Ponsse - Globaali metsäkoneyhtiö Vieremältä

6 tykkäystä

Mitä näkemyksiä teillä on Ponssen näkymistä; meneekö vielä huonommaksi? Joko kaikki paha on hinnoiteltu? Nythän selluyhtiöt on ainakin alkaneet varovaisesti puhua edes hitusen paremmista näkymistä.

Nythän yhtiön kurssi mörnii melko alamaissa, ja rohkealle pohjaonkijalle voisi olla saumaa tehdä ostoksia. Yleensähän kurssi on jo korkealla kun näkymät ovat paremmat ja kaikille on selvää syklin kääntyminen. Joko aletaan olla noususyklin alussa?

Ponssen taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2024
Ponsse Oyj, tulosjulkistamisajankohdat

Ponssen taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2024

Ponsse Oyj, pörssitiedote, 23.10.2023 klo 16.40

Ponsse Oyj:n taloudelliset raportit vuonna 2024:
20. helmikuuta 2024 - Tilinpäätöstiedote 2023
23. huhtikuuta 2024 - Osavuosikatsaus (Q1), tammi–maaliskuu 2024
13. elokuuta 2024 - Puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2024
22. lokakuuta 2024 - Osavuosikatsaus (Q3), tammi–syyskuu 2024

Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi Vieremällä 9.4.2024. Ponsse Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Vuosikertomus, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023, julkaistaan yhtiön kotisivuilla viikon 11/2024 aikana.

20 päivä tiedetään suunta :sweat_smile:

En ole MT:den tilaaja, mutta MT Metsän kohdalta kaikkien otsikoiden selaaminen antaa kuvan ennemmin nousu-, kuin laskusuunnasta.

Tässä on Ekin ennakkokommentit, kun Ponsse julkaisee tiistaina Q4-rapsansa. :slight_smile:

8 tykkäystä

Kiitoksia Erkille ennakko kommenteista.

Hyvä yhteenveto miltä menneen vuoden tilanne näyttää ennen tarkkoja lukuja.

Muutama nosta erkiltä ja omia veistelyitä

Erkki:
Liikevaihtokin laskussa, mutta markkinaosuus on pidetty

Ennusteemme Ponssen Q4-liikevaihdon muutokseksi (-17 % v/v) heijastaa Q1–Q3’23:n heikentynyttä tilauskertymää (-14 % v/v). Ponssella Q3:n lopussa olleessa 278 MEUR:n tilauskannassa (-24 % v/v) on kuitenkin vielä riittänyt toimitettavaa.

Ilman mahdollisia valuuttakurssikirjauksia Ponssen nettorahoituskulut ovat pienet. Yhtiön konserniveroaste heiluu kvartaalien välillä voimakkaasti ja sen ennustettavuus on melko huono. Olemme olettaneet konsernin vuoden 2023 veroasteeksi 22 % (2022 tot. 21 %). Uskomme Ponssen säilyttävän osingon edellisvuoden 0,60 euron tasolla. Tämä merkitsisi 48 %:n jakosuhdetta ja melko vaatimatonta 2,7 %:n tuottoa.

Selvää nousuvaraa ei ole vielä tarjolla

Nykyennusteillamme Ponssen osake on edelleen melko täyteen hinnoiteltu. Riskikorjattu tuotto jää pääsääntöisesti alle tuottovaatimuksen vuoden 2024 ennusteilla. P/E- ja EV/EBIT-kertoimilla osake on arvostettu verrokkien mediaanin molemmille puolille. Myöskään historiallisessa tarkastelussa osakkeen arvostuskertoimet eivät ole erityisen alhaisia, etenkin kun huomioidaan vuoden 2022 alussa käynnistynyt korkojen ja siten tuottovaatimuksen nousu.

Veistelyt:
Mielestäni ei vielä ole paras ostohetki takana vaan tulossa. :speak_no_evil:
Omassa salkussa ei nyt ole (osto-ohjelmaa ei vielä aloitettu)
Velkaantuneisuusaste Q3: 21.8%
Oma pääoma/osake Q3: 11,47€
Oma veikkaus oli syksyllä 2023 että vauhtia käydään hakemassa jopa 15€ / osake pörssissä. Saapa nähdä mitä kevät 2024 näyttää. :thinking:

3 tykkäystä

Ekin ennusteisiin verrattuna:

  • Liikevaihto yli (242,8 vs 186M€)
  • Liikevoitto osui (13,8M€ vs 13,3M€, mutta prosenttina ali liikevaihdon ollessa odotettua korkeampi)
  • Osinko alle (0,55 vs 0,6)
  • Tilauskertymä Q4 yli (194 vs 176M€)

Ohjeistus odotuksiin nähden pehmeähkö, Inderes odotti ohjeistusta kasvavasta tuloksesta vuodelle 2024, mutta…

Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 samalla tasolla kuin liikevoitto vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).

