QPR Software - Yritysohjelmistojen epäseksikäs konkari

Vaikka pyysit näkemystä muilta, niin Snowflake-natiivius ei ole pelkkää sanahelinää. On siitä etuja, jos ratkaisu käy firman it-arkkitehtuuriin ja tietoturvalinjaus sallii bisneskriittisen datan säilönnän ulkopuolisen toimijan konesaleihin.

En tunne Snowflaken serverien lokaatioita ja kryptausratkaisuja (onko avain asiakkaalla?}, mutta julkisella sektorilla datan säilöntä pilveen, ulkomaisesta lokaatiosta puhumattakaan, ei ole läpihuutojuttu tai välttämättä lainkaan mahdollista. Lakiosasto vetää estetty/sallittu-tulkinnoissa mieluummin överit kuin vajarit. Been there, done that.

Eli ratkaisevana kilpailuetuna en Snowflakea pidä, ehkä enemmän pc-paketin kyljessä olevana “Intel inside”-tarrana, joka ominaisuutena hyödyttää lopulta vain osaa (potentiaalisesta) asiakaskunnasta.

3 tykkäystä

@Atte_Riikola ja @Roni_Peuranheimo ovat antaneet kommenttinsa QPR:n uudesta kaupasta.

Saudi-Arabian Tourism Development Fund:n (TDF) kanssa tehty sopimus koskee QPR Metrics -ohjelmistoa. Kaupan kokoa ei julkistettu, mutta sen tiedottaminen lehdistötiedotteella viittaa suhteellisen pieneen kauppaan. Joka tapauksessa onnistumiset myyntirintamalta ovat yhtiön kannalta positiivisia ja Q4-raportin kommenttien mukaisesti positiivinen vire Lähi-idässä näyttää muuttuvan nyt myös myynniksi.

3 tykkäystä

Sattui tulemaan euroopan prosessilouhinnan markkinaennuste vastaan niin lisätäänpä se myös tänne. Kovaa kasvua GAGR 44,3% ainakin ennustetaan, joten kysyntää tuotteille pitäisi olla. Lisätietoja linkin osoitteesta Process Mining Software Market Size | Global Report [2032] (fortunebusinessinsights.com)

image

4 tykkäystä

Microsoft on tullut mukaan prosessilouhintaan viime elokuussa. Tässä on heidän esittelyvideonsa. Huomatkaa kaikki että kilpailu kiristyy.

3 tykkäystä

Tässä on Aten ja Ronin kommentit QPR:n uudesta sopparista. :slight_smile:

Kauppa pitää sisällään QPR:n ProcessAnalyzer -ohjelmiston. Kaupan kokoa ei julkistettu, mutta sen tiedottaminen lehdistötiedotteella viittaa suhteelliseen pieneen kauppaan. Joka tapauksessa onnistumiset myyntirintamalta ovat yhtiön kannalta positiivisia, ja etenkin ostajan vaihtaessa kilpailijan tuotteen QPR:n ratkaisuun toimii rohkaisevana merkkinä yhtiön tuotteen kilpailukyvystä.

3 tykkäystä

Tässä olen pyöritellyt mielessäni QPR sijoittamista mutta ainakin nykyinen hinta hidastaa päätöksentekoa. Eihän absoluuttisesti firma ole kuin 10 miljoonan arvoinen kioski mutta onhan siihen jo ladattu odotuksia. Johdon kommentit ovat olleet rohkeita kauppojen suhteen ja osa näistä on realisoitunut. Kaupat ovat olleet pieniä mutta toki jotain tukea antavat tulevaan liikevaihdon kasuun.
Organisaatio on typistetty aika pieneen pakettiin, joka toki oli välttämätöntä ja nyt tehdään jopa tulosta mutta kauanko tämän organisaation koko riittää kasvattamaan liikevaihtoa. Onko @Atte_Riikola tai @Roni_Peuranheimo ajatuksia että minkälaiseen liikevaihtoon nykyisellä organisaatiolla päästäisiin?
Ja onko tämä jopa pullonkaula liikevaihdon kasvulle? Työpaikkoja ei ainakaan ollut auki kun kotisivuilta sen tarkistin.

