Osakesijoittaminen

QPR Software – yritysohjelmistojen epäseksikäs konkari

Foorumin haun perusteella ohjelmistoalan QPR Software ei ole kirvoittanut ketjua saati mainittavasti kommentteja. Johtuisiko Inderes-seurannan puutteesta. Joten kirjoitan pitkähkön alustuksen ja yritystä pidempään seuraavat saavat täydentää ja opponoida.

Peruskaura

Inderesin QPR-raportti (linkki: https://www.inderes.fi/fi/arvostus-linjassa-kasvupotentiaaliin) on jo vanhahko: seuranta loppui vuonna 2015 tavoitehinnalla 1,65 euroa. Muita yhtiöitä seuraavia analyytikoita ei QPR:n mukaan ole, joten sijoittajalle ei ole tarjolla peesiapua. Osakehinta on tätä kirjoittaessa n. 2 euroa.

Iästään huolimatta Inderesin rapsa ei ole perusytimeltään vanhentunut ja perusasioita kertaaville suosittelen sen läpikäyntiä. QPR:n yritysohjelmistojen portfoliolla on pitkä elinkaari. Yritän välttää Inderesin rapsan turhaa toistoa ja tehdä päivitys viiden vuoden takaiseen tilanteeseen.

Hieman numerojumppaa. Liikevaihto on pysynyt lähes samana viime vuosina (10 milj. eur) ja tulos pyörinyt pikku plussan ja miinuksen välillä. Osinkoa (3 centtiä) yritys maksoi viimeksi 2018. Omavaraisuusaste on 51% ja tase on minun silmääni kurantti.

Viime vuosien suurin muutos on koventunut hintakilpailu yritysohjelmistoja tekevän QPR:n leipälajituotteissa, mallinnus- ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmistoissa. Yritys arvioi kyseisten tuotteiden ”markkinan olevan kypsässä vaiheessa”, joka kääntyy selkosuomeksi kiristyväksi kilpailu- ja hinnoitteluasemaksi. Ne toimivat vakiintuneina lypsylehminä, vailla iso kasvua. Yritys näkee kasvuvaraa olevan vielä kehittyvien markkinoiden suunnalla.

Sijoittaja nieleskelee tässä kohtaa: miksi kiinnostua yrityksestä, jonka päätuotteet ovat hintapuristuksessa ja marginaaleihin kohdistuu painetta? Strategiasta käy ilmi mihin hevoseen yritys panostaa isosti: prosessilouhintaan.

Keskityn kirjoituksessani jatkossa vain prosessilouhintaan, koska se on minusta merkittävin viimeisen viiden vuoden aikana muuttunut asia yrityksen toiminnassa.

(Huom - QPR käyttää prosessilouhinnan ohella termiä prosessianalyysliiketoiminta, mutten saa lausutuksi sitä oikein edes selvin päin. Siksi se on tekstissäni sama kuin prosessilouhinta.)

Kasvu yhden kortin varassa?

Prosessilouhinnassa yritysten ohjelmistojen tuottamasta lokitiedosta yritetään tunnistaa erilaisia polkuja ja tapahtumia, joista käyvät hyvässä lykyssä ilmi mahdolliset tyhjäkäyntikohdat ja variaatiot.

Perinteisesti prosesseja on analysoitu haastatteluin ja manuaalisesti mallintaen. Se on raskaampi tapa ja ymmärrettävästi vaivalloinen toistettava, jos halutaan seurata tilanteen kehitystä säännöllisesti. Myyntivaltteja ovat toistettavuus ja selkeä numeromuotoinen tieto ja graafinen esitystapa eri prosessipolkujen kulusta.

QPR:n arvion mukaan prosessilouhinnan markkina on ”alkuvaiheessa ja kasvaa nopeasti”, kasvaen kooltaan vuoteen 2023 mennessä miljardiin euroon.

*Tavoittelemme keskimäärin 15-20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa.
Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessianalyysiliiketoiminnassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua. Tavoitteemme on saada merkittävä markkinaosuus tästä nopeasti kasvavasta markkinasta.”
(Lähde: QPR:n kotisivut.)

