Muutos sijoittajien suhtautumisessa sijoittamista kohtaan Ukrainan sodan vuoksi -kysely (opinnäytetyö)

Hei.

Teen opinnäytetyötä Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa, aiheenani on “Muutos sijoittajien suhtautumisessa sijoittamista kohtaan Ukrainan sodan vuoksi”.

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan 24.2.2022 alkanut sota on mahdollisesti vaikuttanut sijoittajien suhtautumiseen sijoittamista kohtaan. Opinnäytetyölläni ei ole toimeksiantajaa ja kyselyn tuloksia hyödynnetään ainoastaan opinnäytetyössäni.

Kyselyssä on 18-19 kysymystä ja niihin vastaaminen vie n. 5-10 minuuttia. Jos vastaat kyselyyn mobiililaitteella, pidä laitetta vaakatasossa, jotta näet lukea kysymykset kokonaan. Pakolliset kysymykset on merkitty *-merkillä.

Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja. Tutkimusaineistoa ja tuloksia käsitellään luottamuksellisesti. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan niin, että vastauksia ei voida yhdistää yksittäisiin vastaajiin.

Vastaa tutkimukseen tämän linkin kautta: Muutos sijoittajien suhtautumisessa sijoittamista kohtaan Ukrainan sodan vuoksi -kysely: Webropolilla luotu kysely
(Jos linkki ei toimi, kopioi se selaimen osoiteriville.)

Pidän kyselyn auki pe 21.10.2022 asti.

Kiitos osallistumisestasi etukäteen!

18 tykkäystä

@Pyoratar, kiitos kannustuksesta :slight_smile:

-Vastaajajoukko muodostuu kokonaan tällä foorumilla käyvistä (en ole julkaissut kyselyä muualla).
-Valmis opinnäytetyö (ja kyselyn tulokset) julkaistaan aikanaan Theseuksessa, jonne kootaan eri ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt:

1 tykkäys

Tuohon kysymykseen 6. “paljonko sijoitussalkkusi arvo on noussut/laskenut vuoden 2022 aikana” on vaikea antaa vastausta, kun palveluntarjoajani OP ei sitä laske suoraan. Ehkä tähän olisi hyvä saada vastausvaihtoehto “en tiedä”. Kysely on auki myös useita päiviä jolloin pörssi on avoinna, joten eri päivinä vastanneet voivat mahdollisesti vääristää tuloksia. Sitten on vielä se ilmeinen seikka, että sijoitussalkun arvo nousee ja laskee sen mukaan että ostaako tai myykö sijoittaja sieltä osakkeita. Onko tarkoitus kysyä salkun tuottoa?

Kysymys 17 olettaa että suhtautuminen sijoittamiseen olisi muuttunut vaikka kysymyksessä 15 voi vastata ettei suhtautuminen ole muuttunut.

Kysymys 19 viides kohta olettaa että vastaaja pohtii sijoittamista.

1 tykkäys

Hei @Juippi , Kiitos kysymyksistä ja kommenteista.

-Kysymykseen 6 riittää vastaukseksi arvio, minkä vuoksi vastausvaihtoehdotkin ovat siinä niin laajoja.
-Kyselyn päätavoitteena ei ole selvittää vastaajien menestymistä markkinoilla tänä vuonna, vaan onko heidän suhtautumisensa sijoittamiseen mahdollisesti muuttunut.
-Vastausvaihtoehtoja ei voi enää lisätä, kun kysely on julkaistu ja siihen on vastattu.
-Kysely on auki viikon ainoastaan ajan, joten en usko eri päivinä annettujen vastausten vääristävän tuloksia.
-Eri kysymykset menevät joissain kohdin päällekkäin, etenkin sijoittamiseen suhtautumisen selvittämisessä, mutta sain rajattua kysymysten määrän mielestäni kohtuulliseksi.
-Kysymyksessä 19 kysytään vastaajan mielipidettä eri väittämiin. Jos vastaajalla ei ole lainkaan mielipidettä väittämään, siihen voi vastata “en samaa enkä eri mieltä” tai “en osaa sanoa”.

Vastasin, mutta hieman mietitytti että miten kysymys 18 liittyi tähän kokonaisuuteen. Tsemppiä kuitenkin oppariin. :+1:t2:

1 tykkäys

Hei ja kiitos kyselyyn vastaamisesta. Kiitos myös tsempeistä @M.A :grin:

Pyrin selvittämään kysymys 18 avulla, onko erilaisilla tapahtumilla ollut sama vai erilainen vaikutus vastaajien suhtautumiseen sijoittamista kohtaan.

Yleinen ilmoitus :exclamation:
Kysely sulkeutuu tänään pe 21.10. klo 20:00 :clock8:

Kiitos kaikille tähän mennessä vastanneille :grinning: ja tervetuloa uudet vastaajat :wink: