Meriaura Group (entinen Savosolar)

Jaahas. Rakennuslupa saatu ja 9 meur toimitus voi alkaa Saksaan

Sisäpiiritieto: Meriaura Energy – Savosolarin aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergielle Saksan Bad Rappenauhun alkaa.

Meriaura Energy Oy – Savosolar solmi kesäkuussa sopimuksen Bauer Holzenergie GmbH u. Co.KG:n kanssa noin 9 miljoonan euron arvoisen aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta Bad Rappenauhun, Saksaan. Toimitussopimus oli ehdollinen rakennusluvan saamiselle.

Osapuolet ovat sopineet projektin aloittamisesta rakennuslupaprosessin viivästyttyä. Aurinkolämpöjärjestelmän toimitus alkaa välittömästi ja sen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2024.

10 tykkäystä

Tämä kuvio on ollut kummasti takaraivossa vuosia, jo ennen kuin avasin tämän ketjun. Nyt lienee aika lähteä mukaan, jos ei muuten niin kannatuksen vuoksi, kun johto on vaihtunut ja omistajana on maailmanparantaja Mälkiä (joka on sanomisissaan oikeassa). Osake on kieltämättä edelleen riskisijoitus (arpalippu), mutta toisaalta potentiaalinen tenbaggeri, kun seuraava hype iskee.

3 tykkäystä

Jos tiedotteen lukee tarkkaan, niin siinä ei mainita että rakennuslupa olisi myönnetty. Tiedotteessa lukee että “Osapuolet ovat sopineet projektin aloittamisesta rakennuslupaprosessin viivästyttyä.”

10 tykkäystä

Uusi brändäys alkaa näkyä :white_check_mark:

6 tykkäystä

Saako analyytikolta kysyä tästä lauseesta:

Sitaatti Heikoimmassa skenaariossa Uusiutuva energia jouduttaisiin lopettamaan kannattamattomana usean tappiollisen vuoden jälkeen, jolloin osakkeen kokonaisarvo voisi painua vain 0,01 euroon.

Jos yhtiön omaa pääomaa katsotaan ilman uusiutuvaa energiaa H1 perusteella se olisi reilu 30 miljoonaa ja siellähän on ihan konkreettisesti esimerkiksi laivoja ja tehtaita taseessa. 0.01 euron osake kohtaisella hinnalla yhtioön markkina-arvoksi tulee n. 8 miljoonaa, josta P/B luvuksi tulisi 0,27. Päästäisikö osakkeen omistajat oikeasti yhtiön arvon painumaan näin alas?

Lisäksi jos otetaan vaikka vaisu Q3 merilogistiikan tulos 795 tuhatta ja kerrotaan se koko vuodelle saadaan tulokseksi vuodelle 3,18 miljoonaa. 8 miljoonan euron markkina-arvolla tämä antaisi P/E luvuksi 2,5.

Yhtiö näytti jo Q3lla, että pystyy nollatulokseen ilman uusiutuvan energian isoja tilauksia. Lisäksi yhtiön liiketoiminnan rahavirrat olivat positiiviset H1 ja yhtiöllä on rahavarojakin yli 4 miljoonan edestä.

En näiden lukujen valossa pysty ymmärtämään, miten osakkeen arvo voisi painua 0,01 euroon osakkeelta, mutta sinulla on varmasti tähän joku näkemys.

Pyydänkin ystvälillisesti olisiko mahdollista hieman valottaa tätä skenaariota vai olenko vain itse tulkinnut luvut ihan väärin?

7 tykkäystä

Viestisi haastoi ajattelemaan tätä negatiivista skenaariota vielä tarkemmin ja kävin läpi laskelmaa toisella tavalla, joka antaa hieman korkeamman arvon osakkeelle kuin raportissa esitetty luku. Uudestaan asiaa ajateltuani, tämä uusi laskentatapa olisi minusta oikeampi kuin raportissa esitetty skenaario, koska tässä laskentatavassa myös vuosien 2023-26 negatiiviset kassavirrat diskontataan, mikä kasvattaa osakkeen arvoa teoreettisessa skenaariossa.

Huomautan vielä, että kyseessä on negatiivinen skenaario, eikä meidän perusskenaario. Myös positiivinen skenaario on viety erittäin kauas perusskenaariosta ja sen takia halusimme tuoda mukaan myös selkeästi negatiivisen skenaarion. Taseessa on merkittävästi velkavipua, mikä voimistaa osakkeen hinnan muutosta tällaisissa äärimmäisissä skenaarioissa.

Uusi laskentatapa:

Jos ajatellaan peruslähtökohtana, että Merilogistiikkaan investoidaan poistojen verran, eli niin että kaluston arvo ja liiketoiminnan arvo pysyvät nykyisellä tasollaan. Tällöin voisi ajatella että Merilogistiikan yritysarvo olisi vuonna 2026 sama, kuin se tänä päivänä on eli 42 MEUR meidän oletuksilla (EV/EBIT 2024: 9x, EBIT: 4,6 MEUR).

Negatiivisessa skenaariossa, kumulatiivisesti vuosina 2023-26: Uusiutuva energia olisi voimakkaan tappiollinen ja kuluttaisi yhtiön varoja 20 MEUR verran. Merilogistiikka tekisi positiivista liikevoittoa 18 MEUR. Konsernilla olisi yhteensä 5 MEUR:n rahoituskulut. Nämä yhdessä nostaisivat nettovelan vuoden 2022 tasolta (15 MEUR) yhteensä 22 MEUR:oon vuoteen 2026 mennessä.

Tällöin yhtiön arvo olisi vuonna 2026 42 - 22 = 20 MEUR. Laivaliiketoiminnan yritysarvo ennallaan, mutta velkaisuus painaisi oman pääoman arvon matalaksi. Tämä diskontattuna nykypäivään (3 vuodella ja 9,6 % tuottovaatella) olisi 15 MEUR eli 0,019 euroa per osake. Tämä tarkoittaisi meidän arvion mukaan P/B-lukua 0,8x, olettaen että yhtiön oman pääoman arvo laskee 9 MEUR:lla vuoden 2022 tasoon nähden (35,4 MEUR). Oman pääoman arvo laskisi operatiivisten tappioiden (5 MEUR rahoituskuluja, 2 MEUR negatiivinen liiketulos) sekä 2 MEUR:n alaskirjausten myötä (investoinnit UE:n laitteistoon, aineettomiin hyödykkeisiin ja pieni osuus vaihto-omaisuudesta). P/E-luku olisi 8x ottaen huomioon, että yhtiöllä olisi tässä skenaariossa erittäin velkainen tase ja rahoituskulut voisivat olla 9 % kustannuksella noin 2 MEUR/v.

Yhteenvetona: Kyseessä on melko äärimmäinen skenaario. Kyseisen skenaarion korkea velka korostaa pieniäkin muutoksia laskentatavassa. P/B ja P/E -lukujen laskemisessa tulee ottaa huomioon negatiiviset operatiiviset kassavirrat ja sitä kautta paisuva nettovelka, sekä mahdolliset pienet alaskirjaukset. Löysin myös meidän laskentatavasta kehitettävää tuleviin raportteihin: negatiiviset kassavirrat täytyy myös diskontata, jotta niiden arvoa käsitellään tasapuolisesti suhteessa positiivisiin eriin kuten Merilogistiikan liiketoiminnan arvoon.

7 tykkäystä

Kiitos perustellusta vastauksesta.

Tosiaan yhden lauseen perusteella sain sen kuvan, että negatiivinen skenaario olisi uusiutuvan energian alasajo, mutta tässähän tarkasti avasit, mistä se koostuu.

Mielestäni yhtiössä kiinnostavaa ainakin H1 raportin peusteella, on yhtiön kyky tappaa velkaa tällä hetkellä ja sitähän negatiivinen skenaario ei taida ollenkaan ottaa huomioon. En tiedä toki pitäisikö edes ottaa, jos sekin kyky negatiivisessa skenaariossa menetetään. Ei siis tästä sen enempää, koska skenaariot ovat skenaarioita. Mielenkiintoinen seurattava asia kuitenkin.

