Nordea - Pohjoismainen pankkipriimus

Tuosta tulevasta ihan vaan sellainen ajatusleikki että jos Nordea tekisi epsiä 1.5€ per osake tästä eteenpäin ja siitä jaettaisiin 1€ osinkoa ja 0.5€ ostettaisiin omia osakkakkeita takaisin mitätöitäväksi niin n.20v eteenpäin jäljellä olisi yksi osake jonka arvo olisi nykyisellä markkina-arvolla n. 37Mrd. Itse ajattelin ainakin holdailla omaa possaa ja vaan odotella :smiley:

Ja tämä siis kieliposkessa tehtynä, ei ihan absoluuttisilla luvuilla mutta antaa miettimisen aihetta onko se niin paha jos jatkuvasti menee hyvin :wink:

56 tykkäystä

Juurikin näin jos tulevaisuus olis tasainen tästä eteenpäinkin. Samaa toki voisivat tehdä kaikki muutkin yhtiöt oman tuloksentekokykynsä puitteissa. Suurella osalla ei ole Nordean tämän hetkeen tasoon kykyä ja osa taas panostaa kasvuun, mikä sekin osalla onnistuu ja osalla ei :slightly_smiling_face:

Tuollainen virhe ajatusleikissä. Aika huono osake jos hintaa on miljardeja mutta epsiä tulee 1.5e :slightly_smiling_face:

5 tykkäystä

Juu :smiley: Kyllä minä sen tiesin että myös vuosien saatossa epsi ym. nousee samassa suhteessa osakemäärään mutta yksinkertaistuksen vuoksi kirjoittelin kieliposkessa kiinteillä arvoilla. Mutta luulen että jäljellä olevat osinkopuoleen jäsenet olisivat hyvin tyytyväisiä v. 2046 osinkoon :wink:

8 tykkäystä

@Kasper_Mellas on tehnyt Q1-tuloksen jälkeen uuden yhtiörapsan. :slight_smile: :gem:

Nordea julkisti odotuksia selvästi vahvemman Q1-tuloksen. Ylitys tuli suurilta osin kertaluonteisista eristä, kuten matalammista vakausmaksuista, käyvän arvon muutoksista ja korkokatteen valuuttakurssimuutoksista. Näin ollen vaikutus lähivuosien tulosennusteisiimme jäi maltilliseksi.

Rapsasta lainattua:

Luvassa yhä vuolasta voitonjakoa

Odotamme Nordean tiedottavan uudesta omien osakkeiden osto-ohjelmasta vielä tämän vuoden aikana, kun EKP on tehnyt päätöksensä Nordean uuden sisäisen laskentamallin käyttöönotosta. Ohjelman koko on arviomme mukaan 1,0 mrd. euroa (aiempi arvio 1,5 mrd.), joten ennusteissamme kokonaisvoitonjako vuosilta 2022–2025 on yhteensä 17,4 mrd. euroa. Yhtiön oman arvion mukaan määrä vastaavana ajankohtana on 17–18 mrd. euroa.

Nordealla on tällä hetkellä taseessaan reilusti ylimääräistä pääomaa suhteessa vakavaraisuuden tavoitetasoon. Järjestelmäriskipuskurin kasvu, Dansken Norjan henkilöasiakasliiketoiminnan osto sekä Basel IV -säännöstön voimaantulo vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti pankin vakavaraisuuteen. Omien osakkeiden takaisinostojen ohella odotamme Nordean jakavan 65 % tuloksestaan osinkoina voitonjakopolitiikkansa mukaisesti.

34 tykkäystä

Laskelmasi on oikeansuuntainen, mutta hieman menee yli. Jos Nordea nyt pyöristäen ostelee viisi prosenttia omista per vuosi, niin 20 vuoden kuluttua jäljellä on 1 256 703 730 osaketta ja yhden hinta nykyisellä markkina-arvolla vajaat kolmekymppiä.

Jos osingon jättäisi pois ja ostaisi omia koko rahalla, eli n. 15% vuodessa, niin siinä tapauksessa osakkeita olisi hieman alle 136 miljoonaa jäljellä 20 vuoden kuluttua ja yhden hinta huitelisi jo 275€:n yläpuolella. Näin siis mikäli toinen suomalainen pakkomielle, nimittäin osakkeiden alhainen yksikköhinta ei aiheuttaisi splittauksia.

Edit. Korjattu näppäilyvihe, jälkimmäinen hinta.

35 tykkäystä

Tämä arvostuskappale on mielenkiintoinen hahmottelu Nordean käyvästä arvosta.