Mieleen myös tulee että kuinka johto pitää huolen nykyisistä työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan? Näettekö missä määrin riskinä myös uuden annin järjestämisen? Kuvittelen että mikäli kasvua markkinalta löytyy ja sitä haetaan niin lisärahoituksen tarve minusta on suuri. Kassa taisi olla välttävällä tasolla Q4 23.

Edit. Lisäys alla oleva taulukko. Eihän tämä aivan järkyttävä ole mutta toki täytyy katsoa tarkkaan mihin suuntaan tämä liikkuu yhtiön pienen koon takia ja kassa on kriittiinen.

3 tykkäystä

Ehkä tuota organisaation kokoluokkaa ja liikevaihdon kasvua voi hahmotella QPR:n taloudellisten tavoitteiden kautta. Tavoitteenahan on 2024-2027 keskimäärin vuosittainen 20 %:n SaaS-liikevaihdon kasvu ja ”kestävä liikevoitto”. Tuota kannattavuuden tasoa ei ole tarkemmin määritelty, mutta kyllähän se jonkintasoiseen positiiviseen liikevoittoon viittaa. Meidän tulkinta on, että se voisi tarkoittaa karkeasti noin 5-10 %:n liikevoittoa, ja tällä hetkellä ennustammekin liikevoiton nousevan 9%:n tasolle tuolla strategiakauden loppupuolella.

Tänä vuonna varmaan vielä pärjätään nykyisellä organisaatiolla, mutta mikäli kasvunäkymä alkaa piristyä, niin olettaisin QPR:n alkavan tehdä kasvua tukevia rekrytointeja viimeistään ensi vuoden aikana. Toki jos kumppanikanavan kautta saataisiin myytyä reilusti ohjelmistoja, voisi rekrytointitarve olla lyhyellä aikavälillä rajallisempi. Toki kumppanien tukeminen vaatii aina myös resursseja. Kaiken kaikkiaan uskoisin QPR:n painottavan keskipitkällä aikavälillä kasvua kannattavuuden edelle, sillä yhtiö on vielä hyvin pieni ja nopeasti kasvavilla markkinoilla pitäisi olla potentiaalia kasvulle. Siten kannattavuutta tuskin lähdetään vääntämään selvästi kaksinumeroiseksi, vaan kasvun tuomat kassavirrat investoidaan takaisin liiketoimintaan, mikäli siis kasvu tässä lähivuosina lähtee piristymään.
Vaikka QPR:n rahoitusasema viime vuoden loppua kohti koheni, on taseen antama liikkumavara kasvustrategian toteuttamiselle rajallinen. Tuossa Q4-päivityksestä kommentit taseen osalta:

Mikäli kasvu hyytyisi ja kannattavuus sekä kassavirta painuisivat pakkaselle, olisi lisärahoituksen kerääminen jossain vaiheessa välttämätöntä. On mielestäni myös mahdollista, että tasetta vahvistetaan kasvun kiihdyttämiseksi, mikäli markkinatilanne näyttää siltä, että kasvuhanat ovat aukeamassa. Strategian toteuttamisen kannalta se olisi hyvin tervetullutta, kun ei tarvitsisi ihan niin selkä seinää vasten tehdä kasvupanostuksia. Toki huonona puolena tästä aiheutuisi diluutiota osakekantaan, sillä uuden pääoman täytyisi lähes väistämättä olla omaa pääomaa.

5 tykkäystä

Pari uutta kumppanuutta kasvun tueksi ilmoitettu reilun viikon aikana.

5 tykkäystä

@Atte_Riikola ja @Roni_Peuranheimo ovat antaneet ennakkokommenttinsa, kun yhtiö julkaisee Q1-tuloksensa perjantaina. :slight_smile:

1 tykkäys

QPR:ltä lehdistötiedotetta uusista kumppaneista näin tuloksen alla:

Solution BI olikin mainittu jo Q4-raportissa, kaksi muuta täysin uusia nimiä: “QPR pyrkii laajentamaan strategiansa mukaisesti Pohjois-Amerikan markkinoille, sinne rakennettavaa kumppaniverkostoa hyödyntäen. Tärkeä askel tässä pyrkimyksessä on merkittävän kumppanisopimuksen allekirjoittaminen Solution BI:n kanssa 16.1.2024. Sopimus sisältää jälleenmyyntioikeudet QPR ProcessAnalyzerin Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Meksikoon. Solution BI:n kanssa yhtiöllä on yhteistyötä myös Lähi-idän alueella.”

Tuosta Business Finlandin rahoituksesta oli myös seuraavaa mainittu jo Q4-raportissa: “Lisäksi Business Finland hyväksyi 30.1.2024 QPR Software Oyj:n Market Explorer -rahoituksen, jonka avulla selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia ja kartoitetaan markkinoita Pohjois-Amerikassa. Myönnetty tuki kattaa 50 % syntyneistä kustannuksista, yläraja 39 995 euroa. Tämä taloudellinen tuki on tarkoitettu helpottamaan yrityksen uusien markkinoiden kartoittamista ja edistämään edellytyksiä liiketoiminnan kansainvälistymiselle.”

Täytyy kysellä tarkemmin perjantaina Heikiltä, että miten kumppanikanavan kehittäminen on alkuvuodesta edennyt, ja minkälaisia odotuksia nyt ilmoitettujen kumppanien harteille on myynnillisesti ladattu.

5 tykkäystä

Asiakasmääristä olisi ihan kiva tietää enemmän niin saisi jonkunlaisen käsityksen keskimääräisestä asiakaskohtaisesta liikevaihdosta.

Kumppaniverkosto jatkaa kasvamistaan, mitä voi varmaan pitää hyvänä merkkinä kiinnostuksesta yhtiön tuotteita kohtaan.

"PMB closed their first QPR deal swiftly after initiating the partnership. “This achievement underscores the strength of collaboration and the alignment of objectives. It sets a promising precedent for future endeavors, indicating a proactive approach and a commitment to mutual success”, says Lehto. "

4 tykkäystä

QPR:ltä hyvin meidän odotusten kanssa linjassa ollut Q1-raportti. SaaS-kasvu (+15%) meidän alkuvuoden varovaista 10 %:n ennustettamme parempi, mutta linjassa koko vuodelle 15 %:n kasvua odottavaan ennusteeseemme nähden. Kannattavuuskäänne etenee raiteillaan, mikä on positiivista, kun muistetaan yhtiön edelleen tiukka rahoitusasema. Myyntirintamallakin havaittavissa piristymisen merkkejä uusien kauppojen ja kumppanien myötä. Tässä ensikommentit:

Kympiltä aletaan nauhoittelemaan Heikin kanssa Q1-haastattelua eli sekin luvassa tässä lähitunteina InderesTV:seen!

7 tykkäystä

Tässä tuoretta haastattelua. Heikin kommenttien perusteella hommat tuntuvat etenevän oikeaan suuntaan!

5 tykkäystä

Onka rahatilanne loppujen lopuksi niin huono, kuin se voi nopeasti vaikuttaa olevan. Tämän ja ensivuoden yhteenlaskettu käyttökate raportin perusteella on 2,5 miljoonaa. Korollista nettovelkaa QPR:llä on 1,0 miljoonaa ja rahoituskulut on käytännössä hyvin pienet. Investointien rahavirta viimeisten vuoden aikana on ollut 0,45 miljoonaa, jolloin kahdessa vuodessa voisi ajatella investoitavan 0,9 miljoonaa.

Näiden voisi arvioida kuvaavan karkeasti tulevia kahden vuoden rahavirtoja, eli
+2,5 Käyttökate
-1,0 Nettovelka
-0,9 Investoinnit
Yhteensä
+0,6 Rahavirta

Kahden vuoden jälkeen yhtiö voisi olla nettovelaton ja vastaisi myös velkojen maksun aikataulua. Tätä voi pitää erittäin hyvänä tilanteena ja ei edes välttämättä kovinkaan tavoiteltavana tilanteena. Oma pääoman kannalta tilanne näyttää toki huonommalta, mutta se johtuu lähinnä oma pääoman pienestä määrästä.

Inderesin DCF-laskelmassa vuosittaiset bruttoinvestoinnit on 1,0-1,2 miljoonaa, mikä ylittää ainakin tämän hetken investointien tason selvästi. Ylityksellä on aika merkittävä vaikutus Oman pääoman DCF arvoon 0,43 per osake, mikä voisi silmämääräisesti tuplaantua, jos investoinnit pysyvät pieninä.

1 tykkäys

Tuo on totta, että jos investoinnit pysyisivät nykyisellä tasolla, niin DCF-arvossa olisi edelleen nousuvaraa. Meidän näkemys, että nykyistä tasoa voisi kuvailla säästöliekiksi, joka ei ole pidemmän päälle kestävä, mikäli kasvua halutaan keskipitkällä aikavälillä kiihdyttää ja ylläpitää. Yleensä kilpailuilla kansainvälisillä softamarkkinoilla kasvu vaatii jatkuvia ja kasvavia panostuksia tuotekehitykseen, jotta kehityksessä pysytään mukana. Mutta otettiin nyt päivityksessä pykälä investointeja alaspäin lähivuosilta, mikä näkyy myös DCF-arvossa.

3 tykkäystä

QPR toista vuotta putkeen visionääri-kategoriassa Gartnerin Magic Quadrantissa:

Tässä yhteenveto Quadrantista, mikä kuvastaa hyvin myös QPR:n kilpailukentästä löytyviä yhtiöitä:

Alla vielä muutamia nostoja raportista. Ensiksi Gartnerin kommentit QPR:n ratkaisusta sekä “Leader kolmikosta”. Kilpailijoiden sekavasta ja osittain korkeasta hinnoittelusta tulee pyyhkeitä. Isojen kilpailijoiden ratkaisut ja resurssit ylipäätään ovat taas huomattavasti QPR:ää laajempia, mikä on luonnollisesti heille selkeä etu.

Celonis:

SAP Signavio:

Software AG:

Sitten markkinan koosta ja ajureista Gartnerin näkemyksiä. Se on kyllä hurjaa, että Celoniksella edelleen noin 50 %:n markkinaosuus, joten heidän kasvu ohjaa paljon myös koko markkinan kasvuvauhtia.

8 tykkäystä

Celoniksessa laitetaan aika reippaasti rahaa liiketoimintaan ja kova on arvostuskin. Celonis - Raised $1.77B Funding from 33 investors - Tracxn

Liikevaihtoa on How Celonis hit $771M revenue and 500 customers in 2023. (getlatka.com) mukaan alkanut kertyä mukavasti. Noilla 2,4 miljardin sijoituksilla on kyllä kiva saada liikettä aikaankin. Firma on perustettu ilmeisesti 2011.

Kannattavuudesta en ainakaan yhtäkkiä löytänyt tietoa. Forbesin mielenkiintoisella listalla The Cloud 100 2023 (forbes.com) Celonis löytyy sijalta 17 ja työntekijöitä on ilmoitettu olevan 3000 kappaletta. 80k keskimääräisellä vuosikustannuksella syntyisi 240 miljoonan kustannus, joten firman voisi olettaa pyörivän nykyään voitollisesti.

2 tykkäystä