Tehostamista pukkaa myös

Ponsse on julkaissut 20.2.2024 tiedotteen, jossa se kertoo suunnittelevansa toimintamallinsa uudistamista globaalisti vahvistamaan pitkän aikavälin kilpailukykyä, kannattavuutta ja entistä parempaa asiakaspalvelua. Muutosten suunnittelua ja toteutusta vie eteenpäin konsernin johtoryhmä. Vaikutukset kohdistuisivat globaalisti organisaatioomme ja mahdolliset paikalliset neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa käydään maissa jokaisen maan lainsäädännön mukaisesti. Suunnitellun toimintamallin toteutuessa muutokset astuisivat voimaan kesäkuun 2024 alussa. Alustavien ennusteiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa noin 10 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin täysimääräisesti vuodesta 2026 alkaen. Alustavien arvioiden mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat johtaa maailmanlaajuisesti noin 120-140 työpaikan vähentymiseen.

14 tykkäystä

Ekin kommentit Ponssen Q4-tuloksesta. :slight_smile:

Ponssen Q4-tilauskertymä ja etenkin liikevaihto ylittivät ennusteemme. Toisaalta liikevoittomarginaali jäi selvästi odotuksestamme ja nettorahoituskulut ylittivät ennusteemme reippaasti. 2024-ohjeistus jä vaisuksi ja yhtiö on lanseeraamassa uutta toimintamallia tehokkuuden parantamiseksi. Kurssireaktio lienee neutraalista negatiiviseen.

6 tykkäystä

Eki on tehnyt uuden yhtiöraportin Ponssesta. :slight_smile:

Ponssen Q4-tilauskertymä ja liikevaihto ylittivät ennusteemme, mutta lukuisat ei-jatkuvat kuluerät rasittivat tulosta ja EPS jäi reilusti odotuksistamme. 2024-ohjeistus oli vaisu ja vuosien 2024-2025 kannattavuusennusteitamme on leikattu selvästi.

image


EDIT:

Tässä on vielä kommentit.

5 tykkäystä

Yhtiökokous ollut ja osinkoakin jakavat

Osingonjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 18.4.2024.

6 tykkäystä

Ekin etkoilukommentit, kun Ponsse julkaisee Q1-tuloksensa. :slight_smile:

Ponsse julkistaa Q1-raporttinsa tiistaina 23.4. klo 9. Odotamme liikevaihdon melko selvää laskua vuoden takaisesta ja liikevoittoennusteemme on linjassa koko vuodelle annetun varovaisen tulosohjeistuksen kanssa. Metsäkoneiden vuoden 2024 kysyntänäkymät ovat edelleen melko vaisut ja odotamme, että Ponsse uusii 2024-ohjeistuksensa. Osakkeen arvostus on täyteläinen.

3 tykkäystä

Miksi tulos laskisi Q1 tulosjulkaisussa? No lakot voi vaikuttaa koneiden toimituksiin. Viime vuosi oli niin hyvä ja entisellä tilauskannalla on porskuteltu vielä alkuvuosi. Tilaukset on varmaan laskeneet, mutta kysyntä paineitta on ja ostajat kolkuttelevat myyjien ovia. Vahvaa tekemistä!

1 tykkäys

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2024
Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 hieman heikompi kuin vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).

Aiemmin julkistettu tulosohjeistus 2024
Ponsse on aiemmin 20.2.2024 julkaistuissa vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa arvioinut tulosnäkymiä vuodelle 2024 seuraavasti: “Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2024 samalla tasolla kuin liikevoitto vuonna 2023 (47,2 miljoonaa euroa).”

Uuden ohjeistuksen perustelut ja ennakkotieto vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta ja kannattavuudesta: Metsäkoneiden kysyntä jatkui heikkona vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi Suomessa toteutuneet työtaistelutoimenpiteet alensivat liikevaihtoa. Liikevaihdon heikon kehityksen seurauksena ja Ponssen tytäryhtiön, Ponsse Latin America Ltda:n kannattavuuden jäädessä selkeästi odotuksista, ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen (EBIT) ennakoidaan jäävän merkittävästi vertailukaudesta.

9 tykkäystä

Auts.

