Sellulove eli Stora, UPM, Metsä jne

Keräsin vähän tähän Sellulove-ketjuun vähän enemmän sekä vähemmän tuoretta materiaalia. Hyviä luku- ja katseluhetkiä! :slight_smile:

Aaro ja Antti juttelivat metsäsektorin meiningeistä.

Aiheet
00:00 Aloitus
00:18 Q2’22
01:52 Näkymät
05:13 Sektorin arvostus

Tässä on teille Metsä Boardin yhtiöraportti.

Metsä Boardin eilen julkistama Q2-raportti oli odotuksiamme vahvempi. Suhtaudumme yhä skeptisesti yhtiön vallitsevan tulostason pitävyyteen ajan yli, mutta Metsä Boardin lyhyen ajan näkymä pysyy erittäin vahvana ja osake on mielestämme hinnoiteltu maltillisesti pidempääkin perspektiiviä ajatellen. Tuotto-odotusta tukee myös vahva noin 6 %:n osinkotuotto.

https://www.inderes.fi/fi/tuloskunto-kestaa-ja-kestaa

OP:n tekemä parin minuutin pätkä Metsä Boardin tuloksesta.

Sijoittaja.fi:n tekemä analyysi Metsä Boardista.

Vakaan ja laadukkaan liiketoiminnan sekä taustalla olevan megatrendin ansiosta Metsä Boardin osake sopii pitkäaikaiseen salkkuun. Arvostustasoilla mitattuna yhtiön osake vaikuttaa maltillisesti hinnoitellulta. Yhtiön osingonmaksun vakaus tuo myös turvaa osakkeen kokonaistuottoon. Metsä Boardin osaketta kannattaa ostaa dipeistä, riskinä on osakkeen syklisyys, joka näkyy kurssiheilahteluna.

Tässä on Stora Enson yhtiöraportti.

Stora Enson markkinatilanne on edelleen väkivahva ja räväkkä tuloskasvu jatkuu tänä vuonna. Toisaalta riski syklisen tuloshuipun ohittamisesta on mielestämme erittäin akuutti, mitä arvioimme markkinoiden hermoilevan yhtiössä myös jatkossa enenevissä määrin. Siten suosimme edelleen sektorilta muita yhtiöitä, vaikka Stora Ensonkaan arvostus ei mielestämme mitenkään kohtuuton enää tässä vaiheessa olekaan.

https://www.inderes.fi/fi/kyttaamme-viela-vaikka-liipaisinraja-alkaa-lahestya

Tässä on analyytikon kommentit Stora Enson tuloksesta.

OP:n pikakatsaus Stora Enson tulokseen:

Alla on Sijoittaja.fi:n analyysi Stora Ensosta.

Vaikka yhtiö nosti vuoden 2022 ohjeistusta operatiivisen liiketuloksen osalta vahvana jatkuvan markkinatilanteen vuoksi, liittyy näkymiin myös riskejä. Riskinä on muun muassa jatkuva kustannusinflaatio, raaka-aineiden hintoihin liittyvä epävarmuus ja logistiikkahäiriöiden jatkuminen kaikilla yhtiön markkinoilla. Osakkeen tulevaan kehitykseen vaikuttaa tulevien vuosineljännesten tulokset, joista näkee pystyykö yhtiö jatkamaan vahvaa kehitystään sen strategisilla painopistealueilla, vai alkaako metsäyhtiö olemaan syklinsä päässä.

Sitten olisi vuorossa UPM:n yhtiöraportti.

UPM:n eilen julkistama Q2-raportti oli mielestämme kokonaisuutena melko neutraali. Nostimme myös yhtiön lähiaikojen ennusteitamme hieman, vaikka epävarmuus jo talvea kohti katsottaessa on kiusallisen korkea. Hyvä osinkotuotto ja investointien UPM:lle tuoma keskipitkän ajan reipas tuloskasvuvara muodostavat mielestämme osakkeelle tuottovaatimusta korkeamman tuotto-odotuksen myös seuraavalle vuodelle, vaikka UPM:ään liittyvä sykliriski onkin nyt ilmeinen

https://www.inderes.fi/fi/elamansa-kunnossa-kohti-epavarmoja-vesia

Tässä on tallennettu UPM:n oma tulosinfo.

OP:n katsaus UPM:n (ja Huhtamäen) q2:een

Sitten vielä Viljakaisen vetämä UPM:n tuloslive.

Sijoittaja.fi:n on tehnyt analyysin UPM:stä.

UPM:n osake on syklinen, mutta yhtiö on viimeisten vuosien aikana saanut laskettua liiketoiminnan syklisyyttä. Yhtiö on pystynyt luomaan omistaja-arvoa osakekurssia kasvattamalla, maksamalla hyvää osinkoa ja vähentämällä nettovelkaa. Megatrendit tukevat yhtiön liiketoimintaa. Vastavalmistuneen ydinvoimalan, Olkiluoto 3:n, sähköntuotanto parantaa yhtiön sähköomavaraisuutta ja laskee tuloksen riippuvuutta sähkön hinnasta. Osaketta on viime vuosien aikana aina kannattanut ostaa markkinaheilunnasta aiheutuneista kurssilaskuista.