Tällä hetkellä yritys ei kerro prosessianalyysiliiketoimintansa kokoa. Jotain viitettä liiketoiminnan toistaiseksi pienestä koosta antaa lause vuoden 2019 Q4-raportista:

  • Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihto kasvoi 49 %, mutta konsernin liikevaihto laski 5% mallinnusohjelmistojen ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmiston liikevaihdon laskun vuoksi.

Prosessilouhinnan ripeästi kasvanut myynti ei riittänyt kuitenkaan kompensoimaan lypsylehmäosaston hidastuvaa myyntiä. Myynti voi tapahtua SaaS-toimituksina, jolloin sopimusten tuoma liikevaihto kumuloituu vähitellen isojen kertakirjausten sijaan. Voi myös olla, ettei ohjelmiston käyttöönotossa lähes pakosti tarvittavaa konsultointia lasketa mukaan varsinaiseen ohjelmistomyyntiin. Kokonaiskuva on siis hieman hämärä.

Joka tapauksessa alkumetreillä ollaan, vaikka prosessilouhinta ei tekoälyn lailla ole millään tapaa uusi keksintö. Jäljet johtavat jo 1990-luvun alkuvuosiin.

Kilpailijat

Prosessilouhinta on saanut ohjelmistorobotiikan kaltaista pöhinää aikaan ja pääomasijoittajat ja yrityskaupat ovat aktivoituneet kuluneen vuoden aikana. Toisin kuin muu IT-ala, prosessilouhinnan kärki tulee Euroopasta. Celonis (Saksa), ProcessGold (nyk. UIPathin osa), Software AG (Saksa) ja meikäläinen QPR muun muassa. Kaikkiaan markkinoilla arvioidaan olevan yli 30 toimijaa. En pysty tai yritä kattaa näistä kuin muutaman ja senkin lyhyillä arvioilla.

Celonis arvioidaan alan suurimmaksi ja sen liikevaihto on n. 150 milj. euron luokassa. Kertomansa mukaan yrityksen liikevaihto kasvaisi kolmenumeroisin luvuin. Series C -rahoitusta irtosi viime syksynä 290 miljoonaa USD, joten lisäkasvu sai paukkuja. Arvioni mukaan kentän vahvin toimija vaikuttavilla enterprise-referensseillä.

Software AG on saksalaisen ohjelmistobisneksen veteraani ja prosessilouhinta (ARIS) yksi osa liiketoimintaa ja sen liikevaihto olisi n. 100 miljoonaa euroa. QPR:n tavoin yksi alan veteraaneja.

ProcessGold päätyi osaksi ohjelmistorobotiikan kärkifirmaa UIPathia. Yritys ei ollut liikevaihdoltaan alan kärkeä, mutta UIPathin osana kasvu nopeutuu. Kahden pöhinäsanan – RPA:n ja prosessilouhinnan – naittaminen on hyvä kombo ristiinmyynnin osalta.

QPR:n kärkialueita näyttäisi olevan ”order-to-cash”- ja ”purchase-to-pay”-prosessit, jotka ovat perinteisiä prosessilouhinnan kohteita. SAP ja vastaavat de facto -asemassa olevat talousohjelmistot tekevät mahdolliseksi tapahtumatietojen nopean keräämisen suht’ standardilla tavalla. Kun pluginit on kerran tehty, niillä pääsee pitkälle. Nämä ovat edelleen päteviä toteutuskohteita ja tuovat myyntiä jatkossakin, mutta vaatimustaso kasvaa, kun prosessilouhintaa sovelletaan uusille kohdealueille.

Lisäksi on olemassa useita open source -ohjelmistoja, mutta näiden tuotteistus ja käyttöliittymät soveltuvat lyhyen testini mukaan tilastomatematiikan ystäville tai muuten koodaushenkisille ihmisille.

Oma kokemukseni

Tiedän, pelkkä raporttien ja Inderesin siteeraaminen on tylsää. Joten jotain omakohtaista. Itse kiinnostuin yrityksestä työni kautta, joka kytkeytyy löyhästi prosessityöhön. Käytin kokeiluluonteisesti QPR:n prosessianalyysityökalua ajatuksena löytää ohjelmistoista toistuvia työkulkuja ja siten ohjelmistorobotiikkaan mahdollisesti soveltuvia prosessipätkiä.