Laitan ihan kuvakaappauksen Premium-rapsasta, ehkä se innostaa jotain samalla tilaamaan niin saadaan leipää pöytään. :smiley:

Nordean käypä arvo olisi siis 13 % pitkän aikavälin ROE-ennusteella ja 2,5 % kasvulla 11-13 euroa per osake.

Tuo on siis simppeli Value Driver kaava, mistä olen välillä möhissyt foorumillakin. Se on hyvä tällaisen kypsän ja vakaan vaiheen bisneksen arvon hahmotteluun.

94 tykkäystä

OP arvioi tänä aamuna, ettei Nordean tuloskunto heikkene lähivuosina niin paljon kuin osakekurssi nyt hinnoittelee. Tavoitehinta nousee 13 –> 13,5 €.

43 tykkäystä

@Kasper_Mellas @Verneri_Pulkkinen

Kiitokset haastatteluista ja analyysistä.

Selvisikö teille, että miten nämä rahavirrat EKP:n suuntaan tulevat tulevaisuudessa kehittymään? Kasper analyysissään toteaa, että

“Suurin yksittäinen selittävä tekijä tulosyllätyksen taustalla oli kuitenkin odotuksia selvästi matalammat viranomaismaksut, mutta tämän merkitys on kertaluonteisuudesta johtuen varsin rajallinen.”

Tuossa haastettelussa kuitenkin Ottoila toteaa, että alemmat kustannukset johtuvat siitä, että vakuusrahastomaksuja ei ole verrattuna viime vuoteen. Olen ollut siinä käsityksessä, että Nordean ilmoittama “resolution fees” koostuu sekä tästä valvontaviranomaismaksusta että rahasto-osuudesta, jotka kummatkin Nordea laskee aivan oikein kuluiksi. Kun katsoo EKP:n päätöksiä, niin tämä valvontaviranomaismaksu on jonkin verran noussut viime vuodesta, mutta kokonaismaksu on Nordealla laskenut merkittävästi, koska vakuusrahasto on täynnä.

Eli miten tulevaisuudessa? Ovatko tulevat kustannukset vain tätä valvontaviranomaismaksua vai onko vakuusrahaston täyttämisessä nyt vain “välivuosi” ja rahavirta EKP:n suuntaan jatkuu aiempien vuosien tapaan? Eli millä perusteillä Kasper toteat, että kyse oli kertaluontoisesti alemmista maksuista?

12 tykkäystä

Ei minulla tästä mitään tarkkaa käsitystä ole. Olen vain olettanut, että tämä vuosi jää viranomaismaksujen osalta poikkeuksellisen matalaksi. Mitään merkittävää kasvua en kuitenkaan ole mallintanut, pientä palautumista vain lähemmäs viime vuosien tasoa. Näin ollen osa tämän tuomasta hyvästä kuluvan vuoden tulokseen on papereissani kertaluonteista. Mutta kuten sanottu, ei tämä oletus mihinkää koviin faktoihin perustu.

9 tykkäystä

Tässä lyhyehköä pohdiskelua Nordean käyvästä arvosta, Q1-tuloksesta ja onko Nordea hyvä suoja korkeiden korkojen ympäristölle osakesalkussa?

20 tykkäystä

@Verneri_Pulkkinen Onko tuosta yllä olevasta premium-lainauksen harmaan sivukentän ROE ja P/B 24e -graafista unohtunut Nordea pois tahallaan vai vahingossa?

3 tykkäystä

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Jefferies International höjer riktkursen för Nordea till 12:60 euro från 12:20 euro. Rekommendationen behåll upprepas.

3 x #goal$

:money_mouth_face:

9 tykkäystä

Markkinaosuuden mahdollinen ottaminen ja omien osakkeiden osto arvon alittavalla hinnalla luovat lisää arvoa.

10 tykkäystä

Tuossa on tarkasteltu Nordean hintaa suhteessa verrokkiryhmään regressiomallilla, jossa selittävänä muuttujana on oman pääoman tuoton ennuste ja selitettävänä muuttujana P/B-luku. Tämä on asteen hienostuneempi versio perinteisestä verrokkianalyysistä, sillä se ottaa huomioon yhtiökohtaiset kannattavuuserot . Malli on kaikessa yksinkertaisuudessaan siinä mielessä ihan toimiva, että ROE:n ja hyväksytyn P/B-luvun välillä vallitsee lineaarinen riippuvuus.

