Ponsse - Globaali metsäkoneyhtiö Vieremältä

Ekin etkoilukommentit, kun Ponsse julkaisee Q1-tuloksensa. :slight_smile:

Ponsse julkistaa Q1-raporttinsa tiistaina 23.4. klo 9. Odotamme liikevaihdon melko selvää laskua vuoden takaisesta ja liikevoittoennusteemme on linjassa koko vuodelle annetun varovaisen tulosohjeistuksen kanssa. Metsäkoneiden vuoden 2024 kysyntänäkymät ovat edelleen melko vaisut ja odotamme, että Ponsse uusii 2024-ohjeistuksensa. Osakkeen arvostus on täyteläinen.

3 tykkäystä

Miksi tulos laskisi Q1 tulosjulkaisussa? No lakot voi vaikuttaa koneiden toimituksiin. Viime vuosi oli niin hyvä ja entisellä tilauskannalla on porskuteltu vielä alkuvuosi. Tilaukset on varmaan laskeneet, mutta kysyntä paineitta on ja ostajat kolkuttelevat myyjien ovia. Vahvaa tekemistä!

1 tykkäys

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2024
Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hieman heikompi kuin vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).

Aiemmin julkistettu tulosohjeistus 2024
Ponsse on aiemmin 20.2.2024 julkaistuissa vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa arvioinut tulosnäkymiä vuodelle 2024 seuraavasti: “Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 samalla tasolla kuin liikevoitto vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).”

Uuden ohjeistuksen perustelut ja ennakkotieto vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta ja kannattavuudesta: Metsäkoneiden kysyntä jatkui heikkona vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi Suomessa toteutuneet työtaistelutoimenpiteet alensivat liikevaihtoa. Liikevaihdon heikon kehityksen seurauksena ja Ponssen tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n kannattavuuden jäädessä selkeästi odotuksista, ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen (EBIT) ennakoidaan jäävän merkittävästi vertailukaudesta.

9 tykkäystä

Auts.

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024
Tammi-maaliskuu:

  • Liikevaihto oli 169,7 (201,7) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 1,2 (16,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 0,7 (8,2)
  • Tilikauden tulos oli -3,4 (14,0) miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli -0,12 (0,50) euroa
  • Tilauskanta oli 226,0 (336,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa
13 tykkäystä

Erkin kommentit

Ohjeistus loppuvuodelle ei kovinkaan huono

Perjantaina kerrotun mukaisesti Ponsse ohjeistaa 2024:n euromääräisen liikevoiton olevan hieman heikompi kuin vuonna 2023. Jos ”hieman heikompi” tarkoittaisi esim. -10 %:a, merkitsisi ohjeistuksen mukainen ennuste Q2-Q4’24:lle suunnilleen raporttia edeltäneiden tulosennusteidemme säilyttämistä. Haluammekin kuulla Ponsselta lisää rivien välissä olevan optimismin taustoista.

Melko neutraali kurssireaktio perusteltu

Ponssen tulosvaroitus perjantaina oli jo poistanut osakkeesta suurimman paineen ja annettu 2024-ohjeistus oli Q1-lukujen jälkeen jopa positiivinen yllätys. Q1:n tilauskertymä oli kuitenkin edelleen vaisu ja mielestämme selvempi positiivinen kurssireaktio vaatisi lisäindikaatioita metsäkonemarkkinan kääntymisestä nousuun. Tässä vaiheessa melko neutraali tai lievästi positiivinen kurssireaktio on mielestämme perusteltu.

6 tykkäystä

@Erkki_Vesola on tehnyt yhtiöraportin Ponssesta. :gem: :slight_smile:

Ponssen Q1-luvuissa näkyi liian alhaiseksi jääneen liikevaihdon sekä Brasilian ongelmien vaikutus. On ilmeistä, että Ponsse koskettaa tällä hetkellä metsäkonesyklin pohjaa, mutta korkeahkon nykyarvostuksen sekä muutamien epävarmuustekijöiden vuoksi sijoittajilla ei ole erityistä kiirettä kyytiin.