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024
Tammi-maaliskuu:

  • Liikevaihto oli 169,7 (201,7) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 1,2 (16,6) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 0,7 (8,2)
  • Tilikauden tulos oli -3,4 (14,0) miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli -0,12 (0,50) euroa
  • Tilauskanta oli 226,0 (336,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa
13 tykkäystä

Erkin kommentit

Ohjeistus loppuvuodelle ei kovinkaan huono

Perjantaina kerrotun mukaisesti Ponsse ohjeistaa 2024:n euromääräisen liikevoiton olevan hieman heikompi kuin vuonna 2023. Jos ”hieman heikompi” tarkoittaisi esim. -10 %:a, merkitsisi ohjeistuksen mukainen ennuste Q2-Q4’24:lle suunnilleen raporttia edeltäneiden tulosennusteidemme säilyttämistä. Haluammekin kuulla Ponsselta lisää rivien välissä olevan optimismin taustoista.

Melko neutraali kurssireaktio perusteltu

Ponssen tulosvaroitus perjantaina oli jo poistanut osakkeesta suurimman paineen ja annettu 2024-ohjeistus oli Q1-lukujen jälkeen jopa positiivinen yllätys. Q1:n tilauskertymä oli kuitenkin edelleen vaisu ja mielestämme selvempi positiivinen kurssireaktio vaatisi lisäindikaatioita metsäkonemarkkinan kääntymisestä nousuun. Tässä vaiheessa melko neutraali tai lievästi positiivinen kurssireaktio on mielestämme perusteltu.

6 tykkäystä

@Erkki_Vesola on tehnyt yhtiöraportin Ponssesta. :gem: :slight_smile:

Ponssen Q1-luvuissa näkyi liian alhaiseksi jääneen liikevaihdon sekä Brasilian ongelmien vaikutus. On ilmeistä, että Ponsse koskettaa tällä hetkellä metsäkonesyklin pohjaa, mutta korkeahkon nykyarvostuksen sekä muutamien epävarmuustekijöiden vuoksi sijoittajilla ei ole erityistä kiirettä kyytiin.

Rapsasta lainattua:

Ohjeistus Brasilian käänteen varassa Positiivista Ponssen 2024-ohjeistuksessa oli, että aiempia Q2-Q4:n liikevoittoennusteitamme ei tarvinnut heikentää. Paljon riippuu kuitenkin Brasilian tytäryhtiön tuloskäänteen onnistumisesta. Ennustemuutoksemme 2025-2026:lle ovat vähäisiä.


EDIT:

Tässä on vielä kommentit.

6 tykkäystä

Ponssen toimintamallimuutos ja siihen liittyvät muutosneuvottelut päätyivät Suomessa 21 ja Suomen ulkopuolella noin 40 työsuhteen päättymiseen. Aiemmin muutosten ennakoitiin johtavan yhtiössä yhteensä 120–140 työpaikan vähenemiseen, josta Suomeen arvioitiin kohdistuvan 50–60 vähennystä. Irtisanomisten määrä jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi, kun toimintamallin muutoksessa avautuneisiin uusiin työtehtäviin sijoittui kymmeniä yhtiön työntekijöitä.

Optimisti tulkitsisi tämän varovaisen positiivisena signaalina, Ponsse ilmeisesti uskoo ettei suurempaan ole tarvetta nykyisen näkymän suhteen.

10 tykkäystä

Ite ei pääse lukemaan

Onko sulta @Erkki_Vesola tulossa uutta laajaa raporttia Ponsselta?

Sellu ja kartonkimarkkinassahan on raportoitu pienoista piristymistä, mutta sahoilla on yhä hiljaista ja odotukset markkinan piristymisestä on kaiketi ensi vuoden puolella. Minkälaisella aikataulutuksella aiemmissa sykleissä metsäkoneyrittäjien investoinnit kalustoon on alkaneet näkyä markkinan piristymisen myötä?

Deerehän julkaisi John Deere - SEC Filings viimeisimmän rapsansa hiljattain, ja forestryn näkymissä - 5-10% laskua tämän vuoden odotuksissa, mikä luultavasti saman suuntainen Ponssen ohjeistuksen kanssa.

2 tykkäystä

Oliko kenelläkään tietoa, miten Ponsse aikoo ratkaista

A) autonomiset metsäkoneet?
B) sähköiset metsäkoneet, tämä näyttää olevan jo työn alla: Teknologiakonsepti Ponsse EV1 (2019), mutta milloin myytäväksi tuotteeksi?

Jos vaihtoehtodot A kohdan osalta vielä pöydällä, niin tässä yksi vinkki potentiaalisesta partnerista, jolla näyttäisi olevan kaikki tarvittava teknologia autonomiselle laitteelle, oli sitten kyse autosta tai muusta laitteesta. Ajatus voi hämmästyttää, koska kyseessähän on vain sähköautovalmistaja :slight_smile: