Qt Group - eeppinen matka teknojätiksi

Sen verran olen tilastomatikkaa lukenut, että voin sanoa tuon olevan enemmän kuin riittävä otoskoko. Siinä vaiheessa, kun vastaajia on tuhansia, on populaation koolla enää hyvin pieni vaikutus virhemarginaaliin. Eli tuolla otoskoolla virhemarginaali on lähes sama, oli populaation koko sitten miljoona tai sata miljoonaa. Edustavuus on sitten täysin toinen juttu, stackoverflow-käyttäjät kuvaa varmaankin vain tiettyä osaa kaikista devaajista.

31 tykkäystä

Yllättävän tasainen määrä vastauksia tähän muut-kategoriaan, kun vertaa ohjelmointikielien ja niiden kanssa käytettyjen frameworkien kategorioihin. Omalla valistuneella tuntumalla sanoisin, että jälkimmäisenä mainitut ovat huomattavasti yleisempiä softaan liittyvässä työssä. Muut-kategoriassa on siis isoksi osaksi nichempää eli data science/big data -juttuja, pari mobiiliäppien kehittämiseen käytettyä kieltä sekä low coden osalta ainakin Qt. .NET:ien rooli tässä kategoriassa on vähän kysymysmerkki, kuuluisivat mielestäni tuonne frameworkien puolelle.

E. Tarkemmin katsottuna n. 3,5 % kaikista kyselyyn vastaajista oli vastannut käyttävänsä Qt:tä.

5 tykkäystä

Stackoverflow:n kyselyyn vastaajat näyttäisivät olevan ihan ok otanta heidän sivuston käyttäjistään. Eurooppa yliedustettuna.

Kyselyyn vastanneiden asuinmaat:

Stackoverflow.comin kävijät Similarwebin mukaan:

Stackoverflow.comin kävijät Alexan mukaan:

3 tykkäystä

Kyllähän tuo jotain mielestäni kertoo Qt:n onnistumisesta viime vuosina, että tuossa “Other frameworks and libraries” kategoriassa nähdäkseni Qt on ainoa käytännössä pelkkään GUI-devaukseen käytetty kirjasto tai toolkit. Olisiko yhdessä aiemmassa StackOverflown kyselyssä ollut ylipäätäänsä mitään datapistettä Qt:sta, joten profiilia on nostettu.

Kuitenkin vastaajista isompi siivu kammoksuu Qt:ta kuin rakastaa.


Eikä se kovin haluttukaan tässä otoksessa ole

Silti mielestäni positiivista, että Qt pääsee tapetille tälläisessä kyselyssä varsinkin kun listoille ei muita verokkeja ole päässyt. Flutter tietenkin tuolta löytyy, mutta se ei nyt suora verokki Qt:lle ole vaikka ovatkin änkemässä sille Qt:n tulevaisuuden kannalta merkittävimmälle markkinalle sulautettuihin järjestelmiin.

39 tykkäystä

@Johannes_Sippola Pahoittelut, kestikin vähän pidempään vastata! Ajoittamalla lomat keskelle tuloskautta näyttää saavan ensimmäiset työpäivät aika täyteen ja foorumi jäi hetkeksi paitsioon :slight_smile:

Skenaarioista: Hyvä huomio, Qt:n kannattavuuden vahvistuminen tosiaan tulee lähtökohtaisesti skaalautuvan kasvun kautta, eli voisi hyvin perustella suhteellisen kannattavuuden olevan pessimistisemmässä skenaariossa (matalampi kasvu) heikompi ja optimistisessa skenaariossa (korkeampi kasvu) vahvempi. Qt:n liikevaihdon marginaaleissa en itsessään näe olennaisia riskejä sen luonteesta johtuen, materiaalit ja palvelut -kuluerä on pysytellyt 4-6 %:in välimaastossa ja kasvavissa jakelulisensseissä tuo taitaa olla jo lähempänä nollaa. Skenaariossa haluamme korostaa nimenomaan erilaisia kasvuvauhdin skenaarioita ja sen takia skenaariot eroaa pääasiassa kasvuvauhdiltaan, mutta pientä kannattavuuden hienosäätöä voisi toki harkita. Skenaarioita viilataan yleensä tarkemmin laajojen raporttien päivitysten yhteydessä.

Vahvemman kasvun edellytyksenä on yleensä enemmän etupainotteisia rekrytointeja ja myynnin kustannuksia, ja kannattavuustaso on tietyllä tavalla yhtiön omista valinnoista kiinni myös eri kasvuskenaarioissa. Jos kasvuinvestointien takaisinmaksu alkaa heikentyä (pessimistinen skenaario), painotusta voitaisiin hyvin siirtää kasvuinvestoinneista kannattavuuteen ja saavuttaa perusskenaariota vastaava kannattavuus. Qt:n kokoluokka alkaa jo olla sellainen, että myös matalamman kasvun skenaariossa voidaan yhtiön omasta päätöksestä tehdä kovempaa kannattavuutta.

Tämä on muuten myös yksi syy miksi Qt:lla on perusteet pitää varsinkin lyhyellä tähtäimellä matalampaa kannattavuusohjeistusta, eli vältetään ohjeistuksessa luomasta rajoitteita hyvien kasvuinvestointien tekemiselle, mutta vahvempaa kannattavuutta saa tulla jos on tullakseen. Ohjeistuksen voisi tietysti toteuttaa myös kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%) summana, jolloin jousto olisi siinä sisäänrakennettuna.

86 tykkäystä

@MoneyWalker Menikin hetki selvitellä tämän mekanismin tarkempi logiikka :+1: tässä tapauksessa tuolla osakkeiden hankinnalla ennakkoon on hallittu myös rahapalkkion suuruuteen liittyvät riskit, ja todennäköisimmin (riippuu hieman yhtiön omista valinnoista) vaikutus näkyy vain osakekannan kasvussa, mikä on mukana meidän 2022 osakemäärän ennusteessa. IFRS-kirjanpidossa osakepalkkioiden käsittelyssä on eroja riippuen ohjelman toteutustavasta, eri yhtiöissä näkee vähän erilaisia käytännön toteutuksia jolloin tulkinta vaihtelee.

Qt:n Osakepalkkio-ohjelmasta ei ole odetettavissa isoa lovea kassaan tai tulokseen, vaan ohjelman vaikutus näkyy lähinnä osakemäärän kasvuna vuonna 2022. Ohjelman suuruuden vertaus yhtiön markkina-arvoon on tässä tapauksessa siitäkin näkökulmasta looginen, että osakkeenomistajat ‘maksavat’ ohjemasta diluution kautta:

  • Osakepalkkioiden arvo olisi enintään 530 000 osaketta, mikäli meidän ennusteiden mukaisesti liikevaihto ylittää 120 MEUR tänä vuonna
  • Käytännössä kaikki ohjelmaan alunperin kuuluneet eivät kuitenkaan enää ole yhtiössä, joten 2021-lukujen vahvistuessa jaettava kokonaispotti on pienempi. Tuo tähän mennessä hankittu 350 000 osaketta on käsittääkseni ainakin lähellä nykyistä maksimia
  • Tuloslaskelmaan (henkilöstökustannukset) on uitettu IFRS:n mukaisesti ohjelman kuluja tasaisesti ajan yli (löytyy vuosiraporteista), mutta tämän suuruus on ollut suhteellisen pieni (2019-2020 yht. n. 1 MEUR) ja vaikutus myös kuluvan vuoden lukuihin on pieni.
  • Ohjelman maksuun tarvittavaa summaa vastaavat osakkeet on siis käytännössä jo hankittu hyvissä ajoin ennen osakepalkkion maksua. Tämä on käsittääkseni käytännössä sama asia kuin tavallinen omien osakkeiden osto (kunnes osakkeita annetaan palkkiona ilman vastiketta), vaikka osakkeiden myöhempi käyttötarkoitus onkin korvamerkattu osakepalkkio-ohjelmaan
  • Hallussa olevia osakkeita hyödynnetään palkkioiden maksuun vasta kun ohjelman ansaintajakso päättyy ja 2021-luvut vahvistetaan (2022 alkupuolella). Tällöin palkkion maksu realisoituu osakkeenomistajille diluutiona osakemäärän kasvaessa. Osa osakkeista annetaan palkkio-ohjelman puitteissa ohjelmaan kuuluville suoraan ja osa on hedgenä rahapalkkion maksua varten (yhtiö ei siis kanna osakekurssin muutoksista aiheutuvaa riskiä rahapalkkion suuruudesta).
  • Palkkioiden rahana maksettavan osuuden yhtiö voi rahoittaa myymällä jäljelle jäävät jo omistuksessa olevia osakkeita tai kassasta. Käytännössä uskoisin valinnan osuvan osakkeisiin, jolloin kassaan jää paremmin ruutia tulevien (?) yritysostojen käteisellä maksettaviin osuuksiin.
  • Joka tapauksessa sijoittajan ‘kustannus’ ohjelmasta on joko pelkän diluution (osakemäärä kasvaa kun osaketta siirtyy tai myydään yhtiön ulkopuolelle) tai myös nettovelan kasvun (kassa pienenee jos osa osakkeista pidetään) myötä sama. Meidän ennusteissa oletus on, että tämä tulee pelkän diluution kautta.
149 tykkäystä

Kiitos Antti hyvästä vastauksesta. :+1: Mahtaavaa, että saimme jälleen kerran ammattilaisen kannan asiaan :star_struck: Oletetaan siis, että nuo 350 000 osaketta riittävät myös rahaosuuden maksuun.

39 tykkäystä

Olettaen Qt on tehnyt sopimuksen Evlin kanssa tuon osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista ja että EAM QtCom Holding Oy on tuohon tarkoitukseen perustettu Holding yhtiö, joka omistaa 350 000 osaketta niin eihän tuossa mitään diluutiota tapahdu, koska Qt:n aikanaan myöntämällä lainalla tuo holding yhtiö on sopimuksen mukaisesti nuo osakkeet markkinoilta ostanut ja laina raukeaa sitä myötä, kun osakkeet päätyvät palkkionsaajille. Tässä skenaariossa Qt ei omista siis palkkioihin vaadittavia osakkeita itse vaan on rahoittanut näiden hankinnan aikanaan erilliselle yhtiölle joka siis näkyy tällä hetkellä suurimmissa omistajissa. Tuolla järjestelyllä on hyvä liuta etuja perinteiseen omien ostoon ja edelleen luovutukseen nähden.

En tiedä sitten miten tuon palkkion käteisosan kanssa menetellään…

Tässä KHO:n päätös tämänlaiseen järjestelyyn liittyvässä verotuskysymyksessä missä avataan myös tuota dynamiikkaa

32 tykkäystä

Anteeksi, olenko ymmärtänyt jotain väärin, mutta eikö nuo osakepalkkioista koituvat verot lankea silti QT:lla maksettavaksi käteisen muodossa? Siinäkin palaa ihan huomattava summa kassaa.

Mun kokemus että homma toimii niin että tuolla osakeallokaatiolla maksetaan myös ne verot. Jos henk koht allokaatiio on esim. 1000 osaketta, niin nettona saat käteen ehkä 800 koska 200:lla maksetaan veroja.

Näin kahdessa eri paikassa mistä itsellä kokemusta vastaavasta systeemistä, voi toki olla että QT:lla erilainen systeemi.

15 tykkäystä

Joku pohti taannoin qt-miljonäärejä.

Tämä oli ihan mielenkiintoinen uutisesta:

  • OP:n strategi ei ole keventänyt omistuksiaan

Myös vanhalla fimiläisellä Kim Gorschelnikilla on tuntuva, noin 9,2 miljoonan euron arvoinen potti. Gorschelnik on nykyään OP:n senior strategi.

”Ostin ensimmäisen erän vuonna 2015, eli vielä silloin kun Qt oli osa Digiaa. Viimeisimmät ostot on tehty noin kolme vuotta sitten”, Gorschelnik sanoo.*

27 tykkäystä

Miten tuo suhde voi olla lähelläkään 80/20 osakkeet/käteinen?

Verotuksen taso huomioiden 40/60 osakkeet/käteinen tuntuisi uskottavammalta suuruusluokalta.

niin verotus riippuu siitä mihin maahan maksat verot. pointti oli se että käteisen osuus maksetaan normaalisti tuosta osakeallokaatiosta eikä firman kassasta. voi toki olla muitakin tapoja, mutta tämä oma kokemus muutamasta eri firmasta täysin vastaavan järjestelmän osalta.

5 tykkäystä

Poiminta Harvia-ketjusta

Sijoituskoulutuksia muistaakseni mm. Osakesäästäjille tekevä Svenne Holmström ei oikein vakuutu Kuutin osakkeen hinnoittelusta

Qt:n nykyiset arvostuskertoimet pistävät kyllä hiljaiseksi. En oikein näe miten yhtiön tekeminen teoriassakaan voisi ylläpitää nykyistä pörssikurssia, saati nostattaa sitä nykytasolta. Huipputulos toisensa jälkeen ei oikein riitä, odotukset ovat hirvittävällä tasolla. Yhtiössä ei siis ole mitään vikaa, osakkeen hinnastahan tässä puhutaan. Vaikka tyylipisteitä ei tästä tule, niin nykyinen hinta on minusta mitä todennäköisimmin täydellinen pörssikupla. Kupla jatkuu kunnes puhkeaa.

15 tykkäystä

Kuten aikaisemmin on todettu QT on omassa verrokkiryhmässään aika lailla oikein arvostettu, joku taisi olla sitä mieltä että kasvu ja kannattavuus huomioiden jopa hieman alle verrokkiryhmän keskiarvon.
Kirjoittaja on siis oikeasti sitä mieltä että tämä osa markkinasta (nopeasti kasvavat teknologiayhtiöt joilla on vahva kilpailuasema) on kuplassa ei pelkästään QT.

14 tykkäystä

Siinä ei ole kiistämistä etteikö Qt:ssa olisi paljon hyvää hinnassa ja helpoin mittarein osake on helppo todeta kalliiksi.

Ei juuri koskaan kuulosta pöntöltä sanoa että EV/Sales 30x on kallis, koska sellaisia firmoja on tosi vähän ja perinteiseen 1-2x firmoihin verrattuna tuo on suorastaan eri planeetalta.

Mutta toisaalta tuo oli melko simplistinen multippeliharjoite yksinkertaisin oletuksin esim. kannattavuudesta:

Qt:n haaste osakkeena tulee juuri siitä, että pitäisi tuntea sen bisneksen, kohdemarkkinan ja teknologiatrendit niin hyvin. On helppo osoittaa kertoimia, mutta vaikeampi piirtää uskottavia skenaarioita yhtiön tilasta esimerkiksi kymmenen vuoden päästä.

Tästä keskusteltiin Svenin kanssa FB -ryhmässäkin.

Jos Qt:n kasvu hyytyykin lähivuosina ja se joutuu disruption uhriksi niin kyllä, tässä ketjussa monet katsoo peiliin miettien miten idiootteja olimmekaan kun holdasimme tuollaista kuplapommia! :sweat_smile: Tai, ehkä katsomme vuonna 2030 että olipas tuo EV/Sales 30x kerroin paljon mutta enpä arvannut että yhtiö pystyy näin kovaan kasvuun näin pitkään ja silti osake on tuottanut hyvin.

Haluan vain sanoa sen, että absoluuttiset tai suhteellisetkaan kertoimet ei itsessään tee osakkeesta kallista tai halpaa (kysykääpä arvosijoittajilta heidän arvopommeistaan😏). Pitää kaivaa näkemystä syvemmältä.

125 tykkäystä

Jännät paikat alkaa olla jos uskoo “kaikki gapit täytetään”-teoriaan.

26 tykkäystä

3 viestiä yhdistettiin ketjuun: Kysy & vastaa -ketju sijoittamisesta

QT:llä on näitä puhtaita gappeja takana jo muutama, joskin aiemmat ovat selvästi pienempiä. Esim seuraavilla hinnoillakaan ei ole koskaan käyty kauppaa, vaan hypätty suoraan yli ja gäpit jäi:
31,2 - 31,6 € (7.8.2020)
68,4 - 68,9 € (1.2.2021)
Joten muotoilisin pikemminkin että “Kauhun paikat alkaa olla jos uskoo ‘kaikki gapit täytetään’ -teoriaan.” :grinning_face_with_smiling_eyes:

17 tykkäystä

Hyundai Motor Group valitsi Qt:n HMI-käyttöliittymäteknologiansa avainkumppaniksi

Espoo, 17. elokuuta 2021 - The Qt Company on tänään ilmoittanut, että monikansallinen autovalmistaja Hyundai Motor Group on valinnut Qt:n tärkeimmäksi HMI-teknologiakumppanikseen. Hyundai kehittää Qt:n teknologian avulla ccOS-käyttöjärjestelmäänsä (Connected Car Operating System), jota käytetään yhtiön Hyundai-, Kia- ja Genesis -automerkkien info- ja viihdejärjestelmissä, digitaalisissa mittaristoissa sekä takamatkustajien viihdejärjestelmissä. Ensimmäinen Qt:n ratkaisua HMI-teknologiassaan hyödyntänyt Hyundai-ajoneuvo oli loppuvuodesta 2019 lanseerattu Genesis GV80, jota ovat seuranneet myös suunnittelustaan palkitut mallit G80 ja GV70.

Hyundain kehittämä ccOS-käyttöjärjestelmä hallinnoi ja ohjaa verkottuneiden ajoneuvojen infrastruktuurin keskeisiä osa-alueita (In-Vehicle Framework, Infotainment Framework ja Connectivity Framework). Sen avulla varmistetaan, että autot mukautuvat uusiin, turvallisuutta ja mukavuutta parantaviin innovaatioihin. Qt:n avulla Hyundai Motor Groupin kaltaiset autoalan yhtiöt voivat kehittää huippulaatuisia teknisiä ratkaisuja sisältäen esimerkiksi edistyneitä 3D-efektejä. Qt:n mahdollistamalla yhdellä yhtenäisellä koodipohjalla yhtiöt pystyvät helposti vastaamaan alan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin info- ja viihdejärjestelmien, tuulilasinäyttöjen ja digitaalisten mittaristojen kehitystyössä. Hyundai Motor Group hyödyntää Qt:n käyttöliittymien suunnittelu- ja kehitystyökalu Qt Design Studiota nopeuttaakseen HMI-kehitysprosessiaan prototyypistä käyttöönottoon.

Qt on tuottavuutta parantava ohjelmistokehitystyökalu, jota käyttää maailmanlaajuisesti yli 1,5 miljoonaa ohjelmistokehittäjää yrityksissä kuten LG Electronics, Bosch ja Rockwell Automation. Qt-teknologian avulla yritykset pystyvät vastaamaan entistä tehokkaammin ohjelmistomarkkinoiden kasvaviin vaatimuksiin, joita erityisesti ohjelmistokehittäjien rajallinen määrä ja IoT-markkinan kasvu kiihdyttävät. Qt-työkalut auttavat yrityksiä takamaan asiakkailleen ensiluokkaisen käyttäjäkokemuksen tehostamalla käyttöliittymäsuunnittelijoiden ja kehittäjien yhteistyötä.

“Olemme innoissamme yhteistyömme syvenemisestä Hyundai Motor Groupin kanssa”, sanoo The Qt Companyn myyntijohtaja Juhapekka Niemi. ”Yksi autoteollisuuden todellisista erottautumistekijöistä on se, kuinka hyvin autovalmistajat pystyvät hyödyntämään ohjelmistoja tarjotakseen kuluttajille saumattoman, henkilökohtaisen kokemuksen. Hyödyntämällä Qt:n työkaluja Hyundai Motor Group pystyy yhtenäistämään HMI-kehitysprosessiaan, minkä ansiosta toimitusten nopeus kasvaa huomattavasti ja asiakkaiden odotukset ylittyvät.”

“Olemme erittäin iloisia jatkuvasta yhteistyöstämme Qt:n kanssa”, sanoo Hyundai Motor Groupin info- ja viihdejärjestelmien kehitysjohtaja Haeyoung Kwon. ”Odotamme Qt-teknologian tuovan kehitystyöhön ja ylläpitoon huomattavia tehokkuusetuja sekä nopeuttavan tuotteiden markkinoille tuloa. Odotamme innolla, että pääsemme edistämään verkottuneiden autojen tulevaisuutta yhdessä Qt:n kanssa.”

158 tykkäystä