Loppuun vielä Salkunrakentajan Jorma Erkkilän juttu UPM:stä.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten UPM odottaa olevan korkeammat useimmissa yhtiön liiketoiminnoissa vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

28 tykkäystä

"Uudistetut sosiaalisen vastuun tavoitteet toivat UPM:lle ennätyksellisen korkeat pisteet EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnissa

Kansainvälisten yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle neljässä kategoriassa: ympäristövastuu, työelämän käytännöt ja ihmisoikeudet, toiminnan eettisyys sekä kestävän kehityksen mukainen hankintaketju. Platinum-tasolle ylsi vain yksi prosentti noin 90 000 arvioidusta globaalista yrityksestä."

“UPM:n tulos 87/100 oli yhtiön kaikkien aikojen paras.”

Aika kova suoritus :muscle:

16 tykkäystä

Tuon saman platinium-tason saavuttanut tänävuonna myös mm. Metsä Fibre ja Metsä Board. Ja viime vuonna mm. Posti…

5 tykkäystä

“Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kertoi lauantai-iltana kymmenen aikaan, että aktiivisen palon vaihe oli ohi ja jälkisammutus- ja raivaustyöt olivat käynnissä.”

4 tykkäystä

Kovat rekrytoinnit käynnissä, UPM hakee noin 100 työntekijää oppisopimus koulutukseen ja Metsä noin 65 työntekijää oppisopimus koulutukseen.

16 tykkäystä

Bloombergin mukaan Stora Enso ostoksilla.

image

7 tykkäystä

Varmaan jotain spekulointia löytyisi ihan tätä ketjua huolella lukemalla mutta ei ainakaan ihan ensi silmäyksellä tullut vastaan spekulointia siitä, miten sähkön hinnan nousu näkyy UPM:n tuloksessa. Hehän omistavat melkein puolet Pohjolan Voimasta ja siten ison osan Suomen ydinvoimaloista + vesivoimasta.

3 tykkäystä

Tässä on teille Sellulovea. :slight_smile:

Stora Enso

Salkunrakentaja on tehnyt Storan suurimmasta hankinnasta jutun.

Stora Enso ostaa hollantilaisen De Jong Packaging Groupin noin 1 020 miljoonan euron velattomalla yritysarvolla.

De Jong Packaging Groupin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin miljardi euroa. Yritysoston odotetaan kasvattavan Stora Enson osakekohtaista tulosta alusta lähtien. Yritysosto rahoitetaan nykyisellä likviditeetillä ja kahdenvälisillä lainajärjestelyillä. Sen odotetaan nostavan Stora Enson nettovelan suhdetta operatiiviseen käyttökatteeseen 0,4:llä 1,4:ään.

UPM

UPM on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja heti Fortumin jälkeen. Yhtiöllä on Mankala-periaatteella toimivia omistuksia Pohjolan Voima Oy:ssä ja Kemijoki Oy:ssä sekä omaan sähkön tuotantoa vesivoimalaloilla, sellutehtaiden soodakattiloissa sekä paperitehtaiden yhteydessä olevassa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa (CHP). UPM:n sähkön tuotantokapasiteetista valtaosa on Suomessa.

Metsä Board

Pääomamarkkinapäivän ohjelma sisältää ajankohtaista tietoa Metsä Boardin liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä sekä yhtiön strategiasta kasvaa kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa.

10 tykkäystä

Antti ja Antti keskustelivat Stora Enson isosta yrityskaupasta. :slight_smile:

Aiheet
00:00 Aloitus
00:18 Yrityskauppa avaa markkinoita
02:08 Kasvu ei synny ilmaiseksi
08:44 Lähivuosien kasvuajurit

2 tykkäystä

Tälle aamulle uutisvirrassa oli tarjolla pientä yllätystä, kun Metsä Board alkaa suunnitella uutta valtavan kokoista taivekartonkikonetta Kaskisiin (tiedote). Suunnitelmahan oli sinällään tiedossa, mutta lokaation arvaus olisi mennyt ainakin itseltä metsään. Kaskisten etuna on toki lopputuotelogistiikka ja integrointi mekaanisen massan tuotantoon. Vaikka jälkimmäistä menee taivekartonkiin enemmän kuin sellua, odottelin silti uutta konetta kaavailtavan sellutehtaan kylkeen.