Ohjelmisto vaikutti hyödylliseltä ja prosessien analysointi sujui paremmin kuin odotin. Kokeneena jääränä softafirmojen hehkutuksiin suhtautuu jo kriittisesti. Isojen datamassojen käsittely käyttöliittymällä voisi olla jouhevampaa, mutta itse käyttöliittymä on selkeä ja looginen tajuta. Hyvä myyntivaltti yritysten johdon suuntaan.

Oma arvioni on, että suorituskykyä on helpompi parantaa kuin käyttöliittymää. Ohjelmisto oli selainkäyttöinen ja saatavilla myös Amazonin pilvestä lokaalin asennuksen osalta.

Lopputulema…mutta mahtaako sulla saldo riittää?

Tässä kohtaa on reilua tunnustaa etten tiedä QPR:n strategiaa prosessilouhinnan saralla – haluaako se olla yleismies Jantunen vai erikoistua alalla tiettyihin sektoreihin. Oletan, että pysytään yleismies Jantusena ja hamutaan palasia koko prosessilouhinta-alan paisuvasta kakusta.

Tuotteessa ei ole vikaa – sillä pärjää kyllä. Markkina kasvaa ja QPR lohkoo siitä oman siivunsa, mutta sijoittajaa kiinnostaa kuinka paljon ja millä hinnalla. Muistutuksena, tästä on kiinni koko yrityksen kasvupotentiaali ja siten hintakehitys lähivuosien aikana!

Niin kovasti kuin haluaisinkin uskoa QPR:n mahdollisuuksiin saada haluttu ”merkittävä osuus” prosessilouhinnan markkinoista, on vaikea nähdä sen resursseilla olevan mahdollisuuksia pärjätä Celoniksen, UIPathin ja Software AG:n kaltaisten yritysten resursseille ja etenkin myyntivoimalle.

Nähdäkseni yrityksen tulisi satsata kasvuun merkittävästi kovemmin. Talous antaa myöten kasvattaa markkinaosuutta ja rahoittaa näyttöjen jälkeen uusilla sijoittajakierroksilla lisäkasvua. Prosessilouhinnan ohjelmisto vaatii tuekseen konsulttiosaamista ja verkoston etupainotteinen kasvatus vaatii satsauksia.

Yksi potentiaalinen case on QPR:n myynti suuremman yrityksen osaksi. Portfolio on mielenkiintoinen ja voisi täydentää ohjelmistorobotiikan toimijoiden paletin UiPathin osoittamalla tavalla. QPR:n nykyinen hintalappu ei ole este hankinnalle. Tämän kortin varaan sijoituspäätöstä on kuitenkin vaikea tehdä.

Ed: kirjoitusvirheiden korjauksia

21 tykkäystä

Kiitos hyvästä yhteenvedosta ja avauksesta @In_Der_Esche!

Olen itse seurannut QPR:n taivalta jo n. viisi vuotta lähipiirini kautta. Firmassa on töissä niin avopuoliso, pikkuveli kuin aktiivinen golf-kaverikin, joten pysyn hyvin kärryillä siitä miten firmalla kulloinkin menee. Viime kuukausien aikana pöhinä on ollut hyvää ja porukka on (muun IT-alan tavoin) ollut 100%:sti etänä. Uusia asiakkaita tulee ja menee, mutta isompaa kiirettä ei mielestäni ole nähtävissä.