Rapsasta lainattua:

Ohjeistus Brasilian käänteen varassa Positiivista Ponssen 2024-ohjeistuksessa oli, että aiempia Q2-Q4:n liikevoittoennusteitamme ei tarvinnut heikentää. Paljon riippuu kuitenkin Brasilian tytäryhtiön tuloskäänteen onnistumisesta. Ennustemuutoksemme 2025-2026:lle ovat vähäisiä.


EDIT:

Tässä on vielä kommentit.

6 tykkäystä

Ponssen toimintamallimuutos ja siihen liittyvät muutosneuvottelut päätyivät Suomessa 21 ja Suomen ulkopuolella noin 40 työsuhteen päättymiseen. Aiemmin muutosten ennakoitiin johtavan yhtiössä yhteensä 120–140 työpaikan vähenemiseen, josta Suomeen arvioitiin kohdistuvan 50–60 vähennystä. Irtisanomisten määrä jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi, kun toimintamallin muutoksessa avautuneisiin uusiin työtehtäviin sijoittui kymmeniä yhtiön työntekijöitä.

Optimisti tulkitsisi tämän varovaisen positiivisena signaalina, Ponsse ilmeisesti uskoo ettei suurempaan ole tarvetta nykyisen näkymän suhteen.

10 tykkäystä

Ite ei pääse lukemaan

Onko sulta @Erkki_Vesola tulossa uutta laajaa raporttia Ponsselta?

Sellu ja kartonkimarkkinassahan on raportoitu pienoista piristymistä, mutta sahoilla on yhä hiljaista ja odotukset markkinan piristymisestä on kaiketi ensi vuoden puolella. Minkälaisella aikataulutuksella aiemmissa sykleissä metsäkoneyrittäjien investoinnit kalustoon on alkaneet näkyä markkinan piristymisen myötä?

Deerehän julkaisi John Deere - SEC Filings viimeisimmän rapsansa hiljattain, ja forestryn näkymissä - 5-10% laskua tämän vuoden odotuksissa, mikä luultavasti saman suuntainen Ponssen ohjeistuksen kanssa.

2 tykkäystä

Oliko kenelläkään tietoa, miten Ponsse aikoo ratkaista

A) autonomiset metsäkoneet?
B) sähköiset metsäkoneet, tämä näyttää olevan jo työn alla: Teknologiakonsepti Ponsse EV1 (2019), mutta milloin myytäväksi tuotteeksi?

Jos vaihtoehtodot A kohdan osalta vielä pöydällä, niin tässä yksi vinkki potentiaalisesta partnerista, jolla näyttäisi olevan kaikki tarvittava teknologia autonomiselle laitteelle, oli sitten kyse autosta tai muusta laitteesta. Ajatus voi hämmästyttää, koska kyseessähän on vain sähköautovalmistaja :slight_smile:

Ponssellahan on useampi pilotti jo eukalyptus plantaaseilla meneillään kuskittomaan ajamiseen liittyen, ja hyviä tuloksia sieltä on tullutkin.

Siellä se on huomattavasti helpompaa toteuttaa. Tutkimusta toteutetaan toki täälläkin tällä hetkellä eri yhteistyötahojen kanssa, mutta ne liittyvät lähinnä kuskia avittavaan teknologiaan sekä laserkeiladatan keruuseen.