Muutenkin tuntuu, että yhtiön ympärillä on stigmaa johtuen Savosolarin suorittamisesta menneisyydessä. Itse merilogistiikkahan on aika tyhjästä luoto ja onnistuttu rakentamaan varsin vakaan oloiselle pohjalle 40 vuoden aikana. Itse olen yhtiötä alkanut seurata vasta Meriaura fuusion myötä.

En siis tässä yritä sanoa, että yhtiön arvioinnissa olisi mitään väärää tai markkinat väärässä. Viimeiset kolme kuukauttahan yhtiön markkina-arvo on pyörinyt P/B 1 läheisyydessä, mikä ainakin markkinoiden mielestä on ihan käypä arvo yhtiölle ollut, kun liiketoiminta ei positiivista tulosta ole näyttänyt.

Toisaalta tuntuu, ettei yhtiöön myöskään hirveästi olo odotuksia tulevaisuuden suhteen ladattu, ellei sitten positiivisema odotuksena pidetä, ettei yhtiö tappiota tee Savosolarin historia huomioon ottaen.

Nämä tosiaan ihan vain omia ajatuksia yhtiöstä ja jospa tänne muuten hiljaiseen ketjuun mahtuisi.

Mielenkiinnolla seuraan mihin suuntaan tämä tulevaisuudessa kehittyy.

7 tykkäystä

myötätuulta aurinkoenergiaan

4 tykkäystä

@Pauli_Lohi on tehnyt tuoreen yhtiöraportin Meriaurasta. :gem:

Meriaura Group laajensi uusiutuvan energian kyvykkyyksiään ostamalla aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan Rasolin. Pidämme yritysostoa järkevän hintaisena. Yritysosto tukee lähiaikoj :slight_smile:en tulosnäkymiä ja tarjoaa lisämahdollisuuksia pitkän aikavälin arvonluontiin. Rasol saa osana Meriaura Groupia entistä paremmat resurssit suurempien energiaprojektien toteuttamiseksi.

image


Tässä vielä aamarikommentit.

7 tykkäystä

Tää on semmonen osake että aina sattuu jotain. Mälkiän mukana positiivista asioita lähinnä.

3 tykkäystä

Lisäliikku ns. “paneelipuolelle” voi olla hyvinkin oikea-aikainen:

https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta/aurinkoenergia

 • Aurinkoenergiahankkeet on Suomessa yleensä toteutettu varsin pienessä mittakaavassa ja olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Auringosta tuotetaan yleensä joko sähköä, jolloin kyse on aurinkopaneeleista tai lämpöä, jolloin puhutaan aurinkokeräimistä. Näiden rinnalle on kuitenkin tulossa myös yhä isomman mittakaavan hankkeita, kuten teollisen kokoluokan aurinkovoimaloita. Aurinkovoimalalla tarkoitetaan järjestelmiä, joista sähkö syötetään verkkoon…

Yhdessä vaiheessahan puhuttiin hyvinkin pitkälti aurinkokeräimien & -paneelien rinnakkaiselosta, siis silloin kun sähköä/lämpöä tuotetaan pääasiassa omaan kulutukseen, mutta enää ei mainospuheissa ole kovin tuota aspektia näkynyt…?
:thinking:

2 tykkäystä

3 - 4,5 miljoonan euron sopimus Meriauralle:

13 tykkäystä

Kun tämä lisätään Meriaura Groupin…Rasol ostoon, niin yhtiön tilanne alkaa näyttää vakaalta ja todelliselta liiketoiminnalta verrattuna aiempaan Savosolariin. Erittäin hyvä niin👍.

