun ja kannattavuuden lisäämiseksi.

Jakelumme tehostamiseksi ja parantamiseksi olemme kesäkuusta alkaen täydentäneet suorajakeluamme uudella jakeluratkaisulla yhdessä Stockfillerin ja Frigoscandian kanssa. Ratkaisu perustuu yhteisjakeluun ympäristöystävällisemmän ja kustannustehokkaamman toimituksen saavuttamiseksi yhä useammille myymälöille.

Kevään aikana työskentelimme BRC Storage & Distributionin uudelleensertifioinnin parissa. Kesäkuun alun tarkastuksen jälkeen voimme ylpeänä ilmoittaa, että olemme nyt saavuttaneet tarkastuksessa arvosanan A. Lohilon tavoitteena on olla toimittamiemme tuotteiden kehityksen kärjessä. Yrityksen laadukkaan työn tavoitteena on luoda tyytyväisiä ja turvallisia asiakkaita. Lohiloon tulee yhdistää korkea laatu tuotteiden, asiakaspalvelun ja logistiikan osalta.

Herotuotteemme LOHILO ICE (Lohilon jäätelöbrändi) kysyntä kasvaa tasaisesti, jossa olemme kasvattamassa markkinaosuuttamme. LOHILO ICE:n kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla 7,3 prosenttia. Kaiken kaikkiaan LOHILO-brändi on kasvanut 4,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen heikompi kehitys johtuu Ruotsin päivittäistavarakaupan jyrkästi kohonneista hinnoista sekä kuluttajien epävarmuudesta korkeasta inflaatiosta, kohonneista koroista ja sähkön hinnoista. Tämä on johtanut päivittäistavaroiden vähittäiskaupan yleiseen laskuun, millä on negatiivinen vaikutus premium-brändeihimme.

Tuomme syksyn aikana markkinoille useita uusia tuotteita LOHILO ICE:n ja Alvestglassin sisällä. Työskentelemme myös olemassa olevien tuotteidemme suunnittelun osalta vahvistaaksemme entisestään ainutlaatuisuuttamme brändinä.

Jännittävä kehitys on, että jopa terveydenhuolto on havainnut terveellisempien jäätelötuotteiden edut. Pilottitapauksessa Ruotsin alueen kanssa olemme kehittäneet ainutlaatuisen LOHILO-jäätelön, joka onnistuessaan lanseerataan ensi vuoden alussa.

Vientimaiden kehitys

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä meillä oli erittäin hyvä kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä kohtaamme vertailuluvut vuodelta 2021, jolloin Suomessa toteutettiin kappaleiden lanseeraus ja putketäyttö. Tämä tarkoittaa, että meillä on negatiivinen kehitys vuosineljänneksen aikana, mutta kokonaiskasvu puolen vuoden aikana.

Toisella vuosineljänneksellä meillä on positiivisia uutisia useilla markkinoilla ja vaikka kehitys ei ole niin nopeaa kuin alun perin ennustimme, meillä on hyvä luottamus siihen, että vientipuolella tekemämme toiminta tuo hyvää tulosta jatkossa.

Vakiintuneet vientimarkkinamme, kuten Suomi, osoittavat edelleen vakaata LOHILO-brändin myyntiä. Samalla kesäkuun aikana saimme tiedon, että tuotteemme esitellään Albert Heijn -ruokakauppaketjussa Hollannissa. Tuotteitamme myydään alusta alkaen noin 600 myymälässä. Toisella vuosipuoliskolla tehostamme markkinointia ja kampanjoita lisätäksemme kuluttajamäärää kunnolla.

Kiina on jatkanut laajaa rajoitusta Covid-19:n vuoksi ja johto arvioi nyt, että tulemme Kiinaan erittäin alhaisiin myyntilukuihin vuoden 2022 toisella puoliskolla.

Rahoitus ja likviditeetti

Kesän ja syksyn aikana johto toteuttaa lisätoimia myyntimme vahvistamiseksi sekä myyntikatteemme parantamiseksi sekä hallinto- ja myyntikulujen vähentämiseksi.

Aiemmin tiedotettu säästöohjelma ja tehtaiden siirto on nyt suurelta osin saatu päätökseen ja tuo positiivisen likviditeettivaikutuksen vähentyneiden pääomasitoumusten ansiosta. Tätä vahvistetaan alkusyksyn aikana lisätoimilla, joilla vahvistetaan myyntiämme, parannetaan bruttokatteitamme ja vähennetään hallinto- ja myyntikulujamme.

Outlook 2022

Syksyn ja talven aikana toteutimme suuria muutoksia, joista näemme hyviä tuloksia merkittävien kustannussäästöjen muodossa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Lisäksi menossa on menossa edelleen säästöjä vuoden toisella puoliskolla.