6 tykkäystä

Moro AndyMarc, pahoitteluni myöhäisestä vastauksesta. Valitettavasti en voi ottaa kantaa Ponssen uuden laajan raportin aikatauluun, mutta kyllä se sieltä vielä tulee. Toinen kysymyksesi metsäkonemarkkinan sykleistä vs. suhdanteet on ainakin globaalisti turhan lavea ja merkitysellisen tiedon hankkiminen on haastavaa. Pienenä täkynä laitan oheen Suomen metsäkonemarkkinan historialliset volyymit suhteutettuna kotimaan rakentamisen volyymi-indeksiin. Rakentaminen ja muu puutuoteteollisuus vastaa kuitenkin noin 2/3:sta raakapuun kysyntää ja kuitupuu lopusta. Graafista (lähteenä Metsätrans ja Tilastokeskus) ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä kysyntään on vaikuttanut kohtuullinen määrä erilaisia shokkeja kuten finanssikriisi vuoteen 2009 ja covid vuosiin 2020-2021. Sellainen tulkinta on tietenkin mahdollinen, että metsäkonemarkkina ottaa etunojaa rakentamiseen (kuten 2010-luvun puolivälissä), mutta vuoden 2023 kotimaisen metsäkonemarkkinan hyppäyksessä oli myös koronapatouman purkua. Integriteettisyistä en voi keskustelupalstalla lähteä ottamaan kantaa näkemyksiimme tulevasta muuten kuin viittaamalla viimeisimpään Ponsse-kommenttiimme. Terv. Eki

8 tykkäystä

@Erkki_Vesola veikkaan että 2022 metsäkonekysynnän nousuun vaikuttaa vahvasti myös se että venäläisen puun tuonti Suomeen romahti ja hakkuita piti lisätä mm. kotimaassa.

1 tykkäys

Ponsse on tällä hetkellä aika mielenkiinoisessa tilanteessa, kun vertaa finanssikriisin aikaiseen tilanteeseen. Oma pääoman määrä on kasvanut vuosien varrella huomattavasti, mutta nettovelkaantumisaste on huomattavasti parempi kuin noihin aikoihin.

Kannattavuus on kyykännyt samalla tavoin kuin finanssikriisissä. Tuolloin paluu kannattavaan liiketoimintaan palautui aika nopeasti ja siitä lähtien tappioita ei olla tehty.

ROE on ollu jo pitkään laskussa. On kuitenkin muistettava oma pääoman huomattava kasvu vuosien aikana, jolloin muutokset ROE:ssa ovat pienempiä.

P/B-tunnusluvulla mitattuna hinnoittelu on lähes alimmalla tasolla. Nousupotentiaalia alkaa jo olemaan mukavasti, jos osake palaa normaalimmalle viime vuosien tasolle. Suurempi oma pääoman määrä voisi toki mahdollistaa hinnoittelun jonkin verran alemmas.

Liikevaihtoon suhteutettuna hinnoittelu on kuitenkin lähempänä keskiarvoa. Voisi karkeasti arvioida, että osakkeen hinta voisi muuttua luokkaa 50% suuntaan tai toiseen.

15 tykkäystä

Ei liity aiheeseen, mutta @Ripelein mistä löysit näin hienoja kuvaajia? :slight_smile:

Edit. Kiitos paljon vastauksesta :slight_smile: @Ripelein

1 tykkäys

Olen rakennellut uutta kvantitatiivisiin menetelmiin liittyvää sivustoa osoitteeseen sawor.pythonanywhere.com. Lisäilen sinne nyt viellä aikaisempaa aineistoani reilusta paristakymmenestä yhtiöstä ennen suurempaa jatkokehitystä.

8 tykkäystä

[Ponsse Oyj: Ponsse muuttaa segmenttien raportointia | Kauppalehti]

2 tykkäystä
4 tykkäystä
9 tykkäystä

Maksumuurin takana

Jutusta nostona:
"Analyytikot ovat viilannet omia ennusteitaan hieman alaspäin tulosvaroituksen jälkeen, ja kuluvasta vuodesta ennakoidaan heikompaa. Kuitenkin Ponssen tuloksen odotetaan kääntyvän nousuun jo vuonna 2025.

Taloudellisesti yhtiön tilanne on varsin vakaa. Ponssen tase on vahva, kassatilanne on hyvä, nettovelan määrä on pieni ja yhtiön vakavaraisuus on erinomaisella tasolla."

4 tykkäystä