Sampo - Vakuuttava vakuuttaja

Saulin jääminen sapattivapaalle on varmaan syy:

21 tykkäystä

Harmi jos Sampo tuloslivet loppuivat tähän. Yksi harvoista liveistä joita tykkäsin katsoa :frowning:

16 tykkäystä

Sampo-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2024

  • Sampo-konserni ylsi 10 prosentin kasvuun kiintein valuuttakurssein, mitä tuki vahva kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla

  • Underwriting-tulos laski 260 miljoonaan euroon (292) ja yhdistetty kulusuhde heikkeni 87,1 prosenttiin (84,0) Pohjoismaiden haastavien talvisääolosuhteiden vuoksi

  • Konsernin alla oleva yhdistetty kulusuhde parani 1,1 prosenttiyksikköä ja vuoden 2024 näkymää konsernin yhdistetyksi kulusuhteeksi tarkennettiin 83–85 prosenttiin (alle 85)

  • Tulos ennen veroja vahvistui 465 miljoonaan euroon (359) vahvojen sijoitustuottojen ja hieman nousseiden diskonttokorkojen tukiessa kehitystä

  • Osakekohtainen operatiivinen tulos säilyi vakaana 0,50 eurossa (0,51) matalammasta underwriting-tuloksesta huolimatta

  • Pro forma -vakavaraisuussuhde oli jakautumiseen liittyvät transaktiot ja osinkokertymä huomioiden 180 prosenttia (182) ja velkaisuusaste 24,6 prosenttia (25,3)

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä koettiin Pohjoismaiden ankarin talvi sitten vuoden 2010, ja olemmekin keskittyneet vahinkoja kärsineiden asiakkaiden auttamiseen. Samalla vahva operatiivinen vire kuitenkin jatkui, sillä maksutulo kasvoi 10 prosenttia kiintein valuuttakurssein ja alla oleva kannattavuus kehittyi positiivisesti. Tämän myötä tarkensimme vuoden 2024 näkymäämme, ja arvioimme yhdistetyn kulusuhteen olevan 83–85 prosenttia.

Kerroimme pääomamarkkinapäivässämme 6.3.2024, että tavoittelemme orgaanista kasvua ja sen kautta yli 7 prosentin suuruista osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvua vuosittain 2024–2026. Saimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä tähän erinomaisen alun, kun Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan maksutulo kasvoi 7 prosenttia ja Ison-Britannian maksutulo kohosi 25 prosenttia kiintein valuuttakurssein. Digitaalisuuteen ja muihin kuin moottoriajoneuvovakuutuksiin tehdyt investoinnit toivat kasvua Henkilöasiakkaat-liiketoiminta-alueelle, jossa henkilövakuutusten maksutulo kasvoi 14 prosenttia ja kotivakuutusten 7 prosenttia. Isossa-Britanniassa vuoden 2023 jälkipuoliskolla tehdyt merkittävät hinnankorotukset vaikuttivat edelleen positiivisesti, ja asiakasmäärä kasvoi sekä moottoriajoneuvo- että kotivakuutuksissa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen vakavat säävahingot aiheuttivat Ifille noin 100 miljoonan euron korvauskulut — suurimmat sitten vuoden 2010 ankaran talven. Pitkittynyt kovien pakkasten, raskaan lumikertymän ja jäisten teiden ajanjakso tammi- ja helmikuussa näkyi sekä moottoriajoneuvo- että kotivakuutusten puolella ja erityisesti Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa. Maantieteellisesti vaikutukset olivat suurimmat Norjassa ja Ruotsissa, joiden osuus oli lähes 90 prosenttia talvisäihin liittyneistä vahingoista, kun taas Tanskassa pysyttiin normaalilla vaihteluvälillä. Talvisään vaikutusta kompensoi jonkin verran se, että suurvahingot jäivät noin 40 miljoonaa euroa niihin ennakkoon budjetoidusta kokonaismäärästä. Vaikka on vielä liian aikaista tehdä lopullisia johtopäätöksiä, tämä kehitys on mielestäni rohkaisevaa, sillä se on jatkoa vuonna 2023 toteutetulle riskitasojen pienentämiselle Suurasiakkaat-liiketoiminnassa.

Konsernin alla oleva yhdistetty kulusuhde parani 1,1 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta kaikkien muiden segmenttien paitsi Topdanmarkin positiivisen kehityksen myötä, koska korvausinflaatio pysyi matalampana kuin hinnoittelussa käytetyt varovaiset oletuksemme. Ifin diskonttaamaton oikaistu riskisuhde parani 0,3 prosenttiyksikköä, ja merkittävin positiivinen kehitys nähtiin Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa. Toimintakulusuhde aleni sekä tehostamisen että vahvan kasvun seurauksena. Katamme jatkossakin hinnankorotuksin Pohjoismaiden 4–5 prosentin suuruiseksi arvioidun korvausinflaation, vaikka inflaatio näyttäisikin hidastuvan vaihteluvälin alalaitaan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen myötä Sampo on tarkentanut näkymäänsä vuoden 2024 konsernitason yhdistetyksi kulusuhteeksi ja odottaa koko vuoden kulusuhteen olevan 83–85 prosenttia. Konsernin aiempi, 6.3.2024 pörssitiedotteessa julkaistu näkymä vuoden 2024 yhdistetyksi kulusuhteeksi oli alle 85 prosenttia.

Sampo-konsernin yhdistetty kulusuhde voi vaihdella muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi. Rahoitustoiminnan nettotulos on vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 14.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, +1 786 697 3501, +44 (0) 33 0551 0200 tai +46 (0) 8 50520424. Puhelinkonferenssin tunnus: Sampo Q1. Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

34 tykkäystä

:scream: :scream: :hearts: :coffee:

21 tykkäystä

Toisaalta eikö tässä yläraja oikeastaan noussut, kun aiemmin oli alle. Toki keskiarvona 84.

3 tykkäystä

Tänään valitettavasti osui analyytikolle kolme tulosta samaan päivään, joten tuloslive ei ollut realistinen vaihtoehto. Koitetaan näitä kuitenkin järjestää jatkossakin mahdollisuuksien mukaan!

42 tykkäystä

IR-blogissa kysymyksiä ja vastauksia tulokseen liittyen: https://www.sampo.com/fi/sijoittajat/sampo-sijoituskohteena/ir-blogi/tammi-maaliskuun-2024-tulos--qa/

Kaikki tulosmateriaalit löytyvät tuttuun tapaan osoitteesta www.sampo.com/tulos

32 tykkäystä

Kävin puhumassa Sammon talousjohtajan kanssa säästä… :cloud_with_rain::partly_sunny: vakuutusliiketoimintaan liittyen! Sammolle sään vaihtelu (ja ilmastonmuutos) on pienempi riski, koska sopimusten hinnat neuvotellaan vuosittain.

Aiheet kellotettuna:

00:00 Q1

03:40 Renewals

04:54 Growth and price hikes

05:55 Nordic market

09:50 How climate change affects insurance business

12:30 New risk model

24 tykkäystä

Varsin hyvä tulos Sammolta ottaen huomioon talven sääolot. If:in 260 milj. € underwriting tulos jopa ylitti oman 230 milj € ennusteen. Positiivista oli myös noin 10 % maksutulon kasvu, joka oli myös korkeampi, kuin arvioimani 7 %.

Odotetusti aiempia vuosia korkeampi korkotaso ja samaan aikaan suotuisasti kehittyneet (globaalit osakemarkkinat, erityisesti USA) pörssit kasvattivat sijoitustoiminnan nettotuottoja suhteessa underwriting-tulokseen. Tämä “huonontunut” tulosmix osaltaan selittääkin päivän lievästi negatiivista kurssireaktiota, kun aiempaa suurempi osa tuloksesta tulee asseteista, joiden kehitykseen Sampo ei voi suoraan vaikuttaa ja joita jokainen sijoittaja voisi itsekin ostaa.

Hastingsin vahva bruttomaksutulon kasvu ja underwriting tuloksen parannus osoittivat, että (ainakin viime kvartaalilla) oltiin menossa oikeaan suuntaa kannattavuudessa. 91,4 % operatiivinen kulusuhde ei nyt vielä pohjoismaiselle sijoitustoiminnalle vedä vertoja, mutta on kuitenkin Britanniassa sieltä paremmasta päästä ja parannustakin tuli viime vuoden 93,3 %:sta.

Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että rauhallisin mielin voi jatkaa Sammon omistajana.

45 tykkäystä

Sammon tuloksesta ei yöunen laadun pitäisi häiriintyä, päinvastoin👌

Jäin miettimään @Verneri_Pulkkinen haastattelusta Sammon talousjohtajan kanssa sääilmiöiden vaikutuksia tulevaisuudessa (ilmastonmuutos) ja vakavaraisuuden keventämiseen liittyvää 700 miljoonan € pottia. Tämän käytöstä siis tietoa Q2-raportin yhteydessä elikuussa.

Jos potti laitettaisiin omien osakkeiden ostoon (esim), niin sillä lähtisi n 3,5 % lapuista silppuriin. Jos Rouva X omistaisi esim tuhat Sammon osaketta, niin tällainen omien osto tarkoittaisi hänelle runsaan tonnin välitöntä ”tulonsiirtoa”, olen laskevinani. Verotta.

Noteeraan myös, että Hastingsin tulos ei noussut lähellekään yhtä paljoa kuin muuten oli kasvua. Mutta pahin lienee takana.

22 tykkäystä

En toki halua häiritä ketjun pohdintoja, mutta mitäköhän kasvulukuja täällä vertaillaan? :face_with_monocle:

50 tykkäystä

Älä nyt faktoilla pilaa hyvää väitettä :sweat_smile: Joo, en tiedä mistä tuo tuli, taisin katsoa korvauskulujen kasvua suhteessa bruttomaksutulon kasvuun.

2 tykkäystä

Ja @Kasper_Mellas aamarikommentti: Sampo Q1: Sääolot rasittivat odotetusti kannattavuutta - Inderes

Ja pidemmän kaavan mukaan Premiumeille: Sääolot rasittivat odotetusti kannattavuutta - Inderes

10 tykkäystä

Saxo-kauppa päätökseen. Alkuperäisen lainajärjestelyn sijaan Sampo saa kauppahinnan käteisenä (tai siis tilisiirtona, ei varsinaisina seteleinä).

37 tykkäystä

On the topic of Sampo’s “PE - investments” which has more or less been a big disappointment.

In hindsight Sampo should have focused on what it knows best: insurance

Saxo (as stated above) sold to Mandatum for 302 Million Euro.
Sampo invested in Saxo in 2017 265 Million Euro and in 2019 20 Million Euro.

So a total return of 17 Million euro since 2017 (I have no info on any dividend received during this period).

Enento already sold to Mandatum at fair value.

Investment in Nets in 2017 230 Million euro. Today the value of this via Nexi (and as far as I understand it Sampo owns ca 2 % of Nexi, correct me if I am wrong) is ca 151 Million Euro. Nexi market cap today 7,57 Billion Euro.

So a loss at the moment of ca 79 Million Euro (if my math is correct that is…)

Still left is Noba, former Nordax/Norweigan bank. Sampo’s investement in 245 Million Euro in 2018 in Nordax and Norweigan in 2019 80 Million Euro.

6 tykkäystä

Total dividends of EUR 66 million received during the holding period.

25 tykkäystä

Nordea julkaisi päivitetyn Sampo-analyysinsä. Suositus pysyy OSTA-tasolla, tavoitehinta tarkentuu 49,00 euroon (edellinen: 50,00 €).

Downside risks: High inflation might impact non-life profitability negatively if prices are not raised fast enough. Sampo might hold back capital distributions compared to our estimates, which will impact EPS negatively. The simplification journey could take longer than we expect, which could postpone a revaluation.

18 tykkäystä

muistelen aikoinaan konffacallissa kun stadigh luetteli heidän oletuksiaan tuleville tuotoille Nexiin ja saxobankkiin. ne oli jotain 20% pinnassa. en sano tätä mitenkään lällällää mielessä vaan miten vaikeaa on ammattilaistenkaan osua lankulle. ne kimpat PE firmojen kanssa on varmasti näyttäneet houkuttelevilta powerpointeissa, kun huippusijoittavat ovat peilanneet tulevia suunnnitelmia. osinkorottana olisin halunnut pitää vanhan sammon tylsänä rahanpainokoneena.

2 tykkäystä

Eli jos käyttää yksinkertaista matematiikkaa sampo teki tällä voittoa yhteensä 17+66=83 milj. €.

4 tykkäystä

Terveysvakuutuksia Sampo pitää yhtenä kasvukohteena. Säiden leikattua siivun Sammon Q1-tuloksesta mielenkiintoista, että OP:n vakuutustoiminnan tulos päättyi jopa tappiolliseksi.

Poimintoja jutusta:

Ritakallion mukaan hintojen nousun syynä on korvausmenojen vielä nopeampi nousu. Terveysvakuutuksista korvattiin OP:n asiakkaiden kuluja viime vuonna 149 miljoonaa euroa eli 36 prosenttia edellisvuotta enemmän. Osa selittyy edellisvuoden hiljaisuudella, kun korona vielä jylläsi.

Sampoon kuuluva If kertoi tulosjulkistuksessaan tällä viikolla, että henkilöasiakkaiden kaikkien vakuutusten bruttomaksutulo kasvoi vuodessa 7,2 prosenttia hinnan korotusten ansiosta. Luku koskee kaikki Pohjoismaita keskimäärin.

Julkisten sote-palvelujen todellinen tai koettu heikkeneminen on kasvattanut hintojen noususta huolimatta vakuutusten kysyntää. Terveysvakuutusten euromääräinen myynti kasvoi OP-ryhmässä viime vuonna noin 11 prosenttia.

Luottamus siihen, että julkisesta terveydenhuollosta saisi riittävän nopeasti palvelun, on heikentynyt, Ritakallio sanoo.

Ifin Vahvelaisen mukaan aikuisten sairauskuluvakuutuksia myytiin viime vuonna yli kymmenen prosenttia edellisvuotta enemmän.

Lasten markkina on stabiilimpi, koska noin puolelle lapsista on otettu sairauskuluvakuutus ennen syntymää tai ensimmäisen elinvuoden aikana jo pitkään, hän sanoo.

13 tykkäystä