Sijoitusmielessä tein yhden veivin QPR:llä muutama vuosi sitten: ostin 1,5€ tasoilta muutamien kilpailutusvoittojen innoittamana, ja myin muutama kuukausi (ja pari osaria) myöhemmin vajaalla 2€:lla. Tämän jälkeen en ole palannut omistajaksi, koska numeroiden valossa tapaus ei ole järin houkutteleva. Kuten @In_Der_Esche toi hyvin esiin, liikevaihto on pysynyt samalla tasolla viime vuodet, ja tulos heilunut nollan molemmin puolin. Puhetta myynnin panostuksista ja markkinaosuuden kasvattamisesta on ollut jo pari vuotta, mutta se ei ole vielä realisoitunut juurikaan numeroiden tai tiedotteiden valossa. Yritysostokortti olisi omalla kohdalla se ainoa syy omistaa QPR:ää juuri nyt, mutten kuitenkaan usko tuotteiden olevan aivan niin ylivoimaisia, eikä asiakkuudetkaan ole niin arvokkaita, että niistä kannattaisi maksaa isoa preemiota.

Lopuksi vinkki kaikille kiinnostuneille: firma tiedottaa kiitettävän aktiivisesti, ja laittaa lehdistötiedotteen kaikista yli 100k€:n kaupoista (pörssitiedotteen raja taitaa edelleen olla 200k€). Näiden avulla voi jokainen päivystää sitä oikeaa ostohetkeä.

10 tykkäystä

Kiitokset! Olen samaa mieltä kanssasi suhteellisen kovista puheista mutta pienestä kasasta villoja.

Euroopan osalta (Britannia, Ranska) on luvattu tänä vuonna kasvattaa myynnin kasvupanostuksia, mutta liiketuloksen ei ole ennakoitu painuvan voimakkaasti tappiolle, mikä viittaisi maltillisiin kasvupyrkimyksiin. Benelux-maissa on vahvoja paikallisia toimijoita ja Saksassa Celonis & Software AG ovat kotikentällään vahvoja, joten Ranska/UK-akselilla voi olla paremmin kakkua jaettavaksi.

Harmi sinänsä. Kun kävi kilpailijoiden sivuja läpi niin näki, millaisen kasvumahdollisuuden QPR ja suomalainen ohjelmistoala on menettämässä. Toivon olevani väärässä, mutta takavuosien juoksijoiden tavoin “hyvissä tarkkailuasemissa” ei kannata olla liian kauaa kisan ratkaisuhetkillä.

3 tykkäystä

Mitkä näkymät nyt? Omat laput lähtee ± lähtee kiertoon…

Pintapuolisesti QPR:ää seuraavana odotan hieman liikevaihdon tulosvaroitusta loppuvuodelle. Lähi-idän kertaluontoinen 1,3 milj. euuron kauppa (tiedotettu toukokuussa) saattaa tosin rittää ohjeistuksen pitämiseen.

Ohjeistus:

"Perustuen toteutuneeseen alkuvuoden myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR
arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2020 (2019: 9 513 tuhatta euroa).

Liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2020 tappiollinen (2019: -213 tuhatta euroa).

Käyttökatteen arvioidaan olevan positiivinen (2019: 1 036 tuhatta euroa)."

Yhtiö lähti H2:lle ns. takamatkalta. H1:llä kaikki tulosmittarit heikkenivät ja syyksi sanottiin pandemia:

"* Liikevaihto oli 4 830 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2019: 5 033).

  • Liikevaihto laski 4 % toisen vuosineljänneksen heikon ohjelmistolisenssimyynnin vuoksi.
  • Käyttökate 330 tuhatta euroa (650).
  • Liiketulos -339 tuhatta euroa (29).
  • Tulos ennen veroja -342 tuhatta euroa (3).
  • Tulos/osake -0,026 euroa (0,004)."

H1 julkistuksen jälkeen syyskussa yhtiö kävi yt-neuvottelut konsultointiliiketoiminnassa. QPR lomautti 9 henkilöä (kokopv ja osapv) vedoten konsultointiliiketoiminnan väliaikaiseen kysynnän epävarmuuteen.

Epäilen sitä, että yhtiö pystyisi tekemään edellisvuotta paremman liikevaihdon nyt, kun liikevaihdollisesti suurimman segmentin henkilöstöä on lomautettuna. Positiivinen käyttökate saavutettaneen, kun henkilöstökuluja on leikattu, vaikka se lienee heikompi kuin 2019. Samoin uskon, että ohjeistuksen mukainen tappiollinen liiketulos saavutetaan :slightly_smiling_face:

Seuraan vielä sivusta ja katson muuttaako yhtiö ohjeistusta liikevaihdosta. Arvostus on kuitenkin melko korkealla huomioiden, että QPR ei ole ollut vuosiin kasvuyhtiö. Ei tällä näytöllä kiirettä hypätä mukaan.