8 tykkäystä

Meriaura Group Oyj
Tilinpäätöstiedote, sisäpiiritieto 1.3.2024 klo 9.30

Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2023

Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa 2023 1

 • Liikevaihto loka-joulukuussa oli 19,0 milj. euroa (10-12/2022: 5,7 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) eli 10,8 % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 0,8 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
 • Tulos oli 0,3 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
 • Aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle aloitettiin lokakuussa.
 • Aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan Rasol Oy:n hankinta osakevaihdolla marraskuussa.

Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa 2023 1

 • Liikevaihto tammi-joulukuussa oli 66,2 milj. euroa (2022: 8,6 milj. euroa).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 6,3 milj. euroa (-3,6 milj. euroa) eli 9,6 % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 1,0 milj. euroa (-3,8 milj. euroa).
 • Katsauskauden tulos oli -0,3 (-4,1) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton, oli 0,000 (-0,017) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,000 (-0,015) euroa.
 • Kassavarat 31.12.2023 olivat 7,7 (3,8) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste 31.12.2023 oli 59,0 (55,0) %.
 • Konsernin toimitusjohtajaksi 12.5.2023 alkaen Kirsi Suopelto.
 • Uusiutuva Energia -liiketoiminnan myynti emoyhtiön uudelle tytäryhtiölle Meriaura Energy Oy:lle 31.5.2023 ja konsernin nimenvaihdos Savosolar Oyj:stä Meriaura Group Oyj:ksi 1.6.2023.
  Pientä positiivista uutista tähän “kuolleeseen” ketjuun…

1 Konsernin avainluvuissa ja myöhemmin tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tilikau tta 202 2 koskevat vertailu luvut ovat aiemmin julkistet tuja Savosolar Oyj taloudellisia lukuja, ellei toisin mainita.
Konsernin vuoden 2023 avain- ja tilinpäätösluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoteen 2022.

5 tykkäystä

Toimari haastattelussa.

Ehdottomasti haastattelun paras anti oli, että Suopelto kertoi, että aurinkopaneelitoimintaa on tarkoitus kasvattaa isosti. Tuoteportfolio tulisi pienistä kotiyksiköistä aurinkovoimapuistoihin asti. Oletan, että tässä on kyseessä nimen omaan aurinkosähköbisnekseen hyppääminen. Aurinkolämpövoimalat toki pysyy mukana.

Ehkä yllä oleva tarkoittaa lisää yritysostoja. Jään odottelemaan :sunglasses:

9 tykkäystä

@Pauli_Lohi on tehnyt uuden yhtiöraportin Meriaurasta. :slight_smile:

Sykliset huolet näyttäisivät helpottaneen Merilogistiikassa ja segmentin tuloskehitys jatkunee vakaana. Uusiutuvan energian tappio pienenee kuluvana vuonna tilauskannan kasvun ja yritysoston ansiosta, mutta tuloskäänne positiiviseen liikevoittoon segmentissä ei ole vielä näköpiirissä ainakaan lähivuosille.

3 tykkäystä

Meriaura vois suunnitella “pikkupaketin”, jonka vois liittää maalämpöön, etteivät kaivot jäähtyisi. Kesällä vois pumpata halpaa lämpöä kaivoon. Ei mikään miljardibisnes, mutta itse voisin tuollaisen hankkia ja toisaalta varmaan hieman isommillekin yksiköille olis tarvetta taloyhtiöissä. Nythän liian lähelle rakennetut lämpökaivot syövät toisiaan ja tehokkuus laskee.

PVT-paneelit järkihinnalla olis kans kovia. Sopiiko tämä sitten toiminta-ajatukseen, niin sitä en osaa sanoa.

Meriaura Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu - Meriaura :ferry:

5 tykkäystä

1.7 miljoonan euron solar-kauppa Ranskaan ja pari uutta”green”-laivatilausta kalustoon. Positiivisia juttuja. Yhtiö on mainiossa mallissa parin vuoden kuluttua. Uusi johto ja pääomistus tuoneet systemaattisuuden toimintaan. Lienee kannattavan liiketoiminnan perusedellytys. Siis oikea on suunta.

15 tykkäystä

Tässä Lohelta tuoreimmat kommentit tuoreista jutuista. :slight_smile:

9 tykkäystä