Varsinaisena arvonmääritysmenetelmänä en ole tuota käyttänyt, mutta malli tarjoaa 1) hyvän yleiskuvan siitä, minkälaista tulevaisuutta koko sektorille povataan markkinahintojen perusteella sekä 2) mahdollisuuden tarkastella, mikä Nordean osakkeen hinta olisi, jos verrokkiryhmän hinnoittelua pitää “oikeana”.

Nordea ei tuossa ole mukana siitä syystä, että osakkeen hintaa tai arvoa ei voi johtaa siitä itsestään, muuten päätyy kehäpäätelmään.

25 tykkäystä

Kiitos vastauksesta, pitääpä viikonloppuna tutustua rapsaan ja vääntää aivot asentoon, että tuon kaavion paremmin älyää. Aina voi oppia uutta ja mikä vielä tärkeämpää, uusia hahmotustapoja.

8 tykkäystä

Otin asiakseni kysyä tähän tarkennusta Nordealta ja Ottoila minulle asiasta vastasikin. Oletuksesi kertaluontoisuudesta ei pitäne paikkaansa, vaan tämä “regulatory fees” -sarake menopuolella on jatkossa pienempi. Kysymykseni oli seuraava:

Osavuosikatsauksessa laskeneet kulut johtuivat pitkälti alentuneista “regulatory fee” -eristä EKP:n suuntaan. Katselin eilen Inderes-haastattelusi ja sanoit siinä, että kuluvan vuoden aikana vakuusrahastoon ei tule maksuja, sillä rahasto on täynnä.

Olen ymmärtänyt asian niin, että “regulatory fee” -käsite pitää sisällään tämän “valvontamaksun” (joka on nyt noussut jonkin verran vuosittain EKP:n päättämän mukaisesti) ja sitten on ollut näitä maksuja tähän vakausrahastoon. Onko nyt niin, että jatkossa vakausrahastoon ei enää tule maksuja? Tai ainakaan siinä mitassa mitä on aiemmin tullut? Kysymykseni ydin olisikin siis se, että ovatko nämä alentuneet “regulatory fee” -kulut pysyvä asiantila vai tämän vuoden poikkeus?

Ottoilan vastaus kuului:

Tähän ”regulatory fee” riviin kuuluvat vakuusrahastomaksut Euroalueen vakuusrahastoon ovat tänä vuonna nolla. Mutta meillä on vastaavia maksuja myös muihin Pohjoismaihin, ja nämä jatkuvat. Lisäksi Ruotsin pankkivero jatkuu edelleen. Nämä jatkuvat kustannukset näkyvät nyt Q1 luvuissa, ja pankkiveron osalta (EUR 18m) vastaava summa tulee näkymään myös muilla kvartaaleilla.

Jatkosta on vaikea sanoa, voi olla että jonkinlaista maksua tulisi myös Euroalueen vakuusrahastoon, mutta tämä on pitkälti viranomaisen saneltavissa. Voisi kuitenkin kokoluokaltaan pienempiä kuin aikaisempina vuosina, koska rahaston kokoa lähinnä säädetään talletuskannan kasvun mukaisesti.

Ei tämä nyt toki mitään järisyttävää ole, mutta kulupuoli lienee 3-4% (tai noin 190 miljoonaa euroa) jatkossa pienempi tämän seurauksena. Liikevoittoon vaikutus on noin 2-3%.

35 tykkäystä

Ei tämä nyt täysin ristiriidassa omiin ennusteisiini vaikuta olevan. En tällä hetkellä ole olettanut, että viime vuosien tasoisia maksuja jatkossa nähtäisiin. Varovaisuuden nimissä olen kuitenkin arvioinut, että nämä eivät jatkossa aivan nolla olisi. Kuten Ilkka tuossa omassa vastauksessaan sanoi, niin on hyvin mahdollista, että jotain maksuja tulee myös jatkossa. En siis kertaluonteisuudella tarkoita, että palattaisiin tuonne reilusti yli 200 MEUR tasolle viranomaismaksujen osalta, vaan että nyt nähtyä nollatasoa ei välttämättä ole järkevää mallintaa tästä ikuisuuteen.

18 tykkäystä

Nordean omien sivujen tavoitehintaodotus on saavuttanut maagisen 13 eurun rajan.

Siispä suunta käy kohti kolmeatoista ja sen yli!

:moneybag:

40 tykkäystä

Odottelen jo ruottalaasten demarien alkavan keskustella pankkiverosta ohi normaalin osinkoveron. Siksi se kiinnostaa, että toinen pankkitukijalkani on Swedbank. Jos siellä ylimääräisestä verosta enemmänkin innostutaan, Suomeenkin se sitten rantautuu.

2 tykkäystä