Omistin viimeksi QPR:ää noin 15 vuotta sitten 2000-luvun alkupuolella :smile:. Jo tuolloin yhtiö tarjosi tasaista liikevaihdon kasvua hyvin maltillisilla prosenteilla. Ei tämä ollut kasvuyhtiö silloinkaan ja ei näytä olevan edelleenkään. Kurssi tosin oli alle euron silloin ja maksoipa yhtiö jopa osinkoa.

1 tykkäys

Samat mietteet - konsulttibisnestä on vaikeampi tehdä etänä ja vaikka koulutustilaisuuksissa etäyhteyksiin on siirrytty yleisesti, ei korona voi olla näkymättä heikompana myyntinä?

Ranskan ja UK:n markkinoille oli palkattu paikallista myyntivoimaa, mutta ne panostukset eivät näy heti viivan alla.

Kilpailijoista Sofware AG:n kimppuun iskivät hiljan hakkerit, jotka pääsivät kiinni yrityksen sisäverkon tietoihin. Jää nähtäväksi koituuko tästä pysyvämpää mainehaittaa.

Sieltähän se tuli. Konsulttitoiminnan lisäksi nyt myös ohjelmistobisnes sakkaa: “QPR arvioi nyt liikevaihdon laskevan edellisvuodesta. Uusien ohjelmistojen myyntisyklit ovat pidentyneet merkittävästi koronaviruspandemian aikana, eivätkä toistaiseksi ole normalisoituneet.”

Kovasti on tullut kauppailmoituksia tässä kuussa. Valitettavasti vain noiden arvoon ei ole tiedotteissa mitään näkymää. Onko tuuli kääntymässä?

Ainakin kesän korvalla QPR korosti sopparia laittamalla otsikkoon “merkittävä”, kun saadun diilin arvo oli 1,3 miljoonaa. Tietämättä missä “merkittävän” raja menee, voinee veikata että joulukuun kauppojen arvon olevan reilusti sen alapuolella. Enintään muutama satatonttunen?

Aiemmin QPR myös nosti esiin, jos toimitus tehdään pilvipalveluna. Nyt en löytänyt tästä viitettä, joten ilmeisesti asennus tehdään on premise -toteutuksena.

Joka tapauksessa positiivinen asia, jos virtuaalinen ovipumppu laulaa ja saavat uusia asiakkaita. Pienistä puroista tuli iso vesivahinko vai mites se meni…

1 tykkäys

Innolla odotan tuloksia tästä. Kuinka monella on tietoa, käytetäänkö KONE:en puolella tätä kyseistä hallintaympäristöä? Tai Wärtsilä, Kamux jne? Hehän hyötyisivät todella paljon tälläisestä ohjelmistoarkkitehtuurista. Myös pienemmät yritykset voisivat hyödyntää tätä ja saada selkeyttä esim juuri kehitykseen, kehityspolkuihin ja hallinnollisempaan arkeen esim juuri korona-aikaan jolloinka esim juuri jotkut lähetykset jne viivästyy.

Itse positioin lähtökohtaisesti QPR:n tuotteiden kohderyhmäksi samat yritykset kuin SAPin tuotteille. Jo sana “enterprise” tuotteen nimessä ohjaa tähän. QPR:n oman kuvauksen mukaan markkinat on muiden paitsi prosessilouhijan osalta kypsässä vaiheessa, joten ison myyntipiikin odotteluun ei minusta ole aihetta.

Ehkä jonain päivänä lainsäädäntö tiukkenee ja tulee lex Vastaamo, joka ainakin ohjaa johdonmukaisempaan ohjelmisto- ja infraomaisuuden hallintaan ja ylläpitoon, mutta aikaa siihen menee. Eikä mikään softa tai sertfiointi estä hutilointia.

