Osakesijoittaminen

QPR Software – yritysohjelmistojen epäseksikäs konkari

Foorumin haun perusteella ohjelmistoalan QPR Software ei ole kirvoittanut ketjua saati mainittavasti kommentteja. Johtuisiko Inderes-seurannan puutteesta. Joten kirjoitan pitkähkön alustuksen ja yritystä pidempään seuraavat saavat täydentää ja opponoida.

Peruskaura

Inderesin QPR-raportti (linkki: https://www.inderes.fi/fi/arvostus-linjassa-kasvupotentiaaliin) on jo vanhahko: seuranta loppui vuonna 2015 tavoitehinnalla 1,65 euroa. Muita yhtiöitä seuraavia analyytikoita ei QPR:n mukaan ole, joten sijoittajalle ei ole tarjolla peesiapua. Osakehinta on tätä kirjoittaessa n. 2 euroa.

Iästään huolimatta Inderesin rapsa ei ole perusytimeltään vanhentunut ja perusasioita kertaaville suosittelen sen läpikäyntiä. QPR:n yritysohjelmistojen portfoliolla on pitkä elinkaari. Yritän välttää Inderesin rapsan turhaa toistoa ja tehdä päivitys viiden vuoden takaiseen tilanteeseen.

Hieman numerojumppaa. Liikevaihto on pysynyt lähes samana viime vuosina (10 milj. eur) ja tulos pyörinyt pikku plussan ja miinuksen välillä. Osinkoa (3 centtiä) yritys maksoi viimeksi 2018. Omavaraisuusaste on 51% ja tase on minun silmääni kurantti.

Viime vuosien suurin muutos on koventunut hintakilpailu yritysohjelmistoja tekevän QPR:n leipälajituotteissa, mallinnus- ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmistoissa. Yritys arvioi kyseisten tuotteiden ”markkinan olevan kypsässä vaiheessa”, joka kääntyy selkosuomeksi kiristyväksi kilpailu- ja hinnoitteluasemaksi. Ne toimivat vakiintuneina lypsylehminä, vailla iso kasvua. Yritys näkee kasvuvaraa olevan vielä kehittyvien markkinoiden suunnalla.

Sijoittaja nieleskelee tässä kohtaa: miksi kiinnostua yrityksestä, jonka päätuotteet ovat hintapuristuksessa ja marginaaleihin kohdistuu painetta? Strategiasta käy ilmi mihin hevoseen yritys panostaa isosti: prosessilouhintaan.

Keskityn kirjoituksessani jatkossa vain prosessilouhintaan, koska se on minusta merkittävin viimeisen viiden vuoden aikana muuttunut asia yrityksen toiminnassa.

(Huom - QPR käyttää prosessilouhinnan ohella termiä prosessianalyysliiketoiminta, mutten saa lausutuksi sitä oikein edes selvin päin. Siksi se on tekstissäni sama kuin prosessilouhinta.)

Kasvu yhden kortin varassa?

Prosessilouhinnassa yritysten ohjelmistojen tuottamasta lokitiedosta yritetään tunnistaa erilaisia polkuja ja tapahtumia, joista käyvät hyvässä lykyssä ilmi mahdolliset tyhjäkäyntikohdat ja variaatiot.

Perinteisesti prosesseja on analysoitu haastatteluin ja manuaalisesti mallintaen. Se on raskaampi tapa ja ymmärrettävästi vaivalloinen toistettava, jos halutaan seurata tilanteen kehitystä säännöllisesti. Myyntivaltteja ovat toistettavuus ja selkeä numeromuotoinen tieto ja graafinen esitystapa eri prosessipolkujen kulusta.

QPR:n arvion mukaan prosessilouhinnan markkina on ”alkuvaiheessa ja kasvaa nopeasti”, kasvaen kooltaan vuoteen 2023 mennessä miljardiin euroon.

*Tavoittelemme keskimäärin 15-20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa.
Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessianalyysiliiketoiminnassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua. Tavoitteemme on saada merkittävä markkinaosuus tästä nopeasti kasvavasta markkinasta.”
(Lähde: QPR:n kotisivut.)

Tällä hetkellä yritys ei kerro prosessianalyysiliiketoimintansa kokoa. Jotain viitettä liiketoiminnan toistaiseksi pienestä koosta antaa lause vuoden 2019 Q4-raportista:

  • Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihto kasvoi 49 %, mutta konsernin liikevaihto laski 5% mallinnusohjelmistojen ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmiston liikevaihdon laskun vuoksi.

Prosessilouhinnan ripeästi kasvanut myynti ei riittänyt kuitenkaan kompensoimaan lypsylehmäosaston hidastuvaa myyntiä. Myynti voi tapahtua SaaS-toimituksina, jolloin sopimusten tuoma liikevaihto kumuloituu vähitellen isojen kertakirjausten sijaan. Voi myös olla, ettei ohjelmiston käyttöönotossa lähes pakosti tarvittavaa konsultointia lasketa mukaan varsinaiseen ohjelmistomyyntiin. Kokonaiskuva on siis hieman hämärä.

Joka tapauksessa alkumetreillä ollaan, vaikka prosessilouhinta ei tekoälyn lailla ole millään tapaa uusi keksintö. Jäljet johtavat jo 1990-luvun alkuvuosiin.

Kilpailijat

Prosessilouhinta on saanut ohjelmistorobotiikan kaltaista pöhinää aikaan ja pääomasijoittajat ja yrityskaupat ovat aktivoituneet kuluneen vuoden aikana. Toisin kuin muu IT-ala, prosessilouhinnan kärki tulee Euroopasta. Celonis (Saksa), ProcessGold (nyk. UIPathin osa), Software AG (Saksa) ja meikäläinen QPR muun muassa. Kaikkiaan markkinoilla arvioidaan olevan yli 30 toimijaa. En pysty tai yritä kattaa näistä kuin muutaman ja senkin lyhyillä arvioilla.

Celonis arvioidaan alan suurimmaksi ja sen liikevaihto on n. 150 milj. euron luokassa. Kertomansa mukaan yrityksen liikevaihto kasvaisi kolmenumeroisin luvuin. Series C -rahoitusta irtosi viime syksynä 290 miljoonaa USD, joten lisäkasvu sai paukkuja. Arvioni mukaan kentän vahvin toimija vaikuttavilla enterprise-referensseillä.

Software AG on saksalaisen ohjelmistobisneksen veteraani ja prosessilouhinta (ARIS) yksi osa liiketoimintaa ja sen liikevaihto olisi n. 100 miljoonaa euroa. QPR:n tavoin yksi alan veteraaneja.

ProcessGold päätyi osaksi ohjelmistorobotiikan kärkifirmaa UIPathia. Yritys ei ollut liikevaihdoltaan alan kärkeä, mutta UIPathin osana kasvu nopeutuu. Kahden pöhinäsanan – RPA:n ja prosessilouhinnan – naittaminen on hyvä kombo ristiinmyynnin osalta.

QPR:n kärkialueita näyttäisi olevan ”order-to-cash”- ja ”purchase-to-pay”-prosessit, jotka ovat perinteisiä prosessilouhinnan kohteita. SAP ja vastaavat de facto -asemassa olevat talousohjelmistot tekevät mahdolliseksi tapahtumatietojen nopean keräämisen suht’ standardilla tavalla. Kun pluginit on kerran tehty, niillä pääsee pitkälle. Nämä ovat edelleen päteviä toteutuskohteita ja tuovat myyntiä jatkossakin, mutta vaatimustaso kasvaa, kun prosessilouhintaa sovelletaan uusille kohdealueille.

Lisäksi on olemassa useita open source -ohjelmistoja, mutta näiden tuotteistus ja käyttöliittymät soveltuvat lyhyen testini mukaan tilastomatematiikan ystäville tai muuten koodaushenkisille ihmisille.

Oma kokemukseni

Tiedän, pelkkä raporttien ja Inderesin siteeraaminen on tylsää. Joten jotain omakohtaista. Itse kiinnostuin yrityksestä työni kautta, joka kytkeytyy löyhästi prosessityöhön. Käytin kokeiluluonteisesti QPR:n prosessianalyysityökalua ajatuksena löytää ohjelmistoista toistuvia työkulkuja ja siten ohjelmistorobotiikkaan mahdollisesti soveltuvia prosessipätkiä.

Ohjelmisto vaikutti hyödylliseltä ja prosessien analysointi sujui paremmin kuin odotin. Kokeneena jääränä softafirmojen hehkutuksiin suhtautuu jo kriittisesti. Isojen datamassojen käsittely käyttöliittymällä voisi olla jouhevampaa, mutta itse käyttöliittymä on selkeä ja looginen tajuta. Hyvä myyntivaltti yritysten johdon suuntaan.

Oma arvioni on, että suorituskykyä on helpompi parantaa kuin käyttöliittymää. Ohjelmisto oli selainkäyttöinen ja saatavilla myös Amazonin pilvestä lokaalin asennuksen osalta.

Lopputulema…mutta mahtaako sulla saldo riittää?

Tässä kohtaa on reilua tunnustaa etten tiedä QPR:n strategiaa prosessilouhinnan saralla – haluaako se olla yleismies Jantunen vai erikoistua alalla tiettyihin sektoreihin. Oletan, että pysytään yleismies Jantusena ja hamutaan palasia koko prosessilouhinta-alan paisuvasta kakusta.