Investointipäätös tehdään aikaisintaan vuonna 2024, joten kartonkia Kaskisista on rullailtanee aikaisintaan vuonna 2026 tai 2027. Investoinnin kokonaisarvoa ei tietenkään vielä mainittu, mutta Metsä Boardille kyseessä on erittäin suuri usean sadan miljoonan euron projekti. Vastaavasti yhtiön yli 12 %:n ROCE-%:n tavoite huomioiden tuloskontribuutionkin pitäisi olla useampi kymmenen miljoonaa euroa.

Stora Enso esitteli CMD:llä mielenkiintoisen käppyrän Euroopan kartonkikoneiden kustannuskäyrästä. Vaikka markkina kasvaa, niin suunnitellussa on nyt niin paljon isoja lisäyksiä (esim. Metsä Board Kaskinen, Stora Enso Oulu, Billerud Pohjois-Amerikka), että käyrän peräpäässä on odotettavissa kuumat paikat vuosikymmenen vaihteessa. Myös ylikapasiteetin riski on poistuvasta kapasiteetista ja markkinan kasvusta huolimatta olemassa.

20 tykkäystä

Sijainti on tosiaan yllätys. Olen käynyt Kaskisissa ja kyseessähän on herttainen puutaloista koostuva tuppukylä. Väkiluku 1288. Toki sijainti on melko lähellä Vaasaa, joten työvoimaa löytynee.

Kapasiteetti on jo niin iso, että eikö tuo melkein väkisin ole kaksi konetta? Ei sillä että minä kartonginvalmistuksesta jotain ymmärtäisin…

1 tykkäys

Kieltämättä hyvä kysymys. Koneiden määräänhän tiedote ei varsinaisesti ota kantaa. Kuitenkin Stora Ensokin suunnittelee 750 000 tonnin konetta Ouluun ja Kiinassa jättiläiskoneita pyörii jo jonkun verran, joten teknisesti tämä kymmentä metriä lähestyvällä koneleveydellä lienee näinä päivinä mahdollista. Toki tuntuisi myös hyvin erikoiselta, jos kerralla kaksi sinänsä melko suurta 400 000 tonnin konetta rakennettaisiin Kaskisiin.

6 tykkäystä

Kyllä sen pitäisi aivan mahdollista olla yhdelläkin koneella toteuttaa. Taivekartonki (engl. folding box board, FBB) on neliömassaltaan luokkaa 200-400 grammaa per neliömetri eli itsessään tuota tonnia kyllä jo tulee ihan tavaran massastakin johtuen. Etenkin vahvasti päällystettynä.

Esimerkkinä Valmetin Kiinaan toimittama FBB-kone, jonka viiranleveys on 8850mm ja suunniteltu viirannopeus 1450 m/min. Tällä saadaan arvioitu keskimääräinen 3800 tonnin päivätuotanto. Toki nämä kapasiteettiluvut aina poikkeavat todellisista tuotantoluvuista ja todellisista myyntikelpoisista tuotantoluvuista, mutta antavat kuitenkin mittakaavan.

6 tykkäystä

No ei tuossa sitten mitään ihmeellistä ole, niin se kartonkikoneidenkin kapsu vaan kehittyy aika hurjiin lukuihin. Toivottavasti päätös saadaan maaliin asti ja tuo kartonkihirviö jauhamaan hyvinvointia koko Suomelle.

2 tykkäystä

Kyllä, ehdottomasti yksi kone. FBB markkina kasvaa, mutta jos näitä isoja uusia koneita rakennetaan niin on oletettavaa että pieniä teknisen iän loppupuolella laitetaan kiinni.

1 tykkäys

Salkunrakentajan Henri Elo on tehnyt mielestäni hyvän ja kattavan analyysin UPM:stä, joka on nyt SR:n kuukauden osake. Mielestäni on lukemisen arvoinen juttu, mikäli UPM kiinnostaa. :slight_smile:

"UPM:llä on käynnissä erittäin isoja investointeja. Näistä isoin on Paso de los Torosin sellutehdas Uruguayssa, jonka tuotannon on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella. Investoinnista ilmoitettiin 2019 ja sen arvioidaan olevan 3,47 miljardia dollaria (USD) sisältäen myös satamainvestointeja. Kapasiteetti on 2,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua vuodessa.

Pesonen on tyytyväinen investoinnin edistymiseen niin aikataulun kuin kustannusten osalta."

UPM:ää seuraavat analyytikot arvioivat kuluvan tilikauden tulokseksi noin 2,5 euroa osakkeelta ja osingon kasvavan lievästi. Tällä tulostasolla P/E-luvuksi muodostuu 13,9. Se on maltillinen taso ottaen huomioon myös uusien investointien, kuten Paso de los Toros ja Olkiluoto 3, tulospotentiaali ensi vuonna.

UPM on kaukaa viisaasti satsannut energiaomavaraisuuteen. Yhtiö on johdon mukaan todennäköisesti ainoa metsäteollisuusyhtiö, joka hyötyy nykyisestä energiamarkkinoiden tilanteesta.

14 tykkäystä