Oman kokemukseni mukaan pienemmissä organisaatioissa ei ole voimavaroja satsata arkkitehtuureihin samalla tapaa kuin isoissa yrityksissä tai organisaatioissa. Kyse ei ole pelkästä rahasta vaan 1) osaamisesta ja softa/infraportfolion laajuudesta ja 2) organisaation omasta päätöksestä satsata arkkitehtuurin kehittämiseen. On Pena ja sen Excel, silläkin pääsee johonkin saakka.

Enterprise-tason yrityksissä IT on kokoelma eri vuosikymmenten ja teknologioiden kerrostumia, jonka luonteesta niin IT-arkkitehti kuin IT-johto yrittää pysyä kärryillä. Yllättävä lisenssiauditointi voi tuoda kalliin laskun tai vanhentunut ohjelmisto tietoturvan kannalta lisää hyökkäyspintaa. Yrityskaupat ja teknologioiden evoluutio pitävät maiseman jatkuvassa muutoksessa.

Pelkkä softa ei muuta asioita paremmaksi, kuten useasti kuullaan. Muutos on omaksuttava laajemmin. Klassinen “johdon tuki” tarvitaan tässäkin, kun IT-arkkitehti kamppailee kaaosta ja varjo-IT:tä vastaan arkkitehtuurilla ja jonkinlaisilla prosesseilla.

2 tykkäystä

Olen toiminut sw-arkkitehtuurin lisäksi yritys-/IT-arkkitehtina ja osin käyttänyt QPR EnterpriseArchitecture tuotetta, tosin melko vähän, koska muitakin tuotteita on.
Tuolleella tehdään yritystason arkkitehtuurisuunnittelua ja mallinnusta. Usein arkkitehtuuriprosessi ja -mallit perustuvat johonkin arkkitehtuurikehykseen kuten TOGAF.

Eli liiketoiminnan tarpeista lähdetään mallintamaan ensin ylätasolla yrityksen järjestelmiä, prosesseja sekä tietoa. QPR EA:lla mallinnusta voi tarkentaa halutulle tarkkuudelle.

Suuri osa nykyaikaisista isoista firmoista on hankkinut omat kehitysprosessien osaajat sekä mm. koodaajia.
Tällöin koko prosessi liiketoimintatarpeesta portfolion hallintaan, kehitykseen (Safe, Scrum, Kanban) ja lopulta tuotantoon (DevOps, ITSM/ITIL) halutaan hallita kokonaisuutena.
Myös kokonaisarkkitehtuuria tulee suunnitella ja päivittää osana tuota kokonaisprosessia.

En tiedä johtuuko QPR EA:sta vai sen perinteisistä IT-arkkitehikäyttäjistä (joilla ei ole usein mm. sw-arkkitehtuurikokemusta), mutta usein nämä tekevät QPR:llä kokonaisarkkitehtuurimallinnusta raskaasti ja erillään ketterästä kehitysprosessista.

Mielestäni QPR EA tulisi tehdä mahdollisimman ketteräksi ja helppokäyttöiseksi työkaluksi sekä pienille että isoille yrityksille siten, että sitä on helppo käyttää osana kokonaisprosessia.

Sinänsä QPR tuntuu uskovan enemmän prosessilouhinnan kasvuun ja panostus taitaa olla sinne.
Itse en ole QPR:n sijoittanut siksi, että en koe yritystä riittävän moderniksi ja ketteräksi

2 tykkäystä

Oman käsitykseni mukaan IT-arkkitehtuurin hallintaan tarkoitetut tuotteet pyörivät erillään IT-palvelunhallinnan tuotteista, joista löytyy CMDB ja kytkös (ihannetilanteessa) automatisoituun CI-inventointiin. Arkkitehtuurisoftan ja CMDB:n väliin jää helposti gäppi ja arkkitehtuurikuvat pyörivät omassa todellisuudessaan irti reaalielämän tilanteesta.