Näemme, että olemme nyt matkalla marginaalin vahvistamiseen hinnankorotuksilla, jotka vaikuttavat täysimääräisesti kolmannella neljänneksellä. Ruotsin kaupan tilapäisesti supistuneet volyymit johtuivat kohonneet kuluttajahinnat uskomme kattavan Fuudin ja Sproudin uudet volyymit.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana henkilöstömme, joka on nyt huomattavasti vähentynyt, on antanut upean panoksen muutosmatkallemme. Odotamme innolla jatkavamme työtämme tuotesegmenttiemme kehittämisessä ja tarjoamassa yhä useammalle kuluttajille ravitsevia ja kestäviä tuotteita myymälöiden hyllyillä Ruotsissa ja ulkomailla.

Växjö, elokuu 2022

Richard Hertvig

8 tykkäystä

Ei ollu superhyvä rapsa vieläkään, mutta luottoa on tähän uuteenkin bisnesmalliin. Jäätelöt kelpaa vaikka tilanne on ollut jo Euroopassa karsea (karseentuu vain), Kiina edelleen odottaa, Hollantiin laajennetaan ja Q3 rapsa lupailee parempaa kustannustehokkuutta. Pienen lisän tein 2,74 hintaan. :v:

Harmittaa niitten puolesta jotka on ostanu 57,58 hintaan. Tämänhän pitäisi teoriassa tuntua 100x paremmalta ajoitukselta (joskin ajat muuttunu toki ja firman silloiset lupaukset ei toteutunu), mutta on se jännä miten ihmismieli toimii kun ei ole hypeä takana. Hypen kanssa —> “Ostan mitä irti saan vaikka ylihintaan herran jumala!” ja ilman hypeä sijoittaa minimaalisesti → “Huh, tässä voi rahat mennä.”.

Luin viime viikonloppuna koko tämän ketjun läpite sivistysmielessä niin tuntu niinku olisi historiallisia asiakirjoja lukenut, vaikka kommentit olikin vain vuotta vanhempia. Oli opettavainen lukuhetki.

11 tykkäystä

Tämä on kyllä itselle ollut opettavainen case (varsinkin koska ostot tehty tuolla korkeammilla tasoilla). Itse en osakkeistani luovu ennen konkurssia koska pidän tätä muistutuksena keskihinnan alentamisen vaaroista :smiley:

Mutta sitten itse asiaan: näkisin että seuraava kvartaali joka sisältää kriittisen heinä-elokuun myynnit tulee olemaan näytön paikka: realisoituvatko luvatut parannukset jne. ja miten kysyntä on kehittynyt kun kesäsäät olivat kuitenkin erinomaiset käsittääkseni myös Ruotsissa.

Nyt olisi tosiaan teoriassa paikka lisätä mutta koska oma (onneksi maltillinen) positio on noin 85% miinuksella niin en kyllä viitsi tähän enää lisää ruveta laittamaan. Lisäksi itseä mietityttää tuo jakelusopimustuotteiden todellinen liikevaihto ja kannattavuus: vaikka puheissa sanotaan että näistä tulee hyviä, niin voiko raskaasti karsittu organisaatio saada ns. “toisen firman” tuotteilla oikeasti hyvää tulosta (toisaalta silloin ei ole valmistuskustannuksia omalla kontolla)?

Onneksi oman brändin ydintuotekin (eli ne jätskit) näyttäisi menevän suht ok.

7 tykkäystä

Tänään kun kurssi tippui heti aamusta -20% (mutta palautu nopeaan), aloin tietenkin epäillä itseäni ja kaikkea tässä maailmassa. Kaikki laitaan, jääkiekkokaukalossakin, heti.

Lohilon suhteen negatiivisista makromarkkinan kulmista ei ole puutetta.

Karhua:

 • Rahoitus kallistuu
 • Nimenomaan jätskeistä ja muusta “ei kriittisestä” nipistetään kun ihmisillä on vähemmän rahaa
 • Vielä kahta kauheammin kalleimmista jätskeistä
 • Sähkön hinta sun muut kustannukset pysyvät vain korkeaakin korkeammalla

Ja johan ajattelin että kohta se Lohilo konkkaa ja myyntinappia pohjaan. Tappiollinen firma ja tämä makromaailma: tuskaa.

Lueskelin sitten vielä läpite miksi Lohiloon sijoittelin alunperin ja kyllä tässä sen verran näen kuitenkin potentiaalia (näillä osakkeen arvostuksilla vieläpä), että jos Q3 on yhtään lupaava niin taidan jopa lisätä pientä positiota. Siihen nähden hyväkin jos arvo tippuisi, mutta nyt tarvittaisiin vihreääkin jostakin viikosta…

Härkää:

 • Lohilo onnistuu tehostamis- + säästämistoimissaan
 • Hinnan nostot saavat koukuttuneet asiakkaat silti jatkamaan ostoja vähintään samalla lailla
 • Lisää edelleen (kuten meinaa) firmoja kannettavaksi ja jakelu + myyntitoiminta kasvaa
 • Ne jotka jo ostivat premium-jätskejä tänä vuonna, tuskin ovat niin tiukilla että lopettavatkaan (premium-tuotteet saattaa tuurillaan jopa lama-aikana pitää brändin vuoksi suosionsa vaikka järjenvastaiselta kuulostaisikin. Rich people be rich.)
 • Hollannin lisääntynyt näkyvyys/jakelu nostaa myyntiä komeasti
 • Elon Musk twiittaa että onpa hyvä firma (vitsi)
 • Kiinaan päästäisiin viimeistä viimein kunnolla

Joten liirum laarum ja:

Hold GIFs - Get the best GIF on GIPHY

8 tykkäystä

Lohilo Foods AB (“Lohilo”) on tänään sopinut General Millsin kanssa, ettei se jatka Häagen Dazs -jäätelön jakelusopimusta Ruotsissa. Lohilo ei voinut hyväksyä General Millsin asettamia ehtoja sopimuksen jatkamiselle, jolloin sopimus päättyy 31.12.2022. Työskennellessään hajautettuja tuotemerkkejä, kuten Häagen Dazsia koskevien sopimusten kanssa, Lohilo voi käyttää olemassa olevaa myyntiorganisaatiotaan ja jakelun tehokkaalla tavalla, mistä hyötyvät sekä yhteistyökumppanit että Lohilo. Jakelutuotteiden marginaalit ovat kuitenkin normaalisti alhaisemmat kuin omien tuotemerkkien, mikä pätee myös Lohilon sopimukseen General Millsin kanssa. Siksi Lohilo haluaa, että kaikki yhteistyösopimukset suunnitellaan siten, että Lohilo pystyy tuottamaan korkeaa arvoa yhteistyökumppanille samalla kun omat tulonsa ja omat tuotemerkit eivät vaarannu. Lohilon Häagen Dazs -brändin tuotteiden myynti on ollut vuosittain yhteensä noin 70 milj. kruunua, mikä vastaa noin 25 % Lohilon kokonaismyynnistä.

2 tykkäystä

Hurja on maailma, että firma, jonka liikevaihto yhden kvartaalin aikana on melkein tuplasti enemmän mitä firman arvostus, silti onnistuu tippumaan vielä enemmän. :smile:

Edit: Lohilosta tuli pari muutakin uutista viime päiviltä (tässä google translate suomeksi ja linkki ruotsinkieliseen uutiseen):

Lohilo Foods on saanut lisää listauksia ruokakauppajätti Albert Heijnin kanssa Hollannissa LOHILO-jäätelön onnistuneen lanseerauksen jälkeen aiemmin vuonna 2022. V41:stä lähtien listat ovat kasvaneet 600 myymälästä 827 myymälään. Albert Heijn on Alankomaiden suurin päivittäistavarakaupan toimija noin 35 prosentin markkinaosuudella.

-Se, että saamme jo muutaman kuukauden jälkeen lisää listauksia Hollannissa, osoittaa, että meillä on tuote ja brändi, joka houkuttelee kuluttajia kaikkialla Euroopassa. Nyt kun olemme onnistuneet pääsemään ketjuun, mahdollisuudet lanseerata useammilla toimijoilla Hollannissa mutta myös lähimarkkinoilla lisääntyvät. Olemme tehneet kovasti töitä pakataksemme konseptimme ainutlaatuisilla jäätelötuotteilla proteiinipitoisen ja vähäkalorisen LOHILOmme kautta. Menestys Hollannissa antaa meille luottamusta, ja nyt investoimme edelleen lanseerataksemme useissa suurissa Euroopan maissa – Richard Hertvig, Lohilo Foods AB:n toimitusjohtaja.

Lohilo Foods on nimittänyt Daniel Bromanin uudeksi talousjohtajaksi (Chief Financial Officer). Hän aloittaa tehtävässä 2.1.2023 ja korvaa nykyisen talousjohtajan Maria Falk Ekenstamin, joka tekee viimeisen työpäivänsä sopimuksen mukaan 31. joulukuuta.

Daniel on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Lundin yliopistosta, ja hän tuli viimeksi Duroc Machine Toolsin talousjohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut muun muassa kirjanpitäjänä Ernst & Youngissa ja muissa taloushallinnon johtotehtävissä Kronobergin alueella ja Växjön kunnassa.

“Olen erittäin iloinen ja ylpeä, että saimme rekrytoida erittäin vanhemman talousjohtajan Växjöön. Danielilla on laaja kokemus johtotehtävistä erityyppisissä yrityksissä, mikä on erittäin hyvä asia Lohilolle. On erittäin positiivista, että jatkoimme voi kerätä Växjön pääkonttorin koko talousosasto. Kiitämme Mariaa hänen ajastaan, jossa hän on tehnyt erinomaista työtä, ja toivon hänelle kaikkea hyvää jatkossa.” sanoo Richard Hertvig, Lohilo Foodsin toimitusjohtaja.

https://news.cision.com/se/lohilo-foods-ab/r/utokade-listningar-i-nederlanderna-for-

3 tykkäystä