Tuotteessa ei ole vikaa – sillä pärjää kyllä. Markkina kasvaa ja QPR lohkoo siitä oman siivunsa, mutta sijoittajaa kiinnostaa kuinka paljon ja millä hinnalla. Muistutuksena, tästä on kiinni koko yrityksen kasvupotentiaali ja siten hintakehitys lähivuosien aikana!

Niin kovasti kuin haluaisinkin uskoa QPR:n mahdollisuuksiin saada haluttu ”merkittävä osuus” prosessilouhinnan markkinoista, on vaikea nähdä sen resursseilla olevan mahdollisuuksia pärjätä Celoniksen, UIPathin ja Software AG:n kaltaisten yritysten resursseille ja etenkin myyntivoimalle.

Nähdäkseni yrityksen tulisi satsata kasvuun merkittävästi kovemmin. Talous antaa myöten kasvattaa markkinaosuutta ja rahoittaa näyttöjen jälkeen uusilla sijoittajakierroksilla lisäkasvua. Prosessilouhinnan ohjelmisto vaatii tuekseen konsulttiosaamista ja verkoston etupainotteinen kasvatus vaatii satsauksia.

Yksi potentiaalinen case on QPR:n myynti suuremman yrityksen osaksi. Portfolio on mielenkiintoinen ja voisi täydentää ohjelmistorobotiikan toimijoiden paletin UiPathin osoittamalla tavalla. QPR:n nykyinen hintalappu ei ole este hankinnalle. Tämän kortin varaan sijoituspäätöstä on kuitenkin vaikea tehdä.

Ed: kirjoitusvirheiden korjauksia

20 tykkäystä

Kiitos hyvästä yhteenvedosta ja avauksesta @In_Der_Esche!

Olen itse seurannut QPR:n taivalta jo n. viisi vuotta lähipiirini kautta. Firmassa on töissä niin avopuoliso, pikkuveli kuin aktiivinen golf-kaverikin, joten pysyn hyvin kärryillä siitä miten firmalla kulloinkin menee. Viime kuukausien aikana pöhinä on ollut hyvää ja porukka on (muun IT-alan tavoin) ollut 100%:sti etänä. Uusia asiakkaita tulee ja menee, mutta isompaa kiirettä ei mielestäni ole nähtävissä.

Sijoitusmielessä tein yhden veivin QPR:llä muutama vuosi sitten: ostin 1,5€ tasoilta muutamien kilpailutusvoittojen innoittamana, ja myin muutama kuukausi (ja pari osaria) myöhemmin vajaalla 2€:lla. Tämän jälkeen en ole palannut omistajaksi, koska numeroiden valossa tapaus ei ole järin houkutteleva. Kuten @In_Der_Esche toi hyvin esiin, liikevaihto on pysynyt samalla tasolla viime vuodet, ja tulos heilunut nollan molemmin puolin. Puhetta myynnin panostuksista ja markkinaosuuden kasvattamisesta on ollut jo pari vuotta, mutta se ei ole vielä realisoitunut juurikaan numeroiden tai tiedotteiden valossa. Yritysostokortti olisi omalla kohdalla se ainoa syy omistaa QPR:ää juuri nyt, mutten kuitenkaan usko tuotteiden olevan aivan niin ylivoimaisia, eikä asiakkuudetkaan ole niin arvokkaita, että niistä kannattaisi maksaa isoa preemiota.

Lopuksi vinkki kaikille kiinnostuneille: firma tiedottaa kiitettävän aktiivisesti, ja laittaa lehdistötiedotteen kaikista yli 100k€:n kaupoista (pörssitiedotteen raja taitaa edelleen olla 200k€). Näiden avulla voi jokainen päivystää sitä oikeaa ostohetkeä.

10 tykkäystä

Kiitokset! Olen samaa mieltä kanssasi suhteellisen kovista puheista mutta pienestä kasasta villoja.

Euroopan osalta (Britannia, Ranska) on luvattu tänä vuonna kasvattaa myynnin kasvupanostuksia, mutta liiketuloksen ei ole ennakoitu painuvan voimakkaasti tappiolle, mikä viittaisi maltillisiin kasvupyrkimyksiin. Benelux-maissa on vahvoja paikallisia toimijoita ja Saksassa Celonis & Software AG ovat kotikentällään vahvoja, joten Ranska/UK-akselilla voi olla paremmin kakkua jaettavaksi.

Harmi sinänsä. Kun kävi kilpailijoiden sivuja läpi niin näki, millaisen kasvumahdollisuuden QPR ja suomalainen ohjelmistoala on menettämässä. Toivon olevani väärässä, mutta takavuosien juoksijoiden tavoin “hyvissä tarkkailuasemissa” ei kannata olla liian kauaa kisan ratkaisuhetkillä.

2 tykkäystä