Jotta IT-arkkitehtuurisoftat valuisivat pienempiin yrityksiin, tulisi edellä mainittu kytkös saada toimimaan. Jos joskus päädytään “kaikki pilvessä”-malliin ja tyhmät päätteet tekevät paluun (mainframe-maailmasta tutut), helpottuu inventointi ja arkkitehtuurin hallinta hieman,

Mutta softakehityksen osalta jää vielä aukkoja jäljelle, kuten edellä mainittiin. Ketterät mallit ja arkkitehtuurihallinnan jäykäksi mielletyt prosessit ovat vaikeasti sovitettavissa yhteen.

No, tämä oli vähemmän informatiivinen QPR:n ketjun kannalta, mutta kuvaa alan ongelmia ylätasolta oman mutuiluni mukaan. Vastalauseita ja parempaa tietoa saa ja pitää esittää.

2 tykkäystä

ITSM/ITIL on nimenomaan tuota palvelunhallintaa (mm. Efecte, ServiceNow) ja kuten mainitsit tällä hallitaan järjestelmien operointia sekä mm. CMDB/CI:n kautta IT-infran komponentteja.
EA-mallinnussoftan olisi hyvä toimia yhteen IT-infran kanssa (CMDB) mutta myös kehityksen kanssa. Suurin muutos kuitenkin tulee kehityksestä.

Liiketoimintatarve ohjaa järjestelmien kehitystä sekä mm. kokonaisarkkitehtuuria ja sen roadmappiä. Lopulta nämä realisoituvat mahdollisina infran muutoksina.
Usein vanhan polven IT-arkkitehdit mallintavat IT-infra-arkkitehtuuria, kun keskeisempää on järjestelmien liiketoimintaa tukeva toiminnallisuus ja sen mallinnus. Infran merkitys pilvien myötä hieman vähenee (serverless)

Se että vaikka MS-Vision kaltaisia tuotteita käytetään toisinaan kokonaisarkkitehtuurin mallinnukseen mielestäni johtuu siitä, että esim. QPR:n käyttö ei ole riittävän ketterää.

Sinänsä kokonaisarkkitehtuuri osana ketterää kokonaisprosessia on toteutettavissa ja olen ollut mukana toteuttamassa. Tällöin vain kokonaisuuden työkalut on pohdittava kokonaisuuden kannalta.

Efecte on ottanut ITSM:n lisäksi mm. Safe-tukea mukaan, eli heillä on näkemystä kokonaisuudesta

Itseä sijoittajana kiinnostaa ensisijaisesti tuoteroadmap/-strategia ja jos tämä on ok, katson fundatietoja.

2 tykkäystä

Katsoin mikä tilanne on tällä hetkellä Enterprise Architecture työkalujen suhteen. Näyttäisi, että QPR EA ei ole enää Gartnerin magic quadrantissa.
Toisaalta nykyiset Gartnerin kärkinimet kuten Avolution integroituvat mm. ServiceNow-järjestelmään, jolla hallitaan yllä aiheena olleet IT-infran komponentit CMDB:ssä.
Toisaalta Avolution mainostaa itseään Agile Enterprise Architecture-työkaluna, joten ehkä QPR:n on vaikea pysyä enää perässä.
Toki QPR voisi tehdä yhteistyötä Efecten kanssa, mutta Efecteä voi kiinnostaa enemmän Avolutionin kaltaiset pelurit.

QPR Q3:n perusteella panostaa prosessilouhintaan.

2 tykkäystä

Tämä kuulostaa hyvältä. 2021-2023 näyttänee, miltä tämän yhtiön tulevaisuus näyttää. Hyvät ja toimivat palvelut löytyvät kyllä. Se jääkin kysymysmerkiksi, riittääkö yhtiöllä haastaa vaikka esim Qt vaikka painivatkin aivan eri sarjassa. Lähinnä haastoa odotan hesan pörssin sisällä jne. Heerokselta odotan paljon myöskin. Efecte ja gofore kiinnostavat paljon palveluineen.

Näin mainitaan QPR:n Q3-esityksessä
“Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020 – 2022 on keskimäärin 15–20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu.Kasvu perustuu pääosin prosessilouhinta-liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun.Tavoittelemme prosessilouhinnassa keskimäärin yli 50 %:n vuotuista kasvua”

Eli paljon riippuu prosessilouhinnan myynnin onnistumisesta. Voi onnistua hyvin tai sitten ei niin hyvin. Niin varma menestys ei ole kuin Qt:llä, Goforella tai Efectellä
Qt:llä on lähtökohtaisesti isot markkinat, joten sen kurssinousua voi rajoittaa vain liian korkea arvostus.
Goforella on melko varmasti kasvavassa määrin projekteja varsinkin julkisella puolella
Efectellä on hyvä tuote ja hyvä mahdollisuus saada euroopassa iso markkinaosuus ITSM:ssä

Qt:tä ja Efecteä olen jo hieman silmäillytkin. Kummallakin näyttää olevan toimiva tuote joka on helppo muuntaa paikkaan x ja modifioida alustalle sopivaksi. Goforea en ole vielä silmäillyt.

Olen seurannut sivusilmällä muutaman vuoden QPR:n touhua ja en oikein jaksa tästä innostua. Sanoisin, että mukaan ehtii kyllä myöhemminkin, jos ikuiset lupaukset kasvusta joskus vaikuttaisivat lähtevän lentoon. Myös “kyllä joku ostaa tämän pois” -korttia on rauhassa saanut heilutella useamman vuoden tuloksetta, en oikein tiedä miksi tuo tapahtuisi nyt jos ei aiemminkaan ketään ole kiinnostanut.

QPR on polkenut nyt monta vuotta paikallaan ja olen itse tulkinnut, että kasvumahdollisuudet ja panokset on asetettu prosessilouhinta-liiketoimintaan. Tämäkin softa on ilmeisesti ollut jo useita vuosia kasassa ja liikevaihto on edelleen niin pientä, että eivät halua sitä esitellä eriteltynä muusta liiketoiminnasta.

Vertailuna process mining kilpailija Celonis, on kerännyt satojen miljoonien rahoituksen miljardien valuaatiolla ja vaikuttaa painivan resursseiltaan näin ollen täysin eri sarjassa.

Viimeiset julkaistut sopparit on lehdistötiedotteita, ei pörssitiedotteita, joka viittaa sopimusten vähäiseen merkittävyyteen. Lisäksi vain yksi neljästä taisi kohdistua prosessilouhinta-liiketoimintaan. Tästä syystä pidän näitä lehdistötiedotteita melko merkityksettöminä.

3 tykkäystä

Merkittävä kauppasopimus Lähi-idässä allekirjoitettu

QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto, 11.2.2021 klo 15.00

Helsinki, 11.02.2021, klo 15.00 – QPR Software on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen suuren Lähi-idässä toimivan keskushallinnon organisaation kanssa suorituskyvyn johtamisen ja strategian seurannan ratkaisusta. Kaupan arvo nykyisin valuuttakurssein on noin 1,2 miljoonaa euroa ja se koostuu ohjelmistolisensseistä, ohjelmiston ylläpitopalveluista sekä ohjelmiston toimitusprojektista.

QPR tiedotti saaneensa vahvistuskirjeen tarjouskilpailun voitosta 22. toukokuuta 2020 ja kertoi kaupan toteutumisen edellyttävän muun muassa vielä hankintasopimuksen allekirjoittamista osapuolten kesken. Samalla yhtiö arvioi, että kaupan toteutuessa valtaosa kaupan arvosta tuloutetaan vuoden 2020 aikana. Sopimusneuvottelujen venyttyä arvioitua pidemmiksi yhtiö arvioi nyt, että lähes miljoona euroa kaupan arvosta tuloutetaan vuoden 2021 aikana.

QPR:n julkistamat vuoden 2020 liikevaihto- ja tulosennusteet säilyvät ennallaan. QPR julkistaa vuodelta 2020 tilinpäätöstiedotteen 18.2.2021.

QPR:n myymä ratkaisu toteutetaan QPR Metrics -ohjelmistolla ja sillä seurataan julkishallinnon strategian toteutumista. Asiakas saa käyttöönsä tehokkaat ja käyttäjäystävälliset johdon mittaristonäkymät, joiden avulla voi seurata ja mitata avainsuorituskykymittareita, strategisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

2 tykkäystä